Sporten is gezond, ook als je astma hebt

Sporten is gezond, ook als je astma hebt

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Nieuws Gezond Sporten Sportgeneeskunde Gezond Sporten

Sporten is goed voor je gezondheid, maar als je astma hebt niet altijd evident. Uit schrik voor een plotse crisis gaan mensen met astma inspanningen vaker vermijden. En dat is jammer, want regelmatig sporten of bewegen is niet alleen goed voor je algemene conditie, het verlaagt net de kans op ernstige astmacrisissen. Daarom zien longartsen sporten als een essentieel onderdeel van de therapie. Als jouw basisbehandeling op punt staat en je astma daardoor goed onder controle is, is er geen enkele reden om niet te bewegen.

“Astma is een complexe ziekte. Er is een chronische ontsteking van de luchtpijptakken waardoor ze overgevoelig reageren op allerlei prikkels”, zegt professor dokter Elke De Wachter, longarts in het UZ Brussel en kliniekhoofd kinderpneumologie. Die triggers kunnen allergenen zijn zoals onder meer voeding, dieren, pollen of huisstofmijt, maar ook sterke geuren (rook, parfum, chloorgeur, etherische oliën, …), koude en droge lucht, stress, luchtwegeninfecties en inspanningen. Contact met die prikkels kan leiden tot tijdelijke vernauwing van de luchtpijptakken en kan zo een astmacrisis uitlokken. Je ervaart een beklemmend gevoel op de borst, benauwdheid, kortademigheid, hoesten en piepen bij het uitademen. 

Astma & Sport

Medicatie als basis

“De eerste belangrijke stap bij een behandeling is de triggers te identificeren. Wat lokt de astmacrisis uit? Is het een allergie, een sterke geur? In welke situaties worden de klachten ervaren, in welke omgeving? Het is soms wat zoeken”, legt dokter De Wachter uit. “Educatie speelt een sleutelrol. Je moet niet alleen de prikkels, maar ook de symptomen leren herkennen. De patiënt moet het opmerken als hij een astmacrisis krijgt. Die kan hij opvangen door de relievermedicatie, die we noodmedicatie noemen. Die wordt geïnhaleerd door middel van een puffer en bevat een stof die de luchtpijptakken ontspant zodat kortademigheid, hoesten of benauwdheid snel verdwijnen”, verduidelijkt de longarts. Het vermijden van triggers die een astmacrisis uitlokken, is niet altijd mogelijk. Daarom is het belangrijk om de noodmedicatie altijd op zak te hebben. 

Als je vaak last hebt van astmacrisissen, is het aangewezen om een dagelijkse behandeling op te starten. “Doordat die de ontsteking remt, zal contact met prikkels geen crisis meer uitlokken. Die basisbehandeling, ook de controller genoemd, wordt ook via een inhalatie (puffer) opgenomen. Het is belangrijk om die dagelijks te gebruiken.”

Astma medicatie

“Elke therapie is maatwerk. We proberen voor elk individu een evenwicht te vinden tussen niet te veel medicatie en niet te veel astmaklachten. Uiteraard evalueren we regelmatig en sturen we bij. De medicatie kan bijvoorbeeld variëren afhankelijk van het seizoen”, zegt dokter De Wachter. Ook tolerantie voor sporten of bewegen kan een aanleiding zijn om de basisbehandeling aan te passen.

Hoe iemand op een fysieke inspanning reageert, geeft ons kostbare informatie over de behandeling. Het geeft aan of het astma onder controle is of niet. Met een goede basisbehandeling moet je kunnen sporten zonder crisis. Bij onvoldoende controle tijdens de inspanning, moeten we een betere balans zoeken door de medicatie aan te passen.


