Beweging als medicijn – de juiste strategie of net een valkuil voor blijvende gedragsverandering?

Beweging als medicijn – de juiste strategie of net een valkuil voor blijvende gedragsverandering?

Cedric Arijs is klinisch psycholoog (Universiteit Gent) en sport- en bewegingspsycholoog (University of Thessaly (GR) & University of Leipzig (D). Hij werkt samen met sporters, coaches, sportouders en medische staf uit allerlei sporten uit binnen- en buitenland met het oog op prestatieverbetering, algemeen welzijn en persoonlijke ontwikkeling. Hij is ook vaste docent bij de Vlaamse Trainersschool. Als klinisch psycholoog gebruikt hij principes uit de prestatie- en gezondheidspsychologie om mensen veerkrachtig te maken in onze veeleisende maatschappij. Voor meer info zie www.cedricarijs.com.
Sporter Blog Sportpsychologie

'Sporten als medicijn' is een thema van Gezond Sporten dat ons nauw aan het hart ligt. Het idee wordt door velen gebruikt om mensen aan het bewegen te krijgen en beweging te promoten als zowel primair als secundair preventiemiddel voor allerlei ziekten. Maar is dit wel de ideale slogan zoals we altijd dachten? Sportpyscholoog Cedric beantwoordt deze vraag vanuit het psychologisch perspectief.

Mensen aan het bewegen krijgen en houden. Met alle kennis en inzichten uit de bewegingswetenschappen zouden we met zijn allen uit onze zetel moeten springen en fysieke activiteit een essentieel onderdeel van onze dag maken. Mensen weten het allemaal wel, maar handelen niet volgens die kennis. Misschien moeten we erkennen dat de gezondheidswetenschappen een marketingprobleem hebben en dat onze boodschappen niet zo sterk aanspreken als de visuele reclamepanelen met royaal grote hamburgers of sprankelende suikerrijke drankjes. Eén trend ter promotie van fysiek activiteit lijkt echter wel wat tractie te hebben in recente jaren: bewegen als medicijn. Hoewel ik normaal elk succes graag toejuich, ervaar ik toch telkens een wrang gevoel bij deze associatie. Is dit de juiste strategie of creëren we net een valkuil voor blijvende gedragsverandering?

Gelanceerd in 2007 als een non-profit initiatief vanuit The American College of Sports Medicine en The American Medical Association gingen intussen al meer dan 40 landen actief aan de slag met het idee van Exercise is Medicine (EIM). België inclusief. Het thema ‘sporten als medicijn’ is immers ook op de website van Gezond Sporten te vinden. De filosofie argumenteert dat beweging, net als een medicijn, dient voorgeschreven te worden aangepast aan de individuele patiënt en zijn toestand. Zoals dat hoort bij medicijnen moeten we ook spreken van een specifieke dosis en modaliteit (o.a. intensiteit, frequentie, duur, …). Een andere parallel is dat vanuit het idee van ‘good and safe practice’ men redeneert dat ook voor beweging geldt dat ‘te weinig’ geen effect oplevert en ‘te veel’ net schadelijke effecten kan hebben.

Ik wil er hier geen twijfel over laten bestaan dat bewegen gezond en functioneel is. Zowel als preventietool en als herstelmiddel. Zowel voor lichamelijke als geestelijke aandoeningen. En dat beweging bijdraagt aan het afremmen van veroudering. Wat een wonderpil! Een duidelijke winst die voor het grijpen ligt als meer mensen het zouden doen. Logischerwijze willen we het dan ook gaan voorschrijven vanuit onze expertenrol! 

Maar heeft het voorschrijven en de associatie met medicijnen alleen maar voordelen? Hoewel het een mooie slogan is vanuit de medische wereld, wil ik even stilstaan bij de mogelijke nadelen van het idee van ‘beweging als medicijn’ vanuit een psychologisch oogpunt.

