Laat kinderen zoveel mogelijk normaal sporten

Laat kinderen zoveel mogelijk normaal sporten

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
SKA behartigt de belangen van de sport-en keuringsartsen en hun sportende patiënten. SKA streeft ernaar om in overleg met verschillende partners op een wetenschappelijke manier meer structuur te brengen in het sportmedisch handelen. De gezondheid van de patiënt primeert boven alles.
De Vlaamse Sportfederatie is de koepelorganisatie voor sportfederaties en hun sportclubs in Vlaanderen.
Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Nieuws Beleid Sportgeneeskunde Gezond Sporten Gezond Sporten

Her en der worden jeugdsportactiviteiten opgeschort vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen. Gezond Sporten, SKA en VSF willen voorkomen dat deze tendens uitbreidt en - eens te meer - de lichamelijke en geestelijke gezondheid van kinderen in het gedrang brengt. Vandaar de oproep tot alle Vlaamse jeugdsportorganisatoren om zo weinig mogelijk sportactiviteiten te schrappen, met name voor kinderen tot 12 jaar, die zelden ziek worden na een besmetting met het SARS-CoV-2.

Belangrijke oproep tot jeugdsportclubs en andere jeugdsportorganisatoren

HOU JEUGDSPORTCLUBS OPEN!

Als kinderen symptomen hebben die op een coronabesmetting kunnen wijzen, dan moeten ze thuisblijven en nemen hun ouders het best contact op met hun huisarts. Maar meteen een hele jeugdsportclub sluiten of sportactiviteiten voor kinderen staken omdat een deel van hen positief test, is overshooting.

 

Dr. Tom Teulingkx, voorzitter van SKA: “Kinderen worden zelden ernstig ziek van het SARS-CoV-2-virus en sterfte aan COVID is bij kinderen nog uitzonderlijker. Zolang de volwassenen in hun buurt gevaccineerd zijn, weegt het risico dat kinderen het aantal ICU-opnames of sterftegevallen vanwege COVID doen toenemen, niet op tegen de kwalijke gevolgen van een sportstop voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid van kinderen.”

 

Dr. Frank Pauwels, voorzitter van Gezond Sporten: “De therapie mag nooit erger zijn dan de kwaal. Voor alle kinderen, maar zeker voor kinderen in kansgroepen, is het risico reëel dat ze door een drastische beperking van hun mogelijkheden om te sporten of te spelen in een isolement belanden en ontwikkelingsachterstand oplopen.”

 

Robin Ramakers, manager vertegenwoordiging van Vlaamse Sportfederatie: “Vanuit de sportsector willen we gezond sporten maximaal promoten. In plaats van de gemakkelijke oplossing te kiezen en sport te verbieden, kunnen eventueel andere maatregelen worden genomen zoals het beperken van het kleedkamergebruik of het dragen van mondmaskers.”.

 

Andere coronamaatregelen

 • Veel maar nog niet alle mensen in Vlaanderen zijn gevaccineerd. Voor de sport, het onderwijs en daarbuiten is het belangrijk dat ook zoveel mogelijk tieners zich tegen COVID laten vaccineren. In die leeftijdscategorie is nog veel vooruitgang te boeken.
 • Kunnen activiteiten buiten? Doe ze dan ook buiten; dat is veiliger voor iedereen. Moeten de kinderen binnen? Zorg dan voor doeltreffende ventilatie.

Deze oproep van Gezond Sporten, SKA en VSF wordt onderschreven door het Netwerk Lokaal Sportbeleid.

Vind een expert

 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Roel Jacobs

  Roel Jacobs

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Raf Coremans

  Huisarts, Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Huisarts, Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Willy Coosemans

 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Maaike Polspoel

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Karl Brack

  Andere arts-specialist
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Erik Van Lierde

 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Karel Pardaens

 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Johan Roeykens

 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist, Bewegingsdeskundige, Andere
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Johan Wens

  Huisarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts

Gerelateerde items

Sportgeneeskunde
Doping

Cardiovasculaire risico's van prestatie bevorderende middelen en dopinggebruik

Sporter Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Beleid
Covid vaccin.png

Is sporten na je Covid-19 vaccin een goed idee?

Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Artikel Nieuws Gezond Sporten Beleid Sportgeneeskunde Gezond Sporten
Beleid
Advies koppen en voetbal.jpg

Advies rond koppen in het voetbal

Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Artikel Nieuws Voetbal Blessurepreventie Training Gezond Sporten Beleid Blessurepreventie Training Sportgeneeskunde Gezond Sporten
Gezond Sporten
MEMORANDUM Gezond en ethisch sporten.png

Onze 10 pijlers voor een veilige en verantwoorde sportomgeving

Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Nieuws Gezond Sporten ICES Gezond Sporten
Sluiten