Sporten is gezond, ook als je astma hebt

Sporten is gezond, ook als je astma hebt

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Nieuws Sportgeneeskunde Gezond Sporten

Sporten is goed voor je gezondheid, maar als je astma hebt niet altijd evident. Uit schrik voor een plotse crisis gaan mensen met astma inspanningen vaker vermijden. En dat is jammer, want regelmatig sporten of bewegen is niet alleen goed voor je algemene conditie, het verlaagt net de kans op ernstige astmacrisissen. Daarom zien longartsen sporten als een essentieel onderdeel van de therapie. Als jouw basisbehandeling op punt staat en je astma daardoor goed onder controle is, is er geen enkele reden om niet te bewegen.

“Astma is een complexe ziekte. Er is een chronische ontsteking van de luchtpijptakken waardoor ze overgevoelig reageren op allerlei prikkels”, zegt professor dokter Elke De Wachter, longarts in het UZ Brussel en kliniekhoofd kinderpneumologie. Die triggers kunnen allergenen zijn zoals onder meer voeding, dieren, pollen of huisstofmijt, maar ook sterke geuren (rook, parfum, chloorgeur, etherische oliën, …), koude en droge lucht, stress, luchtwegeninfecties en inspanningen. Contact met die prikkels kan leiden tot tijdelijke vernauwing van de luchtpijptakken en kan zo een astmacrisis uitlokken. Je ervaart een beklemmend gevoel op de borst, benauwdheid, kortademigheid, hoesten en piepen bij het uitademen. 

Astma & Sport

Medicatie als basis

“De eerste belangrijke stap bij een behandeling is de triggers te identificeren. Wat lokt de astmacrisis uit? Is het een allergie, een sterke geur? In welke situaties worden de klachten ervaren, in welke omgeving? Het is soms wat zoeken”, legt dokter De Wachter uit. “Educatie speelt een sleutelrol. Je moet niet alleen de prikkels, maar ook de symptomen leren herkennen. De patiënt moet het opmerken als hij een astmacrisis krijgt. Die kan hij opvangen door de relievermedicatie, die we noodmedicatie noemen. Die wordt geïnhaleerd door middel van een puffer en bevat een stof die de luchtpijptakken ontspant zodat kortademigheid, hoesten of benauwdheid snel verdwijnen”, verduidelijkt de longarts. Het vermijden van triggers die een astmacrisis uitlokken, is niet altijd mogelijk. Daarom is het belangrijk om de noodmedicatie altijd op zak te hebben. 

Als je vaak last hebt van astmacrisissen, is het aangewezen om een dagelijkse behandeling op te starten. “Doordat die de ontsteking remt, zal contact met prikkels geen crisis meer uitlokken. Die basisbehandeling, ook de controller genoemd, wordt ook via een inhalatie (puffer) opgenomen. Het is belangrijk om die dagelijks te gebruiken.”

Astma medicatie

“Elke therapie is maatwerk. We proberen voor elk individu een evenwicht te vinden tussen niet te veel medicatie en niet te veel astmaklachten. Uiteraard evalueren we regelmatig en sturen we bij. De medicatie kan bijvoorbeeld variëren afhankelijk van het seizoen”, zegt dokter De Wachter. Ook tolerantie voor sporten of bewegen kan een aanleiding zijn om de basisbehandeling aan te passen.

Hoe iemand op een fysieke inspanning reageert, geeft ons kostbare informatie over de behandeling. Het geeft aan of het astma onder controle is of niet. Met een goede basisbehandeling moet je kunnen sporten zonder crisis. Bij onvoldoende controle tijdens de inspanning, moeten we een betere balans zoeken door de medicatie aan te passen.


