Tools

Ontdek hier de praktische inzetbare tools die Gezond Sporten heeft ontwikkeld om sportfederaties en andere sportorganisatoren te helpen een gezondsporten-beleid op te zetten en toe te passen.

Tools overview

GES Tools voor Sportfederaties

Gezond Sporten en Sport Vlaanderen

Ontwikkelingsgericht trainen

Of het nu gaat om jonge kinderen of volwassenen, beloftevolle of minder vaardige atleten, op recreatief of competitief niveau, iedereen heeft recht op kwaliteitsvolle trainingen. De toolbox ontwikkelingsgericht trainen biedt elke trainer een houvast bij het periodiseren, zowel wat betreft fysieke eigenschappen, als voor de mentale ontwikkeling, de blessuregevoeligheid en andere medische aandachtspunten van de sporter.  Ontwikkelingsgericht trainen houdt in dat je je als trainer altijd aanpast aan de kalenderleeftijd, de biologische leeftijd en de getraindheid van het individu.
Lees verder
Gezond Sporten_Sport Vlaanderen_SKA.png

Is een Sportmedisch onderzoek aangeraden?

Volgens het GES-decreet dient een erkende sportfederatie een keuze te motiveren over het al dan niet aanbevelen of opleggen van een sportmedisch geschiktheidsonderzoek. Het doel van een sportmedisch onderzoek is om risico op ziekte/blessure tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Het is tegelijk ook belangrijk om niet aan over- of onderscreening te doen en de juiste testen te ondergaan. Al te vaak wordt er nog gewerkt met “lege” betekenisloze attesten waarbij documenten worden afgetekend zonder onderzoek, zonder wetenschappelijk onderbouwde testen door niet-opgeleide artsen.
Lees verder
Gezond Sporten en Sport Vlaanderen

Samenstelling Medische Commissie voor sportfederaties

Volgens het decreet gezond en ethisch sporten moet een erkende sportfederatie voor haar gezond sporten-beleid voorzien in de duurzame betrokkenheid van minstens één arts.  Het is belangrijk dat de federatie de nodige omkadering biedt opdat die arts gerichte input zou kunnen geven, waarmee daadwerkelijk rekening kan worden gehouden binnen de werking van de federatie.
Lees verder
Gezond Sporten en Sport Vlaanderen

Het preventieproces van sportletsels en sportongevallen

Een duidelijke leidraad voor sportfederaties en sportclubs om werk te maken van het gezond sporten beleid. Hoe kan je aan blessurepreventie doen? Gezond Sporten werkte alvast een leidraad uit! 
Lees verder
Gezond Sporten en Sport Vlaanderen

Risico analyse van sportletsels en sportongevallen

Gezond en op een veilige manier aan sport doen is een instelling waar iedere sportfederatie naar streeft.Om de nodige maatregelen te nemen en eventuele preventiestrategieën te kunnen uitschrijven, moet je eerst zicht hebben op de sportspecifieke risico’s die zich kunnen voordoen. Daarvoor dien je een risicoanalyse uit te voeren. Pas wnneer je een overzicht hebt van mogelijke ongevallen en/of letsels kan je hiervoor preventieve en curatieve maatregelen uitschrijven. Dit om de risico’s te beperken (preventie) en de ernst er van te verminderen (behandeling). Hierbij natuurlijk rekening houdend met de eigenheid van de sport.
Lees verder
Gezond Sporten_Sport Vlaanderen_SKA.png

Het registreren van letsels

Het GES-Decreet draagt de Vlaamse sportfederaties op om aan letselregistratie te doen. Het bijhouden van het aantal en de soorten letsels en de omstandigheden waarin het ongeval zich heeft voorgedaan, zal de sportmedische commissie meer inzicht geven over de risico's die de sport met zich meebrengt en de doeltreffendheid van de preventiemaatregelen.
Lees verder

Vind een expert

 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Windy Lycke

 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Charlotte Hoeman

  Diëtist
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • An Konings

  Sportarts
 • Roben dedecker

 • Johan Roeykens

 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • jana stevens

  Podoloog
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Julie Zels

 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Peter Plessers

 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Carl De Crée

 • Willy Coosemans

 • michel herssens

  Cardioloog
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Justine Stevens

 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Jempi Wilssens

 • Karel Pardaens

 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Bruno D'Hulster

 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

  Huisarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts

Andere Gezond Sporten Tools

Gezond Sporten en Vlaamse Sportfederatie

Draaiboek sportkamp

Sportkampen zijn uitstekend om jongeren een actieve vakantie te bezorgen. Daarbij is het van belang ook na te denken over eventuele allergieën, nodige medicatie en de eerste hulp (die hopelijk niet nodig is). Gezond Sporten en Vlaamse Sportfederatie stelden een draaiboek samen om voorbereid te vertrekken en te zijn op elk sportkamp!
Lees verder
Gezond Sporten en Sport Vlaanderen

