Tools

Ontdek hier de praktische inzetbare tools die Gezond Sporten heeft ontwikkeld om sportfederaties en andere sportorganisatoren te helpen een gezondsporten-beleid op te zetten en toe te passen.

Tools overview

GES Tools voor Sportfederaties

Gezond Sporten en Sport Vlaanderen

Ontwikkelingsgericht trainen

Of het nu gaat om jonge kinderen of volwassenen, beloftevolle of minder vaardige atleten, op recreatief of competitief niveau, iedereen heeft recht op kwaliteitsvolle trainingen. De toolbox ontwikkelingsgericht trainen biedt elke trainer een houvast bij het periodiseren, zowel wat betreft fysieke eigenschappen, als voor de mentale ontwikkeling, de blessuregevoeligheid en andere medische aandachtspunten van de sporter.  Ontwikkelingsgericht trainen houdt in dat je je als trainer altijd aanpast aan de kalenderleeftijd, de biologische leeftijd en de getraindheid van het individu.
Lees verder
Gezond Sporten_Sport Vlaanderen_SKA.png

Is een Sportmedisch onderzoek aangeraden?

Volgens het GES-decreet dient een erkende sportfederatie een keuze te motiveren over het al dan niet aanbevelen of opleggen van een sportmedisch geschiktheidsonderzoek. Het doel van een sportmedisch onderzoek is om risico op ziekte/blessure tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Het is tegelijk ook belangrijk om niet aan over- of onderscreening te doen en de juiste testen te ondergaan. Al te vaak wordt er nog gewerkt met “lege” betekenisloze attesten waarbij documenten worden afgetekend zonder onderzoek, zonder wetenschappelijk onderbouwde testen door niet-opgeleide artsen.
Lees verder
Gezond Sporten en Sport Vlaanderen

Samenstelling Medische Commissie voor sportfederaties

Volgens het decreet gezond en ethisch sporten moet een erkende sportfederatie voor haar gezond sporten-beleid voorzien in de duurzame betrokkenheid van minstens één arts.  Het is belangrijk dat de federatie de nodige omkadering biedt opdat die arts gerichte input zou kunnen geven, waarmee daadwerkelijk rekening kan worden gehouden binnen de werking van de federatie.
Lees verder
Gezond Sporten en Sport Vlaanderen

Het preventieproces van sportletsels en sportongevallen

Een duidelijke leidraad voor sportfederaties en sportclubs om werk te maken van het gezond sporten beleid. Hoe kan je aan blessurepreventie doen? Gezond Sporten werkte alvast een leidraad uit! 
Lees verder
Gezond Sporten en Sport Vlaanderen

Risico analyse van sportletsels en sportongevallen

Gezond en op een veilige manier aan sport doen is een instelling waar iedere sportfederatie naar streeft.Om de nodige maatregelen te nemen en eventuele preventiestrategieën te kunnen uitschrijven, moet je eerst zicht hebben op de sportspecifieke risico’s die zich kunnen voordoen. Daarvoor dien je een risicoanalyse uit te voeren. Pas wnneer je een overzicht hebt van mogelijke ongevallen en/of letsels kan je hiervoor preventieve en curatieve maatregelen uitschrijven. Dit om de risico’s te beperken (preventie) en de ernst er van te verminderen (behandeling). Hierbij natuurlijk rekening houdend met de eigenheid van de sport.
Lees verder
Gezond Sporten_Sport Vlaanderen_SKA.png

Het registreren van letsels

Het GES-Decreet draagt de Vlaamse sportfederaties op om aan letselregistratie te doen. Het bijhouden van het aantal en de soorten letsels en de omstandigheden waarin het ongeval zich heeft voorgedaan, zal de sportmedische commissie meer inzicht geven over de risico's die de sport met zich meebrengt en de doeltreffendheid van de preventiemaatregelen.
Lees verder

Vind een expert

 • Dominique Slock

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jempi Wilssens

 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Carl De Crée

 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Axel Decraene

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Sofie Rummens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Veerle Palmers

  Podoloog
 • Peter Plessers

 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Joris De Win

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • David Vander Elst

  Sportkinesitherapeut
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • An Konings

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Wouter Peters

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Justine Stevens

 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Simon Derycke

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Dominique Devriese

  Kinesitherapeut
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Kathleen Merckaert

  Sportarts
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Geert Vileyn

  Huisarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • John Roosen

  Cardioloog
 • Staf Moyson

  Sportkinesitherapeut
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Rik Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Mike Kamphuys

  Trainer
 • Lianne De Mey

  1&2
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Kristiaan Vandenecker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ine Schops

  Osteopaat
 • Herman Colpin

  Huisarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Ward Thorrez

  Kinesitherapeut
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • jana stevens

  Podoloog
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Glenn Van Laer

  Kinesitherapeut
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Danny Grimonpont

  Kinesitherapeut
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Mathieu

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Gustaaf Van Mechelen

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Benedicte Baelde

  Kinesitherapeut
 • Frank Wezenbeek

  Kinesitherapeut
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Sara Van Bostraeten

 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Marc Schiltz

  2&3
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Jo Verstuyft

  Apotheker
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Willy Coosemans

 • Geert Potloot

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • André Ausloos

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • André Dewit

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Anneleen Geerts

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Bruno D'Hulster

 • Roben dedecker

 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Karel Pardaens

  11&17&21
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Ilse Cupers

  1&2
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Jan De Decker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Johan Roeykens