Bewegen is nodig

Want naast het vermijden van prikkels en de behandeling met medicatie, zetten de longartsen ook in op levensstijl. Een gezond gewicht, een rookvrije omgeving èn sporten horen daarbij. Studies tonen aan dat regelmatig bewegen niet alleen een positief effect heeft op uithouding, maar dat er minder kans is op astmacrisissen en er meer dagen zijn zonder symptomen. Daarnaast is bewegen goed voor je mentale gezondheid, versterkt sporten de spieren, de hartfunctie en de ademhaling. Sporten vermindert de kans op obesitas, hart- en vaatziekten, kanker en versterkt het immuunsysteem. Tot slot ervaar je minder stress als je vaker beweegt en krijg je meer zelfvertrouwen. Samengevat: 

Sporten zorgt voor een betere levenskwaliteit.

 
Toch ervaren veel personen met astma klachten tijdens het sporten. Die worden meestal uitgelokt door koude en droge lucht. “Normaal adem je in door de neus. Die verwarmt, bevochtigt en filtert de lucht. Als je sport, ga je dieper ademen want er is meer zuurstof nodig. Je schakelt automatisch over naar mondademhaling en die is meer prikkelend voor de overgevoelige luchtwegen. Daardoor is er een hogere kans op astmaklachten die zowel tijdens als kort na het sporten kunnen ontstaan”, zegt dokter Shane Hanon, longarts in UZ Brussel en kliniekhoofd pneumologie.

Astma badminton

Onderhoudsbehandeling is belangrijk

Toch kan je een aantal maatregelen nemen om de klachten te beperken. Korte inspanningen van hoge intensiteit (minder dan 5 minuten), intervaltraining en lange inspanningen met een lagere intensiteit geven minder last. “Een goede en lange opwarming is daarbij belangrijk”, benadrukt longarts Hanon. “Daarnaast adviseren we om vooraf een extra puff van de relievermedicatie te nemen èn moet je de onderhoudsbehandeling goed toepassen.”

De dagelijkse basisbehandeling is belangrijk om klachten bij het sporten zo minimaal mogelijk te houden.

Binnensport wordt meestal beter verdragen dan buitenactiviteiten. “Niet alleen door de koude en droge lucht, ook luchtvervuiling, ozonconcentraties, pollen en de temperatuur kunnen een rol spelen. Toch kan je met een goede begeleiding ook buiten aan duursport doen. De plaats waar je gaat sporten en het moment van de dag kunnen van grote invloed zijn”, verduidelijkt dokter Hanon. 

Noodmedicatie op zak

Op basis van intensiteit en omgeving, kan je sporten onderverdelen volgens het risico op klachten. Zo worden skiën, badminton, boksen, golf, handbal, judo, karate, tennis, turnen en wandelen meestal goed verdragen en leveren basketbal, hardlopen, ijshockey, langlaufen, rugby, schaatsen en voetbal vaker astmaklachten op. “Zwemmen staat niet in het lijstje omdat hierop zeer individueel gereageerd wordt”, zegt dokter Hanon. “De warme vochtige lucht is positief voor mensen met astma, maar de sterke chloorgeur kan voor irritatie zorgen.” De enige sport die absoluut wordt afgeraden is diepzeeduiken, omwille van de koude en droge lucht uit de zuurstoffles. 

Belangrijk is om ook tijdens het sporten altijd de noodmedicatie (de reliever) op zak te hebben.

Ervaar je klachten, stop je meteen met sporten en gebruik je de reliever.

"Die zal in de meeste gevallen binnen de vijf minuten de symptomen verlichten zodat je de sport kan hervatten”, zegt dokter Hanon. “Bij een zwaardere astmacrisis zal je dereliever herhaaldelijk moeten gebruiken tot de klachten weg zijn en is het beter om het die dag verder rustig aan te doen.”

Kinderen stimuleren

De diagnose van astma wordt vaak op jonge leeftijd gesteld. Het is dan ook belangrijk om kinderen niet af te remmen om te bewegen en te sporten. Toch wordt fysieke inspanning vaak vermeden. Ouders zijn bezorgd en ook de schoolomgeving reageert niet altijd gepast. “We krijgen hierover veel vragen”, bevestigt kinderlongarts Elke De Wachter. “Op scholen is er vaak onbegrip. Sommige turnleerkrachten vinden het allemaal maar flauwekul. Ze begrijpen niet waarom een kind bijvoorbeeld niet mee kan voetballen, maar wel kan badmintonnen. Terwijl andere leerkrachten dan weer overbeschermend reageren”, zegt De Wachter die ouders aanraadt om op een oudercontact ook met de turnleerkracht te praten.

