Advies rond koppen in het voetbal

Advies rond koppen in het voetbal

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Artikel Nieuws Voetbal Beleid Blessurepreventie Training Sportgeneeskunde Gezond Sporten

Als een voetbal het hoofd raakt — bij volwassen voetballers gebeurt dat gemiddeld zes tot twaalf keer per wedstrijd, met een balsnelheid van zo’n 80 kilometer per uur — dan worden de uitlopers van de hersencellen samengedrukt en weer uitgerekt. Hoe erg moeten we dat vinden en wat valt eraan te doen? De vereniging van Sport- en Keuringsartsen (SKA) en Gezond Sporten Vlaanderen komen met vijf concrete voorstellen, uit voorzorg.


Wat is de aanleiding voor de huidige beroering?

In oktober vorig jaar publiceerde het Amerikaanse vakblad New England Journal of Medicine (NEJM), een van de beste medische tijdschriften ter wereld, een grote studie van de Schotse University of Glasgow over de gezondheid van voormalige voetbalprofs. In dat onderzoek werden de doodsoorzaken van bijna 8.000 gewezen profvoetballers vergeleken met die van ruim 23.000 overleden individuen uit de brede bevolking. De vergelijking toonde aan dat gewezen profs ongeveer 3,5 keer vaker dan de controlegroep waren overleden aan een zogenaamde ‘neurodegeneratieve aandoening’ – aftakeling van de hersencellen zoals bij parkinson en alzheimer.

De Schotse studie is de grootste in zijn soort tot nu toe. Ze toonde overigens ook aan dat voetballers minder vaak aan hart- en vaatziekten en sommige soorten kanker sterven, wat de stelling bevestigt dat een sportief leven in het algemeen duidelijke gezondheidsvoordelen biedt.

 

Ander onderzoek

Er zijn de laatste jaren wel meer studies verschenen over een mogelijk verband tussen contactsporten als voetbal en neurologische afwijkingen. In 2017 ontdekten artsen van de voetbalspelersvakbond FIFPro een link tussen hersenschuddingen en depressie. Duits onderzoek toonde een jaar later aan dat de hersenen van ex-profvoetballers minder grijze stof bevatten dan die van leeftijdsgenoten die geen contactsport hadden beoefend. Nog andere onderzoeken vonden kleine veranderingen in de hersenen na een reeks kopballen, maar die waren van voorbijgaande aard. Lijkschouwingen hebben intussen ook een specifieke vorm van dementie, chronische traumatische encefalopathie (CTE), aan het licht gebracht die opvallend vaak voorkomt bij gewezen contactsporters. Hoewel ondanks al die gegevens nog niet is bewezen dat koppen schadelijk is, zijn er minstens redenen om ongerust te zijn, met name bij kinderen.

 

De hersenen worden steeds belangrijker in de sportgeneeskunde

In de sportgeneeskunde en de sportwereld in het algemeen zien we de laatste jaren een tendens om meer rekening te houden met de kwetsbaarheid van de hersenen in de sport. In 2018 werd in Nederland zelfs een hersenschuddingskliniek voor voetballers geopend.

Vroeger was het woord ‘sportblessure’ synoniem voor een spier-, pees- of gewrichtsletsel. De sportgeneeskunde focuste vooral op wat er onder de nek gebeurde. Vandaag denken we ook aan het hoofd, en al helemaal als gaat het om jonge sporters, wier brein nog in volle ontwikkeling en daardoor extra gevoelig is. Zo worden hersenschuddingen in het voetbal en de jeugdsport in het algemeen nu al wat ernstiger genomen dan tien jaar geleden.

