Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Master revalidatiewetenshappen en kinesitherapie. Afgestudeerd aan de UGent in 2013 en sindsdien actief bij diverse sportclubs en verenigingen als sportkinesitherapeut. Als praktijkassistente binnen de opleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie aan de UGent ontstond de interesse voor communicatie en educatie. Sinds 2019 is Sandra werkzaam bij Gezond Sporten als projectmanager letselpreventie om het gezond sporten beleid mee te ondersteunen bij sportfederaties en – clubs.
Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten

Hoewel de meest voorkomende sportblessures verschillend zijn voor elke sporttak, net zoals het soort letsel die optreedt, blijkt uit onderzoek dat een enkeldistorsie algemeen gezien één van de meest voorkomende blessures bij sportbeoefening is. Exacte cijfers over de incidentie van enkeldistorsies variëren van onderzoek tot onderzoek maar naar inschatting is 5 tot 25% van de sportblessures een enkeldistorsie.

Een enkeldistorsie komt vaker voor bij sporten waarbij veel wordt gelopen, wordt gesprongen en richtingsveranderingen aanwezig zijn (voetbal, rugby, volleybal, basketbal, gymnastiek, dans, …). Een misstap, verkeerd landen of op de bal stappen… voordat je het weet is het kwaad geschied. ‘Door je enkel gaan’ is een ervaring waar bijna iedereen mee geconfronteerd wordt, ook buiten sportactiviteiten. In eerste instantie weet je niet hoe erg het is en de omvang van de blessure varieert van een ‘banale’ blessure waarmee men nog kan sporten tot een ernstige blessure met enkele weken of maanden sport-inactiviteit als gevolg.

 

Wat is de oorzaak? 

Een verstuikte enkel kan ontstaan als u zich verstapt en de voet zijwaarts kantelt. Aan de buiten- en binnenzijde van je enkel verbinden gewrichtsbanden je onderbeen met je voet. Wanneer de voet plots omklapt, meestal naar binnen, komen deze gewrichtsbanden onder spanning te staan waardoor deze eventueel uitrekken of scheuren. De pijn ontstaat dus op een specifiek moment en de zwelling ontstaat in de meeste gevallen kort na het oplopen van de blessure. Omwille van een eerste scherpe pijn ervaart men vaak moeilijkheden om te stappen kort na het oplopen van deze blessure. Na enkele minuten hoort u in staat te zijn om 4 stappen zonder steun te zetten. Indien dit niet het geval is, consulteer een arts voor verdere diagnose. De ernst en pijnklachten na een enkelverzwikking variëren; sommigen ervaren geen zwelling en pijn meer na een week, in andere gevallen kunnen de klachten tot weken aanhouden.  

 

Wat is het?  

Een enkel verzwikking, - verstuiking, - distorsie; allemaal termen die men gebruikt wanneer de voet plotseling naar binnen of buiten klapt. Door het verdraaien, verstappen of vallen kan je jouw enkelbanden (stevige banden bestaande uit elastisch weefsel en de verbinding tussen twee botstukken) uitrekken of scheuren; je ervaart een plotselinge scherpe pijn.

Een enkeldistorsie is een acuut gewrichtsletsel zonder breuk of ontwrichting, waarbij het probleem in één of meer ligamenten zit of in het gewrichtskapsel. Wanneer de voet naar binnen verzwikt werd, worden de ligamenten aan de buitenzijde van de enkel onder stress (rek) gebracht en omgekeerd. Die weefsels kunnen omwille van die stress te veel gerekt zijn (verrekking), gedeeltelijk gescheurd (partiële ruptuur) of helemaal doorgescheurd (volledige ruptuur). Afhankelijk van de ernst ervaar je pijn en zwelling aan de enkel waardoor ook stappen en steunen bemoeilijkt kan worden. In de dagen na het trauma zal ten gevolge van scheurtjes in je enkel gewrichtsbanden en de omliggende bloedvaten een blauwe plek zichtbaar worden ter hoogte van je enkel en voet.

distorsie trauma

  • Graad 1 of Verrekking

   Men spreekt van een verrekking wanneer de elastische vezels van je gewrichtsbanden nog intact zijn. Op microscopisch niveau vertonen enkele elastische vezels wel scheurtjes maar macroscopisch gezien is het ligament of gewrichtskapsel nog intact. Ten gevolge van de miniscule scheurtjes in enkele elastische vezels zijn je gewrichtsbanden gedurende enkele dagen gevoeliger voor rek. De hoeveelheid zwelling is eerder beperkt en in vele gevallen zal er geen blauwe plek ontstaan.
    
  • Graad 2 of Gedeeltelijke gescheurd

   Indien meerdere elastische vezels werden beschadigd, kan een ligament of gewrichtskapsel een scheur vertonen. Dit is veelal in het midden van de structuur of ter hoogte van het bot. Ten gevolge van de structurele schade zal er zwelling en pijn optreden die de eerste dagen het steunen en stappen kan bemoeilijken, alsook treedt er enkele uren na het trauma een blauwe verkleuring op ter hoogte van de enkel en voet.

  • Graad 3 of Volledig gescheurd

   In dit geval is het weefsel volledig onderbroken waardoor het ligament geen bewegingremmende werking meer kan uitvoeren. Net zoals bij een graad 2 zal er zwelling en pijn optreden, treedt er een blauwe verkleuring op enkele uren na het trauma en verloopt steunen en stappen moeizaam.  
    

Distorsie graad

Wat kan ik zelf doen bij een enkel verzwikking? 

