En dan nu terug naar een normale sportbeoefening?

En dan nu terug naar een normale sportbeoefening?

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Artikel Beleid Blessurepreventie Training Gezond Sporten

Met een gunstige evolutie in de Covid-19 cijfers, lijkt het einde van de vele maatregelen en beperkingen in de sport eveneens in zicht te zijn. Sinds 27 juni gelden er immers geen limieten meer op het aantal sporters, zijn de densiteitsregels (30m²/10m²) ter reductie van de capaciteit van sportinfrastructuur niet langer verplicht en kan contact gemaakt worden, voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport. Dit geldt zowel voor sporten in georganiseerd, als niet-georganiseerd verband. Met andere woorden: er kan opnieuw onder normale omstandigheden gesport worden!

Het ‘nieuwe’ normaal

Het afgelopen jaar hebben heel wat sporters hun sport niet kunnen beoefenen zoals gewenst. Heel wat sportfederaties, -clubs en -trainers werkten aan adviezen en alternatieven om de fysieke én mentale fitheid van hun sporters te onderhouden gedurende beide lockdowns. Met een sporthervatting in het vooruitzicht, moeten we echter de balans opmaken en worden we  geconfronteerd met een ‘nieuwe’ uitdaging: een grote diversiteit in de fysieke en mentale fitheid van sporters en het risico op blessures ten gevolge van sporthervatting.

 

Begeleid de terugkeer naar normale sportbeoefening

Sporters ouder dan 12 jaar werden het afgelopen jaar beperkt in hun sportmogelijkheden met een gebrek aan trainings- en wedstrijdritme als gevolg. Hierdoor zal er bij heel wat sporters sprake zijn van een verminderde fysieke en mentale fitheid en is het risico op een blessure verhoogd. De preventie van een sportblessure bij sporthervatting, is niet alleen de verantwoordelijkheid van de sporter en diens trainer. 
 

Vergelijkbaar met de Covid-19 voorzorgsmaatregelen is ook blessurepreventie een geheel van preventieve maatregelen die je kunt nemen en draagt iedereen een verantwoordelijkheid met zich mee.

 

Verantwoordelijkheid Blessurepreventie

  

Sensibilisatie en educatie van trainers en sporters rond blessurepreventie dringt zich meer dan ooit op. Anderzijds kan men op beleidsniveau nadenken over bepaalde beschermende maatregelen of adviezen. Zo weten we dat de puberteit een blessuregevoelige periode is; een maximaal aantal wedstrijden of aantal speelminuten per 48u kan een beschermende maatregel zijn om overbelasting te voorkomen. Maar eveneens kan een langere wedstrijdkalender, met meer spreiding van wedstrijden, een positieve invloed hebben op het blessurerisico.

 

Alles draait om de balans Belasting – Belastbaarheid

Voor een terugkeer naar normale sportbeoefening is het enorm moeilijk om kant en klare adviezen te formuleren; bepaalde sporters konden blijven sporten, anderen dan weer niet. Sommige sporters werken aan hun basisconditie, anderen komen uit een zeer lange periode van inactiviteit en ook de leeftijd van een sporter speelt een rol (het risico op een blessure stijgt met de leeftijd vanaf de puberteit).  De rode draad bij alle adviezen en voorstellen van preventieve maatregelen, is echter de invloed op de balans van belasting en belastbaarheid.

 

Curve Belasting Belastbaarheid

 

Ga Voor 10 - actieplan

Gezond Sporten wil met het ‘ga voor 10’ actieplan alle sporters en sportbegeleiders stimuleren om hun risicogedrag te evalueren en bij te stellen door aan blessurepreventie te doen. Voor sportfederaties of sportclubs kan dit actieplan een leidraad bieden om werk te maken van een sensibiliseringscampagne of het uitwerken van praktische richtlijnen voor zijn of haar sport. Tien vragen om het preventief gedrag in kaart te brengen, tien preventieve maatregelen die wetenschappelijk onderbouwd zijn en bijdragen tot blessurepreventie, concreet ga voor 10!

gavoor10vragen

Check-up  Check-Up

Vaak wordt blessurepreventie geassocieerd met blessurepreventieve oefeningen. Enerzijds correct, maar blessurepreventie is meer dan fysieke oefeningen doen; het is ook evalueren, informeren en communiceren.
De balans tussen wat een sporter kan (= de belastbaarheid) en wat de sporter doet (= de belasting) varieert voortdurend en hangt af van allerlei factoren. Een belangrijk aandachtspunt is het herkennen van de eerste signalen van een overbelasting en een open communicatie tussen de sporter en trainer. Zo zullen bepaalde sporters de ‘kleine ongemakken’ als normaal gaan beschouwen of misschien verzwijgen uit angst om niet verder te mogen sporten en dienen trainers te waken over een gepaste belasting in functie van de sporter, op dat moment.
 

