Cardiovasculaire risico's van prestatie bevorderende middelen en dopinggebruik

Cardiovasculaire risico's van prestatie bevorderende middelen en dopinggebruik

Cardioloog bij AZ Jan Palfijn te Gent met een bijzondere interesse voor hartritmestoornissen, hartfalen en jonge sporters. Bestuurslid bij Gezond Sporten.
Cardioloog bij AZ Sint-Elisabeth Zottegem
Cardioloog Sint-Andries ziekenhuis Tielt
Cardioloog AZ Monica Deunre
Sporter Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde

Ondanks het hoge gebruik van prestatie bevorderende middelen (PBM) gaat de media zich voornamelijk focussen op het prestatie bevorderend aspect, meer bepaald bij de elite atleten, om het competitieve voordeel in de sport uit te lichten. Helaas wordt er (te) weinig aandacht besteed aan de gezondheidsrisico’s waaraan de sporter wordt blootgesteld. Er is een wijdverspreid misverstand dat PBM’s veilig zijn en bijwerkingen verwaarloosbaar zijn. 

Ondanks het hoge gebruik van prestatie bevorderende middelen (PBM) gaat de media zich voornamelijk focussen op het prestatie bevorderend aspect, meer bepaald bij de elite atleten, om het competitieve voordeel in de sport uit te lichten. Helaas wordt er (te) weinig aandacht besteed aan de gezondheidsrisico’s waaraan de sporter wordt blootgesteld. Er is een wijdverspreid misverstand dat PBM’s veilig zijn bijwerkingen verwaarloosbaar zijn. Het is aan banden gelegd omwille van valsspelen, de beïnvloeding van training en de natuurlijke groei van het lichaam. In werkelijkheid is het ook niet alleen de elite die zich hieraan waagt. PBM’s kennen ook een hoog verbruik in fitnesscentra, voornamelijk bij spierversterkende sporten zoals bodybuilding en gewichtheffen. De nadelige gezondheidseffecten van PBM-gebruik zijn eerder miskend.
 
We gaan in dit artikel voornamelijk focussen op het cardiale (nadelige) effect. In de media wordt vaak gesproken over plotse dood, hartfalen of -verkeerdelijk- hartaderbreuk. Zelden of nooit wordt gedacht aan PBM, stimulantia of andere medicamenteuze bijwerkingen die potentieel levensbedreigend zijn bij extreme lichamelijke prestaties zoals topsport.
 
Prestatie bevorderende middelen worden vaak gebruikt in suprafysiologische dosissen om een maximaal effect te halen. Tevens gaat men bepaalde producten combineren om zo een synergistische effect te bekomen. Klassiek druggebruik is vaak aanwezig om bepaalde effecten te bekomen. PBM-gebruik wordt gelinkt aan een verhoogd risico op overlijden en een waaier aan cardiovasculaire, psychiatrische, metabole, endocriene, neurologische, infectieuze, hepatische, renale en musculoskeletale stoornissen(1).
 
Er wordt (te) weinig aandacht besteed aan de gezondheidsrisico’s waaraan de sporter wordt blootgesteld

  

Wetenschappelijke evidentie

Er bestaan slechts weinig tot geen wetenschappelijke gerandomiseerde studies die het causaal verband tussen PBM gebruik en gezondheidsschade analyseren. Verschillende verklaringen zijn hiervoor beschreven. (i) Het is niet evident om schadelijke producten in een ethisch verantwoorde studie te bestuderen. Een suprafysiologische toediening berokkent immers schade bij een gezond individu. (ii) Gebruikers van PBM gaan steeds experimenteren met verschillende (synergetische) middelen om een maximaal resultaat te behalen, waardoor een schadelijk gevolg van 1 product moeilijk af te lijnen is bij combinatiegebruik. (iii) Voorafbestaande voorbeschiktheid bij jonge mensen is moeilijk te achterhalen via retrospectieve analyses, waardoor het schadelijke effect van het product an sich mogelijks versterkt wordt door een genetische gevoeligheid om een pathologie te ontwikkelen.
 
Om deze reden bestaat de literatuur voornamelijk uit observationele studies en retrospectieve onderzoeken bij mensen die uit eigen beweging dergelijke middelen hebben gebruikt. Het doel van dit schrijven is voornamelijk publieke erkenning te krijgen, niet zozeer in het soort PBM, maar voornamelijk in het niet te onderschatten gezondheidsrisico, zowel bij atleten, als bij hun begeleiders.
 

Prestatie bevorderende middelen

Androgene anabole steroiden (AAS) zijn samen met groeihormonen (GH) en ‘blood boosters’ zoals erythropoietine (EPO) en andere bloeddoping, de meest voorkomende PBM’s in de 21e eeuw. (1) Andere agentia die de vetverbranding stimuleren, zoals bijvoorbeeld clenbuterol, insuline en thyroidhormoon, kunnen gevaarlijk zijn omdat ze de thermogenese (opwarming van temperatuur van het lichaam) in de hand werken. Dit gebruik vloeit voort uit de drang naar een minimaal vetpercentage bij duursport en kan niet zelden leiden tot een typische ‘heat stroke’ bij marathons en andere grote sportmanifestaties.
 
