Hoe bouw ik een trainingsplan op?

Hoe bouw ik een trainingsplan op?

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Zwemmen Fietsen Lopen Training Training

Wanneer je al een tijdje beweegt/sport en je hebt een behoorlijke basis, wil je graag meer verbeteren dan alleen je gezondheid. Je wil een écht doel stellen zoals bijvoorbeeld het lopen van een halve marathon of het fietsen van je eigen ronde van Vlaanderen. Om zo’n sportprestaties neer te zetten, moet je je lichaam hiernaar zo verantwoord mogelijk opbouwen. Een goed en geïndividualiseerd trainingsplan is een vereiste. Maar hoe stel je nu juist zo’n trainingsschema op? En wat zijn hierbij belangrijke zaken? Deze vragen worden hier beantwoord.

Als je net start met sporten lees je het best eerst Trainen voor beginners en Praktische trainingstips voor beginners. Tevens is het interessant de theorie achter zo’n trainingsplan te kennen: zie Verschillende trainingsprincipes.

 

Stappenplan trainingsschema:

STAP 1: Stel een haalbare doelstelling op

Allereerst moet je een doel opstellen dat voor jou haalbaar is. Een renner die slechts twee keer per week traint kan moeilijk verwachten dat hij even snel een berg opklimt als een gelijkwaardige renner die dubbel zoveel traint. Of als je nog maar net 5km kan lopen, kan je niet verwachten dat je over een maand al een marathon uitloopt. Geef jezelf de tijd om de vooropgestelde doelstelling te behalen, liever te veel dan te weinig. Een trage opbouw werkt veel effectiever op lange termijn.

Een goede doelstelling bevat vijf zaken: het is specifiekmeetbaaracceptabelrealistisch en tijdsgebonden (volgens het SMART-principe). Is mijn doelstelling éénduidig? Onder welke voorwaarden is het doel bereikt? (dit kunnen afstanden of tijden zijn) Is dit doel haalbaar voor mij? Is mijn doel uitdagend, maar niet té? Wanneer moet ik het doel bereiken? Dit zijn verschillende vragen die je je kan stellen wanneer je je doel opstelt.

Het bepalen van een doel wordt door vele factoren beïnvloed zoals je trainingsachtergrond (Hoe lang kan ik nu al lopen? Hoe snel fiets ik 30km?) en je trainingsmogelijkheden (Hoeveel keer kan ik trainen per week? Hoe lang en wanneer?).

Je kan ook steeds tussendoelstellingen opstellen zodat je niet het gevoel hebt dat het behalen van je doel traag gaat. Dit motiveert je. Je hoofddoel kan bijvoorbeeld zijn dat je over drie maanden de 10 miles wil lopen, tussendoelstellingen kunnen dan zijn dat je na de eerste maand trainen 7km aan een stuk kan lopen en/of je op het einde van de tweede maand 10km binnen een bepaalde tijd. Dit kies je volledig zelf máár ook hierbij is het belangrijk dat deze tussendoelstellingen haalbaar zijn.

Trainingsplan 1a

STAP 2: Toets deze doelstelling af aan je individuele mogelijkheden

Nadat je een haalbaar doel hebt in je hoofd, moet je nagaan of dit doel binnen je individuele mogelijkheden valt. Vaak heb je hiervan wel al een idee maar soms kan het interessant zijn dit toch eens te testen om op die manier zaken te weten te komen dat je niet zomaar kan weten. Het afnemen van een inspanningstest wordt aangeraden. Zo kan je enerzijds je individuele hartslagzones bepalen en anderzijds inschatten wat de mogelijkheden van jouw lichaam zijn: is mijn basis goed genoeg? Kan ik mijn anaerobe drempel nog opschuiven? Hoe snel moet ik lopen als ik mijn doel wil behalen? 

Verder zorgt het volgen van een trainingsschema voor heel wat belasting van je lichaam en hoe je lichaam hierop reageert is voor iedereen verschillend. Je eigen lichaam goed kunnen inschatten is van groot belang. Je kan eventueel je fysieke fitheid laten testen in een sportmedisch onderzoek zodat je je lichaam zeker niet overbelast.

Trainingsplan 1b

STAP 3: Hoe lang heb ik om mijn doel te bereiken en hoeveel keer kan ik trainen?

Wanneer je doelstelling is bepaalt en je kent je individuele mogelijkheden en hartslagzones, kan je starten met het uitschrijven van je trainingsplan. Eerst zet je op papier hoeveel weken je hebt om je trainingen op te bouwen en hoeveel keer per week en wanneer je juist zal kunnen trainen. Idealiter is dit minimaal drie maanden waarbij je drie tot vier keer per week traint, met steeds een dag rust tussen je trainingsdagen.

