Hoe bouw ik een trainingsplan op?

Hoe bouw ik een trainingsplan op?

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Zwemmen Fietsen Lopen Training Training

Wanneer je al een tijdje beweegt/sport en je hebt een behoorlijke basis, wil je graag meer verbeteren dan alleen je gezondheid. Je wil een écht doel stellen zoals bijvoorbeeld het lopen van een halve marathon of het fietsen van je eigen ronde van Vlaanderen. Om zo’n sportprestaties neer te zetten, moet je je lichaam hiernaar zo verantwoord mogelijk opbouwen. Een goed en geïndividualiseerd trainingsplan is een vereiste. Maar hoe stel je nu juist zo’n trainingsschema op? En wat zijn hierbij belangrijke zaken? Deze vragen worden hier beantwoord.

Als je net start met sporten lees je het best eerst Trainen voor beginners en Praktische trainingstips voor beginners. Tevens is het interessant de theorie achter zo’n trainingsplan te kennen: zie Verschillende trainingsprincipes.

 

Stappenplan trainingsschema:

STAP 1: Stel een haalbare doelstelling op

Allereerst moet je een doel opstellen dat voor jou haalbaar is. Een renner die slechts twee keer per week traint kan moeilijk verwachten dat hij even snel een berg opklimt als een gelijkwaardige renner die dubbel zoveel traint. Of als je nog maar net 5km kan lopen, kan je niet verwachten dat je over een maand al een marathon uitloopt. Geef jezelf de tijd om de vooropgestelde doelstelling te behalen, liever te veel dan te weinig. Een trage opbouw werkt veel effectiever op lange termijn.

Een goede doelstelling bevat vijf zaken: het is specifiekmeetbaaracceptabelrealistisch en tijdsgebonden (volgens het SMART-principe). Is mijn doelstelling éénduidig? Onder welke voorwaarden is het doel bereikt? (dit kunnen afstanden of tijden zijn) Is dit doel haalbaar voor mij? Is mijn doel uitdagend, maar niet té? Wanneer moet ik het doel bereiken? Dit zijn verschillende vragen die je je kan stellen wanneer je je doel opstelt.

Het bepalen van een doel wordt door vele factoren beïnvloed zoals je trainingsachtergrond (Hoe lang kan ik nu al lopen? Hoe snel fiets ik 30km?) en je trainingsmogelijkheden (Hoeveel keer kan ik trainen per week? Hoe lang en wanneer?).

Je kan ook steeds tussendoelstellingen opstellen zodat je niet het gevoel hebt dat het behalen van je doel traag gaat. Dit motiveert je. Je hoofddoel kan bijvoorbeeld zijn dat je over drie maanden de 10 miles wil lopen, tussendoelstellingen kunnen dan zijn dat je na de eerste maand trainen 7km aan een stuk kan lopen en/of je op het einde van de tweede maand 10km binnen een bepaalde tijd. Dit kies je volledig zelf máár ook hierbij is het belangrijk dat deze tussendoelstellingen haalbaar zijn.

Trainingsplan 1a

STAP 2: Toets deze doelstelling af aan je individuele mogelijkheden

Nadat je een haalbaar doel hebt in je hoofd, moet je nagaan of dit doel binnen je individuele mogelijkheden valt. Vaak heb je hiervan wel al een idee maar soms kan het interessant zijn dit toch eens te testen om op die manier zaken te weten te komen dat je niet zomaar kan weten. Het afnemen van een inspanningstest wordt aangeraden. Zo kan je enerzijds je individuele hartslagzones bepalen en anderzijds inschatten wat de mogelijkheden van jouw lichaam zijn: is mijn basis goed genoeg? Kan ik mijn anaerobe drempel nog opschuiven? Hoe snel moet ik lopen als ik mijn doel wil behalen? 

Verder zorgt het volgen van een trainingsschema voor heel wat belasting van je lichaam en hoe je lichaam hierop reageert is voor iedereen verschillend. Je eigen lichaam goed kunnen inschatten is van groot belang. Je kan eventueel je fysieke fitheid laten testen in een sportmedisch onderzoek zodat je je lichaam zeker niet overbelast.

Trainingsplan 1b

STAP 3: Hoe lang heb ik om mijn doel te bereiken en hoeveel keer kan ik trainen?

Wanneer je doelstelling is bepaalt en je kent je individuele mogelijkheden en hartslagzones, kan je starten met het uitschrijven van je trainingsplan. Eerst zet je op papier hoeveel weken je hebt om je trainingen op te bouwen en hoeveel keer per week en wanneer je juist zal kunnen trainen. Idealiter is dit minimaal drie maanden waarbij je drie tot vier keer per week traint, met steeds een dag rust tussen je trainingsdagen.

