Tools

Ontdek hier de praktische inzetbare tools die Gezond Sporten en partners hebben ontwikkeld om sportfederaties en andere sportorganisatoren te helpen een gezondsporten-beleid op te zetten en toe te passen.

Tools overview

ICES.png

De genderscan

De genderscan helpt sportorganisaties om hun beleid rond gender te evalueren aan de hand van vragen over verschillende thema’s. Op basis hun jouw antwoorden krijg je advies en tips om aan de slag te gaan rond het thema. Na het invullen van elk deel kan je een document downloaden met jouw antwoorden en onze tips. Je kan ook zelf vrijblijvend goede praktijken uit jouw sportorganisatie delen. We raden aan om de genderscan in te vullen in groep (bijvoorbeeld tijdens een bestuursvergadering).
Lees verder
ICES en Erasmus+

Ga aan de slag met de Safe Sport Allies toolbox

Hoe reageer je als clubbestuurder, ouder, trainer of sporter als er zich een situatie van grensoverschrijdend gedrag voordoet in jouw sportclub? De Safe Sport Allies toolbox bevat verschillende leuke tools zoals posters, praatkaarten, kennisclips en een video om binnen jouw sportclub iedereen hierover te informeren! Ga tijdens een trainersvergadering aan de slag met de praatkaarten voor coaches, doe één van de oefeningen voor sporters tijdens een training en hang de posters voor sporters, trainers en ouders op in jouw sportclub. Het Safe Sport Allies project is een Erasmus+ project, gesubsidieerd door de Europese Unie.
Lees verder
Vlaams Instituut Mondgezondheid

Eerste hulp bij tandongevallen

Een tandongeval is een ongeval waarbij een tand verplaatst wordt, gebroken raakt of uitvalt. Het is erg belangrijk om bij een tandongeval snel te reageren. Zo is de kans het grootst op herstel. Personen die contactsporten doen of sporten waarbij je een hogere kans hebt op vallen, hebben meer kans op een tandongeval. Afhankelijk van wat er juist gebeurd is (is de tand gebroken, uitgevallen of verplaatst) en of het een melktand of een blijvende tand is, onderneem je een andere actie. Het is dus erg belangrijk om de EHBTO kaart op een plek te hangen die duidelijk zichtbaar is. Zo weet iedereen meteen wat ze moeten doen! Iemand die een hoger risico heeft op tandongevallen kan een mondbeschermer laten maken door de tandarts of mondhygiënist. Dit zorgt voor extra bescherming tijdens het sporten. Een gezonde mond steunt op drie pijlers: goede mondhygiëne, het (half)jaarlijks mondonderzoek en mondvriendelijke voeding. In de sportclub kan je ook werken rond mondvriendelijke voeding door een beleid rond sportdranken in te voeren. Gezond Leven biedt meer informatie aan rond sportdrankbeleid in de sportclub.
Lees verder
VAZG en SV.png

Is jouw sportclub ook in topvorm?

Wil jij je sportclub helpen groeien? Wil je de kwaliteit van je organisatie verbeteren? Kan je financiële, materiële of sporttechnische ondersteuning gebruiken? Of zoek je manieren om je sportclub gezonder te maken? Onze toolkit helpt sportclubs om hun werking scherp te stellen. En dat op de meest uiteenlopende vlakken. Hoe we dat doen? Door met verschillende organisaties als één team achter jouw sportclub te gaan staan. Zo vind jij alle slimme tools, inspirerende projecten en handige ondersteuningsmiddelen terug op één plek. Eén toolkit die ervoor zorgt dat jouw sportclub in topvorm is! 
Lees verder
GS en VTS.png

EHBO in de sportclub

Sporten is gezond, maar af en toe loopt het mis op of naast het sportveld of de sportmat. In zo’n situatie is het van groot belang dat je weet wat er aan de hand is en wat je moet doen om de persoon in kwestie te helpen. Gezond Sporten helpt je sportclub graag op weg om op elk moment eerste hulp te kunnen bieden zodat elke sporter zo snel en zo goed mogelijk geholpen kan worden. Leer alles over de eerste hulp bij de meest voorkomende sportblessures via onze e-learning en voorzie een uitgeruste EHBO-sportkoffer in jouw sportclub!
Lees verder
GL en Eetexpert.png

