Je stressbestendigheid vergroten door te trainen onder stress

Je stressbestendigheid vergroten door te trainen onder stress

(Top)sportpsycholoog voor wielrenners, triatleten en zwemmers. Ze begeleidt ze in het omgaan met druk, het verwerken van moeilijke ervaringen en het verbeteren van prestaties. Het is de missie en visie van Inez om de drempel omtrent (sport)psychologie te verlagen, zodat de psyche evenveel aandacht krijgt als het lichaam.
Sporter Blog Sportpsychologie

Je hebt het misschien wel al eens meegemaakt: je zwembril zakt af tijdens een zwemwedstrijd waardoor je begint te panikeren of het stresszweet loopt over je voorhoofd wanneer je het publiek aan de zijlijn ziet staan. Stress is vaak een boosdoener voor sportprestaties. Maar je kan deze situaties voorkomen door je stressbestendigheid te vergroten! Sportpsycholoog Inez Swinnen vertelt je het nut hiervan en hoe je dit juist aanpakt!

Veelal zijn we bezig met hoe we onze stress kunnen verlagen. We vergeten daarbij het belang van het vergroten van je stressbestendigheid. Je presteert het beste wanneer je stressniveau niet te hoog en niet te laag is. Beeld je even in dat je een boven en een ondergrens hebt. Wanneer je stressniveau tegen 0 aan zit, heb je totaal geen stress, maar ben je ook eerder slaperig en weinig alert. Hoe dichter je tegen de 10 aan zit, hoe meer gespannen je bent en hoe meer moeite je hebt om je te concentreren. 

Stressbestendigheid trainen_1

Afbeelding 1. Je stressvenster

Als je stress richting de bovenste lijn gaat, is je sympathisch zenuwstelsel actief. Je gas staat open. Hoe meer je richting de onderste lijn gaat, hoe meer je parasympatisch zenuwstelsel actief is. Je staat dus op de rem en vertraagt. Doorheen de dag schommelen we een beetje op en neer. Wanneer er een evenwicht is tussen beide voel je controle en zit je goed in je vel. Terwijl veel strategieën erop gericht zijn om je stressniveau naar beneden te halen, kunnen we ook je stressvenster vergroten! We schuiven de bovenste lijn dus op naar boven. 

Stressbestendigheid trainen_2

Afbeelding 2. Stressvenster vergroten

Hoe vergroot ik mijn stressvenster?

Dat doe je door bewust stress op te zoeken tijdens trainingen. Door jezelf op een ethisch verantwoorde manier stressvolle ervaringen te bezorgen. In de sportpsychologie noemen we dit planned disruptions of geplande storingen (Kegelaers et al., 2019). Het is het doelbewust manipuleren van de oefensituatie om stress op te wekken gecombineerd met een fysieke oefencomponent (je training dus). Hierdoor versterk je de vaardigheid om taken onder stress uit te voeren.

Naar het voorbeeld van Michael Phelps

Het zijn kleine en bewuste trainingsactiviteiten die je inplant, waardoor je blootgesteld wordt aan stressvolle omstandigheden.

Je maakt de training dus net iets stressvoller. Als je op training bewust dingen moeilijker laat lopen, ontwikkel je kennis en vaardigheden die je zullen helpen wanneer dit op wedstrijd gebeurt.

Onderzoek toont aan dat je hierdoor beter gaat presteren onder stress (Oudejans & Pijpers, 2010). Het bekendste voorbeeld hiervan is zwemlegende Michael Phelps. Hij zwom op training met afgeplakte zwembril, zodat hij niets zag. Zo leerde hij ‘blind’ te zwemmen voor het geval zijn zwembril vol liep met water. Hij en zijn trainer bedachten zo tal van verstoringen en trainden hierop. In eerste instantie zal je slechter presteren hierdoor. Zijn eerste meters blind zwemmen zullen ook niet bepaald vlot gegaan zijn. Maar door te blijven oefenen, verbeteren je prestaties juist (Nieuwenhuys & Oudejans, 2011). Zo zwom Phelps in 2008 het wereldrecord en won goud op de 200m vlinder terwijl zijn zwembril al na 25m vol was gelopen! 

