Trainen met een vermogensmeter

Trainen met een vermogensmeter

Maarten Lievens is Master in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen (UGent). Hij is sinds 2015 inspanningsfysioloog in het Centrum voor Sportgeneeskunde (UZ Gent). Daar begeleidt hij verschillende populaties: van elite, competitieve en recreatieve atleten tot de revalidatie van patiënten, met specialisatie in het analyseren van inspanningstests en het opstellen van trainingsprogramma’s. Binnen de onderzoeksgroep inspanningsfysiologie aan de UGent voert hij onderzoek naar praktijkgerichte topics in voetbal (hydratatie, plyometrietraining) en wielrennen (het critical power model). Sinds 2018 is hij verantwoordelijk voor de sportwetenschappelijke ondersteuning van het U21 team van SV Zulte Waregem.
Sporter Sportprofessional Blog Training Fietsen Training

Steeds meer recreatieve fietsers drukken hun trainingen uit a.d.h.v. het geleverde vermogen. Maar wat is het nut juist van zo'n vermogensmeter en hoe kan zo trainen voor jou een meerwaarde zijn? Inspanningsfysioloog Maarten Lievens vertelt je hier meer over vermogensmeters of de fiets.

Sinds de uitbraak van de Corona pandemie ging de verkoop van indoor smart trainers stevig de hoogte in. Waar sporters het vroeger vooral hadden over hun gemiddelde hartslag bij een training zien we nu dat een groot deel van de recreatieve fietsers hun trainingen uitdrukken aan de hand van het geleverde vermogen. In deze blog verdiepen we ons in de geschiedenis, het nut en de praktische toepassing van de (mobiele) vermogensmeting.

 

Geschiedenis

Het trainen met een vermogensmeter lijkt een vrij recent verschijnsel maar is dit helemaal niet. Eind de jaren ‘80 werd door SRM de eerste vermogensmeter op de markt gebracht. Greg Le Mond, meervoudig tourwinnaar en wereldkampioen, was één van de eerste renners die het nut van trainen met een vermogensmeter inzag. Maar zoals vaker met nieuwigheden duurde het een hele tijd alvorens deze manier van trainen in het peloton ingeburgerd raakte. De hoge kostprijs maakte het oorspronkelijk ook niet toegankelijk voor een breed publiek waardoor trainen met een hartslagmeter lang de norm bleef. Door het opbod tussen fabrikanten kan nu ook de recreatieve sporter zich aan trainen met een vermogensmeter wagen. En geef nu toe, wie vergelijkt zijn eigen data niet graag met deze van Wout Van Aert op de Paterberg, Wout Van Aert in de massasprint of Wout Van Aert tijdens het klimmen (wat kan Wout eigenlijk niet?)?

 

Het nut van de vermogensmeter

Het belangrijkste doel van de vermogensmeter is de efficiëntie van het trainingsproces te verbeteren en zo toe te groeien naar een hoger prestatieniveau. Het plannen / opvolgen van de trainingsbelasting valt in grote lijnen terug te brengen tot het monitoren van de frequentie, de duur en de intensiteit van de trainingen. Frequentie en duur zijn eenvoudig meetbare parameters maar de intensiteit kwantificeren is complexer. Hiervoor kan zowel een hartslagmeter als een vermogensmeter gebruikt worden maar liefst gebruik je deze samen!

Er moet namelijk een onderscheid gemaakt worden tussen de externe belasting - hoeveel vermogen wordt er geleverd - en de interne belasting - hoeveel moeite kost het om dit vermogen te leveren (o.a. hartslag respons). Deze parameters samen gaan de uiteindelijke prestatiewinst bepalen.

Blog MaartenFiguur 1. Impellizzeri (2005): De trainingsadaptaties zijn het gevolg van de interne trainingsbelasting die bepaald wordt door (1) individuele eigenschappen zoals genetische aanleg en trainingservaring en (2) kwaliteit, kwantiteit en organisatie van de externe belasting.