Bewegen is nodig

Want naast het vermijden van prikkels en de behandeling met medicatie, zetten de longartsen ook in op levensstijl. Een gezond gewicht, een rookvrije omgeving èn sporten horen daarbij. Studies tonen aan dat regelmatig bewegen niet alleen een positief effect heeft op uithouding, maar dat er minder kans is op astmacrisissen en er meer dagen zijn zonder symptomen. Daarnaast is bewegen goed voor je mentale gezondheid, versterkt sporten de spieren, de hartfunctie en de ademhaling. Sporten vermindert de kans op obesitas, hart- en vaatziekten, kanker en versterkt het immuunsysteem. Tot slot ervaar je minder stress als je vaker beweegt en krijg je meer zelfvertrouwen. Samengevat: 

Sporten zorgt voor een betere levenskwaliteit.

 
Toch ervaren veel personen met astma klachten tijdens het sporten. Die worden meestal uitgelokt door koude en droge lucht. “Normaal adem je in door de neus. Die verwarmt, bevochtigt en filtert de lucht. Als je sport, ga je dieper ademen want er is meer zuurstof nodig. Je schakelt automatisch over naar mondademhaling en die is meer prikkelend voor de overgevoelige luchtwegen. Daardoor is er een hogere kans op astmaklachten die zowel tijdens als kort na het sporten kunnen ontstaan”, zegt dokter Shane Hanon, longarts in UZ Brussel en kliniekhoofd pneumologie.

Astma badminton

Onderhoudsbehandeling is belangrijk

Toch kan je een aantal maatregelen nemen om de klachten te beperken. Korte inspanningen van hoge intensiteit (minder dan 5 minuten), intervaltraining en lange inspanningen met een lagere intensiteit geven minder last. “Een goede en lange opwarming is daarbij belangrijk”, benadrukt longarts Hanon. “Daarnaast adviseren we om vooraf een extra puff van de relievermedicatie te nemen èn moet je de onderhoudsbehandeling goed toepassen.”

De dagelijkse basisbehandeling is belangrijk om klachten bij het sporten zo minimaal mogelijk te houden.

Binnensport wordt meestal beter verdragen dan buitenactiviteiten. “Niet alleen door de koude en droge lucht, ook luchtvervuiling, ozonconcentraties, pollen en de temperatuur kunnen een rol spelen. Toch kan je met een goede begeleiding ook buiten aan duursport doen. De plaats waar je gaat sporten en het moment van de dag kunnen van grote invloed zijn”, verduidelijkt dokter Hanon. 

Noodmedicatie op zak

Op basis van intensiteit en omgeving, kan je sporten onderverdelen volgens het risico op klachten. Zo worden skiën, badminton, boksen, golf, handbal, judo, karate, tennis, turnen en wandelen meestal goed verdragen en leveren basketbal, hardlopen, ijshockey, langlaufen, rugby, schaatsen en voetbal vaker astmaklachten op. “Zwemmen staat niet in het lijstje omdat hierop zeer individueel gereageerd wordt”, zegt dokter Hanon. “De warme vochtige lucht is positief voor mensen met astma, maar de sterke chloorgeur kan voor irritatie zorgen.” De enige sport die absoluut wordt afgeraden is diepzeeduiken, omwille van de koude en droge lucht uit de zuurstoffles. 

Belangrijk is om ook tijdens het sporten altijd de noodmedicatie (de reliever) op zak te hebben.

Ervaar je klachten, stop je meteen met sporten en gebruik je de reliever.

"Die zal in de meeste gevallen binnen de vijf minuten de symptomen verlichten zodat je de sport kan hervatten”, zegt dokter Hanon. “Bij een zwaardere astmacrisis zal je dereliever herhaaldelijk moeten gebruiken tot de klachten weg zijn en is het beter om het die dag verder rustig aan te doen.”