Trainingsplan 2

STAP 4: Hoe bouw ik mijn trainingsweken op en wanneer valt mijn recuperatieweek?

In de volgende stap kijk je week per week. Je werkt het best met de 3-1 cyclus waarin je drie weken na elkaar je trainingsomvang laat stijgen met maximaal 10%, gevolgd door een recuperatieweek waarbij je de trainingsomvang- en intensiteit sterk naar beneden schroeft tot ongeveer 30-50% van je vorige training. Deze herstelweek is ten eerste noodzakelijk voor je lichaam en ten tweede om je doel zo goed mogelijk te bereiken. De volgende week bouw je verder op op week drie van je cyclus. 

Je trainingsomvang wordt bepaald door de duur en de intensiteit van je training. Idealiter bouw je in de eerste helft van je trainingen voornamelijk het volume op, om in het tweede deel de intensiteit op te bouwen. Indien je wil, kan je tevens kiezen om een taperweek in te bouwen. Zie hiervoor Taperen.

Trainingsplan 3

STAP 5: Verdeling van het trainingsvolume: richtlijnen van je sport

Hierna bepaal je in welke zones je hoeveel gaat trainen (ongeveer). Algemeen is dit ongeveer 70-75% basis, 5% drempel en 20-25% high-intensity. Deze verdeling is afhankelijk van hoeveel keer je kan trainen in de week aangezien je rekening moet houden met de supercompensatie van de trainingen: na een intensieve training moet je langer recupereren. Als je drie keer per week traint is één intensieve training ideaal, dan heb je nog voldoende tijd om te herstellen. Wanneer je vier à vijf keer per week traint, kan je gaan naar één of twee intensieve trainingen waarna je wederom voldoende rust.

Je gekozen discipline (de duur en de intensiteit ervan) bepalen eveneens de verdeling van je trainingsvolume:

  • Als je bijvoorbeeld traint voor een marathon, zal je ongeveer 80% basis trainen en ongeveer 20% tussen je twee drempels. Je loopt je marathon namelijk aan een snelheid tussen je twee drempels dus het is niet nodig om veel te trainen op zeer hoge intensiteit. 
  • Bij het lopen van de 10 miles of een halve marathon heb je een goede anaerobe drempel nodig, dus zal je hierrond wat moeten trainen. De verdeling kan dan zijn 70% basis, 20% drempel en 10% hoog intensief.

Trainingsplan 4

STAP 6: Aan welke intensiteit leg ik welke training af?

Nadat je een idee hebt van de verdeling van je trainingsvolume en hoeveel trainingen je per week kan uitvoeren, kan je bepalen welke training wanneer valt. Hoeveel keer peer week train ik intensief? Wanneer vallen mijn lange duurtrainingen? Wanneer mijn korte? Hoe volgen deze trainingen op elkaar?

Bij deze verdeling hou je rekening met de supercompensatieHerstel staat centraal in je trainingsschema. Zo wissel je het best een trainingsdag af met een rustdag. Wanneer dit niet mogelijk is, zijn het twee rustige trainingen die op elkaar volgen. Train nooit twee dagen na elkaar intensief! Hoe meer je traint per week, hoe korter je langste duurloop is.

Trainingsplan 5

STAP 7: Wat doe ik momenteel van training?

Nu kan je starten met het concreet invullen van je trainingen inzake duur en intensiteit. Allereerst stel je jezelf de vraag wat je op dit ogenblik van training doet. Dit vormt de basis van je schema. Als je bijvoorbeeld net hebt getraind om 10km te kunnen lopen dan is dit je eerste training. 

Trainingsplan 6

STAP 8: Trainingen specifiek invullen: je langste duurtrainingen 

Hierna bepaal je de duur van je langste duurtrainingen (EDT lang, dan EDT kort), waarbij je rekening houdt met je vooropgestelde trainingsomvang (maximaal wekelijks +10%). Je kan steeds extra info aan je trainingen toevoegen waar je op zal letten.

Trainingsplan 7Trainingsplan 8

STAP 9: Trainingen specifiek invullen: je kortere trainingen

Als laatste vul je kortere en intensievere trainingen in. Bij deze trainingen is het van belang dat je zeker een opwarming en een cooling-down voorziet. Hoe dat je deze invult, kan je volledig zelf kiezen. Voor meer info hierover kijk bij Verschillende soorten trainingen.

