Hoe bouw ik een trainingsplan op?

Hoe bouw ik een trainingsplan op?

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Zwemmen Fietsen Lopen Training

Wanneer je al een tijdje beweegt/sport en je hebt een behoorlijke basis, wil je graag meer verbeteren dan alleen je gezondheid. Je wil een écht doel stellen zoals bijvoorbeeld het lopen van een halve marathon of het fietsen van je eigen ronde van Vlaanderen. Om zo’n sportprestaties neer te zetten, moet je je lichaam hiernaar zo verantwoord mogelijk opbouwen. Een goed en geïndividualiseerd trainingsplan is een vereiste. Maar hoe stel je nu juist zo’n trainingsschema op? En wat zijn hierbij belangrijke zaken? Deze vragen worden hier beantwoord.

Als je net start met sporten lees je het best eerst Trainen voor beginners en Praktische trainingstips voor beginners. Tevens is het interessant de theorie achter zo’n trainingsplan te kennen: zie Verschillende trainingsprincipes.

 

Stappenplan trainingsschema:

STAP 1: Stel een haalbare doelstelling op

Allereerst moet je een doel opstellen dat voor jou haalbaar is. Een renner die slechts twee keer per week traint kan moeilijk verwachten dat hij even snel een berg opklimt als een gelijkwaardige renner die dubbel zoveel traint. Of als je nog maar net 5km kan lopen, kan je niet verwachten dat je over een maand al een marathon uitloopt. Geef jezelf de tijd om de vooropgestelde doelstelling te behalen, liever te veel dan te weinig. Een trage opbouw werkt veel effectiever op lange termijn.

Een goede doelstelling bevat vijf zaken: het is specifiekmeetbaaracceptabelrealistisch en tijdsgebonden (volgens het SMART-principe). Is mijn doelstelling éénduidig? Onder welke voorwaarden is het doel bereikt? (dit kunnen afstanden of tijden zijn) Is dit doel haalbaar voor mij? Is mijn doel uitdagend, maar niet té? Wanneer moet ik het doel bereiken? Dit zijn verschillende vragen die je je kan stellen wanneer je je doel opstelt.

Het bepalen van een doel wordt door vele factoren beïnvloed zoals je trainingsachtergrond (Hoe lang kan ik nu al lopen? Hoe snel fiets ik 30km?) en je trainingsmogelijkheden (Hoeveel keer kan ik trainen per week? Hoe lang en wanneer?).

Je kan ook steeds tussendoelstellingen opstellen zodat je niet het gevoel hebt dat het behalen van je doel traag gaat. Dit motiveert je. Je hoofddoel kan bijvoorbeeld zijn dat je over drie maanden de 10 miles wil lopen, tussendoelstellingen kunnen dan zijn dat je na de eerste maand trainen 7km aan een stuk kan lopen en/of je op het einde van de tweede maand 10km binnen een bepaalde tijd. Dit kies je volledig zelf máár ook hierbij is het belangrijk dat deze tussendoelstellingen haalbaar zijn.

Trainingsplan 1a

STAP 2: Toets deze doelstelling af aan je individuele mogelijkheden

Nadat je een haalbaar doel hebt in je hoofd, moet je nagaan of dit doel binnen je individuele mogelijkheden valt. Vaak heb je hiervan wel al een idee maar soms kan het interessant zijn dit toch eens te testen om op die manier zaken te weten te komen dat je niet zomaar kan weten. Het afnemen van een inspanningstest wordt aangeraden. Zo kan je enerzijds je individuele hartslagzones bepalen en anderzijds inschatten wat de mogelijkheden van jouw lichaam zijn: is mijn basis goed genoeg? Kan ik mijn anaerobe drempel nog opschuiven? Hoe snel moet ik lopen als ik mijn doel wil behalen? 

Verder zorgt het volgen van een trainingsschema voor heel wat belasting van je lichaam en hoe je lichaam hierop reageert is voor iedereen verschillend. Je eigen lichaam goed kunnen inschatten is van groot belang. Je kan eventueel je fysieke fitheid laten testen in een sportmedisch onderzoek zodat je je lichaam zeker niet overbelast.