Trainingsplan 2

STAP 4: Hoe bouw ik mijn trainingsweken op en wanneer valt mijn recuperatieweek?

In de volgende stap kijk je week per week. Je werkt het best met de 3-1 cyclus waarin je drie weken na elkaar je trainingsomvang laat stijgen met maximaal 10%, gevolgd door een recuperatieweek waarbij je de trainingsomvang- en intensiteit sterk naar beneden schroeft tot ongeveer 30-50% van je vorige training. Deze herstelweek is ten eerste noodzakelijk voor je lichaam en ten tweede om je doel zo goed mogelijk te bereiken. De volgende week bouw je verder op op week drie van je cyclus. 

Je trainingsomvang wordt bepaald door de duur en de intensiteit van je training. Idealiter bouw je in de eerste helft van je trainingen voornamelijk het volume op, om in het tweede deel de intensiteit op te bouwen. Indien je wil, kan je tevens kiezen om een taperweek in te bouwen. Zie hiervoor Taperen.

Trainingsplan 3

STAP 5: Verdeling van het trainingsvolume: richtlijnen van je sport

Hierna bepaal je in welke zones je hoeveel gaat trainen (ongeveer). Algemeen is dit ongeveer 70-75% basis, 5% drempel en 20-25% high-intensity. Deze verdeling is afhankelijk van hoeveel keer je kan trainen in de week aangezien je rekening moet houden met de supercompensatie van de trainingen: na een intensieve training moet je langer recupereren. Als je drie keer per week traint is één intensieve training ideaal, dan heb je nog voldoende tijd om te herstellen. Wanneer je vier à vijf keer per week traint, kan je gaan naar één of twee intensieve trainingen waarna je wederom voldoende rust.

Je gekozen discipline (de duur en de intensiteit ervan) bepalen eveneens de verdeling van je trainingsvolume:

  • Als je bijvoorbeeld traint voor een marathon, zal je ongeveer 80% basis trainen en ongeveer 20% tussen je twee drempels. Je loopt je marathon namelijk aan een snelheid tussen je twee drempels dus het is niet nodig om veel te trainen op zeer hoge intensiteit. 
  • Bij het lopen van de 10 miles of een halve marathon heb je een goede anaerobe drempel nodig, dus zal je hierrond wat moeten trainen. De verdeling kan dan zijn 70% basis, 20% drempel en 10% hoog intensief.

Trainingsplan 4

STAP 6: Aan welke intensiteit leg ik welke training af?

Nadat je een idee hebt van de verdeling van je trainingsvolume en hoeveel trainingen je per week kan uitvoeren, kan je bepalen welke training wanneer valt. Hoeveel keer peer week train ik intensief? Wanneer vallen mijn lange duurtrainingen? Wanneer mijn korte? Hoe volgen deze trainingen op elkaar?

Bij deze verdeling hou je rekening met de supercompensatieHerstel staat centraal in je trainingsschema. Zo wissel je het best een trainingsdag af met een rustdag. Wanneer dit niet mogelijk is, zijn het twee rustige trainingen die op elkaar volgen. Train nooit twee dagen na elkaar intensief! Hoe meer je traint per week, hoe korter je langste duurloop is.

Trainingsplan 5

STAP 7: Wat doe ik momenteel van training?

Nu kan je starten met het concreet invullen van je trainingen inzake duur en intensiteit. Allereerst stel je jezelf de vraag wat je op dit ogenblik van training doet. Dit vormt de basis van je schema. Als je bijvoorbeeld net hebt getraind om 10km te kunnen lopen dan is dit je eerste training. 

Trainingsplan 6

STAP 8: Trainingen specifiek invullen: je langste duurtrainingen 

Hierna bepaal je de duur van je langste duurtrainingen (EDT lang, dan EDT kort), waarbij je rekening houdt met je vooropgestelde trainingsomvang (maximaal wekelijks +10%). Je kan steeds extra info aan je trainingen toevoegen waar je op zal letten.

Trainingsplan 7Trainingsplan 8

STAP 9: Trainingen specifiek invullen: je kortere trainingen

Als laatste vul je kortere en intensievere trainingen in. Bij deze trainingen is het van belang dat je zeker een opwarming en een cooling-down voorziet. Hoe dat je deze invult, kan je volledig zelf kiezen. Voor meer info hierover kijk bij Verschillende soorten trainingen.

