Tools

Ontdek hier de praktische inzetbare tools die Gezond Sporten heeft ontwikkeld om sportfederaties en andere sportorganisatoren te helpen een gezondsporten-beleid op te zetten en toe te passen.

Tools overview

GES Tools voor Sportfederaties

Gezond Sporten en Sport Vlaanderen

Ontwikkelingsgericht trainen

Of het nu gaat om jonge kinderen of volwassenen, beloftevolle of minder vaardige atleten, op recreatief of competitief niveau, iedereen heeft recht op kwaliteitsvolle trainingen. De toolbox ontwikkelingsgericht trainen biedt elke trainer een houvast bij het periodiseren, zowel wat betreft fysieke eigenschappen, als voor de mentale ontwikkeling, de blessuregevoeligheid en andere medische aandachtspunten van de sporter.  Ontwikkelingsgericht trainen houdt in dat je je als trainer altijd aanpast aan de kalenderleeftijd, de biologische leeftijd en de getraindheid van het individu.
Lees verder
Gezond Sporten_Sport Vlaanderen_SKA.png

Is een Sportmedisch onderzoek aangeraden?

Volgens het GES-decreet dient een erkende sportfederatie een keuze te motiveren over het al dan niet aanbevelen of opleggen van een sportmedisch geschiktheidsonderzoek. Het doel van een sportmedisch onderzoek is om risico op ziekte/blessure tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Het is tegelijk ook belangrijk om niet aan over- of onderscreening te doen en de juiste testen te ondergaan. Al te vaak wordt er nog gewerkt met “lege” betekenisloze attesten waarbij documenten worden afgetekend zonder onderzoek, zonder wetenschappelijk onderbouwde testen door niet-opgeleide artsen.
Lees verder
Gezond Sporten en Sport Vlaanderen

Samenstelling Medische Commissie voor sportfederaties

Volgens het decreet gezond en ethisch sporten moet een erkende sportfederatie voor haar gezond sporten-beleid voorzien in de duurzame betrokkenheid van minstens één arts.  Het is belangrijk dat de federatie de nodige omkadering biedt opdat die arts gerichte input zou kunnen geven, waarmee daadwerkelijk rekening kan worden gehouden binnen de werking van de federatie.
Lees verder
Gezond Sporten en Sport Vlaanderen

Het preventieproces van sportletsels en sportongevallen

Een duidelijke leidraad voor sportfederaties en sportclubs om werk te maken van het gezond sporten beleid. Hoe kan je aan blessurepreventie doen? Gezond Sporten werkte alvast een leidraad uit! 
Lees verder
Gezond Sporten en Sport Vlaanderen

Risico analyse van sportletsels en sportongevallen

Gezond en op een veilige manier aan sport doen is een instelling waar iedere sportfederatie naar streeft.Om de nodige maatregelen te nemen en eventuele preventiestrategieën te kunnen uitschrijven, moet je eerst zicht hebben op de sportspecifieke risico’s die zich kunnen voordoen. Daarvoor dien je een risicoanalyse uit te voeren. Pas wnneer je een overzicht hebt van mogelijke ongevallen en/of letsels kan je hiervoor preventieve en curatieve maatregelen uitschrijven. Dit om de risico’s te beperken (preventie) en de ernst er van te verminderen (behandeling). Hierbij natuurlijk rekening houdend met de eigenheid van de sport.
Lees verder
Gezond Sporten_Sport Vlaanderen_SKA.png

Het registreren van letsels

Het GES-Decreet draagt de Vlaamse sportfederaties op om aan letselregistratie te doen. Het bijhouden van het aantal en de soorten letsels en de omstandigheden waarin het ongeval zich heeft voorgedaan, zal de sportmedische commissie meer inzicht geven over de risico's die de sport met zich meebrengt en de doeltreffendheid van de preventiemaatregelen.
Lees verder

Vind een expert

 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Frank Wezenbeek

  Kinesitherapeut
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Cathy Kuppens

  Cardioloog
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Sofie Rummens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Wouter Eraly

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Dominique Devriese

  Kinesitherapeut
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Maryam Shahabpour

  Radioloog
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Windy Lycke

 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Veerle Palmers

  Podoloog
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • André Ausloos

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Petra Bruggeman

  Sportarts
 • Dominique Slock

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Anneleen Geerts

  Sportarts
 • Kathleen Merckaert

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Herman Colpin

  Huisarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Carl De Crée

 • Johan Roeykens

 • Jan De Decker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Ilse Cupers

  1&2
 • Mike Kamphuys

  Trainer
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Gustaaf Van Mechelen

  Sportarts
 • Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Kristiaan Vandenecker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Wouter Peters

  Sportarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Tom Decorte

  Kinesitherapeut
 • Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Jo Verstuyft

  Apotheker
 • Peter Plessers

 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Lianne De Mey

  1&2
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Jago Van Soom

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Simon Derycke

  Sportarts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Axel Decraene

  Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Olivier Verborgt

  Orthopedisch chirurg
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Thomas Luyckx

  Orthopedisch chirurg
 • Kris Vandecasteele

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Marc Geenen
  Communicatiemanager

  Marc Geenen

 • Anne Mertens

  Huisarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • David Vander Elst

  Sportkinesitherapeut
 • Thomas Van de Moortel

  Kinesitherapeut
 • Danny Grimonpont

  Kinesitherapeut
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Karel Pardaens

  11&17&21
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Guy De Lendtdecker

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Ward Thorrez

  Kinesitherapeut
 • Jempi Wilssens

 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Julie Zels

 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Ine Schops

  Osteopaat
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Raf De Bruyn

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Kathy Velle

  Podoloog
 • Marc Schiltz

  2&3
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Ingrid Willems

  Podoloog
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Steven Van Raemdonck

