Beweging als medicijn – de juiste strategie of net een valkuil voor blijvende gedragsverandering?

Beweging als medicijn – de juiste strategie of net een valkuil voor blijvende gedragsverandering?

Cedric Arijs is klinisch psycholoog (Universiteit Gent) en sport- en bewegingspsycholoog (University of Thessaly (GR) & University of Leipzig (D). Hij werkt samen met sporters, coaches, sportouders en medische staf uit allerlei sporten uit binnen- en buitenland met het oog op prestatieverbetering, algemeen welzijn en persoonlijke ontwikkeling. Hij is ook vaste docent bij de Vlaamse Trainersschool. Als klinisch psycholoog gebruikt hij principes uit de prestatie- en gezondheidspsychologie om mensen veerkrachtig te maken in onze veeleisende maatschappij. Voor meer info zie www.cedricarijs.com.
Sporter Blog Sportpsychologie

'Sporten als medicijn' is een thema van Gezond Sporten dat ons nauw aan het hart ligt. Het idee wordt door velen gebruikt om mensen aan het bewegen te krijgen en beweging te promoten als zowel primair als secundair preventiemiddel voor allerlei ziekten. Maar is dit wel de ideale slogan zoals we altijd dachten? Sportpyscholoog Cedric beantwoordt deze vraag vanuit het psychologisch perspectief.

Mensen aan het bewegen krijgen en houden. Met alle kennis en inzichten uit de bewegingswetenschappen zouden we met zijn allen uit onze zetel moeten springen en fysieke activiteit een essentieel onderdeel van onze dag maken. Mensen weten het allemaal wel, maar handelen niet volgens die kennis. Misschien moeten we erkennen dat de gezondheidswetenschappen een marketingprobleem hebben en dat onze boodschappen niet zo sterk aanspreken als de visuele reclamepanelen met royaal grote hamburgers of sprankelende suikerrijke drankjes. Eén trend ter promotie van fysiek activiteit lijkt echter wel wat tractie te hebben in recente jaren: bewegen als medicijn. Hoewel ik normaal elk succes graag toejuich, ervaar ik toch telkens een wrang gevoel bij deze associatie. Is dit de juiste strategie of creëren we net een valkuil voor blijvende gedragsverandering?

Gelanceerd in 2007 als een non-profit initiatief vanuit The American College of Sports Medicine en The American Medical Association gingen intussen al meer dan 40 landen actief aan de slag met het idee van Exercise is Medicine (EIM). België inclusief. Het thema ‘sporten als medicijn’ is immers ook op de website van Gezond Sporten te vinden. De filosofie argumenteert dat beweging, net als een medicijn, dient voorgeschreven te worden aangepast aan de individuele patiënt en zijn toestand. Zoals dat hoort bij medicijnen moeten we ook spreken van een specifieke dosis en modaliteit (o.a. intensiteit, frequentie, duur, …). Een andere parallel is dat vanuit het idee van ‘good and safe practice’ men redeneert dat ook voor beweging geldt dat ‘te weinig’ geen effect oplevert en ‘te veel’ net schadelijke effecten kan hebben.

Ik wil er hier geen twijfel over laten bestaan dat bewegen gezond en functioneel is. Zowel als preventietool en als herstelmiddel. Zowel voor lichamelijke als geestelijke aandoeningen. En dat beweging bijdraagt aan het afremmen van veroudering. Wat een wonderpil! Een duidelijke winst die voor het grijpen ligt als meer mensen het zouden doen. Logischerwijze willen we het dan ook gaan voorschrijven vanuit onze expertenrol! 

Maar heeft het voorschrijven en de associatie met medicijnen alleen maar voordelen? Hoewel het een mooie slogan is vanuit de medische wereld, wil ik even stilstaan bij de mogelijke nadelen van het idee van ‘beweging als medicijn’ vanuit een psychologisch oogpunt.