 

Nog veel vragen

Extra onderzoek blijft noodzakelijk, want er blijven nog veel vragen. Is de boosdoener vooral de opeenstapeling van de talloze, lichtere hersenschokken die een brein tijdens het koppen ondergaat gedurende een voetbalcarrière, of moeten we eerder kijken naar de hoofd-hoofd- of hoofd-elleboogbotsingen die zich kunnen voordoen tijdens kopduels, en die zeldzamer maar veel impactvoller zijn dan het gewone koppen tegen een bal? Of is het de combinatie van talrijke lichte en enkele hardere botsingen die dementie kan veroorzaken? En hoe zwaar wegen kleine of grote hersentrauma’s die tijdens de jeugd werden opgelopen?

           

Maatregelen

De studie in de NEJM heeft alvast gevolgen. Zo hebben de Engelse, Schotse en Ierse voetbalbonden nu beslist het koppen te verbieden tijdens trainingen van voetballertjes tot 12 jaar. Bij ons werd enkele jaren geleden ook al een maatregel genomen: het ingooien is afgeschaft voor jonge spelers tot 9 jaar. Het is immers vooral na een inworp dat er in het jeugdvoetbal wordt gekopt.

De vraag is of de voorzorgsmaatregelen in binnen- en buitenland effectief zijn. Voor sommigen gaan ze te ver. Zij vinden dat koppen bij het voetbal hoort en dat daar nu eenmaal risico’s aan verbonden zijn. Anderen oordelen dan weer dat de huidige maatregelen niet ver genoeg gaan en wijzen erop dat je met de hersenen nooit voorzichtig genoeg kunt zijn. De vereniging voor Sport- en Keuringsartsen (SKA) en haar koepelorganisatie ‘Gezond Sporten Vlaanderen’ zitten in het tweede kamp.

 • MAATREGEL 1: Verbied koppen onder 14 jaar

SKA en Gezond Sporten Vlaanderen pleiten ervoor het koppen tijdens wedstrijden te verbieden voor alle jeugdvoetballers tot 14 jaar. Wij hebben dus een ander advies dan wat aan de andere kant van het Kanaal is beslist.

De leeftijdsgrens van 14 jaar is niet uit de lucht gegrepen. Een belangrijk aspect bij het koppen is namelijk de ontwikkeling van de schouder- en nekspieren die ervoor zorgen dat het hoofd en de hersenen tijdens het koppen niet heen en weer slingeren maar stabiel blijven. Een kinderhoofd is groter en zwaarder in verhouding tot het hele lichaam dan het hoofd van een volwassene. Met het opgroeien verbetert die verhouding. Vanaf de puberteit zien we, met name bij jongens, een snelle uitbreiding en versteviging van de spiervezels.

 • MAATREGEL 2: Oefen de sprongtechniek

Ook belangrijk is de sprongtechniek. Hoe beter jongeren die techniek beheersen, hoe lager het risico dat ze tijdens kopduels met de hoofden tegen elkaar botsen. Voetballers moeten wat ons betreft hun kop- en springtechniek vanaf de jongste leeftijdscategorieën oefenen, niet tijdens wedstrijden maar op training, onder gecontroleerde omstandigheden en met lichtere of zachtere ballen, zodat ze rond hun 14de klaar en sterk genoeg zijn om ook tijdens wedstrijden met normale ballen te kunnen koppen zonder averij op te lopen.

 • MAATREGEL 3: Geen kleinere maar lichtere ballen

Over ballen gesproken; ook daar is nog marge voor verbetering. Het is uiteraard goed dat kinderen met een lichtere bal voetballen, maar het is niet logisch dat die bal vaak ook kleiner is. Hoe kleiner de bal, hoe kleiner het oppervlak waarover de impact van contact met het hoofd wordt verspreid. Kinderen zouden dus met een even grote maar lichtere bal moeten voetballen. Dat geldt ook als ze niet meer zouden koppen, want een bal kan ook per ongeluk in het gezicht of tegen een hoofd belanden.