Op deze manier kan je ook jouw fysieke fitheid opvolgen én jouw sterke en zwakke punten gaan bepalen. Hiervoor moet je jezelf al meer in de data verdiepen of kan je vragen aan een coach / inspanningsfysioloog om je hierin bij te staan.

 

Praktische toepassing

In de eerste plaats wil je de vermogensmeter gebruiken om je fitheidsniveau te bepalen en efficiënter te trainen. De meeste sporters gaan hiervoor van start met een test om hun Functional Threshold Power te bepalen: dit geeft een idee van je beginniveau en vanuit deze FTP-waarde kunnen verdere trainingszones worden afgeleid. Hieronder vind je het protocol hoe je hier mee aan de slag gaat:

Tabel 1. Testprotocol bepaling FTP volgens Hunter Allen en Andrew Coggan.
Tabel 1: Testprotocol bepaling FTP volgens Hunter Allen en Andrew Coggan.

Probeer deze test uit te voeren op een ergometer of op een rustige en tamelijk vlakke weg om veilig en zonder grote schommelingen in het geleverde vermogen de tijdrit af te werken. Belangrijk is dat je probeert om deze test telkens onder dezelfde omstandigheden uit te voeren om je evolutie op te volgen. 

Vanuit deze test kunnen er trainingszones opgesteld worden:

Tabel 2. Trainingszones gebaseerd op FTP volgens Hunter Allen en Andrew Coggan.
Tabel 2: Trainingszones gebaseerd op FTP volgens Hunter Allen en Andrew Coggan

Belangrijke kanttekening hierbij is dat deze trainingszones gebaseerd zijn op een 20 minuten durende prestatietest en geen rekening houden met de onderliggende fysiologie. Sporter A en B kunnen dezelfde FTP-waarde hebben maar sporter A kan een betere aërobe uithouding hebben en sporter B een beter getrainde anaërobe uithouding. Toch zullen deze sporters op basis van dit protocol trainen in dezelfde zones. Een inspanningstest waarbij de externe belasting (vermogen) wordt opgedreven en de interne belasting (HF, lactaat, gasuitwisseling) wordt gemeten is aangewezen om de trainingszones accurater te bepalen.

 

Diepere inzichten

Trainen met een vermogensmeter genereert een heleboel data die helpen om je training in meer detail te analyseren. Tijdens de training is het wattage een maat voor de arbeid die onze spieren op elk moment leveren. Afhankelijk van tal van omstandigheden (parcours, het weer, alleen of in groep fietsen, …) gaat dit momentane vermogen sterk fluctueren. Omdat deze fluctuaties er voor zorgen dat het gemiddelde vermogen van een rit niet de beste maat is voor de eigenlijke belasting, werden een aantal extra parameters ontwikkeld.

De Normalized Power (NP) geeft een schatting van het constante vermogen dat je voor eenzelfde fysiologische kost kan volhouden. Bij solo ritten op een vlak parcours zal de NP weinig verschillen van het gemiddelde vermogen, bij een heuvelrit in groep zal dit wel sterk van elkaar afwijken. A.d.h.v. de NP kunnen verschillende types inspanningen beter met elkaar vergeleken worden.

Door de NP uit te zetten t.o.v. de FTP van de atleet verkrijg je een nieuwe parameter: de Intensity Factor (IF). Met deze parameter kan je de intensiteit van een rit vergelijken tussen sporters met verschillende prestatieniveaus omdat de individuele capaciteiten in rekening gebracht worden.

