Coachen naar Succes: holisme en gedragsverandering in de kinesitherapie

Coachen naar Succes: holisme en gedragsverandering in de kinesitherapie

Ervaren sportskinestherapeut en ondernemer, momenteel werkzaam als oprichter en locatiemanager van Kineworks Rehab & Performance Center in Turnhout, België. Tom is tevens sportfysiotherapeut van het Belgische Olympische team (sinds 2008) en van het Gambiaanse nationale voetbalteam (sinds 2019). In het verleden werkte hij ook samen met het Belgische en Nederlandse bobsleeteam en met de Koninklijke Belgische Hockeybond.
Sporter Blog Blessurepreventie Blessurepreventie

Sportkinesitherapeut Tom Mertens deelt met jou hoe zijn inzichten uit de topsport en de veranderingspsychologie ons kunnen helpen sporters efficiënt te begeleiden.

The journey to success

In 2024 staan er al 41.127 vluchtkilometers op mijn teller, allemaal gerelateerd aan mijn werk. Dat is meer dan één keer de aarde rond. Met aanwezigheid op evenementen zoals de Africa Cup voetbal, het EK shorttrack en het WK shorttrack, was de voorbije periode enorm uitdagend maar ook inspirerend. Deze ervaringen binnen de topsport hebben mij als kinesitherapeut in staat gesteld om een actieve bijdrage te leveren aan het succes van atleten op het hoogste niveau.

In de sportwereld hangt dit succes niet alleen af van de behandelingen die we bieden, maar ook van ons vermogen om atleten te coachen naar duurzame veranderingen. Als kinesitherapeut streef ik ernaar om mijn atleten niet alleen te genezen van fysieke klachten, maar ook om hen te begeleiden naar een betere gezondheid en naar optimale prestaties. Ongeacht het doel of de doelgroep die we hebben als kinesitherapeuten, onze rehab omvat altijd mentale en emotionele aspecten. Een holistische benadering binnen de kinesitherapie is daarom essentieel.

Een van de meest uitdagende, maar ook een van de meest lonende aspecten van kinesitherapie is het stimuleren van gedragsverandering. Of het nu gaat om het volgen van oefentherapie, het aanpassen van levensstijl, of het omgaan met pijn, het coachen naar duurzame verandering vereist een begrip van de psychologische principes achter gedragsverandering.

The start of the journey

Een uitspraak van sportpsycholoog Jef Brouwers, in onze gemeenschappelijke tijd bij de Red Lions raakte me destijds diep: 'Wat je doet is niet belangrijk, wel hoe je dit doet.' Aanvankelijk begreep ik niet wat hij bedoelde en ik voelde me zelfs geraakt in de essentie van mijn job. Voor mij lag de essentie van mijn beroep juist in de inhoud, zo gedetailleerd en wetenschappelijk onderbouwd mogelijk. Het duurde geruime tijd voordat ik de diepere betekenis doorgrondde. Het besef drong tot me door dat atleten zich niet altijd zullen herinneren welke specifieke oefeningen we hebben gedaan of welke behandelingen zijn toegepast. Wat ze echter nooit vergeten, is het gevoel dat we ze hebben gegeven tijdens onze samenwerking. Het gaat dus niet alleen om de fysieke handelingen of adviezen, maar vooral om de manier waarop we onze atleten coachen en ondersteunen.

Tom Mertens 3

Performance mindset

Het creëren van een kader en het ontwikkelen van een performance mindset vormen de essentie van mijn aanpak, ongeacht of het nu gaat om een speler van AS Roma, Olympisch bronzen medaillewinnaar Hanne Desmet, of de breedtesporter van om de hoek. Elk individu vereist een unieke aanpak, waarbij maatwerk cruciaal is. Ondanks dat elke kinesitherapiepraktijk op haar website het belang van individualisatie benadrukt, moeten we ons afvragen of onze aanpak echt efficiënt genoeg is. Nemen we zowel de fysieke als mentale/cognitieve aspecten voldoende in overweging?

Hier is nog veel ruimte voor verbetering, aangezien ons succes als therapeut afhankelijk is van de opvolging van ons programma. Hoewel elke therapeut in staat is om een uitstekend trainingsprotocol op te stellen, zijn we slechts zo efficiënt als de uitvoering ervan. Deze uitvoering kan worden beïnvloed door factoren zoals motivatiegebrek, tijdsdruk, enz.

Ongeacht het doel of de doelgroep die we hebben als kinesitherapeuten, onze rehab omvat altijd mentale en emotionele aspecten.

Stap voor stap naar success

Als kinesitherapeut is het begrijpen van de verschillende fasen van gedragsverandering essentieel om succesvol te coachen. 

