Grensoverschrijdend gedrag in de sportclub: wat kan jij doen en bij wie kan je terecht?

Grensoverschrijdend gedrag in de sportclub: wat kan jij doen en bij wie kan je terecht?

Karolien Adriaens is klinisch psychologe en focust zich op het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek naar omstandersgedrag en de preventie van grensoverschrijdend gedrag tegen kinderen, zowel binnen als buiten de sport (Thomas More, Expertisecentrum Zorg en Welzijn, Onderzoeksgroep Mens en Welzijn).
Tine is criminologe en onderzoekt grensoverschrijdend gedrag in de sport (Thomas More hogeschool, Expertisecentrum Zorg en Welzijn, Onderzoeksgroep Mens en Welzijn). Ze adviseert het Internationaal Olympisch Comité in het opzetten van evidence-based beleid en procedures om grensoverschrijdend gedrag in de sport te voorkomen.
Sporter Blog Beleid Gezond Sporten Gezond Sporten Ethiek

Voor velen van ons is sporten leuk, uitdagend, sociaal en goed voor lichaam en geest. Helaas is de sportclub ook een context waarin grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt. Recent Vlaams en internationaal onderzoek toonde aan dat psychisch, fysiek en seksueel grensoverschrijdend gedrag vaak voorkomt, vooral bij jonge competitiesporters. Voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag zijn beledigingen, vernederingen, bedreigingen, ongepaste seksuele aanrakingen, en fysiek geweld. Een recente Europese studie (1), waaraan bijna 1500 Vlaamse sporters deelnamen, toonde aan dat psychisch grensoverschrijdend gedrag (59%) het meeste werd gerapporteerd, gevolgd door fysiek grensoverschrijdend gedrag (51%), en contact seksueel grensoverschrijdend gedrag (20%). Deze, maar ook andere internationale studies, tonen aan dat grensoverschrijdend gedrag niet enkel wordt gesteld door coaches en andere autoriteitsfiguren, maar ook vaak gebeurt tussen jonge sporters onderling.

Het meemaken van grensoverschrijdend gedrag kan op korte en lange termijn leiden tot ernstige fysieke en psychische gezondheidsklachten, een verminderde levenskwaliteit, minder plezier in de sport, verminderde motivatie en prestaties en soms ook het stoppen met sporten. 

Zelf zo’n ervaringen aankaarten of rapporteren in de sportclub is vaak niet eenvoudig.

Sporters voelen zich beschaamd, schuldig, oncomfortabel om erover te spreken, of weten simpelweg niet of en waar zoiets gemeld mag en kan worden. Bovendien worden signalen van grensoverschrijdend gedrag door omstanders vaak niet opgemerkt, geminimaliseerd of zelfs weggewuifd of genegeerd. Deze reacties kunnen de impact van het ervaren van grensoverschrijdend gedrag nog verder vergroten. Het is daarom belangrijk dat iedereen in de sportclub leert om signalen tijdig te herkennen, te melden en er zo mee voor te zorgen dat het stopt. Iedereen in de sportclub kan een omstander zijn: medesporters, coaches, ouders, sportpsychologen, artsen, kinesisten, bestuursleden, supporters, enz. Een gezamenlijke inspanning van al deze omstanders is cruciaal om een veilige sportomgeving te waarborgen en de negatieve gevolgen van grensoverschrijdend gedrag te verminderen.

In veel Vlaamse clubs kan je met bezorgdheden en vragen terecht bij de vertrouwenspersoon of het Aanspreekpunt Integriteit (API).

Club-API’s zijn (idealiter) opgeleid om op te treden bij bezorgdheden, meldingen of onthullingen van grensoverschrijdend gedrag. Ze worden daarvoor opgeleid en ondersteund door het Centrum Ethiek in de Sport en de respectievelijke sportfederaties. 

Trainers en bestuurders kunnen bij het Centrum Ethiek in de Sport, de Vlaamse Trainersschool en de Vlaamse Sportfederatie terecht voorbijscholing en ondersteuning. De interactieve workshops van het Vlaggensysteem, Grenswijs en Safe Sport Allies brengen het thema op een positieve manier onder de aandacht en zetten clubs en hun leden aan om er actief mee aan de slag te gaan.

Iedereen kan dus een steentje bijdragen, ook jij. Elke bezorgdheid of vermoeden kan discreet besproken worden met de club-API of federatie-API. Ook buiten de sport kan je terecht bij 1712 (www.1712.be) of bij het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag (www.vlaanderen.be/vlaams-meldpunt-grensoverschrijdend-gedrag) van de Vlaamse overheid. Moedig ook je medesporters aan om waakzaam te zijn en, wanneer dat kan, erover te spreken. Een open cultuur creëren waarin eigen en andermans grenzen respectvol aangegeven kunnen worden, is de beste garantie op een veilige en fijne sportomgeving.

Tot slot, enkele concrete tips:

  • Sommige gedragingen kunnen voor anderen oké aanvoelen, maar voor jou misschien niet. Dit is helemaal oké. Ieders grens is anders en het is belangrijk dat we elkaars grenzen respecteren.
  • Enkel jij kan toestemming geven over wie jouw lichaam mag aanraken en op welke manier.
  • Het is oké om op elk moment nee te zeggen wanneer iets niet goed voelt. Je hoeft niet uit te leggen waarom je nee zegt.
  • Zie of hoor je iets dat niet oké voelt, praat erover met een iemand die je vertrouwt, zoals de club-API!

   

Op zoek naar nog meer tips en tricks? Neem zeker eens een kijkje op de Safe Sport Allies website. Hier vind je verschillende materialen om een veilig sportklimaat te creëren in de sportclub. Er zijn materialen beschikbaar specifiek voor sporters, maar ook voor trainers, ouders en clubbestuurders. Laten we samen werken aan een veilige sportomgeving! 


club-API 

Grensoverschrijdend gedrag  

Bronnen:

  1. Hartill M, Rulofs B, Allroggen M, Demarbaix S, Diketmüller R, Lang M, e.a. Prevalence of interpersonal violence against children in sport in six European countries. Child Abuse Negl. december 2023;146:106513. 

Vind een expert

 • BVBA Samcon

 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Trees Dooms

 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Leysen Joppe

  Leysen Joppe

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Hamza Laamarti

  Diëtist
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Karel Pardaens

 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts, Gynaecoloog
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Peter Plessers

 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Karl Brack

  Gynaecoloog
 • Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Maaike Polspoel

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Roel Jacobs

  Roel Jacobs

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Dorien Meeusen

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Mitch Malavolta

  Huisarts, Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Gezond en Ethisch Sporten

 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Raf Coremans

  Huisarts, Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Gert Droessaert

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Erik Van Lierde

 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Voorzitter

  Inge De Ridder

  Sportdiëtist
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts

Gerelateerde items

Beleid
Corona en kinderen.png

Laat kinderen zoveel mogelijk normaal sporten

Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Nieuws Gezond Sporten Beleid Sportgeneeskunde Gezond Sporten
Blessurepreventie
enkelverzwikking

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
Weerstandsband.png

Weerstandsbanden: waarvoor dienen ze?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Sluiten