Tools

Ontdek hier de praktische inzetbare tools die Gezond Sporten heeft ontwikkeld om sportfederaties en andere sportorganisatoren te helpen een gezondsporten-beleid op te zetten en toe te passen.

Tools overview

GES Tools voor Sportfederaties

Gezond Sporten en Sport Vlaanderen

Ontwikkelingsgericht trainen

Of het nu gaat om jonge kinderen of volwassenen, beloftevolle of minder vaardige atleten, op recreatief of competitief niveau, iedereen heeft recht op kwaliteitsvolle trainingen. De toolbox ontwikkelingsgericht trainen biedt elke trainer een houvast bij het periodiseren, zowel wat betreft fysieke eigenschappen, als voor de mentale ontwikkeling, de blessuregevoeligheid en andere medische aandachtspunten van de sporter.  Ontwikkelingsgericht trainen houdt in dat je je als trainer altijd aanpast aan de kalenderleeftijd, de biologische leeftijd en de getraindheid van het individu.
Lees verder
Gezond Sporten_Sport Vlaanderen_SKA.png

Is een Sportmedisch onderzoek aangeraden?

Volgens het GES-decreet dient een erkende sportfederatie een keuze te motiveren over het al dan niet aanbevelen of opleggen van een sportmedisch geschiktheidsonderzoek. Het doel van een sportmedisch onderzoek is om risico op ziekte/blessure tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Het is tegelijk ook belangrijk om niet aan over- of onderscreening te doen en de juiste testen te ondergaan. Al te vaak wordt er nog gewerkt met “lege” betekenisloze attesten waarbij documenten worden afgetekend zonder onderzoek, zonder wetenschappelijk onderbouwde testen door niet-opgeleide artsen.
Lees verder
Gezond Sporten en Sport Vlaanderen

Samenstelling Medische Commissie voor sportfederaties

Volgens het decreet gezond en ethisch sporten moet een erkende sportfederatie voor haar gezond sporten-beleid voorzien in de duurzame betrokkenheid van minstens één arts.  Het is belangrijk dat de federatie de nodige omkadering biedt opdat die arts gerichte input zou kunnen geven, waarmee daadwerkelijk rekening kan worden gehouden binnen de werking van de federatie.
Lees verder
Gezond Sporten en Sport Vlaanderen

Het preventieproces van sportletsels en sportongevallen

Een duidelijke leidraad voor sportfederaties en sportclubs om werk te maken van het gezond sporten beleid. Hoe kan je aan blessurepreventie doen? Gezond Sporten werkte alvast een leidraad uit! 
Lees verder
Gezond Sporten en Sport Vlaanderen

Risico analyse van sportletsels en sportongevallen

Gezond en op een veilige manier aan sport doen is een instelling waar iedere sportfederatie naar streeft.Om de nodige maatregelen te nemen en eventuele preventiestrategieën te kunnen uitschrijven, moet je eerst zicht hebben op de sportspecifieke risico’s die zich kunnen voordoen. Daarvoor dien je een risicoanalyse uit te voeren. Pas wnneer je een overzicht hebt van mogelijke ongevallen en/of letsels kan je hiervoor preventieve en curatieve maatregelen uitschrijven. Dit om de risico’s te beperken (preventie) en de ernst er van te verminderen (behandeling). Hierbij natuurlijk rekening houdend met de eigenheid van de sport.
Lees verder
Gezond Sporten_Sport Vlaanderen_SKA.png

Het registreren van letsels

Het GES-Decreet draagt de Vlaamse sportfederaties op om aan letselregistratie te doen. Het bijhouden van het aantal en de soorten letsels en de omstandigheden waarin het ongeval zich heeft voorgedaan, zal de sportmedische commissie meer inzicht geven over de risico's die de sport met zich meebrengt en de doeltreffendheid van de preventiemaatregelen.
Lees verder

Vind een expert

 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Jan Mathieu

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Ilse Cupers

  1&2
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Anneleen Geerts

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • André Ausloos

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Steven Van Raemdonck

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Julie Zels

 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Petra Bruggeman

  Sportarts
 • Geert Potloot

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • André Dewit

  Sportarts
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Jan De Decker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Danny Grimonpont

  Kinesitherapeut
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Kathleen Merckaert

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Carl De Crée

 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Tijl Bertels

  Sportdiëtist
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Cathy Kuppens

  Cardioloog
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Sofie Rummens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Marc Schiltz

  2&3
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Simon Derycke

  Sportarts
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Benedicte Baelde

  Kinesitherapeut
 • Geert Vileyn

  Huisarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Johan Roeykens

 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • David Vander Elst

  Sportkinesitherapeut
 • Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  1&2
 • Justine Stevens

 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Staf Moyson

  Sportkinesitherapeut
 • Ward Thorrez

  Kinesitherapeut
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Simon Verdonck

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wouter Peters

  Sportarts
 • Erik Witvrouw

  Sportkinesitherapeut
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Joris De Win

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Sportarts
 • Maryam Shahabpour

  Radioloog
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Ingrid Willems

  Podoloog
 • Olivier Verborgt

  Orthopedisch chirurg
 • Jago Van Soom

  Sportarts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • An Konings

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Glenn Van Laer

  Kinesitherapeut
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Sara Van Bostraeten

 • Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • jana stevens

  Podoloog
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Marc Geenen
  Communicatiemanager

  Marc Geenen

 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Guy De Lendtdecker

  Sportarts
 • Axel Decraene

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Kathy Velle

  Podoloog
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Kris Vandecasteele

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Karel Pardaens

  11&17&21
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Pieter Deprez

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Gustaaf Van Mechelen

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Jonas Wilms

  Sportarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Roben dedecker

 • BVBA Samcon

 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Windy Lycke

 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Dominique Slock

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Rik Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Ine Schops