Androgene anabole steroiden, ‘masculizing drugs’, bevorderen het androgene effect van de natuurlijke ontwikkeling van de man en voornamelijk de secundaire aspecten zoals haargroei (minder interessant) en de groei van skeletspieren.
 
Testosteron goedkoper en gemakkelijker in gebruik, doet zowel type 1 als type 2 spiervezels groeien, maar verandert niet hun onderlinge verhouding.
 
Cardiovasculaire risico's
 

Anabole androgene steroiden

Retrospectieve analyses bij AAS zijn door hun wijdverspreid gebruik in de atletiek, fitness- en bodybuildwereld beschikbaar. Angell et al.(2) deed een kleine prospectieve studie bij 21 patiënten waarbij 13 positief waren voor gebruik van anabole steroiden. De AAS groep was significant sterker (+40kg in gewichtheffen), zwaarder (+20kg lichaamsgewicht of +6.5 punten in BMI) en had duidelijk meer vetvrije massa (+14.1kg) alsook een hogere rustpolsfrequentie (+14 hartslagen/min). De bloeddruk was iets hoger (+5mmHg zowel systole als diastole), doch niet significant verhoogd. Op MRI beelden zag men een significante toename in de dikte van de hartspier en de grootte van het einddiastolisch volume. Het slagvolume (volume dat per hartslag wordt uitpompt) nam echter niet toe. Hieruit kan men vermoeden dat men ondanks de toename in volume en spierdikte inboet in efficiëntie. Tevens werd vastgesteld dat er een merkelijke achteruitgang was van de rechter ventrikel functie bij steroidengebruikers.
 
Het is beschreven dat bij ventrikelhypertrofie de gevoeligheid voor maligne ritmestoornissen verhoogd is.(3) Dit kan is sommige gevallen ook plotse dood bij jonge sporters verklaren, hoewel de volledige pathofysiologie nog niet 100% verklaard is. Als men stimulerende middelen gebruikt in combinatie met een reeds verdikte hartspier en hierdoor de vullingsdrukken tijdens de relaxatie (diastole) alsook de rustpols verhoogt, kan een cardiale overbelasting optreden. Het genetische aspect mag en kan hier ook niet onderschat worden. Ondanks van verdikking van de hartspier bij AAS gebruik(2), werd geen fibrose aangetoond op MRI bij een subgroep (n=13) van gebruikers. De aanwezigheid van fibrose tussen gezonde hartspiercellen kan gelinkt worden aan kwaadaardige ritmestoornissen en plotse dood, zoals vastgesteld werd tijdens de autopsie in geval van vermoeden van een aritmogene dood.
 
De vraag kan gesteld worden of de combinatie van overmatige training, het gebruik van stimulerende en groeibevorderende substanties, een verhoogde hartslag en gestegen vullingsdrukken op lange termijn verlittekening (fibrose) in de hand werkt. Finaal zou dit problemen kunnen veroorzaken op latere leeftijd lang na het PMB gebruik. De relatie tussen plotse dood bij jonge atleten en het gebruik van PBM’s is werd niet aangetoond. Indien deze subgroep vroegtijdige fibrose ontwikkeld, kan een zekere (genetische?) individuele voortbeschiktheid vermoed worden.
 

Andere producten (1.4):

Humaan groeihormoon (GH) is een metabool hormoon uit de epifyse van lange beenderen. Tekort hieraan geeft een verminderde inspanningscapaciteit, verhoogde vetmassa en een verminderde aerobe capaciteit (lage VO2 max). Recombinant HG en andere ‘GH-releasing enzymes’ verhelpen dit probleem. Het gebruik ervan is wijdverspreid, doch vergelijkende studies zijn afwezig gezien er meestal sprake is van een synergistisch effect door combinatiegebruik met AAS. GH gebruik is dan ook vaak geassocieerd met cardiomyopathie, hypertensie en hartfalen. Verder is ook oedeem, diabetes en acrale groei beschreven.
 
Insulin-like growth factor-1 (IGF-1) activatie stimuleert het spieranabolisme en zorgt voor de proliferatie en differentiatie van spiercellen. IGF-1 gebruik is geassocieerd met hypoglycemie, epilepsieaanvallen, kaakpijn, spierpijn, oedemen, hoofdpijn, vergrote lever en nieren en leverfunctiestoornissen. De injectieplaats vertoont vaak erytheem (roodheid) en verhoogde opstapeling van lokaal vet (lipohypertrofie).
 
