Tools

Ontdek hier de praktische inzetbare tools die Gezond Sporten heeft ontwikkeld om sportfederaties en andere sportorganisatoren te helpen een gezondsporten-beleid op te zetten en toe te passen.

Tools overview

GES Tools voor Sportfederaties

Gezond Sporten en Sport Vlaanderen

Ontwikkelingsgericht trainen

Of het nu gaat om jonge kinderen of volwassenen, beloftevolle of minder vaardige atleten, op recreatief of competitief niveau, iedereen heeft recht op kwaliteitsvolle trainingen. De toolbox ontwikkelingsgericht trainen biedt elke trainer een houvast bij het periodiseren, zowel wat betreft fysieke eigenschappen, als voor de mentale ontwikkeling, de blessuregevoeligheid en andere medische aandachtspunten van de sporter.  Ontwikkelingsgericht trainen houdt in dat je je als trainer altijd aanpast aan de kalenderleeftijd, de biologische leeftijd en de getraindheid van het individu.
Lees verder
Gezond Sporten_Sport Vlaanderen_SKA.png

Is een Sportmedisch onderzoek aangeraden?

Volgens het GES-decreet dient een erkende sportfederatie een keuze te motiveren over het al dan niet aanbevelen of opleggen van een sportmedisch geschiktheidsonderzoek. Het doel van een sportmedisch onderzoek is om risico op ziekte/blessure tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Het is tegelijk ook belangrijk om niet aan over- of onderscreening te doen en de juiste testen te ondergaan. Al te vaak wordt er nog gewerkt met “lege” betekenisloze attesten waarbij documenten worden afgetekend zonder onderzoek, zonder wetenschappelijk onderbouwde testen door niet-opgeleide artsen.
Lees verder
Gezond Sporten en Sport Vlaanderen

Samenstelling Medische Commissie voor sportfederaties

Volgens het decreet gezond en ethisch sporten moet een erkende sportfederatie voor haar gezond sporten-beleid voorzien in de duurzame betrokkenheid van minstens één arts.  Het is belangrijk dat de federatie de nodige omkadering biedt opdat die arts gerichte input zou kunnen geven, waarmee daadwerkelijk rekening kan worden gehouden binnen de werking van de federatie.
Lees verder
Gezond Sporten en Sport Vlaanderen

Het preventieproces van sportletsels en sportongevallen

Een duidelijke leidraad voor sportfederaties en sportclubs om werk te maken van het gezond sporten beleid. Hoe kan je aan blessurepreventie doen? Gezond Sporten werkte alvast een leidraad uit! 
Lees verder
Gezond Sporten en Sport Vlaanderen

Risico analyse van sportletsels en sportongevallen

Gezond en op een veilige manier aan sport doen is een instelling waar iedere sportfederatie naar streeft.Om de nodige maatregelen te nemen en eventuele preventiestrategieën te kunnen uitschrijven, moet je eerst zicht hebben op de sportspecifieke risico’s die zich kunnen voordoen. Daarvoor dien je een risicoanalyse uit te voeren. Pas wnneer je een overzicht hebt van mogelijke ongevallen en/of letsels kan je hiervoor preventieve en curatieve maatregelen uitschrijven. Dit om de risico’s te beperken (preventie) en de ernst er van te verminderen (behandeling). Hierbij natuurlijk rekening houdend met de eigenheid van de sport.
Lees verder
Gezond Sporten_Sport Vlaanderen_SKA.png

Het registreren van letsels

Het GES-Decreet draagt de Vlaamse sportfederaties op om aan letselregistratie te doen. Het bijhouden van het aantal en de soorten letsels en de omstandigheden waarin het ongeval zich heeft voorgedaan, zal de sportmedische commissie meer inzicht geven over de risico's die de sport met zich meebrengt en de doeltreffendheid van de preventiemaatregelen.
Lees verder

Vind een expert

 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Cathy Kuppens

  Cardioloog
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Erik Van Lierde

 • Ward Thorrez

  Kinesitherapeut
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • André Dewit

  Sportarts
 • Petra Bruggeman

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Anneleen Geerts

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Wouter Peters

  Sportarts
 • Guy De Lendtdecker

  Sportarts
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Sara Van Bostraeten

 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Jo Verstuyft

  Apotheker
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Geert Potloot

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Sportarts
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Frank Wezenbeek

  Kinesitherapeut
 • Windy Lycke

 • Jan Boon

  Huisarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • David Vander Elst

  Sportkinesitherapeut
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Ingrid Willems

  Podoloog
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Kathleen Merckaert

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Anne Mertens

  Huisarts
 • Raf De Bruyn

  Sportarts
 • Simon Derycke

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Herman Colpin

  Huisarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Axel Decraene

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Kristiaan Vandenecker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Tom Decorte

  Kinesitherapeut
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Glenn Van Laer

  Kinesitherapeut
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Justine Stevens

 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Schiltz

  2&3
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Tijl Bertels

  Sportdiëtist
 • Johan Roeykens

 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Staf Moyson

  Sportkinesitherapeut
 • Peter Plessers

 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Steven Van Raemdonck

  Sportarts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Thomas Luyckx

  Orthopedisch chirurg
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Benedicte Baelde

  Kinesitherapeut
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Kinesitherapeut
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Maryam Shahabpour

  Radioloog
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Thomas Van de Moortel

  Kinesitherapeut
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Geert Vileyn

  Huisarts
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Rik Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Jan De Decker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Veerle Palmers

  Podoloog
 • Ine Schops

  Osteopaat
 • Carl De Crée

 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Roben dedecker

 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Willy Coosemans

 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Kathy Velle

  Podoloog
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Gustaaf Van Mechelen

