Trainen met een vermogensmeter

Trainen met een vermogensmeter

Maarten Lievens is Master in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen (UGent). Hij is sinds 2015 inspanningsfysioloog in het Centrum voor Sportgeneeskunde (UZ Gent). Daar begeleidt hij verschillende populaties: van elite, competitieve en recreatieve atleten tot de revalidatie van patiënten, met specialisatie in het analyseren van inspanningstests en het opstellen van trainingsprogramma’s. Binnen de onderzoeksgroep inspanningsfysiologie aan de UGent voert hij onderzoek naar praktijkgerichte topics in voetbal (hydratatie, plyometrietraining) en wielrennen (het critical power model). Sinds 2018 is hij verantwoordelijk voor de sportwetenschappelijke ondersteuning van het U21 team van SV Zulte Waregem.
Sporter Sportprofessional Blog Fietsen Training Training

Steeds meer recreatieve fietsers drukken hun trainingen uit a.d.h.v. het geleverde vermogen. Maar wat is het nut juist van zo'n vermogensmeter en hoe kan zo trainen voor jou een meerwaarde zijn? Inspanningsfysioloog Maarten Lievens vertelt je hier meer over vermogensmeters of de fiets.

Sinds de uitbraak van de Corona pandemie ging de verkoop van indoor smart trainers stevig de hoogte in. Waar sporters het vroeger vooral hadden over hun gemiddelde hartslag bij een training zien we nu dat een groot deel van de recreatieve fietsers hun trainingen uitdrukken aan de hand van het geleverde vermogen. In deze blog verdiepen we ons in de geschiedenis, het nut en de praktische toepassing van de (mobiele) vermogensmeting.

 

Geschiedenis

Het trainen met een vermogensmeter lijkt een vrij recent verschijnsel maar is dit helemaal niet. Eind de jaren ‘80 werd door SRM de eerste vermogensmeter op de markt gebracht. Greg Le Mond, meervoudig tourwinnaar en wereldkampioen, was één van de eerste renners die het nut van trainen met een vermogensmeter inzag. Maar zoals vaker met nieuwigheden duurde het een hele tijd alvorens deze manier van trainen in het peloton ingeburgerd raakte. De hoge kostprijs maakte het oorspronkelijk ook niet toegankelijk voor een breed publiek waardoor trainen met een hartslagmeter lang de norm bleef. Door het opbod tussen fabrikanten kan nu ook de recreatieve sporter zich aan trainen met een vermogensmeter wagen. En geef nu toe, wie vergelijkt zijn eigen data niet graag met deze van Wout Van Aert op de Paterberg, Wout Van Aert in de massasprint of Wout Van Aert tijdens het klimmen (wat kan Wout eigenlijk niet?)?

 

Het nut van de vermogensmeter

Het belangrijkste doel van de vermogensmeter is de efficiëntie van het trainingsproces te verbeteren en zo toe te groeien naar een hoger prestatieniveau. Het plannen / opvolgen van de trainingsbelasting valt in grote lijnen terug te brengen tot het monitoren van de frequentie, de duur en de intensiteit van de trainingen. Frequentie en duur zijn eenvoudig meetbare parameters maar de intensiteit kwantificeren is complexer. Hiervoor kan zowel een hartslagmeter als een vermogensmeter gebruikt worden maar liefst gebruik je deze samen!

Er moet namelijk een onderscheid gemaakt worden tussen de externe belasting - hoeveel vermogen wordt er geleverd - en de interne belasting - hoeveel moeite kost het om dit vermogen te leveren (o.a. hartslag respons). Deze parameters samen gaan de uiteindelijke prestatiewinst bepalen.

Blog MaartenFiguur 1. Impellizzeri (2005): De trainingsadaptaties zijn het gevolg van de interne trainingsbelasting die bepaald wordt door (1) individuele eigenschappen zoals genetische aanleg en trainingservaring en (2) kwaliteit, kwantiteit en organisatie van de externe belasting.

Op deze manier kan je ook jouw fysieke fitheid opvolgen én jouw sterke en zwakke punten gaan bepalen. Hiervoor moet je jezelf al meer in de data verdiepen of kan je vragen aan een coach / inspanningsfysioloog om je hierin bij te staan.

 

Praktische toepassing

In de eerste plaats wil je de vermogensmeter gebruiken om je fitheidsniveau te bepalen en efficiënter te trainen. De meeste sporters gaan hiervoor van start met een test om hun Functional Threshold Power te bepalen: dit geeft een idee van je beginniveau en vanuit deze FTP-waarde kunnen verdere trainingszones worden afgeleid. Hieronder vind je het protocol hoe je hier mee aan de slag gaat:

Tabel 1. Testprotocol bepaling FTP volgens Hunter Allen en Andrew Coggan.
Tabel 1: Testprotocol bepaling FTP volgens Hunter Allen en Andrew Coggan.

Probeer deze test uit te voeren op een ergometer of op een rustige en tamelijk vlakke weg om veilig en zonder grote schommelingen in het geleverde vermogen de tijdrit af te werken. Belangrijk is dat je probeert om deze test telkens onder dezelfde omstandigheden uit te voeren om je evolutie op te volgen. 

