Tools

Ontdek hier de praktische inzetbare tools die Gezond Sporten heeft ontwikkeld om sportfederaties en andere sportorganisatoren te helpen een gezondsporten-beleid op te zetten en toe te passen.

Tools overview

GES Tools voor Sportfederaties

Gezond Sporten en Sport Vlaanderen

Ontwikkelingsgericht trainen

Of het nu gaat om jonge kinderen of volwassenen, beloftevolle of minder vaardige atleten, op recreatief of competitief niveau, iedereen heeft recht op kwaliteitsvolle trainingen. De toolbox ontwikkelingsgericht trainen biedt elke trainer een houvast bij het periodiseren, zowel wat betreft fysieke eigenschappen, als voor de mentale ontwikkeling, de blessuregevoeligheid en andere medische aandachtspunten van de sporter.  Ontwikkelingsgericht trainen houdt in dat je je als trainer altijd aanpast aan de kalenderleeftijd, de biologische leeftijd en de getraindheid van het individu.
Lees verder
Gezond Sporten_Sport Vlaanderen_SKA.png

Is een Sportmedisch onderzoek aangeraden?

Volgens het GES-decreet dient een erkende sportfederatie een keuze te motiveren over het al dan niet aanbevelen of opleggen van een sportmedisch geschiktheidsonderzoek. Het doel van een sportmedisch onderzoek is om risico op ziekte/blessure tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Het is tegelijk ook belangrijk om niet aan over- of onderscreening te doen en de juiste testen te ondergaan. Al te vaak wordt er nog gewerkt met “lege” betekenisloze attesten waarbij documenten worden afgetekend zonder onderzoek, zonder wetenschappelijk onderbouwde testen door niet-opgeleide artsen.
Lees verder
Gezond Sporten en Sport Vlaanderen

Samenstelling Medische Commissie voor sportfederaties

Volgens het decreet gezond en ethisch sporten moet een erkende sportfederatie voor haar gezond sporten-beleid voorzien in de duurzame betrokkenheid van minstens één arts.  Het is belangrijk dat de federatie de nodige omkadering biedt opdat die arts gerichte input zou kunnen geven, waarmee daadwerkelijk rekening kan worden gehouden binnen de werking van de federatie.
Lees verder
Gezond Sporten en Sport Vlaanderen

Het preventieproces van sportletsels en sportongevallen

Een duidelijke leidraad voor sportfederaties en sportclubs om werk te maken van het gezond sporten beleid. Hoe kan je aan blessurepreventie doen? Gezond Sporten werkte alvast een leidraad uit! 
Lees verder
Gezond Sporten en Sport Vlaanderen

Risico analyse van sportletsels en sportongevallen

Gezond en op een veilige manier aan sport doen is een instelling waar iedere sportfederatie naar streeft.Om de nodige maatregelen te nemen en eventuele preventiestrategieën te kunnen uitschrijven, moet je eerst zicht hebben op de sportspecifieke risico’s die zich kunnen voordoen. Daarvoor dien je een risicoanalyse uit te voeren. Pas wnneer je een overzicht hebt van mogelijke ongevallen en/of letsels kan je hiervoor preventieve en curatieve maatregelen uitschrijven. Dit om de risico’s te beperken (preventie) en de ernst er van te verminderen (behandeling). Hierbij natuurlijk rekening houdend met de eigenheid van de sport.
Lees verder
Gezond Sporten_Sport Vlaanderen_SKA.png

Het registreren van letsels

Het GES-Decreet draagt de Vlaamse sportfederaties op om aan letselregistratie te doen. Het bijhouden van het aantal en de soorten letsels en de omstandigheden waarin het ongeval zich heeft voorgedaan, zal de sportmedische commissie meer inzicht geven over de risico's die de sport met zich meebrengt en de doeltreffendheid van de preventiemaatregelen.
Lees verder

Vind een expert

 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Willy Coosemans

 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Veerle Palmers

  Podoloog
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Roben dedecker

 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Jo Verstuyft

  Apotheker
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Dominique Devriese

  Kinesitherapeut
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Erik Van Lierde

 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Justine Stevens

 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Ingrid Willems

  Podoloog
 • Karel Pardaens

 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Glenn Van Laer

  Kinesitherapeut
 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Guy De Lendtdecker

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Frank Wezenbeek

  Kinesitherapeut
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Peter Plessers

 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Anne Mertens

  Huisarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • André Ausloos

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dominique Slock

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Johan Roeykens

 • Bastiaan Verstraete

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Sportarts
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Kathy Velle

  Podoloog
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Anneleen Geerts

  Sportarts
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Benedicte Baelde

  Kinesitherapeut
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Carl De Crée

 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Windy Lycke

 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Julie Zels

 • David Vander Elst

  Sportkinesitherapeut
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Mike Kamphuys

  Trainer
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Ilse Cupers

  1&2
 • Bruno D'Hulster

 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • BV Dokter Simon Verdonck

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Joris De Win

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • An Konings

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Trees Dooms

 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Ward Thorrez

  Kinesitherapeut
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Thomas Van de Moortel

