Beweging als medicijn – de juiste strategie of net een valkuil voor blijvende gedragsverandering?

Beweging als medicijn – de juiste strategie of net een valkuil voor blijvende gedragsverandering?

Cedric Arijs is klinisch psycholoog (Universiteit Gent) en sport- en bewegingspsycholoog (University of Thessaly (GR) & University of Leipzig (D). Hij werkt samen met sporters, coaches, sportouders en medische staf uit allerlei sporten uit binnen- en buitenland met het oog op prestatieverbetering, algemeen welzijn en persoonlijke ontwikkeling. Hij is ook vaste docent bij de Vlaamse Trainersschool. Als klinisch psycholoog gebruikt hij principes uit de prestatie- en gezondheidspsychologie om mensen veerkrachtig te maken in onze veeleisende maatschappij. Voor meer info zie www.cedricarijs.com.
Sporter Blog Sportpsychologie

'Sporten als medicijn' is een thema van Gezond Sporten dat ons nauw aan het hart ligt. Het idee wordt door velen gebruikt om mensen aan het bewegen te krijgen en beweging te promoten als zowel primair als secundair preventiemiddel voor allerlei ziekten. Maar is dit wel de ideale slogan zoals we altijd dachten? Sportpyscholoog Cedric beantwoordt deze vraag vanuit het psychologisch perspectief.

Mensen aan het bewegen krijgen en houden. Met alle kennis en inzichten uit de bewegingswetenschappen zouden we met zijn allen uit onze zetel moeten springen en fysieke activiteit een essentieel onderdeel van onze dag maken. Mensen weten het allemaal wel, maar handelen niet volgens die kennis. Misschien moeten we erkennen dat de gezondheidswetenschappen een marketingprobleem hebben en dat onze boodschappen niet zo sterk aanspreken als de visuele reclamepanelen met royaal grote hamburgers of sprankelende suikerrijke drankjes. Eén trend ter promotie van fysiek activiteit lijkt echter wel wat tractie te hebben in recente jaren: bewegen als medicijn. Hoewel ik normaal elk succes graag toejuich, ervaar ik toch telkens een wrang gevoel bij deze associatie. Is dit de juiste strategie of creëren we net een valkuil voor blijvende gedragsverandering?

Gelanceerd in 2007 als een non-profit initiatief vanuit The American College of Sports Medicine en The American Medical Association gingen intussen al meer dan 40 landen actief aan de slag met het idee van Exercise is Medicine (EIM). België inclusief. Het thema ‘sporten als medicijn’ is immers ook op de website van Gezond Sporten te vinden. De filosofie argumenteert dat beweging, net als een medicijn, dient voorgeschreven te worden aangepast aan de individuele patiënt en zijn toestand. Zoals dat hoort bij medicijnen moeten we ook spreken van een specifieke dosis en modaliteit (o.a. intensiteit, frequentie, duur, …). Een andere parallel is dat vanuit het idee van ‘good and safe practice’ men redeneert dat ook voor beweging geldt dat ‘te weinig’ geen effect oplevert en ‘te veel’ net schadelijke effecten kan hebben.

Ik wil er hier geen twijfel over laten bestaan dat bewegen gezond en functioneel is. Zowel als preventietool en als herstelmiddel. Zowel voor lichamelijke als geestelijke aandoeningen. En dat beweging bijdraagt aan het afremmen van veroudering. Wat een wonderpil! Een duidelijke winst die voor het grijpen ligt als meer mensen het zouden doen. Logischerwijze willen we het dan ook gaan voorschrijven vanuit onze expertenrol! 

Maar heeft het voorschrijven en de associatie met medicijnen alleen maar voordelen? Hoewel het een mooie slogan is vanuit de medische wereld, wil ik even stilstaan bij de mogelijke nadelen van het idee van ‘beweging als medicijn’ vanuit een psychologisch oogpunt.

