Advies rond koppen in het voetbal

Advies rond koppen in het voetbal

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Artikel Nieuws Beleid Blessurepreventie Training Sportgeneeskunde Gezond Sporten Gezond Sporten Voetbal Blessurepreventie Training

Als een voetbal het hoofd raakt — bij volwassen voetballers gebeurt dat gemiddeld zes tot twaalf keer per wedstrijd, met een balsnelheid van zo’n 80 kilometer per uur — dan worden de uitlopers van de hersencellen samengedrukt en weer uitgerekt. Hoe erg moeten we dat vinden en wat valt eraan te doen? De vereniging van Sport- en Keuringsartsen (SKA) en Gezond Sporten Vlaanderen komen met vijf concrete voorstellen, uit voorzorg.


Wat is de aanleiding voor de huidige beroering?

In oktober vorig jaar publiceerde het Amerikaanse vakblad New England Journal of Medicine (NEJM), een van de beste medische tijdschriften ter wereld, een grote studie van de Schotse University of Glasgow over de gezondheid van voormalige voetbalprofs. In dat onderzoek werden de doodsoorzaken van bijna 8.000 gewezen profvoetballers vergeleken met die van ruim 23.000 overleden individuen uit de brede bevolking. De vergelijking toonde aan dat gewezen profs ongeveer 3,5 keer vaker dan de controlegroep waren overleden aan een zogenaamde ‘neurodegeneratieve aandoening’ – aftakeling van de hersencellen zoals bij parkinson en alzheimer.

De Schotse studie is de grootste in zijn soort tot nu toe. Ze toonde overigens ook aan dat voetballers minder vaak aan hart- en vaatziekten en sommige soorten kanker sterven, wat de stelling bevestigt dat een sportief leven in het algemeen duidelijke gezondheidsvoordelen biedt.

 

Ander onderzoek

Er zijn de laatste jaren wel meer studies verschenen over een mogelijk verband tussen contactsporten als voetbal en neurologische afwijkingen. In 2017 ontdekten artsen van de voetbalspelersvakbond FIFPro een link tussen hersenschuddingen en depressie. Duits onderzoek toonde een jaar later aan dat de hersenen van ex-profvoetballers minder grijze stof bevatten dan die van leeftijdsgenoten die geen contactsport hadden beoefend. Nog andere onderzoeken vonden kleine veranderingen in de hersenen na een reeks kopballen, maar die waren van voorbijgaande aard. Lijkschouwingen hebben intussen ook een specifieke vorm van dementie, chronische traumatische encefalopathie (CTE), aan het licht gebracht die opvallend vaak voorkomt bij gewezen contactsporters. Hoewel ondanks al die gegevens nog niet is bewezen dat koppen schadelijk is, zijn er minstens redenen om ongerust te zijn, met name bij kinderen.

 

De hersenen worden steeds belangrijker in de sportgeneeskunde

In de sportgeneeskunde en de sportwereld in het algemeen zien we de laatste jaren een tendens om meer rekening te houden met de kwetsbaarheid van de hersenen in de sport. In 2018 werd in Nederland zelfs een hersenschuddingskliniek voor voetballers geopend.

Vroeger was het woord ‘sportblessure’ synoniem voor een spier-, pees- of gewrichtsletsel. De sportgeneeskunde focuste vooral op wat er onder de nek gebeurde. Vandaag denken we ook aan het hoofd, en al helemaal als gaat het om jonge sporters, wier brein nog in volle ontwikkeling en daardoor extra gevoelig is. Zo worden hersenschuddingen in het voetbal en de jeugdsport in het algemeen nu al wat ernstiger genomen dan tien jaar geleden.

 

Nog veel vragen

Extra onderzoek blijft noodzakelijk, want er blijven nog veel vragen. Is de boosdoener vooral de opeenstapeling van de talloze, lichtere hersenschokken die een brein tijdens het koppen ondergaat gedurende een voetbalcarrière, of moeten we eerder kijken naar de hoofd-hoofd- of hoofd-elleboogbotsingen die zich kunnen voordoen tijdens kopduels, en die zeldzamer maar veel impactvoller zijn dan het gewone koppen tegen een bal? Of is het de combinatie van talrijke lichte en enkele hardere botsingen die dementie kan veroorzaken? En hoe zwaar wegen kleine of grote hersentrauma’s die tijdens de jeugd werden opgelopen?

