En dan nu terug naar een normale sportbeoefening?

En dan nu terug naar een normale sportbeoefening?

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Artikel Beleid Blessurepreventie Training Gezond Sporten Gezond Sporten Blessurepreventie Training

Met een gunstige evolutie in de Covid-19 cijfers, lijkt het einde van de vele maatregelen en beperkingen in de sport eveneens in zicht te zijn. Sinds 27 juni gelden er immers geen limieten meer op het aantal sporters, zijn de densiteitsregels (30m²/10m²) ter reductie van de capaciteit van sportinfrastructuur niet langer verplicht en kan contact gemaakt worden, voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport. Dit geldt zowel voor sporten in georganiseerd, als niet-georganiseerd verband. Met andere woorden: er kan opnieuw onder normale omstandigheden gesport worden!

Het ‘nieuwe’ normaal

Het afgelopen jaar hebben heel wat sporters hun sport niet kunnen beoefenen zoals gewenst. Heel wat sportfederaties, -clubs en -trainers werkten aan adviezen en alternatieven om de fysieke én mentale fitheid van hun sporters te onderhouden gedurende beide lockdowns. Met een sporthervatting in het vooruitzicht, moeten we echter de balans opmaken en worden we  geconfronteerd met een ‘nieuwe’ uitdaging: een grote diversiteit in de fysieke en mentale fitheid van sporters en het risico op blessures ten gevolge van sporthervatting.

 

Begeleid de terugkeer naar normale sportbeoefening

Sporters ouder dan 12 jaar werden het afgelopen jaar beperkt in hun sportmogelijkheden met een gebrek aan trainings- en wedstrijdritme als gevolg. Hierdoor zal er bij heel wat sporters sprake zijn van een verminderde fysieke en mentale fitheid en is het risico op een blessure verhoogd. De preventie van een sportblessure bij sporthervatting, is niet alleen de verantwoordelijkheid van de sporter en diens trainer. 
 

Vergelijkbaar met de Covid-19 voorzorgsmaatregelen is ook blessurepreventie een geheel van preventieve maatregelen die je kunt nemen en draagt iedereen een verantwoordelijkheid met zich mee.

 

Verantwoordelijkheid Blessurepreventie

  

Sensibilisatie en educatie van trainers en sporters rond blessurepreventie dringt zich meer dan ooit op. Anderzijds kan men op beleidsniveau nadenken over bepaalde beschermende maatregelen of adviezen. Zo weten we dat de puberteit een blessuregevoelige periode is; een maximaal aantal wedstrijden of aantal speelminuten per 48u kan een beschermende maatregel zijn om overbelasting te voorkomen. Maar eveneens kan een langere wedstrijdkalender, met meer spreiding van wedstrijden, een positieve invloed hebben op het blessurerisico.

 

Alles draait om de balans Belasting – Belastbaarheid

Voor een terugkeer naar normale sportbeoefening is het enorm moeilijk om kant en klare adviezen te formuleren; bepaalde sporters konden blijven sporten, anderen dan weer niet. Sommige sporters werken aan hun basisconditie, anderen komen uit een zeer lange periode van inactiviteit en ook de leeftijd van een sporter speelt een rol (het risico op een blessure stijgt met de leeftijd vanaf de puberteit).  De rode draad bij alle adviezen en voorstellen van preventieve maatregelen, is echter de invloed op de balans van belasting en belastbaarheid.

 

Curve Belasting Belastbaarheid

 

Ga Voor 10 - actieplan

Gezond Sporten wil met het ‘ga voor 10’ actieplan alle sporters en sportbegeleiders stimuleren om hun risicogedrag te evalueren en bij te stellen door aan blessurepreventie te doen. Voor sportfederaties of sportclubs kan dit actieplan een leidraad bieden om werk te maken van een sensibiliseringscampagne of het uitwerken van praktische richtlijnen voor zijn of haar sport. Tien vragen om het preventief gedrag in kaart te brengen, tien preventieve maatregelen die wetenschappelijk onderbouwd zijn en bijdragen tot blessurepreventie, concreet ga voor 10!

gavoor10vragen

Check-up  Check-Up

Vaak wordt blessurepreventie geassocieerd met blessurepreventieve oefeningen. Enerzijds correct, maar blessurepreventie is meer dan fysieke oefeningen doen; het is ook evalueren, informeren en communiceren.
De balans tussen wat een sporter kan (= de belastbaarheid) en wat de sporter doet (= de belasting) varieert voortdurend en hangt af van allerlei factoren. Een belangrijk aandachtspunt is het herkennen van de eerste signalen van een overbelasting en een open communicatie tussen de sporter en trainer. Zo zullen bepaalde sporters de ‘kleine ongemakken’ als normaal gaan beschouwen of misschien verzwijgen uit angst om niet verder te mogen sporten en dienen trainers te waken over een gepaste belasting in functie van de sporter, op dat moment.
 