 • MAATREGEL 4: Beteugel de blinde roekeloosheid van kopbalduels

Nog een andere stap die de nationale en internationale voetbalinstanties kunnen zetten, is hun scheidsrechters aanmanen veel strenger op te treden tegen kopbalduels waarbij voetbalhoofden tegen elkaar, een elleboog of een schouder knallen. De blinde roekeloosheid waarmee dat vaak gepaard gaat, moet systematisch worden benoemd en bestraft, net zoals dat bij al te driest uitgevoerde tackles gebeurt (of zou moeten gebeuren). We gruwen allemaal van de aanblik van een open scheenbeenbreuk, maar verborgen hersenschade lijkt ons minder te deren.

Ook trainers en commentatoren moeten al te heftige kopbalduels categorisch afkeuren. Tot nu toe worden ernstige hoofdblessures als gevolg van agressieve kopbalduels nog vaak weggezet als ‘collateral damage’: spijtige maar onopzettelijke incidenten die ‘nu eenmaal bij het voetbal horen’.

Het springtraject in de richting van een vallende bal moet zo verticaal mogelijk zijn en de ellebogen moeten daarbij maximaal onder de schouders worden gehouden. Nu wordt het heel normaal gevonden dat voetballers zichzelf diagonaal en met zwaaiende inzet van al hun ledematen richting bal katapulteren. Dat verhoogt uiteraard het risico op gevaarlijke botsingen en letsels, niet alleen van het hoofd maar ook van de rug en de nieren. Vaak trachten spelers tijdens het opveren met een hand of elleboog op de schouders van hun opponent te leunen. Ook op die manier treffen ze vaak, gewild of ongewild, het hoofd. Het is duidelijk dat voetballers zich dringend moeten leren intomen op dat gebied. De scheidsrechters horen daar streng op toe te zien.

 • MAATREGEL 5: Mogelijke hersenschudding? Niet meer spelen!

De redenering dat hersenletsels een risico als een ander zijn in het voetbal, loopt mank. De hersenen zijn veruit ons belangrijkste orgaan en vormen de zetel van leven en dood. Gewrichten, botten en zelfs het hart kunnen na een malheur nog vaak gered of hersteld worden, maar als ons brein averij oploopt, dan heeft dat in veel gevallen levenslang gevolgen, ook lang na de sportcarrière dus. De Schotse studie en de maatregelen van de Britse voetbalbonden herinneren ons daaraan.

Gelukkig is er intussen al iets meer aandacht voor hersenschuddingen. Zo beseffen steeds meer trainers en verzorgers dat het levensgevaarlijk is om een speler met een mogelijke hersenschudding opnieuw het veld op te sturen. Toch zien we het nog te vaak gebeuren dat voetballers na een zware hoofdbotsing toch weer het veld op mogen. Kinderen zijn extra gevoelig voor hersenschuddingen.

 

Hersenschudding in de sport 

Bij een hersenschudding worden je hersenen letterlijk geschud. Het brein ‘drijft’ in hersenvocht en door de wet van de traagheid botsen ze eerst tegen de binnenwand van de schedel aan de kant van de klap. Meteen daarna smakken ze tegen de overkant. De eerste smak is de ‘coup’ en de tweede de ‘contrecoup’. Dat verklaart waarom sporters na een slag of botsing soms (ook) pijn hebben aan de andere kant dan die van de impact.

Als een bewegend voorwerp in contact komt met een min of meer stabiel hoofd — een voetbal of hockeybal die tegen het hoofd van een speler vliegt bijvoorbeeld — dan zien we vooral coupletsels. Als het hoofd zelf tegen een stilstaand object ‘vliegt’ — een voetballer die tegen de reclameborden glijdt of een wielrenner die op het asfalt belandt — dan komen vaker contrecoupletsels voor. Dikwijls is het een combinatie van beide.

 

Hoe herken je een hersenschudding?

