Is lichaamsbeweging een alternatief voor antidepressiva?

Is lichaamsbeweging een alternatief voor antidepressiva?

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Podcast Gezond Sporten Gezond Sporten

Er bestaat een doeltreffend, goedkoop en veilig alternatief voor antidepressiva, en het heet lichaamsbeweging. Psychologe Kirsten Plessers en bewegingspsycholoog Cedric Arijs over hoe beweging ingezet kan worden bij de preventie en behandeling van depressie.

Kirsten Plessers heeft twintig jaar ervaring als psycholoog en gedragstherapeut. In haar therapieën ondervond ze dat beweging enorm kan bijdragen aan een grotere mentale veerkracht. Die inzichten bundelde ze in haar boek Psycholopen, over de mentale voordelen van lopen en wandelen. 

Cedric Arijs is sport- en bewegingspsycholoog. Hij helpt zijn patiënten om meer te bewegen en zo gezond te blijven, fysiek en mentaal.

  

Wat is depressie?

Plessers: ‘Depressie is een stoornis gekenmerkt door onder meer een sombere stemming en een verminderde interesse in activiteiten waar de patiënt voorheen wel veel voldoening uit haalde. We spreken van een depressie wanneer iemand zich minstens twee weken en het grootste deel van de dag neerslachtig voelt. Er kunnen nog hele reeks andere klachten optreden, zoals vermoeidheid, slaapproblemen, besluiteloosheid, futloosheid, gevoelens van waardeloosheid, hopeloosheid, wanhoop, schuld, en zelfs gedachten aan de dood. Iemand met een depressie ervaart vaak ook lichamelijk klachten, zoals rugpijn, oorsuizen of spijsverteringsproblemen.’

 

Hoe ontstaat een depressie?

Plessers: ‘We kunnen een depressie ook omschrijven als een ernstig verstoord evenwicht tussen draaglast en draagkracht. We zijn allemaal onderhevig aan een zekere draaglast: werk, stress of impactvolle gebeurtenissen bijvoorbeeld. Die draaglast compenseren we met onze draagkracht: onze algemene fysieke, mentale en sociale gezondheid, en ervaringen waar we voldoening uit halen. De draagkracht moet de draaglast minstens compenseren. Mensen met een depressie hebben het gevoel dat ze de controle over die balans kwijt zijn.’

Arijs: ‘Er spelen meerdere factoren een rol bij het ontstaan: biologische en erfelijke factoren, maar ook persoonlijkheidskenmerken en een persoonlijke voorgeschiedenis, zoals traumatiserende gebeurtenissen. Wie eenmaal een depressieve episode heeft doorgemaakt, loopt een verhoogd risico om er nog eens een te krijgen.’

 

Hoe vaak komt een depressie voor?

Plessers: ‘Er circuleren verschillende cijfers. Het is afhankelijk van welke criteria gehanteerd worden. Volgens recente cijfers kampt zes procent van de Belgen met een depressie.’

 

Hoe wordt een depressie nu behandeld?

Arijs: ‘De gouden standaard is een combinatie van psychotherapie en antidepressiva. In België helt de balans naar de antidepressiva, terwijl ze niet altijd nodig zijn. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat zowel artsen als patiënten graag “iets” als voorschrift willen. Hoewel lichaamsbeweging langzaamaan erkenning krijgt, wordt het nog niet vaak aangeboden als behandeling. Sommige artsen en patiënten hebben het moeilijk om lichaamsbeweging te zien als een vorm van behandeling.’

 

Wat kan lichaamsbeweging betekenen in de preventie of behandeling van depressie?

Plessers: ‘Wetenschappelijke studies tonen aan dat fysieke activiteit een preventief effect heeft. Lichaamsbeweging vermindert het risico op depressie met zestien procent. In een grootschalige studie waarbij deelnemers elf jaar lang werden gevolgd, stelden onderzoekers zelfs vast dat één uur lichaamsbeweging per week al het risico op een depressie doet verminderen. Nog beter is de algemene gezondheidsrichtlijn van minstens honderdvijftig minuten matig intensieve inspanning per week.’ 

 

Hoe kan je als arts een patiënt overtuigen om geen pil maar beweging als medicijn voor te schrijven?