Kinderen stimuleren

De diagnose van astma wordt vaak op jonge leeftijd gesteld. Het is dan ook belangrijk om kinderen niet af te remmen om te bewegen en te sporten. Toch wordt fysieke inspanning vaak vermeden. Ouders zijn bezorgd en ook de schoolomgeving reageert niet altijd gepast. “We krijgen hierover veel vragen”, bevestigt kinderlongarts Elke De Wachter. “Op scholen is er vaak onbegrip. Sommige turnleerkrachten vinden het allemaal maar flauwekul. Ze begrijpen niet waarom een kind bijvoorbeeld niet mee kan voetballen, maar wel kan badmintonnen. Terwijl andere leerkrachten dan weer overbeschermend reageren”, zegt De Wachter die ouders aanraadt om op een oudercontact ook met de turnleerkracht te praten.

Astma kinderen

“Sportclubs zijn doorgaans wel op de hoogte van wat kan en niet kan. Er is een ander contact met ouders en trainer want ze hebben de activiteit samen met het kind zelf gekozen. Er is een betere wisselwerking, langs beide kanten.”

Het is niet altijd eenvoudig om klachten bij kinderen te herkennen. “Ze zijn vaak minder opvallend, soms is het niet meer dan een droge kuch. Kinderen kunnen niet altijd goed benoemen wat ze voelen, ze merken de symptomen niet altijd op”, aldus De Wachter. Omgekeerd mag je een slechte conditie niet zomaar verwarren met een astmacrisis.

Als je snel buiten adem bent bij het sporten, is dat niet noodzakelijk het gevolg van astma.


Plezier is alles

Om die conditie op peil te houden is sporten voor elk kind belangrijk, of het nu astma heeft of niet. “Maar het allerbelangrijkste is dat het kind er plezier aan beleeft. Daar staat of valt alles mee. Plezier is een belangrijke drijfveer. Zoek samen een sport waar je kind zich goed bij voelt, zorg voor een goed contact met de begeleiders. Verloopt het sporten niet optimaal, dan zoeken we samen naar een oplossing. We proberen een balans te vinden met de medicatie. Soms kan de training iets worden aangepast of helpt een langere opwarming, … Er is altijd wel een oplossing te vinden. Zelfs competitiesport is mogelijk met astma èn een goede begeleiding”, verzekert dokter De Wachter. 

En wat met ernstig astma?

Ook voor personen met ernstig astma is sporten aangeraden. “We zien dat ernstige astma vaak gelinkt is aan obesitas”, zegt dokter Hanon. “Die patiënten hebben zeker nood aan een oefenprogramma met voldoende fysieke activiteit. Er zijn goede nieuwe behandelingen die het mogelijk maken om te sporten." 

"Inzetten op beweging blijft dus ook voor mensen met ernstig astma een wezenlijk deel uitmaken van de therapie.”

 

Meer info over astma en sport vind je op onze nieuwe themapagina.

Gezond Sporten ontwikkelde samen met UZ Brussel, de Astma- en Allergiekoepel en Sport Vlaanderen een brochure waarin de belangrijkste aandachtspunten bij astma en sporten visueel zijn uitgewerkt. Bestellen kan via sofie@gezondsporten.be

Gezond Sporten organiseert op 15 oktober voor artsen en apothekers een multidisciplinair congres over Astma & Sport.

Vind een expert

 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Vincent Metsers

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Windy Lycke

 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Ann Gillis

 • Johan Docx

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Jempi Wilssens

 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Bruno D'Hulster

 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Marc Schiltz

 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Trees Dooms

 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager blessurepreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Carl De Crée

 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Charlotte Hoeman

  Diëtist
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

  Huisarts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Jitse Maes

  Jitse Maes

  Huisarts, Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts

Gerelateerde items

Beleid
Corona en kinderen.png

Laat kinderen zoveel mogelijk normaal sporten

Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Nieuws Gezond Sporten Beleid Sportgeneeskunde Gezond Sporten
Sportgeneeskunde
Doping

Cardiovasculaire risico's van prestatie bevorderende middelen en dopinggebruik

Sporter Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Blessurepreventie
enkelverzwikking

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Sluiten