Commotie rond commotio

Commotie rond commotio

Dr Van Oostveldt studeerde in 2015 af als sportarts aan de KULeuven. Ze doet sinds 2017 de medische permanentie voor de European Open tennis, was gedurende twee jaar teamarts van een procontinentale wielerploeg en is teamarts van de nationale hockey teams (zo stond ze de Red Lions bij die in Tokyo 2020 goud wonnen). Intussen heeft ze vooral ervaring als team arts, adviserend arts voor (inter)nationale federaties en commissies en verzorgt ze op evenementen de medische sideline preparedness. Door de jaren heen mocht ze nog enkele leuke sportdisciplines aan haar palmares toevoegen: gymfed, rbfa wU16, volleybal, danssport, skate, motorsport. Zelf is ze altijd een fervente sportster geweest in allerlei sportdisciplines
Sporter Blog EHBO Sportmedisch Sportgeneeskunde

Slagen op het hoofd tijdens gevechtsporten, een kopduel in een voetbalwedstrijd en een val op het hoofd bij het skaten. Allemaal situaties met een impact op het hoofd die geregeld kunnen voorkomen in de sport en die mogelijks een hersenletsel tot gevolg kunnen hebben (hersenschudding of zelfs hersenbloedingen). Zo'n blessure is moeilijker te evalueren aangezien ze niet altijd uitwendig zichtbaar is en zich soms pas dagen later manifesteert, maar is wel van groot belang tijdig te herkennen! Sportarts Katja Van Oostveldt vertelt je alles wat je moet weten over hersenschuddingen in de sport en hoe je ze moet herkennen en aanpakken. 

Traumatische hersenletsels in de sport zorgen nog te vaak voor onduidelijkheid omtrent aanpak en sportparticipatie. Een hersenschudding, commotio cerebri genaamd, is immers niet zo eenvoudig te documenteren als een spierblessure waarvoor je beeldvorming kan doen en zo kan inschatten hoe snel iemand terug kan keren naar zijn sportactiviteiten na het oplopen van bijvoorbeeld een spierscheur.

Een hersenschudding wordt gedefinieerd als een complex pathofysiologisch proces in de hersenen veroorzaakt door traumatische biomechanische krachten. Bijvoorbeeld een directe of indirecte klap op het hoofd, nek of een ander lichaamsdeel met een impulskracht die naar het hoofd wordt doorgegeven. 

Er is niet altijd een structureel letsel dan wel eerder een functionele verstoring. Bij het maken van beeldvormig wordt er immers meestal niets gevonden.  

Sport-Related Concussion (SRT)

Meestal is er sprake van vlot herstel binnen de 30 dagen, maar helaas kunnen bij 10-20% van de gevallen de klachten langer dan 3 maanden aanhouden.

Aanpak: Recognize & Remove en … MONITOR!

Recognize

Eerst en vooral is het belangrijk om een impact waarbij een hersenschudding kan optreden te herkennen. Een open wonde in het gelaat of op het hoofd is altijd verdacht voor een bijkomend hersentrauma, alsook bij een dentaal trauma of wanneer iemand consulteert met een pijnlijke knie of enkel na het vallen van de trap. Maar al te vaak wordt er gezorgd voor de bloedende verwondingen, de tanden en de verzwikte enkel of knie en laat verdere neurocognitieve evaluatie van een eventueel hersenletsel te wensen over.

Er bestaan tools zoals onder andere de ‘SCAT5 immediate or ‘on-field’ assessment’ waarmee aan de hand van observatie, bevraging en testing een eerste inschatting kan gemaakt worden van eventueel gevaar. 

Remove

Bij een afwijkend ‘on-field’ assessment is het van belang de atleet aan de kant te houden.

Het ‘off-field’ luik van de SCAT5 kan dan verder doorgenomen worden om een grondigere inschatting te maken van de impact van het trauma. Deze omvat een symptoom score, een cognitieve screening, een neurologische testing en maakt een inschatting van de geheugenfuncties.

Een SCAT5 test omvat een paar testen die door sommigen in niet geblesseerde toestand ook al moeilijk kunnen zijn. Vandaar het belang om een baseline testing te doen aan het begin van het seizoen of bij intake, zodat de resultaten bij blessure vergeleken kunnen worden met wat de atleet anders presteert op deze test. 

Monitor

Na het herkennen en het verwijderen van de speler uit de competitie of training volgt de opvolging. De symptomen zijn dynamisch en kunnen veranderen in verloop van tijd. Soms ‘for better’ maar ook soms ‘for worse’. De eerste 6u na een hoofdblessure is het noodzakelijk het slachtoffer om het uur te revalueren. Valt het trauma dus laat op de dag wil dat zelfs zeggen dat er een wekprotocol gehanteerd dient te worden. Men dient het slachtoffer om het uur te wekken om na te gaan of deze niet stilaan in een coma aan het belanden is door intracraniële zwelling of bloeding. Net zoals bij een verzwikte enkel kan zwelling zich meteen manifesteren of soms pas de dag nadien. Het nadeel van zwelling van onze hersenen is dat deze niet visueel te beoordelen is. Zo kan het voorkomen dat een atleet meteen na impact geen afwijkingen scoort op zijn evaluatie, maar na enkele uren toch plots achteruit kan gaan. Spraakverwarring, braken, verwardheid, visus vermindering, uitstralende pijn, tintelingen of verlammingsverschijnselen zijn dan rode vlaggen waarmee men meteen naar spoed dient te verwijzen.

