Trainen met een vermogensmeter

Trainen met een vermogensmeter

Maarten Lievens is Master in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen (UGent). Hij is sinds 2015 inspanningsfysioloog in het Centrum voor Sportgeneeskunde (UZ Gent). Daar begeleidt hij verschillende populaties: van elite, competitieve en recreatieve atleten tot de revalidatie van patiënten, met specialisatie in het analyseren van inspanningstests en het opstellen van trainingsprogramma’s. Binnen de onderzoeksgroep inspanningsfysiologie aan de UGent voert hij onderzoek naar praktijkgerichte topics in voetbal (hydratatie, plyometrietraining) en wielrennen (het critical power model). Sinds 2018 is hij verantwoordelijk voor de sportwetenschappelijke ondersteuning van het U21 team van SV Zulte Waregem.
Sporter Sportprofessional Blog Fietsen Training Training

Steeds meer recreatieve fietsers drukken hun trainingen uit a.d.h.v. het geleverde vermogen. Maar wat is het nut juist van zo'n vermogensmeter en hoe kan zo trainen voor jou een meerwaarde zijn? Inspanningsfysioloog Maarten Lievens vertelt je hier meer over vermogensmeters of de fiets.

Sinds de uitbraak van de Corona pandemie ging de verkoop van indoor smart trainers stevig de hoogte in. Waar sporters het vroeger vooral hadden over hun gemiddelde hartslag bij een training zien we nu dat een groot deel van de recreatieve fietsers hun trainingen uitdrukken aan de hand van het geleverde vermogen. In deze blog verdiepen we ons in de geschiedenis, het nut en de praktische toepassing van de (mobiele) vermogensmeting.

 

Geschiedenis

Het trainen met een vermogensmeter lijkt een vrij recent verschijnsel maar is dit helemaal niet. Eind de jaren ‘80 werd door SRM de eerste vermogensmeter op de markt gebracht. Greg Le Mond, meervoudig tourwinnaar en wereldkampioen, was één van de eerste renners die het nut van trainen met een vermogensmeter inzag. Maar zoals vaker met nieuwigheden duurde het een hele tijd alvorens deze manier van trainen in het peloton ingeburgerd raakte. De hoge kostprijs maakte het oorspronkelijk ook niet toegankelijk voor een breed publiek waardoor trainen met een hartslagmeter lang de norm bleef. Door het opbod tussen fabrikanten kan nu ook de recreatieve sporter zich aan trainen met een vermogensmeter wagen. En geef nu toe, wie vergelijkt zijn eigen data niet graag met deze van Wout Van Aert op de Paterberg, Wout Van Aert in de massasprint of Wout Van Aert tijdens het klimmen (wat kan Wout eigenlijk niet?)?

 

Het nut van de vermogensmeter

Het belangrijkste doel van de vermogensmeter is de efficiëntie van het trainingsproces te verbeteren en zo toe te groeien naar een hoger prestatieniveau. Het plannen / opvolgen van de trainingsbelasting valt in grote lijnen terug te brengen tot het monitoren van de frequentie, de duur en de intensiteit van de trainingen. Frequentie en duur zijn eenvoudig meetbare parameters maar de intensiteit kwantificeren is complexer. Hiervoor kan zowel een hartslagmeter als een vermogensmeter gebruikt worden maar liefst gebruik je deze samen!

Er moet namelijk een onderscheid gemaakt worden tussen de externe belasting - hoeveel vermogen wordt er geleverd - en de interne belasting - hoeveel moeite kost het om dit vermogen te leveren (o.a. hartslag respons). Deze parameters samen gaan de uiteindelijke prestatiewinst bepalen.

Blog MaartenFiguur 1. Impellizzeri (2005): De trainingsadaptaties zijn het gevolg van de interne trainingsbelasting die bepaald wordt door (1) individuele eigenschappen zoals genetische aanleg en trainingservaring en (2) kwaliteit, kwantiteit en organisatie van de externe belasting.

Op deze manier kan je ook jouw fysieke fitheid opvolgen én jouw sterke en zwakke punten gaan bepalen. Hiervoor moet je jezelf al meer in de data verdiepen of kan je vragen aan een coach / inspanningsfysioloog om je hierin bij te staan.

 

Praktische toepassing

In de eerste plaats wil je de vermogensmeter gebruiken om je fitheidsniveau te bepalen en efficiënter te trainen. De meeste sporters gaan hiervoor van start met een test om hun Functional Threshold Power te bepalen: dit geeft een idee van je beginniveau en vanuit deze FTP-waarde kunnen verdere trainingszones worden afgeleid. Hieronder vind je het protocol hoe je hier mee aan de slag gaat:

Tabel 1. Testprotocol bepaling FTP volgens Hunter Allen en Andrew Coggan.
Tabel 1: Testprotocol bepaling FTP volgens Hunter Allen en Andrew Coggan.

Probeer deze test uit te voeren op een ergometer of op een rustige en tamelijk vlakke weg om veilig en zonder grote schommelingen in het geleverde vermogen de tijdrit af te werken. Belangrijk is dat je probeert om deze test telkens onder dezelfde omstandigheden uit te voeren om je evolutie op te volgen. 

