Advies rond koppen in het voetbal

Advies rond koppen in het voetbal

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Artikel Nieuws Voetbal Beleid Blessurepreventie Training Sportgeneeskunde Gezond Sporten

Als een voetbal het hoofd raakt — bij volwassen voetballers gebeurt dat gemiddeld zes tot twaalf keer per wedstrijd, met een balsnelheid van zo’n 80 kilometer per uur — dan worden de uitlopers van de hersencellen samengedrukt en weer uitgerekt. Hoe erg moeten we dat vinden en wat valt eraan te doen? De vereniging van Sport- en Keuringsartsen (SKA) en Gezond Sporten Vlaanderen komen met vijf concrete voorstellen, uit voorzorg.


Wat is de aanleiding voor de huidige beroering?

In oktober vorig jaar publiceerde het Amerikaanse vakblad New England Journal of Medicine (NEJM), een van de beste medische tijdschriften ter wereld, een grote studie van de Schotse University of Glasgow over de gezondheid van voormalige voetbalprofs. In dat onderzoek werden de doodsoorzaken van bijna 8.000 gewezen profvoetballers vergeleken met die van ruim 23.000 overleden individuen uit de brede bevolking. De vergelijking toonde aan dat gewezen profs ongeveer 3,5 keer vaker dan de controlegroep waren overleden aan een zogenaamde ‘neurodegeneratieve aandoening’ – aftakeling van de hersencellen zoals bij parkinson en alzheimer.

De Schotse studie is de grootste in zijn soort tot nu toe. Ze toonde overigens ook aan dat voetballers minder vaak aan hart- en vaatziekten en sommige soorten kanker sterven, wat de stelling bevestigt dat een sportief leven in het algemeen duidelijke gezondheidsvoordelen biedt.

 

Ander onderzoek

Er zijn de laatste jaren wel meer studies verschenen over een mogelijk verband tussen contactsporten als voetbal en neurologische afwijkingen. In 2017 ontdekten artsen van de voetbalspelersvakbond FIFPro een link tussen hersenschuddingen en depressie. Duits onderzoek toonde een jaar later aan dat de hersenen van ex-profvoetballers minder grijze stof bevatten dan die van leeftijdsgenoten die geen contactsport hadden beoefend. Nog andere onderzoeken vonden kleine veranderingen in de hersenen na een reeks kopballen, maar die waren van voorbijgaande aard. Lijkschouwingen hebben intussen ook een specifieke vorm van dementie, chronische traumatische encefalopathie (CTE), aan het licht gebracht die opvallend vaak voorkomt bij gewezen contactsporters. Hoewel ondanks al die gegevens nog niet is bewezen dat koppen schadelijk is, zijn er minstens redenen om ongerust te zijn, met name bij kinderen.

 

De hersenen worden steeds belangrijker in de sportgeneeskunde

In de sportgeneeskunde en de sportwereld in het algemeen zien we de laatste jaren een tendens om meer rekening te houden met de kwetsbaarheid van de hersenen in de sport. In 2018 werd in Nederland zelfs een hersenschuddingskliniek voor voetballers geopend.

Vroeger was het woord ‘sportblessure’ synoniem voor een spier-, pees- of gewrichtsletsel. De sportgeneeskunde focuste vooral op wat er onder de nek gebeurde. Vandaag denken we ook aan het hoofd, en al helemaal als gaat het om jonge sporters, wier brein nog in volle ontwikkeling en daardoor extra gevoelig is. Zo worden hersenschuddingen in het voetbal en de jeugdsport in het algemeen nu al wat ernstiger genomen dan tien jaar geleden.

 

Nog veel vragen

Extra onderzoek blijft noodzakelijk, want er blijven nog veel vragen. Is de boosdoener vooral de opeenstapeling van de talloze, lichtere hersenschokken die een brein tijdens het koppen ondergaat gedurende een voetbalcarrière, of moeten we eerder kijken naar de hoofd-hoofd- of hoofd-elleboogbotsingen die zich kunnen voordoen tijdens kopduels, en die zeldzamer maar veel impactvoller zijn dan het gewone koppen tegen een bal? Of is het de combinatie van talrijke lichte en enkele hardere botsingen die dementie kan veroorzaken? En hoe zwaar wegen kleine of grote hersentrauma’s die tijdens de jeugd werden opgelopen?

