Hoe bouw ik een trainingsplan op?

Hoe bouw ik een trainingsplan op?

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Zwemmen Fietsen Lopen Training Training

Wanneer je al een tijdje beweegt/sport en je hebt een behoorlijke basis, wil je graag meer verbeteren dan alleen je gezondheid. Je wil een écht doel stellen zoals bijvoorbeeld het lopen van een halve marathon of het fietsen van je eigen ronde van Vlaanderen. Om zo’n sportprestaties neer te zetten, moet je je lichaam hiernaar zo verantwoord mogelijk opbouwen. Een goed en geïndividualiseerd trainingsplan is een vereiste. Maar hoe stel je nu juist zo’n trainingsschema op? En wat zijn hierbij belangrijke zaken? Deze vragen worden hier beantwoord.

Als je net start met sporten lees je het best eerst Trainen voor beginners en Praktische trainingstips voor beginners. Tevens is het interessant de theorie achter zo’n trainingsplan te kennen: zie Verschillende trainingsprincipes.

 

Stappenplan trainingsschema:

STAP 1: Stel een haalbare doelstelling op

Allereerst moet je een doel opstellen dat voor jou haalbaar is. Een renner die slechts twee keer per week traint kan moeilijk verwachten dat hij even snel een berg opklimt als een gelijkwaardige renner die dubbel zoveel traint. Of als je nog maar net 5km kan lopen, kan je niet verwachten dat je over een maand al een marathon uitloopt. Geef jezelf de tijd om de vooropgestelde doelstelling te behalen, liever te veel dan te weinig. Een trage opbouw werkt veel effectiever op lange termijn.

Een goede doelstelling bevat vijf zaken: het is specifiekmeetbaaracceptabelrealistisch en tijdsgebonden (volgens het SMART-principe). Is mijn doelstelling éénduidig? Onder welke voorwaarden is het doel bereikt? (dit kunnen afstanden of tijden zijn) Is dit doel haalbaar voor mij? Is mijn doel uitdagend, maar niet té? Wanneer moet ik het doel bereiken? Dit zijn verschillende vragen die je je kan stellen wanneer je je doel opstelt.

Het bepalen van een doel wordt door vele factoren beïnvloed zoals je trainingsachtergrond (Hoe lang kan ik nu al lopen? Hoe snel fiets ik 30km?) en je trainingsmogelijkheden (Hoeveel keer kan ik trainen per week? Hoe lang en wanneer?).

Je kan ook steeds tussendoelstellingen opstellen zodat je niet het gevoel hebt dat het behalen van je doel traag gaat. Dit motiveert je. Je hoofddoel kan bijvoorbeeld zijn dat je over drie maanden de 10 miles wil lopen, tussendoelstellingen kunnen dan zijn dat je na de eerste maand trainen 7km aan een stuk kan lopen en/of je op het einde van de tweede maand 10km binnen een bepaalde tijd. Dit kies je volledig zelf máár ook hierbij is het belangrijk dat deze tussendoelstellingen haalbaar zijn.

Trainingsplan 1a

STAP 2: Toets deze doelstelling af aan je individuele mogelijkheden

Nadat je een haalbaar doel hebt in je hoofd, moet je nagaan of dit doel binnen je individuele mogelijkheden valt. Vaak heb je hiervan wel al een idee maar soms kan het interessant zijn dit toch eens te testen om op die manier zaken te weten te komen dat je niet zomaar kan weten. Het afnemen van een inspanningstest wordt aangeraden. Zo kan je enerzijds je individuele hartslagzones bepalen en anderzijds inschatten wat de mogelijkheden van jouw lichaam zijn: is mijn basis goed genoeg? Kan ik mijn anaerobe drempel nog opschuiven? Hoe snel moet ik lopen als ik mijn doel wil behalen? 

Verder zorgt het volgen van een trainingsschema voor heel wat belasting van je lichaam en hoe je lichaam hierop reageert is voor iedereen verschillend. Je eigen lichaam goed kunnen inschatten is van groot belang. Je kan eventueel je fysieke fitheid laten testen in een sportmedisch onderzoek zodat je je lichaam zeker niet overbelast.

Trainingsplan 1b

STAP 3: Hoe lang heb ik om mijn doel te bereiken en hoeveel keer kan ik trainen?