Insuline staat ook op de dopinglijst. Het gebruik kan het recuperatievermogen bevorderen door een verhoogde instroom van suikers en aminozuren in de skeletspier. Dit resulteert in een versnelde lipogenese met inhibitie van de vrije vetzuur vrijlating, voornamelijk bij duursport. Het gevolg is een toename van adipositas en dus gewicht, wat dan weer niet interessant is in veel sporten. Ernstige hypoglycemieën kunnen leiden tot coma, epilepsie en dood. Bovendien kan een slechts matige hypoglycemie resulteren in neuroglycopenie, een tekort aan suikers in de hersenen met verwardheid, slaperigheid, tachycardie, angstzweten en tremor tot gevolg.
 
Erythropoietin (EPO) en afgeleiden reguleren de rode bloedcel productie en beïnvloeden op deze manier gunstig de zuurstoftoevoer bij een invidividu. EPO stimulerende agentia worden het vaakst gebruikt in duursport. Nadelig is echter de verhoging van de bloedviscositeit en dus ook risico op trombose, cardiovasculaire events en stroke. Tevens is hypertensie beschreven.
 

Minder onder de aandacht, maar ons inziens veel belangrijker, zijn de nadelige korte en lange termijn effecten van deze producten

 

Conclusie:

Het gebruik van prestatie bevorderende middelen zorgt voor een hogere spieraanmaak en een verhoogd uithoudingsvermogen. Derhalve is dit strafbaar in competitieverband. Minder onder de aandacht, maar ons inziens veel belangrijker, zijn de nadelige korte en lange termijn effecten van deze producten. Ondanks de beperkte evidentie treed na gebruik niet alleen ter hoogte van de skeletspier, maar ook ter hoogte van de hartspier een duidelijke remodeling op. Deze kan mogelijks kwaadaardige gevolgen hebben met zelfs plotse dood tot gevolg, zeker bij sporters met een genetische voorbeschiktheid. Studies zijn echter beperkt gezien deze vaak niet ethisch zijn en het gebruik vaak heimelijk is met frequent combinatiegebruik. Desalniettemin worden dergelijke stimulantia afgeraden en dient bij gebruik een strikte medische follow-up overwogen te worden.
 

Bronnen

1. Harrison G. Pope, Jr., Ruth I. Wood, Alan Rogol, Fred Nyberg, Larry Bowers, and Shalender Bhasin. Adverse Health Consequences of Performance-Enhancing Drugs: An Endocrine Society Scientific Statement. Endocr Rev. 2014 Jun; 35(3): 341–375.
2. Peter J. Angell, Tevfik F. Ismail, Andrew Jabbour,·Gillian Smith, Annette Dahl, Ricardo Wage Greg Whyte,·Daniel J. Green Sanjay Prasad, Keith George. Ventricular structure, function, and focal fibrosis in anabolic steroid users: a CMR study. Eur J Appl Physiol 2014; 2820-2
3. Kristopher S. Cunningham, Danna A. Spears, and Melanie Care. Evaluation of cardiac hypertrophy in the setting of sudden cardiac death. Forensic Sci Res. 2019; 4(3): 223–240.
4. Lindsey J. Anderson, Jamie M. Tamayose, and Jose M. Garcia. Use of Growth Hormone, IGF-I, and Insulin for Anabolic Purpose: Pharmacological Basis, Methods of Detection, and Adverse Effects. Mol Cell Endocrinol. 2018 Mar 15; 464: 65–74.

Vind een expert

 • Johan Wens

  Huisarts
 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

  Huisarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Peter Plessers

 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Ann Gillis

 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Joke De Prest
  Coördinator project & partnerships

  Joke De Prest

  Bewegingswetenschapper
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Renaat Huysmans

  Huisarts, Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Marc Schiltz

 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Vincent Metsers

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Yente Antonissen

  Bewegingswetenschapper
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Karel Pardaens

 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Sandra Lievrouw
  Algemeen & Projectmanager blessurepreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Bruno D'Hulster

 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Justine Vandenbroeck

 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Jan Boon

  Huisarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • Willy Coosemans

 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Eline Vandersteen
  Projectmedewerker blessurepreventie

  Eline Vandersteen

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut

Gerelateerde items

Beleid
Corona en kinderen.png

Laat kinderen zoveel mogelijk normaal sporten

Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Nieuws Gezond Sporten Beleid Sportgeneeskunde Gezond Sporten
Sportgeneeskunde
ACL rupture.jpg

Voorste kruisbandruptuur: opereren of niet?

Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Sportgeneeskunde
Mentale vermoeidheid

Mentale vermoeidheid en sport-specifieke psychomotorische prestatie: een systematische review

Sportprofessional Artikel Voetbal Badminton Sportgeneeskunde
Sportgeneeskunde
Blood flow restriction

Blood Flow Restriction - Het beste van twee werelden?

Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Sluiten