           

Maatregelen

De studie in de NEJM heeft alvast gevolgen. Zo hebben de Engelse, Schotse en Ierse voetbalbonden nu beslist het koppen te verbieden tijdens trainingen van voetballertjes tot 12 jaar. Bij ons werd enkele jaren geleden ook al een maatregel genomen: het ingooien is afgeschaft voor jonge spelers tot 9 jaar. Het is immers vooral na een inworp dat er in het jeugdvoetbal wordt gekopt.

De vraag is of de voorzorgsmaatregelen in binnen- en buitenland effectief zijn. Voor sommigen gaan ze te ver. Zij vinden dat koppen bij het voetbal hoort en dat daar nu eenmaal risico’s aan verbonden zijn. Anderen oordelen dan weer dat de huidige maatregelen niet ver genoeg gaan en wijzen erop dat je met de hersenen nooit voorzichtig genoeg kunt zijn. De vereniging voor Sport- en Keuringsartsen (SKA) en haar koepelorganisatie ‘Gezond Sporten Vlaanderen’ zitten in het tweede kamp.

 • MAATREGEL 1: Verbied koppen onder 14 jaar

SKA en Gezond Sporten Vlaanderen pleiten ervoor het koppen tijdens wedstrijden te verbieden voor alle jeugdvoetballers tot 14 jaar. Wij hebben dus een ander advies dan wat aan de andere kant van het Kanaal is beslist.

De leeftijdsgrens van 14 jaar is niet uit de lucht gegrepen. Een belangrijk aspect bij het koppen is namelijk de ontwikkeling van de schouder- en nekspieren die ervoor zorgen dat het hoofd en de hersenen tijdens het koppen niet heen en weer slingeren maar stabiel blijven. Een kinderhoofd is groter en zwaarder in verhouding tot het hele lichaam dan het hoofd van een volwassene. Met het opgroeien verbetert die verhouding. Vanaf de puberteit zien we, met name bij jongens, een snelle uitbreiding en versteviging van de spiervezels.

 • MAATREGEL 2: Oefen de sprongtechniek

Ook belangrijk is de sprongtechniek. Hoe beter jongeren die techniek beheersen, hoe lager het risico dat ze tijdens kopduels met de hoofden tegen elkaar botsen. Voetballers moeten wat ons betreft hun kop- en springtechniek vanaf de jongste leeftijdscategorieën oefenen, niet tijdens wedstrijden maar op training, onder gecontroleerde omstandigheden en met lichtere of zachtere ballen, zodat ze rond hun 14de klaar en sterk genoeg zijn om ook tijdens wedstrijden met normale ballen te kunnen koppen zonder averij op te lopen.

 • MAATREGEL 3: Geen kleinere maar lichtere ballen

Over ballen gesproken; ook daar is nog marge voor verbetering. Het is uiteraard goed dat kinderen met een lichtere bal voetballen, maar het is niet logisch dat die bal vaak ook kleiner is. Hoe kleiner de bal, hoe kleiner het oppervlak waarover de impact van contact met het hoofd wordt verspreid. Kinderen zouden dus met een even grote maar lichtere bal moeten voetballen. Dat geldt ook als ze niet meer zouden koppen, want een bal kan ook per ongeluk in het gezicht of tegen een hoofd belanden.

 • MAATREGEL 4: Beteugel de blinde roekeloosheid van kopbalduels

Nog een andere stap die de nationale en internationale voetbalinstanties kunnen zetten, is hun scheidsrechters aanmanen veel strenger op te treden tegen kopbalduels waarbij voetbalhoofden tegen elkaar, een elleboog of een schouder knallen. De blinde roekeloosheid waarmee dat vaak gepaard gaat, moet systematisch worden benoemd en bestraft, net zoals dat bij al te driest uitgevoerde tackles gebeurt (of zou moeten gebeuren). We gruwen allemaal van de aanblik van een open scheenbeenbreuk, maar verborgen hersenschade lijkt ons minder te deren.

Ook trainers en commentatoren moeten al te heftige kopbalduels categorisch afkeuren. Tot nu toe worden ernstige hoofdblessures als gevolg van agressieve kopbalduels nog vaak weggezet als ‘collateral damage’: spijtige maar onopzettelijke incidenten die ‘nu eenmaal bij het voetbal horen’.