Wanneer deze symptomen pas later ontstaan kunnen ze teken zijn van een eventuele hersenbloeding of overdruk in de schedel door toenemende zwelling. Onze schedel geeft immers niet mee en maakt dat bij inwendige zwelling van het hersenweefsel structuren kunnen verdrukt of geplet worden met alle noodlottige gevolgen vandien. Deze verschijnselen vereisen dringende hulp en zijn levensbedreigend!

Return To Sport

Iedereen wil zo snel mogelijk na een hersentrauma terug aan het sporten, want je ziet er toch niets van en bij een lichte hersenschudding zijn de klachten in rust vaak snel opgelost. Maar LET OP! Gezien de complexiteit van hersentrauma en mede door de onvoorspelbaarheid en schommelingen in symptomatologie, is het van uiterst belang een graduele ‘return to sport’ te hanteren onder toezicht van een arts die hiermee vertrouwd is. Te vaak hoor ik sporters in hun anamnese bij bevraging van de voorgeschiedenis melden dat ze ooit na een slag op het hoofd zich snel beter voelde, maar toch nog wel regelmatig bij lang lezen, studeren, computerwerk of een rustige inspanning hoofdpijn hebben. Een paracetamol is dan een eenvoudige oplossing, maar in feite is dit gewoon het handelsmerk van onze grijze massa die meer hersteltijd vraagt.

Voorkomen beter dan genezen

Na een hersentrauma kunnen aandachtsproblemen, problemen met informatieverwerking, vertraagde reactiesnelheid en geheugenverlies persisteren. Het belang van herkennen en correct behandelen is aldus een noodzaak, maar garandeert niet altijd succes. Ondanks voldoende rust kan iemand alsnog een hele tijd gevoelig blijven voor hoofdpijn bij prikkels. Voorkomen is dus de boodschap.

Repetitieve hersentraumata kunnen tot latere neurologische afwijkingen lijden zoals dementie en CTE (chronische traumatische encefalopathie).

Wereldwijd zet men de laatste jaren in op ’brain health’ en dat is in België niet anders. Richtlijnen en protocollen zijn volop in ontwikkeling alsook het wetenschappelijk onderzoek naar de pathofysiologie. Zo is Gezond Sporten samen met ICES en het Risicovechtsportplatform (RVSP) een project gestart rond "Impact op het hoofd", deze zal je in het najaar online zien verschijnen.

Take home message

Recognize & Remove & Monitor: na een impact op het hoofd moet je de speler van het veld verwijderen (remove) en de SCAT5-evaluatie uitvoeren, als deze afwijkend is moet je er een arts bij halen, naar de huisarts van wacht gaan of naar het spoed als er geen arts beschikbaar is.

Een hoofdimpact kan aanleiding geven tot een ernstig, en potentieel fataal, hersenletsel.  Er moet ingezet worden op het herkennen van een hersentrauma en het daarbij horend correct handelen. Atleten alsook teamgenoten en entourage moeten opgeleid worden om een hersenschudding te kunnen herkennen en benaderen. Sporters met een mogelijke hersenschudding moeten de activiteit onmiddellijk stopzetten en van het sportterrein gehaald worden ter evaluatie en follow-up door een arts of para-medic die vertrouwd is met de nodige evaluatie protocols.

Vind een expert

 • Jan Leire

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Kevin Robson

  Trainer
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Justine Stevens

 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Carl De Crée

 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Willy Coosemans

 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Jempi Wilssens

 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Charlotte Hoeman

  Diëtist
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Plessers

 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Julie Zels

 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

  Huisarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Erik Van Lierde

 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Luc Roland

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • jana stevens

  Podoloog
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Windy Lycke

 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Roben dedecker

 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Bruno D'Hulster

 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg

Gerelateerde items

Sportgeneeskunde
Doping

Cardiovasculaire risico's van prestatie bevorderende middelen en dopinggebruik

Sporter Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Beleid
Corona en kinderen.png

Laat kinderen zoveel mogelijk normaal sporten

Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Nieuws Gezond Sporten Beleid Sportgeneeskunde Gezond Sporten
Sportgeneeskunde
ACL rupture.jpg

Voorste kruisbandruptuur: opereren of niet?

Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Sportgeneeskunde
Mentale vermoeidheid

Mentale vermoeidheid en sport-specifieke psychomotorische prestatie: een systematische review

Sportprofessional Artikel Voetbal Badminton Sportgeneeskunde
Sluiten