Commotie rond commotio

Commotie rond commotio

Dr Van Oostveldt studeerde in 2015 af als sportarts aan de KULeuven. Ze doet sinds 2017 de medische permanentie voor de European Open tennis, was gedurende twee jaar teamarts van een procontinentale wielerploeg en is teamarts van de nationale hockey teams (zo stond ze de Red Lions bij die in Tokyo 2020 goud wonnen). Intussen heeft ze vooral ervaring als team arts, adviserend arts voor (inter)nationale federaties en commissies en verzorgt ze op evenementen de medische sideline preparedness. Door de jaren heen mocht ze nog enkele leuke sportdisciplines aan haar palmares toevoegen: gymfed, rbfa wU16, volleybal, danssport, skate, motorsport. Zelf is ze altijd een fervente sportster geweest in allerlei sportdisciplines
Sporter Blog Sportgeneeskunde EHBO Sportmedisch

Slagen op het hoofd tijdens gevechtsporten, een kopduel in een voetbalwedstrijd en een val op het hoofd bij het skaten. Allemaal situaties met een impact op het hoofd die geregeld kunnen voorkomen in de sport en die mogelijks een hersenletsel tot gevolg kunnen hebben (hersenschudding of zelfs hersenbloedingen). Zo'n blessure is moeilijker te evalueren aangezien ze niet altijd uitwendig zichtbaar is en zich soms pas dagen later manifesteert, maar is wel van groot belang tijdig te herkennen! Sportarts Katja Van Oostveldt vertelt je alles wat je moet weten over hersenschuddingen in de sport en hoe je ze moet herkennen en aanpakken. 

Traumatische hersenletsels in de sport zorgen nog te vaak voor onduidelijkheid omtrent aanpak en sportparticipatie. Een hersenschudding, commotio cerebri genaamd, is immers niet zo eenvoudig te documenteren als een spierblessure waarvoor je beeldvorming kan doen en zo kan inschatten hoe snel iemand terug kan keren naar zijn sportactiviteiten na het oplopen van bijvoorbeeld een spierscheur.

Een hersenschudding wordt gedefinieerd als een complex pathofysiologisch proces in de hersenen veroorzaakt door traumatische biomechanische krachten. Bijvoorbeeld een directe of indirecte klap op het hoofd, nek of een ander lichaamsdeel met een impulskracht die naar het hoofd wordt doorgegeven. 

Er is niet altijd een structureel letsel dan wel eerder een functionele verstoring. Bij het maken van beeldvormig wordt er immers meestal niets gevonden.  

Sport-Related Concussion (SRT)

Meestal is er sprake van vlot herstel binnen de 30 dagen, maar helaas kunnen bij 10-20% van de gevallen de klachten langer dan 3 maanden aanhouden.

Aanpak: Recognize & Remove en … MONITOR!

Recognize

Eerst en vooral is het belangrijk om een impact waarbij een hersenschudding kan optreden te herkennen. Een open wonde in het gelaat of op het hoofd is altijd verdacht voor een bijkomend hersentrauma, alsook bij een dentaal trauma of wanneer iemand consulteert met een pijnlijke knie of enkel na het vallen van de trap. Maar al te vaak wordt er gezorgd voor de bloedende verwondingen, de tanden en de verzwikte enkel of knie en laat verdere neurocognitieve evaluatie van een eventueel hersenletsel te wensen over.

Er bestaan tools zoals onder andere de ‘SCAT5 immediate or ‘on-field’ assessment’ waarmee aan de hand van observatie, bevraging en testing een eerste inschatting kan gemaakt worden van eventueel gevaar. 

Remove

Bij een afwijkend ‘on-field’ assessment is het van belang de atleet aan de kant te houden.

Het ‘off-field’ luik van de SCAT5 kan dan verder doorgenomen worden om een grondigere inschatting te maken van de impact van het trauma. Deze omvat een symptoom score, een cognitieve screening, een neurologische testing en maakt een inschatting van de geheugenfuncties.

Een SCAT5 test omvat een paar testen die door sommigen in niet geblesseerde toestand ook al moeilijk kunnen zijn. Vandaar het belang om een baseline testing te doen aan het begin van het seizoen of bij intake, zodat de resultaten bij blessure vergeleken kunnen worden met wat de atleet anders presteert op deze test. 

Monitor

Na het herkennen en het verwijderen van de speler uit de competitie of training volgt de opvolging. De symptomen zijn dynamisch en kunnen veranderen in verloop van tijd. Soms ‘for better’ maar ook soms ‘for worse’. De eerste 6u na een hoofdblessure is het noodzakelijk het slachtoffer om het uur te revalueren. Valt het trauma dus laat op de dag wil dat zelfs zeggen dat er een wekprotocol gehanteerd dient te worden. Men dient het slachtoffer om het uur te wekken om na te gaan of deze niet stilaan in een coma aan het belanden is door intracraniële zwelling of bloeding. Net zoals bij een verzwikte enkel kan zwelling zich meteen manifesteren of soms pas de dag nadien. Het nadeel van zwelling van onze hersenen is dat deze niet visueel te beoordelen is. Zo kan het voorkomen dat een atleet meteen na impact geen afwijkingen scoort op zijn evaluatie, maar na enkele uren toch plots achteruit kan gaan. Spraakverwarring, braken, verwardheid, visus vermindering, uitstralende pijn, tintelingen of verlammingsverschijnselen zijn dan rode vlaggen waarmee men meteen naar spoed dient te verwijzen.