           

Maatregelen

De studie in de NEJM heeft alvast gevolgen. Zo hebben de Engelse, Schotse en Ierse voetbalbonden nu beslist het koppen te verbieden tijdens trainingen van voetballertjes tot 12 jaar. Bij ons werd enkele jaren geleden ook al een maatregel genomen: het ingooien is afgeschaft voor jonge spelers tot 9 jaar. Het is immers vooral na een inworp dat er in het jeugdvoetbal wordt gekopt.

De vraag is of de voorzorgsmaatregelen in binnen- en buitenland effectief zijn. Voor sommigen gaan ze te ver. Zij vinden dat koppen bij het voetbal hoort en dat daar nu eenmaal risico’s aan verbonden zijn. Anderen oordelen dan weer dat de huidige maatregelen niet ver genoeg gaan en wijzen erop dat je met de hersenen nooit voorzichtig genoeg kunt zijn. De vereniging voor Sport- en Keuringsartsen (SKA) en haar koepelorganisatie ‘Gezond Sporten Vlaanderen’ zitten in het tweede kamp.

 • MAATREGEL 1: Verbied koppen onder 14 jaar

SKA en Gezond Sporten Vlaanderen pleiten ervoor het koppen tijdens wedstrijden te verbieden voor alle jeugdvoetballers tot 14 jaar. Wij hebben dus een ander advies dan wat aan de andere kant van het Kanaal is beslist.

De leeftijdsgrens van 14 jaar is niet uit de lucht gegrepen. Een belangrijk aspect bij het koppen is namelijk de ontwikkeling van de schouder- en nekspieren die ervoor zorgen dat het hoofd en de hersenen tijdens het koppen niet heen en weer slingeren maar stabiel blijven. Een kinderhoofd is groter en zwaarder in verhouding tot het hele lichaam dan het hoofd van een volwassene. Met het opgroeien verbetert die verhouding. Vanaf de puberteit zien we, met name bij jongens, een snelle uitbreiding en versteviging van de spiervezels.

 • MAATREGEL 2: Oefen de sprongtechniek

Ook belangrijk is de sprongtechniek. Hoe beter jongeren die techniek beheersen, hoe lager het risico dat ze tijdens kopduels met de hoofden tegen elkaar botsen. Voetballers moeten wat ons betreft hun kop- en springtechniek vanaf de jongste leeftijdscategorieën oefenen, niet tijdens wedstrijden maar op training, onder gecontroleerde omstandigheden en met lichtere of zachtere ballen, zodat ze rond hun 14de klaar en sterk genoeg zijn om ook tijdens wedstrijden met normale ballen te kunnen koppen zonder averij op te lopen.

 • MAATREGEL 3: Geen kleinere maar lichtere ballen

Over ballen gesproken; ook daar is nog marge voor verbetering. Het is uiteraard goed dat kinderen met een lichtere bal voetballen, maar het is niet logisch dat die bal vaak ook kleiner is. Hoe kleiner de bal, hoe kleiner het oppervlak waarover de impact van contact met het hoofd wordt verspreid. Kinderen zouden dus met een even grote maar lichtere bal moeten voetballen. Dat geldt ook als ze niet meer zouden koppen, want een bal kan ook per ongeluk in het gezicht of tegen een hoofd belanden.

 • MAATREGEL 4: Beteugel de blinde roekeloosheid van kopbalduels

Nog een andere stap die de nationale en internationale voetbalinstanties kunnen zetten, is hun scheidsrechters aanmanen veel strenger op te treden tegen kopbalduels waarbij voetbalhoofden tegen elkaar, een elleboog of een schouder knallen. De blinde roekeloosheid waarmee dat vaak gepaard gaat, moet systematisch worden benoemd en bestraft, net zoals dat bij al te driest uitgevoerde tackles gebeurt (of zou moeten gebeuren). We gruwen allemaal van de aanblik van een open scheenbeenbreuk, maar verborgen hersenschade lijkt ons minder te deren.

Ook trainers en commentatoren moeten al te heftige kopbalduels categorisch afkeuren. Tot nu toe worden ernstige hoofdblessures als gevolg van agressieve kopbalduels nog vaak weggezet als ‘collateral damage’: spijtige maar onopzettelijke incidenten die ‘nu eenmaal bij het voetbal horen’.