Trainingsplan 9

STAP 10: Je trainingen steeds evalueren: aanpassingen & oplossingen

De kans dat je uitgeschreven trainingsplan bij de start van je trainingen identiek is aan je effectief uitgevoerde trainingsschema, is zeer klein. Bij het doorlopen van je schema stel je je dan ook flexibel op, pas je het schema aan waar nodig en zoek je oplossingen voor eventuele problemen. Enkele mogelijke situaties:

  • Wanneer je merkt dat je schema te zwaar is, pas je het aan naar een lichtere opbouw. 
  • Als je ziek bent moet je het wat rustiger aan doen tijdens je training of rust je het best enkele dagen. Hierdoor zal je een kleine opbouw moeten toevoegen in je schema. 
  • Voel je tijdens het uitvoeren van een training dat je niet 100% bent, dan voer je de training uit binnen de mogelijkheden van je lichaam op die dag. Je overdoen heeft geen enkele zin.
  • Door een bepaalde omstandigheid heb je een training niet kunnen uitvoeren. Als dit a ven toe eens gebeurt kan dit zeker geen kwaad en sla je die training over.

Al deze zaken hou je zo goed mogelijk bij. Na elke training schrijf je het best op hoe je je hier bij voelde en op welke manier je je training hebt aangepast – indien dit nodig was. Zo leer je ook bij voor je volgend schema. Verwijder zeker niet je oorspronkelijk trainingsplan, maar schrijf je aanpassingen bijvoorbeeld in een andere kleur zodat je kan zien welke veranderingen je hebt doorgevoerd en waarom. Je gevoelens kan je op een ander papier schrijven, je kan eventueel werken met een schaal: 10 helemaal uitgeput t.e.m. 0 helemaal niet uitgeput.

Wanneer het je eerste zelfopgestelde trainingsschema is, kan je bijvoorbeeld tweewekelijkse tussenevaluaties doen waarbij je de mogelijke problemen en oplossingen evalueert, alsook aanpassingen die je niet hebt doorgevoerd maar dit toch achteraf beter leek. Je denkt dan na over zaken zoals wat je zou doen in geval van een blessure of ziekte en hoe je ervoor zorgt dat je gemotiveerd blijft? Op deze manier kom je niet voor verassingen te staan als het zo ver is.

Trainingsplan 10Trainingsplan 11

 

Richtlijnen trainingsschema samengevat

Hier vind je nog eens een korte opsomming van de belangrijkste zaken waarmee je rekening moet houden als je een trainingsplan opstelt.

  • Stel een haalbaar doel op
  • Bepaal je eigen hartslagzones/intensiteitszones
  • Maak gebruik van de 3-1 cyclus: 3 weken opbouwen en 1 week recuperatie
  • Verhoog de trainingsomvang met maximaal 10%
  • Verdeling trainingsvolume: ±70-75% basis, ± 5% drempel, ±20-25% hoog intensief
  • Herstel staat centraal
  • Idealiter wissel je één dag training af met één à twee dagen rust
  • Train nooit twee dagen na elkaar intensief en laat zo’n training volgen door een dag rust of een recuperatietraining
  • Luister naar je lichaam: wanneer een training niet lukt forceer je niet of stop 
  • Evalueer steeds je trainingen en pas aan waar nodig

Hier vind je enkele voorbeelden van trainingsschema’s terug die zijn opgesteld voor specifieke prestatiedoelstellingen zoals het lopen van 10km of het beklimmen van de Mont Ventoux, dit voornamelijk voor lopers en wielrenners.

Vind een expert

 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Roben dedecker

 • Ine Schops

  Podoloog
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Willy Coosemans

 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Erik Van Lierde

 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Charlotte Hoeman

  Diëtist
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Schiltz

 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • jana stevens

  Podoloog
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Carl De Crée

 • Bruno D'Hulster

 • Johan Docx

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Trees Dooms

 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • BVBA Samcon

 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Windy Lycke

 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Julie Zels

 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • An Konings

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Justine Stevens

 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

  Huisarts
 • Sylvie Latour

  Sportarts

Gerelateerde items

Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
Weerstandsband.png

Weerstandsbanden: waarvoor dienen ze?

Sporter Artikel Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
GF2Snow Week 6.png

Get Fit 2 Snow - Week 6

Sporter Artikel Snowboarden Skiën Training Blessurepreventie Training
Blessurepreventie
GF2Snow Week 5.png

Get Fit 2 Snow - Week 5

Sporter Artikel Snowboarden Skiën Training Blessurepreventie Training
Sluiten