SportKompas leidt je naar de sport die het best bij jou past!

SportKompas leidt je naar de sport die het best bij jou past!

Projectmanager bij SportaMundi, ontwikkelaar van het SportKompas.
Sporter Blog Gezond Sporten Gezond Sporten

Project manager bij SportAmundi Elise Vander Stichelen vertelt je over een belangrijk project van hun: SportKompas. Hierbij ontdekt elk kind welke sport het best bij hem of haar past!

Het stond de afgelopen jaren regelmatig in wetenschappelijke en krantenartikels: de fitheid van kinderen kent een dalende trend. Voldoende beweging wordt nochtans gekoppeld aan verschillende gezondheidsvoordelen, zowel op mentaal als op fysiek vlak. De nood om die negatieve curve om te buigen naar een positieve is dus groter dan ooit. 

Waarom SportKompas?

Een manier om de recente tendens van bewegingsarmoede tegen te gaan, is het opvolgen van de fitheid en competenties van kinderen met behulp van gestandaardiseerde testen. Hier komt SportKompas in beeld: een generieke testbatterij en oriëntatietool die sinds 2007 kinderen van 8 tot 10 jaar helpt bij het kiezen van de juiste sport. Met behulp van een aantal beweegoefeningen brengt SportKompas de motorische en fysieke fitheid van lagereschoolkinderen in kaart. De resultaten zijn beschikbaar voor de LO-leerkracht die er dan mee aan de slag kan om aangepaste oefeningen te geven op het niveau van elke leerling. De LO-leerkracht kan de afzonderlijke testen ook zelf afnemen en opvolgen doorheen de basis- of middelbare school.

SportKompas bestaat uit 3 delen: I DO, I LIKE en I AM. De 12 beweegvaardigheidstestjes vallen onder SportKompas I DO. De kinderen beleven een uniek en leuk sportmoment waarin ze zich helemaal kunnen uitleven. Als resultaat krijgen ze een rapportje met de 7 sporten waarvoor ze het meeste aanleg hebben. 

Met SportKompas I LIKE ontdekken de leerlingen welke sporten ze leuk vinden. Eerst doet Sporti, de mascotte van SportKompas, een aantal bewegingen voor en daarna kunnen de leerlingen met een smiley aanduiden of ze de beweging zelf ook graag doen. Deze online tool kan door alle leeftijden gratis worden uitgetest op de SportKompas website! 

Als 3e luik biedt SportKompas I AM via een digitale vragenlijst inzicht in de intrinsieke motivatie van een kind om te sporten. Daarnaast wordt informatie verzameld over de huidige sportparticipatie van de leerlingen, over de sporten die ze leuk vinden, en over wat ze aanvoelen als barrières om een nieuwe sport te starten of om net te stoppen met sporten.

Na afloop van de I LIKE, I DO en I AM krijgt elke leerling 2 gepersonaliseerde rapportjes met de sporten die het best bij hen passen op basis van hun beweegvaardigheden en -voorkeuren. Op die manier kunnen de leerlingen georiënteerd worden naar de sportclubs in hun buurt! 

SportKompas in de praktijk

Sinds maart 2021 neemt Sport Vlaanderen de organisatie van SportKompas op zich. Dat betekent minder werk voor de gemeente of school die SportKompas willen organiseren en dat tegen een lager tarief! Sport Vlaanderen voorziet een testteam om de SportKompas I DO af te nemen bij de leerlingen. Zij brengen al het nodige testmateriaal mee en testen elk kind aan een tarief van 10 euro per kind. 

Alle inhoudelijke expertise blijft bij de mensen van SportaMundi in nauwe samenwerking met de betrokken professoren binnen UGent. SportKompas is gebaseerd op het wetenschappelijk onderzoek van de Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen aan UGent onder leiding van Prof. Dr. Matthieu Lenoir (motoriek en beweegvaardigheid) en Prof. Dr. Leen Haerens (motivatie en sportpedagogie). Meerdere doctoraatstudies zijn vooraf gegaan aan de oprichting van SportKompas door SportaMundi vzw. 

Wat na SportKompas?

Het doel van SportKompas is om kinderen te helpen in de zoektocht naar een sport die ze leuk vinden én waar ze goed in zijn. SportKompas wil de kinderen dus sturen richting de sportclub die best bij hen past en die in de buurt gelegen is. Op dit ogenblik werken studenten van de Universiteit van Gent (Master Sport- en Bewegingswetenschappen) aan een effectmeting omtrent SportKompas. Ze willen inzicht krijgen in de effectiviteit van SportKompas. Nemen kinderen de stap om zich in te schrijven in een sportclub nadat ze advies kregen van SportKompas via de school? Een onderzoek waar het SportaMundi team heel enthousiast over is. De resultaten worden gedeeld nadat het onderzoek is afgerond. 

Meer informatie over SportKompas, het digitaal platform, de wetenschappelijke achtergrond of over hoe je kan organiseren vind je op de website www.sportkompas.be. 

Met alle inhoudelijke vragen kan je terecht bij info@sportkompas.be, voor praktische vragen kan je terecht bij sportkompas@sport.vlaanderen.

Vind een expert

 • Karel Pardaens

 • Leysen Joppe

  Leysen Joppe

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut, Trainer
 • Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Plessers

 • John Roosen

  Cardioloog
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Barbara Vandenbussche

  Barbara Vandenbussche

  Kinesitherapeut
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Diëtist en Gedrags- & Mindsetspecialist

  Lieselot Wouters

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Voorzitter

  Inge De Ridder

  Sportdiëtist
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Roel Jacobs

  Roel Jacobs

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Erik Van Lierde

 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Gezond en Ethisch Sporten

 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Mitch Malavolta

  Huisarts, Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • An Konings

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Raf Coremans

  Huisarts, Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Hamza Laamarti

  Diëtist
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Karl Brack

  Gynaecoloog
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Gert Droessaert

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Dorien Meeusen

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Luc Roland

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts, Gynaecoloog
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Sara Engels

  Gynaecoloog
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Willy Coosemans

 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts

Gerelateerde items

Beleid
Grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag in de sportclub: wat kan jij doen en bij wie kan je terecht?

Sporter Blog Ethiek Gezond Sporten Beleid Gezond Sporten
Beleid
Corona en kinderen.png

Laat kinderen zoveel mogelijk normaal sporten

Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Nieuws Gezond Sporten Beleid Sportgeneeskunde Gezond Sporten
Kinderen en jongeren_sporthethiek.png

Hoe kijken kinderen en jongeren naar een veilig sportklimaat?

Sporter Blog Ethiek
Blessurepreventie
enkelverzwikking

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Sluiten