Plessers: ‘Maak de patiënt duidelijk dat hij of zij dankzij lichaamsbeweging de regie over zijn of haar lichaam kan terugwinnen. Als patiënten ook na de therapie blijven bewegen, dan verlaag je de kans dat je langer afhankelijk blijft van hulpverleners.’ 

Arijs: ‘Medicatie kan helpen, maar het is geen duurzame oplossing. Eens je het pilletje wegneemt, kan een patiënt hervallen. Voor lichaamsbeweging is dat anders. Het is geen probleem om ook na de therapie te blijven bewegen, integendeel zelfs, wat de kans dat je hervalt verkleint.’

 

Over welke lichaamsbeweging spreken we dan?

Arijs: ‘Daarover zitten onderzoekers nog niet op één lijn. Aerobe lichaamsbeweging is het meest bestudeerd en dus wordt daar logischerwijs het meest over geschreven. Maar kleinere studies tonen aan dat bijvoorbeeld ook yoga en krachttraining een effect hebben. Het maakt dus waarschijnlijk niet uit welke lichaamsbeweging je doet. Ik raad daarom aan om vooral te doen waar je zelf zin in hebt. Wandelen, tuinieren, yoga, hardlopen of windsurfen, doe wat je graag doet. De lichaamsbeweging zou je niet mogen doen “omdat het moet van de dokter”, maar omdat je er ontzettend van geniet en het deugd doet.’

 

Wat doet lichaamsbeweging met onze hersenen?

Plessers: ‘Wanneer we bewegen, verandert de chemie van ons lichaam. Er komen stoffen vrij die een gunstig effect hebben op ons humeur en onze hersenen. BDNF of brain-derived neurotrophic factor speelt een cruciale rol. Het is moleculaire meststof voor ons brein omdat het zorgt voor de aanmaak van nieuwe hersencellen die onderling ook nog eens beter communiceren. We zien dat bij psychische aandoeningen bepaalde hersengebieden aan volume verliezen en dat ook de connectiviteit vermindert. Met wandelen en lopen kan je dat verval tegengaan en zelfs herstellen. Dat vind ik indrukwekkend. Het toont de plasticiteit van ons brein en hoeveel we zelf in handen hebben.’

 

Beweging verbetert ook nog eens de doorbloeding van de hersenen, wat de werking ervan verbetert. En er komen neurotransmitters zoals endorfine, dopamine en serotonine vrij. De meeste antidepressiva focussen zich op dezelfde neurotransmitters, maar via beweging komen ze op een natuurlijke manier vrij.

  

Arijs: ‘Bovenop de fysiologische effecten spelen ook sociale en psychologische factoren een rol. Door te bewegen zien patiënten een doel voor ogen en hebben ze het gevoel iets te bereiken. Het timmert aan hun zelfbeeld en geeft hen een meer positieve blik. Het regelt hun eetlust en slaapcyclus en leidt af van negatieve gedachten. Wie samen met anderen sport, heeft bovendien veel aan het sociaal contact. Iedereen kent het gelukzalige gevoel dat je ervaart na een deugddoende wandeling. Fysieke activiteit is ook een buffer voor heel wat nevenklachten van depressie. Lichaamsbeweging helpt bijvoorbeeld om futloosheid en  overgewicht aan te pakken.’

Plessers: ‘Lichaamsbeweging geeft je extra energie overdag en bevordert de slaap ‘s nachts. Die verbeterde algemene gezondheid werkt preventief tegen herval na een depressie.’ 

 

Is de kracht van lichaamsbeweging even groot als die van antidepressiva?

Arijs: ‘Uit de meest recente meta-analyse blijkt dat lichaamsbeweging op hetzelfde niveau kan staan als antidepressiva, maar bij lichaamsbeweging is er een grotere drop-out. Op dat vlak is er dus nog werk aan de winkel.’

 

Hoe begin je met bewegen als je futloos bent?

Plessers: ‘Voor de zwaarste vormen van depressie zijn antidepressiva zeker noodzakelijk, maar van zodra de meest ernstige klachten opgeklaard zijn, kan je proberen om lichaamsbeweging in te bouwen. Wacht niet op de dag dat de goesting er zal zijn, maar bouw stap voor stap op. Kleine beetjes helpen dan om jezelf in beweging te brengen. Tien minuten bewegen is beter dan niets. Elke beweging is winst. Leer genieten van lichaamsbeweging.’