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • BV Dokter Simon Verdonck

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Dominique Slock

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Joris De Win

  Sportarts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Julie Zels

 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Karel Pardaens

  11&17&21
 • Wouter Eraly

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mike Kamphuys

  Trainer
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Sofie Rummens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Lianne De Mey

  1&2
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Kris Vandecasteele

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Marc Geenen
  Communicatiemanager

  Marc Geenen

 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Danny Grimonpont

  Kinesitherapeut
 • Ilse Cupers

  1&2
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Jan Mathieu

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Erik Witvrouw

  Sportkinesitherapeut
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Lander Dewitte

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Olivier Verborgt

  Orthopedisch chirurg
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • André Ausloos

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Henry Carlier

  Sportarts

Andere Gezond Sporten Tools

Gezond Sporten en Sport Vlaanderen

Het 'Ga Voor 10' - actieplan

Gezond Sporten wil met het ‘ga voor 10’ actieplan alle sporters en sportbegeleiders stimuleren om hun risicogedrag te evalueren en bij te stellen door aan blessurepreventie te doen. Voor sportfederaties of sportclubs kan dit actieplan een leidraad bieden om werk te maken van een sensibiliseringscampagne of het uitwerken van praktische richtlijnen voor zijn of haar sport. Tien vragen om het preventief gedrag in kaart te brengen, tien preventieve maatregelen die wetenschappelijk onderbouwd zijn en bijdragen tot blessurepreventie, concreet ga voor 10!
Lees verder
Gezond Sporten en Sport Vlaanderen

#Smeerem

Zonlicht is onmisbaar voor de gezondheid van kind(eren). Ultraviolette straling zorgt immers voor de aanmaak van vitamine D en dus voor de ontwikkeling van een stevig beenderstelsel. Maar de huid van kinderen is nog jong en dus extra gevoelig voor schadelijke UV-stralen. Daarom lanceerden Sport Vlaanderen samen met Gezond Sporten Vlaanderen en UZ VUB in 2019 een nieuwe sensibiliseringscampagne.Onder het motto 'Schaduw, T-shirt, zonnecrème. En het loopt gesmeerd!' ondersteunen we ouders en jeugdsportorganisaties om sportende kinderen te beschermen tegen de zonnestralen. Want één keer verbrand, heeft een kind de rest van zijn leven een verhoogd risico op huidkanker. In 2 opvallende flyers (1 voor de organisator en 1 voor de ouders) werden nuttige tips opgenomen.  Ontdek ze hieronder!
Lees verder
Gezond Sporten en Sport Vlaanderen

Promomateriaal rond gezond sporten

Zin om als sportfederatie of als sportclub mee te werken aan een gezond sporten beleid?Download gratis onze infographics en promomateriaal om deze te gebruiken binnen jouw omgeving. 
Lees verder
Gezond Sporten_Sport Vlaanderen_SKA.png

Sportkeuring.be

Op deze site kun je vragen beantwoorden over je gezondheid en de sport die je beoefent of wilt beoefenen. Na het verzenden van je antwoorden kom je te weten of een medisch onderzoek in jouw geval niet nodig, nuttig of nodig is. Zo’n onderzoek is niet verplicht, behalve als je sportorganisatie een medisch geschiktheidsattest eist. Als dat zo is, dan kun je dat aanvinken.
Lees verder
Gezond Sporten en Sport Vlaanderen

Veiligheids-draaiboeken voor sportevents

Met de veiligheidsdraaiboeken voor sportevents willen wij de organisatoren ondersteunen om de juiste maatregelen te treffen zodat een veilige sportomgeving wordt voorzien voor de deelnemers. Naast advies rond inzet van hulpverlening en de veiligheid op openbare wegen, hebben wij ook aandacht voor de juiste voeding tijdens de bevoorrading, tips bij extreme weersomstandigheden en aanbevelingen voor onervaren sporters.
Lees verder
Generatie Rookvrij

Sporten op rookvrije terreinen

Meer en meer sportterreinen worden rookvrij gemaakt. Een fantastisch én broodnodige zaak. Want: kinderen moeten het goede voorbeeld krijgen. Kinderen en jongeren kopiëren namelijk gedrag, ook rookgedrag. Alleen door roken minder zichtbaar te maken op plaatsen waar zij vaak komen, kan een rookvrije generatie gerealiseerd worden.  
Lees verder
VAD_Sportivos

Sportivos: voorkom alcoholproblemen in de sportclub

Draagt jouw sportclub gezondheid ook hoog in het vaandel? Hoewel veel sportclubs sterk inzetten op gezondheid, zijn sport en alcohol vaak met elkaar verweven. Met een glas voor de gezelligheid, hoeft niets mis te zijn, maar alcohol kan ook overlast in en rond de sportclub veroorzaken. Denk maar aan: dronken supporters, rijden onder invloed, … Sportivos kan je helpen om hier een gepast antwoord op te bieden.
Lees verder
Gezonde Sportkantine

Gezonde sportkantine

Gezond eten, het is helemaal in en zorgt er ook voor dat je goed presteert tijdens het sporten ... maar is niet zo evident als het lijkt. De sportomgeving speelt een belangrijke rol op het al dan niet ontwikkelen van een gezonde levenstijl: een gezond aanbod in de kantine is bijgevolg een belangrijke factor.Eet Sportief is een begeleidingstraject voor sportclubs die een gezonder voedingsaanbod willen serveren waar sporters en club beter van worden en hun kan ondersteunen bij het uitwerken van een Gezond sporten beleid.
Lees verder
Sluiten