Je stressbestendigheid vergroten door te trainen onder stress

Je stressbestendigheid vergroten door te trainen onder stress

(Top)sportpsycholoog voor wielrenners, triatleten en zwemmers. Ze begeleidt ze in het omgaan met druk, het verwerken van moeilijke ervaringen en het verbeteren van prestaties. Het is de missie en visie van Inez om de drempel omtrent (sport)psychologie te verlagen, zodat de psyche evenveel aandacht krijgt als het lichaam.
Sporter Blog Sportpsychologie

Je hebt het misschien wel al eens meegemaakt: je zwembril zakt af tijdens een zwemwedstrijd waardoor je begint te panikeren of het stresszweet loopt over je voorhoofd wanneer je het publiek aan de zijlijn ziet staan. Stress is vaak een boosdoener voor sportprestaties. Maar je kan deze situaties voorkomen door je stressbestendigheid te vergroten! Sportpsycholoog Inez Swinnen vertelt je het nut hiervan en hoe je dit juist aanpakt!

Veelal zijn we bezig met hoe we onze stress kunnen verlagen. We vergeten daarbij het belang van het vergroten van je stressbestendigheid. Je presteert het beste wanneer je stressniveau niet te hoog en niet te laag is. Beeld je even in dat je een boven en een ondergrens hebt. Wanneer je stressniveau tegen 0 aan zit, heb je totaal geen stress, maar ben je ook eerder slaperig en weinig alert. Hoe dichter je tegen de 10 aan zit, hoe meer gespannen je bent en hoe meer moeite je hebt om je te concentreren. 

Stressbestendigheid trainen_1

Afbeelding 1. Je stressvenster

Als je stress richting de bovenste lijn gaat, is je sympathisch zenuwstelsel actief. Je gas staat open. Hoe meer je richting de onderste lijn gaat, hoe meer je parasympatisch zenuwstelsel actief is. Je staat dus op de rem en vertraagt. Doorheen de dag schommelen we een beetje op en neer. Wanneer er een evenwicht is tussen beide voel je controle en zit je goed in je vel. Terwijl veel strategieën erop gericht zijn om je stressniveau naar beneden te halen, kunnen we ook je stressvenster vergroten! We schuiven de bovenste lijn dus op naar boven. 

Stressbestendigheid trainen_2

Afbeelding 2. Stressvenster vergroten

Hoe vergroot ik mijn stressvenster?

Dat doe je door bewust stress op te zoeken tijdens trainingen. Door jezelf op een ethisch verantwoorde manier stressvolle ervaringen te bezorgen. In de sportpsychologie noemen we dit planned disruptions of geplande storingen (Kegelaers et al., 2019). Het is het doelbewust manipuleren van de oefensituatie om stress op te wekken gecombineerd met een fysieke oefencomponent (je training dus). Hierdoor versterk je de vaardigheid om taken onder stress uit te voeren.

Naar het voorbeeld van Michael Phelps

Het zijn kleine en bewuste trainingsactiviteiten die je inplant, waardoor je blootgesteld wordt aan stressvolle omstandigheden.

Je maakt de training dus net iets stressvoller. Als je op training bewust dingen moeilijker laat lopen, ontwikkel je kennis en vaardigheden die je zullen helpen wanneer dit op wedstrijd gebeurt.

Onderzoek toont aan dat je hierdoor beter gaat presteren onder stress (Oudejans & Pijpers, 2010). Het bekendste voorbeeld hiervan is zwemlegende Michael Phelps. Hij zwom op training met afgeplakte zwembril, zodat hij niets zag. Zo leerde hij ‘blind’ te zwemmen voor het geval zijn zwembril vol liep met water. Hij en zijn trainer bedachten zo tal van verstoringen en trainden hierop. In eerste instantie zal je slechter presteren hierdoor. Zijn eerste meters blind zwemmen zullen ook niet bepaald vlot gegaan zijn. Maar door te blijven oefenen, verbeteren je prestaties juist (Nieuwenhuys & Oudejans, 2011). Zo zwom Phelps in 2008 het wereldrecord en won goud op de 200m vlinder terwijl zijn zwembril al na 25m vol was gelopen! 