Trainingsplan 1b

STAP 3: Hoe lang heb ik om mijn doel te bereiken en hoeveel keer kan ik trainen?

Wanneer je doelstelling is bepaalt en je kent je individuele mogelijkheden en hartslagzones, kan je starten met het uitschrijven van je trainingsplan. Eerst zet je op papier hoeveel weken je hebt om je trainingen op te bouwen en hoeveel keer per week en wanneer je juist zal kunnen trainen. Idealiter is dit minimaal drie maanden waarbij je drie tot vier keer per week traint, met steeds een dag rust tussen je trainingsdagen.

Trainingsplan 2

STAP 4: Hoe bouw ik mijn trainingsweken op en wanneer valt mijn recuperatieweek?

In de volgende stap kijk je week per week. Je werkt het best met de 3-1 cyclus waarin je drie weken na elkaar je trainingsomvang laat stijgen met maximaal 10%, gevolgd door een recuperatieweek waarbij je de trainingsomvang- en intensiteit sterk naar beneden schroeft tot ongeveer 30-50% van je vorige training. Deze herstelweek is ten eerste noodzakelijk voor je lichaam en ten tweede om je doel zo goed mogelijk te bereiken. De volgende week bouw je verder op op week drie van je cyclus. 

Je trainingsomvang wordt bepaald door de duur en de intensiteit van je training. Idealiter bouw je in de eerste helft van je trainingen voornamelijk het volume op, om in het tweede deel de intensiteit op te bouwen. Indien je wil, kan je tevens kiezen om een taperweek in te bouwen. Zie hiervoor Taperen.

Trainingsplan 3

STAP 5: Verdeling van het trainingsvolume: richtlijnen van je sport

Hierna bepaal je in welke zones je hoeveel gaat trainen (ongeveer). Algemeen is dit ongeveer 70-75% basis, 5% drempel en 20-25% high-intensity. Deze verdeling is afhankelijk van hoeveel keer je kan trainen in de week aangezien je rekening moet houden met de supercompensatie van de trainingen: na een intensieve training moet je langer recupereren. Als je drie keer per week traint is één intensieve training ideaal, dan heb je nog voldoende tijd om te herstellen. Wanneer je vier à vijf keer per week traint, kan je gaan naar één of twee intensieve trainingen waarna je wederom voldoende rust.

Je gekozen discipline (de duur en de intensiteit ervan) bepalen eveneens de verdeling van je trainingsvolume:

  • Als je bijvoorbeeld traint voor een marathon, zal je ongeveer 80% basis trainen en ongeveer 20% tussen je twee drempels. Je loopt je marathon namelijk aan een snelheid tussen je twee drempels dus het is niet nodig om veel te trainen op zeer hoge intensiteit. 
  • Bij het lopen van de 10 miles of een halve marathon heb je een goede anaerobe drempel nodig, dus zal je hierrond wat moeten trainen. De verdeling kan dan zijn 70% basis, 20% drempel en 10% hoog intensief.

Trainingsplan 4

STAP 6: Aan welke intensiteit leg ik welke training af?

Nadat je een idee hebt van de verdeling van je trainingsvolume en hoeveel trainingen je per week kan uitvoeren, kan je bepalen welke training wanneer valt. Hoeveel keer peer week train ik intensief? Wanneer vallen mijn lange duurtrainingen? Wanneer mijn korte? Hoe volgen deze trainingen op elkaar?

Bij deze verdeling hou je rekening met de supercompensatieHerstel staat centraal in je trainingsschema. Zo wissel je het best een trainingsdag af met een rustdag. Wanneer dit niet mogelijk is, zijn het twee rustige trainingen die op elkaar volgen. Train nooit twee dagen na elkaar intensief! Hoe meer je traint per week, hoe korter je langste duurloop is.

Trainingsplan 5

STAP 7: Wat doe ik momenteel van training?

