Lactaat: vriend of vijand?

Lactaat: vriend of vijand?

Reinout is zaakvoerder van Triathloncoach.be en 3Lab.be. Hij is tevens docent aan de KU Leuven en de Vlaamse Trainersschool (VTS) in de programma's voor triatlon en wielrennen. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring in het coachen van atleten en het ondersteunen van coaches. Zijn voornaamste expertise betreft het vertalen van wetenschappelijke informatie naar praktische aanbevelingen. Uithoudingssporten dicteren het ritme van zijn professioneel en privéleven.
Sporter Blog Training Training

Verzuurde benen, de klop van de hamer, geparkeerd staan, kramp tot achter de oren, … elke sporter maakt het al eens mee. Nogal eens wordt lactaat aangewezen als boosdoener. Maar is dit wel terecht? Inspanningsfysioloog Reinout Van Schuylenbergh geeft je een antwoord op deze vraag en vertelt je alles wat je moet weten over lactaat!

Afval?

Sinds 1780 onderzoeken wetenschappers de rol van lactaat in de menselijke fysiologie. Tot op vandaag blijven nog heel wat vragen bestaan en dit wijst op de complexe rol dat lactaat speelt. Intussen is de kennis geëvolueerd van “lactaat als afvalstof en oorzaak van spiervermoeidheid” tot “lactaat als brandstof voor spierinspanningen en een signaalmolecule voor tal van lichaamsprocessen” (Ferguson et al 2018).

Energie!

Om beter te begrijpen welke rol lactaat precies speelt, kijken we naar de energieleveringssystemen in ons lichaam.

Je zou onze energieleveringssystemen kunnen vergelijken met een hybridewagen die benzineaandrijving met elektrische aandrijving combineert en afhankelijk van de energiebehoefte en -beschikbaarheid (brandstof) met een bepaalde energiemix de wagen aandrijft.

In ons lichaam heten de motoren “het fosfageen energiesysteem”, “de glycolyse” en de “aerobe verbranding”. Het fosfageen systeem kan snel veel energie in korte tijd leveren (vermogen). Helaas zijn de energievoorraden (capaciteit) om dit systeem aan te drijven snel uitgeput en dienen de andere motoren al snel geactiveerd te worden.

Vereenvoudigd model glycose, oxidatie KH en oxidatie vetten

Figuur 1 illustreert een vereenvoudigd model van (1) de glycolyse, (2) de oxidatie van koolhydraten en (3) de oxidatie van vetten. 

Activiteit glycose en oxidatieve systeem i.f.v

Figuur 2 toont de activiteit van de glycolyse en het oxidatieve systeem in functie van de inspanningsintensiteit. Bij toenemende intensiteit verloopt de activatie van de glycolyse volgens een exponentiele curve (rode curve). De activiteit van het oxidatief systeem volgt een eerder lineair patroon (blauwe curve) (Wackerhage et al, 2022). 

Dit geeft aanleiding tot 3 typische scenario’s:

1. Inspanning aan een matige intensiteit

De matige intensieve inspanningen situeren zich in het linker spectrum van figuur 2: De glycolyse is nog niet erg actief en bijgevolg is de productie van pyruvaat beperkt. Dit heeft 2 belangrijke gevolgen:       
(1) Het oxidatieve (ook aerobe genoemd) energiesysteem heeft nog ruimte om Acetyl-CoA vanuit de beta-oxidatie (vetten) op te nemen en in energie om te zetten.    
(2) Dit zorgt ervoor dat er maar een beperkte drive is om pyruvaat in lactaat om te zetten. 

Lange, rustige duurtrainingen zijn inspanningen die we in dit domein kunnen onderbrengen. 

 2. Inspanning aan een hoge intensiteit

Bij toenemende intensiteit neemt de pyruvaatproductie toe. Zolang de aerobe energielevering dit nog de baas kan, is de energiemix vergelijkbaar zoals in scenario 1. Echter, er bestaat een competitie tussen de glycolyse en de beta-oxidatie voor een plaats in het aerobe metabolisme. Van zodra de pyruvaatproductie niet meer integraal kan worden opgevangen in het aerobe metabolisme verdwijnt de mogelijkheid om nog bijkomend vetten te verbranden. De glycolyse duwt als het ware de beta-oxidatie uit de energiemix. 

In figuur 2 wordt een evenwichtssituatie aangeduid op het moment dat de exponentiële curve van de glycolyse de lineaire curve van het oxidatieve systeem doorbreekt. Dit punt geeft de hoogste intensiteit weer waarbij nog net een evenwicht tussen beide energiesystemen bestaat. Dit punt wordt ook gedefinieerd als de ‘anaerobe drempel’ of ‘maximale lactaat steady state (MLSS)’. Deze intensiteit is goed bekend bij wielrenners tijdens een tijdrit of bij een beklimming van een col op het scherp van de snee. Een intensiteit die nog net haalbaar is. De intensiteit nog verhogen is echter niet lang vol te houden en deze situatie wordt beschreven in scenario 3. 

