En dan nu terug naar een normale sportbeoefening?

En dan nu terug naar een normale sportbeoefening?

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Artikel Beleid Blessurepreventie Training Gezond Sporten

Met een gunstige evolutie in de Covid-19 cijfers, lijkt het einde van de vele maatregelen en beperkingen in de sport eveneens in zicht te zijn. Sinds 27 juni gelden er immers geen limieten meer op het aantal sporters, zijn de densiteitsregels (30m²/10m²) ter reductie van de capaciteit van sportinfrastructuur niet langer verplicht en kan contact gemaakt worden, voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport. Dit geldt zowel voor sporten in georganiseerd, als niet-georganiseerd verband. Met andere woorden: er kan opnieuw onder normale omstandigheden gesport worden!

Het ‘nieuwe’ normaal

Het afgelopen jaar hebben heel wat sporters hun sport niet kunnen beoefenen zoals gewenst. Heel wat sportfederaties, -clubs en -trainers werkten aan adviezen en alternatieven om de fysieke én mentale fitheid van hun sporters te onderhouden gedurende beide lockdowns. Met een sporthervatting in het vooruitzicht, moeten we echter de balans opmaken en worden we  geconfronteerd met een ‘nieuwe’ uitdaging: een grote diversiteit in de fysieke en mentale fitheid van sporters en het risico op blessures ten gevolge van sporthervatting.

 

Begeleid de terugkeer naar normale sportbeoefening

Sporters ouder dan 12 jaar werden het afgelopen jaar beperkt in hun sportmogelijkheden met een gebrek aan trainings- en wedstrijdritme als gevolg. Hierdoor zal er bij heel wat sporters sprake zijn van een verminderde fysieke en mentale fitheid en is het risico op een blessure verhoogd. De preventie van een sportblessure bij sporthervatting, is niet alleen de verantwoordelijkheid van de sporter en diens trainer. 
 

Vergelijkbaar met de Covid-19 voorzorgsmaatregelen is ook blessurepreventie een geheel van preventieve maatregelen die je kunt nemen en draagt iedereen een verantwoordelijkheid met zich mee.

 

Verantwoordelijkheid Blessurepreventie

  

Sensibilisatie en educatie van trainers en sporters rond blessurepreventie dringt zich meer dan ooit op. Anderzijds kan men op beleidsniveau nadenken over bepaalde beschermende maatregelen of adviezen. Zo weten we dat de puberteit een blessuregevoelige periode is; een maximaal aantal wedstrijden of aantal speelminuten per 48u kan een beschermende maatregel zijn om overbelasting te voorkomen. Maar eveneens kan een langere wedstrijdkalender, met meer spreiding van wedstrijden, een positieve invloed hebben op het blessurerisico.

 

Alles draait om de balans Belasting – Belastbaarheid

Voor een terugkeer naar normale sportbeoefening is het enorm moeilijk om kant en klare adviezen te formuleren; bepaalde sporters konden blijven sporten, anderen dan weer niet. Sommige sporters werken aan hun basisconditie, anderen komen uit een zeer lange periode van inactiviteit en ook de leeftijd van een sporter speelt een rol (het risico op een blessure stijgt met de leeftijd vanaf de puberteit).  De rode draad bij alle adviezen en voorstellen van preventieve maatregelen, is echter de invloed op de balans van belasting en belastbaarheid.

 

Curve Belasting Belastbaarheid

 

Ga Voor 10 - actieplan

Gezond Sporten wil met het ‘ga voor 10’ actieplan alle sporters en sportbegeleiders stimuleren om hun risicogedrag te evalueren en bij te stellen door aan blessurepreventie te doen. Voor sportfederaties of sportclubs kan dit actieplan een leidraad bieden om werk te maken van een sensibiliseringscampagne of het uitwerken van praktische richtlijnen voor zijn of haar sport. Tien vragen om het preventief gedrag in kaart te brengen, tien preventieve maatregelen die wetenschappelijk onderbouwd zijn en bijdragen tot blessurepreventie, concreet ga voor 10!