Gezond eten in de sportclub

Op het vlak van gezondheid gaan beweging en voeding hand in hand. Want sporters hebben véél energie en vocht nodig om er tegenaan te gaan. Er zal dus zeker gesproken worden over eet- en drinkgewoontes in je club. Daarom lanceerden Gezond Leven vzw en Eetexpert vzw het project ‘Gezond eten in de sportclub’. Ons doel? Sportclubs aanmoedigen om in 7 (hink-)stappen de sprong te wagen naar een kwaliteitsvol voedingsbeleid en een beleid rond gezond eetgedrag, met aandacht voor groeibevorderende communicatie rond de thema’s eten en voeding. We bieden daarvoor heel wat kant-en-klare acties aan. Deze info is voor álle sportclubs interessant. Groot of klein, recreatief, competitief of topsport, individuele sporten of teamsporten, sporten voor personen met een beperking … Er zijn verschillende manieren om te werken aan gezond eetgedrag in de sportclub. Om te komen tot een gezonde(re) sportclub, vertrek je van wat leeft binnen de club en ga je stap voor stap aan de slag met concrete acties en kant-en-klare materialen. Met kleine aanpassingen. En vergis je niet: die kleine aanpassingen kunnen echt een groot verschil maken.
Lees verder
VAD.png

Vergok je sportplezier niet

Leden van sportclubs spelen 5 keer meer sportweddenschappen en hebben 10 keer meer kans op risicovol gokken dan de algemene bevolking. Deze cijfers hebben de sportwereld aangemoedigd om met het thema aan de slag te gaan. Want sportweddenschappen leiden af van de essentie van de sport. Samen met VAD/De Druglijn tekenden verschillende sportkoepels en -federaties de krijtlijnen uit voor een nieuwe campagne met als slogan ‘Vergok je sportplezier niet’. Onderteken net als zoveel andere sportclubs het charter van de campagne via de website - Vergok je sportplezier niet. Zo ondersteun je als club een omgeving waar de sportbeleving centraal staat, en gokken niet de norm is. Na het ondertekenen van het charter ontvang je een aantal gratis affi ches en krijg je tips hoe je als sportclub preventief aan de slag kan gaan rond het thema. Meer info: Factsheet ‘Gokken in de sport’ De campagne is een samenwerking van VAD/De Druglijn, Sport Vlaanderen, Gezond Sporten Vlaanderen, de Vlaamse Sportfederatie, het Centrum Ethiek in de Sport, Cycling Vlaanderen, Basketbal Vlaanderen, Voetbal Vlaanderen, de Hockey Liga en Tennis Vlaanderen.
Lees verder
VAD.png

Voorkom problemen met alcohol en drugs in je sportclub of pak ze aan met Sportivos

Draagt jouw sportclub gezondheid ook hoog in het vaandel? Hoewel veel sportclubs sterk bezig zijn met gezondheid, zijn sport en alcohol vaak met elkaar verweven. Met een glas voor de gezelligheid is niks verkeerd, maar alcohol kan ook zorgen voor overlast in en rond de sportclub. Denk maar aan dronken supporters, rijden onder invloed, … Wat is Sportivos? Een preventietraject dat je sportclub helpt om problemen door alcohol of andere drugs te voorkomen en als ze zich toch voordoen aan te pakken en de schade te beperken. Zo toon je als club nog meer dat je begaan bent met de gezondheid en het welzijn van sporters, clubleden, sympathisanten en bezoekers. Sportivos bestaat uit drie fasen (Sportivos Brons, Sportivos Zilver, Sportivos Goud) die je op eigen tempo kan doorlopen om zo te komen tot een alcohol- en drugbeleid op maat van jouw club. Als sportclub sta je er zeker niet alleen voor en krijg je ondersteuning van een lokale, intergemeentelijke of regionale preventiewerker. BRONS voor een actie veilig verkeer en verantwoord alcohol schenken in de kantine. ZILVER voor een clubvisie rond alcohol en drugs, sensibilisering van de sporters en het opleiden van een alcohol- en drug-coach. GOUD voor een actieve alcohol- en drugcoach in de club, preventieve acties en een clubreglement over alcohol en drugs Interesse? Sportclubs kunnen zich via dit registratieformulier inschrijven om te starten met Sportivos Brons.
Lees verder
eetexpert.png