Een laatste parameter die in dit lijstje niet mag ontbreken is een maat voor de totale trainingsbelasting van een rit, de Training Stress Score (TSS). Deze parameter houdt niet alleen rekening met je geleverde vermogen (NP), je individuele capaciteiten (FTP, IF) maar houdt ook rekening met tijdsduur van de inspanning. De berekeningswijze is zo opgesteld dat 1u fietsen aan je FTP gelijk staat aan een TSS van 100. Hierdoor kan je de belasting tussen lange en rustige ritten in zekere mate vergelijken met kortere intensievere ritten. Weet wel dat een hogere TSS niet per definitie gelijk staat aan meer prestatiewinst maar dat een goede opbouw met voldoende aandacht voor een goede afwisseling van rustige en intensieve prikkels doorslaggevend is.

 

Tot slot

Trainen met een vermogensmeter brengt veel opportuniteiten maar ook uitdagingen met zich mee. Verlies hierbij ook in geen geval je hartslagmeter uit het oog. De vermogensmeter vertelt je wat je aan het doen bent, de hartslagmeter (en je subjectieve gevoel) hoeveel moeite dit kost. Zie je na een trainingsperiode een daling van je hartslag voor eenzelfde belasting dan wijst dit vaak op positieve aanpassingen aan training. Anderzijds kan een plots lagere / hogere hartslag ook wijzen op vermoeidheid of zelfs aankomende ziekte. Ook op grote hoogte of in de hitte is het belangrijk om er rekening mee te houden dat het leveren van dezelfde vermogens een grotere interne belasting zal veroorzaken. Kortom, verdiep je in de terminologie of laat je waar nodig door een expert bijstaan om alles uit deze data te halen en je trainingen naar een hoger niveau te tillen!

  

Referenties:

Hunter A and Andrew C. Training and Racing with a Power Meter. Velopress. 2019.
Impellizzeri FM, Rampinini E, Marcora SM. Physiological assessment of aerobic training in soccer. J Sports Sci. 2005.
Impellizzeri FM, Marcora SM, Coutts AJ. Internal and External Training Load: 15 Years On. Int J Sports Physiol Perform. 2019.
http://www.srm.de/company/history/
https://www.trainingpeaks.com/blog/how-to-train-with-power-and-heart-rate/
https://www.trainingpeaks.com/blog/power-training-levels/ 
https://www.bikeradar.com/advice/fitness-and-training/power-vs-heart-rate/
https://www.trainerroad.com/blog/power-vs-heart-rate-how-modern-athletes-train/

Vind een expert

 • Luc Baeyens

  Sportarts, Gynaecoloog
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Mitch Malavolta

  Huisarts, Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Dorien Meeusen

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • BVBA Samcon

 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Barbara Vandenbussche

  Barbara Vandenbussche

  Kinesitherapeut
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Roel Jacobs

  Roel Jacobs

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Diëtist en Gedrags- & Mindsetspecialist

  Lieselot Wouters

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut, Trainer
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Voorzitter

  Inge De Ridder

  Sportdiëtist
 • Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Gezond en Ethisch Sporten

 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Gert Droessaert

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Sara Engels

  Gynaecoloog
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Jan Van Meirhaeghe

  Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Erik Van Lierde

 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Raf Coremans

  Huisarts, Sportarts
 • Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Trees Dooms

 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Leysen Joppe

  Leysen Joppe

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Karel Pardaens

 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Hamza Laamarti

  Diëtist
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Karl Brack

  Gynaecoloog
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Marc Schiltz

 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Peter Plessers

 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog

Gerelateerde items

Sportgeneeskunde
Doping

Cardiovasculaire risico's van prestatie bevorderende middelen en dopinggebruik

Sporter Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Training
Apneu

Apneutraining: Acute en chronische effecten op inspanningstolerantie

Sporter Artikel Training Training
Beleid
Corona en kinderen.png

Laat kinderen zoveel mogelijk normaal sporten

Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Nieuws Gezond Sporten Beleid Sportgeneeskunde Gezond Sporten
Kinderen en jongeren_sporthethiek.png

Hoe kijken kinderen en jongeren naar een veilig sportklimaat?

Sporter Blog Ethiek
Sluiten