Cardiovasculaire risico's van prestatie bevorderende middelen en dopinggebruik

Cardiovasculaire risico's van prestatie bevorderende middelen en dopinggebruik

Cardioloog bij AZ Jan Palfijn te Gent met een bijzondere interesse voor hartritmestoornissen, hartfalen en jonge sporters. Bestuurslid bij Gezond Sporten.
Cardioloog bij AZ Sint-Elisabeth Zottegem
Cardioloog Sint-Andries ziekenhuis Tielt
Cardioloog AZ Monica Deunre
Sporter Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde

Ondanks het hoge gebruik van prestatie bevorderende middelen (PBM) gaat de media zich voornamelijk focussen op het prestatie bevorderend aspect, meer bepaald bij de elite atleten, om het competitieve voordeel in de sport uit te lichten. Helaas wordt er (te) weinig aandacht besteed aan de gezondheidsrisico’s waaraan de sporter wordt blootgesteld. Er is een wijdverspreid misverstand dat PBM’s veilig zijn en bijwerkingen verwaarloosbaar zijn. 

Ondanks het hoge gebruik van prestatie bevorderende middelen (PBM) gaat de media zich voornamelijk focussen op het prestatie bevorderend aspect, meer bepaald bij de elite atleten, om het competitieve voordeel in de sport uit te lichten. Helaas wordt er (te) weinig aandacht besteed aan de gezondheidsrisico’s waaraan de sporter wordt blootgesteld. Er is een wijdverspreid misverstand dat PBM’s veilig zijn bijwerkingen verwaarloosbaar zijn. Het is aan banden gelegd omwille van valsspelen, de beïnvloeding van training en de natuurlijke groei van het lichaam. In werkelijkheid is het ook niet alleen de elite die zich hieraan waagt. PBM’s kennen ook een hoog verbruik in fitnesscentra, voornamelijk bij spierversterkende sporten zoals bodybuilding en gewichtheffen. De nadelige gezondheidseffecten van PBM-gebruik zijn eerder miskend.
 
We gaan in dit artikel voornamelijk focussen op het cardiale (nadelige) effect. In de media wordt vaak gesproken over plotse dood, hartfalen of -verkeerdelijk- hartaderbreuk. Zelden of nooit wordt gedacht aan PBM, stimulantia of andere medicamenteuze bijwerkingen die potentieel levensbedreigend zijn bij extreme lichamelijke prestaties zoals topsport.
 
Prestatie bevorderende middelen worden vaak gebruikt in suprafysiologische dosissen om een maximaal effect te halen. Tevens gaat men bepaalde producten combineren om zo een synergistische effect te bekomen. Klassiek druggebruik is vaak aanwezig om bepaalde effecten te bekomen. PBM-gebruik wordt gelinkt aan een verhoogd risico op overlijden en een waaier aan cardiovasculaire, psychiatrische, metabole, endocriene, neurologische, infectieuze, hepatische, renale en musculoskeletale stoornissen(1).
 
Er wordt (te) weinig aandacht besteed aan de gezondheidsrisico’s waaraan de sporter wordt blootgesteld

  

Wetenschappelijke evidentie

Er bestaan slechts weinig tot geen wetenschappelijke gerandomiseerde studies die het causaal verband tussen PBM gebruik en gezondheidsschade analyseren. Verschillende verklaringen zijn hiervoor beschreven. (i) Het is niet evident om schadelijke producten in een ethisch verantwoorde studie te bestuderen. Een suprafysiologische toediening berokkent immers schade bij een gezond individu. (ii) Gebruikers van PBM gaan steeds experimenteren met verschillende (synergetische) middelen om een maximaal resultaat te behalen, waardoor een schadelijk gevolg van 1 product moeilijk af te lijnen is bij combinatiegebruik. (iii) Voorafbestaande voorbeschiktheid bij jonge mensen is moeilijk te achterhalen via retrospectieve analyses, waardoor het schadelijke effect van het product an sich mogelijks versterkt wordt door een genetische gevoeligheid om een pathologie te ontwikkelen.
 
Om deze reden bestaat de literatuur voornamelijk uit observationele studies en retrospectieve onderzoeken bij mensen die uit eigen beweging dergelijke middelen hebben gebruikt. Het doel van dit schrijven is voornamelijk publieke erkenning te krijgen, niet zozeer in het soort PBM, maar voornamelijk in het niet te onderschatten gezondheidsrisico, zowel bij atleten, als bij hun begeleiders.
 

