Beweging als medicijn – de juiste strategie of net een valkuil voor blijvende gedragsverandering?

Beweging als medicijn – de juiste strategie of net een valkuil voor blijvende gedragsverandering?

Cedric Arijs is klinisch psycholoog (Universiteit Gent) en sport- en bewegingspsycholoog (University of Thessaly (GR) & University of Leipzig (D). Hij werkt samen met sporters, coaches, sportouders en medische staf uit allerlei sporten uit binnen- en buitenland met het oog op prestatieverbetering, algemeen welzijn en persoonlijke ontwikkeling. Hij is ook vaste docent bij de Vlaamse Trainersschool. Als klinisch psycholoog gebruikt hij principes uit de prestatie- en gezondheidspsychologie om mensen veerkrachtig te maken in onze veeleisende maatschappij. Voor meer info zie www.cedricarijs.com.
Sporter Blog Sportpsychologie

'Sporten als medicijn' is een thema van Gezond Sporten dat ons nauw aan het hart ligt. Het idee wordt door velen gebruikt om mensen aan het bewegen te krijgen en beweging te promoten als zowel primair als secundair preventiemiddel voor allerlei ziekten. Maar is dit wel de ideale slogan zoals we altijd dachten? Sportpyscholoog Cedric beantwoordt deze vraag vanuit het psychologisch perspectief.

Mensen aan het bewegen krijgen en houden. Met alle kennis en inzichten uit de bewegingswetenschappen zouden we met zijn allen uit onze zetel moeten springen en fysieke activiteit een essentieel onderdeel van onze dag maken. Mensen weten het allemaal wel, maar handelen niet volgens die kennis. Misschien moeten we erkennen dat de gezondheidswetenschappen een marketingprobleem hebben en dat onze boodschappen niet zo sterk aanspreken als de visuele reclamepanelen met royaal grote hamburgers of sprankelende suikerrijke drankjes. Eén trend ter promotie van fysiek activiteit lijkt echter wel wat tractie te hebben in recente jaren: bewegen als medicijn. Hoewel ik normaal elk succes graag toejuich, ervaar ik toch telkens een wrang gevoel bij deze associatie. Is dit de juiste strategie of creëren we net een valkuil voor blijvende gedragsverandering?

Gelanceerd in 2007 als een non-profit initiatief vanuit The American College of Sports Medicine en The American Medical Association gingen intussen al meer dan 40 landen actief aan de slag met het idee van Exercise is Medicine (EIM). België inclusief. Het thema ‘sporten als medicijn’ is immers ook op de website van Gezond Sporten te vinden. De filosofie argumenteert dat beweging, net als een medicijn, dient voorgeschreven te worden aangepast aan de individuele patiënt en zijn toestand. Zoals dat hoort bij medicijnen moeten we ook spreken van een specifieke dosis en modaliteit (o.a. intensiteit, frequentie, duur, …). Een andere parallel is dat vanuit het idee van ‘good and safe practice’ men redeneert dat ook voor beweging geldt dat ‘te weinig’ geen effect oplevert en ‘te veel’ net schadelijke effecten kan hebben.

Ik wil er hier geen twijfel over laten bestaan dat bewegen gezond en functioneel is. Zowel als preventietool en als herstelmiddel. Zowel voor lichamelijke als geestelijke aandoeningen. En dat beweging bijdraagt aan het afremmen van veroudering. Wat een wonderpil! Een duidelijke winst die voor het grijpen ligt als meer mensen het zouden doen. Logischerwijze willen we het dan ook gaan voorschrijven vanuit onze expertenrol! 

Maar heeft het voorschrijven en de associatie met medicijnen alleen maar voordelen? Hoewel het een mooie slogan is vanuit de medische wereld, wil ik even stilstaan bij de mogelijke nadelen van het idee van ‘beweging als medicijn’ vanuit een psychologisch oogpunt.