  Sportarts
 • Sara Van Bostraeten

 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Roben dedecker

 • Jan Mathieu

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • André Dewit

  Sportarts
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Justine Stevens

 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • BV Dokter Simon Verdonck

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Geert Potloot

  Sportarts
 • Benedicte Baelde

  Kinesitherapeut
 • Erik Witvrouw

  Sportkinesitherapeut
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Erik Van Lierde

 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Tijl Bertels

  Sportdiëtist
 • Joris De Win

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Geert Vileyn

  Huisarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Rik Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Glenn Van Laer

  Kinesitherapeut
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Staf Moyson

  Sportkinesitherapeut
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts

Andere Gezond Sporten Tools

Gezond Sporten en Sport Vlaanderen

Het 'Ga Voor 10' - actieplan

Gezond Sporten wil met het ‘ga voor 10’ actieplan alle sporters en sportbegeleiders stimuleren om hun risicogedrag te evalueren en bij te stellen door aan blessurepreventie te doen. Voor sportfederaties of sportclubs kan dit actieplan een leidraad bieden om werk te maken van een sensibiliseringscampagne of het uitwerken van praktische richtlijnen voor zijn of haar sport. Tien vragen om het preventief gedrag in kaart te brengen, tien preventieve maatregelen die wetenschappelijk onderbouwd zijn en bijdragen tot blessurepreventie, concreet ga voor 10!
Lees verder
Gezond Sporten en Sport Vlaanderen

#Smeerem

Zonlicht is onmisbaar voor de gezondheid van kind(eren). Ultraviolette straling zorgt immers voor de aanmaak van vitamine D en dus voor de ontwikkeling van een stevig beenderstelsel. Maar de huid van kinderen is nog jong en dus extra gevoelig voor schadelijke UV-stralen. Daarom lanceerden Sport Vlaanderen samen met Gezond Sporten Vlaanderen en UZ VUB in 2019 een nieuwe sensibiliseringscampagne.Onder het motto 'Schaduw, T-shirt, zonnecrème. En het loopt gesmeerd!' ondersteunen we ouders en jeugdsportorganisaties om sportende kinderen te beschermen tegen de zonnestralen. Want één keer verbrand, heeft een kind de rest van zijn leven een verhoogd risico op huidkanker. In 2 opvallende flyers (1 voor de organisator en 1 voor de ouders) werden nuttige tips opgenomen.  Ontdek ze hieronder!
Lees verder
Gezond Sporten en Sport Vlaanderen

Promomateriaal rond gezond sporten

Zin om als sportfederatie of als sportclub mee te werken aan een gezond sporten beleid?Download gratis onze infographics en promomateriaal om deze te gebruiken binnen jouw omgeving. 
Lees verder
Gezond Sporten_Sport Vlaanderen_SKA.png

Sportkeuring.be

Op deze site kun je vragen beantwoorden over je gezondheid en de sport die je beoefent of wilt beoefenen. Na het verzenden van je antwoorden kom je te weten of een medisch onderzoek in jouw geval niet nodig, nuttig of nodig is. Zo’n onderzoek is niet verplicht, behalve als je sportorganisatie een medisch geschiktheidsattest eist. Als dat zo is, dan kun je dat aanvinken.
Lees verder
Gezond Sporten en Sport Vlaanderen

Veiligheids-draaiboeken voor sportevents

Met de veiligheidsdraaiboeken voor sportevents willen wij de organisatoren ondersteunen om de juiste maatregelen te treffen zodat een veilige sportomgeving wordt voorzien voor de deelnemers. Naast advies rond inzet van hulpverlening en de veiligheid op openbare wegen, hebben wij ook aandacht voor de juiste voeding tijdens de bevoorrading, tips bij extreme weersomstandigheden en aanbevelingen voor onervaren sporters.
Lees verder
Generatie Rookvrij

Sporten op rookvrije terreinen

Meer en meer sportterreinen worden rookvrij gemaakt. Een fantastisch én broodnodige zaak. Want: kinderen moeten het goede voorbeeld krijgen. Kinderen en jongeren kopiëren namelijk gedrag, ook rookgedrag. Alleen door roken minder zichtbaar te maken op plaatsen waar zij vaak komen, kan een rookvrije generatie gerealiseerd worden.  
Lees verder
VAD_Sportivos

Sportivos: voorkom alcoholproblemen in de sportclub

Draagt jouw sportclub gezondheid ook hoog in het vaandel? Hoewel veel sportclubs sterk inzetten op gezondheid, zijn sport en alcohol vaak met elkaar verweven. Met een glas voor de gezelligheid, hoeft niets mis te zijn, maar alcohol kan ook overlast in en rond de sportclub veroorzaken. Denk maar aan: dronken supporters, rijden onder invloed, … Sportivos kan je helpen om hier een gepast antwoord op te bieden.
Lees verder
Gezonde Sportkantine

Gezonde sportkantine

Gezond eten, het is helemaal in en zorgt er ook voor dat je goed presteert tijdens het sporten ... maar is niet zo evident als het lijkt. De sportomgeving speelt een belangrijke rol op het al dan niet ontwikkelen van een gezonde levenstijl: een gezond aanbod in de kantine is bijgevolg een belangrijke factor.Eet Sportief is een begeleidingstraject voor sportclubs die een gezonder voedingsaanbod willen serveren waar sporters en club beter van worden en hun kan ondersteunen bij het uitwerken van een Gezond sporten beleid.
Lees verder
Sluiten