Is een sporter na een val of botsing misselijk, suf, duizelig, verward of overgevoelig voor licht, dan heeft hij of zij misschien een hersenschudding. Stop dan meteen. Loopt de sporter tijdens dezelfde sportsessie een tweede hersenschudding zou op, dan kan dat levensgevaarlijk zijn! Als een sporter na een hard contact het bewustzijn verliest, hoe kortstondig ook, dan moet er altijd een controle door een arts plaatsvinden. De eerste 24 uur moet de patiënt goed in de gaten houden en ’s nachts om de 3 uur wakker worden gemaakt, om te checken of alles in orde is. Soms duiken de symptomen namelijk pas uren later op. Mogelijk is er dan sprake van een langzame hersenbloeding.

Vind een expert

 • Tom Decorte

  Kinesitherapeut
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Mike Kamphuys

  Trainer
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Karel Pardaens

  11&17&21
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Axel Decraene

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Erik Witvrouw

  Sportkinesitherapeut
 • Jempi Wilssens

 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Marc Geenen
  Communicatiemanager

  Marc Geenen

 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Julie Zels

 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Kathleen Merckaert

  Sportarts
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Veerle Palmers

  Podoloog
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Sofie Rummens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ine Schops

  Osteopaat
 • Wouter Eraly

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Sportarts
 • Raf De Bruyn

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • André Ausloos

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Thomas Van de Moortel

  Kinesitherapeut
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Frank Wezenbeek

  Kinesitherapeut
 • Tijl Bertels

  Sportdiëtist
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jo Verstuyft

  Apotheker
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • jana stevens

  Podoloog
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Maryam Shahabpour

  Radioloog
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Kris Vandecasteele

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Dominique Slock

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Geert Potloot

  Sportarts
 • Geert Vileyn

  Huisarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Marc Schiltz

  2&3
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Ann Gillis

 • Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Jan De Decker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Windy Lycke

 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Anneleen Geerts

  Sportarts
 • Rik Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Johan Roeykens

 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Gustaaf Van Mechelen

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Anne Mertens

  Huisarts
 • André Dewit

  Sportarts
 • BV Dokter Simon Verdonck

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dominique Devriese

  Kinesitherapeut
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Simon Derycke

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Erik Van Lierde

 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Lianne De Mey

  1&2
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Joris De Win

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Roben dedecker

 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Jan Mathieu

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Herman Colpin

  Huisarts
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • David Vander Elst

  Sportkinesitherapeut
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Kathy Velle

  Podoloog
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Cathy Kuppens

  Cardioloog
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Ingrid Willems

  Podoloog
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Sara Van Bostraeten

 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Olivier Verborgt

  Orthopedisch chirurg
 • Guy De Lendtdecker

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Danny Grimonpont

  Kinesitherapeut
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Justine Stevens

 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Willy Coosemans

 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Kristiaan Vandenecker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Ilse Cupers

  1&2
 • Petra Bruggeman

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Staf Moyson

  Sportkinesitherapeut
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Wouter Peters

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Steven Van Raemdonck

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Thomas Luyckx

  Orthopedisch chirurg
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Glenn Van Laer

  Kinesitherapeut
 • BVBA Samcon

 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Carl De Crée

 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Benedicte Baelde

  Kinesitherapeut
 • Trees Dooms

 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ward Thorrez

  Kinesitherapeut
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog

Gerelateerde items

Beleid
Post Covid.png

En dan nu terug naar een normale sportbeoefening?

Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Artikel Beleid Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Beleid
Covid vaccin.png

Is sporten na je Covid-19 vaccin een goed idee?

Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Artikel Nieuws Beleid Sportgeneeskunde Gezond Sporten
Blessurepreventie
Spier-Pees balans.png

Disbalans in spier- en peeskracht: Een oorzaak van peesblessures?

Sportprofessional Artikel Blessurepreventie Training Sportgeneeskunde
Blessurepreventie
Female Athlete.jpg

Borsten, beha’s en de menstruatie- cyclus: Invloed op de vrouwelijke sportprestatie

Sportprofessional Artikel Blessurepreventie Training Sportgeneeskunde
Sluiten