Trainingsplan 9

STAP 10: Je trainingen steeds evalueren: aanpassingen & oplossingen

De kans dat je uitgeschreven trainingsplan bij de start van je trainingen identiek is aan je effectief uitgevoerde trainingsschema, is zeer klein. Bij het doorlopen van je schema stel je je dan ook flexibel op, pas je het schema aan waar nodig en zoek je oplossingen voor eventuele problemen. Enkele mogelijke situaties:

  • Wanneer je merkt dat je schema te zwaar is, pas je het aan naar een lichtere opbouw. 
  • Als je ziek bent moet je het wat rustiger aan doen tijdens je training of rust je het best enkele dagen. Hierdoor zal je een kleine opbouw moeten toevoegen in je schema. 
  • Voel je tijdens het uitvoeren van een training dat je niet 100% bent, dan voer je de training uit binnen de mogelijkheden van je lichaam op die dag. Je overdoen heeft geen enkele zin.
  • Door een bepaalde omstandigheid heb je een training niet kunnen uitvoeren. Als dit a ven toe eens gebeurt kan dit zeker geen kwaad en sla je die training over.

Al deze zaken hou je zo goed mogelijk bij. Na elke training schrijf je het best op hoe je je hier bij voelde en op welke manier je je training hebt aangepast – indien dit nodig was. Zo leer je ook bij voor je volgend schema. Verwijder zeker niet je oorspronkelijk trainingsplan, maar schrijf je aanpassingen bijvoorbeeld in een andere kleur zodat je kan zien welke veranderingen je hebt doorgevoerd en waarom. Je gevoelens kan je op een ander papier schrijven, je kan eventueel werken met een schaal: 10 helemaal uitgeput t.e.m. 0 helemaal niet uitgeput.

Wanneer het je eerste zelfopgestelde trainingsschema is, kan je bijvoorbeeld tweewekelijkse tussenevaluaties doen waarbij je de mogelijke problemen en oplossingen evalueert, alsook aanpassingen die je niet hebt doorgevoerd maar dit toch achteraf beter leek. Je denkt dan na over zaken zoals wat je zou doen in geval van een blessure of ziekte en hoe je ervoor zorgt dat je gemotiveerd blijft? Op deze manier kom je niet voor verassingen te staan als het zo ver is.

Trainingsplan 10Trainingsplan 11

 

Richtlijnen trainingsschema samengevat

Hier vind je nog eens een korte opsomming van de belangrijkste zaken waarmee je rekening moet houden als je een trainingsplan opstelt.

  • Stel een haalbaar doel op
  • Bepaal je eigen hartslagzones/intensiteitszones
  • Maak gebruik van de 3-1 cyclus: 3 weken opbouwen en 1 week recuperatie
  • Verhoog de trainingsomvang met maximaal 10%
  • Verdeling trainingsvolume: ±70-75% basis, ± 5% drempel, ±20-25% hoog intensief
  • Herstel staat centraal
  • Idealiter wissel je één dag training af met één à twee dagen rust
  • Train nooit twee dagen na elkaar intensief en laat zo’n training volgen door een dag rust of een recuperatietraining
  • Luister naar je lichaam: wanneer een training niet lukt forceer je niet of stop 
  • Evalueer steeds je trainingen en pas aan waar nodig

Hier vind je enkele voorbeelden van trainingsschema’s terug die zijn opgesteld voor specifieke prestatiedoelstellingen zoals het lopen van 10km of het beklimmen van de Mont Ventoux, dit voornamelijk voor lopers en wielrenners.

Vind een expert

 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • Peter Plessers

 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Willy Coosemans

 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

  Huisarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Jempi Wilssens

 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Yente Antonissen

  Bewegingswetenschapper
 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Sandra Lievrouw
  Algemeen & Projectmanager blessurepreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Marc Schiltz

 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Justine Vandenbroeck

 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Trees Dooms

 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Vincent Metsers

  Sportarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Eline Vandersteen
  Projectmedewerker blessurepreventie

  Eline Vandersteen

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Joke De Prest
  Coördinator project & partnerships

  Joke De Prest

  Bewegingswetenschapper
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Karel Pardaens

 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Johan Roeykens

 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Ann Gillis

 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Huisarts, Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

  Sportarts
 • Bruno D'Hulster

 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts

Gerelateerde items

Training
Apneu

Apneutraining: Acute en chronische effecten op inspanningstolerantie

Sporter Artikel Training Training
Blessurepreventie
enkelverzwikking

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
Weerstandsband.png

Weerstandsbanden: waarvoor dienen ze?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Sluiten