Nu kan je starten met het concreet invullen van je trainingen inzake duur en intensiteit. Allereerst stel je jezelf de vraag wat je op dit ogenblik van training doet. Dit vormt de basis van je schema. Als je bijvoorbeeld net hebt getraind om 10km te kunnen lopen dan is dit je eerste training. 

Trainingsplan 6

STAP 8: Trainingen specifiek invullen: je langste duurtrainingen 

Hierna bepaal je de duur van je langste duurtrainingen (EDT lang, dan EDT kort), waarbij je rekening houdt met je vooropgestelde trainingsomvang (maximaal wekelijks +10%). Je kan steeds extra info aan je trainingen toevoegen waar je op zal letten.

Trainingsplan 7Trainingsplan 8

STAP 9: Trainingen specifiek invullen: je kortere trainingen

Als laatste vul je kortere en intensievere trainingen in. Bij deze trainingen is het van belang dat je zeker een opwarming en een cooling-down voorziet. Hoe dat je deze invult, kan je volledig zelf kiezen. Voor meer info hierover kijk bij Verschillende soorten trainingen.

Trainingsplan 9

STAP 10: Je trainingen steeds evalueren: aanpassingen & oplossingen

De kans dat je uitgeschreven trainingsplan bij de start van je trainingen identiek is aan je effectief uitgevoerde trainingsschema, is zeer klein. Bij het doorlopen van je schema stel je je dan ook flexibel op, pas je het schema aan waar nodig en zoek je oplossingen voor eventuele problemen. Enkele mogelijke situaties:

  • Wanneer je merkt dat je schema te zwaar is, pas je het aan naar een lichtere opbouw. 
  • Als je ziek bent moet je het wat rustiger aan doen tijdens je training of rust je het best enkele dagen. Hierdoor zal je een kleine opbouw moeten toevoegen in je schema. 
  • Voel je tijdens het uitvoeren van een training dat je niet 100% bent, dan voer je de training uit binnen de mogelijkheden van je lichaam op die dag. Je overdoen heeft geen enkele zin.
  • Door een bepaalde omstandigheid heb je een training niet kunnen uitvoeren. Als dit a ven toe eens gebeurt kan dit zeker geen kwaad en sla je die training over.

Al deze zaken hou je zo goed mogelijk bij. Na elke training schrijf je het best op hoe je je hier bij voelde en op welke manier je je training hebt aangepast – indien dit nodig was. Zo leer je ook bij voor je volgend schema. Verwijder zeker niet je oorspronkelijk trainingsplan, maar schrijf je aanpassingen bijvoorbeeld in een andere kleur zodat je kan zien welke veranderingen je hebt doorgevoerd en waarom. Je gevoelens kan je op een ander papier schrijven, je kan eventueel werken met een schaal: 10 helemaal uitgeput t.e.m. 0 helemaal niet uitgeput.

Wanneer het je eerste zelfopgestelde trainingsschema is, kan je bijvoorbeeld tweewekelijkse tussenevaluaties doen waarbij je de mogelijke problemen en oplossingen evalueert, alsook aanpassingen die je niet hebt doorgevoerd maar dit toch achteraf beter leek. Je denkt dan na over zaken zoals wat je zou doen in geval van een blessure of ziekte en hoe je ervoor zorgt dat je gemotiveerd blijft? Op deze manier kom je niet voor verassingen te staan als het zo ver is.

Trainingsplan 10Trainingsplan 11

 

Richtlijnen trainingsschema samengevat

Hier vind je nog eens een korte opsomming van de belangrijkste zaken waarmee je rekening moet houden als je een trainingsplan opstelt.

