Presteren start altijd vanuit je baas: het brein

Presteren start altijd vanuit je baas: het brein

Sportpsycholoog van heel wat topsporters en topteams, waaronder van de Belgische gymnasten.
Sporter Blog Sportpsychologie Gymnastiek

Van 30 september tot 8 oktober ging het WK turnen door in Antwerpen. Wederom vol glansrijke prestaties van ongelofelijke gymnasten. Onze eigen Belgische delegatie was ook aanwezig maar kende heel wat tegenslagen in de voorbereiding en ook tijdens het WK zelf. Sportpsycholoog van deze gymnasten Jef Brouwers vertelt je over de mentale kant van het turnen en de voorbereiding op zo'n groot tornooi.

Top Gymnastiek, voor iedereen onzichtbare, dagelijkse inspanningen om een beperkt aantal keren in niet eens vier minuten te tonen wat het opleverde. Passie en volharding, de onmisbare ingrediënten van een TOP TURNSTER/TURNER. Die LIEFDE voor turnen onbewust met de paplepel toegediend. De huiselijke turnlucht wordt bij elke inademing opgesnoven en nooit helemaal weer uitgeademd. Turnen, net DNA van een gezin met turners waaruit de ambitie groeit met het kind.

In het Belgische damesteam ‘Toestel Turnen Meisjes’, waar ik al jaren aan de slag ben, is “jong” zeker het geval. De ‘meisjes’ werken elk HARD en de coaches en staf begeleiden hen naar JUIST werken om later als dames op de Olympische Spelen hun droom te realiseren.

Volharding maakt deel uit van de houding van de atlete. Turnen is letterlijk een sport van vallen en opstaan. Laat deze twee activiteiten meermaals per dag het deel te zijn van de atlete. Als Prestatie Psycholoog heb je er wel je werk mee om psychologisch het rechtstaan te ondersteunen.

Op erg jonge leeftijd starten de meisjes, met ongebreidelde ambitie en bijzonder grote fierheid, om hun dromen te realiseren. Ouders en kind, samen voor hun passie, ‘het kind dat turntalent heeft’. Talent/potentieel worden getest en het is duidelijk dat er meer nodig is. Karakter is boven alles onontbeerlijk. ‘Ik moet er nogal wat voor opofferen’ is de eerste zin om volledig uit je brein te schrappen. Daarom is een zeer specifieke aanpak van het psychologische aspect in topsport (welke ook) nodig. De groeiende leeftijd geeft de methodes aan. Hoe de ouders hun liefde en ook hun ambitie blijven doorgeven aan hun kind krijgt onze volle aandacht. Steeds blijven wij ter beschikking. 

In topgymnastiek start de carrière van hun kind op erg jonge leeftijd. Het is aangewezen om bij de start van de topsportcarrière (in Gent) de ouders nauw te betrekken bij de werking om het welzijn van hun kind centraal te stellen. Een ruime introductie in de vele aspecten van topsport voortkomt te vermijden teleurstelling. 

Extra foto blog Jef Brouwers (2)

De weg van de Club naar de Topsport Turnzaal in Gent, gekoppeld aan topsportschool, topsport internaat en topsport training is een psychologisch gigantische stap waarbij wij de ouders nodig hebben. Het leven van het kind verandert. Die verandering van plaats gebeurt zowel lichamelijk als psychologisch. Je brein verhuizen gaat trager dan een valies nemen en elders je intrek nemen. Die ‘inburgering’ krijgt veel aandacht van school, internaat en elite coaches, kortom van de ganse Gymfed organisatie met talrijke specialisten die zich inzetten voor allen. Samen zorgen zij met de ouders, voor een “zachte overgang”. Het regelmatige contact tussen alle betrokkenen en de ouders zal zorgen voor een grote en noodzakelijke rust bij het kind-topsportatleet en vooral bij de ouders. De toegankelijkheid van alle verantwoordelijken van Gymfed, topsport, internaat en school is dan ook een realiteit. Wedstrijden worden langzaam ingebouwd in het programma om te grote overgangen naar de competitie te vermijden. 

In het Gymfed-sportmodel staat de sporter centraal. Het fysieke en psychologische welzijn tijdens het sporten zijn voorwaarden voor het realiseren van het potentieel. En evolutie betekent ‘geduld’, ‘niet te vlug’, zichzelf beschermen tegen te hoge 

verwachtingen en vaak vastgesteld ongeduld. Alle atleten dromen van Olympische Spelen. Het WK in Antwerpen biedt die tot de verbeelding sprekende realisatie ervan. Alle toppers van de hele wereld zullen in Antwerpen, bijna thuishaven, hun kunsten laten zien op het indrukwekkende feest in het magische Sportpaleis. Erbij horen is genieten en genot is de basis van elke prestatie. Mijn slogan “Pret verdwijnt, stress verschijnt” wordt zo praktisch gerealiseerd en de stap naar een volgende droom kan gezet worden.