Wanneer je doelstelling is bepaalt en je kent je individuele mogelijkheden en hartslagzones, kan je starten met het uitschrijven van je trainingsplan. Eerst zet je op papier hoeveel weken je hebt om je trainingen op te bouwen en hoeveel keer per week en wanneer je juist zal kunnen trainen. Idealiter is dit minimaal drie maanden waarbij je drie tot vier keer per week traint, met steeds een dag rust tussen je trainingsdagen.

Trainingsplan 2

STAP 4: Hoe bouw ik mijn trainingsweken op en wanneer valt mijn recuperatieweek?

In de volgende stap kijk je week per week. Je werkt het best met de 3-1 cyclus waarin je drie weken na elkaar je trainingsomvang laat stijgen met maximaal 10%, gevolgd door een recuperatieweek waarbij je de trainingsomvang- en intensiteit sterk naar beneden schroeft tot ongeveer 30-50% van je vorige training. Deze herstelweek is ten eerste noodzakelijk voor je lichaam en ten tweede om je doel zo goed mogelijk te bereiken. De volgende week bouw je verder op op week drie van je cyclus. 

Je trainingsomvang wordt bepaald door de duur en de intensiteit van je training. Idealiter bouw je in de eerste helft van je trainingen voornamelijk het volume op, om in het tweede deel de intensiteit op te bouwen. Indien je wil, kan je tevens kiezen om een taperweek in te bouwen. Zie hiervoor Taperen.

Trainingsplan 3

STAP 5: Verdeling van het trainingsvolume: richtlijnen van je sport

Hierna bepaal je in welke zones je hoeveel gaat trainen (ongeveer). Algemeen is dit ongeveer 70-75% basis, 5% drempel en 20-25% high-intensity. Deze verdeling is afhankelijk van hoeveel keer je kan trainen in de week aangezien je rekening moet houden met de supercompensatie van de trainingen: na een intensieve training moet je langer recupereren. Als je drie keer per week traint is één intensieve training ideaal, dan heb je nog voldoende tijd om te herstellen. Wanneer je vier à vijf keer per week traint, kan je gaan naar één of twee intensieve trainingen waarna je wederom voldoende rust.

Je gekozen discipline (de duur en de intensiteit ervan) bepalen eveneens de verdeling van je trainingsvolume:

  • Als je bijvoorbeeld traint voor een marathon, zal je ongeveer 80% basis trainen en ongeveer 20% tussen je twee drempels. Je loopt je marathon namelijk aan een snelheid tussen je twee drempels dus het is niet nodig om veel te trainen op zeer hoge intensiteit. 
  • Bij het lopen van de 10 miles of een halve marathon heb je een goede anaerobe drempel nodig, dus zal je hierrond wat moeten trainen. De verdeling kan dan zijn 70% basis, 20% drempel en 10% hoog intensief.

Trainingsplan 4

STAP 6: Aan welke intensiteit leg ik welke training af?

Nadat je een idee hebt van de verdeling van je trainingsvolume en hoeveel trainingen je per week kan uitvoeren, kan je bepalen welke training wanneer valt. Hoeveel keer peer week train ik intensief? Wanneer vallen mijn lange duurtrainingen? Wanneer mijn korte? Hoe volgen deze trainingen op elkaar?

Bij deze verdeling hou je rekening met de supercompensatieHerstel staat centraal in je trainingsschema. Zo wissel je het best een trainingsdag af met een rustdag. Wanneer dit niet mogelijk is, zijn het twee rustige trainingen die op elkaar volgen. Train nooit twee dagen na elkaar intensief! Hoe meer je traint per week, hoe korter je langste duurloop is.

Trainingsplan 5

STAP 7: Wat doe ik momenteel van training?

Nu kan je starten met het concreet invullen van je trainingen inzake duur en intensiteit. Allereerst stel je jezelf de vraag wat je op dit ogenblik van training doet. Dit vormt de basis van je schema. Als je bijvoorbeeld net hebt getraind om 10km te kunnen lopen dan is dit je eerste training. 

Trainingsplan 6

STAP 8: Trainingen specifiek invullen: je langste duurtrainingen 

Hierna bepaal je de duur van je langste duurtrainingen (EDT lang, dan EDT kort), waarbij je rekening houdt met je vooropgestelde trainingsomvang (maximaal wekelijks +10%). Je kan steeds extra info aan je trainingen toevoegen waar je op zal letten.

Trainingsplan 7Trainingsplan 8

STAP 9: Trainingen specifiek invullen: je kortere trainingen

Als laatste vul je kortere en intensievere trainingen in. Bij deze trainingen is het van belang dat je zeker een opwarming en een cooling-down voorziet. Hoe dat je deze invult, kan je volledig zelf kiezen. Voor meer info hierover kijk bij Verschillende soorten trainingen.