Stressbestendigheid trainen_3

Tal van voordelen

Geplande verstoringen hebben verschillende voordelen (Kegelaers en Oudejans , 2022). Het vergroot je mentale weerbaarheid en veerkracht. Je leert de vaardigheden om met stress om te gaan inoefenen. Je ontwikkelt vertrouwen in je eigen skills om met de druk om te gaan en vergroot de kans om succeservaringen op te bouwen. Daarnaast train je je aandacht onder stress. Wanneer we onder druk staan zijn we sneller afgeleid door onze gedachten of irrelevante zaken zoals het weer of supporters. Door deze geplande verstoringen leer je beter te focussen op de relevante taken. Het onderzoek toonde ook aan dat sporters meer gepaste en minder overbodige bewegingen maakten. De geplande verstoringen kunnen gebruikt worden als reflectiemoment. Wat gebeurd er als je onder stress komt te staan? Welke gedachten, gevoelens en gedragingen stel je dan? Wat zijn de triggers? Is het iets wat de tegenstander doet of wanneer je fouten maakt? Hoe heb je de strategieën om met stress om te gaan ingezet? Tot slot versterkt de geplande verstoring het team functioneren. De teamleden kunnen beter begrijpen hoe ze zich als groep onder stress gedragen en nadenken over strategieën om met druk om te gaan.

Zo deden Kegelaers en collega’s (2021) een onderzoek bij een basketbalploeg. Eerst organiseerden ze een workshop waarbij de groep moest nadenken over hoe ze functioneren onder druk. Wat loopt goed en wat niet? Daarna kregen ze acht trainingen met geplande verstoringen. Ze moesten bijvoorbeeld de laatste minuten van een wedstrijd naspelen met een achterstand in punten en dan vrije worpen doen. In de laatste stap ging de ploeg terug over tot reflectie. Het team kon na deze interventie beter met de druk om. Ze waren zich meer bewust van hoe ze als team en individu met druk omgingen. Ontwikkelden een betere communicatie, meer leiderschap en duidelijkere tactische plannen om met de druk om te gaan.

Hoe doe je dat nu juist?

Binnen de geplande verstoringen onderscheiden ze negen types die jij of je trainer kan inplannen. Zo kan er gespeeld worden met de locatie, wedstrijdsimulatie, straf en beloning, fysieke stress, sterkere competitie, afleidingen, oneerlijkheid, beperkingen en outisde de box oefeningen. Door deze strategieën toe te passen geraak je vertrouwd met druk en ontwikkel je meer bewustzijn. Je versterkt en verfijnt ook je persoonlijke sterktes. Ik geef een voorbeeld bij elk van deze types verstoringen.

 1. Locatie: Op stage gaan in het land van je grootste concurrent of zelfs slapen in slechte bedden, naast een bouwwerf.
 2. Wedstrijdsimulatie: Je bootst een wedstrijd zo goed mogelijk na waarbij je zelfs je wedstrijdkledij aan doet, er een jury aanwezig is en je moet presteren alsof het echt is.
 3. Straf en beloning: Je kan een competitie opzetten met je ploeggenoten. Wie verliest moet koken voor de anderen. Probeer het ludiek te houden en ervoor te zorgen dat de straf je niet onzekerder maakt. Later meer hierover. 
 4. Fysieke stress: Trainen onder hogere vermoeidheid of een taak zoals een vrij worp uitvoeren onder hogere vermoeidheid.
 5. Sterkere competitie: Zeker wanneer je binnen je ploeg te weinig concurrentie hebt, is het goed om tegenstanders op te zoeken op training die je uitdagen.
 6. Afleidingen: Je laat jezelf afleiden door een ploeggenoot die je uitdaagt, luide muziek of een toeschouwer.
 7. Oneerlijkheid: Zeker in jury sporten of sporten met een scheidsrechter is het goed om te leren omgaan met oneerlijke beslissingen. Laat op een onverwachts moment de scheids een onterechte call maken.
 8. Beperkingen: Jezelf een handicap bezorgen, een tijdslimiet of wanneer je goed bent om op een bepaalde manier te scoren, mag je het deze keer niet op die manier doen. Je wordt dan uitgedaagd om andere manieren te ontwikkelen.
 9. Outside the box: Je kan met je ploeg een bootcamp bij het leger doen.

