En dan nu terug naar een normale sportbeoefening?

En dan nu terug naar een normale sportbeoefening?

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Artikel Training Gezond Sporten Beleid Blessurepreventie Training Gezond Sporten

Met een gunstige evolutie in de Covid-19 cijfers, lijkt het einde van de vele maatregelen en beperkingen in de sport eveneens in zicht te zijn. Sinds 27 juni gelden er immers geen limieten meer op het aantal sporters, zijn de densiteitsregels (30m²/10m²) ter reductie van de capaciteit van sportinfrastructuur niet langer verplicht en kan contact gemaakt worden, voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport. Dit geldt zowel voor sporten in georganiseerd, als niet-georganiseerd verband. Met andere woorden: er kan opnieuw onder normale omstandigheden gesport worden!

Het ‘nieuwe’ normaal

Het afgelopen jaar hebben heel wat sporters hun sport niet kunnen beoefenen zoals gewenst. Heel wat sportfederaties, -clubs en -trainers werkten aan adviezen en alternatieven om de fysieke én mentale fitheid van hun sporters te onderhouden gedurende beide lockdowns. Met een sporthervatting in het vooruitzicht, moeten we echter de balans opmaken en worden we  geconfronteerd met een ‘nieuwe’ uitdaging: een grote diversiteit in de fysieke en mentale fitheid van sporters en het risico op blessures ten gevolge van sporthervatting.

 

Begeleid de terugkeer naar normale sportbeoefening

Sporters ouder dan 12 jaar werden het afgelopen jaar beperkt in hun sportmogelijkheden met een gebrek aan trainings- en wedstrijdritme als gevolg. Hierdoor zal er bij heel wat sporters sprake zijn van een verminderde fysieke en mentale fitheid en is het risico op een blessure verhoogd. De preventie van een sportblessure bij sporthervatting, is niet alleen de verantwoordelijkheid van de sporter en diens trainer. 
 

Vergelijkbaar met de Covid-19 voorzorgsmaatregelen is ook blessurepreventie een geheel van preventieve maatregelen die je kunt nemen en draagt iedereen een verantwoordelijkheid met zich mee.

 

Verantwoordelijkheid Blessurepreventie

  

Sensibilisatie en educatie van trainers en sporters rond blessurepreventie dringt zich meer dan ooit op. Anderzijds kan men op beleidsniveau nadenken over bepaalde beschermende maatregelen of adviezen. Zo weten we dat de puberteit een blessuregevoelige periode is; een maximaal aantal wedstrijden of aantal speelminuten per 48u kan een beschermende maatregel zijn om overbelasting te voorkomen. Maar eveneens kan een langere wedstrijdkalender, met meer spreiding van wedstrijden, een positieve invloed hebben op het blessurerisico.

 

Alles draait om de balans Belasting – Belastbaarheid

Voor een terugkeer naar normale sportbeoefening is het enorm moeilijk om kant en klare adviezen te formuleren; bepaalde sporters konden blijven sporten, anderen dan weer niet. Sommige sporters werken aan hun basisconditie, anderen komen uit een zeer lange periode van inactiviteit en ook de leeftijd van een sporter speelt een rol (het risico op een blessure stijgt met de leeftijd vanaf de puberteit).  De rode draad bij alle adviezen en voorstellen van preventieve maatregelen, is echter de invloed op de balans van belasting en belastbaarheid.

 

Curve Belasting Belastbaarheid

 

Ga Voor 10 - actieplan

Gezond Sporten wil met het ‘ga voor 10’ actieplan alle sporters en sportbegeleiders stimuleren om hun risicogedrag te evalueren en bij te stellen door aan blessurepreventie te doen. Voor sportfederaties of sportclubs kan dit actieplan een leidraad bieden om werk te maken van een sensibiliseringscampagne of het uitwerken van praktische richtlijnen voor zijn of haar sport. Tien vragen om het preventief gedrag in kaart te brengen, tien preventieve maatregelen die wetenschappelijk onderbouwd zijn en bijdragen tot blessurepreventie, concreet ga voor 10!

gavoor10vragen

Check-up  Check-Up

Vaak wordt blessurepreventie geassocieerd met blessurepreventieve oefeningen. Enerzijds correct, maar blessurepreventie is meer dan fysieke oefeningen doen; het is ook evalueren, informeren en communiceren.
De balans tussen wat een sporter kan (= de belastbaarheid) en wat de sporter doet (= de belasting) varieert voortdurend en hangt af van allerlei factoren. Een belangrijk aandachtspunt is het herkennen van de eerste signalen van een overbelasting en een open communicatie tussen de sporter en trainer. Zo zullen bepaalde sporters de ‘kleine ongemakken’ als normaal gaan beschouwen of misschien verzwijgen uit angst om niet verder te mogen sporten en dienen trainers te waken over een gepaste belasting in functie van de sporter, op dat moment.
 

