Lactaat: vriend of vijand?

Lactaat: vriend of vijand?

Reinout is zaakvoerder van Triathloncoach.be en 3Lab.be. Hij is tevens docent aan de KU Leuven en de Vlaamse Trainersschool (VTS) in de programma's voor triatlon en wielrennen. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring in het coachen van atleten en het ondersteunen van coaches. Zijn voornaamste expertise betreft het vertalen van wetenschappelijke informatie naar praktische aanbevelingen. Uithoudingssporten dicteren het ritme van zijn professioneel en privéleven.
Sporter Blog Training Training

Verzuurde benen, de klop van de hamer, geparkeerd staan, kramp tot achter de oren, … elke sporter maakt het al eens mee. Nogal eens wordt lactaat aangewezen als boosdoener. Maar is dit wel terecht? Inspanningsfysioloog Reinout Van Schuylenbergh geeft je een antwoord op deze vraag en vertelt je alles wat je moet weten over lactaat!

Afval?

Sinds 1780 onderzoeken wetenschappers de rol van lactaat in de menselijke fysiologie. Tot op vandaag blijven nog heel wat vragen bestaan en dit wijst op de complexe rol dat lactaat speelt. Intussen is de kennis geëvolueerd van “lactaat als afvalstof en oorzaak van spiervermoeidheid” tot “lactaat als brandstof voor spierinspanningen en een signaalmolecule voor tal van lichaamsprocessen” (Ferguson et al 2018).

Energie!

Om beter te begrijpen welke rol lactaat precies speelt, kijken we naar de energieleveringssystemen in ons lichaam.

Je zou onze energieleveringssystemen kunnen vergelijken met een hybridewagen die benzineaandrijving met elektrische aandrijving combineert en afhankelijk van de energiebehoefte en -beschikbaarheid (brandstof) met een bepaalde energiemix de wagen aandrijft.

In ons lichaam heten de motoren “het fosfageen energiesysteem”, “de glycolyse” en de “aerobe verbranding”. Het fosfageen systeem kan snel veel energie in korte tijd leveren (vermogen). Helaas zijn de energievoorraden (capaciteit) om dit systeem aan te drijven snel uitgeput en dienen de andere motoren al snel geactiveerd te worden.

Vereenvoudigd model glycose, oxidatie KH en oxidatie vetten

Figuur 1 illustreert een vereenvoudigd model van (1) de glycolyse, (2) de oxidatie van koolhydraten en (3) de oxidatie van vetten. 

Activiteit glycose en oxidatieve systeem i.f.v

Figuur 2 toont de activiteit van de glycolyse en het oxidatieve systeem in functie van de inspanningsintensiteit. Bij toenemende intensiteit verloopt de activatie van de glycolyse volgens een exponentiele curve (rode curve). De activiteit van het oxidatief systeem volgt een eerder lineair patroon (blauwe curve) (Wackerhage et al, 2022). 

Dit geeft aanleiding tot 3 typische scenario’s:

1. Inspanning aan een matige intensiteit

De matige intensieve inspanningen situeren zich in het linker spectrum van figuur 2: De glycolyse is nog niet erg actief en bijgevolg is de productie van pyruvaat beperkt. Dit heeft 2 belangrijke gevolgen:       
(1) Het oxidatieve (ook aerobe genoemd) energiesysteem heeft nog ruimte om Acetyl-CoA vanuit de beta-oxidatie (vetten) op te nemen en in energie om te zetten.    
(2) Dit zorgt ervoor dat er maar een beperkte drive is om pyruvaat in lactaat om te zetten. 

Lange, rustige duurtrainingen zijn inspanningen die we in dit domein kunnen onderbrengen. 

 2. Inspanning aan een hoge intensiteit

Bij toenemende intensiteit neemt de pyruvaatproductie toe. Zolang de aerobe energielevering dit nog de baas kan, is de energiemix vergelijkbaar zoals in scenario 1. Echter, er bestaat een competitie tussen de glycolyse en de beta-oxidatie voor een plaats in het aerobe metabolisme. Van zodra de pyruvaatproductie niet meer integraal kan worden opgevangen in het aerobe metabolisme verdwijnt de mogelijkheid om nog bijkomend vetten te verbranden. De glycolyse duwt als het ware de beta-oxidatie uit de energiemix. 

In figuur 2 wordt een evenwichtssituatie aangeduid op het moment dat de exponentiële curve van de glycolyse de lineaire curve van het oxidatieve systeem doorbreekt. Dit punt geeft de hoogste intensiteit weer waarbij nog net een evenwicht tussen beide energiesystemen bestaat. Dit punt wordt ook gedefinieerd als de ‘anaerobe drempel’ of ‘maximale lactaat steady state (MLSS)’. Deze intensiteit is goed bekend bij wielrenners tijdens een tijdrit of bij een beklimming van een col op het scherp van de snee. Een intensiteit die nog net haalbaar is. De intensiteit nog verhogen is echter niet lang vol te houden en deze situatie wordt beschreven in scenario 3. 

