Lactaat: vriend of vijand?

Lactaat: vriend of vijand?

Reinout is zaakvoerder van Triathloncoach.be en 3Lab.be. Hij is tevens docent aan de KU Leuven en de Vlaamse Trainersschool (VTS) in de programma's voor triatlon en wielrennen. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring in het coachen van atleten en het ondersteunen van coaches. Zijn voornaamste expertise betreft het vertalen van wetenschappelijke informatie naar praktische aanbevelingen. Uithoudingssporten dicteren het ritme van zijn professioneel en privéleven.
Sporter Blog Training Training

Verzuurde benen, de klop van de hamer, geparkeerd staan, kramp tot achter de oren, … elke sporter maakt het al eens mee. Nogal eens wordt lactaat aangewezen als boosdoener. Maar is dit wel terecht? Inspanningsfysioloog Reinout Van Schuylenbergh geeft je een antwoord op deze vraag en vertelt je alles wat je moet weten over lactaat!

Afval?

Sinds 1780 onderzoeken wetenschappers de rol van lactaat in de menselijke fysiologie. Tot op vandaag blijven nog heel wat vragen bestaan en dit wijst op de complexe rol dat lactaat speelt. Intussen is de kennis geëvolueerd van “lactaat als afvalstof en oorzaak van spiervermoeidheid” tot “lactaat als brandstof voor spierinspanningen en een signaalmolecule voor tal van lichaamsprocessen” (Ferguson et al 2018).

Energie!

Om beter te begrijpen welke rol lactaat precies speelt, kijken we naar de energieleveringssystemen in ons lichaam.

Je zou onze energieleveringssystemen kunnen vergelijken met een hybridewagen die benzineaandrijving met elektrische aandrijving combineert en afhankelijk van de energiebehoefte en -beschikbaarheid (brandstof) met een bepaalde energiemix de wagen aandrijft.

In ons lichaam heten de motoren “het fosfageen energiesysteem”, “de glycolyse” en de “aerobe verbranding”. Het fosfageen systeem kan snel veel energie in korte tijd leveren (vermogen). Helaas zijn de energievoorraden (capaciteit) om dit systeem aan te drijven snel uitgeput en dienen de andere motoren al snel geactiveerd te worden.

Vereenvoudigd model glycose, oxidatie KH en oxidatie vetten

Figuur 1 illustreert een vereenvoudigd model van (1) de glycolyse, (2) de oxidatie van koolhydraten en (3) de oxidatie van vetten. 

Activiteit glycose en oxidatieve systeem i.f.v

Figuur 2 toont de activiteit van de glycolyse en het oxidatieve systeem in functie van de inspanningsintensiteit. Bij toenemende intensiteit verloopt de activatie van de glycolyse volgens een exponentiele curve (rode curve). De activiteit van het oxidatief systeem volgt een eerder lineair patroon (blauwe curve) (Wackerhage et al, 2022). 

Dit geeft aanleiding tot 3 typische scenario’s:

1. Inspanning aan een matige intensiteit

De matige intensieve inspanningen situeren zich in het linker spectrum van figuur 2: De glycolyse is nog niet erg actief en bijgevolg is de productie van pyruvaat beperkt. Dit heeft 2 belangrijke gevolgen:       
(1) Het oxidatieve (ook aerobe genoemd) energiesysteem heeft nog ruimte om Acetyl-CoA vanuit de beta-oxidatie (vetten) op te nemen en in energie om te zetten.    
(2) Dit zorgt ervoor dat er maar een beperkte drive is om pyruvaat in lactaat om te zetten. 

Lange, rustige duurtrainingen zijn inspanningen die we in dit domein kunnen onderbrengen. 

 2. Inspanning aan een hoge intensiteit

Bij toenemende intensiteit neemt de pyruvaatproductie toe. Zolang de aerobe energielevering dit nog de baas kan, is de energiemix vergelijkbaar zoals in scenario 1. Echter, er bestaat een competitie tussen de glycolyse en de beta-oxidatie voor een plaats in het aerobe metabolisme. Van zodra de pyruvaatproductie niet meer integraal kan worden opgevangen in het aerobe metabolisme verdwijnt de mogelijkheid om nog bijkomend vetten te verbranden. De glycolyse duwt als het ware de beta-oxidatie uit de energiemix. 

In figuur 2 wordt een evenwichtssituatie aangeduid op het moment dat de exponentiële curve van de glycolyse de lineaire curve van het oxidatieve systeem doorbreekt. Dit punt geeft de hoogste intensiteit weer waarbij nog net een evenwicht tussen beide energiesystemen bestaat. Dit punt wordt ook gedefinieerd als de ‘anaerobe drempel’ of ‘maximale lactaat steady state (MLSS)’. Deze intensiteit is goed bekend bij wielrenners tijdens een tijdrit of bij een beklimming van een col op het scherp van de snee. Een intensiteit die nog net haalbaar is. De intensiteit nog verhogen is echter niet lang vol te houden en deze situatie wordt beschreven in scenario 3. 

3. Inspanning aan een zeer hoge intensiteit

De intensiteit ligt nu dermate hoog dat de evenwichtssituatie tussen pyruvaatproductie en eliminatie wordt overschreden. Pyruvaat dreigt zich op te stapelen en wordt omgezet naar lactaat. Dit toont zich in een sterk verhoogde lactaatspiegel in het bloed. Het lactaat is evenwel geen eindproduct, maar kan opnieuw omgevormd worden naar pyruvaat en ingezet worden als energiesubstraat voor de aerobe energielevering. Men spreekt hier over de lactaatshuttle: het lactaat is een energiesubstraat dat van de ene locatie naar de andere kan migreren en bijdragen aan de invulling van de energiebehoefte (Hall et al 2016, Brooks et al 2022). 

