Beweging als medicijn – de juiste strategie of net een valkuil voor blijvende gedragsverandering?

Beweging als medicijn – de juiste strategie of net een valkuil voor blijvende gedragsverandering?

Cedric Arijs is klinisch psycholoog (Universiteit Gent) en sport- en bewegingspsycholoog (University of Thessaly (GR) & University of Leipzig (D). Hij werkt samen met sporters, coaches, sportouders en medische staf uit allerlei sporten uit binnen- en buitenland met het oog op prestatieverbetering, algemeen welzijn en persoonlijke ontwikkeling. Hij is ook vaste docent bij de Vlaamse Trainersschool. Als klinisch psycholoog gebruikt hij principes uit de prestatie- en gezondheidspsychologie om mensen veerkrachtig te maken in onze veeleisende maatschappij. Voor meer info zie www.cedricarijs.com.
Sporter Blog Sportpsychologie

'Sporten als medicijn' is een thema van Gezond Sporten dat ons nauw aan het hart ligt. Het idee wordt door velen gebruikt om mensen aan het bewegen te krijgen en beweging te promoten als zowel primair als secundair preventiemiddel voor allerlei ziekten. Maar is dit wel de ideale slogan zoals we altijd dachten? Sportpyscholoog Cedric beantwoordt deze vraag vanuit het psychologisch perspectief.

Mensen aan het bewegen krijgen en houden. Met alle kennis en inzichten uit de bewegingswetenschappen zouden we met zijn allen uit onze zetel moeten springen en fysieke activiteit een essentieel onderdeel van onze dag maken. Mensen weten het allemaal wel, maar handelen niet volgens die kennis. Misschien moeten we erkennen dat de gezondheidswetenschappen een marketingprobleem hebben en dat onze boodschappen niet zo sterk aanspreken als de visuele reclamepanelen met royaal grote hamburgers of sprankelende suikerrijke drankjes. Eén trend ter promotie van fysiek activiteit lijkt echter wel wat tractie te hebben in recente jaren: bewegen als medicijn. Hoewel ik normaal elk succes graag toejuich, ervaar ik toch telkens een wrang gevoel bij deze associatie. Is dit de juiste strategie of creëren we net een valkuil voor blijvende gedragsverandering?

Gelanceerd in 2007 als een non-profit initiatief vanuit The American College of Sports Medicine en The American Medical Association gingen intussen al meer dan 40 landen actief aan de slag met het idee van Exercise is Medicine (EIM). België inclusief. Het thema ‘sporten als medicijn’ is immers ook op de website van Gezond Sporten te vinden. De filosofie argumenteert dat beweging, net als een medicijn, dient voorgeschreven te worden aangepast aan de individuele patiënt en zijn toestand. Zoals dat hoort bij medicijnen moeten we ook spreken van een specifieke dosis en modaliteit (o.a. intensiteit, frequentie, duur, …). Een andere parallel is dat vanuit het idee van ‘good and safe practice’ men redeneert dat ook voor beweging geldt dat ‘te weinig’ geen effect oplevert en ‘te veel’ net schadelijke effecten kan hebben.

Ik wil er hier geen twijfel over laten bestaan dat bewegen gezond en functioneel is. Zowel als preventietool en als herstelmiddel. Zowel voor lichamelijke als geestelijke aandoeningen. En dat beweging bijdraagt aan het afremmen van veroudering. Wat een wonderpil! Een duidelijke winst die voor het grijpen ligt als meer mensen het zouden doen. Logischerwijze willen we het dan ook gaan voorschrijven vanuit onze expertenrol! 

Maar heeft het voorschrijven en de associatie met medicijnen alleen maar voordelen? Hoewel het een mooie slogan is vanuit de medische wereld, wil ik even stilstaan bij de mogelijke nadelen van het idee van ‘beweging als medicijn’ vanuit een psychologisch oogpunt.