  • Een medicijn nemen we nooit voor ons plezier, maar omdat het moet voor onze gezondheid. In de bewegingspsychologie streven we er echter net naar om voorbij te gaan aan het ‘moeten bewegen’ of bewegen in functie van gewichtsverlies en andere zuiver meetbare gezondheidsindicatoren. We lopen anders immers het risico dat mensen de informatieve bewegingsdriehoek louter zullen gebruiken als ‘target’.
  • Een medicijn wordt voorgeschreven. Hierdoor beknotten we de intrinsieke motivatie en autonomie van mensen en valt beweging onder de noemer van extrinsieke motivatie en controlerend gedrag van buitenaf. Extrinsieke motivatie kan helpen bij initiatie van gedrag, maar heeft een slechte prognose voor het volhouden ervan. Iets die bij het louter voorschrijven niet in rekening wordt genomen. Al zeker wanneer we rekening houden met het volgende punt… 
  • Een medicijn nemen we maar zolang het nodig is en vaak zelf minder lang dan voorgeschreven (als we kijken naar de cijfers rond therapietrouw). Als de handeling van een pil slikken al zoveel weerstand opwekt, is het niet gek te bedenken dat alle handelingen die komen kijken bij een engagement tot fysieke activiteit (tijd vrijmaken in de agenda, omkleden, opwarmen, de eigenlijke activiteit, stretchen, douchen, …) de weerstand alleen maar verhogen. Hierdoor verhoogt het risico dat mensen afhaken van zodra het niet meer moet of wanneer ze merken dat beweging niet het gewenste effect heeft. Want… 
  • Van een medicijn verwachten we dat het werkt. Beweging is geen magische pil. Wat als het niet (snel genoeg) de gewenste effecten heeft? We mogen niet vergeten dat voor ongetrainde personen lichte inspanning als onaangenaam kan aanvoelen (veranderende ademhaling, zweten, stramme spieren, …). Of wat als de persoon zich blesseert? Dan zal men niet snel geneigd zijn beweging opnieuw een kans te geven. Vage richtlijnen als ‘niet te veel doen’ of ‘luisteren naar je lichaam’ zullen niet helpen. Mijn lichaam zegt immers ’s avonds ook dat ik best comfortabel in mijn zetel lig.
  • En wat als het niet werkt? Dan lopen we het risico van schuldinductie bij de persoon. De verantwoordelijkheid ligt immers bij het individu om het voorschrift correct op te volgen. Of een persoon een voorschrift tot beweging goed kan opvolgen hangt echter af van veel verschillende factoren waaronder fysieke geletterdheid, sociaal economische status, enzovoort. Sommige kritische studies geven zelfs aan dat beweging als medicijn de ongelijkheid in bewegingsmogelijkheden hierdoor nog groter kan maken. 

Samengevat wil ik hier vooral de te nauwe, instrumentele focus vanuit een louter medisch oogpunt hekelen: beweging als medicijn is een middel tot een doel (betere gezondheid). Deze focus staat echter niet stil bij de intrinsieke waarde die beweging, fysieke activiteit of sport kan hebben. Gezondheid is en mag niet het enige doel zijn! Integendeel, in plaats van gezondheid als einddoel voor te stellen zou gezondheid op zijn beurt slechts een middel moeten zijn tot het doel van een waardevol en aangenamer leven. Vanuit dit oogpunt kan bewegen immers ook bijdragen tot een sociaal leven, ontspanning, zelfontplooiing, connectie met de natuur, enzovoort.

De adviezen om deze ruimere, achterliggende doelstelling te bereiken zouden er heel anders uitzien dan louter een beschrijving van dosis en modaliteit van beweging. In plaats van enkel te behalen standaarden voor te schrijven, is het waardevoller het gesprek aan te gaan en op zoek te gaan naar autonome redenen van het individu waarom beweging of een andere relatie met het lichaam waardevol kan zijn. Enkel zo kan men exploratie en verandering van binnenuit stimuleren. Een zelfgekozen tempo en intensiteit verhoogt de kans op een aangename ervaring en zo de weg naar herhaling en blijvende gedragsverandering. 

Ten slotte kunnen we voorlopig dromen van een moment dat beweging helemaal geen ‘medicijn’ meer hoeft te zijn, maar gewoon een normaal onderdeel van onze cultuur. Zowel mensen in armere landen waar men vaak genoodzaakt is om zich zonder gemotoriseerde voertuigen te verplaatsen, als inwoners van de rijkere Scandinavische landen die vaker in contact met de natuur leven, zeggen bij thuiskomst niet “Dat was een geweldige workout”. Neen, ze bekijken het als een normaal onderdeel van hun dag.

Referenties

Vind een expert

 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jempi Wilssens

 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Roben dedecker

 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Windy Lycke

 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Ann Gillis

 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Justine Stevens

 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

  Huisarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Carl De Crée

 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Julie Zels

 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Trees Dooms

 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • jana stevens

  Podoloog
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Erik Van Lierde

 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Johan Roeykens

 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Bruno D'Hulster

 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Charlotte Hoeman

  Diëtist
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

  Sportarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Ine Schops

  Podoloog
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut

Gerelateerde items

Sportpsychologie
29.png

Gedeeld leiderschap in de sport: Waarom en hoe het kan werken

Sportprofessional Artikel Sportpsychologie
Sportpsychologie
Resilience.jpg

Resilience ontwikkelen binnen de dagelijkse sportcontext

Sportprofessional Artikel Sportpsychologie
Sportpsychologie
Het brein van de jonge (team-) sporter

Het brein van de jonge (team-) sporter

Sporter Artikel Sportpsychologie
Sportpsychologie
Cognitieve distorties

Omgaan met de filters van ons hoofd tijdens het sporten

Sporter Blog Sportpsychologie
Sluiten