Wanneer deze symptomen pas later ontstaan kunnen ze teken zijn van een eventuele hersenbloeding of overdruk in de schedel door toenemende zwelling. Onze schedel geeft immers niet mee en maakt dat bij inwendige zwelling van het hersenweefsel structuren kunnen verdrukt of geplet worden met alle noodlottige gevolgen vandien. Deze verschijnselen vereisen dringende hulp en zijn levensbedreigend!

Return To Sport

Iedereen wil zo snel mogelijk na een hersentrauma terug aan het sporten, want je ziet er toch niets van en bij een lichte hersenschudding zijn de klachten in rust vaak snel opgelost. Maar LET OP! Gezien de complexiteit van hersentrauma en mede door de onvoorspelbaarheid en schommelingen in symptomatologie, is het van uiterst belang een graduele ‘return to sport’ te hanteren onder toezicht van een arts die hiermee vertrouwd is. Te vaak hoor ik sporters in hun anamnese bij bevraging van de voorgeschiedenis melden dat ze ooit na een slag op het hoofd zich snel beter voelde, maar toch nog wel regelmatig bij lang lezen, studeren, computerwerk of een rustige inspanning hoofdpijn hebben. Een paracetamol is dan een eenvoudige oplossing, maar in feite is dit gewoon het handelsmerk van onze grijze massa die meer hersteltijd vraagt.

Voorkomen beter dan genezen

Na een hersentrauma kunnen aandachtsproblemen, problemen met informatieverwerking, vertraagde reactiesnelheid en geheugenverlies persisteren. Het belang van herkennen en correct behandelen is aldus een noodzaak, maar garandeert niet altijd succes. Ondanks voldoende rust kan iemand alsnog een hele tijd gevoelig blijven voor hoofdpijn bij prikkels. Voorkomen is dus de boodschap.

Repetitieve hersentraumata kunnen tot latere neurologische afwijkingen lijden zoals dementie en CTE (chronische traumatische encefalopathie).

Wereldwijd zet men de laatste jaren in op ’brain health’ en dat is in België niet anders. Richtlijnen en protocollen zijn volop in ontwikkeling alsook het wetenschappelijk onderzoek naar de pathofysiologie. Zo is Gezond Sporten samen met het Centrum Ethiek in de Sport (ICES) en het Vechtsportplatform (RVSP) een project gestart rond "Impact op het hoofd", met als doel beschikbare informatie omtrent een impact op het hoofd praktisch ter beschikking te stellen. 

Meer info over het 'Impact op het hoofd project'

Take home message

Recognize & Remove & Monitor: na een impact op het hoofd moet je de speler van het veld verwijderen (remove) en de SCAT5-evaluatie uitvoeren, als deze afwijkend is moet je er een arts bij halen, naar de huisarts van wacht gaan of naar het spoed als er geen arts beschikbaar is.

Een hoofdimpact kan aanleiding geven tot een ernstig, en potentieel fataal, hersenletsel.  Er moet ingezet worden op het herkennen van een hersentrauma en het daarbij horend correct handelen. Atleten alsook teamgenoten en entourage moeten opgeleid worden om een hersenschudding te kunnen herkennen en benaderen. Sporters met een mogelijke hersenschudding moeten de activiteit onmiddellijk stopzetten en van het sportterrein gehaald worden ter evaluatie en follow-up door een arts of para-medic die vertrouwd is met de nodige evaluatie protocols.

Vind een expert

 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Luc Roland

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Raf Coremans

  Huisarts, Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Erik Van Lierde

 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Peter Plessers

 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Johan Roeykens

 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Karl Brack

  Andere arts-specialist
 • Jempi Wilssens

 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Maaike Polspoel

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Ann Gillis

 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Willy Coosemans

 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist, Bewegingsdeskundige, Andere
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Roel Jacobs

  Roel Jacobs

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Johan Wens

  Huisarts

Gerelateerde items

Sportgeneeskunde
Doping

Cardiovasculaire risico's van prestatie bevorderende middelen en dopinggebruik

Sporter Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Beleid
Corona en kinderen.png

Laat kinderen zoveel mogelijk normaal sporten

Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Nieuws Gezond Sporten Beleid Sportgeneeskunde Gezond Sporten
Sportgeneeskunde
Lies

Pubalgie, what’s in the name?

Sporter Blog Voetbal Sportmedisch Sportgeneeskunde
Sportgeneeskunde
Hamstringblessures

Een hamstringblessure? Nooit eenvoudig!

Sporter Blog Voetbal Sportmedisch Sportgeneeskunde
Sluiten