In de precontemplatiefase zijn sporters zich niet bewust van de noodzaak van verandering. Onze rol is hier educatie te bieden en bewustwording te creëren door complexe informatie toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld, ik gebruik visuele hulpmiddelen en herhaalde communicatie om ervoor te zorgen dat mijn sporters volledig begrijpen wat nodig is voor hun herstel en hoe ze symptomen kunnen beheren. Mijn doel in deze fase is bewustwording te creëren en interesse te wekken voor verandering, en ik maak gebruik van educatie als een belangrijk instrument om dit te bereiken. Door educatie kan ik verwachtingen managen, realistische doelen stellen en mijn sporters in staat stellen om actief deel te nemen aan hun herstelproces. Dit betekent dat ik medische informatie vertaal naar begrijpelijke taal, visuele hulpmiddelen gebruik om processen uit te leggen, en herhaaldelijk communiceer om ervoor te zorgen dat mijn sporters de informatie volledig begrijpen. 

In de contemplatiefase erkennen sporters hun behoefte aan verandering. Ik help hen gemotiveerd te blijven door motiverende gespreksvoeringstechnieken te gebruiken, zoals open vragen stellen en hun autonomie te benadrukken.

Tijdens de voorbereidingsfase werk ik nauw samen met mijn sporters om SMART-doelen te stellen die specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden zijn. Deze doelen bieden een concrete routekaart voor hun herstel en acties. Ik zorg ervoor dat mijn sporters actief betrokken zijn bij het proces van doelstellingen stellen en dat ze begrijpen hoe deze doelen bijdragen aan hun vooruitgang. Dit betekent dat we samen informatie verzamelen, realistische doelen stellen en een plan van aanpak opstellen om gedragsverandering te bereiken. 

In de actiefase begeleid ik mijn sporters actief binnen de therapie en het aanpassen van hun levensstijl, waarbij het doel is om steun en begeleiding te bieden om de veranderingen vol te houden.

Ten slotte, in de onderhoudsfase, streef ik ernaar om terugval te voorkomen en duurzame resultaten te behouden door sporters zelfredzaam te maken. Als kinesitherapeut is het mijn doel om sporters te empoweren zodat ze niet afhankelijk worden van voortdurende behandeling en ondersteuning. Als kinesitherapeut willen we positief misbaar zijn. 

Tom Mertens 2

Teamwork in de dagelijkse praktijk

Een essentieel aspect van succesvol coachen in de kinesitherapie is het empoweren van patiënten door hen actief te betrekken bij het ontwerpen van hun eigen revalidatieplan. Dit omvat het luisteren naar hun persoonlijke doelen, interesses en levensstijl, en het creëren van een gevoel van eigenaarschap en verantwoordelijkheid. Door samen te werken en open communicatie te bevorderen, kunnen kinesitherapeuten patiënten helpen zelfvertrouwen te ontwikkelen en de nodige vaardigheden te verwerven voor een zelfstandig herstelproces. Dit empowerment leidt tot duurzame resultaten waardoor ze proactief worden en niet afhankelijk blijven van voortdurende (passieve) behandelingen.

Slotgedachte

De vooruitgang die ik als kinesitherapeut de laatste jaren heb geboekt, gaat niet zozeer over vakinhoudelijke vooruitgang, maar vooral over mijn groei als coach en communicator. Effectieve communicatie stelde me in staat om niet alleen de fysieke aspecten van herstel en prestatieverbetering aan te pakken, maar ook een sterke vertrouwensband op te bouwen met atleten van diverse achtergronden en culturen. Deze vertrouwensband vormt de basis voor succes op het hoogste niveau van de sport.  

Enkele tips om met aan de slag te gaan als sportkinesitherapeut:

  • Betrek sporters actief in hun herstel
  • Ontwikkel een performance mindset: Focus op zowel fysieke als mentale/emotionele aspecten.
  • Gebruik motiverende gespreksvoering
  • Bouw sterke relaties: effectieve communicatie en vertrouwen zijn sleutel tot duurzame resultaten.
  • Stimuleer zelfredzaamheid en ownership

 

Literatuur:

  • "Motivational Interviewing: Helping People Change" door William R. Miller en Stephen Rollnick.
  • "Health Behavior Change in Physical Therapy: Implications for Practice" door Susan B. O'Sullivan en Thomas J. Schmitz.

Vind een expert

 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Maaike Polspoel

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut, Trainer
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Gert Droessaert

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Hamza Laamarti

  Diëtist
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts, Gynaecoloog
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Peter Plessers

 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Roel Jacobs

  Roel Jacobs

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Mitch Malavolta

  Huisarts, Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Dorien Meeusen

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Raf Coremans

  Huisarts, Sportarts
 • Leysen Joppe

  Leysen Joppe

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • BVBA Samcon

 • Karel Pardaens

 • Diëtist en Gedrags- & Mindsetspecialist

  Lieselot Wouters

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Sara Engels

  Gynaecoloog
 • Gezond en Ethisch Sporten

 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Karl Brack

  Gynaecoloog
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Willy Coosemans

 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Voorzitter

  Inge De Ridder

  Sportdiëtist
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts

Gerelateerde items

Beleid
Grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag in de sportclub: wat kan jij doen en bij wie kan je terecht?

Sporter Blog Ethiek Gezond Sporten Beleid Gezond Sporten
Blessurepreventie
enkelverzwikking

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
Weerstandsband.png

Weerstandsbanden: waarvoor dienen ze?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Sluiten