Taperen voor topprestaties

Taperen voor topprestaties

Maarten Lievens is Master in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen (UGent). Hij is sinds 2015 inspanningsfysioloog in het Centrum voor Sportgeneeskunde (UZ Gent). Daar begeleidt hij verschillende populaties: van elite, competitieve en recreatieve atleten tot de revalidatie van patiënten, met specialisatie in het analyseren van inspanningstests en het opstellen van trainingsprogramma’s. Binnen de onderzoeksgroep inspanningsfysiologie aan de UGent voert hij onderzoek naar praktijkgerichte topics in voetbal (hydratatie, plyometrietraining) en wielrennen (het critical power model). Sinds 2018 is hij verantwoordelijk voor de sportwetenschappelijke ondersteuning van het U21 team van SV Zulte Waregem.
Sporter Blog Training Training

Sporters doen alles om hun prestatie op belangrijke wedstrijden te maximaliseren. Zo verlagen veel uithoudingssporters de belasting van hun training de periode voor de wedstrijd, dit heet taperen. Maar wat zorgt fysiologisch voor een topprestatie wanneer je tapert en hoe pak je zo'n taperperiode het beste aan? Sportfysioloog Maarten Lievens geeft je een antwoord op deze vragen.

De weken voorafgaand aan belangrijke wedstrijden kiezen atleten en coaches vaak bewust voor een periode met een lagere trainingsbelasting, ook gekend als de taperperiode. Het doel van de taperperiode is het maximaliseren van de prestatiemogelijkheden door enerzijds het doen afnemen van de vermoeidheid en anderzijds het optimaliseren van de fysiologische adaptaties (Bosquet et al., 2007). Atleten en coaches zijn echter nog vaak onzeker over hoe ze deze periode het beste invullen om de kans op een succesvolle taper te vergroten. In deze blog wordt de onderliggende fysiologie gekaderd binnen het trainingsproces en komen wetenschappelijk onderbouwde basisregels en tips aan bod om de kans op een succesvolle taper te vergroten.

Onderliggende fysiologie

Elke training die een atleet uitvoert zorgt zowel voor een positief (fitheid) als een negatief effect (vermoeidheid) op de prestatie (Figuur 1A) (Calvert et al., 1976). Meteen na de training is de vermoeidheid groter dan de toegenomen fitheid waardoor initieel de prestatiecapaciteit daalt. Tijdens de recuperatieperiode tussen opeenvolgende trainingen neemt de vermoeidheid sneller af dan de opgebouwde fitheid waardoor de prestatiecapaciteit zal toenemen boven het initiële niveau (baseline). 

Binnen een trainingsprogramma wordt de totale belasting bepaald door de frequentie, de intensiteit en het volume van de trainingen (Figuur 1B). Het manipuleren van één of meerdere van deze variabelen zal een impact hebben op de fitheid en vermoeidheid van een atleet (Borresen en Lambert, 2009). Tijdens de taperperiode, waar het de bedoeling is om de prestatie te maximaliseren, is het belangrijk om enerzijds de trainingsbelasting voldoende af te bouwen zodat de vermoeidheid kan verdwijnen maar anderzijds ook voldoende trainingsstimulus te behouden om de opgebouwde fitheid niet teveel te laten afnemen. 

Integratie fitness-fatigue model binnen gestructureerd trainingsprogramma

Figuur 1. Integratie van het fitness-fatigue model (acute aanpassingen aan training) binnen het gestructureerde trainingsprogramma (chronische aanpassingen aan training).

Basisregels en modaliteiten

Hoewel elke atleet anders reageert op een taperperiode zijn er een aantal algemene regels (Mujika en Padilla, 2004) die gevolgd kunnen worden om de kans op prestatiewinst te vergroten. Vergeet niet dat het doen verdwijnen van opgebouwde vermoeidheid de belangrijkste reden is om een taperperiode in te lassen. Voor recreatieve sporters die 3 tot 4 keer per week trainen is het daarom niet nodig om de trainingsbelasting sterk af te bouwen. In dit geval kan het normale trainingsregime aangehouden worden richting de belangrijk(st)e doelstellingen. 

