Lactaat: vriend of vijand?

Lactaat: vriend of vijand?

Reinout is zaakvoerder van Triathloncoach.be en 3Lab.be. Hij is tevens docent aan de KU Leuven en de Vlaamse Trainersschool (VTS) in de programma's voor triatlon en wielrennen. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring in het coachen van atleten en het ondersteunen van coaches. Zijn voornaamste expertise betreft het vertalen van wetenschappelijke informatie naar praktische aanbevelingen. Uithoudingssporten dicteren het ritme van zijn professioneel en privéleven.
Sporter Blog Training Training

Verzuurde benen, de klop van de hamer, geparkeerd staan, kramp tot achter de oren, … elke sporter maakt het al eens mee. Nogal eens wordt lactaat aangewezen als boosdoener. Maar is dit wel terecht? Inspanningsfysioloog Reinout Van Schuylenbergh geeft je een antwoord op deze vraag en vertelt je alles wat je moet weten over lactaat!

Afval?

Sinds 1780 onderzoeken wetenschappers de rol van lactaat in de menselijke fysiologie. Tot op vandaag blijven nog heel wat vragen bestaan en dit wijst op de complexe rol dat lactaat speelt. Intussen is de kennis geëvolueerd van “lactaat als afvalstof en oorzaak van spiervermoeidheid” tot “lactaat als brandstof voor spierinspanningen en een signaalmolecule voor tal van lichaamsprocessen” (Ferguson et al 2018).

Energie!

Om beter te begrijpen welke rol lactaat precies speelt, kijken we naar de energieleveringssystemen in ons lichaam.

Je zou onze energieleveringssystemen kunnen vergelijken met een hybridewagen die benzineaandrijving met elektrische aandrijving combineert en afhankelijk van de energiebehoefte en -beschikbaarheid (brandstof) met een bepaalde energiemix de wagen aandrijft.

In ons lichaam heten de motoren “het fosfageen energiesysteem”, “de glycolyse” en de “aerobe verbranding”. Het fosfageen systeem kan snel veel energie in korte tijd leveren (vermogen). Helaas zijn de energievoorraden (capaciteit) om dit systeem aan te drijven snel uitgeput en dienen de andere motoren al snel geactiveerd te worden.

Vereenvoudigd model glycose, oxidatie KH en oxidatie vetten

Figuur 1 illustreert een vereenvoudigd model van (1) de glycolyse, (2) de oxidatie van koolhydraten en (3) de oxidatie van vetten. 

Activiteit glycose en oxidatieve systeem i.f.v

Figuur 2 toont de activiteit van de glycolyse en het oxidatieve systeem in functie van de inspanningsintensiteit. Bij toenemende intensiteit verloopt de activatie van de glycolyse volgens een exponentiele curve (rode curve). De activiteit van het oxidatief systeem volgt een eerder lineair patroon (blauwe curve) (Wackerhage et al, 2022). 

Dit geeft aanleiding tot 3 typische scenario’s:

1. Inspanning aan een matige intensiteit

De matige intensieve inspanningen situeren zich in het linker spectrum van figuur 2: De glycolyse is nog niet erg actief en bijgevolg is de productie van pyruvaat beperkt. Dit heeft 2 belangrijke gevolgen:       
(1) Het oxidatieve (ook aerobe genoemd) energiesysteem heeft nog ruimte om Acetyl-CoA vanuit de beta-oxidatie (vetten) op te nemen en in energie om te zetten.    
(2) Dit zorgt ervoor dat er maar een beperkte drive is om pyruvaat in lactaat om te zetten. 

Lange, rustige duurtrainingen zijn inspanningen die we in dit domein kunnen onderbrengen. 

 2. Inspanning aan een hoge intensiteit

Bij toenemende intensiteit neemt de pyruvaatproductie toe. Zolang de aerobe energielevering dit nog de baas kan, is de energiemix vergelijkbaar zoals in scenario 1. Echter, er bestaat een competitie tussen de glycolyse en de beta-oxidatie voor een plaats in het aerobe metabolisme. Van zodra de pyruvaatproductie niet meer integraal kan worden opgevangen in het aerobe metabolisme verdwijnt de mogelijkheid om nog bijkomend vetten te verbranden. De glycolyse duwt als het ware de beta-oxidatie uit de energiemix. 

In figuur 2 wordt een evenwichtssituatie aangeduid op het moment dat de exponentiële curve van de glycolyse de lineaire curve van het oxidatieve systeem doorbreekt. Dit punt geeft de hoogste intensiteit weer waarbij nog net een evenwicht tussen beide energiesystemen bestaat. Dit punt wordt ook gedefinieerd als de ‘anaerobe drempel’ of ‘maximale lactaat steady state (MLSS)’. Deze intensiteit is goed bekend bij wielrenners tijdens een tijdrit of bij een beklimming van een col op het scherp van de snee. Een intensiteit die nog net haalbaar is. De intensiteit nog verhogen is echter niet lang vol te houden en deze situatie wordt beschreven in scenario 3. 

3. Inspanning aan een zeer hoge intensiteit

De intensiteit ligt nu dermate hoog dat de evenwichtssituatie tussen pyruvaatproductie en eliminatie wordt overschreden. Pyruvaat dreigt zich op te stapelen en wordt omgezet naar lactaat. Dit toont zich in een sterk verhoogde lactaatspiegel in het bloed. Het lactaat is evenwel geen eindproduct, maar kan opnieuw omgevormd worden naar pyruvaat en ingezet worden als energiesubstraat voor de aerobe energielevering. Men spreekt hier over de lactaatshuttle: het lactaat is een energiesubstraat dat van de ene locatie naar de andere kan migreren en bijdragen aan de invulling van de energiebehoefte (Hall et al 2016, Brooks et al 2022). 