gavoor10vragen

Check-up  Check-Up

Vaak wordt blessurepreventie geassocieerd met blessurepreventieve oefeningen. Enerzijds correct, maar blessurepreventie is meer dan fysieke oefeningen doen; het is ook evalueren, informeren en communiceren.
De balans tussen wat een sporter kan (= de belastbaarheid) en wat de sporter doet (= de belasting) varieert voortdurend en hangt af van allerlei factoren. Een belangrijk aandachtspunt is het herkennen van de eerste signalen van een overbelasting en een open communicatie tussen de sporter en trainer. Zo zullen bepaalde sporters de ‘kleine ongemakken’ als normaal gaan beschouwen of misschien verzwijgen uit angst om niet verder te mogen sporten en dienen trainers te waken over een gepaste belasting in functie van de sporter, op dat moment.
 

Voeding en drank   Voeding & Drank

Dat gezonde voeding- en drinkgewoontes bijdragen tot de algemene gezondheid, staat buiten discussie. Zonder in detail te treden over wat een sporter al dan niet moet eten en drinken en wanneer, kunnen we alsnog enkele aandachtspunten formuleren. Zo is het Covid-19 virus nog steeds aanwezig in onze maatschappij en is dit niet het enige virus waar we vandaag en in de toekomst mee geconfronteerd zullen worden. Laat ons dan ook na deze pandemie meer aandacht hebben voor hygiëne binnen de sport en gebruik voortaan alleen je eigen drinkbeker of drinkbus. Anderzijds zijn mogelijke ‘Corona-kilo’s’ en sporthervatting of sporten in warme omstandigheden ook mogelijke onderwerpen om sporters over te informeren.
 

Trainingsopbouw  Trainingsopbouw


Een lange periode zonder trainingen en/of wedstrijden heeft grote gevolgen voor de fysieke  en mentale paraatheid en verhoogt het risico op blessures bij sporthervatting. Zowel sportspecifieke activiteiten als letselpreventieve activiteiten dienen geleidelijk aan opgebouwd te worden. Een heel gemakkelijke leidraad om de geleidelijke opbouw in trainingsbelasting te controleren is de “10% regel”. Deze regel stelt dat wanneer de wekelijkse trainingsbelasting (het product van trainingsduur en – intensiteit) de 10% overschrijdt, het risico op het oplopen van sportletsels enorm toeneemt. Anderzijds dienen we de nodige flexibiliteit te voorzien om het vooropgestelde trainingsschema aan te passen in functie van een verminderde belastbaarheid van een individu.

 

Denk na over hoe je de fysieke fitheid van jouw sporter(s) in kaart kan brengen, montoren en ga in dialoog met je sporter(s) om de fysieke en mentale uitdagingen bespreekbaar te maken.

  

Materiaal en omgeving  Materiaal, omgeving en fair play

Het afgelopen jaar merkten we met z’n allen hoe belangrijk een goede communicatie en het vinden van de juiste informatie is. Het hele land maar ook de sportsector bevindt zich in een ‘post-Corona herstelfase’ maar er gelden nog steeds maatregelen en adviezen om besmettingen te voorkomen. Blijf inzetten op het informeren en communiceren rond de Covid-19 maatregelen maar anderzijds ook over topics zoals eerste hulp bij (sport) ongevallen, fair play, ….
 

OpwarmingStabiliteitLenigheidKrachtCooling down5 activatie tips

Doe aan opwarming, doe aan cooling down, doe aan stabilisatietraining, doe aan krachttraining en doe aan stretching zijn vijf tips die in heel wat blessurepreventieprogramma’s aan bod komen. Blessurepreventie is het meest effectief wanneer deze geïmplementeerd wordt tijdens een training zoals tijdens een opwarming en / of cooling down.
Het afgelopen jaar zagen we heel wat online alternatieven om sporters te activeren en te motiveren; video workouts, conditieprogramma’s, …  Gooi deze initiatieven niet in de vuilbak maar geef ze een plaats op je website of social media in kader van blessurepreventie. Passen de video’s in één van de 5 actieve tips? Dan zijn ze bruikbaar en kan je ze later dit jaar nog eens gebruiken in een sensibilisatiecampagne (bvb. Winterstop) of bijscholing voor trainers, … 
 

Multi   Multifactoriële aanpak

Verschillende factoren kunnen een rol spelen bij het ontstaan van een blessure. Een sportblessure is bijna nooit het gevolg van één factor en de preventie ervan vraagt bijgevolg meer dan één maatregel.