Prestatie bevorderende middelen

Androgene anabole steroiden (AAS) zijn samen met groeihormonen (GH) en ‘blood boosters’ zoals erythropoietine (EPO) en andere bloeddoping, de meest voorkomende PBM’s in de 21e eeuw. (1) Andere agentia die de vetverbranding stimuleren, zoals bijvoorbeeld clenbuterol, insuline en thyroidhormoon, kunnen gevaarlijk zijn omdat ze de thermogenese (opwarming van temperatuur van het lichaam) in de hand werken. Dit gebruik vloeit voort uit de drang naar een minimaal vetpercentage bij duursport en kan niet zelden leiden tot een typische ‘heat stroke’ bij marathons en andere grote sportmanifestaties.
 
Androgene anabole steroiden, ‘masculizing drugs’, bevorderen het androgene effect van de natuurlijke ontwikkeling van de man en voornamelijk de secundaire aspecten zoals haargroei (minder interessant) en de groei van skeletspieren.
 
Testosteron goedkoper en gemakkelijker in gebruik, doet zowel type 1 als type 2 spiervezels groeien, maar verandert niet hun onderlinge verhouding.
 
Cardiovasculaire risico's
 

Anabole androgene steroiden

Retrospectieve analyses bij AAS zijn door hun wijdverspreid gebruik in de atletiek, fitness- en bodybuildwereld beschikbaar. Angell et al.(2) deed een kleine prospectieve studie bij 21 patiënten waarbij 13 positief waren voor gebruik van anabole steroiden. De AAS groep was significant sterker (+40kg in gewichtheffen), zwaarder (+20kg lichaamsgewicht of +6.5 punten in BMI) en had duidelijk meer vetvrije massa (+14.1kg) alsook een hogere rustpolsfrequentie (+14 hartslagen/min). De bloeddruk was iets hoger (+5mmHg zowel systole als diastole), doch niet significant verhoogd. Op MRI beelden zag men een significante toename in de dikte van de hartspier en de grootte van het einddiastolisch volume. Het slagvolume (volume dat per hartslag wordt uitpompt) nam echter niet toe. Hieruit kan men vermoeden dat men ondanks de toename in volume en spierdikte inboet in efficiëntie. Tevens werd vastgesteld dat er een merkelijke achteruitgang was van de rechter ventrikel functie bij steroidengebruikers.
 
Het is beschreven dat bij ventrikelhypertrofie de gevoeligheid voor maligne ritmestoornissen verhoogd is.(3) Dit kan is sommige gevallen ook plotse dood bij jonge sporters verklaren, hoewel de volledige pathofysiologie nog niet 100% verklaard is. Als men stimulerende middelen gebruikt in combinatie met een reeds verdikte hartspier en hierdoor de vullingsdrukken tijdens de relaxatie (diastole) alsook de rustpols verhoogt, kan een cardiale overbelasting optreden. Het genetische aspect mag en kan hier ook niet onderschat worden. Ondanks van verdikking van de hartspier bij AAS gebruik(2), werd geen fibrose aangetoond op MRI bij een subgroep (n=13) van gebruikers. De aanwezigheid van fibrose tussen gezonde hartspiercellen kan gelinkt worden aan kwaadaardige ritmestoornissen en plotse dood, zoals vastgesteld werd tijdens de autopsie in geval van vermoeden van een aritmogene dood.
 
De vraag kan gesteld worden of de combinatie van overmatige training, het gebruik van stimulerende en groeibevorderende substanties, een verhoogde hartslag en gestegen vullingsdrukken op lange termijn verlittekening (fibrose) in de hand werkt. Finaal zou dit problemen kunnen veroorzaken op latere leeftijd lang na het PMB gebruik. De relatie tussen plotse dood bij jonge atleten en het gebruik van PBM’s is werd niet aangetoond. Indien deze subgroep vroegtijdige fibrose ontwikkeld, kan een zekere (genetische?) individuele voortbeschiktheid vermoed worden.
 

Andere producten (1.4):

Humaan groeihormoon (GH) is een metabool hormoon uit de epifyse van lange beenderen. Tekort hieraan geeft een verminderde inspanningscapaciteit, verhoogde vetmassa en een verminderde aerobe capaciteit (lage VO2 max). Recombinant HG en andere ‘GH-releasing enzymes’ verhelpen dit probleem. Het gebruik ervan is wijdverspreid, doch vergelijkende studies zijn afwezig gezien er meestal sprake is van een synergistisch effect door combinatiegebruik met AAS. GH gebruik is dan ook vaak geassocieerd met cardiomyopathie, hypertensie en hartfalen. Verder is ook oedeem, diabetes en acrale groei beschreven.
 
Insulin-like growth factor-1 (IGF-1) activatie stimuleert het spieranabolisme en zorgt voor de proliferatie en differentiatie van spiercellen. IGF-1 gebruik is geassocieerd met hypoglycemie, epilepsieaanvallen, kaakpijn, spierpijn, oedemen, hoofdpijn, vergrote lever en nieren en leverfunctiestoornissen. De injectieplaats vertoont vaak erytheem (roodheid) en verhoogde opstapeling van lokaal vet (lipohypertrofie).
 