Het springtraject in de richting van een vallende bal moet zo verticaal mogelijk zijn en de ellebogen moeten daarbij maximaal onder de schouders worden gehouden. Nu wordt het heel normaal gevonden dat voetballers zichzelf diagonaal en met zwaaiende inzet van al hun ledematen richting bal katapulteren. Dat verhoogt uiteraard het risico op gevaarlijke botsingen en letsels, niet alleen van het hoofd maar ook van de rug en de nieren. Vaak trachten spelers tijdens het opveren met een hand of elleboog op de schouders van hun opponent te leunen. Ook op die manier treffen ze vaak, gewild of ongewild, het hoofd. Het is duidelijk dat voetballers zich dringend moeten leren intomen op dat gebied. De scheidsrechters horen daar streng op toe te zien.

 • MAATREGEL 5: Mogelijke hersenschudding? Niet meer spelen!

De redenering dat hersenletsels een risico als een ander zijn in het voetbal, loopt mank. De hersenen zijn veruit ons belangrijkste orgaan en vormen de zetel van leven en dood. Gewrichten, botten en zelfs het hart kunnen na een malheur nog vaak gered of hersteld worden, maar als ons brein averij oploopt, dan heeft dat in veel gevallen levenslang gevolgen, ook lang na de sportcarrière dus. De Schotse studie en de maatregelen van de Britse voetbalbonden herinneren ons daaraan.

Gelukkig is er intussen al iets meer aandacht voor hersenschuddingen. Zo beseffen steeds meer trainers en verzorgers dat het levensgevaarlijk is om een speler met een mogelijke hersenschudding opnieuw het veld op te sturen. Toch zien we het nog te vaak gebeuren dat voetballers na een zware hoofdbotsing toch weer het veld op mogen. Kinderen zijn extra gevoelig voor hersenschuddingen.

 

Hersenschudding in de sport 

Bij een hersenschudding worden je hersenen letterlijk geschud. Het brein ‘drijft’ in hersenvocht en door de wet van de traagheid botsen ze eerst tegen de binnenwand van de schedel aan de kant van de klap. Meteen daarna smakken ze tegen de overkant. De eerste smak is de ‘coup’ en de tweede de ‘contrecoup’. Dat verklaart waarom sporters na een slag of botsing soms (ook) pijn hebben aan de andere kant dan die van de impact.

Als een bewegend voorwerp in contact komt met een min of meer stabiel hoofd — een voetbal of hockeybal die tegen het hoofd van een speler vliegt bijvoorbeeld — dan zien we vooral coupletsels. Als het hoofd zelf tegen een stilstaand object ‘vliegt’ — een voetballer die tegen de reclameborden glijdt of een wielrenner die op het asfalt belandt — dan komen vaker contrecoupletsels voor. Dikwijls is het een combinatie van beide.

 

Hoe herken je een hersenschudding?

Is een sporter na een val of botsing misselijk, suf, duizelig, verward of overgevoelig voor licht, dan heeft hij of zij misschien een hersenschudding. Stop dan meteen. Loopt de sporter tijdens dezelfde sportsessie een tweede hersenschudding zou op, dan kan dat levensgevaarlijk zijn! Als een sporter na een hard contact het bewustzijn verliest, hoe kortstondig ook, dan moet er altijd een controle door een arts plaatsvinden. De eerste 24 uur moet de patiënt goed in de gaten houden en ’s nachts om de 3 uur wakker worden gemaakt, om te checken of alles in orde is. Soms duiken de symptomen namelijk pas uren later op. Mogelijk is er dan sprake van een langzame hersenbloeding.

Vind een expert

 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Karl Brack

  Gynaecoloog
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Gezond en Ethisch Sporten

 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Voorzitter

  Inge De Ridder

  Sportdiëtist
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Dorien Meeusen

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Johan Wens

  Huisarts
 • Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Mitch Malavolta

  Huisarts, Sportarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Hamza Laamarti

  Diëtist
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Annelies Van Erck

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Maaike Polspoel

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Erik Van Lierde

 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Roel Jacobs

  Roel Jacobs

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts, Gynaecoloog
 • Karel Pardaens

 • Johan Roeykens

 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Gert Droessaert

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Leysen Joppe

  Leysen Joppe

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Raf Coremans

  Huisarts, Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • An Konings

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog

Gerelateerde items

Beleid
Corona en kinderen.png

Laat kinderen zoveel mogelijk normaal sporten

Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Nieuws Gezond Sporten Beleid Sportgeneeskunde Gezond Sporten
Sportgeneeskunde
Doping

Cardiovasculaire risico's van prestatie bevorderende middelen en dopinggebruik

Sporter Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Blessurepreventie
enkelverzwikking

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Sluiten