Stressbestendigheid trainen_3

Tal van voordelen

Geplande verstoringen hebben verschillende voordelen (Kegelaers en Oudejans , 2022). Het vergroot je mentale weerbaarheid en veerkracht. Je leert de vaardigheden om met stress om te gaan inoefenen. Je ontwikkelt vertrouwen in je eigen skills om met de druk om te gaan en vergroot de kans om succeservaringen op te bouwen. Daarnaast train je je aandacht onder stress. Wanneer we onder druk staan zijn we sneller afgeleid door onze gedachten of irrelevante zaken zoals het weer of supporters. Door deze geplande verstoringen leer je beter te focussen op de relevante taken. Het onderzoek toonde ook aan dat sporters meer gepaste en minder overbodige bewegingen maakten. De geplande verstoringen kunnen gebruikt worden als reflectiemoment. Wat gebeurd er als je onder stress komt te staan? Welke gedachten, gevoelens en gedragingen stel je dan? Wat zijn de triggers? Is het iets wat de tegenstander doet of wanneer je fouten maakt? Hoe heb je de strategieën om met stress om te gaan ingezet? Tot slot versterkt de geplande verstoring het team functioneren. De teamleden kunnen beter begrijpen hoe ze zich als groep onder stress gedragen en nadenken over strategieën om met druk om te gaan.

Zo deden Kegelaers en collega’s (2021) een onderzoek bij een basketbalploeg. Eerst organiseerden ze een workshop waarbij de groep moest nadenken over hoe ze functioneren onder druk. Wat loopt goed en wat niet? Daarna kregen ze acht trainingen met geplande verstoringen. Ze moesten bijvoorbeeld de laatste minuten van een wedstrijd naspelen met een achterstand in punten en dan vrije worpen doen. In de laatste stap ging de ploeg terug over tot reflectie. Het team kon na deze interventie beter met de druk om. Ze waren zich meer bewust van hoe ze als team en individu met druk omgingen. Ontwikkelden een betere communicatie, meer leiderschap en duidelijkere tactische plannen om met de druk om te gaan.

Hoe doe je dat nu juist?

Binnen de geplande verstoringen onderscheiden ze negen types die jij of je trainer kan inplannen. Zo kan er gespeeld worden met de locatie, wedstrijdsimulatie, straf en beloning, fysieke stress, sterkere competitie, afleidingen, oneerlijkheid, beperkingen en outisde de box oefeningen. Door deze strategieën toe te passen geraak je vertrouwd met druk en ontwikkel je meer bewustzijn. Je versterkt en verfijnt ook je persoonlijke sterktes. Ik geef een voorbeeld bij elk van deze types verstoringen.

 1. Locatie: Op stage gaan in het land van je grootste concurrent of zelfs slapen in slechte bedden, naast een bouwwerf.
 2. Wedstrijdsimulatie: Je bootst een wedstrijd zo goed mogelijk na waarbij je zelfs je wedstrijdkledij aan doet, er een jury aanwezig is en je moet presteren alsof het echt is.
 3. Straf en beloning: Je kan een competitie opzetten met je ploeggenoten. Wie verliest moet koken voor de anderen. Probeer het ludiek te houden en ervoor te zorgen dat de straf je niet onzekerder maakt. Later meer hierover. 
 4. Fysieke stress: Trainen onder hogere vermoeidheid of een taak zoals een vrij worp uitvoeren onder hogere vermoeidheid.
 5. Sterkere competitie: Zeker wanneer je binnen je ploeg te weinig concurrentie hebt, is het goed om tegenstanders op te zoeken op training die je uitdagen.
 6. Afleidingen: Je laat jezelf afleiden door een ploeggenoot die je uitdaagt, luide muziek of een toeschouwer.
 7. Oneerlijkheid: Zeker in jury sporten of sporten met een scheidsrechter is het goed om te leren omgaan met oneerlijke beslissingen. Laat op een onverwachts moment de scheids een onterechte call maken.
 8. Beperkingen: Jezelf een handicap bezorgen, een tijdslimiet of wanneer je goed bent om op een bepaalde manier te scoren, mag je het deze keer niet op die manier doen. Je wordt dan uitgedaagd om andere manieren te ontwikkelen.
 9. Outside the box: Je kan met je ploeg een bootcamp bij het leger doen.