  Osteopaat
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ann Gillis

 • Erik Van Lierde

 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Raf De Bruyn

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Herman Colpin

  Huisarts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Frank Wezenbeek

  Kinesitherapeut
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Mike Kamphuys

  Trainer
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Thomas Luyckx

  Orthopedisch chirurg
 • Lander Dewitte

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Jo Verstuyft

  Apotheker
 • Wouter Eraly

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Sandra Lievrouw

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Veerle Palmers

  Podoloog
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Kristine Struyf

 • Jan Boon

  Huisarts
 • Thomas Van de Moortel

  Kinesitherapeut
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Dominique Devriese

  Kinesitherapeut
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kristiaan Vandenecker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Anne Mertens

  Huisarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut

Andere Gezond Sporten Tools

Gezond Sporten en Sport Vlaanderen

Het 'Ga Voor 10' - actieplan

Gezond Sporten wil met het ‘ga voor 10’ actieplan alle sporters en sportbegeleiders stimuleren om hun risicogedrag te evalueren en bij te stellen door aan blessurepreventie te doen. Voor sportfederaties of sportclubs kan dit actieplan een leidraad bieden om werk te maken van een sensibiliseringscampagne of het uitwerken van praktische richtlijnen voor zijn of haar sport. Tien vragen om het preventief gedrag in kaart te brengen, tien preventieve maatregelen die wetenschappelijk onderbouwd zijn en bijdragen tot blessurepreventie, concreet ga voor 10!
Lees verder
Gezond Sporten en Sport Vlaanderen

#Smeerem

Zonlicht is onmisbaar voor de gezondheid van kind(eren). Ultraviolette straling zorgt immers voor de aanmaak van vitamine D en dus voor de ontwikkeling van een stevig beenderstelsel. Maar de huid van kinderen is nog jong en dus extra gevoelig voor schadelijke UV-stralen. Daarom lanceerden Sport Vlaanderen samen met Gezond Sporten Vlaanderen en UZ VUB in 2019 een nieuwe sensibiliseringscampagne.Onder het motto 'Schaduw, T-shirt, zonnecrème. En het loopt gesmeerd!' ondersteunen we ouders en jeugdsportorganisaties om sportende kinderen te beschermen tegen de zonnestralen. Want één keer verbrand, heeft een kind de rest van zijn leven een verhoogd risico op huidkanker. In 2 opvallende flyers (1 voor de organisator en 1 voor de ouders) werden nuttige tips opgenomen.  Ontdek ze hieronder!
Lees verder
Gezond Sporten en Sport Vlaanderen

Promomateriaal rond gezond sporten

Zin om als sportfederatie of als sportclub mee te werken aan een gezond sporten beleid?Download gratis onze infographics en promomateriaal om deze te gebruiken binnen jouw omgeving. 
Lees verder
Gezond Sporten_Sport Vlaanderen_SKA.png

Sportkeuring.be

Op deze site kun je vragen beantwoorden over je gezondheid en de sport die je beoefent of wilt beoefenen. Na het verzenden van je antwoorden kom je te weten of een medisch onderzoek in jouw geval niet nodig, nuttig of nodig is. Zo’n onderzoek is niet verplicht, behalve als je sportorganisatie een medisch geschiktheidsattest eist. Als dat zo is, dan kun je dat aanvinken.
Lees verder
Gezond Sporten en Sport Vlaanderen

Veiligheids-draaiboeken voor sportevents

Met de veiligheidsdraaiboeken voor sportevents willen wij de organisatoren ondersteunen om de juiste maatregelen te treffen zodat een veilige sportomgeving wordt voorzien voor de deelnemers. Naast advies rond inzet van hulpverlening en de veiligheid op openbare wegen, hebben wij ook aandacht voor de juiste voeding tijdens de bevoorrading, tips bij extreme weersomstandigheden en aanbevelingen voor onervaren sporters.
Lees verder
Generatie Rookvrij

Sporten op rookvrije terreinen

Meer en meer sportterreinen worden rookvrij gemaakt. Een fantastisch én broodnodige zaak. Want: kinderen moeten het goede voorbeeld krijgen. Kinderen en jongeren kopiëren namelijk gedrag, ook rookgedrag. Alleen door roken minder zichtbaar te maken op plaatsen waar zij vaak komen, kan een rookvrije generatie gerealiseerd worden.  
Lees verder
VAD_Sportivos

Sportivos: voorkom alcoholproblemen in de sportclub

Draagt jouw sportclub gezondheid ook hoog in het vaandel? Hoewel veel sportclubs sterk inzetten op gezondheid, zijn sport en alcohol vaak met elkaar verweven. Met een glas voor de gezelligheid, hoeft niets mis te zijn, maar alcohol kan ook overlast in en rond de sportclub veroorzaken. Denk maar aan: dronken supporters, rijden onder invloed, … Sportivos kan je helpen om hier een gepast antwoord op te bieden.
Lees verder
Gezonde Sportkantine

Gezonde sportkantine

Gezond eten, het is helemaal in en zorgt er ook voor dat je goed presteert tijdens het sporten ... maar is niet zo evident als het lijkt. De sportomgeving speelt een belangrijke rol op het al dan niet ontwikkelen van een gezonde levenstijl: een gezond aanbod in de kantine is bijgevolg een belangrijke factor.Eet Sportief is een begeleidingstraject voor sportclubs die een gezonder voedingsaanbod willen serveren waar sporters en club beter van worden en hun kan ondersteunen bij het uitwerken van een Gezond sporten beleid.
Lees verder
Sluiten