Welke betekenis heeft lactaat voor mij?

Het is duidelijk dat lactaat (pyruvaat) een sleutelrol speelt in de balans van de verschillende energiesystemen en dat de lactaatconcentratie in het bloed het gevolg is van een dynamisch proces van productie en eliminatie. Bijgevolg kunnen lactaatwaarden enkel geïnterpreteerd worden in het licht van de maximale lactaatproductie (vLamax) enerzijds en de maximale lactaateliminatie (VO2max) anderzijds. De klassieke (en nog steeds gangbare) meet- en interpretatiemethoden schieten hier te kort en meer geavanceerde modellen kunnen een oplossing bieden (Wackerhage et al, 2022).

In functie van optimale prestaties in een bepaalde sportdiscipline is een welbepaalde energiemix optimaal. Een sprinter in het wielrennen dient zowel uit te blinken in uithoudingsvermogen om de duur van de race te verteren, als in explosiviteit voor de eindsprint. Dus zowel de aerobe motor (VO2max) als glycolytische motor (vLamax) moeten voldoende uitgebouwd zijn. Voor een lange afstandstriatleet liggen de vereisten anders: de aerobe motor blijft een prioriteit, maar de glycolytische motor dient best onderdrukt te worden om de vetverbranding optimaal te laten functioneren. Dus niet het maximaliseren, maar wel het optimaliseren van de energiesystemen is aangewezen in functie van een topprestatie in een specifieke sportdiscipline (tabel).

Sportdiscipline

vLaMax (mmol/L/s)

VO2max (ml/kg/min)

Triatlon lange afstand

0.2-0.3

75-85

Wegwielrennen – sprinter

0.7-0.9

75-85

Atletiek – sprintnummers

1.0-1.2

50-60

Enkele referentiewaarden voor topatleten (heren).

Ik voel toch de verzuring en de spiervermoeidheid?

Maar hoe zit het nu met de pijn en de vermoeidheidssignalen tijdens intensieve activiteit? Deze signalen zijn zeer reëel en zien we geassocieerd met hoge lactaatconcentraties in het bloed. Het is evenwel verkeerd te denken dat het lactaat de oorzaak is van deze vermoeidheid. Vermoeidheid is het gevolg van een zeer complexe interactie tussen metabole, neuromusculaire en mentale processen en kan niet tot één oorzaak herleid worden (McCormick et al, 2015, Hall et al 2016). 

Conclusies

Het is duidelijk dat er niet meer op een traditionele manier naar lactaat gekeken kan worden. Indien met de adequate protocollen gemeten en geïnterpreteerd, kan er aan de hand van lactaatmetingen zeer relevante informatie verzameld worden over de fysiologische kwaliteiten van de sporter. Deze informatie kan gebruikt worden voor de sturing van het trainingsproces en de sportprestatie.

 

Referentielijst

  • McCormick A, Meijen C, Marcora S. Psychological Determinants of Whole-Body Endurance Performance. Sports Med. 2015 Jul;45(7):997-1015. doi: 10.1007/s40279-015-0319-6. 
  • Brooks GA, Arevalo JA, Osmond AD, Leija RG, Curl CC, Tovar AP. Lactate in contemporary biology: a phoenix risen. J Physiol. 2022 Mar;600(5):1229-1251. doi: 10.1113/JP280955.
  • Hall MM, Rajasekaran S, Thomsen TW, Peterson AR. Lactate: Friend or Foe. PM&R. 2016 Mar;8(3 Suppl): S8-S15. doi: 10.1016/j.pmrj.2015.10.018. 
  • Wackerhage H, Gehlert S, Schulz H, Weber S, Ring-Dimitriou S, Heine O. Lactate Thresholds and the Simulation of Human Energy Metabolism: Contributions by the Cologne Sports Medicine Group in the 1970s and 1980s. Front Physiol. 2022 Jul 22;13:899670. doi: 10.3389/fphys.2022.899670.
  • Ferguson, B.S., Rogatzki, M.J., Goodwin, M.L. et al. Lactate metabolism: historical context, prior misinterpretations, and current understanding. Eur J Appl Physiol 118, 691–728 (2018)

Vind een expert

 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Leysen Joppe

  Leysen Joppe

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Mitch Malavolta

  Huisarts, Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Roel Jacobs

  Roel Jacobs

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Raf Coremans

  Huisarts, Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Gert Droessaert

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Annelies Van Erck

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Hamza Laamarti

  Diëtist
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Voorzitter

  Inge De Ridder

  Sportdiëtist
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Dorien Meeusen

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Johan Roeykens

 • Trees Dooms

 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Willy Coosemans

 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Maaike Polspoel

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Jana Stevens

  Podoloog
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • BVBA Samcon

 • Erik Van Lierde

 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts, Gynaecoloog
 • An Konings

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Karl Brack

  Gynaecoloog
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer

Gerelateerde items

Training
Apneu

Apneutraining: Acute en chronische effecten op inspanningstolerantie

Sporter Artikel Training Training
Blessurepreventie
enkelverzwikking

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
Weerstandsband.png

Weerstandsbanden: waarvoor dienen ze?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Sluiten