3. Inspanning aan een zeer hoge intensiteit

De intensiteit ligt nu dermate hoog dat de evenwichtssituatie tussen pyruvaatproductie en eliminatie wordt overschreden. Pyruvaat dreigt zich op te stapelen en wordt omgezet naar lactaat. Dit toont zich in een sterk verhoogde lactaatspiegel in het bloed. Het lactaat is evenwel geen eindproduct, maar kan opnieuw omgevormd worden naar pyruvaat en ingezet worden als energiesubstraat voor de aerobe energielevering. Men spreekt hier over de lactaatshuttle: het lactaat is een energiesubstraat dat van de ene locatie naar de andere kan migreren en bijdragen aan de invulling van de energiebehoefte (Hall et al 2016, Brooks et al 2022). 

Welke betekenis heeft lactaat voor mij?

Het is duidelijk dat lactaat (pyruvaat) een sleutelrol speelt in de balans van de verschillende energiesystemen en dat de lactaatconcentratie in het bloed het gevolg is van een dynamisch proces van productie en eliminatie. Bijgevolg kunnen lactaatwaarden enkel geïnterpreteerd worden in het licht van de maximale lactaatproductie (vLamax) enerzijds en de maximale lactaateliminatie (VO2max) anderzijds. De klassieke (en nog steeds gangbare) meet- en interpretatiemethoden schieten hier te kort en meer geavanceerde modellen kunnen een oplossing bieden (Wackerhage et al, 2022).

In functie van optimale prestaties in een bepaalde sportdiscipline is een welbepaalde energiemix optimaal. Een sprinter in het wielrennen dient zowel uit te blinken in uithoudingsvermogen om de duur van de race te verteren, als in explosiviteit voor de eindsprint. Dus zowel de aerobe motor (VO2max) als glycolytische motor (vLamax) moeten voldoende uitgebouwd zijn. Voor een lange afstandstriatleet liggen de vereisten anders: de aerobe motor blijft een prioriteit, maar de glycolytische motor dient best onderdrukt te worden om de vetverbranding optimaal te laten functioneren. Dus niet het maximaliseren, maar wel het optimaliseren van de energiesystemen is aangewezen in functie van een topprestatie in een specifieke sportdiscipline (tabel).

Sportdiscipline

vLaMax (mmol/L/s)

VO2max (ml/kg/min)

Triatlon lange afstand

0.2-0.3

75-85

Wegwielrennen – sprinter

0.7-0.9

75-85

Atletiek – sprintnummers

1.0-1.2

50-60

Enkele referentiewaarden voor topatleten (heren).

Ik voel toch de verzuring en de spiervermoeidheid?

Maar hoe zit het nu met de pijn en de vermoeidheidssignalen tijdens intensieve activiteit? Deze signalen zijn zeer reëel en zien we geassocieerd met hoge lactaatconcentraties in het bloed. Het is evenwel verkeerd te denken dat het lactaat de oorzaak is van deze vermoeidheid. Vermoeidheid is het gevolg van een zeer complexe interactie tussen metabole, neuromusculaire en mentale processen en kan niet tot één oorzaak herleid worden (McCormick et al, 2015, Hall et al 2016). 

Conclusies

Het is duidelijk dat er niet meer op een traditionele manier naar lactaat gekeken kan worden. Indien met de adequate protocollen gemeten en geïnterpreteerd, kan er aan de hand van lactaatmetingen zeer relevante informatie verzameld worden over de fysiologische kwaliteiten van de sporter. Deze informatie kan gebruikt worden voor de sturing van het trainingsproces en de sportprestatie.

 

Referentielijst

  • McCormick A, Meijen C, Marcora S. Psychological Determinants of Whole-Body Endurance Performance. Sports Med. 2015 Jul;45(7):997-1015. doi: 10.1007/s40279-015-0319-6. 
  • Brooks GA, Arevalo JA, Osmond AD, Leija RG, Curl CC, Tovar AP. Lactate in contemporary biology: a phoenix risen. J Physiol. 2022 Mar;600(5):1229-1251. doi: 10.1113/JP280955.
  • Hall MM, Rajasekaran S, Thomsen TW, Peterson AR. Lactate: Friend or Foe. PM&R. 2016 Mar;8(3 Suppl): S8-S15. doi: 10.1016/j.pmrj.2015.10.018. 
  • Wackerhage H, Gehlert S, Schulz H, Weber S, Ring-Dimitriou S, Heine O. Lactate Thresholds and the Simulation of Human Energy Metabolism: Contributions by the Cologne Sports Medicine Group in the 1970s and 1980s. Front Physiol. 2022 Jul 22;13:899670. doi: 10.3389/fphys.2022.899670.
  • Ferguson, B.S., Rogatzki, M.J., Goodwin, M.L. et al. Lactate metabolism: historical context, prior misinterpretations, and current understanding. Eur J Appl Physiol 118, 691–728 (2018)

Vind een expert

 • Peter Plessers

 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Karel Pardaens

 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Renaat Huysmans

  Huisarts, Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bruno D'Hulster

 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • An Konings

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Schiltz

 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager blessurepreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Vincent Metsers

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

  Huisarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • BVBA Samcon

 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Jempi Wilssens

 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Trees Dooms

 • Johan Wens

  Huisarts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Roeykens

 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut

Gerelateerde items

Training
Apneu

Apneutraining: Acute en chronische effecten op inspanningstolerantie

Sporter Artikel Training Training
Blessurepreventie
enkelverzwikking

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
Weerstandsband.png

Weerstandsbanden: waarvoor dienen ze?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Sluiten