Welke betekenis heeft lactaat voor mij?

Het is duidelijk dat lactaat (pyruvaat) een sleutelrol speelt in de balans van de verschillende energiesystemen en dat de lactaatconcentratie in het bloed het gevolg is van een dynamisch proces van productie en eliminatie. Bijgevolg kunnen lactaatwaarden enkel geïnterpreteerd worden in het licht van de maximale lactaatproductie (vLamax) enerzijds en de maximale lactaateliminatie (VO2max) anderzijds. De klassieke (en nog steeds gangbare) meet- en interpretatiemethoden schieten hier te kort en meer geavanceerde modellen kunnen een oplossing bieden (Wackerhage et al, 2022).

In functie van optimale prestaties in een bepaalde sportdiscipline is een welbepaalde energiemix optimaal. Een sprinter in het wielrennen dient zowel uit te blinken in uithoudingsvermogen om de duur van de race te verteren, als in explosiviteit voor de eindsprint. Dus zowel de aerobe motor (VO2max) als glycolytische motor (vLamax) moeten voldoende uitgebouwd zijn. Voor een lange afstandstriatleet liggen de vereisten anders: de aerobe motor blijft een prioriteit, maar de glycolytische motor dient best onderdrukt te worden om de vetverbranding optimaal te laten functioneren. Dus niet het maximaliseren, maar wel het optimaliseren van de energiesystemen is aangewezen in functie van een topprestatie in een specifieke sportdiscipline (tabel).

Sportdiscipline

vLaMax (mmol/L/s)

VO2max (ml/kg/min)

Triatlon lange afstand

0.2-0.3

75-85

Wegwielrennen – sprinter

0.7-0.9

75-85

Atletiek – sprintnummers

1.0-1.2

50-60

Enkele referentiewaarden voor topatleten (heren).

Ik voel toch de verzuring en de spiervermoeidheid?

Maar hoe zit het nu met de pijn en de vermoeidheidssignalen tijdens intensieve activiteit? Deze signalen zijn zeer reëel en zien we geassocieerd met hoge lactaatconcentraties in het bloed. Het is evenwel verkeerd te denken dat het lactaat de oorzaak is van deze vermoeidheid. Vermoeidheid is het gevolg van een zeer complexe interactie tussen metabole, neuromusculaire en mentale processen en kan niet tot één oorzaak herleid worden (McCormick et al, 2015, Hall et al 2016). 

Conclusies

Het is duidelijk dat er niet meer op een traditionele manier naar lactaat gekeken kan worden. Indien met de adequate protocollen gemeten en geïnterpreteerd, kan er aan de hand van lactaatmetingen zeer relevante informatie verzameld worden over de fysiologische kwaliteiten van de sporter. Deze informatie kan gebruikt worden voor de sturing van het trainingsproces en de sportprestatie.

 

Referentielijst

  • McCormick A, Meijen C, Marcora S. Psychological Determinants of Whole-Body Endurance Performance. Sports Med. 2015 Jul;45(7):997-1015. doi: 10.1007/s40279-015-0319-6. 
  • Brooks GA, Arevalo JA, Osmond AD, Leija RG, Curl CC, Tovar AP. Lactate in contemporary biology: a phoenix risen. J Physiol. 2022 Mar;600(5):1229-1251. doi: 10.1113/JP280955.
  • Hall MM, Rajasekaran S, Thomsen TW, Peterson AR. Lactate: Friend or Foe. PM&R. 2016 Mar;8(3 Suppl): S8-S15. doi: 10.1016/j.pmrj.2015.10.018. 
  • Wackerhage H, Gehlert S, Schulz H, Weber S, Ring-Dimitriou S, Heine O. Lactate Thresholds and the Simulation of Human Energy Metabolism: Contributions by the Cologne Sports Medicine Group in the 1970s and 1980s. Front Physiol. 2022 Jul 22;13:899670. doi: 10.3389/fphys.2022.899670.
  • Ferguson, B.S., Rogatzki, M.J., Goodwin, M.L. et al. Lactate metabolism: historical context, prior misinterpretations, and current understanding. Eur J Appl Physiol 118, 691–728 (2018)

Vind een expert

 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Sara Engels

  Gynaecoloog
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Mitch Malavolta

  Huisarts, Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Hamza Laamarti

  Diëtist
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut, Trainer
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts, Gynaecoloog
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Gezond en Ethisch Sporten

 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Roel Jacobs

  Roel Jacobs

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Annelies Van Erck

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Gert Droessaert

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Dorien Meeusen

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Trees Dooms

 • Jan Leire

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Leysen Joppe

  Leysen Joppe

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • An Konings

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Karel Pardaens

 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Diëtist en Gedrags- & Mindsetspecialist

  Lieselot Wouters

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Karl Brack

  Gynaecoloog
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Raf Coremans

  Huisarts, Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Voorzitter

  Inge De Ridder

  Sportdiëtist
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Barbara Vandenbussche

  Barbara Vandenbussche

  Kinesitherapeut
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Michel Herssens

  Cardioloog

Gerelateerde items

Training
Apneu

Apneutraining: Acute en chronische effecten op inspanningstolerantie

Sporter Artikel Training Training
Kinderen en jongeren_sporthethiek.png

Hoe kijken kinderen en jongeren naar een veilig sportklimaat?

Sporter Blog Ethiek
Beleid
Grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag in de sportclub: wat kan jij doen en bij wie kan je terecht?

Sporter Blog Ethiek Gezond Sporten Beleid Gezond Sporten
Blessurepreventie
enkelverzwikking

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Sluiten