 
Bij elk van deze verstoringen is het belangrijk om stil te staan bij de relevantie en het doel. Een bootcamp is misschien tof, maar wat is de link met je sport? Waarom specifiek wil je dit implementeren? Wil ik meer vertrouwen, inzicht, je prestaties verbeteren of de strategieën om met stress om te gaan leren toepassen? Kies in samenspraak met je trainer een verstoring waar je voordeel uit kan halen. Je kan ook niet alle wedstrijdsituaties nabootsen. Het onderzoek toont aan dat dit niet nodig is en een klein beetje extra druk al voldoende is om te voordelen eruit te halen.

Het is belangrijk dat je succeservaringen opbouwt door deze geplande verstoringen. Je zal nog steeds stress ervaren, maar je leert er beter mee om te gaan.

Het fijne van deze manier van trainen is dat de effecten aanwezig blijven tot enkele maanden nadat je ermee stopt (Nieuwenhuys & Oudejans, 2011).

Stressbestendigheid trainen_4

Opgepast!

Stap uit je comfortzone, maar stretch jezelf niet meteen te veel. Dan knap je! Het is de gouden middenweg tussen een klein beetje druk en niet te veel, zodat je succes boekt.

Zorg dat het een uitdaging is en geen onmogelijke opdracht.

Als je continu onder hoge druk wordt gezet, kan dit nefast zijn voor je motivatie en zelfvertrouwen. Je dient dit dus goed met je trainer af te spreken. Michael Phelps wijdt zijn enorm succes toe aan de nauwe samenwerking met zijn trainer. Hij wist hem telkens op nieuwe manieren uit zijn comfortzone te halen, maar dit gebeurde in een relatie van onderling respect en vertrouwen.

Het is belangrijk dat de verstoringen gebeuren in een veilige omgeving (Fletcher and Sarkar, 2016). Met veilig bedoel ik dat er een goede balans is tussen uitdaging en steun. Het is niet de bedoeling dat je iedere training zo zwaar onder stress komt te staan, dat je mentaal kraakt. Geplande verstoringen mogen ook geen excuus zijn voor een toxische cultuur of grensoverschrijdend gedrag! Het is belangrijk dat je trainer ervoor zorgt dat je je competent voelt. Jullie reflecteren samen over de vooruitgang die je maakt en hij moedigt je aan. Hij bespreekt met jou de mate en vormen van stress die jullie willen inplannen. Hij doet niet zomaar wat verstoringen. Als je trainer je een ‘dikke koe’ noemt en dan zegt dat hij dat doet om je te helpen met stress om te gaan, dan is dat geen geplande verstoring. Je trainer plant de verstoringen in met een doel op langere termijn en heeft als mikpunt je meer zelfvertrouwen te geven (Collins et al., 2016).

Uitdagen is dus niet afkraken of ‘hard maken’, zoals sommige trainers het noemen. Toen ik in mijn beginjaren stage liep bij een voetbalclub viel het me op dat sommige trainers ervan overtuigd waren dat roepen, straffen en belachelijk maken van spelers de manier was om hen mentaal weerbaar te maken. Hoewel ze grappig bedoeld zijn, hebben ze vaak een averechts effect. Je krijgt schrik om fouten te maken, omdat je de groep geen straf wilt bezorgen of omdat je zelf niet ‘gestraft’ wilt worden. Je wordt eerder onzeker en begint je te focussen op ‘geen fouten maken’, waardoor je juist meer fouten gaat maken. Als jouw trainer je eerder onzeker maakt, dan zelfvertrouwen geeft, dan raad ik je aan hem door te verwijzen naar M-factor. Ze bieden opleiding aan in motiverend coachen. Een stijl die de sporters intrinsiek motiveert en meer zelfvertrouwen geeft.