 

Waaraan moet de lichaamsbeweging voldoen?

Arijs: ‘Dat is heel divers. Intensiever bewegen vinden heel wat mensen van nature onaangenaam, ondanks de positieve effecten die eraan gelinkt zijn. Om te voorkomen dat mensen hun goede voornemens om meer aan lichaamsbeweging te doen, niet te snel opgeven stem je de lichaamsbeweging het beste af op de persoonlijke voorkeur van de patiënt. Sommige patiënten bewegen liever in groep, anderen liever alleen. Sommige mensen gaan graag trainen in een fitness, voor andere is het een gruwel. In de natuur zijn heeft ook een aantoonbaar effect op het mentale welzijn, dus motiveer patiënten gerust aan om in een groene omgeving te bewegen.’

Plessers: ‘Grootste risico op een depressie is een vorige depressie. De kans op herval is dus groot. De patiënt moet zich de beweegmomenten daarom eigen kunnen maken. Hij of zij moet bewegen voor zichzelf, en het graag doen. Zoek dus iets wat je graag doet en wat je persoonlijk aanspreekt.’

 

Hoe bouw je lichaamsbeweging in je leven in?

Plessers: ‘Stel uitdagende maar haalbare doelen op. Maak daarbij het onderscheid tussen een waarde en een doel. Een doel is iets concreet, iets wat je wil bereiken en iets wat je op een gegeven moment wil afvinken - vijf kilometer kunnen lopen bijvoorbeeld. Een doel kan je motiveren, maar eens het doel bereikt is, dreigt er een leegte. Je kan je doelen verleggen, maar dat lukt niet eindeloos. Daarom moet het doel passen in wat je op lange termijn waardevol vindt: grenzen verkennen, sociale contacten leggen, een vaardigheid leren, gezond zijn…’

Arijs: ‘Ga op zoek naar een motiverende omgeving. Beweeg je liever in een vertrouwde omgeving, spreek dan met vrienden af om een (paar) keer per week te gaan wandelen. Ben je competitief ingesteld, sluit je dan aan bij een sportclub. Ben je een gezelschapsdier, volg dan groepslessen aan de sportschool. Ik vind trouwens dat clubs openlijker mogen communiceren over hun focus: ligt die op het competitieve, dan is dat prima, maar zeg dat dan ook. Zo vermijd je een drop-out van atleten die eerder voor hun plezier en de sociale contacten bij een club willen aansluiten.’ 

Plessers: ‘Maak een afspraak met jezelf. Bouw vaste beweegmomenten in. Zo maak je er een routine van. Plan desnoods een afspraak met jezelf in je agenda: woensdag om 13u ga ik zwemmen.’

Arijs: ‘Zoeken naar naar leermomenten of nieuwe vaardigheden levert enorm veel voldoening op. Dat wil niet zeggen dat je steeds competitiever moet worden. Blijf wel nieuwsgierig en hou een open blik. Ben je het lopen beu maar wil je nu wandelen, doe dat dan. Wil je een andere omgeving opzoeken om te sporten, dan ook.’

 

Vind een expert

 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Peter Verspeelt

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Justine Vandenbroeck

 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Huisarts, Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

  Sportarts
 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Ann Gillis

 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Willy Coosemans

 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Trees Dooms

 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Yente Antonissen

  Bewegingswetenschapper
 • Bruno D'Hulster

 • Johan Roeykens

 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Eline Vandersteen
  Projectmedewerker blessurepreventie

  Eline Vandersteen

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Sandra Lievrouw
  Algemeen & Projectmanager blessurepreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Joke De Prest
  Coördinator project & partnerships

  Joke De Prest

  Bewegingswetenschapper
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Vincent Metsers

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

  Huisarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Jempi Wilssens

 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Karel Pardaens

 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut

Gerelateerde items

Beleid
Corona en kinderen.png

Laat kinderen zoveel mogelijk normaal sporten

Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Nieuws Gezond Sporten Beleid Sportgeneeskunde Gezond Sporten
Blessurepreventie
enkelverzwikking

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
Weerstandsband.png

Weerstandsbanden: waarvoor dienen ze?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Sluiten