  • Een medicijn nemen we nooit voor ons plezier, maar omdat het moet voor onze gezondheid. In de bewegingspsychologie streven we er echter net naar om voorbij te gaan aan het ‘moeten bewegen’ of bewegen in functie van gewichtsverlies en andere zuiver meetbare gezondheidsindicatoren. We lopen anders immers het risico dat mensen de informatieve bewegingsdriehoek louter zullen gebruiken als ‘target’.
  • Een medicijn wordt voorgeschreven. Hierdoor beknotten we de intrinsieke motivatie en autonomie van mensen en valt beweging onder de noemer van extrinsieke motivatie en controlerend gedrag van buitenaf. Extrinsieke motivatie kan helpen bij initiatie van gedrag, maar heeft een slechte prognose voor het volhouden ervan. Iets die bij het louter voorschrijven niet in rekening wordt genomen. Al zeker wanneer we rekening houden met het volgende punt… 
  • Een medicijn nemen we maar zolang het nodig is en vaak zelf minder lang dan voorgeschreven (als we kijken naar de cijfers rond therapietrouw). Als de handeling van een pil slikken al zoveel weerstand opwekt, is het niet gek te bedenken dat alle handelingen die komen kijken bij een engagement tot fysieke activiteit (tijd vrijmaken in de agenda, omkleden, opwarmen, de eigenlijke activiteit, stretchen, douchen, …) de weerstand alleen maar verhogen. Hierdoor verhoogt het risico dat mensen afhaken van zodra het niet meer moet of wanneer ze merken dat beweging niet het gewenste effect heeft. Want… 
  • Van een medicijn verwachten we dat het werkt. Beweging is geen magische pil. Wat als het niet (snel genoeg) de gewenste effecten heeft? We mogen niet vergeten dat voor ongetrainde personen lichte inspanning als onaangenaam kan aanvoelen (veranderende ademhaling, zweten, stramme spieren, …). Of wat als de persoon zich blesseert? Dan zal men niet snel geneigd zijn beweging opnieuw een kans te geven. Vage richtlijnen als ‘niet te veel doen’ of ‘luisteren naar je lichaam’ zullen niet helpen. Mijn lichaam zegt immers ’s avonds ook dat ik best comfortabel in mijn zetel lig.
  • En wat als het niet werkt? Dan lopen we het risico van schuldinductie bij de persoon. De verantwoordelijkheid ligt immers bij het individu om het voorschrift correct op te volgen. Of een persoon een voorschrift tot beweging goed kan opvolgen hangt echter af van veel verschillende factoren waaronder fysieke geletterdheid, sociaal economische status, enzovoort. Sommige kritische studies geven zelfs aan dat beweging als medicijn de ongelijkheid in bewegingsmogelijkheden hierdoor nog groter kan maken. 

Samengevat wil ik hier vooral de te nauwe, instrumentele focus vanuit een louter medisch oogpunt hekelen: beweging als medicijn is een middel tot een doel (betere gezondheid). Deze focus staat echter niet stil bij de intrinsieke waarde die beweging, fysieke activiteit of sport kan hebben. Gezondheid is en mag niet het enige doel zijn! Integendeel, in plaats van gezondheid als einddoel voor te stellen zou gezondheid op zijn beurt slechts een middel moeten zijn tot het doel van een waardevol en aangenamer leven. Vanuit dit oogpunt kan bewegen immers ook bijdragen tot een sociaal leven, ontspanning, zelfontplooiing, connectie met de natuur, enzovoort.

De adviezen om deze ruimere, achterliggende doelstelling te bereiken zouden er heel anders uitzien dan louter een beschrijving van dosis en modaliteit van beweging. In plaats van enkel te behalen standaarden voor te schrijven, is het waardevoller het gesprek aan te gaan en op zoek te gaan naar autonome redenen van het individu waarom beweging of een andere relatie met het lichaam waardevol kan zijn. Enkel zo kan men exploratie en verandering van binnenuit stimuleren. Een zelfgekozen tempo en intensiteit verhoogt de kans op een aangename ervaring en zo de weg naar herhaling en blijvende gedragsverandering. 

Ten slotte kunnen we voorlopig dromen van een moment dat beweging helemaal geen ‘medicijn’ meer hoeft te zijn, maar gewoon een normaal onderdeel van onze cultuur. Zowel mensen in armere landen waar men vaak genoodzaakt is om zich zonder gemotoriseerde voertuigen te verplaatsen, als inwoners van de rijkere Scandinavische landen die vaker in contact met de natuur leven, zeggen bij thuiskomst niet “Dat was een geweldige workout”. Neen, ze bekijken het als een normaal onderdeel van hun dag.

Referenties

Vind een expert

 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Carl De Crée

 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Jitse Maes

  Jitse Maes

  Huisarts, Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • An Konings

  Sportarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • BVBA Samcon

 • Ine Schops

  Podoloog
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Trees Dooms

 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Erik Van Lierde

 • michel herssens

  Cardioloog
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager blessurepreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Bruno D'Hulster

 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

  Huisarts
 • Peter Plessers

 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Vincent Metsers

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Willy Coosemans

 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Windy Lycke

 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Charlotte Hoeman

  Diëtist
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts

Gerelateerde items

Sportpsychologie
29.png

Gedeeld leiderschap in de sport: Waarom en hoe het kan werken

Sportprofessional Artikel Sportpsychologie
Sportpsychologie
Resilience.jpg

Resilience ontwikkelen binnen de dagelijkse sportcontext

Sportprofessional Artikel Sportpsychologie
Sportpsychologie
Overmatig bewegen & beweegverslaving

Overmatig bewegen & beweegverslaving

Sporter Blog Sportpsychologie
Sportpsychologie
Het brein van de jonge (team-) sporter

Het brein van de jonge (team-) sporter

Sporter Artikel Sportpsychologie
Sluiten