  • Een medicijn nemen we nooit voor ons plezier, maar omdat het moet voor onze gezondheid. In de bewegingspsychologie streven we er echter net naar om voorbij te gaan aan het ‘moeten bewegen’ of bewegen in functie van gewichtsverlies en andere zuiver meetbare gezondheidsindicatoren. We lopen anders immers het risico dat mensen de informatieve bewegingsdriehoek louter zullen gebruiken als ‘target’.
  • Een medicijn wordt voorgeschreven. Hierdoor beknotten we de intrinsieke motivatie en autonomie van mensen en valt beweging onder de noemer van extrinsieke motivatie en controlerend gedrag van buitenaf. Extrinsieke motivatie kan helpen bij initiatie van gedrag, maar heeft een slechte prognose voor het volhouden ervan. Iets die bij het louter voorschrijven niet in rekening wordt genomen. Al zeker wanneer we rekening houden met het volgende punt… 
  • Een medicijn nemen we maar zolang het nodig is en vaak zelf minder lang dan voorgeschreven (als we kijken naar de cijfers rond therapietrouw). Als de handeling van een pil slikken al zoveel weerstand opwekt, is het niet gek te bedenken dat alle handelingen die komen kijken bij een engagement tot fysieke activiteit (tijd vrijmaken in de agenda, omkleden, opwarmen, de eigenlijke activiteit, stretchen, douchen, …) de weerstand alleen maar verhogen. Hierdoor verhoogt het risico dat mensen afhaken van zodra het niet meer moet of wanneer ze merken dat beweging niet het gewenste effect heeft. Want… 
  • Van een medicijn verwachten we dat het werkt. Beweging is geen magische pil. Wat als het niet (snel genoeg) de gewenste effecten heeft? We mogen niet vergeten dat voor ongetrainde personen lichte inspanning als onaangenaam kan aanvoelen (veranderende ademhaling, zweten, stramme spieren, …). Of wat als de persoon zich blesseert? Dan zal men niet snel geneigd zijn beweging opnieuw een kans te geven. Vage richtlijnen als ‘niet te veel doen’ of ‘luisteren naar je lichaam’ zullen niet helpen. Mijn lichaam zegt immers ’s avonds ook dat ik best comfortabel in mijn zetel lig.
  • En wat als het niet werkt? Dan lopen we het risico van schuldinductie bij de persoon. De verantwoordelijkheid ligt immers bij het individu om het voorschrift correct op te volgen. Of een persoon een voorschrift tot beweging goed kan opvolgen hangt echter af van veel verschillende factoren waaronder fysieke geletterdheid, sociaal economische status, enzovoort. Sommige kritische studies geven zelfs aan dat beweging als medicijn de ongelijkheid in bewegingsmogelijkheden hierdoor nog groter kan maken. 

Samengevat wil ik hier vooral de te nauwe, instrumentele focus vanuit een louter medisch oogpunt hekelen: beweging als medicijn is een middel tot een doel (betere gezondheid). Deze focus staat echter niet stil bij de intrinsieke waarde die beweging, fysieke activiteit of sport kan hebben. Gezondheid is en mag niet het enige doel zijn! Integendeel, in plaats van gezondheid als einddoel voor te stellen zou gezondheid op zijn beurt slechts een middel moeten zijn tot het doel van een waardevol en aangenamer leven. Vanuit dit oogpunt kan bewegen immers ook bijdragen tot een sociaal leven, ontspanning, zelfontplooiing, connectie met de natuur, enzovoort.

De adviezen om deze ruimere, achterliggende doelstelling te bereiken zouden er heel anders uitzien dan louter een beschrijving van dosis en modaliteit van beweging. In plaats van enkel te behalen standaarden voor te schrijven, is het waardevoller het gesprek aan te gaan en op zoek te gaan naar autonome redenen van het individu waarom beweging of een andere relatie met het lichaam waardevol kan zijn. Enkel zo kan men exploratie en verandering van binnenuit stimuleren. Een zelfgekozen tempo en intensiteit verhoogt de kans op een aangename ervaring en zo de weg naar herhaling en blijvende gedragsverandering. 

Ten slotte kunnen we voorlopig dromen van een moment dat beweging helemaal geen ‘medicijn’ meer hoeft te zijn, maar gewoon een normaal onderdeel van onze cultuur. Zowel mensen in armere landen waar men vaak genoodzaakt is om zich zonder gemotoriseerde voertuigen te verplaatsen, als inwoners van de rijkere Scandinavische landen die vaker in contact met de natuur leven, zeggen bij thuiskomst niet “Dat was een geweldige workout”. Neen, ze bekijken het als een normaal onderdeel van hun dag.

Referenties

Vind een expert

 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Mitch Malavolta

  Huisarts, Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Raf Coremans

  Huisarts, Sportarts
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • An Konings

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Voorzitter

  Inge De Ridder

  Sportdiëtist
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Dorien Meeusen

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Peter Plessers

 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Gezond en Ethisch Sporten

 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Karel Pardaens

 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Gert Droessaert

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Jan Van Meirhaeghe

  Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Leysen Joppe

  Leysen Joppe

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • BVBA Samcon

 • Jan Leire

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts, Gynaecoloog
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Hamza Laamarti

  Diëtist
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Roel Jacobs

  Roel Jacobs

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Karl Brack

  Gynaecoloog
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Maaike Polspoel

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Ingrid Deweert

  Sportarts

Gerelateerde items

Beleid
Grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag in de sportclub: wat kan jij doen en bij wie kan je terecht?

Sporter Blog Ethiek Gezond Sporten Beleid Gezond Sporten
Sportgeneeskunde
Doping

Cardiovasculaire risico's van prestatie bevorderende middelen en dopinggebruik

Sporter Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Sportpsychologie
Gelukkig sporten is gezond sporten.png

Gelukkig sporten is ook gezond sporten

Sporter Blog Sportpsychologie
Sportpsychologie
Prestatiedruk

Overmatige prestatiedruk: waar komt het vandaan en hoe pak je het aan?

Sporter Blog Sportpsychologie
Sluiten