Trainingsplan 9

STAP 10: Je trainingen steeds evalueren: aanpassingen & oplossingen

De kans dat je uitgeschreven trainingsplan bij de start van je trainingen identiek is aan je effectief uitgevoerde trainingsschema, is zeer klein. Bij het doorlopen van je schema stel je je dan ook flexibel op, pas je het schema aan waar nodig en zoek je oplossingen voor eventuele problemen. Enkele mogelijke situaties:

  • Wanneer je merkt dat je schema te zwaar is, pas je het aan naar een lichtere opbouw. 
  • Als je ziek bent moet je het wat rustiger aan doen tijdens je training of rust je het best enkele dagen. Hierdoor zal je een kleine opbouw moeten toevoegen in je schema. 
  • Voel je tijdens het uitvoeren van een training dat je niet 100% bent, dan voer je de training uit binnen de mogelijkheden van je lichaam op die dag. Je overdoen heeft geen enkele zin.
  • Door een bepaalde omstandigheid heb je een training niet kunnen uitvoeren. Als dit a ven toe eens gebeurt kan dit zeker geen kwaad en sla je die training over.

Al deze zaken hou je zo goed mogelijk bij. Na elke training schrijf je het best op hoe je je hier bij voelde en op welke manier je je training hebt aangepast – indien dit nodig was. Zo leer je ook bij voor je volgend schema. Verwijder zeker niet je oorspronkelijk trainingsplan, maar schrijf je aanpassingen bijvoorbeeld in een andere kleur zodat je kan zien welke veranderingen je hebt doorgevoerd en waarom. Je gevoelens kan je op een ander papier schrijven, je kan eventueel werken met een schaal: 10 helemaal uitgeput t.e.m. 0 helemaal niet uitgeput.

Wanneer het je eerste zelfopgestelde trainingsschema is, kan je bijvoorbeeld tweewekelijkse tussenevaluaties doen waarbij je de mogelijke problemen en oplossingen evalueert, alsook aanpassingen die je niet hebt doorgevoerd maar dit toch achteraf beter leek. Je denkt dan na over zaken zoals wat je zou doen in geval van een blessure of ziekte en hoe je ervoor zorgt dat je gemotiveerd blijft? Op deze manier kom je niet voor verassingen te staan als het zo ver is.

Trainingsplan 10Trainingsplan 11

 

Richtlijnen trainingsschema samengevat

Hier vind je nog eens een korte opsomming van de belangrijkste zaken waarmee je rekening moet houden als je een trainingsplan opstelt.

  • Stel een haalbaar doel op
  • Bepaal je eigen hartslagzones/intensiteitszones
  • Maak gebruik van de 3-1 cyclus: 3 weken opbouwen en 1 week recuperatie
  • Verhoog de trainingsomvang met maximaal 10%
  • Verdeling trainingsvolume: ±70-75% basis, ± 5% drempel, ±20-25% hoog intensief
  • Herstel staat centraal
  • Idealiter wissel je één dag training af met één à twee dagen rust
  • Train nooit twee dagen na elkaar intensief en laat zo’n training volgen door een dag rust of een recuperatietraining
  • Luister naar je lichaam: wanneer een training niet lukt forceer je niet of stop 
  • Evalueer steeds je trainingen en pas aan waar nodig

Hier vind je enkele voorbeelden van trainingsschema’s terug die zijn opgesteld voor specifieke prestatiedoelstellingen zoals het lopen van 10km of het beklimmen van de Mont Ventoux, dit voornamelijk voor lopers en wielrenners.

Vind een expert

 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bruno D'Hulster

 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Jitse Maes

  Jitse Maes

  Huisarts, Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Carl De Crée

 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jempi Wilssens

 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager blessurepreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Trees Dooms

 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Johan Roeykens

 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ann Gillis

 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Windy Lycke

 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

  Huisarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • jana stevens

  Podoloog
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Charlotte Hoeman

  Diëtist
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • An Konings

  Sportarts
 • Vincent Metsers

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts

Gerelateerde items

Training
Apneu

Apneutraining: Acute en chronische effecten op inspanningstolerantie

Sporter Artikel Training Training
Blessurepreventie
enkelverzwikking

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
Weerstandsband.png

Weerstandsbanden: waarvoor dienen ze?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Sluiten