En dan nu terug naar een normale sportbeoefening?

En dan nu terug naar een normale sportbeoefening?

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Artikel Beleid Blessurepreventie Training Gezond Sporten Gezond Sporten Blessurepreventie Training

Met een gunstige evolutie in de Covid-19 cijfers, lijkt het einde van de vele maatregelen en beperkingen in de sport eveneens in zicht te zijn. Sinds 27 juni gelden er immers geen limieten meer op het aantal sporters, zijn de densiteitsregels (30m²/10m²) ter reductie van de capaciteit van sportinfrastructuur niet langer verplicht en kan contact gemaakt worden, voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport. Dit geldt zowel voor sporten in georganiseerd, als niet-georganiseerd verband. Met andere woorden: er kan opnieuw onder normale omstandigheden gesport worden!

Het ‘nieuwe’ normaal

Het afgelopen jaar hebben heel wat sporters hun sport niet kunnen beoefenen zoals gewenst. Heel wat sportfederaties, -clubs en -trainers werkten aan adviezen en alternatieven om de fysieke én mentale fitheid van hun sporters te onderhouden gedurende beide lockdowns. Met een sporthervatting in het vooruitzicht, moeten we echter de balans opmaken en worden we  geconfronteerd met een ‘nieuwe’ uitdaging: een grote diversiteit in de fysieke en mentale fitheid van sporters en het risico op blessures ten gevolge van sporthervatting.

 

Begeleid de terugkeer naar normale sportbeoefening

Sporters ouder dan 12 jaar werden het afgelopen jaar beperkt in hun sportmogelijkheden met een gebrek aan trainings- en wedstrijdritme als gevolg. Hierdoor zal er bij heel wat sporters sprake zijn van een verminderde fysieke en mentale fitheid en is het risico op een blessure verhoogd. De preventie van een sportblessure bij sporthervatting, is niet alleen de verantwoordelijkheid van de sporter en diens trainer. 
 

Vergelijkbaar met de Covid-19 voorzorgsmaatregelen is ook blessurepreventie een geheel van preventieve maatregelen die je kunt nemen en draagt iedereen een verantwoordelijkheid met zich mee.

 

Verantwoordelijkheid Blessurepreventie

  

Sensibilisatie en educatie van trainers en sporters rond blessurepreventie dringt zich meer dan ooit op. Anderzijds kan men op beleidsniveau nadenken over bepaalde beschermende maatregelen of adviezen. Zo weten we dat de puberteit een blessuregevoelige periode is; een maximaal aantal wedstrijden of aantal speelminuten per 48u kan een beschermende maatregel zijn om overbelasting te voorkomen. Maar eveneens kan een langere wedstrijdkalender, met meer spreiding van wedstrijden, een positieve invloed hebben op het blessurerisico.

 

Alles draait om de balans Belasting – Belastbaarheid

Voor een terugkeer naar normale sportbeoefening is het enorm moeilijk om kant en klare adviezen te formuleren; bepaalde sporters konden blijven sporten, anderen dan weer niet. Sommige sporters werken aan hun basisconditie, anderen komen uit een zeer lange periode van inactiviteit en ook de leeftijd van een sporter speelt een rol (het risico op een blessure stijgt met de leeftijd vanaf de puberteit).  De rode draad bij alle adviezen en voorstellen van preventieve maatregelen, is echter de invloed op de balans van belasting en belastbaarheid.

 

Curve Belasting Belastbaarheid

 

Ga Voor 10 - actieplan

Gezond Sporten wil met het ‘ga voor 10’ actieplan alle sporters en sportbegeleiders stimuleren om hun risicogedrag te evalueren en bij te stellen door aan blessurepreventie te doen. Voor sportfederaties of sportclubs kan dit actieplan een leidraad bieden om werk te maken van een sensibiliseringscampagne of het uitwerken van praktische richtlijnen voor zijn of haar sport. Tien vragen om het preventief gedrag in kaart te brengen, tien preventieve maatregelen die wetenschappelijk onderbouwd zijn en bijdragen tot blessurepreventie, concreet ga voor 10!

gavoor10vragen

Check-up  Check-Up

Vaak wordt blessurepreventie geassocieerd met blessurepreventieve oefeningen. Enerzijds correct, maar blessurepreventie is meer dan fysieke oefeningen doen; het is ook evalueren, informeren en communiceren.
De balans tussen wat een sporter kan (= de belastbaarheid) en wat de sporter doet (= de belasting) varieert voortdurend en hangt af van allerlei factoren. Een belangrijk aandachtspunt is het herkennen van de eerste signalen van een overbelasting en een open communicatie tussen de sporter en trainer. Zo zullen bepaalde sporters de ‘kleine ongemakken’ als normaal gaan beschouwen of misschien verzwijgen uit angst om niet verder te mogen sporten en dienen trainers te waken over een gepaste belasting in functie van de sporter, op dat moment.
 