  • Stel een haalbaar doel op
  • Bepaal je eigen hartslagzones/intensiteitszones
  • Maak gebruik van de 3-1 cyclus: 3 weken opbouwen en 1 week recuperatie
  • Verhoog de trainingsomvang met maximaal 10%
  • Verdeling trainingsvolume: ±70-75% basis, ± 5% drempel, ±20-25% hoog intensief
  • Herstel staat centraal
  • Idealiter wissel je één dag training af met één à twee dagen rust
  • Train nooit twee dagen na elkaar intensief en laat zo’n training volgen door een dag rust of een recuperatietraining
  • Luister naar je lichaam: wanneer een training niet lukt forceer je niet of stop 
  • Evalueer steeds je trainingen en pas aan waar nodig

Hier vind je enkele voorbeelden van trainingsschema’s terug die zijn opgesteld voor specifieke prestatiedoelstellingen zoals het lopen van 10km of het beklimmen van de Mont Ventoux, dit voornamelijk voor lopers en wielrenners.

Vind een expert

 • Willy Coosemans

 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wouter Eraly

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • André Dewit

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • BV Dokter Simon Verdonck

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Karel Pardaens

  11&17&21
 • Sara Van Bostraeten

 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Ward Thorrez

  Kinesitherapeut
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Petra Bruggeman

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Thomas Luyckx

  Orthopedisch chirurg
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ann Gillis

 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • An Konings

  Sportarts
 • Steven Van Raemdonck

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Windy Lycke

 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Anne Mertens

  Huisarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Staf Moyson

  Sportkinesitherapeut
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Mike Kamphuys

  Trainer
 • Erik Witvrouw

  Sportkinesitherapeut
 • Wouter Peters

  Sportarts
 • Ine Schops

  Osteopaat
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • André Ausloos

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Thomas Van de Moortel

  Kinesitherapeut
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Olivier Verborgt

  Orthopedisch chirurg
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Gustaaf Van Mechelen

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Peter Plessers

 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Glenn Van Laer

  Kinesitherapeut
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Justine Stevens

 • Veerle Palmers

  Podoloog
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • David Vander Elst

  Sportkinesitherapeut
 • Simon Derycke

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Marc Geenen
  Communicatiemanager

  Marc Geenen

 • Marc Schiltz

  2&3
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Ingrid Willems

  Podoloog
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Kathy Velle

  Podoloog
 • Lianne De Mey

  1&2
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Herman Colpin

  Huisarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • BVBA Samcon

 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dominique Devriese

  Kinesitherapeut
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Joris De Win

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Sportarts
 • Geert Vileyn

  Huisarts
 • Kathleen Merckaert

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Anneleen Geerts

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Trees Dooms

 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Jo Verstuyft

  Apotheker
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Jan De Decker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Sofie Rummens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Tom Decorte

  Kinesitherapeut
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Sportarts
 • Kris Vandecasteele

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Julie Zels

 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Dominique Slock

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jago Van Soom

  Sportarts
 • Cathy Kuppens

  Cardioloog
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Kristiaan Vandenecker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Rik Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Raf De Bruyn

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Maryam Shahabpour

  Radioloog
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Axel Decraene

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Jempi Wilssens

 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Roben dedecker

 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Geert Potloot

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Ilse Cupers

  1&2
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Frank Wezenbeek

  Kinesitherapeut
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Danny Grimonpont

  Kinesitherapeut
 • Tijl Bertels

  Sportdiëtist
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Guy De Lendtdecker

  Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Benedicte Baelde

  Kinesitherapeut
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Jan Mathieu

  Sportarts
 • Carl De Crée

Gerelateerde items

Training
Effect van leeftijd op de sportprestatie

Het effect van leeftijd op de prestatiecapaciteit

Sporter Blog Training
Training
Meer trainen, minder progressie_SG

Meer trainen, minder progressie: Mismatch in trainingsbelasting tussen coach en roeier

Sportprofessional Artikel Training
Training
Krachttraining bij kinderen en jongeren

Krachttraining bij kinderen en jongeren

Sporter Sportprofessional Artikel Training
Training
Veelzijdige ontwikkeling vs. vroegtijdige specialisatie.png

Veelzijdige ontwikkeling vs. vroegtijdige specialisatie

Sporter Sportprofessional Artikel Training
Sluiten