EHBO in de sportclub

Sporten is gezond, maar af en toe loopt het mis op of naast het sportveld of de sportmat. In zo'n situatie is het van groot belang dat je weet wat er aan de hand is en wat je moet doen om de persoon in kwestie te helpen. Gezond Sporten helpt je graag op weg om op elk moment eerste hulp te kunnen bieden zodat elke sporter zo snel en zo goed mogelijk geholpen kan worden!
Lees verder
Gezond Sporten en Sport Vlaanderen

Het 'Ga Voor 10' - actieplan

Gezond Sporten wil met het ‘ga voor 10’ actieplan alle sporters en sportbegeleiders stimuleren om hun risicogedrag te evalueren en bij te stellen door aan blessurepreventie te doen. Voor sportfederaties of sportclubs kan dit actieplan een leidraad bieden om werk te maken van een sensibiliseringscampagne of het uitwerken van praktische richtlijnen voor zijn of haar sport. Tien vragen om het preventief gedrag in kaart te brengen, tien preventieve maatregelen die wetenschappelijk onderbouwd zijn en bijdragen tot blessurepreventie, concreet ga voor 10!
Lees verder
Gezond Sporten en Sport Vlaanderen

#Smeerem

Zonlicht is onmisbaar voor de gezondheid van kind(eren). Ultraviolette straling zorgt immers voor de aanmaak van vitamine D en dus voor de ontwikkeling van een stevig beenderstelsel. Maar de huid van kinderen is nog jong en dus extra gevoelig voor schadelijke UV-stralen. Daarom lanceerden Sport Vlaanderen samen met Gezond Sporten en UZ VUB in 2019 een nieuwe sensibiliseringscampagne.Onder het motto 'Schaduw, T-shirt, zonnecrème. En het loopt gesmeerd!' ondersteunen we ouders en jeugdsportorganisaties om sportende kinderen te beschermen tegen de zonnestralen. Want één keer verbrand, heeft een kind de rest van zijn leven een verhoogd risico op huidkanker. In 2 opvallende flyers (1 voor de organisator en 1 voor de ouders) werden nuttige tips opgenomen.  Ontdek ze hieronder!
Lees verder
Gezond Sporten en Sport Vlaanderen

Promomateriaal rond gezond sporten

Zin om als sportfederatie of als sportclub mee te werken aan een gezond sporten beleid?Download gratis onze infographics en promomateriaal om deze te gebruiken binnen jouw omgeving. 
Lees verder
Gezond Sporten_Sport Vlaanderen_SKA.png

Sportkeuring.be

Op deze site kun je vragen beantwoorden over je gezondheid en de sport die je beoefent of wilt beoefenen. Na het verzenden van je antwoorden kom je te weten of een medisch onderzoek in jouw geval niet nodig, nuttig of nodig is. Zo’n onderzoek is niet verplicht, behalve als je sportorganisatie een medisch geschiktheidsattest eist. Als dat zo is, dan kun je dat aanvinken.
Lees verder
Gezond Sporten en Sport Vlaanderen

Veiligheids-draaiboeken voor sportevents

Met de veiligheidsdraaiboeken voor sportevents willen wij de organisatoren ondersteunen om de juiste maatregelen te treffen zodat een veilige sportomgeving wordt voorzien voor de deelnemers. Naast advies rond inzet van hulpverlening en de veiligheid op openbare wegen, hebben wij ook aandacht voor de juiste voeding tijdens de bevoorrading, tips bij extreme weersomstandigheden en aanbevelingen voor onervaren sporters.
Lees verder
Generatie Rookvrij

Sporten op rookvrije terreinen

Meer en meer sportterreinen worden rookvrij gemaakt. Een fantastisch én broodnodige zaak. Want: kinderen moeten het goede voorbeeld krijgen. Kinderen en jongeren kopiëren namelijk gedrag, ook rookgedrag. Alleen door roken minder zichtbaar te maken op plaatsen waar zij vaak komen, kan een rookvrije generatie gerealiseerd worden.  
Lees verder
VAD_Sportivos

Sportivos: voorkom alcoholproblemen in de sportclub

Draagt jouw sportclub gezondheid ook hoog in het vaandel? Hoewel veel sportclubs sterk inzetten op gezondheid, zijn sport en alcohol vaak met elkaar verweven. Met een glas voor de gezelligheid, hoeft niets mis te zijn, maar alcohol kan ook overlast in en rond de sportclub veroorzaken. Denk maar aan: dronken supporters, rijden onder invloed, … Sportivos kan je helpen om hier een gepast antwoord op te bieden.
Lees verder
Gezonde Sportkantine

Gezonde sportkantine

Gezond eten, het is helemaal in en zorgt er ook voor dat je goed presteert tijdens het sporten ... maar is niet zo evident als het lijkt. De sportomgeving speelt een belangrijke rol op het al dan niet ontwikkelen van een gezonde levenstijl: een gezond aanbod in de kantine is bijgevolg een belangrijke factor.Eet Sportief is een begeleidingstraject voor sportclubs die een gezonder voedingsaanbod willen serveren waar sporters en club beter van worden en hun kan ondersteunen bij het uitwerken van een Gezond sporten beleid.
Lees verder
Sluiten