Koel je enkel direct na het oplopen van de blessure; doe dit met een ice-pack of enkele blokjes ijs in een plastic zak of theedoek. Koude zorgt ervoor dat de bloedvaten vernauwen. Hierdoor kan je een eventuele bloeding in het weefsel stoppen alsook de zwelling en ontstekingsreactie verminderen. Naast het beperken van vochtophoping heeft koude ook een ‘pijnstillend’ effect; het verdooft als het ware de zenuwen die pijnsignalen doorgeven. Om bovenstaande redenen adviseren we om ook de dagen na het voorval regelmatig koude toe te passen. Pijnstillers en een brace kunnen helpen om de pijn te verminderen maar zorgen niet voor een sneller herstel.  

Foto ICE

De eerste 48u na het letsel geven al een eerste indicatie over de graad van distorsie met name de mate van pijn, zwelling, de aanwezigheid van een bloeduitstorting en de stabiliteit die men ervaart. In alle gevallen is het echter raadzaam om een (sport)arts te raadplegen voor verdere diagnostiek en behandeling.


Mag je sporten? Of je wel of niet kunt doorgaan met sporten hangt af van de ernst van je blessure en bespreek je best met je behandelende (sport)arts en/of kinesitherapeut. Indien er sprake is van structurele schade (graad 2 en 3) moet je alvast rekening houden met een minimum hersteltijd van 6 tot 8 weken. Tijdens deze periode merk je een afname in pijn en zwelling en zal je je activiteiten geleidelijk aan terug dienen op te bouwen. Bij ernstige verzwikkingen heeft men de neiging om de eerste dagen al zittend door te brengen, plaats je voet op een verhoog om de zwelling te beperken. Probeer echter zo snel mogelijk je enkel opnieuw te belasten door regelmatig recht te staan en te steunen op je beide voeten en indien mogelijk een normaal stappatroon uit te voeren.

 

Bewegen is goed voor de genezing op voorwaarde dat deze de pijn niet gaat uitlokken of verergeren.

 

 

Wat zijn de risicofactoren? 

  • Door te vallen en draaien kan een distorsie plaatsvinden. Het spelen van een contactsport of sport met veel draaien is daardoor een risicofactor. 
  • Vermoeidheid heeft een impact op je reactiesnelheid en coördinatie. 
  • Een eerdere blessure aan de enkel en een verminderde enkelstabiliteit verhogen het risico op een blessure.

  

Wat kan je doen ter preventie?

Uit onderzoek blijken twee maatregelen het risico op een enkelverzwikking daadwerkelijk te verkleinen;

  • Draag een brace of tape

   Het dragen van een tape of brace vermindert de kans op een enkelverzwikking tot wel 70%, maar de effectiviteit hangt af van de gebruikte materialen, de toegepaste techniek en persoonlijke factoren (blessure voorgeschiedenis, ..).


   Gezien het risico op een hervalblessure (het risico op een enkelverzwikking is dubbel zo hoog binnen het eerste jaar) wordt het dragen van een brace of tape door de behandelende sportarts en/of kinesitherapeut frequent toegepast bij sporthervatting na een enkelverzwikking graad 2 en 3 en dit tot één jaar na de blessure.  • Versterk je enkel

   Het risico op een enkelverzwikking vermindert naarmate je de belastbaarheid van je enkel gaat verbeteren. Dit realiseer je door regelmatige kracht-, coördinatie- en stabilisatie-oefeningen uit te voeren die aan bod komen in diverse preventieprogramma’s (Get Fit 2 Sport, Fifa 11+ , …). De grootste uitdaging in het regelmatig uitvoeren van blessurepreventieve oefeningen situeert zich bij het inplannen van blessurepreventie oefeningen binnen je trainingsschema, waarbij een frequentie van 3x per week 20 tot 30 minuten wordt aangeraden in de literatuur.

   Het meest haalbare advies is om blessurepreventieve oefeningen te implementeren in je opwarming en cooling-down, die normaliter wel deel uitmaken van je trainingsschema. 

Enkele voorbeeld oefeningen die bijdragen tot het verbeteren van de belastbaarheid van je enkelgewricht zijn:

 

 

 


Bovenstaande oefeningen werden uitgevoerd op blote voeten in een thuis omgeving maar kunnen even goed buitenshuis met sportschoenen aan worden uitgevoerd! Blessurepreventie kan ook buiten een sportcontext worden uitgevoerd; poets je tanden op één been of oefen je stabiliteit tijdens het wachten aan de kassa of het openbaar vervoer.

 

Samenvattende infographic

Infographic enkeldistorsie 2022

Download de factsheet hier

Vind een expert

 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Justine Vandenbroeck

 • Nick Baelde

  Radioloog
 • An Konings

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Yente Antonissen

  Bewegingswetenschapper
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Renaat Huysmans

  Huisarts, Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Joke De Prest
  Coördinator project & partnerships

  Joke De Prest

  Bewegingswetenschapper
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Ann Gillis

 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Vincent Metsers

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Eline Vandersteen
  Projectmedewerker blessurepreventie

  Eline Vandersteen

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Bruno D'Hulster

 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • jana stevens

  Podoloog
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • BVBA Samcon

 • Johan Roeykens

 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

  Huisarts
 • Sandra Lievrouw
  Algemeen & Projectmanager blessurepreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Patrick Govaert

  Sportarts

Gerelateerde items

Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
Weerstandsband.png

Weerstandsbanden: waarvoor dienen ze?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
GF2Snow Week 6.png

Get Fit 2 Snow - Week 6

Sporter Artikel Snowboarden Skiën Blessurepreventie Training Blessurepreventie Training
Blessurepreventie
GF2Snow Week 5.png

Get Fit 2 Snow - Week 5

Sporter Artikel Snowboarden Skiën Blessurepreventie Training Blessurepreventie Training
Sluiten