 
Bij elk van deze verstoringen is het belangrijk om stil te staan bij de relevantie en het doel. Een bootcamp is misschien tof, maar wat is de link met je sport? Waarom specifiek wil je dit implementeren? Wil ik meer vertrouwen, inzicht, je prestaties verbeteren of de strategieën om met stress om te gaan leren toepassen? Kies in samenspraak met je trainer een verstoring waar je voordeel uit kan halen. Je kan ook niet alle wedstrijdsituaties nabootsen. Het onderzoek toont aan dat dit niet nodig is en een klein beetje extra druk al voldoende is om te voordelen eruit te halen.

Het is belangrijk dat je succeservaringen opbouwt door deze geplande verstoringen. Je zal nog steeds stress ervaren, maar je leert er beter mee om te gaan.

Het fijne van deze manier van trainen is dat de effecten aanwezig blijven tot enkele maanden nadat je ermee stopt (Nieuwenhuys & Oudejans, 2011).

Stressbestendigheid trainen_4

Opgepast!

Stap uit je comfortzone, maar stretch jezelf niet meteen te veel. Dan knap je! Het is de gouden middenweg tussen een klein beetje druk en niet te veel, zodat je succes boekt.

Zorg dat het een uitdaging is en geen onmogelijke opdracht.

Als je continu onder hoge druk wordt gezet, kan dit nefast zijn voor je motivatie en zelfvertrouwen. Je dient dit dus goed met je trainer af te spreken. Michael Phelps wijdt zijn enorm succes toe aan de nauwe samenwerking met zijn trainer. Hij wist hem telkens op nieuwe manieren uit zijn comfortzone te halen, maar dit gebeurde in een relatie van onderling respect en vertrouwen.

Het is belangrijk dat de verstoringen gebeuren in een veilige omgeving (Fletcher and Sarkar, 2016). Met veilig bedoel ik dat er een goede balans is tussen uitdaging en steun. Het is niet de bedoeling dat je iedere training zo zwaar onder stress komt te staan, dat je mentaal kraakt. Geplande verstoringen mogen ook geen excuus zijn voor een toxische cultuur of grensoverschrijdend gedrag! Het is belangrijk dat je trainer ervoor zorgt dat je je competent voelt. Jullie reflecteren samen over de vooruitgang die je maakt en hij moedigt je aan. Hij bespreekt met jou de mate en vormen van stress die jullie willen inplannen. Hij doet niet zomaar wat verstoringen. Als je trainer je een ‘dikke koe’ noemt en dan zegt dat hij dat doet om je te helpen met stress om te gaan, dan is dat geen geplande verstoring. Je trainer plant de verstoringen in met een doel op langere termijn en heeft als mikpunt je meer zelfvertrouwen te geven (Collins et al., 2016).

Uitdagen is dus niet afkraken of ‘hard maken’, zoals sommige trainers het noemen. Toen ik in mijn beginjaren stage liep bij een voetbalclub viel het me op dat sommige trainers ervan overtuigd waren dat roepen, straffen en belachelijk maken van spelers de manier was om hen mentaal weerbaar te maken. Hoewel ze grappig bedoeld zijn, hebben ze vaak een averechts effect. Je krijgt schrik om fouten te maken, omdat je de groep geen straf wilt bezorgen of omdat je zelf niet ‘gestraft’ wilt worden. Je wordt eerder onzeker en begint je te focussen op ‘geen fouten maken’, waardoor je juist meer fouten gaat maken. Als jouw trainer je eerder onzeker maakt, dan zelfvertrouwen geeft, dan raad ik je aan hem door te verwijzen naar M-factor. Ze bieden opleiding aan in motiverend coachen. Een stijl die de sporters intrinsiek motiveert en meer zelfvertrouwen geeft.