De kwetsuur van Tokyo Olympische kampioene Nina Derwael vernietigde haar deelname aan het WK, etappe naar Parijs. Verdriet en frustratie en tal van andere onvermijdelijke emoties maken zich van haar meester op dat ene moment. Ook voor Lisa Vaelen ging al het werk naar de ‘WK piek’ verloren. Eén woord: “ziek” onderbrak alles. Ook Noémie Louon diende fysiek af te haken. Alle drie droomden zij van een topprestatie op het WK op weg naar de Olympische Parijs droom. Hun afwezigheid heeft ook een impact op de andere teamleden. Hun bezorgdheid om hun fysieke welzijn groeit. Elke lichamelijke hinder nestelt zich in hun brein. De hele situatie is veranderd. Ook komen drie plaatsen vrij in de vijf mogelijke WK selecties en één reserve. De psychologische strijd met zichzelf verhoogt en zo ook het idee over hun verhoogde kansen op deelname. Acht atleten blijven over voor zes plaatsen en twee afvallers. Het is voorspelbaar en vooral verstaanbaar dat niemand bij de twee afvallers wil horen. De teleurstelling is immens groot bij de twee niet geselecteerden. Het team voelt dit alles want alles is in eerste instantie voelen. Het welzijn van allen is ons grootste aandachtspunt. Een positieve sfeer, gekoesterd door de coaches en staf, houdt maximaal externe negatieve factoren uit het team. Team en individuele sessies peilen naar de ambitie van de atleten en hun inzicht in hoe zij zichzelf zien als elite atleet/mens/presteerder. Vragen over hoe zij omgaan met feedback en teleurstelling geven informatie waarmee iedereen aan de slag kan gaan. De ultieme testgegevens zullen toegevoegd worden bij de reeds aanwezige gegevens. De selectiecommissie zal er zich over buigen en het verdict bekend maken. Dat alles verhoogt de spanning om tijdens die ultieme test een topprestatie te realiseren. Zij zijn allen turn-klaar, de ene gestresseerd en de andere gaat perfect om met de onvermijdelijke wedstrijdspanning. Ikzelf verwijder mij van individu en groep. Ik stoor zeker als ik net voor een selectie of wedstrijd denk nog enige bijdrage te kunnen leveren op psychologisch vlak. De atlete heeft geleerd te voelen wat het best is voor haar en zal haar eigen voorbereiding kiezen. Nooit kreeg ik op dergelijke momenten enige vraag van een atleet. Enige bijkomende informatie kan de ‘informatie te veel’ zijn. Ik praat voluit met de gedwongen afwezigen. Zij schoolden zich onmiddellijk om tot topsupporters. Euforisch geluk bij de geselecteerden, kleine en zeer grote teleurstellingen bij niet geselecteerden, allen gesteund door coaches en staf. De enen gooien met dankwoorden, anderen verstoppen zichzelf om hun gemengde emoties te verwerken. Op het WK zullen wij meegenieten van de prestaties van Erika Pinxten, Fien Enghels, Jutta Verkest, Maélysse Brassart, Margaux Dandois en Yléa Tollet.

Extra foto blog Jef Brouwers

Hoe hard top gymnastiek of in het algemeen topsport kan zijn bleek nog eens tijdens de WK-competitie in Antwerpen. Een hoop gekwetsten hadden wij al bij de start. Alsof het niet genoeg was viel ook Ylea Tollet nog uit wat de coaches noodzaakte om een niet al te fitte reserve atlete Abderdeen O’Driscoll op te roepen. Het was de mokerslag teveel. De veerkracht was opgebruikt en het verdict was duidelijk: wij gaan als team niet naar Parijs. De atleten slaagden er niet in om hun droefheid te verbergen. Ze lieten hun tranen de vrije loop. Waarom zouden ze zich ook inhouden na zoveel fysieke ellende die hun droom als een hard opgeblazen ballon doorprikte. Het wordt nadenken en afwegen, voelen en dialogeren, de droom opfleuren indien nog mogelijk om desgevallend als individu in Parijs te geraken. Coaches en staf zullen er alles aan doen om diegenen die kansen hebben als individu en een nieuw project willen opzetten voor zichzelf te ondersteunen.

Topsport is slechts voor diegenen die een ijzersterk karakter hebben om zo vlug mogelijk terug op te staan en met alle energie er terug tegenaan te gaan. Alsof er niets gebeurd is.

Je kan misschien eens denken aan het moment waarop tegenslag had. Wat het lastig om de draad terug op te nemen?

 

Vind een expert

 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist, Bewegingsdeskundige, Andere
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • BVBA Samcon

 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Maaike Polspoel

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Annelies Van Erck

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Raf Coremans

  Huisarts, Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Karl Brack

  Andere arts-specialist
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • jana stevens

  Podoloog
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • An Konings

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Roel Jacobs

  Roel Jacobs

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Willy Coosemans

 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ann Gillis

 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts

Gerelateerde items

Sportgeneeskunde
Doping

Cardiovasculaire risico's van prestatie bevorderende middelen en dopinggebruik

Sporter Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Sportpsychologie
Stressbestendigheid trainen_omslagfoto

Je stressbestendigheid vergroten door te trainen onder stress

Sporter Blog Sportpsychologie
Sportpsychologie
Omslagfoto perfectionisme in de sport

De beste manier om uitmuntend te zijn, is door niet perfectionistisch te zijn

Sporter Blog Sportpsychologie
Sportpsychologie
Overmatig bewegen & beweegverslaving

Overmatig bewegen & beweegverslaving

Sporter Blog Sportpsychologie
Sluiten