Voorkom eetproblemen in de sportclub

Eetproblemen en eetstoornissen zetten de mentale en fysieke gezondheid van een sporter onder druk én zijn op lange termijn nefast voor de prestaties. Daarom wil Eetexpert bewustwording creëren rond de thema’s voeding, eetgedrag en zelfbeeld bij sporters. Zo blijft sporten leuk en gezond.
Lees verder
GS en RVSP en ICES.png

Wat na een impact op het hoofd?

Dat een impact op het hoofd gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid van de sporter spreekt voor zich. Impact vermijden is de eerste boodschap. Valt het toch voor, zowel tijdens wedstrijden als tijdens trainingen, dan moeten we er gepast mee omgaan. Daarom gingen we samen met verschillende actoren aan de slag om gepaste adviezen op te stellen. Waar moet een sporter en zijn omkadering alert voor zijn na zo’n impact? Wat zijn de signalen van een mogelijke hersenschudding? En hoe kan hij of zij nadien verantwoord het sporten hervatten? Afhankelijk van de ernst van de impact vind je advies rond de nodige rustperiode en de noodzaak van een tussentijds controle onderzoek. Je kan deze adviezen terugvinden op de website van het project “Impact op het hoofd in de sport”. Voor informatie bij risicovechtsporten, kan je terecht bij het Vechtsportplatform. Download gratis de poster en sticker rond impact op het hoofd en hang deze op in jouw sportclub.
Lees verder
GL en LOGO en VAZG

Bescherm je tegen de zon bij smeerweer

Met de term smeerweer wil de Vlaamse overheid de Vlaamse burger sensibiliseren om verstandig om te gaan met UV. Smeerweer is gelinkt aan de UV-index zoals die wordt aangeduid door het KMI. De UV-index krijgt een waarde van 0 (lage UV-intensiteit, huid verbrandt langzaam) tot 11+ (extreem hoge UV-intensiteit, huid verbrandt bijna onmiddellijk). Vanaf het cijfer 3 is het smeerweer. Bij smeerweer is het belangrijk dat je jezelf beschermt tegen schadelijke UV-straling, zelfs wanneer de zon op eerste zicht niet hard lijkt te schijnen. En je beschermen tegen de zon, dat doe je op 3 manieren: zon weren, kleren en smeren! Het is veel sneller smeerweer dan je denkt!
Lees verder
Rookvrij.png

Maak je sportclub rookvrij

Roken en sporten gaan niet samen. Roken is nefast voor de gezondheid en sportprestaties. Toch beginnen in België elke week nog honderden kinderen te roken. Aan de basis hiervan ligt een simpele logica: zien roken, doet roken. Doorbreek die logica door je sportterrein rookvrij te maken (eventueel met een rookzone uit het zicht van kinderen). Zo beschermen we kinderen en jongeren tegen de verleiding om te starten met roken. Begin vandaag en voeg je bij de meer dan 200 rookvrije sportterreinen in België. Een stappenplan, ontwikkeld door het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw helpt je op weg. Een kant-en-klare communicatiekit is beschikbaar via Generatie Rookvrij.
Lees verder

Vind een expert

 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Renaat Huysmans

  Huisarts, Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • jana stevens

  Podoloog
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Trees Dooms

 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Karl Brack

  Andere arts-specialist
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Johan Roeykens

 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist, Bewegingsdeskundige, Andere
 • Annelies Van Erck

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Jempi Wilssens

 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • BVBA Samcon

 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Maaike Polspoel

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
Sluiten