Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Master revalidatiewetenshappen en kinesitherapie. Afgestudeerd aan de UGent in 2013 en sindsdien actief bij diverse sportclubs en verenigingen als sportkinesitherapeut. Als praktijkassistente binnen de opleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie aan de UGent ontstond de interesse voor communicatie en educatie. Sinds 2019 is Sandra werkzaam bij Gezond Sporten als projectmanager letselpreventie om het gezond sporten beleid mee te ondersteunen bij sportfederaties en – clubs.
Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten

Hoewel de meest voorkomende sportblessures verschillend zijn voor elke sporttak, net zoals het soort letsel die optreedt, blijkt uit onderzoek dat een enkeldistorsie algemeen gezien één van de meest voorkomende blessures bij sportbeoefening is. Exacte cijfers over de incidentie van enkeldistorsies variëren van onderzoek tot onderzoek maar naar inschatting is 5 tot 25% van de sportblessures een enkeldistorsie.

Een enkeldistorsie komt vaker voor bij sporten waarbij veel wordt gelopen, wordt gesprongen en richtingsveranderingen aanwezig zijn (voetbal, rugby, volleybal, basketbal, gymnastiek, dans, …). Een misstap, verkeerd landen of op de bal stappen… voordat je het weet is het kwaad geschied. ‘Door je enkel gaan’ is een ervaring waar bijna iedereen mee geconfronteerd wordt, ook buiten sportactiviteiten. In eerste instantie weet je niet hoe erg het is en de omvang van de blessure varieert van een ‘banale’ blessure waarmee men nog kan sporten tot een ernstige blessure met enkele weken of maanden sport-inactiviteit als gevolg.

 

Wat is de oorzaak? 

Een verstuikte enkel kan ontstaan als u zich verstapt en de voet zijwaarts kantelt. Aan de buiten- en binnenzijde van je enkel verbinden gewrichtsbanden je onderbeen met je voet. Wanneer de voet plots omklapt, meestal naar binnen, komen deze gewrichtsbanden onder spanning te staan waardoor deze eventueel uitrekken of scheuren. De pijn ontstaat dus op een specifiek moment en de zwelling ontstaat in de meeste gevallen kort na het oplopen van de blessure. Omwille van een eerste scherpe pijn ervaart men vaak moeilijkheden om te stappen kort na het oplopen van deze blessure. Na enkele minuten hoort u in staat te zijn om 4 stappen zonder steun te zetten. Indien dit niet het geval is, consulteer een arts voor verdere diagnose. De ernst en pijnklachten na een enkelverzwikking variëren; sommigen ervaren geen zwelling en pijn meer na een week, in andere gevallen kunnen de klachten tot weken aanhouden.  

 

Wat is het?  

Een enkel verzwikking, - verstuiking, - distorsie; allemaal termen die men gebruikt wanneer de voet plotseling naar binnen of buiten klapt. Door het verdraaien, verstappen of vallen kan je jouw enkelbanden (stevige banden bestaande uit elastisch weefsel en de verbinding tussen twee botstukken) uitrekken of scheuren; je ervaart een plotselinge scherpe pijn.

Een enkeldistorsie is een acuut gewrichtsletsel zonder breuk of ontwrichting, waarbij het probleem in één of meer ligamenten zit of in het gewrichtskapsel. Wanneer de voet naar binnen verzwikt werd, worden de ligamenten aan de buitenzijde van de enkel onder stress (rek) gebracht en omgekeerd. Die weefsels kunnen omwille van die stress te veel gerekt zijn (verrekking), gedeeltelijk gescheurd (partiële ruptuur) of helemaal doorgescheurd (volledige ruptuur). Afhankelijk van de ernst ervaar je pijn en zwelling aan de enkel waardoor ook stappen en steunen bemoeilijkt kan worden. In de dagen na het trauma zal ten gevolge van scheurtjes in je enkel gewrichtsbanden en de omliggende bloedvaten een blauwe plek zichtbaar worden ter hoogte van je enkel en voet.

distorsie trauma

  • Graad 1 of Verrekking

   Men spreekt van een verrekking wanneer de elastische vezels van je gewrichtsbanden nog intact zijn. Op microscopisch niveau vertonen enkele elastische vezels wel scheurtjes maar macroscopisch gezien is het ligament of gewrichtskapsel nog intact. Ten gevolge van de miniscule scheurtjes in enkele elastische vezels zijn je gewrichtsbanden gedurende enkele dagen gevoeliger voor rek. De hoeveelheid zwelling is eerder beperkt en in vele gevallen zal er geen blauwe plek ontstaan.
    
  • Graad 2 of Gedeeltelijke gescheurd

   Indien meerdere elastische vezels werden beschadigd, kan een ligament of gewrichtskapsel een scheur vertonen. Dit is veelal in het midden van de structuur of ter hoogte van het bot. Ten gevolge van de structurele schade zal er zwelling en pijn optreden die de eerste dagen het steunen en stappen kan bemoeilijken, alsook treedt er enkele uren na het trauma een blauwe verkleuring op ter hoogte van de enkel en voet.

  • Graad 3 of Volledig gescheurd

   In dit geval is het weefsel volledig onderbroken waardoor het ligament geen bewegingremmende werking meer kan uitvoeren. Net zoals bij een graad 2 zal er zwelling en pijn optreden, treedt er een blauwe verkleuring op enkele uren na het trauma en verloopt steunen en stappen moeizaam.  
    

Distorsie graad

Wat kan ik zelf doen bij een enkel verzwikking? 

