Tools

Ontdek hier de praktische inzetbare tools die Gezond Sporten heeft ontwikkeld om sportfederaties en andere sportorganisatoren te helpen een gezondsporten-beleid op te zetten en toe te passen.

Tools overview

GES Tools voor Sportfederaties

Gezond Sporten en Sport Vlaanderen

Ontwikkelingsgericht trainen

Of het nu gaat om jonge kinderen of volwassenen, beloftevolle of minder vaardige atleten, op recreatief of competitief niveau, iedereen heeft recht op kwaliteitsvolle trainingen. De toolbox ontwikkelingsgericht trainen biedt elke trainer een houvast bij het periodiseren, zowel wat betreft fysieke eigenschappen, als voor de mentale ontwikkeling, de blessuregevoeligheid en andere medische aandachtspunten van de sporter.  Ontwikkelingsgericht trainen houdt in dat je je als trainer altijd aanpast aan de kalenderleeftijd, de biologische leeftijd en de getraindheid van het individu.
Lees verder
Gezond Sporten_Sport Vlaanderen_SKA.png

Is een Sportmedisch onderzoek aangeraden?

Volgens het GES-decreet dient een erkende sportfederatie een keuze te motiveren over het al dan niet aanbevelen of opleggen van een sportmedisch geschiktheidsonderzoek. Het doel van een sportmedisch onderzoek is om risico op ziekte/blessure tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Het is tegelijk ook belangrijk om niet aan over- of onderscreening te doen en de juiste testen te ondergaan. Al te vaak wordt er nog gewerkt met “lege” betekenisloze attesten waarbij documenten worden afgetekend zonder onderzoek, zonder wetenschappelijk onderbouwde testen door niet-opgeleide artsen.
Lees verder
Gezond Sporten en Sport Vlaanderen

Samenstelling Medische Commissie voor sportfederaties

Volgens het decreet gezond en ethisch sporten moet een erkende sportfederatie voor haar gezond sporten-beleid voorzien in de duurzame betrokkenheid van minstens één arts.  Het is belangrijk dat de federatie de nodige omkadering biedt opdat die arts gerichte input zou kunnen geven, waarmee daadwerkelijk rekening kan worden gehouden binnen de werking van de federatie.
Lees verder
Gezond Sporten en Sport Vlaanderen

Het preventieproces van sportletsels en sportongevallen

Een duidelijke leidraad voor sportfederaties en sportclubs om werk te maken van het gezond sporten beleid. Hoe kan je aan blessurepreventie doen? Gezond Sporten werkte alvast een leidraad uit! 
Lees verder
Gezond Sporten en Sport Vlaanderen

Risico analyse van sportletsels en sportongevallen

Gezond en op een veilige manier aan sport doen is een instelling waar iedere sportfederatie naar streeft.Om de nodige maatregelen te nemen en eventuele preventiestrategieën te kunnen uitschrijven, moet je eerst zicht hebben op de sportspecifieke risico’s die zich kunnen voordoen. Daarvoor dien je een risicoanalyse uit te voeren. Pas wnneer je een overzicht hebt van mogelijke ongevallen en/of letsels kan je hiervoor preventieve en curatieve maatregelen uitschrijven. Dit om de risico’s te beperken (preventie) en de ernst er van te verminderen (behandeling). Hierbij natuurlijk rekening houdend met de eigenheid van de sport.
Lees verder
Gezond Sporten_Sport Vlaanderen_SKA.png

Het registreren van letsels

Het GES-Decreet draagt de Vlaamse sportfederaties op om aan letselregistratie te doen. Het bijhouden van het aantal en de soorten letsels en de omstandigheden waarin het ongeval zich heeft voorgedaan, zal de sportmedische commissie meer inzicht geven over de risico's die de sport met zich meebrengt en de doeltreffendheid van de preventiemaatregelen.
Lees verder

Vind een expert

 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Roben dedecker

 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Wouter Eraly

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Julie Zels

 • Karel Pardaens

 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Charlotte Hoeman

  Diëtist
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Justine Stevens

 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Simon Horckmans

 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Luc De Pelecijn

 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Willy Coosemans

 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Luk Buyse

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Sander Bomans

 • Ine Schops

  Podoloog
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Bruno D'Hulster

 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jempi Wilssens

 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Joris De Win

  Sportarts
 • Windy Lycke

 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • BVBA Samcon

 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Cedric Arijs

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Johan Roeykens

 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Frederic Brillouet

 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Bart Depreitere

 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Peter Plessers

 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Carl De Crée

 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts

Andere Gezond Sporten Tools

Gezond Sporten en Vlaamse Sportfederatie

Draaiboek sportkamp

Sportkampen zijn uitstekend om jongeren een actieve vakantie te bezorgen. Daarbij is het van belang ook na te denken over eventuele allergieën, nodige medicatie en de eerste hulp (die hopelijk niet nodig is). Gezond Sporten en Vlaamse Sportfederatie stelden een draaiboek samen om voorbereid te vertrekken en te zijn op elk sportkamp!
Lees verder
Gezond Sporten en Sport Vlaanderen

