En dan nu terug naar een normale sportbeoefening?

En dan nu terug naar een normale sportbeoefening?

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Beleid Blessurepreventie Training Gezond Sporten

Met een gunstige evolutie in de Covid-19 cijfers, lijkt het einde van de vele maatregelen en beperkingen in de sport eveneens in zicht te zijn. Sinds 27 juni gelden er immers geen limieten meer op het aantal sporters, zijn de densiteitsregels (30m²/10m²) ter reductie van de capaciteit van sportinfrastructuur niet langer verplicht en kan contact gemaakt worden, voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport. Dit geldt zowel voor sporten in georganiseerd, als niet-georganiseerd verband. Met andere woorden: er kan opnieuw onder normale omstandigheden gesport worden!

Het ‘nieuwe’ normaal

Het afgelopen jaar hebben heel wat sporters hun sport niet kunnen beoefenen zoals gewenst. Heel wat sportfederaties, -clubs en -trainers werkten aan adviezen en alternatieven om de fysieke én mentale fitheid van hun sporters te onderhouden gedurende beide lockdowns. Met een sporthervatting in het vooruitzicht, moeten we echter de balans opmaken en worden we  geconfronteerd met een ‘nieuwe’ uitdaging: een grote diversiteit in de fysieke en mentale fitheid van sporters en het risico op blessures ten gevolge van sporthervatting.

 

Begeleid de terugkeer naar normale sportbeoefening

Sporters ouder dan 12 jaar werden het afgelopen jaar beperkt in hun sportmogelijkheden met een gebrek aan trainings- en wedstrijdritme als gevolg. Hierdoor zal er bij heel wat sporters sprake zijn van een verminderde fysieke en mentale fitheid en is het risico op een blessure verhoogd. De preventie van een sportblessure bij sporthervatting, is niet alleen de verantwoordelijkheid van de sporter en diens trainer. 
 

Vergelijkbaar met de Covid-19 voorzorgsmaatregelen is ook blessurepreventie een geheel van preventieve maatregelen die je kunt nemen en draagt iedereen een verantwoordelijkheid met zich mee.

 

Verantwoordelijkheid Blessurepreventie

  

Sensibilisatie en educatie van trainers en sporters rond blessurepreventie dringt zich meer dan ooit op. Anderzijds kan men op beleidsniveau nadenken over bepaalde beschermende maatregelen of adviezen. Zo weten we dat de puberteit een blessuregevoelige periode is; een maximaal aantal wedstrijden of aantal speelminuten per 48u kan een beschermende maatregel zijn om overbelasting te voorkomen. Maar eveneens kan een langere wedstrijdkalender, met meer spreiding van wedstrijden, een positieve invloed hebben op het blessurerisico.

 

Alles draait om de balans Belasting – Belastbaarheid

Voor een terugkeer naar normale sportbeoefening is het enorm moeilijk om kant en klare adviezen te formuleren; bepaalde sporters konden blijven sporten, anderen dan weer niet. Sommige sporters werken aan hun basisconditie, anderen komen uit een zeer lange periode van inactiviteit en ook de leeftijd van een sporter speelt een rol (het risico op een blessure stijgt met de leeftijd vanaf de puberteit).  De rode draad bij alle adviezen en voorstellen van preventieve maatregelen, is echter de invloed op de balans van belasting en belastbaarheid.

 

Curve Belasting Belastbaarheid

 

Ga Voor 10 - actieplan

Gezond Sporten wil met het ‘ga voor 10’ actieplan alle sporters en sportbegeleiders stimuleren om hun risicogedrag te evalueren en bij te stellen door aan blessurepreventie te doen. Voor sportfederaties of sportclubs kan dit actieplan een leidraad bieden om werk te maken van een sensibiliseringscampagne of het uitwerken van praktische richtlijnen voor zijn of haar sport. Tien vragen om het preventief gedrag in kaart te brengen, tien preventieve maatregelen die wetenschappelijk onderbouwd zijn en bijdragen tot blessurepreventie, concreet ga voor 10!

gavoor10vragen

Check-up  Check-Up

Vaak wordt blessurepreventie geassocieerd met blessurepreventieve oefeningen. Enerzijds correct, maar blessurepreventie is meer dan fysieke oefeningen doen; het is ook evalueren, informeren en communiceren.
De balans tussen wat een sporter kan (= de belastbaarheid) en wat de sporter doet (= de belasting) varieert voortdurend en hangt af van allerlei factoren. Een belangrijk aandachtspunt is het herkennen van de eerste signalen van een overbelasting en een open communicatie tussen de sporter en trainer. Zo zullen bepaalde sporters de ‘kleine ongemakken’ als normaal gaan beschouwen of misschien verzwijgen uit angst om niet verder te mogen sporten en dienen trainers te waken over een gepaste belasting in functie van de sporter, op dat moment.
 