Voeding en drank   Voeding & Drank

Dat gezonde voeding- en drinkgewoontes bijdragen tot de algemene gezondheid, staat buiten discussie. Zonder in detail te treden over wat een sporter al dan niet moet eten en drinken en wanneer, kunnen we alsnog enkele aandachtspunten formuleren. Zo is het Covid-19 virus nog steeds aanwezig in onze maatschappij en is dit niet het enige virus waar we vandaag en in de toekomst mee geconfronteerd zullen worden. Laat ons dan ook na deze pandemie meer aandacht hebben voor hygiëne binnen de sport en gebruik voortaan alleen je eigen drinkbeker of drinkbus. Anderzijds zijn mogelijke ‘Corona-kilo’s’ en sporthervatting of sporten in warme omstandigheden ook mogelijke onderwerpen om sporters over te informeren.
 

Trainingsopbouw  Trainingsopbouw


Een lange periode zonder trainingen en/of wedstrijden heeft grote gevolgen voor de fysieke  en mentale paraatheid en verhoogt het risico op blessures bij sporthervatting. Zowel sportspecifieke activiteiten als letselpreventieve activiteiten dienen geleidelijk aan opgebouwd te worden. Een heel gemakkelijke leidraad om de geleidelijke opbouw in trainingsbelasting te controleren is de “10% regel”. Deze regel stelt dat wanneer de wekelijkse trainingsbelasting (het product van trainingsduur en – intensiteit) de 10% overschrijdt, het risico op het oplopen van sportletsels enorm toeneemt. Anderzijds dienen we de nodige flexibiliteit te voorzien om het vooropgestelde trainingsschema aan te passen in functie van een verminderde belastbaarheid van een individu.

 

Denk na over hoe je de fysieke fitheid van jouw sporter(s) in kaart kan brengen, montoren en ga in dialoog met je sporter(s) om de fysieke en mentale uitdagingen bespreekbaar te maken.

  

Materiaal en omgeving  Materiaal, omgeving en fair play

Het afgelopen jaar merkten we met z’n allen hoe belangrijk een goede communicatie en het vinden van de juiste informatie is. Het hele land maar ook de sportsector bevindt zich in een ‘post-Corona herstelfase’ maar er gelden nog steeds maatregelen en adviezen om besmettingen te voorkomen. Blijf inzetten op het informeren en communiceren rond de Covid-19 maatregelen maar anderzijds ook over topics zoals eerste hulp bij (sport) ongevallen, fair play, ….
 

OpwarmingStabiliteitLenigheidKrachtCooling down5 activatie tips

Doe aan opwarming, doe aan cooling down, doe aan stabilisatietraining, doe aan krachttraining en doe aan stretching zijn vijf tips die in heel wat blessurepreventieprogramma’s aan bod komen. Blessurepreventie is het meest effectief wanneer deze geïmplementeerd wordt tijdens een training zoals tijdens een opwarming en / of cooling down.
Het afgelopen jaar zagen we heel wat online alternatieven om sporters te activeren en te motiveren; video workouts, conditieprogramma’s, …  Gooi deze initiatieven niet in de vuilbak maar geef ze een plaats op je website of social media in kader van blessurepreventie. Passen de video’s in één van de 5 actieve tips? Dan zijn ze bruikbaar en kan je ze later dit jaar nog eens gebruiken in een sensibilisatiecampagne (bvb. Winterstop) of bijscholing voor trainers, … 
 

Multi   Multifactoriële aanpak

Verschillende factoren kunnen een rol spelen bij het ontstaan van een blessure. Een sportblessure is bijna nooit het gevolg van één factor en de preventie ervan vraagt bijgevolg meer dan één maatregel.

 

De manier waarop blessurepreventie wordt voorgesteld en geïmplementeerd in het werkveld zal mee het succes bepalen.

 

Op zoek naar inspiratie om als sportfederatie, club of organisatie ook werk te maken van blessurepreventie? 

Download een van onze social media campagnes, voeg het logo van je eigen organisatie toe en deel op eigen social media of maak een sportspecifieke vertaling en eigen campagne. 

Start GF10      Einde 2021

 

Vind een expert

 • Jan Leire

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Erik Van Lierde

 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Bruno D'Hulster

 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Justine Stevens

 • Peter Plessers

 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Charlotte Hoeman

  Diëtist
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Carl De Crée

 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Julie Zels

 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

  Huisarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Roben dedecker

 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • BVBA Samcon

 • Marc Schiltz

 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Windy Lycke

 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jempi Wilssens

 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Werner Vleugels

  Huisarts

Gerelateerde items

Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
Weerstandsband.png

Weerstandsbanden: waarvoor dienen ze?

Sporter Artikel Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Beleid
Corona en kinderen.png

Laat kinderen zoveel mogelijk normaal sporten

Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Nieuws Gezond Sporten Beleid Sportgeneeskunde Gezond Sporten
Blessurepreventie
GF2Snow Week 6.png

Get Fit 2 Snow - Week 6

Sporter Artikel Snowboarden Skiën Training Blessurepreventie Training
Sluiten