En dan nu terug naar een normale sportbeoefening?

En dan nu terug naar een normale sportbeoefening?

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Beleid Blessurepreventie Training Gezond Sporten

Met een gunstige evolutie in de Covid-19 cijfers, lijkt het einde van de vele maatregelen en beperkingen in de sport eveneens in zicht te zijn. Sinds 27 juni gelden er immers geen limieten meer op het aantal sporters, zijn de densiteitsregels (30m²/10m²) ter reductie van de capaciteit van sportinfrastructuur niet langer verplicht en kan contact gemaakt worden, voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport. Dit geldt zowel voor sporten in georganiseerd, als niet-georganiseerd verband. Met andere woorden: er kan opnieuw onder normale omstandigheden gesport worden!

Het ‘nieuwe’ normaal

Het afgelopen jaar hebben heel wat sporters hun sport niet kunnen beoefenen zoals gewenst. Heel wat sportfederaties, -clubs en -trainers werkten aan adviezen en alternatieven om de fysieke én mentale fitheid van hun sporters te onderhouden gedurende beide lockdowns. Met een sporthervatting in het vooruitzicht, moeten we echter de balans opmaken en worden we  geconfronteerd met een ‘nieuwe’ uitdaging: een grote diversiteit in de fysieke en mentale fitheid van sporters en het risico op blessures ten gevolge van sporthervatting.

 

Begeleid de terugkeer naar normale sportbeoefening

Sporters ouder dan 12 jaar werden het afgelopen jaar beperkt in hun sportmogelijkheden met een gebrek aan trainings- en wedstrijdritme als gevolg. Hierdoor zal er bij heel wat sporters sprake zijn van een verminderde fysieke en mentale fitheid en is het risico op een blessure verhoogd. De preventie van een sportblessure bij sporthervatting, is niet alleen de verantwoordelijkheid van de sporter en diens trainer. 
 

Vergelijkbaar met de Covid-19 voorzorgsmaatregelen is ook blessurepreventie een geheel van preventieve maatregelen die je kunt nemen en draagt iedereen een verantwoordelijkheid met zich mee.

 

Verantwoordelijkheid Blessurepreventie

  

Sensibilisatie en educatie van trainers en sporters rond blessurepreventie dringt zich meer dan ooit op. Anderzijds kan men op beleidsniveau nadenken over bepaalde beschermende maatregelen of adviezen. Zo weten we dat de puberteit een blessuregevoelige periode is; een maximaal aantal wedstrijden of aantal speelminuten per 48u kan een beschermende maatregel zijn om overbelasting te voorkomen. Maar eveneens kan een langere wedstrijdkalender, met meer spreiding van wedstrijden, een positieve invloed hebben op het blessurerisico.

 

Alles draait om de balans Belasting – Belastbaarheid

Voor een terugkeer naar normale sportbeoefening is het enorm moeilijk om kant en klare adviezen te formuleren; bepaalde sporters konden blijven sporten, anderen dan weer niet. Sommige sporters werken aan hun basisconditie, anderen komen uit een zeer lange periode van inactiviteit en ook de leeftijd van een sporter speelt een rol (het risico op een blessure stijgt met de leeftijd vanaf de puberteit).  De rode draad bij alle adviezen en voorstellen van preventieve maatregelen, is echter de invloed op de balans van belasting en belastbaarheid.

 

Curve Belasting Belastbaarheid

 

Ga Voor 10 - actieplan

Gezond Sporten wil met het ‘ga voor 10’ actieplan alle sporters en sportbegeleiders stimuleren om hun risicogedrag te evalueren en bij te stellen door aan blessurepreventie te doen. Voor sportfederaties of sportclubs kan dit actieplan een leidraad bieden om werk te maken van een sensibiliseringscampagne of het uitwerken van praktische richtlijnen voor zijn of haar sport. Tien vragen om het preventief gedrag in kaart te brengen, tien preventieve maatregelen die wetenschappelijk onderbouwd zijn en bijdragen tot blessurepreventie, concreet ga voor 10!

gavoor10vragen

Check-up  Check-Up

Vaak wordt blessurepreventie geassocieerd met blessurepreventieve oefeningen. Enerzijds correct, maar blessurepreventie is meer dan fysieke oefeningen doen; het is ook evalueren, informeren en communiceren.
De balans tussen wat een sporter kan (= de belastbaarheid) en wat de sporter doet (= de belasting) varieert voortdurend en hangt af van allerlei factoren. Een belangrijk aandachtspunt is het herkennen van de eerste signalen van een overbelasting en een open communicatie tussen de sporter en trainer. Zo zullen bepaalde sporters de ‘kleine ongemakken’ als normaal gaan beschouwen of misschien verzwijgen uit angst om niet verder te mogen sporten en dienen trainers te waken over een gepaste belasting in functie van de sporter, op dat moment.
 