3. Inspanning aan een zeer hoge intensiteit

De intensiteit ligt nu dermate hoog dat de evenwichtssituatie tussen pyruvaatproductie en eliminatie wordt overschreden. Pyruvaat dreigt zich op te stapelen en wordt omgezet naar lactaat. Dit toont zich in een sterk verhoogde lactaatspiegel in het bloed. Het lactaat is evenwel geen eindproduct, maar kan opnieuw omgevormd worden naar pyruvaat en ingezet worden als energiesubstraat voor de aerobe energielevering. Men spreekt hier over de lactaatshuttle: het lactaat is een energiesubstraat dat van de ene locatie naar de andere kan migreren en bijdragen aan de invulling van de energiebehoefte (Hall et al 2016, Brooks et al 2022). 

Welke betekenis heeft lactaat voor mij?

Het is duidelijk dat lactaat (pyruvaat) een sleutelrol speelt in de balans van de verschillende energiesystemen en dat de lactaatconcentratie in het bloed het gevolg is van een dynamisch proces van productie en eliminatie. Bijgevolg kunnen lactaatwaarden enkel geïnterpreteerd worden in het licht van de maximale lactaatproductie (vLamax) enerzijds en de maximale lactaateliminatie (VO2max) anderzijds. De klassieke (en nog steeds gangbare) meet- en interpretatiemethoden schieten hier te kort en meer geavanceerde modellen kunnen een oplossing bieden (Wackerhage et al, 2022).

In functie van optimale prestaties in een bepaalde sportdiscipline is een welbepaalde energiemix optimaal. Een sprinter in het wielrennen dient zowel uit te blinken in uithoudingsvermogen om de duur van de race te verteren, als in explosiviteit voor de eindsprint. Dus zowel de aerobe motor (VO2max) als glycolytische motor (vLamax) moeten voldoende uitgebouwd zijn. Voor een lange afstandstriatleet liggen de vereisten anders: de aerobe motor blijft een prioriteit, maar de glycolytische motor dient best onderdrukt te worden om de vetverbranding optimaal te laten functioneren. Dus niet het maximaliseren, maar wel het optimaliseren van de energiesystemen is aangewezen in functie van een topprestatie in een specifieke sportdiscipline (tabel).

Sportdiscipline

vLaMax (mmol/L/s)

VO2max (ml/kg/min)

Triatlon lange afstand

0.2-0.3

75-85

Wegwielrennen – sprinter

0.7-0.9

75-85

Atletiek – sprintnummers

1.0-1.2

50-60

Enkele referentiewaarden voor topatleten (heren).

Ik voel toch de verzuring en de spiervermoeidheid?

Maar hoe zit het nu met de pijn en de vermoeidheidssignalen tijdens intensieve activiteit? Deze signalen zijn zeer reëel en zien we geassocieerd met hoge lactaatconcentraties in het bloed. Het is evenwel verkeerd te denken dat het lactaat de oorzaak is van deze vermoeidheid. Vermoeidheid is het gevolg van een zeer complexe interactie tussen metabole, neuromusculaire en mentale processen en kan niet tot één oorzaak herleid worden (McCormick et al, 2015, Hall et al 2016). 

Conclusies

Het is duidelijk dat er niet meer op een traditionele manier naar lactaat gekeken kan worden. Indien met de adequate protocollen gemeten en geïnterpreteerd, kan er aan de hand van lactaatmetingen zeer relevante informatie verzameld worden over de fysiologische kwaliteiten van de sporter. Deze informatie kan gebruikt worden voor de sturing van het trainingsproces en de sportprestatie.

 

Referentielijst

  • McCormick A, Meijen C, Marcora S. Psychological Determinants of Whole-Body Endurance Performance. Sports Med. 2015 Jul;45(7):997-1015. doi: 10.1007/s40279-015-0319-6. 
  • Brooks GA, Arevalo JA, Osmond AD, Leija RG, Curl CC, Tovar AP. Lactate in contemporary biology: a phoenix risen. J Physiol. 2022 Mar;600(5):1229-1251. doi: 10.1113/JP280955.
  • Hall MM, Rajasekaran S, Thomsen TW, Peterson AR. Lactate: Friend or Foe. PM&R. 2016 Mar;8(3 Suppl): S8-S15. doi: 10.1016/j.pmrj.2015.10.018. 
  • Wackerhage H, Gehlert S, Schulz H, Weber S, Ring-Dimitriou S, Heine O. Lactate Thresholds and the Simulation of Human Energy Metabolism: Contributions by the Cologne Sports Medicine Group in the 1970s and 1980s. Front Physiol. 2022 Jul 22;13:899670. doi: 10.3389/fphys.2022.899670.
  • Ferguson, B.S., Rogatzki, M.J., Goodwin, M.L. et al. Lactate metabolism: historical context, prior misinterpretations, and current understanding. Eur J Appl Physiol 118, 691–728 (2018)

Vind een expert

 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Jitse Maes

  Huisarts, Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Windy Lycke

 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Carl De Crée

 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Trees Dooms

 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Julie Zels

 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Justine Stevens

 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

  Huisarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • John Roosen

  Cardioloog
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Bruno D'Hulster

 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • An Konings

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Roben dedecker

 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jempi Wilssens

 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • jana stevens

  Podoloog
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Charlotte Hoeman

  Diëtist
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager blessurepreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg

Gerelateerde items

Training
Apneu

Apneutraining: Acute en chronische effecten op inspanningstolerantie

Sporter Artikel Training Training
Blessurepreventie
enkelverzwikking

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
Weerstandsband.png

Weerstandsbanden: waarvoor dienen ze?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Sluiten