 

De manier waarop blessurepreventie wordt voorgesteld en geïmplementeerd in het werkveld zal mee het succes bepalen.

 

Op zoek naar inspiratie om als sportfederatie, club of organisatie ook werk te maken van blessurepreventie? 

Download een van onze social media campagnes, voeg het logo van je eigen organisatie toe en deel op eigen social media of maak een sportspecifieke vertaling en eigen campagne. 

Start GF10      Einde 2021

 

Vind een expert

 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Kris Vandecasteele

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Carl De Crée

 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Tijl Bertels

  Sportdiëtist
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Justine Stevens

 • Luc Roland

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Ine Schops

  Osteopaat
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Sara Van Bostraeten

 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gustaaf Van Mechelen

  Sportarts
 • Geert Potloot

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Geert Vileyn

  Huisarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Simon Derycke

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Olivier Verborgt

  Orthopedisch chirurg
 • Ward Thorrez

  Kinesitherapeut
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • David Vander Elst

  Sportkinesitherapeut
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Steven Van Raemdonck

  Sportarts
 • Jan Mathieu

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Sofie Rummens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Glenn Van Laer

  Kinesitherapeut
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Ann Gillis

 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Lianne De Mey

  1&2
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Guy De Lendtdecker

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Kristiaan Vandenecker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Frank Wezenbeek

  Kinesitherapeut
 • BV Dokter Simon Verdonck

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Windy Lycke

 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Veerle Palmers

  Podoloog
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • André Ausloos

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Bastiaan Verstraete

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Thomas Luyckx

  Orthopedisch chirurg
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Jo Verstuyft

  Apotheker
 • Kathy Velle

  Podoloog
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Danny Grimonpont

  Kinesitherapeut
 • Joris De Win

  Sportarts
 • Cathy Kuppens

  Cardioloog
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Raf De Bruyn

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Erik Witvrouw

  Sportkinesitherapeut
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Mike Kamphuys

  Trainer
 • Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Dominique Devriese

  Kinesitherapeut
 • Benedicte Baelde

  Kinesitherapeut
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ilse Cupers

  1&2
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan De Decker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Johan Roeykens

 • Julie Zels

 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Dominique Slock

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Peter Plessers

 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Kathleen Merckaert

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Jan Boon

  Huisarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Ingrid Willems

  Podoloog
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Thomas Van de Moortel

  Kinesitherapeut
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Tom Decorte

  Kinesitherapeut
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Maryam Shahabpour

  Radioloog
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Rik Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Trees Dooms

 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Marc Geenen
  Communicatiemanager

  Marc Geenen

 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Staf Moyson

  Sportkinesitherapeut
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Anneleen Geerts

  Sportarts
 • Roben dedecker

 • Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • BVBA Samcon

 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Jago Van Soom

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Marc Schiltz

  2&3
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wouter Peters

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Herman Colpin

  Huisarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Axel Decraene

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Anne Mertens

  Huisarts
 • Petra Bruggeman

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • André Dewit

  Sportarts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Karel Pardaens

  11&17&21
 • Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts

Gerelateerde items

Beleid
Advies koppen en voetbal.jpg

Advies rond koppen in het voetbal

Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Artikel Nieuws Voetbal Beleid Blessurepreventie Training Sportgeneeskunde Gezond Sporten
Gezond Sporten
Vaak voorkomende misvattingen over vrouwelijke sporters.png

Vaak voorkomende misvattingen over vrouwelijke sporters

Sporter Artikel Gezond Sporten
Beleid
Covid vaccin.png

Is sporten na je Covid-19 vaccin een goed idee?

Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Artikel Nieuws Beleid Sportgeneeskunde Gezond Sporten
Blessurepreventie
NAQI_2021_hockey_NL.jpg

Systematic Review: Blessures bij veldhockey spelers

Sportprofessional Artikel Hockey Blessurepreventie Training
Sluiten