Vanuit deze test kunnen er trainingszones opgesteld worden:

Tabel 2. Trainingszones gebaseerd op FTP volgens Hunter Allen en Andrew Coggan.
Tabel 2: Trainingszones gebaseerd op FTP volgens Hunter Allen en Andrew Coggan

Belangrijke kanttekening hierbij is dat deze trainingszones gebaseerd zijn op een 20 minuten durende prestatietest en geen rekening houden met de onderliggende fysiologie. Sporter A en B kunnen dezelfde FTP-waarde hebben maar sporter A kan een betere aërobe uithouding hebben en sporter B een beter getrainde anaërobe uithouding. Toch zullen deze sporters op basis van dit protocol trainen in dezelfde zones. Een inspanningstest waarbij de externe belasting (vermogen) wordt opgedreven en de interne belasting (HF, lactaat, gasuitwisseling) wordt gemeten is aangewezen om de trainingszones accurater te bepalen.

 

Diepere inzichten

Trainen met een vermogensmeter genereert een heleboel data die helpen om je training in meer detail te analyseren. Tijdens de training is het wattage een maat voor de arbeid die onze spieren op elk moment leveren. Afhankelijk van tal van omstandigheden (parcours, het weer, alleen of in groep fietsen, …) gaat dit momentane vermogen sterk fluctueren. Omdat deze fluctuaties er voor zorgen dat het gemiddelde vermogen van een rit niet de beste maat is voor de eigenlijke belasting, werden een aantal extra parameters ontwikkeld.

De Normalized Power (NP) geeft een schatting van het constante vermogen dat je voor eenzelfde fysiologische kost kan volhouden. Bij solo ritten op een vlak parcours zal de NP weinig verschillen van het gemiddelde vermogen, bij een heuvelrit in groep zal dit wel sterk van elkaar afwijken. A.d.h.v. de NP kunnen verschillende types inspanningen beter met elkaar vergeleken worden.

Door de NP uit te zetten t.o.v. de FTP van de atleet verkrijg je een nieuwe parameter: de Intensity Factor (IF). Met deze parameter kan je de intensiteit van een rit vergelijken tussen sporters met verschillende prestatieniveaus omdat de individuele capaciteiten in rekening gebracht worden.

Een laatste parameter die in dit lijstje niet mag ontbreken is een maat voor de totale trainingsbelasting van een rit, de Training Stress Score (TSS). Deze parameter houdt niet alleen rekening met je geleverde vermogen (NP), je individuele capaciteiten (FTP, IF) maar houdt ook rekening met tijdsduur van de inspanning. De berekeningswijze is zo opgesteld dat 1u fietsen aan je FTP gelijk staat aan een TSS van 100. Hierdoor kan je de belasting tussen lange en rustige ritten in zekere mate vergelijken met kortere intensievere ritten. Weet wel dat een hogere TSS niet per definitie gelijk staat aan meer prestatiewinst maar dat een goede opbouw met voldoende aandacht voor een goede afwisseling van rustige en intensieve prikkels doorslaggevend is.

 

Tot slot

Trainen met een vermogensmeter brengt veel opportuniteiten maar ook uitdagingen met zich mee. Verlies hierbij ook in geen geval je hartslagmeter uit het oog. De vermogensmeter vertelt je wat je aan het doen bent, de hartslagmeter (en je subjectieve gevoel) hoeveel moeite dit kost. Zie je na een trainingsperiode een daling van je hartslag voor eenzelfde belasting dan wijst dit vaak op positieve aanpassingen aan training. Anderzijds kan een plots lagere / hogere hartslag ook wijzen op vermoeidheid of zelfs aankomende ziekte. Ook op grote hoogte of in de hitte is het belangrijk om er rekening mee te houden dat het leveren van dezelfde vermogens een grotere interne belasting zal veroorzaken. Kortom, verdiep je in de terminologie of laat je waar nodig door een expert bijstaan om alles uit deze data te halen en je trainingen naar een hoger niveau te tillen!

  

Referenties:

Hunter A and Andrew C. Training and Racing with a Power Meter. Velopress. 2019.
Impellizzeri FM, Rampinini E, Marcora SM. Physiological assessment of aerobic training in soccer. J Sports Sci. 2005.
Impellizzeri FM, Marcora SM, Coutts AJ. Internal and External Training Load: 15 Years On. Int J Sports Physiol Perform. 2019.
http://www.srm.de/company/history/
https://www.trainingpeaks.com/blog/how-to-train-with-power-and-heart-rate/
https://www.trainingpeaks.com/blog/power-training-levels/ 
https://www.bikeradar.com/advice/fitness-and-training/power-vs-heart-rate/
https://www.trainerroad.com/blog/power-vs-heart-rate-how-modern-athletes-train/

Vind een expert

 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Plessers

 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Erik Van Lierde

 • An Konings

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • jana stevens

  Podoloog
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bruno D'Hulster

 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Koen Nys

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Renaat Huysmans

  Huisarts, Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Eline Vandersteen
  Projectmedewerker blessurepreventie

  Eline Vandersteen

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

  Huisarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Yente Antonissen

  Bewegingswetenschapper
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Sandra Lievrouw
  Algemeen & Projectmanager blessurepreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Jempi Wilssens

 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Joke De Prest
  Coördinator project & partnerships

  Joke De Prest

  Bewegingswetenschapper
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Vincent Metsers

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Justine Vandenbroeck

Gerelateerde items

Training
Apneu

Apneutraining: Acute en chronische effecten op inspanningstolerantie

Sporter Artikel Training Training
Blessurepreventie
enkelverzwikking

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
Weerstandsband.png

Weerstandsbanden: waarvoor dienen ze?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Sluiten