Geen geplande verstoringen zonder reflectie!

Tot slot wil ik meegeven dat zelfreflectie een cruciale factor speelt in het opbouwen van mentale weerbaarheid bij geplande verstoringen (Crane, Searle, Kangas, & Nwiran, 2019). Je identificeert je sterktes en valkuilen en leert uit deze stressvolle gebeurtenissen. Trainers gebruiken geplande verstoringen dus niet alleen als een manier om met stresssituaties te leren omgaan, maar ook om je zelfkennis te vergroten (Kegelaers et al., 2019).

Als je dit goed toepast en een balans vindt tussen je competenties en de uitdagingen die je trainer je stelt, heeft dit een enorme meerwaarde! 

 

Referenties

Collins, D., MacNamara, A., & McCarthy, N. (2016). Putting the bumps in the rocky road: Optimizing the pathway to excellence. Frontiers in Psychology, 7, 1–6.

Crane, M. F., Searle, B. J., Kangas, M., & Nwiran, Y. (2019). How resilience is strengthened by exposure to stressors: The systematic self-reflection model of resilience strengthening. Anxiety, Stress, & Coping, 32(1), 1–17.

Fletcher, D., & Sarkar, M. (2016). Mental fortitude training: An evidence-based approach to developing psychological resilience for sustained success. Journal of Sport Psychology in Action, 7(3), 135–157. 

Kegelaers, J., & Oudejans, R. R. (2022). Pressure makes diamonds? A narrative review on the application of pressure training in high-performance sports. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 1-19.

Kegelaers, J., Wylleman, P., Bunigh, A., & Oudejans, R. R. (2021). A mixed methods evaluation of a pressure training intervention to develop resilience in female basketball players. Journal of Applied Sport Psychology, 33(2), 151-172.

Kegelaers, J., Wylleman, P., & Oudejans, R. R. D. (2019). A coach perspective on the use of planned disruptions in high-performance sports. Sport, Exercise, and Performance Psychology, Advance online publication.

Oudejans RRD, Pijpers JR (2009). Training with anxiety has a positive effect on expert perceptualmotor performance under pressure. Q. J. Exp. Psychol., 62: 1631-1647.

Oudejans, R. R., & Pijpers, J. R. (2010). Training with mild anxiety may prevent choking under higher levels of anxiety. Psychology of Sport and Exercise, 11(1), 44-50.

Nieuwenhuys A & Oudejans RRD (2011). Training with anxiety: short- and long-term effects on police officers' shooting behavior under pressure. Cogn. Process., 12: 277-288.

Vind een expert

 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist, Bewegingsdeskundige, Andere
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Maaike Polspoel

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Karl Brack

  Andere arts-specialist
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Trees Dooms

 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • John Roosen

  Cardioloog
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Marc Schiltz

 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Johan Roeykens

 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • An Konings

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Erik Van Lierde

 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • jana stevens

  Podoloog
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Karel Pardaens

 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Huisarts, Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ann Gillis

 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Peter Plessers

 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts

Gerelateerde items

Sportgeneeskunde
Doping

Cardiovasculaire risico's van prestatie bevorderende middelen en dopinggebruik

Sporter Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Sportpsychologie
Omslagfoto perfectionisme in de sport

De beste manier om uitmuntend te zijn, is door niet perfectionistisch te zijn

Sporter Blog Sportpsychologie
Sportpsychologie
Overmatig bewegen & beweegverslaving

Overmatig bewegen & beweegverslaving

Sporter Blog Sportpsychologie
Training
Apneu

Apneutraining: Acute en chronische effecten op inspanningstolerantie

Sporter Artikel Training Training
Sluiten