Voeding en drank   Voeding & Drank

Dat gezonde voeding- en drinkgewoontes bijdragen tot de algemene gezondheid, staat buiten discussie. Zonder in detail te treden over wat een sporter al dan niet moet eten en drinken en wanneer, kunnen we alsnog enkele aandachtspunten formuleren. Zo is het Covid-19 virus nog steeds aanwezig in onze maatschappij en is dit niet het enige virus waar we vandaag en in de toekomst mee geconfronteerd zullen worden. Laat ons dan ook na deze pandemie meer aandacht hebben voor hygiëne binnen de sport en gebruik voortaan alleen je eigen drinkbeker of drinkbus. Anderzijds zijn mogelijke ‘Corona-kilo’s’ en sporthervatting of sporten in warme omstandigheden ook mogelijke onderwerpen om sporters over te informeren.
 

Trainingsopbouw  Trainingsopbouw


Een lange periode zonder trainingen en/of wedstrijden heeft grote gevolgen voor de fysieke  en mentale paraatheid en verhoogt het risico op blessures bij sporthervatting. Zowel sportspecifieke activiteiten als letselpreventieve activiteiten dienen geleidelijk aan opgebouwd te worden. Een heel gemakkelijke leidraad om de geleidelijke opbouw in trainingsbelasting te controleren is de “10% regel”. Deze regel stelt dat wanneer de wekelijkse trainingsbelasting (het product van trainingsduur en – intensiteit) de 10% overschrijdt, het risico op het oplopen van sportletsels enorm toeneemt. Anderzijds dienen we de nodige flexibiliteit te voorzien om het vooropgestelde trainingsschema aan te passen in functie van een verminderde belastbaarheid van een individu.

 

Denk na over hoe je de fysieke fitheid van jouw sporter(s) in kaart kan brengen, montoren en ga in dialoog met je sporter(s) om de fysieke en mentale uitdagingen bespreekbaar te maken.

  

Materiaal en omgeving  Materiaal, omgeving en fair play

Het afgelopen jaar merkten we met z’n allen hoe belangrijk een goede communicatie en het vinden van de juiste informatie is. Het hele land maar ook de sportsector bevindt zich in een ‘post-Corona herstelfase’ maar er gelden nog steeds maatregelen en adviezen om besmettingen te voorkomen. Blijf inzetten op het informeren en communiceren rond de Covid-19 maatregelen maar anderzijds ook over topics zoals eerste hulp bij (sport) ongevallen, fair play, ….
 

OpwarmingStabiliteitLenigheidKrachtCooling down5 activatie tips

Doe aan opwarming, doe aan cooling down, doe aan stabilisatietraining, doe aan krachttraining en doe aan stretching zijn vijf tips die in heel wat blessurepreventieprogramma’s aan bod komen. Blessurepreventie is het meest effectief wanneer deze geïmplementeerd wordt tijdens een training zoals tijdens een opwarming en / of cooling down.
Het afgelopen jaar zagen we heel wat online alternatieven om sporters te activeren en te motiveren; video workouts, conditieprogramma’s, …  Gooi deze initiatieven niet in de vuilbak maar geef ze een plaats op je website of social media in kader van blessurepreventie. Passen de video’s in één van de 5 actieve tips? Dan zijn ze bruikbaar en kan je ze later dit jaar nog eens gebruiken in een sensibilisatiecampagne (bvb. Winterstop) of bijscholing voor trainers, … 
 

Multi   Multifactoriële aanpak

Verschillende factoren kunnen een rol spelen bij het ontstaan van een blessure. Een sportblessure is bijna nooit het gevolg van één factor en de preventie ervan vraagt bijgevolg meer dan één maatregel.

 

De manier waarop blessurepreventie wordt voorgesteld en geïmplementeerd in het werkveld zal mee het succes bepalen.

 

Op zoek naar inspiratie om als sportfederatie, club of organisatie ook werk te maken van blessurepreventie? 

Download een van onze social media campagnes, voeg het logo van je eigen organisatie toe en deel op eigen social media of maak een sportspecifieke vertaling en eigen campagne. 

Start GF10      Einde 2021

 

Vind een expert

 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Johan Docx

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Johan Roeykens

 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

  Huisarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Bruno D'Hulster

 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Jitse Maes

  Jitse Maes

  Huisarts, Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Vincent Metsers

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager blessurepreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

  Sportarts
 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Trees Dooms

 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Carl De Crée

 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Charlotte Hoeman

  Diëtist
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Windy Lycke

 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Karel Pardaens

 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Schiltz

 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Erik Van Lierde

 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Jan Leire

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Toon Cruyt

  Sportarts

Gerelateerde items

Blessurepreventie
enkelverzwikking

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
Weerstandsband.png

Weerstandsbanden: waarvoor dienen ze?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Beleid
Corona en kinderen.png

Laat kinderen zoveel mogelijk normaal sporten

Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Nieuws Gezond Sporten Beleid Sportgeneeskunde Gezond Sporten
Sluiten