Voeding en drank   Voeding & Drank

Dat gezonde voeding- en drinkgewoontes bijdragen tot de algemene gezondheid, staat buiten discussie. Zonder in detail te treden over wat een sporter al dan niet moet eten en drinken en wanneer, kunnen we alsnog enkele aandachtspunten formuleren. Zo is het Covid-19 virus nog steeds aanwezig in onze maatschappij en is dit niet het enige virus waar we vandaag en in de toekomst mee geconfronteerd zullen worden. Laat ons dan ook na deze pandemie meer aandacht hebben voor hygiëne binnen de sport en gebruik voortaan alleen je eigen drinkbeker of drinkbus. Anderzijds zijn mogelijke ‘Corona-kilo’s’ en sporthervatting of sporten in warme omstandigheden ook mogelijke onderwerpen om sporters over te informeren.
 

Trainingsopbouw  Trainingsopbouw


Een lange periode zonder trainingen en/of wedstrijden heeft grote gevolgen voor de fysieke  en mentale paraatheid en verhoogt het risico op blessures bij sporthervatting. Zowel sportspecifieke activiteiten als letselpreventieve activiteiten dienen geleidelijk aan opgebouwd te worden. Een heel gemakkelijke leidraad om de geleidelijke opbouw in trainingsbelasting te controleren is de “10% regel”. Deze regel stelt dat wanneer de wekelijkse trainingsbelasting (het product van trainingsduur en – intensiteit) de 10% overschrijdt, het risico op het oplopen van sportletsels enorm toeneemt. Anderzijds dienen we de nodige flexibiliteit te voorzien om het vooropgestelde trainingsschema aan te passen in functie van een verminderde belastbaarheid van een individu.

 

Denk na over hoe je de fysieke fitheid van jouw sporter(s) in kaart kan brengen, montoren en ga in dialoog met je sporter(s) om de fysieke en mentale uitdagingen bespreekbaar te maken.

  

Materiaal en omgeving  Materiaal, omgeving en fair play

Het afgelopen jaar merkten we met z’n allen hoe belangrijk een goede communicatie en het vinden van de juiste informatie is. Het hele land maar ook de sportsector bevindt zich in een ‘post-Corona herstelfase’ maar er gelden nog steeds maatregelen en adviezen om besmettingen te voorkomen. Blijf inzetten op het informeren en communiceren rond de Covid-19 maatregelen maar anderzijds ook over topics zoals eerste hulp bij (sport) ongevallen, fair play, ….
 

OpwarmingStabiliteitLenigheidKrachtCooling down5 activatie tips

Doe aan opwarming, doe aan cooling down, doe aan stabilisatietraining, doe aan krachttraining en doe aan stretching zijn vijf tips die in heel wat blessurepreventieprogramma’s aan bod komen. Blessurepreventie is het meest effectief wanneer deze geïmplementeerd wordt tijdens een training zoals tijdens een opwarming en / of cooling down.
Het afgelopen jaar zagen we heel wat online alternatieven om sporters te activeren en te motiveren; video workouts, conditieprogramma’s, …  Gooi deze initiatieven niet in de vuilbak maar geef ze een plaats op je website of social media in kader van blessurepreventie. Passen de video’s in één van de 5 actieve tips? Dan zijn ze bruikbaar en kan je ze later dit jaar nog eens gebruiken in een sensibilisatiecampagne (bvb. Winterstop) of bijscholing voor trainers, … 
 

Multi   Multifactoriële aanpak

Verschillende factoren kunnen een rol spelen bij het ontstaan van een blessure. Een sportblessure is bijna nooit het gevolg van één factor en de preventie ervan vraagt bijgevolg meer dan één maatregel.

 

De manier waarop blessurepreventie wordt voorgesteld en geïmplementeerd in het werkveld zal mee het succes bepalen.

 

Op zoek naar inspiratie om als sportfederatie, club of organisatie ook werk te maken van blessurepreventie? 

Download een van onze social media campagnes, voeg het logo van je eigen organisatie toe en deel op eigen social media of maak een sportspecifieke vertaling en eigen campagne. 

Start GF10      Einde 2021

 

Vind een expert

 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Karl Brack

  Andere arts-specialist
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Trees Dooms

 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Renaat Huysmans

  Huisarts, Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Raf Coremans

  Huisarts, Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Jempi Wilssens

 • Johan Docx

  Sportarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Kevin Robson

  Trainer
 • jana stevens

  Podoloog
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Erik Van Lierde

 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Karel Pardaens

 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist, Bewegingsdeskundige, Andere
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Ine Schops

  Podoloog
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Willy Coosemans

 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Peter Plessers

 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Maaike Polspoel

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Roel Jacobs

  Roel Jacobs

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts

Gerelateerde items

Beleid
Corona en kinderen.png

Laat kinderen zoveel mogelijk normaal sporten

Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Nieuws Gezond Sporten Beleid Sportgeneeskunde Gezond Sporten
Sportgeneeskunde
Doping

Cardiovasculaire risico's van prestatie bevorderende middelen en dopinggebruik

Sporter Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Blessurepreventie
enkelverzwikking

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Sluiten