  • Een medicijn nemen we nooit voor ons plezier, maar omdat het moet voor onze gezondheid. In de bewegingspsychologie streven we er echter net naar om voorbij te gaan aan het ‘moeten bewegen’ of bewegen in functie van gewichtsverlies en andere zuiver meetbare gezondheidsindicatoren. We lopen anders immers het risico dat mensen de informatieve bewegingsdriehoek louter zullen gebruiken als ‘target’.
  • Een medicijn wordt voorgeschreven. Hierdoor beknotten we de intrinsieke motivatie en autonomie van mensen en valt beweging onder de noemer van extrinsieke motivatie en controlerend gedrag van buitenaf. Extrinsieke motivatie kan helpen bij initiatie van gedrag, maar heeft een slechte prognose voor het volhouden ervan. Iets die bij het louter voorschrijven niet in rekening wordt genomen. Al zeker wanneer we rekening houden met het volgende punt… 
  • Een medicijn nemen we maar zolang het nodig is en vaak zelf minder lang dan voorgeschreven (als we kijken naar de cijfers rond therapietrouw). Als de handeling van een pil slikken al zoveel weerstand opwekt, is het niet gek te bedenken dat alle handelingen die komen kijken bij een engagement tot fysieke activiteit (tijd vrijmaken in de agenda, omkleden, opwarmen, de eigenlijke activiteit, stretchen, douchen, …) de weerstand alleen maar verhogen. Hierdoor verhoogt het risico dat mensen afhaken van zodra het niet meer moet of wanneer ze merken dat beweging niet het gewenste effect heeft. Want… 
  • Van een medicijn verwachten we dat het werkt. Beweging is geen magische pil. Wat als het niet (snel genoeg) de gewenste effecten heeft? We mogen niet vergeten dat voor ongetrainde personen lichte inspanning als onaangenaam kan aanvoelen (veranderende ademhaling, zweten, stramme spieren, …). Of wat als de persoon zich blesseert? Dan zal men niet snel geneigd zijn beweging opnieuw een kans te geven. Vage richtlijnen als ‘niet te veel doen’ of ‘luisteren naar je lichaam’ zullen niet helpen. Mijn lichaam zegt immers ’s avonds ook dat ik best comfortabel in mijn zetel lig.
  • En wat als het niet werkt? Dan lopen we het risico van schuldinductie bij de persoon. De verantwoordelijkheid ligt immers bij het individu om het voorschrift correct op te volgen. Of een persoon een voorschrift tot beweging goed kan opvolgen hangt echter af van veel verschillende factoren waaronder fysieke geletterdheid, sociaal economische status, enzovoort. Sommige kritische studies geven zelfs aan dat beweging als medicijn de ongelijkheid in bewegingsmogelijkheden hierdoor nog groter kan maken. 

Samengevat wil ik hier vooral de te nauwe, instrumentele focus vanuit een louter medisch oogpunt hekelen: beweging als medicijn is een middel tot een doel (betere gezondheid). Deze focus staat echter niet stil bij de intrinsieke waarde die beweging, fysieke activiteit of sport kan hebben. Gezondheid is en mag niet het enige doel zijn! Integendeel, in plaats van gezondheid als einddoel voor te stellen zou gezondheid op zijn beurt slechts een middel moeten zijn tot het doel van een waardevol en aangenamer leven. Vanuit dit oogpunt kan bewegen immers ook bijdragen tot een sociaal leven, ontspanning, zelfontplooiing, connectie met de natuur, enzovoort.

De adviezen om deze ruimere, achterliggende doelstelling te bereiken zouden er heel anders uitzien dan louter een beschrijving van dosis en modaliteit van beweging. In plaats van enkel te behalen standaarden voor te schrijven, is het waardevoller het gesprek aan te gaan en op zoek te gaan naar autonome redenen van het individu waarom beweging of een andere relatie met het lichaam waardevol kan zijn. Enkel zo kan men exploratie en verandering van binnenuit stimuleren. Een zelfgekozen tempo en intensiteit verhoogt de kans op een aangename ervaring en zo de weg naar herhaling en blijvende gedragsverandering. 

Ten slotte kunnen we voorlopig dromen van een moment dat beweging helemaal geen ‘medicijn’ meer hoeft te zijn, maar gewoon een normaal onderdeel van onze cultuur. Zowel mensen in armere landen waar men vaak genoodzaakt is om zich zonder gemotoriseerde voertuigen te verplaatsen, als inwoners van de rijkere Scandinavische landen die vaker in contact met de natuur leven, zeggen bij thuiskomst niet “Dat was een geweldige workout”. Neen, ze bekijken het als een normaal onderdeel van hun dag.

Referenties

Vind een expert

 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Annelies Van Erck

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Maaike Polspoel

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Karel Pardaens

 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist, Bewegingsdeskundige, Andere
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Ann Gillis

 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Karl Brack

  Andere arts-specialist
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Huisarts, Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Marc Schiltz

 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Willy Coosemans

 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • Peter Plessers

 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Raf Coremans

  Huisarts, Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Roel Jacobs

  Roel Jacobs

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts

Gerelateerde items

Sportgeneeskunde
Doping

Cardiovasculaire risico's van prestatie bevorderende middelen en dopinggebruik

Sporter Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Sportpsychologie
Blogpost Jef Brouwers omslagpost.png

Presteren start altijd vanuit je baas: het brein

Sporter Blog Gymnastiek Sportpsychologie
Sportpsychologie
Stressbestendigheid trainen_omslagfoto

Je stressbestendigheid vergroten door te trainen onder stress

Sporter Blog Sportpsychologie
Sportpsychologie
Omslagfoto perfectionisme in de sport

De beste manier om uitmuntend te zijn, is door niet perfectionistisch te zijn

Sporter Blog Sportpsychologie
Sluiten