Taperen voor topprestaties

Taperen voor topprestaties

Maarten Lievens is Master in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen (UGent). Hij is sinds 2015 inspanningsfysioloog in het Centrum voor Sportgeneeskunde (UZ Gent). Daar begeleidt hij verschillende populaties: van elite, competitieve en recreatieve atleten tot de revalidatie van patiënten, met specialisatie in het analyseren van inspanningstests en het opstellen van trainingsprogramma’s. Binnen de onderzoeksgroep inspanningsfysiologie aan de UGent voert hij onderzoek naar praktijkgerichte topics in voetbal (hydratatie, plyometrietraining) en wielrennen (het critical power model). Sinds 2018 is hij verantwoordelijk voor de sportwetenschappelijke ondersteuning van het U21 team van SV Zulte Waregem.
Sporter Blog Training Training

Sporters doen alles om hun prestatie op belangrijke wedstrijden te maximaliseren. Zo verlagen veel uithoudingssporters de belasting van hun training de periode voor de wedstrijd, dit heet taperen. Maar wat zorgt fysiologisch voor een topprestatie wanneer je tapert en hoe pak je zo'n taperperiode het beste aan? Sportfysioloog Maarten Lievens geeft je een antwoord op deze vragen.

De weken voorafgaand aan belangrijke wedstrijden kiezen atleten en coaches vaak bewust voor een periode met een lagere trainingsbelasting, ook gekend als de taperperiode. Het doel van de taperperiode is het maximaliseren van de prestatiemogelijkheden door enerzijds het doen afnemen van de vermoeidheid en anderzijds het optimaliseren van de fysiologische adaptaties (Bosquet et al., 2007). Atleten en coaches zijn echter nog vaak onzeker over hoe ze deze periode het beste invullen om de kans op een succesvolle taper te vergroten. In deze blog wordt de onderliggende fysiologie gekaderd binnen het trainingsproces en komen wetenschappelijk onderbouwde basisregels en tips aan bod om de kans op een succesvolle taper te vergroten.

Onderliggende fysiologie

Elke training die een atleet uitvoert zorgt zowel voor een positief (fitheid) als een negatief effect (vermoeidheid) op de prestatie (Figuur 1A) (Calvert et al., 1976). Meteen na de training is de vermoeidheid groter dan de toegenomen fitheid waardoor initieel de prestatiecapaciteit daalt. Tijdens de recuperatieperiode tussen opeenvolgende trainingen neemt de vermoeidheid sneller af dan de opgebouwde fitheid waardoor de prestatiecapaciteit zal toenemen boven het initiële niveau (baseline). 

Binnen een trainingsprogramma wordt de totale belasting bepaald door de frequentie, de intensiteit en het volume van de trainingen (Figuur 1B). Het manipuleren van één of meerdere van deze variabelen zal een impact hebben op de fitheid en vermoeidheid van een atleet (Borresen en Lambert, 2009). Tijdens de taperperiode, waar het de bedoeling is om de prestatie te maximaliseren, is het belangrijk om enerzijds de trainingsbelasting voldoende af te bouwen zodat de vermoeidheid kan verdwijnen maar anderzijds ook voldoende trainingsstimulus te behouden om de opgebouwde fitheid niet teveel te laten afnemen. 

Integratie fitness-fatigue model binnen gestructureerd trainingsprogramma

Figuur 1. Integratie van het fitness-fatigue model (acute aanpassingen aan training) binnen het gestructureerde trainingsprogramma (chronische aanpassingen aan training).

Basisregels en modaliteiten

Hoewel elke atleet anders reageert op een taperperiode zijn er een aantal algemene regels (Mujika en Padilla, 2004) die gevolgd kunnen worden om de kans op prestatiewinst te vergroten. Vergeet niet dat het doen verdwijnen van opgebouwde vermoeidheid de belangrijkste reden is om een taperperiode in te lassen. Voor recreatieve sporters die 3 tot 4 keer per week trainen is het daarom niet nodig om de trainingsbelasting sterk af te bouwen. In dit geval kan het normale trainingsregime aangehouden worden richting de belangrijk(st)e doelstellingen. 