Koel je enkel direct na het oplopen van de blessure; doe dit met een ice-pack of enkele blokjes ijs in een plastic zak of theedoek. Koude zorgt ervoor dat de bloedvaten vernauwen. Hierdoor kan je een eventuele bloeding in het weefsel stoppen alsook de zwelling en ontstekingsreactie verminderen. Naast het beperken van vochtophoping heeft koude ook een ‘pijnstillend’ effect; het verdooft als het ware de zenuwen die pijnsignalen doorgeven. Om bovenstaande redenen adviseren we om ook de dagen na het voorval regelmatig koude toe te passen. Pijnstillers en een brace kunnen helpen om de pijn te verminderen maar zorgen niet voor een sneller herstel.  

Foto ICE

De eerste 48u na het letsel geven al een eerste indicatie over de graad van distorsie met name de mate van pijn, zwelling, de aanwezigheid van een bloeduitstorting en de stabiliteit die men ervaart. In alle gevallen is het echter raadzaam om een (sport)arts te raadplegen voor verdere diagnostiek en behandeling.


Mag je sporten? Of je wel of niet kunt doorgaan met sporten hangt af van de ernst van je blessure en bespreek je best met je behandelende (sport)arts en/of kinesitherapeut. Indien er sprake is van structurele schade (graad 2 en 3) moet je alvast rekening houden met een minimum hersteltijd van 6 tot 8 weken. Tijdens deze periode merk je een afname in pijn en zwelling en zal je je activiteiten geleidelijk aan terug dienen op te bouwen. Bij ernstige verzwikkingen heeft men de neiging om de eerste dagen al zittend door te brengen, plaats je voet op een verhoog om de zwelling te beperken. Probeer echter zo snel mogelijk je enkel opnieuw te belasten door regelmatig recht te staan en te steunen op je beide voeten en indien mogelijk een normaal stappatroon uit te voeren.

 

Bewegen is goed voor de genezing op voorwaarde dat deze de pijn niet gaat uitlokken of verergeren.

 

 

Wat zijn de risicofactoren? 

  • Door te vallen en draaien kan een distorsie plaatsvinden. Het spelen van een contactsport of sport met veel draaien is daardoor een risicofactor. 
  • Vermoeidheid heeft een impact op je reactiesnelheid en coördinatie. 
  • Een eerdere blessure aan de enkel en een verminderde enkelstabiliteit verhogen het risico op een blessure.

  

Wat kan je doen ter preventie?

Uit onderzoek blijken twee maatregelen het risico op een enkelverzwikking daadwerkelijk te verkleinen;

  • Draag een brace of tape

   Het dragen van een tape of brace vermindert de kans op een enkelverzwikking tot wel 70%, maar de effectiviteit hangt af van de gebruikte materialen, de toegepaste techniek en persoonlijke factoren (blessure voorgeschiedenis, ..).


   Gezien het risico op een hervalblessure (het risico op een enkelverzwikking is dubbel zo hoog binnen het eerste jaar) wordt het dragen van een brace of tape door de behandelende sportarts en/of kinesitherapeut frequent toegepast bij sporthervatting na een enkelverzwikking graad 2 en 3 en dit tot één jaar na de blessure.  • Versterk je enkel

   Het risico op een enkelverzwikking vermindert naarmate je de belastbaarheid van je enkel gaat verbeteren. Dit realiseer je door regelmatige kracht-, coördinatie- en stabilisatie-oefeningen uit te voeren die aan bod komen in diverse preventieprogramma’s (Get Fit 2 Sport, Fifa 11+ , …). De grootste uitdaging in het regelmatig uitvoeren van blessurepreventieve oefeningen situeert zich bij het inplannen van blessurepreventie oefeningen binnen je trainingsschema, waarbij een frequentie van 3x per week 20 tot 30 minuten wordt aangeraden in de literatuur.

   Het meest haalbare advies is om blessurepreventieve oefeningen te implementeren in je opwarming en cooling-down, die normaliter wel deel uitmaken van je trainingsschema. 

Enkele voorbeeld oefeningen die bijdragen tot het verbeteren van de belastbaarheid van je enkelgewricht zijn:

 

 

 


Bovenstaande oefeningen werden uitgevoerd op blote voeten in een thuis omgeving maar kunnen even goed buitenshuis met sportschoenen aan worden uitgevoerd! Blessurepreventie kan ook buiten een sportcontext worden uitgevoerd; poets je tanden op één been of oefen je stabiliteit tijdens het wachten aan de kassa of het openbaar vervoer.

 

Samenvattende infographic

Infographic enkeldistorsie 2022

Download de factsheet hier

Vind een expert

 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Johan Roeykens

 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Roben dedecker

 • Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Carl De Crée

 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • Willy Coosemans

 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bruno D'Hulster

 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Julie Zels

 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Charlotte Hoeman

  Diëtist
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Jitse Maes

  Huisarts, Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Justine Stevens

 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Peter Plessers

 • John Roosen

  Cardioloog
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Windy Lycke

 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager blessurepreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

  Huisarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

  Sportarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Trees Dooms

 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Wens

  Huisarts

Gerelateerde items

Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
Weerstandsband.png

Weerstandsbanden: waarvoor dienen ze?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
GF2Snow Week 6.png

Get Fit 2 Snow - Week 6

Sporter Artikel Snowboarden Skiën Blessurepreventie Training Blessurepreventie Training
Blessurepreventie
GF2Snow Week 5.png

Get Fit 2 Snow - Week 5

Sporter Artikel Snowboarden Skiën Blessurepreventie Training Blessurepreventie Training
Sluiten