EHBO in de sportclub

Sporten is gezond, maar af en toe loopt het mis op of naast het sportveld of de sportmat. In zo'n situatie is het van groot belang dat je weet wat er aan de hand is en wat je moet doen om de persoon in kwestie te helpen. Gezond Sporten helpt je graag op weg om op elk moment eerste hulp te kunnen bieden zodat elke sporter zo snel en zo goed mogelijk geholpen kan worden!
Lees verder
Gezond Sporten en Sport Vlaanderen

Het 'Ga Voor 10' - actieplan

Gezond Sporten wil met het ‘ga voor 10’ actieplan alle sporters en sportbegeleiders stimuleren om hun risicogedrag te evalueren en bij te stellen door aan blessurepreventie te doen. Voor sportfederaties of sportclubs kan dit actieplan een leidraad bieden om werk te maken van een sensibiliseringscampagne of het uitwerken van praktische richtlijnen voor zijn of haar sport. Tien vragen om het preventief gedrag in kaart te brengen, tien preventieve maatregelen die wetenschappelijk onderbouwd zijn en bijdragen tot blessurepreventie, concreet ga voor 10!
Lees verder
Gezond Sporten en Sport Vlaanderen

#Smeerem

Zonlicht is onmisbaar voor de gezondheid van kind(eren). Ultraviolette straling zorgt immers voor de aanmaak van vitamine D en dus voor de ontwikkeling van een stevig beenderstelsel. Maar de huid van kinderen is nog jong en dus extra gevoelig voor schadelijke UV-stralen. Daarom lanceerden Sport Vlaanderen samen met Gezond Sporten en UZ VUB in 2019 een nieuwe sensibiliseringscampagne.Onder het motto 'Schaduw, T-shirt, zonnecrème. En het loopt gesmeerd!' ondersteunen we ouders en jeugdsportorganisaties om sportende kinderen te beschermen tegen de zonnestralen. Want één keer verbrand, heeft een kind de rest van zijn leven een verhoogd risico op huidkanker. In 2 opvallende flyers (1 voor de organisator en 1 voor de ouders) werden nuttige tips opgenomen.  Ontdek ze hieronder!
Lees verder
Gezond Sporten en Sport Vlaanderen

Promomateriaal rond gezond sporten

Zin om als sportfederatie of als sportclub mee te werken aan een gezond sporten beleid?Download gratis onze infographics en promomateriaal om deze te gebruiken binnen jouw omgeving. 
Lees verder
Gezond Sporten_Sport Vlaanderen_SKA.png

Sportkeuring.be

Op deze site kun je vragen beantwoorden over je gezondheid en de sport die je beoefent of wilt beoefenen. Na het verzenden van je antwoorden kom je te weten of een medisch onderzoek in jouw geval niet nodig, nuttig of nodig is. Zo’n onderzoek is niet verplicht, behalve als je sportorganisatie een medisch geschiktheidsattest eist. Als dat zo is, dan kun je dat aanvinken.
Lees verder
Gezond Sporten en Sport Vlaanderen

Veiligheids-draaiboeken voor sportevents

Met de veiligheidsdraaiboeken voor sportevents willen wij de organisatoren ondersteunen om de juiste maatregelen te treffen zodat een veilige sportomgeving wordt voorzien voor de deelnemers. Naast advies rond inzet van hulpverlening en de veiligheid op openbare wegen, hebben wij ook aandacht voor de juiste voeding tijdens de bevoorrading, tips bij extreme weersomstandigheden en aanbevelingen voor onervaren sporters.
Lees verder
Generatie Rookvrij

Sporten op rookvrije terreinen

Meer en meer sportterreinen worden rookvrij gemaakt. Een fantastisch én broodnodige zaak. Want: kinderen moeten het goede voorbeeld krijgen. Kinderen en jongeren kopiëren namelijk gedrag, ook rookgedrag. Alleen door roken minder zichtbaar te maken op plaatsen waar zij vaak komen, kan een rookvrije generatie gerealiseerd worden.  
Lees verder
VAD_Sportivos

Sportivos: voorkom alcoholproblemen in de sportclub

Draagt jouw sportclub gezondheid ook hoog in het vaandel? Hoewel veel sportclubs sterk inzetten op gezondheid, zijn sport en alcohol vaak met elkaar verweven. Met een glas voor de gezelligheid, hoeft niets mis te zijn, maar alcohol kan ook overlast in en rond de sportclub veroorzaken. Denk maar aan: dronken supporters, rijden onder invloed, … Sportivos kan je helpen om hier een gepast antwoord op te bieden.
Lees verder
Gezonde Sportkantine

Gezonde sportkantine

Gezond eten, het is helemaal in en zorgt er ook voor dat je goed presteert tijdens het sporten ... maar is niet zo evident als het lijkt. De sportomgeving speelt een belangrijke rol op het al dan niet ontwikkelen van een gezonde levenstijl: een gezond aanbod in de kantine is bijgevolg een belangrijke factor.Eet Sportief is een begeleidingstraject voor sportclubs die een gezonder voedingsaanbod willen serveren waar sporters en club beter van worden en hun kan ondersteunen bij het uitwerken van een Gezond sporten beleid.
Lees verder
Sluiten