De trainingsfrequentie blijft tijdens de taperperiode dezelfde als tijdens een normale trainingsperiode. Een extra rustdag mag zeker maar het heeft geen positief effect om het aantal trainingen met meer dan 20% te doen dalen. Een afname in het trainingsvolume van 40 tot 60% zorgt bij de meeste atleten voor de grootste prestatiewinst. De duur van de trainingen mag dus stevig worden ingekort. De trainingsintensiteit blijft hierbij behouden maar de intensieve blokken worden aangepast aan het nieuwe trainingsvolume. Laat dus niet alle intensieve trainingen vallen maar kort de duur en/of het aantal herhalingen van de intensieve prikkels in.

Een tijdsduur van 7 tot 14 dagen is een goede richtlijn. Start de taperperiode na een periode van overload (= hogere trainingsbelasting dan normaal) voor het grootste effect (zie figuur 2). Voorlopig is er nog meer onduidelijkheid over de optimale manier om de trainingsbelasting af te bouwen, dit noemen we het type van de taper. Er kan gekozen worden om de belasting plots te verlagen (step taper) maar meestal wordt gekozen om de belasting geleidelijk af te bouwen (progressieve taper). 

Planning en effect van efficiënt afbouwen trainingsbelasting

Figuur 2. De planning en het effect van het efficiënt afbouwen van de trainingsbelasting (= taper) op de fitheid, vermoeidheid en uiteindelijke prestatie.

Het is dus belangrijk om tijdens de taperperiode gelijkaardig te werken aan hoe je de rest van het jaar werkt met voornamelijk het accent op daling van trainingsvolume om de totale trainingsbelasting te verlagen. Het effect van de taper wordt geoptimaliseerd door ervoor een intensievere trainingsperiode in te plannen. 

Wist je dat...

… deze richtlijnen gelden voor zowel mannen als vrouwen?

… deze richtlijnen gelden onafhankelijk van de sporttak of duur van de inspanning?

… een prestatiewinst van 3% realistisch is maar er grote verschillen zijn tussen atleten?

… het belangrijk is op individueel niveau de modaliteiten bij te sturen i.f.v. de atleet?

Referenties

  • Borresen J, Lambert MI. The quantification of training load, the training response and the effect on performance. Sports Med. 2009;39(9):779-95.
  • Bosquet L, Montpetit J, Arvisais D, Mujika I. Effects of tapering on performance: a meta-analysis. Med Sci Sports Exerc. 2007;39(8):1358-65.
  • Calvert TW, Banister EW, Savage MV, Bach T. A systems model of the effects of training on physical performance. IEEE Trans Syst Man Cybern. 1976; 6: 94–102.
  • Mujika I, Padilla S. Scientific bases for precompetition tapering strategies. Med Sci Sports Exerc. 2003 ;35(7):1182-7. 

Vind een expert

 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Marc Schiltz

 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Justine Stevens

 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Roben dedecker

 • Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Erik Van Lierde

 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Joris De Win

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Charlotte Hoeman

  Diëtist
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Kinesitherapeut
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Lander Dewitte

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Windy Lycke

 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Karel Pardaens

 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Luk Buyse

  Sportarts
 • Carl De Crée

 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Bruno D'Hulster

 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Simon Horckmans

 • Willy Coosemans

 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Julie Zels

 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Sander Bomans

 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Jempi Wilssens

 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Frederic Brillouet

 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Bart Depreitere

 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Cedric Arijs

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Luc De Pelecijn

 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts

Gerelateerde items

Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
Weerstandsband.png

Weerstandsbanden: waarvoor dienen ze?

Sporter Artikel Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
GF2Snow Week 6.png

Get Fit 2 Snow - Week 6

Sporter Artikel Snowboarden Skiën Training Blessurepreventie Training
Blessurepreventie
GF2Snow Week 5.png

Get Fit 2 Snow - Week 5

Sporter Artikel Snowboarden Skiën Training Blessurepreventie Training
Sluiten