Beweging als medicijn – de juiste strategie of net een valkuil voor blijvende gedragsverandering?

Beweging als medicijn – de juiste strategie of net een valkuil voor blijvende gedragsverandering?

Cedric Arijs is klinisch psycholoog (Universiteit Gent) en sport- en bewegingspsycholoog (University of Thessaly (GR) & University of Leipzig (D). Hij werkt samen met sporters, coaches, sportouders en medische staf uit allerlei sporten uit binnen- en buitenland met het oog op prestatieverbetering, algemeen welzijn en persoonlijke ontwikkeling. Hij is ook vaste docent bij de Vlaamse Trainersschool. Als klinisch psycholoog gebruikt hij principes uit de prestatie- en gezondheidspsychologie om mensen veerkrachtig te maken in onze veeleisende maatschappij. Voor meer info zie www.cedricarijs.com.
Sporter Blog Sportpsychologie

'Sporten als medicijn' is een thema van Gezond Sporten dat ons nauw aan het hart ligt. Het idee wordt door velen gebruikt om mensen aan het bewegen te krijgen en beweging te promoten als zowel primair als secundair preventiemiddel voor allerlei ziekten. Maar is dit wel de ideale slogan zoals we altijd dachten? Sportpyscholoog Cedric beantwoordt deze vraag vanuit het psychologisch perspectief.

Mensen aan het bewegen krijgen en houden. Met alle kennis en inzichten uit de bewegingswetenschappen zouden we met zijn allen uit onze zetel moeten springen en fysieke activiteit een essentieel onderdeel van onze dag maken. Mensen weten het allemaal wel, maar handelen niet volgens die kennis. Misschien moeten we erkennen dat de gezondheidswetenschappen een marketingprobleem hebben en dat onze boodschappen niet zo sterk aanspreken als de visuele reclamepanelen met royaal grote hamburgers of sprankelende suikerrijke drankjes. Eén trend ter promotie van fysiek activiteit lijkt echter wel wat tractie te hebben in recente jaren: bewegen als medicijn. Hoewel ik normaal elk succes graag toejuich, ervaar ik toch telkens een wrang gevoel bij deze associatie. Is dit de juiste strategie of creëren we net een valkuil voor blijvende gedragsverandering?

Gelanceerd in 2007 als een non-profit initiatief vanuit The American College of Sports Medicine en The American Medical Association gingen intussen al meer dan 40 landen actief aan de slag met het idee van Exercise is Medicine (EIM). België inclusief. Het thema ‘sporten als medicijn’ is immers ook op de website van Gezond Sporten te vinden. De filosofie argumenteert dat beweging, net als een medicijn, dient voorgeschreven te worden aangepast aan de individuele patiënt en zijn toestand. Zoals dat hoort bij medicijnen moeten we ook spreken van een specifieke dosis en modaliteit (o.a. intensiteit, frequentie, duur, …). Een andere parallel is dat vanuit het idee van ‘good and safe practice’ men redeneert dat ook voor beweging geldt dat ‘te weinig’ geen effect oplevert en ‘te veel’ net schadelijke effecten kan hebben.

Ik wil er hier geen twijfel over laten bestaan dat bewegen gezond en functioneel is. Zowel als preventietool en als herstelmiddel. Zowel voor lichamelijke als geestelijke aandoeningen. En dat beweging bijdraagt aan het afremmen van veroudering. Wat een wonderpil! Een duidelijke winst die voor het grijpen ligt als meer mensen het zouden doen. Logischerwijze willen we het dan ook gaan voorschrijven vanuit onze expertenrol! 

Maar heeft het voorschrijven en de associatie met medicijnen alleen maar voordelen? Hoewel het een mooie slogan is vanuit de medische wereld, wil ik even stilstaan bij de mogelijke nadelen van het idee van ‘beweging als medicijn’ vanuit een psychologisch oogpunt.