 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • BV Dokter Simon Verdonck

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Anne Mertens

  Huisarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Windy Lycke

 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Ingrid Willems

  Podoloog
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Guy De Lendtdecker

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Lander Dewitte

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Erik Van Lierde

 • Kathy Velle

  Podoloog
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Julie Zels

 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Raf De Bruyn

  Sportarts
 • Petra Bruggeman

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Cathy Kuppens

  Cardioloog
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Thomas Van de Moortel

  Kinesitherapeut
 • Steven Van Raemdonck

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Tijl Bertels

  Sportdiëtist
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Jos Benders

  Sportarts
 • Michel Herssens

  Cardioloog

Andere Gezond Sporten Tools

Gezond Sporten en Sport Vlaanderen

Het 'Ga Voor 10' - actieplan

Gezond Sporten wil met het ‘ga voor 10’ actieplan alle sporters en sportbegeleiders stimuleren om hun risicogedrag te evalueren en bij te stellen door aan blessurepreventie te doen. Voor sportfederaties of sportclubs kan dit actieplan een leidraad bieden om werk te maken van een sensibiliseringscampagne of het uitwerken van praktische richtlijnen voor zijn of haar sport. Tien vragen om het preventief gedrag in kaart te brengen, tien preventieve maatregelen die wetenschappelijk onderbouwd zijn en bijdragen tot blessurepreventie, concreet ga voor 10!
Lees verder
Gezond Sporten en Sport Vlaanderen

#Smeerem

Zonlicht is onmisbaar voor de gezondheid van kind(eren). Ultraviolette straling zorgt immers voor de aanmaak van vitamine D en dus voor de ontwikkeling van een stevig beenderstelsel. Maar de huid van kinderen is nog jong en dus extra gevoelig voor schadelijke UV-stralen. Daarom lanceerden Sport Vlaanderen samen met Gezond Sporten Vlaanderen en UZ VUB in 2019 een nieuwe sensibiliseringscampagne.Onder het motto 'Schaduw, T-shirt, zonnecrème. En het loopt gesmeerd!' ondersteunen we ouders en jeugdsportorganisaties om sportende kinderen te beschermen tegen de zonnestralen. Want één keer verbrand, heeft een kind de rest van zijn leven een verhoogd risico op huidkanker. In 2 opvallende flyers (1 voor de organisator en 1 voor de ouders) werden nuttige tips opgenomen.  Ontdek ze hieronder!
Lees verder
Gezond Sporten en Sport Vlaanderen

Promomateriaal rond gezond sporten

Zin om als sportfederatie of als sportclub mee te werken aan een gezond sporten beleid?Download gratis onze infographics en promomateriaal om deze te gebruiken binnen jouw omgeving. 
Lees verder
Gezond Sporten_Sport Vlaanderen_SKA.png

Sportkeuring.be

Op deze site kun je vragen beantwoorden over je gezondheid en de sport die je beoefent of wilt beoefenen. Na het verzenden van je antwoorden kom je te weten of een medisch onderzoek in jouw geval niet nodig, nuttig of nodig is. Zo’n onderzoek is niet verplicht, behalve als je sportorganisatie een medisch geschiktheidsattest eist. Als dat zo is, dan kun je dat aanvinken.
Lees verder
Gezond Sporten en Sport Vlaanderen

Veiligheids-draaiboeken voor sportevents

Met de veiligheidsdraaiboeken voor sportevents willen wij de organisatoren ondersteunen om de juiste maatregelen te treffen zodat een veilige sportomgeving wordt voorzien voor de deelnemers. Naast advies rond inzet van hulpverlening en de veiligheid op openbare wegen, hebben wij ook aandacht voor de juiste voeding tijdens de bevoorrading, tips bij extreme weersomstandigheden en aanbevelingen voor onervaren sporters.
Lees verder
Generatie Rookvrij

Sporten op rookvrije terreinen

Meer en meer sportterreinen worden rookvrij gemaakt. Een fantastisch én broodnodige zaak. Want: kinderen moeten het goede voorbeeld krijgen. Kinderen en jongeren kopiëren namelijk gedrag, ook rookgedrag. Alleen door roken minder zichtbaar te maken op plaatsen waar zij vaak komen, kan een rookvrije generatie gerealiseerd worden.  
Lees verder
VAD_Sportivos

Sportivos: voorkom alcoholproblemen in de sportclub

Draagt jouw sportclub gezondheid ook hoog in het vaandel? Hoewel veel sportclubs sterk inzetten op gezondheid, zijn sport en alcohol vaak met elkaar verweven. Met een glas voor de gezelligheid, hoeft niets mis te zijn, maar alcohol kan ook overlast in en rond de sportclub veroorzaken. Denk maar aan: dronken supporters, rijden onder invloed, … Sportivos kan je helpen om hier een gepast antwoord op te bieden.
Lees verder
Gezonde Sportkantine

Gezonde sportkantine

Gezond eten, het is helemaal in en zorgt er ook voor dat je goed presteert tijdens het sporten ... maar is niet zo evident als het lijkt. De sportomgeving speelt een belangrijke rol op het al dan niet ontwikkelen van een gezonde levenstijl: een gezond aanbod in de kantine is bijgevolg een belangrijke factor.Eet Sportief is een begeleidingstraject voor sportclubs die een gezonder voedingsaanbod willen serveren waar sporters en club beter van worden en hun kan ondersteunen bij het uitwerken van een Gezond sporten beleid.
Lees verder
Sluiten