  • Een medicijn nemen we nooit voor ons plezier, maar omdat het moet voor onze gezondheid. In de bewegingspsychologie streven we er echter net naar om voorbij te gaan aan het ‘moeten bewegen’ of bewegen in functie van gewichtsverlies en andere zuiver meetbare gezondheidsindicatoren. We lopen anders immers het risico dat mensen de informatieve bewegingsdriehoek louter zullen gebruiken als ‘target’.
  • Een medicijn wordt voorgeschreven. Hierdoor beknotten we de intrinsieke motivatie en autonomie van mensen en valt beweging onder de noemer van extrinsieke motivatie en controlerend gedrag van buitenaf. Extrinsieke motivatie kan helpen bij initiatie van gedrag, maar heeft een slechte prognose voor het volhouden ervan. Iets die bij het louter voorschrijven niet in rekening wordt genomen. Al zeker wanneer we rekening houden met het volgende punt… 
  • Een medicijn nemen we maar zolang het nodig is en vaak zelf minder lang dan voorgeschreven (als we kijken naar de cijfers rond therapietrouw). Als de handeling van een pil slikken al zoveel weerstand opwekt, is het niet gek te bedenken dat alle handelingen die komen kijken bij een engagement tot fysieke activiteit (tijd vrijmaken in de agenda, omkleden, opwarmen, de eigenlijke activiteit, stretchen, douchen, …) de weerstand alleen maar verhogen. Hierdoor verhoogt het risico dat mensen afhaken van zodra het niet meer moet of wanneer ze merken dat beweging niet het gewenste effect heeft. Want… 
  • Van een medicijn verwachten we dat het werkt. Beweging is geen magische pil. Wat als het niet (snel genoeg) de gewenste effecten heeft? We mogen niet vergeten dat voor ongetrainde personen lichte inspanning als onaangenaam kan aanvoelen (veranderende ademhaling, zweten, stramme spieren, …). Of wat als de persoon zich blesseert? Dan zal men niet snel geneigd zijn beweging opnieuw een kans te geven. Vage richtlijnen als ‘niet te veel doen’ of ‘luisteren naar je lichaam’ zullen niet helpen. Mijn lichaam zegt immers ’s avonds ook dat ik best comfortabel in mijn zetel lig.
  • En wat als het niet werkt? Dan lopen we het risico van schuldinductie bij de persoon. De verantwoordelijkheid ligt immers bij het individu om het voorschrift correct op te volgen. Of een persoon een voorschrift tot beweging goed kan opvolgen hangt echter af van veel verschillende factoren waaronder fysieke geletterdheid, sociaal economische status, enzovoort. Sommige kritische studies geven zelfs aan dat beweging als medicijn de ongelijkheid in bewegingsmogelijkheden hierdoor nog groter kan maken. 

Samengevat wil ik hier vooral de te nauwe, instrumentele focus vanuit een louter medisch oogpunt hekelen: beweging als medicijn is een middel tot een doel (betere gezondheid). Deze focus staat echter niet stil bij de intrinsieke waarde die beweging, fysieke activiteit of sport kan hebben. Gezondheid is en mag niet het enige doel zijn! Integendeel, in plaats van gezondheid als einddoel voor te stellen zou gezondheid op zijn beurt slechts een middel moeten zijn tot het doel van een waardevol en aangenamer leven. Vanuit dit oogpunt kan bewegen immers ook bijdragen tot een sociaal leven, ontspanning, zelfontplooiing, connectie met de natuur, enzovoort.

De adviezen om deze ruimere, achterliggende doelstelling te bereiken zouden er heel anders uitzien dan louter een beschrijving van dosis en modaliteit van beweging. In plaats van enkel te behalen standaarden voor te schrijven, is het waardevoller het gesprek aan te gaan en op zoek te gaan naar autonome redenen van het individu waarom beweging of een andere relatie met het lichaam waardevol kan zijn. Enkel zo kan men exploratie en verandering van binnenuit stimuleren. Een zelfgekozen tempo en intensiteit verhoogt de kans op een aangename ervaring en zo de weg naar herhaling en blijvende gedragsverandering. 

Ten slotte kunnen we voorlopig dromen van een moment dat beweging helemaal geen ‘medicijn’ meer hoeft te zijn, maar gewoon een normaal onderdeel van onze cultuur. Zowel mensen in armere landen waar men vaak genoodzaakt is om zich zonder gemotoriseerde voertuigen te verplaatsen, als inwoners van de rijkere Scandinavische landen die vaker in contact met de natuur leven, zeggen bij thuiskomst niet “Dat was een geweldige workout”. Neen, ze bekijken het als een normaal onderdeel van hun dag.

Referenties

Vind een expert

 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Bruno D'Hulster

 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Renaat Huysmans

  Huisarts, Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • BVBA Samcon

 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

  Huisarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Sandra Lievrouw
  Algemeen & Projectmanager blessurepreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Trees Dooms

 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Peter Plessers

 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • jana stevens

  Podoloog
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Jempi Wilssens

 • Ine Schops

  Podoloog
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Vincent Metsers

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Joke De Prest
  Coördinator project & partnerships

  Joke De Prest

  Bewegingswetenschapper
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Justine Vandenbroeck

 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Yente Antonissen

  Bewegingswetenschapper
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Willy Coosemans

 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Eline Vandersteen
  Projectmedewerker blessurepreventie

  Eline Vandersteen

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts

Gerelateerde items

Sportpsychologie
29.png

Gedeeld leiderschap in de sport: Waarom en hoe het kan werken

Sportprofessional Artikel Sportpsychologie
Sportpsychologie
Resilience.jpg

Resilience ontwikkelen binnen de dagelijkse sportcontext

Sportprofessional Artikel Sportpsychologie
Sportpsychologie
Burn out.png

Depressie en burn-out voorkomen als topsporter

Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Artikel Gezond Sporten Sportpsychologie Gezond Sporten
Sportpsychologie
Beweging bij depressie.png

Bewegen voor je brein: hoe houd je het vol?

Sporter Artikel Gezond Sporten Sportpsychologie Gezond Sporten
Sluiten