De trainingsfrequentie blijft tijdens de taperperiode dezelfde als tijdens een normale trainingsperiode. Een extra rustdag mag zeker maar het heeft geen positief effect om het aantal trainingen met meer dan 20% te doen dalen. Een afname in het trainingsvolume van 40 tot 60% zorgt bij de meeste atleten voor de grootste prestatiewinst. De duur van de trainingen mag dus stevig worden ingekort. De trainingsintensiteit blijft hierbij behouden maar de intensieve blokken worden aangepast aan het nieuwe trainingsvolume. Laat dus niet alle intensieve trainingen vallen maar kort de duur en/of het aantal herhalingen van de intensieve prikkels in.

Een tijdsduur van 7 tot 14 dagen is een goede richtlijn. Start de taperperiode na een periode van overload (= hogere trainingsbelasting dan normaal) voor het grootste effect (zie figuur 2). Voorlopig is er nog meer onduidelijkheid over de optimale manier om de trainingsbelasting af te bouwen, dit noemen we het type van de taper. Er kan gekozen worden om de belasting plots te verlagen (step taper) maar meestal wordt gekozen om de belasting geleidelijk af te bouwen (progressieve taper). 

Planning en effect van efficiënt afbouwen trainingsbelasting

Figuur 2. De planning en het effect van het efficiënt afbouwen van de trainingsbelasting (= taper) op de fitheid, vermoeidheid en uiteindelijke prestatie.

Het is dus belangrijk om tijdens de taperperiode gelijkaardig te werken aan hoe je de rest van het jaar werkt met voornamelijk het accent op daling van trainingsvolume om de totale trainingsbelasting te verlagen. Het effect van de taper wordt geoptimaliseerd door ervoor een intensievere trainingsperiode in te plannen. 

Wist je dat...

… deze richtlijnen gelden voor zowel mannen als vrouwen?

… deze richtlijnen gelden onafhankelijk van de sporttak of duur van de inspanning?

… een prestatiewinst van 3% realistisch is maar er grote verschillen zijn tussen atleten?

… het belangrijk is op individueel niveau de modaliteiten bij te sturen i.f.v. de atleet?

Referenties

  • Borresen J, Lambert MI. The quantification of training load, the training response and the effect on performance. Sports Med. 2009;39(9):779-95.
  • Bosquet L, Montpetit J, Arvisais D, Mujika I. Effects of tapering on performance: a meta-analysis. Med Sci Sports Exerc. 2007;39(8):1358-65.
  • Calvert TW, Banister EW, Savage MV, Bach T. A systems model of the effects of training on physical performance. IEEE Trans Syst Man Cybern. 1976; 6: 94–102.
  • Mujika I, Padilla S. Scientific bases for precompetition tapering strategies. Med Sci Sports Exerc. 2003 ;35(7):1182-7. 

Vind een expert

 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Raf Coremans

  Huisarts, Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • BVBA Samcon

 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Dorien Meeusen

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Voorzitter

  Inge De Ridder

  Sportdiëtist
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Marc Schiltz

 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts, Gynaecoloog
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Plessers

 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Jana Stevens

  Podoloog
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Hamza Laamarti

  Diëtist
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Jempi Wilssens

 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Leysen Joppe

  Leysen Joppe

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Maaike Polspoel

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Roel Jacobs

  Roel Jacobs

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Mitch Malavolta

  Huisarts, Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Jan Van Meirhaeghe

  Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Gert Droessaert

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Trees Dooms

 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Karl Brack

  Gynaecoloog
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts

Gerelateerde items

Training
Apneu

Apneutraining: Acute en chronische effecten op inspanningstolerantie

Sporter Artikel Training Training
Blessurepreventie
enkelverzwikking

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
Weerstandsband.png

Weerstandsbanden: waarvoor dienen ze?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Sluiten