Voeding en drank   Voeding & Drank

Dat gezonde voeding- en drinkgewoontes bijdragen tot de algemene gezondheid, staat buiten discussie. Zonder in detail te treden over wat een sporter al dan niet moet eten en drinken en wanneer, kunnen we alsnog enkele aandachtspunten formuleren. Zo is het Covid-19 virus nog steeds aanwezig in onze maatschappij en is dit niet het enige virus waar we vandaag en in de toekomst mee geconfronteerd zullen worden. Laat ons dan ook na deze pandemie meer aandacht hebben voor hygiëne binnen de sport en gebruik voortaan alleen je eigen drinkbeker of drinkbus. Anderzijds zijn mogelijke ‘Corona-kilo’s’ en sporthervatting of sporten in warme omstandigheden ook mogelijke onderwerpen om sporters over te informeren.
 

Trainingsopbouw  Trainingsopbouw


Een lange periode zonder trainingen en/of wedstrijden heeft grote gevolgen voor de fysieke  en mentale paraatheid en verhoogt het risico op blessures bij sporthervatting. Zowel sportspecifieke activiteiten als letselpreventieve activiteiten dienen geleidelijk aan opgebouwd te worden. Een heel gemakkelijke leidraad om de geleidelijke opbouw in trainingsbelasting te controleren is de “10% regel”. Deze regel stelt dat wanneer de wekelijkse trainingsbelasting (het product van trainingsduur en – intensiteit) de 10% overschrijdt, het risico op het oplopen van sportletsels enorm toeneemt. Anderzijds dienen we de nodige flexibiliteit te voorzien om het vooropgestelde trainingsschema aan te passen in functie van een verminderde belastbaarheid van een individu.

 

Denk na over hoe je de fysieke fitheid van jouw sporter(s) in kaart kan brengen, montoren en ga in dialoog met je sporter(s) om de fysieke en mentale uitdagingen bespreekbaar te maken.

  

Materiaal en omgeving  Materiaal, omgeving en fair play

Het afgelopen jaar merkten we met z’n allen hoe belangrijk een goede communicatie en het vinden van de juiste informatie is. Het hele land maar ook de sportsector bevindt zich in een ‘post-Corona herstelfase’ maar er gelden nog steeds maatregelen en adviezen om besmettingen te voorkomen. Blijf inzetten op het informeren en communiceren rond de Covid-19 maatregelen maar anderzijds ook over topics zoals eerste hulp bij (sport) ongevallen, fair play, ….
 

OpwarmingStabiliteitLenigheidKrachtCooling down5 activatie tips

Doe aan opwarming, doe aan cooling down, doe aan stabilisatietraining, doe aan krachttraining en doe aan stretching zijn vijf tips die in heel wat blessurepreventieprogramma’s aan bod komen. Blessurepreventie is het meest effectief wanneer deze geïmplementeerd wordt tijdens een training zoals tijdens een opwarming en / of cooling down.
Het afgelopen jaar zagen we heel wat online alternatieven om sporters te activeren en te motiveren; video workouts, conditieprogramma’s, …  Gooi deze initiatieven niet in de vuilbak maar geef ze een plaats op je website of social media in kader van blessurepreventie. Passen de video’s in één van de 5 actieve tips? Dan zijn ze bruikbaar en kan je ze later dit jaar nog eens gebruiken in een sensibilisatiecampagne (bvb. Winterstop) of bijscholing voor trainers, … 
 

Multi   Multifactoriële aanpak

Verschillende factoren kunnen een rol spelen bij het ontstaan van een blessure. Een sportblessure is bijna nooit het gevolg van één factor en de preventie ervan vraagt bijgevolg meer dan één maatregel.

 

De manier waarop blessurepreventie wordt voorgesteld en geïmplementeerd in het werkveld zal mee het succes bepalen.

 

Op zoek naar inspiratie om als sportfederatie, club of organisatie ook werk te maken van blessurepreventie? 

Download een van onze social media campagnes, voeg het logo van je eigen organisatie toe en deel op eigen social media of maak een sportspecifieke vertaling en eigen campagne. 

Start GF10      Einde 2021

 

Vind een expert

 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Gert Droessaert

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Roel Jacobs

  Roel Jacobs

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Mitch Malavolta

  Huisarts, Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Voorzitter

  Inge De Ridder

  Sportdiëtist
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts, Gynaecoloog
 • An Konings

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Trees Dooms

 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sara Engels

  Gynaecoloog
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Erik Van Lierde

 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Gezond en Ethisch Sporten

 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut, Trainer
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Raf Coremans

  Huisarts, Sportarts
 • Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Dorien Meeusen

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Marc Schiltz

 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Hamza Laamarti

  Diëtist
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Diëtist en Gedrags- & Mindsetspecialist

  Lieselot Wouters

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Karel Pardaens

 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Karl Brack

  Gynaecoloog
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Jan Van Meirhaeghe

  Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Maaike Polspoel

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Peter Plessers

 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Leysen Joppe

  Leysen Joppe

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts

Gerelateerde items

Beleid
Corona en kinderen.png

Laat kinderen zoveel mogelijk normaal sporten

Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Nieuws Gezond Sporten Beleid Sportgeneeskunde Gezond Sporten
Sportgeneeskunde
Doping

Cardiovasculaire risico's van prestatie bevorderende middelen en dopinggebruik

Sporter Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Blessurepreventie
enkelverzwikking

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Sluiten