Voeding en drank   Voeding & Drank

Dat gezonde voeding- en drinkgewoontes bijdragen tot de algemene gezondheid, staat buiten discussie. Zonder in detail te treden over wat een sporter al dan niet moet eten en drinken en wanneer, kunnen we alsnog enkele aandachtspunten formuleren. Zo is het Covid-19 virus nog steeds aanwezig in onze maatschappij en is dit niet het enige virus waar we vandaag en in de toekomst mee geconfronteerd zullen worden. Laat ons dan ook na deze pandemie meer aandacht hebben voor hygiëne binnen de sport en gebruik voortaan alleen je eigen drinkbeker of drinkbus. Anderzijds zijn mogelijke ‘Corona-kilo’s’ en sporthervatting of sporten in warme omstandigheden ook mogelijke onderwerpen om sporters over te informeren.
 

Trainingsopbouw  Trainingsopbouw


Een lange periode zonder trainingen en/of wedstrijden heeft grote gevolgen voor de fysieke  en mentale paraatheid en verhoogt het risico op blessures bij sporthervatting. Zowel sportspecifieke activiteiten als letselpreventieve activiteiten dienen geleidelijk aan opgebouwd te worden. Een heel gemakkelijke leidraad om de geleidelijke opbouw in trainingsbelasting te controleren is de “10% regel”. Deze regel stelt dat wanneer de wekelijkse trainingsbelasting (het product van trainingsduur en – intensiteit) de 10% overschrijdt, het risico op het oplopen van sportletsels enorm toeneemt. Anderzijds dienen we de nodige flexibiliteit te voorzien om het vooropgestelde trainingsschema aan te passen in functie van een verminderde belastbaarheid van een individu.

 

Denk na over hoe je de fysieke fitheid van jouw sporter(s) in kaart kan brengen, montoren en ga in dialoog met je sporter(s) om de fysieke en mentale uitdagingen bespreekbaar te maken.

  

Materiaal en omgeving  Materiaal, omgeving en fair play

Het afgelopen jaar merkten we met z’n allen hoe belangrijk een goede communicatie en het vinden van de juiste informatie is. Het hele land maar ook de sportsector bevindt zich in een ‘post-Corona herstelfase’ maar er gelden nog steeds maatregelen en adviezen om besmettingen te voorkomen. Blijf inzetten op het informeren en communiceren rond de Covid-19 maatregelen maar anderzijds ook over topics zoals eerste hulp bij (sport) ongevallen, fair play, ….
 

OpwarmingStabiliteitLenigheidKrachtCooling down5 activatie tips

Doe aan opwarming, doe aan cooling down, doe aan stabilisatietraining, doe aan krachttraining en doe aan stretching zijn vijf tips die in heel wat blessurepreventieprogramma’s aan bod komen. Blessurepreventie is het meest effectief wanneer deze geïmplementeerd wordt tijdens een training zoals tijdens een opwarming en / of cooling down.
Het afgelopen jaar zagen we heel wat online alternatieven om sporters te activeren en te motiveren; video workouts, conditieprogramma’s, …  Gooi deze initiatieven niet in de vuilbak maar geef ze een plaats op je website of social media in kader van blessurepreventie. Passen de video’s in één van de 5 actieve tips? Dan zijn ze bruikbaar en kan je ze later dit jaar nog eens gebruiken in een sensibilisatiecampagne (bvb. Winterstop) of bijscholing voor trainers, … 
 

Multi   Multifactoriële aanpak

Verschillende factoren kunnen een rol spelen bij het ontstaan van een blessure. Een sportblessure is bijna nooit het gevolg van één factor en de preventie ervan vraagt bijgevolg meer dan één maatregel.

 

De manier waarop blessurepreventie wordt voorgesteld en geïmplementeerd in het werkveld zal mee het succes bepalen.

 

Op zoek naar inspiratie om als sportfederatie, club of organisatie ook werk te maken van blessurepreventie? 

Download een van onze social media campagnes, voeg het logo van je eigen organisatie toe en deel op eigen social media of maak een sportspecifieke vertaling en eigen campagne. 

Start GF10      Einde 2021

 

Vind een expert

 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Sportarts
 • Joris De Win

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Justine Stevens

 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Windy Lycke

 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Schiltz

 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • BVBA Samcon

 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Carl De Crée

 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Roben dedecker

 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Dominique Devriese

  Kinesitherapeut
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Peter Plessers

 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Cedric Arijs

  Cedric Arijs

  Sportpsycholoog
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Wouter Eraly

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Bruno D'Hulster

 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Trees Dooms

 • Ann Gillis

 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Jempi Wilssens

 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Lander Dewitte

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Julie Zels

 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts

Gerelateerde items

Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
Weerstandsband.png

Weerstandsbanden: waarvoor dienen ze?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Beleid
Corona en kinderen.png

Laat kinderen zoveel mogelijk normaal sporten

Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Nieuws Beleid Sportgeneeskunde Gezond Sporten
Blessurepreventie
GF2Snow Week 6.png

Get Fit 2 Snow - Week 6

Sporter Artikel Snowboarden Skiën Blessurepreventie Training
Sluiten