Geen geplande verstoringen zonder reflectie!

Tot slot wil ik meegeven dat zelfreflectie een cruciale factor speelt in het opbouwen van mentale weerbaarheid bij geplande verstoringen (Crane, Searle, Kangas, & Nwiran, 2019). Je identificeert je sterktes en valkuilen en leert uit deze stressvolle gebeurtenissen. Trainers gebruiken geplande verstoringen dus niet alleen als een manier om met stresssituaties te leren omgaan, maar ook om je zelfkennis te vergroten (Kegelaers et al., 2019).

Als je dit goed toepast en een balans vindt tussen je competenties en de uitdagingen die je trainer je stelt, heeft dit een enorme meerwaarde! 

 

Referenties

Collins, D., MacNamara, A., & McCarthy, N. (2016). Putting the bumps in the rocky road: Optimizing the pathway to excellence. Frontiers in Psychology, 7, 1–6.

Crane, M. F., Searle, B. J., Kangas, M., & Nwiran, Y. (2019). How resilience is strengthened by exposure to stressors: The systematic self-reflection model of resilience strengthening. Anxiety, Stress, & Coping, 32(1), 1–17.

Fletcher, D., & Sarkar, M. (2016). Mental fortitude training: An evidence-based approach to developing psychological resilience for sustained success. Journal of Sport Psychology in Action, 7(3), 135–157. 

Kegelaers, J., & Oudejans, R. R. (2022). Pressure makes diamonds? A narrative review on the application of pressure training in high-performance sports. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 1-19.

Kegelaers, J., Wylleman, P., Bunigh, A., & Oudejans, R. R. (2021). A mixed methods evaluation of a pressure training intervention to develop resilience in female basketball players. Journal of Applied Sport Psychology, 33(2), 151-172.

Kegelaers, J., Wylleman, P., & Oudejans, R. R. D. (2019). A coach perspective on the use of planned disruptions in high-performance sports. Sport, Exercise, and Performance Psychology, Advance online publication.

Oudejans RRD, Pijpers JR (2009). Training with anxiety has a positive effect on expert perceptualmotor performance under pressure. Q. J. Exp. Psychol., 62: 1631-1647.

Oudejans, R. R., & Pijpers, J. R. (2010). Training with mild anxiety may prevent choking under higher levels of anxiety. Psychology of Sport and Exercise, 11(1), 44-50.

Nieuwenhuys A & Oudejans RRD (2011). Training with anxiety: short- and long-term effects on police officers' shooting behavior under pressure. Cogn. Process., 12: 277-288.

Vind een expert

 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Luc Baeyens

  Sportarts, Gynaecoloog
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Roel Jacobs

  Roel Jacobs

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Maaike Polspoel

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Karl Brack

  Gynaecoloog
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Jana Stevens

  Podoloog
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Gert Droessaert

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Trees Dooms

 • Erik Van Lierde

 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Marc Schiltz

 • Jempi Wilssens

 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Raf Coremans

  Huisarts, Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Willy Coosemans

 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • An Konings

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ann Gillis

 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Annelies Van Erck

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Mitch Malavolta

  Huisarts, Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Karel Pardaens

 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Leysen Joppe

  Leysen Joppe

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Johan Roeykens

 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Voorzitter

  Inge De Ridder

  Sportdiëtist
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dorien Meeusen

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Hamza Laamarti

  Diëtist
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Annelies Harnie

  Sportarts

Gerelateerde items

Sportgeneeskunde
Doping

Cardiovasculaire risico's van prestatie bevorderende middelen en dopinggebruik

Sporter Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Sportpsychologie
Gelukkig sporten is gezond sporten.png

Gelukkig sporten is ook gezond sporten

Sporter Blog Sportpsychologie
Sportpsychologie
Prestatiedruk

Overmatige prestatiedruk: waar komt het vandaan en hoe pak je het aan?

Sporter Blog Sportpsychologie
Sportpsychologie
Blogpost Jef Brouwers omslagpost.png

Presteren start altijd vanuit je baas: het brein

Sporter Blog Gymnastiek Sportpsychologie
Sluiten