Voeding en drank   Voeding & Drank

Dat gezonde voeding- en drinkgewoontes bijdragen tot de algemene gezondheid, staat buiten discussie. Zonder in detail te treden over wat een sporter al dan niet moet eten en drinken en wanneer, kunnen we alsnog enkele aandachtspunten formuleren. Zo is het Covid-19 virus nog steeds aanwezig in onze maatschappij en is dit niet het enige virus waar we vandaag en in de toekomst mee geconfronteerd zullen worden. Laat ons dan ook na deze pandemie meer aandacht hebben voor hygiëne binnen de sport en gebruik voortaan alleen je eigen drinkbeker of drinkbus. Anderzijds zijn mogelijke ‘Corona-kilo’s’ en sporthervatting of sporten in warme omstandigheden ook mogelijke onderwerpen om sporters over te informeren.
 

Trainingsopbouw  Trainingsopbouw


Een lange periode zonder trainingen en/of wedstrijden heeft grote gevolgen voor de fysieke  en mentale paraatheid en verhoogt het risico op blessures bij sporthervatting. Zowel sportspecifieke activiteiten als letselpreventieve activiteiten dienen geleidelijk aan opgebouwd te worden. Een heel gemakkelijke leidraad om de geleidelijke opbouw in trainingsbelasting te controleren is de “10% regel”. Deze regel stelt dat wanneer de wekelijkse trainingsbelasting (het product van trainingsduur en – intensiteit) de 10% overschrijdt, het risico op het oplopen van sportletsels enorm toeneemt. Anderzijds dienen we de nodige flexibiliteit te voorzien om het vooropgestelde trainingsschema aan te passen in functie van een verminderde belastbaarheid van een individu.

 

Denk na over hoe je de fysieke fitheid van jouw sporter(s) in kaart kan brengen, montoren en ga in dialoog met je sporter(s) om de fysieke en mentale uitdagingen bespreekbaar te maken.

  

Materiaal en omgeving  Materiaal, omgeving en fair play

Het afgelopen jaar merkten we met z’n allen hoe belangrijk een goede communicatie en het vinden van de juiste informatie is. Het hele land maar ook de sportsector bevindt zich in een ‘post-Corona herstelfase’ maar er gelden nog steeds maatregelen en adviezen om besmettingen te voorkomen. Blijf inzetten op het informeren en communiceren rond de Covid-19 maatregelen maar anderzijds ook over topics zoals eerste hulp bij (sport) ongevallen, fair play, ….
 

OpwarmingStabiliteitLenigheidKrachtCooling down5 activatie tips

Doe aan opwarming, doe aan cooling down, doe aan stabilisatietraining, doe aan krachttraining en doe aan stretching zijn vijf tips die in heel wat blessurepreventieprogramma’s aan bod komen. Blessurepreventie is het meest effectief wanneer deze geïmplementeerd wordt tijdens een training zoals tijdens een opwarming en / of cooling down.
Het afgelopen jaar zagen we heel wat online alternatieven om sporters te activeren en te motiveren; video workouts, conditieprogramma’s, …  Gooi deze initiatieven niet in de vuilbak maar geef ze een plaats op je website of social media in kader van blessurepreventie. Passen de video’s in één van de 5 actieve tips? Dan zijn ze bruikbaar en kan je ze later dit jaar nog eens gebruiken in een sensibilisatiecampagne (bvb. Winterstop) of bijscholing voor trainers, … 
 

Multi   Multifactoriële aanpak

Verschillende factoren kunnen een rol spelen bij het ontstaan van een blessure. Een sportblessure is bijna nooit het gevolg van één factor en de preventie ervan vraagt bijgevolg meer dan één maatregel.

 

De manier waarop blessurepreventie wordt voorgesteld en geïmplementeerd in het werkveld zal mee het succes bepalen.

 

Op zoek naar inspiratie om als sportfederatie, club of organisatie ook werk te maken van blessurepreventie? 

Download een van onze social media campagnes, voeg het logo van je eigen organisatie toe en deel op eigen social media of maak een sportspecifieke vertaling en eigen campagne. 

Start GF10      Einde 2021

 

Vind een expert

 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Joke De Prest
  Coördinator project & partnerships

  Joke De Prest

  Bewegingswetenschapper
 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

  Huisarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jempi Wilssens

 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Renaat Huysmans

  Huisarts, Sportarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Trees Dooms

 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Sandra Lievrouw
  Algemeen & Projectmanager blessurepreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Yente Antonissen

  Bewegingswetenschapper
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Eline Vandersteen
  Projectmedewerker blessurepreventie

  Eline Vandersteen

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

  Sportarts
 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Vincent Metsers

  Sportarts
 • Bruno D'Hulster

 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Karel Pardaens

 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Justine Vandenbroeck

 • Erik Van Lierde

 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Annelies Van Erck

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Peter Plessers

 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Peter Muylaert

  Sportarts

Gerelateerde items

Blessurepreventie
enkelverzwikking

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
Weerstandsband.png

Weerstandsbanden: waarvoor dienen ze?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Beleid
Corona en kinderen.png

Laat kinderen zoveel mogelijk normaal sporten

Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Nieuws Gezond Sporten Beleid Sportgeneeskunde Gezond Sporten
Sluiten