Thema

Blessurepreventie

Blessures ten gevolge van sport kan iedereen overkomen; beginnende sporters, oudere sporters, topsporters, … . Iedereen is vatbaar voor een blessure! Verschillende factoren spelen een rol spelen in het ontstaan van een blessure; de combinatie van intrinsieke (= persoonsgebonden) en extrinsieke (= omgevingsgebonden) risicofactoren maakt een sporter vatbaar voor het oplopen van een sportblessure.  

De preventie van sportblessures is bijgevolg niet een kwestie van het nemen van slechts één maatregel. Het komt erop neer om je risicovol gedrag te verminderen en je preventief gedrag te vergroten waarbij de focus gelegd wordt op de risicofactoren waar we wél invloed op hebben.

Blessurepreventie

Ga voor 10!

Zoveel mogelijk Vlamingen aan het sporten krijgen, dat is wat Sport Vlaanderen wil doen. Qua ambitie kan dat tellen. Maar het beoefenen van een sport en de kans op het oplopen van een sportblessure zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hoe kunnen we meer mensen kwalitatief, langer en vaker aan het sporten en bewegen krijgen?


Gezond Sporten wil met de ‘ga voor 10’ campagne alle sporters en sportbegeleiders stimuleren om hun risicogedrag te evalueren en samen werk te maken van blessurepreventie.
Ontdek de 'Ga voor 10' pijlers en doe de interactieve test om je risicogedrag te evalueren. #Gavoor10

Ga voor 10!

banner letselpreventie

Relevante WIKI over blessurepreventie

Blog
Blogpost PS Lander Vansteene

Hoe beleef je de Paralympische Spelen als sp…

De Paralympische Spelen liggen alweer enkele weken achter ons. Onze Paralympische atleten hebben het onwerkelijk goed gedaan, nóg beter dan vijf jaar geleden in Rio. De atleten staan niet alleen op de Paralympics, maar worden omringd door een heel team vol (para)medische sportprofessionals (soms vanop een afstand, soms van vlakbij). Zo is Lander Vansteene sportkinesitherapeut bij het Belgian Paralympic Team en beleefde de Spelen mee vanop de eerste rij in Tokio. Hij vertelt je over de voorbereiding van de Belgische atleten en over hoe hij de Paralympics heeft ervaren als sportkinesitherapeut.

Blog Sporter Sportprofessional Blog Blessurepreventie
Artikel
Post Covid.png

En dan nu terug naar een normale sportbeoefe…

Met een gunstige evolutie in de Covid-19 cijfers, lijkt het einde van de vele maatregelen en beperkingen in de sport eveneens in zicht te zijn. Sinds 27 juni gelden er immers geen limieten meer op het aantal sporters, zijn de densiteitsregels (30m²/10m²) ter reductie van de capaciteit van sportinfrastructuur niet langer verplicht en kan contact gemaakt worden, voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport. Dit geldt zowel voor sporten in georganiseerd, als niet-georganiseerd verband. Met andere woorden: er kan opnieuw onder normale omstandigheden gesport worden!

Artikel Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Artikel Beleid Blessurepreventie Training Gezond Sporten

Sportfederatie of -club? Ontdek onze ondersteunende tools!

Gezond Sporten en Sport Vlaanderen

Het 'Ga Voor 10' - actieplan

Gezond Sporten wil met het ‘ga voor 10’ actieplan alle sporters en sportbegeleiders stimuleren om hun risicogedrag te evalueren en bij te stellen door aan blessurepreventie te doen. Voor sportfederaties of sportclubs kan dit actieplan een leidraad bieden om werk te maken van een sensibiliseringscampagne of het uitwerken van praktische richtlijnen voor zijn of haar sport. Tien vragen om het preventief gedrag in kaart te brengen, tien preventieve maatregelen die wetenschappelijk onderbouwd zijn en bijdragen tot blessurepreventie, concreet ga voor 10!
Lees verder
Gezond Sporten_Sport Vlaanderen_SKA.png

Is een Sportmedisch onderzoek aangeraden?

Volgens het GES-decreet dient een erkende sportfederatie een keuze te motiveren over het al dan niet aanbevelen of opleggen van een sportmedisch geschiktheidsonderzoek. Het doel van een sportmedisch onderzoek is om risico op ziekte/blessure tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Het is tegelijk ook belangrijk om niet aan over- of onderscreening te doen en de juiste testen te ondergaan. Al te vaak wordt er nog gewerkt met “lege” betekenisloze attesten waarbij documenten worden afgetekend zonder onderzoek, zonder wetenschappelijk onderbouwde testen door niet-opgeleide artsen.
Lees verder

Vind een expert

 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Tom Decorte

  Kinesitherapeut
 • Maryam Shahabpour

  Radioloog
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Jan De Decker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Thomas Luyckx

  Orthopedisch chirurg
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Raf De Bruyn

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • André Ausloos

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Erik Witvrouw

  Sportkinesitherapeut
 • Rik Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Justine Stevens

 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Kristiaan Vandenecker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Sara Van Bostraeten

 • An Konings

  Sportarts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Ward Thorrez

  Kinesitherapeut
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Carl De Crée

 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Kinesitherapeut
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Windy Lycke

 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Karel Pardaens

  11&17&21
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Marc Schiltz

  2&3
 • Ilse Cupers

  1&2
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Benedicte Baelde

  Kinesitherapeut
 • Thomas Van de Moortel

  Kinesitherapeut
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Kathy Velle

  Podoloog
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Trees Dooms

 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Roben dedecker

 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Joris De Win

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Petra Bruggeman

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Marc Geenen
  Communicatiemanager

  Marc Geenen

 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Geert Vileyn

  Huisarts
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Geert Potloot

  Sportarts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • David Vander Elst

  Sportkinesitherapeut
 • Ann Gillis

 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Jago Van Soom

  Sportarts
 • Steven Van Raemdonck

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Anne Mertens

  Huisarts
 • Wouter Peters

  Sportarts
 • Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Anneleen Geerts

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  1&2
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Axel Decraene

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Luc Roland

  Sportarts
 • BV Dokter Simon Verdonck

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mike Kamphuys

  Trainer
 • Gustaaf Van Mechelen

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Julie Zels

 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dominique Slock

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kathleen Merckaert

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Kris Vandecasteele

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Olivier Verborgt

  Orthopedisch chirurg
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Ine Schops

  Osteopaat
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Glenn Van Laer

  Kinesitherapeut
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Cathy Kuppens

  Cardioloog
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Herman Colpin

  Huisarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Guy De Lendtdecker

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • André Dewit

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Frank Wezenbeek

  Kinesitherapeut
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Sofie Rummens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Staf Moyson

  Sportkinesitherapeut
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Veerle Palmers

  Podoloog
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Tijl Bertels

  Sportdiëtist
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Simon Derycke

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Danny Grimonpont

  Kinesitherapeut
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Ingrid Willems

  Podoloog
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Jo Verstuyft

  Apotheker
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Jan Mathieu

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
Sluiten