Astma kinderen

“Sportclubs zijn doorgaans wel op de hoogte van wat kan en niet kan. Er is een ander contact met ouders en trainer want ze hebben de activiteit samen met het kind zelf gekozen. Er is een betere wisselwerking, langs beide kanten.”

Het is niet altijd eenvoudig om klachten bij kinderen te herkennen. “Ze zijn vaak minder opvallend, soms is het niet meer dan een droge kuch. Kinderen kunnen niet altijd goed benoemen wat ze voelen, ze merken de symptomen niet altijd op”, aldus De Wachter. Omgekeerd mag je een slechte conditie niet zomaar verwarren met een astmacrisis.

Als je snel buiten adem bent bij het sporten, is dat niet noodzakelijk het gevolg van astma.


Plezier is alles

Om die conditie op peil te houden is sporten voor elk kind belangrijk, of het nu astma heeft of niet. “Maar het allerbelangrijkste is dat het kind er plezier aan beleeft. Daar staat of valt alles mee. Plezier is een belangrijke drijfveer. Zoek samen een sport waar je kind zich goed bij voelt, zorg voor een goed contact met de begeleiders. Verloopt het sporten niet optimaal, dan zoeken we samen naar een oplossing. We proberen een balans te vinden met de medicatie. Soms kan de training iets worden aangepast of helpt een langere opwarming, … Er is altijd wel een oplossing te vinden. Zelfs competitiesport is mogelijk met astma èn een goede begeleiding”, verzekert dokter De Wachter. 

En wat met ernstig astma?

Ook voor personen met ernstig astma is sporten aangeraden. “We zien dat ernstige astma vaak gelinkt is aan obesitas”, zegt dokter Hanon. “Die patiënten hebben zeker nood aan een oefenprogramma met voldoende fysieke activiteit. Er zijn goede nieuwe behandelingen die het mogelijk maken om te sporten." 

"Inzetten op beweging blijft dus ook voor mensen met ernstig astma een wezenlijk deel uitmaken van de therapie.”

 

Meer info over astma en sport vind je op onze nieuwe themapagina.

Gezond Sporten ontwikkelde samen met UZ Brussel, de Astma- en Allergiekoepel en Sport Vlaanderen een brochure waarin de belangrijkste aandachtspunten bij astma en sporten visueel zijn uitgewerkt. Bestellen kan via sofie@gezondsporten.be

Gezond Sporten organiseert op 15 oktober voor artsen en apothekers een multidisciplinair congres over Astma & Sport.

Vind een expert

 • De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Windy Lycke

 • Karel Pardaens

 • Peter Plessers

 • Marc Schiltz

 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Jempi Wilssens

 • Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Lander Dewitte

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • An Konings

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Kinesitherapeut
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Carl De Crée

 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Julie Zels

 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bruno D'Hulster

 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Katja Van Oostveldt

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Trees Dooms

 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Cedric Arijs

  Cedric Arijs

  Sportpsycholoog
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Willy Coosemans

 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Joris De Win

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Roben dedecker

 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Wouter Eraly

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Justine Stevens

 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut

Gerelateerde items

Beleid
Corona en kinderen.png

Laat kinderen zoveel mogelijk normaal sporten

Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Nieuws Beleid Sportgeneeskunde Gezond Sporten
Sportgeneeskunde
Doping

Cardiovasculaire risico's van prestatie bevorderende middelen en dopinggebruik

Sporter Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Sportgeneeskunde
BrochureAstmaSport - pagina_Pagina_1.jpg

Informatiebrochure voor het begeleiden van sporters met astma

Sporter Sportorganisatie Factsheet Sportgeneeskunde Gezond Sporten
Sluiten