  Kinesitherapeut
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Wouter Peters

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts

Andere Gezond Sporten Tools

Gezond Sporten en Sport Vlaanderen

Het 'Ga Voor 10' - actieplan

Gezond Sporten wil met het ‘ga voor 10’ actieplan alle sporters en sportbegeleiders stimuleren om hun risicogedrag te evalueren en bij te stellen door aan blessurepreventie te doen. Voor sportfederaties of sportclubs kan dit actieplan een leidraad bieden om werk te maken van een sensibiliseringscampagne of het uitwerken van praktische richtlijnen voor zijn of haar sport. Tien vragen om het preventief gedrag in kaart te brengen, tien preventieve maatregelen die wetenschappelijk onderbouwd zijn en bijdragen tot blessurepreventie, concreet ga voor 10!
Lees verder
Gezond Sporten en Sport Vlaanderen

#Smeerem

Zonlicht is onmisbaar voor de gezondheid van kind(eren). Ultraviolette straling zorgt immers voor de aanmaak van vitamine D en dus voor de ontwikkeling van een stevig beenderstelsel. Maar de huid van kinderen is nog jong en dus extra gevoelig voor schadelijke UV-stralen. Daarom lanceerden Sport Vlaanderen samen met Gezond Sporten Vlaanderen en UZ VUB in 2019 een nieuwe sensibiliseringscampagne.Onder het motto 'Schaduw, T-shirt, zonnecrème. En het loopt gesmeerd!' ondersteunen we ouders en jeugdsportorganisaties om sportende kinderen te beschermen tegen de zonnestralen. Want één keer verbrand, heeft een kind de rest van zijn leven een verhoogd risico op huidkanker. In 2 opvallende flyers (1 voor de organisator en 1 voor de ouders) werden nuttige tips opgenomen.  Ontdek ze hieronder!
Lees verder
Gezond Sporten en Sport Vlaanderen

Promomateriaal rond gezond sporten

Zin om als sportfederatie of als sportclub mee te werken aan een gezond sporten beleid?Download gratis onze infographics en promomateriaal om deze te gebruiken binnen jouw omgeving. 
Lees verder
Gezond Sporten_Sport Vlaanderen_SKA.png

Sportkeuring.be

Op deze site kun je vragen beantwoorden over je gezondheid en de sport die je beoefent of wilt beoefenen. Na het verzenden van je antwoorden kom je te weten of een medisch onderzoek in jouw geval niet nodig, nuttig of nodig is. Zo’n onderzoek is niet verplicht, behalve als je sportorganisatie een medisch geschiktheidsattest eist. Als dat zo is, dan kun je dat aanvinken.
Lees verder
Gezond Sporten en Sport Vlaanderen

Veiligheids-draaiboeken voor sportevents

Met de veiligheidsdraaiboeken voor sportevents willen wij de organisatoren ondersteunen om de juiste maatregelen te treffen zodat een veilige sportomgeving wordt voorzien voor de deelnemers. Naast advies rond inzet van hulpverlening en de veiligheid op openbare wegen, hebben wij ook aandacht voor de juiste voeding tijdens de bevoorrading, tips bij extreme weersomstandigheden en aanbevelingen voor onervaren sporters.
Lees verder
Generatie Rookvrij

Sporten op rookvrije terreinen

Meer en meer sportterreinen worden rookvrij gemaakt. Een fantastisch én broodnodige zaak. Want: kinderen moeten het goede voorbeeld krijgen. Kinderen en jongeren kopiëren namelijk gedrag, ook rookgedrag. Alleen door roken minder zichtbaar te maken op plaatsen waar zij vaak komen, kan een rookvrije generatie gerealiseerd worden.  
Lees verder
VAD_Sportivos

Sportivos: voorkom alcoholproblemen in de sportclub

Draagt jouw sportclub gezondheid ook hoog in het vaandel? Hoewel veel sportclubs sterk inzetten op gezondheid, zijn sport en alcohol vaak met elkaar verweven. Met een glas voor de gezelligheid, hoeft niets mis te zijn, maar alcohol kan ook overlast in en rond de sportclub veroorzaken. Denk maar aan: dronken supporters, rijden onder invloed, … Sportivos kan je helpen om hier een gepast antwoord op te bieden.
Lees verder
Gezonde Sportkantine

Gezonde sportkantine

Gezond eten, het is helemaal in en zorgt er ook voor dat je goed presteert tijdens het sporten ... maar is niet zo evident als het lijkt. De sportomgeving speelt een belangrijke rol op het al dan niet ontwikkelen van een gezonde levenstijl: een gezond aanbod in de kantine is bijgevolg een belangrijke factor.Eet Sportief is een begeleidingstraject voor sportclubs die een gezonder voedingsaanbod willen serveren waar sporters en club beter van worden en hun kan ondersteunen bij het uitwerken van een Gezond sporten beleid.
Lees verder
Sluiten