  • Een medicijn nemen we nooit voor ons plezier, maar omdat het moet voor onze gezondheid. In de bewegingspsychologie streven we er echter net naar om voorbij te gaan aan het ‘moeten bewegen’ of bewegen in functie van gewichtsverlies en andere zuiver meetbare gezondheidsindicatoren. We lopen anders immers het risico dat mensen de informatieve bewegingsdriehoek louter zullen gebruiken als ‘target’.
  • Een medicijn wordt voorgeschreven. Hierdoor beknotten we de intrinsieke motivatie en autonomie van mensen en valt beweging onder de noemer van extrinsieke motivatie en controlerend gedrag van buitenaf. Extrinsieke motivatie kan helpen bij initiatie van gedrag, maar heeft een slechte prognose voor het volhouden ervan. Iets die bij het louter voorschrijven niet in rekening wordt genomen. Al zeker wanneer we rekening houden met het volgende punt… 
  • Een medicijn nemen we maar zolang het nodig is en vaak zelf minder lang dan voorgeschreven (als we kijken naar de cijfers rond therapietrouw). Als de handeling van een pil slikken al zoveel weerstand opwekt, is het niet gek te bedenken dat alle handelingen die komen kijken bij een engagement tot fysieke activiteit (tijd vrijmaken in de agenda, omkleden, opwarmen, de eigenlijke activiteit, stretchen, douchen, …) de weerstand alleen maar verhogen. Hierdoor verhoogt het risico dat mensen afhaken van zodra het niet meer moet of wanneer ze merken dat beweging niet het gewenste effect heeft. Want… 
  • Van een medicijn verwachten we dat het werkt. Beweging is geen magische pil. Wat als het niet (snel genoeg) de gewenste effecten heeft? We mogen niet vergeten dat voor ongetrainde personen lichte inspanning als onaangenaam kan aanvoelen (veranderende ademhaling, zweten, stramme spieren, …). Of wat als de persoon zich blesseert? Dan zal men niet snel geneigd zijn beweging opnieuw een kans te geven. Vage richtlijnen als ‘niet te veel doen’ of ‘luisteren naar je lichaam’ zullen niet helpen. Mijn lichaam zegt immers ’s avonds ook dat ik best comfortabel in mijn zetel lig.
  • En wat als het niet werkt? Dan lopen we het risico van schuldinductie bij de persoon. De verantwoordelijkheid ligt immers bij het individu om het voorschrift correct op te volgen. Of een persoon een voorschrift tot beweging goed kan opvolgen hangt echter af van veel verschillende factoren waaronder fysieke geletterdheid, sociaal economische status, enzovoort. Sommige kritische studies geven zelfs aan dat beweging als medicijn de ongelijkheid in bewegingsmogelijkheden hierdoor nog groter kan maken. 

Samengevat wil ik hier vooral de te nauwe, instrumentele focus vanuit een louter medisch oogpunt hekelen: beweging als medicijn is een middel tot een doel (betere gezondheid). Deze focus staat echter niet stil bij de intrinsieke waarde die beweging, fysieke activiteit of sport kan hebben. Gezondheid is en mag niet het enige doel zijn! Integendeel, in plaats van gezondheid als einddoel voor te stellen zou gezondheid op zijn beurt slechts een middel moeten zijn tot het doel van een waardevol en aangenamer leven. Vanuit dit oogpunt kan bewegen immers ook bijdragen tot een sociaal leven, ontspanning, zelfontplooiing, connectie met de natuur, enzovoort.

De adviezen om deze ruimere, achterliggende doelstelling te bereiken zouden er heel anders uitzien dan louter een beschrijving van dosis en modaliteit van beweging. In plaats van enkel te behalen standaarden voor te schrijven, is het waardevoller het gesprek aan te gaan en op zoek te gaan naar autonome redenen van het individu waarom beweging of een andere relatie met het lichaam waardevol kan zijn. Enkel zo kan men exploratie en verandering van binnenuit stimuleren. Een zelfgekozen tempo en intensiteit verhoogt de kans op een aangename ervaring en zo de weg naar herhaling en blijvende gedragsverandering. 

Ten slotte kunnen we voorlopig dromen van een moment dat beweging helemaal geen ‘medicijn’ meer hoeft te zijn, maar gewoon een normaal onderdeel van onze cultuur. Zowel mensen in armere landen waar men vaak genoodzaakt is om zich zonder gemotoriseerde voertuigen te verplaatsen, als inwoners van de rijkere Scandinavische landen die vaker in contact met de natuur leven, zeggen bij thuiskomst niet “Dat was een geweldige workout”. Neen, ze bekijken het als een normaal onderdeel van hun dag.

Referenties

Vind een expert

 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Justine Stevens

 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • jana stevens

  Podoloog
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Kinesitherapeut
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Katja Van Oostveldt

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Bastiaan Verstraete

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Charlotte Hoeman

  Diëtist
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Windy Lycke

 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Simon Horckmans

 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Frederic Brillouet

 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Luc De Pelecijn

 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Cedric Arijs

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Luk Buyse

  Sportarts
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Marc Schiltz

 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Sander Bomans

 • BVBA Samcon

 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Bart Depreitere

 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Ann Gillis

 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Carl De Crée

 • Johan Docx

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Joris De Win

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Erik Van Lierde

 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Karel Pardaens

 • Willy Coosemans

 • Peter Plessers

 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Bruno D'Hulster

 • Jan Boon

  Huisarts
 • Julie Zels

 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Roben dedecker

 • An Konings

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Toon Goossens

  Sportarts

Gerelateerde items

Sportpsychologie
29.png

Gedeeld leiderschap in de sport: Waarom en hoe het kan werken

Sportprofessional Artikel Sportpsychologie
Sportpsychologie
Resilience.jpg

Resilience ontwikkelen binnen de dagelijkse sportcontext

Sportprofessional Artikel Sportpsychologie
Sportpsychologie
Zijn we wel geëvolueerd om te bewegen?

Zijn we wel geëvolueerd om te bewegen?

Sporter Blog Sportpsychologie
Sportpsychologie
Perfectionisme in de sport

Perfectionisme in de sport

Sportprofessional Artikel Sportpsychologie
Sluiten