Insuline staat ook op de dopinglijst. Het gebruik kan het recuperatievermogen bevorderen door een verhoogde instroom van suikers en aminozuren in de skeletspier. Dit resulteert in een versnelde lipogenese met inhibitie van de vrije vetzuur vrijlating, voornamelijk bij duursport. Het gevolg is een toename van adipositas en dus gewicht, wat dan weer niet interessant is in veel sporten. Ernstige hypoglycemieën kunnen leiden tot coma, epilepsie en dood. Bovendien kan een slechts matige hypoglycemie resulteren in neuroglycopenie, een tekort aan suikers in de hersenen met verwardheid, slaperigheid, tachycardie, angstzweten en tremor tot gevolg.
 
Erythropoietin (EPO) en afgeleiden reguleren de rode bloedcel productie en beïnvloeden op deze manier gunstig de zuurstoftoevoer bij een invidividu. EPO stimulerende agentia worden het vaakst gebruikt in duursport. Nadelig is echter de verhoging van de bloedviscositeit en dus ook risico op trombose, cardiovasculaire events en stroke. Tevens is hypertensie beschreven.
 

Minder onder de aandacht, maar ons inziens veel belangrijker, zijn de nadelige korte en lange termijn effecten van deze producten

 

Conclusie:

Het gebruik van prestatie bevorderende middelen zorgt voor een hogere spieraanmaak en een verhoogd uithoudingsvermogen. Derhalve is dit strafbaar in competitieverband. Minder onder de aandacht, maar ons inziens veel belangrijker, zijn de nadelige korte en lange termijn effecten van deze producten. Ondanks de beperkte evidentie treed na gebruik niet alleen ter hoogte van de skeletspier, maar ook ter hoogte van de hartspier een duidelijke remodeling op. Deze kan mogelijks kwaadaardige gevolgen hebben met zelfs plotse dood tot gevolg, zeker bij sporters met een genetische voorbeschiktheid. Studies zijn echter beperkt gezien deze vaak niet ethisch zijn en het gebruik vaak heimelijk is met frequent combinatiegebruik. Desalniettemin worden dergelijke stimulantia afgeraden en dient bij gebruik een strikte medische follow-up overwogen te worden.
 

Bronnen

1. Harrison G. Pope, Jr., Ruth I. Wood, Alan Rogol, Fred Nyberg, Larry Bowers, and Shalender Bhasin. Adverse Health Consequences of Performance-Enhancing Drugs: An Endocrine Society Scientific Statement. Endocr Rev. 2014 Jun; 35(3): 341–375.
2. Peter J. Angell, Tevfik F. Ismail, Andrew Jabbour,·Gillian Smith, Annette Dahl, Ricardo Wage Greg Whyte,·Daniel J. Green Sanjay Prasad, Keith George. Ventricular structure, function, and focal fibrosis in anabolic steroid users: a CMR study. Eur J Appl Physiol 2014; 2820-2
3. Kristopher S. Cunningham, Danna A. Spears, and Melanie Care. Evaluation of cardiac hypertrophy in the setting of sudden cardiac death. Forensic Sci Res. 2019; 4(3): 223–240.
4. Lindsey J. Anderson, Jamie M. Tamayose, and Jose M. Garcia. Use of Growth Hormone, IGF-I, and Insulin for Anabolic Purpose: Pharmacological Basis, Methods of Detection, and Adverse Effects. Mol Cell Endocrinol. 2018 Mar 15; 464: 65–74.

Vind een expert

 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

  Huisarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Jempi Wilssens

 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Johan Wens

  Huisarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Jitse Maes

  Jitse Maes

  Huisarts, Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Bruno D'Hulster

 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Ann Gillis

 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Willy Coosemans

 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Carl De Crée

 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Johan Roeykens

 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Karel Pardaens

 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Windy Lycke

 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Vincent Metsers

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager blessurepreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Trees Dooms

 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Charlotte Hoeman

  Diëtist
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut

Gerelateerde items

Beleid
Corona en kinderen.png

Laat kinderen zoveel mogelijk normaal sporten

Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Nieuws Gezond Sporten Beleid Sportgeneeskunde Gezond Sporten
Sportgeneeskunde
ACL rupture.jpg

Voorste kruisbandruptuur: opereren of niet?

Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Sportgeneeskunde
Mentale vermoeidheid

Mentale vermoeidheid en sport-specifieke psychomotorische prestatie: een systematische review

Sportprofessional Artikel Voetbal Badminton Sportgeneeskunde
Sportgeneeskunde
Blood flow restriction

Blood Flow Restriction - Het beste van twee werelden?

Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Sluiten