Het springtraject in de richting van een vallende bal moet zo verticaal mogelijk zijn en de ellebogen moeten daarbij maximaal onder de schouders worden gehouden. Nu wordt het heel normaal gevonden dat voetballers zichzelf diagonaal en met zwaaiende inzet van al hun ledematen richting bal katapulteren. Dat verhoogt uiteraard het risico op gevaarlijke botsingen en letsels, niet alleen van het hoofd maar ook van de rug en de nieren. Vaak trachten spelers tijdens het opveren met een hand of elleboog op de schouders van hun opponent te leunen. Ook op die manier treffen ze vaak, gewild of ongewild, het hoofd. Het is duidelijk dat voetballers zich dringend moeten leren intomen op dat gebied. De scheidsrechters horen daar streng op toe te zien.

 • MAATREGEL 5: Mogelijke hersenschudding? Niet meer spelen!

De redenering dat hersenletsels een risico als een ander zijn in het voetbal, loopt mank. De hersenen zijn veruit ons belangrijkste orgaan en vormen de zetel van leven en dood. Gewrichten, botten en zelfs het hart kunnen na een malheur nog vaak gered of hersteld worden, maar als ons brein averij oploopt, dan heeft dat in veel gevallen levenslang gevolgen, ook lang na de sportcarrière dus. De Schotse studie en de maatregelen van de Britse voetbalbonden herinneren ons daaraan.

Gelukkig is er intussen al iets meer aandacht voor hersenschuddingen. Zo beseffen steeds meer trainers en verzorgers dat het levensgevaarlijk is om een speler met een mogelijke hersenschudding opnieuw het veld op te sturen. Toch zien we het nog te vaak gebeuren dat voetballers na een zware hoofdbotsing toch weer het veld op mogen. Kinderen zijn extra gevoelig voor hersenschuddingen.

 

Hersenschudding in de sport 

Bij een hersenschudding worden je hersenen letterlijk geschud. Het brein ‘drijft’ in hersenvocht en door de wet van de traagheid botsen ze eerst tegen de binnenwand van de schedel aan de kant van de klap. Meteen daarna smakken ze tegen de overkant. De eerste smak is de ‘coup’ en de tweede de ‘contrecoup’. Dat verklaart waarom sporters na een slag of botsing soms (ook) pijn hebben aan de andere kant dan die van de impact.

Als een bewegend voorwerp in contact komt met een min of meer stabiel hoofd — een voetbal of hockeybal die tegen het hoofd van een speler vliegt bijvoorbeeld — dan zien we vooral coupletsels. Als het hoofd zelf tegen een stilstaand object ‘vliegt’ — een voetballer die tegen de reclameborden glijdt of een wielrenner die op het asfalt belandt — dan komen vaker contrecoupletsels voor. Dikwijls is het een combinatie van beide.

 

Hoe herken je een hersenschudding?

Is een sporter na een val of botsing misselijk, suf, duizelig, verward of overgevoelig voor licht, dan heeft hij of zij misschien een hersenschudding. Stop dan meteen. Loopt de sporter tijdens dezelfde sportsessie een tweede hersenschudding zou op, dan kan dat levensgevaarlijk zijn! Als een sporter na een hard contact het bewustzijn verliest, hoe kortstondig ook, dan moet er altijd een controle door een arts plaatsvinden. De eerste 24 uur moet de patiënt goed in de gaten houden en ’s nachts om de 3 uur wakker worden gemaakt, om te checken of alles in orde is. Soms duiken de symptomen namelijk pas uren later op. Mogelijk is er dan sprake van een langzame hersenbloeding.

Vind een expert

 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Bastiaan Verstraete

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Bruno D'Hulster

 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dominique Devriese

  Kinesitherapeut
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Peter Plessers

 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Karel Pardaens

 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Jempi Wilssens

 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Roben dedecker

 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Julie Zels

 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Carl De Crée

 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Willy Coosemans

 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Windy Lycke

 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Henry Carlier

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Ann Gillis

 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Cedric Arijs

  Cedric Arijs

  Sportpsycholoog
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • BVBA Samcon

 • Justine Stevens

 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Joris De Win

  Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts

Gerelateerde items

Beleid
Corona en kinderen.png

Laat kinderen zoveel mogelijk normaal sporten

Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Nieuws Beleid Sportgeneeskunde Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
Weerstandsband.png

Weerstandsbanden: waarvoor dienen ze?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
GF2Snow Week 6.png

Get Fit 2 Snow - Week 6

Sporter Artikel Snowboarden Skiën Blessurepreventie Training
Sluiten