Vanuit deze test kunnen er trainingszones opgesteld worden:

Tabel 2. Trainingszones gebaseerd op FTP volgens Hunter Allen en Andrew Coggan.
Tabel 2: Trainingszones gebaseerd op FTP volgens Hunter Allen en Andrew Coggan

Belangrijke kanttekening hierbij is dat deze trainingszones gebaseerd zijn op een 20 minuten durende prestatietest en geen rekening houden met de onderliggende fysiologie. Sporter A en B kunnen dezelfde FTP-waarde hebben maar sporter A kan een betere aërobe uithouding hebben en sporter B een beter getrainde anaërobe uithouding. Toch zullen deze sporters op basis van dit protocol trainen in dezelfde zones. Een inspanningstest waarbij de externe belasting (vermogen) wordt opgedreven en de interne belasting (HF, lactaat, gasuitwisseling) wordt gemeten is aangewezen om de trainingszones accurater te bepalen.

 

Diepere inzichten

Trainen met een vermogensmeter genereert een heleboel data die helpen om je training in meer detail te analyseren. Tijdens de training is het wattage een maat voor de arbeid die onze spieren op elk moment leveren. Afhankelijk van tal van omstandigheden (parcours, het weer, alleen of in groep fietsen, …) gaat dit momentane vermogen sterk fluctueren. Omdat deze fluctuaties er voor zorgen dat het gemiddelde vermogen van een rit niet de beste maat is voor de eigenlijke belasting, werden een aantal extra parameters ontwikkeld.

De Normalized Power (NP) geeft een schatting van het constante vermogen dat je voor eenzelfde fysiologische kost kan volhouden. Bij solo ritten op een vlak parcours zal de NP weinig verschillen van het gemiddelde vermogen, bij een heuvelrit in groep zal dit wel sterk van elkaar afwijken. A.d.h.v. de NP kunnen verschillende types inspanningen beter met elkaar vergeleken worden.

Door de NP uit te zetten t.o.v. de FTP van de atleet verkrijg je een nieuwe parameter: de Intensity Factor (IF). Met deze parameter kan je de intensiteit van een rit vergelijken tussen sporters met verschillende prestatieniveaus omdat de individuele capaciteiten in rekening gebracht worden.

Een laatste parameter die in dit lijstje niet mag ontbreken is een maat voor de totale trainingsbelasting van een rit, de Training Stress Score (TSS). Deze parameter houdt niet alleen rekening met je geleverde vermogen (NP), je individuele capaciteiten (FTP, IF) maar houdt ook rekening met tijdsduur van de inspanning. De berekeningswijze is zo opgesteld dat 1u fietsen aan je FTP gelijk staat aan een TSS van 100. Hierdoor kan je de belasting tussen lange en rustige ritten in zekere mate vergelijken met kortere intensievere ritten. Weet wel dat een hogere TSS niet per definitie gelijk staat aan meer prestatiewinst maar dat een goede opbouw met voldoende aandacht voor een goede afwisseling van rustige en intensieve prikkels doorslaggevend is.

 

Tot slot

Trainen met een vermogensmeter brengt veel opportuniteiten maar ook uitdagingen met zich mee. Verlies hierbij ook in geen geval je hartslagmeter uit het oog. De vermogensmeter vertelt je wat je aan het doen bent, de hartslagmeter (en je subjectieve gevoel) hoeveel moeite dit kost. Zie je na een trainingsperiode een daling van je hartslag voor eenzelfde belasting dan wijst dit vaak op positieve aanpassingen aan training. Anderzijds kan een plots lagere / hogere hartslag ook wijzen op vermoeidheid of zelfs aankomende ziekte. Ook op grote hoogte of in de hitte is het belangrijk om er rekening mee te houden dat het leveren van dezelfde vermogens een grotere interne belasting zal veroorzaken. Kortom, verdiep je in de terminologie of laat je waar nodig door een expert bijstaan om alles uit deze data te halen en je trainingen naar een hoger niveau te tillen!

  

Referenties:

Hunter A and Andrew C. Training and Racing with a Power Meter. Velopress. 2019.
Impellizzeri FM, Rampinini E, Marcora SM. Physiological assessment of aerobic training in soccer. J Sports Sci. 2005.
Impellizzeri FM, Marcora SM, Coutts AJ. Internal and External Training Load: 15 Years On. Int J Sports Physiol Perform. 2019.
http://www.srm.de/company/history/
https://www.trainingpeaks.com/blog/how-to-train-with-power-and-heart-rate/
https://www.trainingpeaks.com/blog/power-training-levels/ 
https://www.bikeradar.com/advice/fitness-and-training/power-vs-heart-rate/
https://www.trainerroad.com/blog/power-vs-heart-rate-how-modern-athletes-train/

Vind een expert

 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Peter Plessers

 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Windy Lycke

 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

  Huisarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Willy Coosemans

 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Charlotte Hoeman

  Diëtist
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Carl De Crée

 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Johan Roeykens

 • Bruno D'Hulster

 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Erik Van Lierde

 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Roben dedecker

 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Justine Stevens

 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Julie Zels

 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Jempi Wilssens

 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • BVBA Samcon

 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Trees Dooms

 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts

Gerelateerde items

Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
Weerstandsband.png

Weerstandsbanden: waarvoor dienen ze?

Sporter Artikel Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
GF2Snow Week 6.png

Get Fit 2 Snow - Week 6

Sporter Artikel Snowboarden Skiën Training Blessurepreventie Training
Blessurepreventie
GF2Snow Week 5.png

Get Fit 2 Snow - Week 5

Sporter Artikel Snowboarden Skiën Training Blessurepreventie Training
Sluiten