Taperen voor topprestaties

Taperen voor topprestaties

Maarten Lievens is Master in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen (UGent). Hij is sinds 2015 inspanningsfysioloog in het Centrum voor Sportgeneeskunde (UZ Gent). Daar begeleidt hij verschillende populaties: van elite, competitieve en recreatieve atleten tot de revalidatie van patiënten, met specialisatie in het analyseren van inspanningstests en het opstellen van trainingsprogramma’s. Binnen de onderzoeksgroep inspanningsfysiologie aan de UGent voert hij onderzoek naar praktijkgerichte topics in voetbal (hydratatie, plyometrietraining) en wielrennen (het critical power model). Sinds 2018 is hij verantwoordelijk voor de sportwetenschappelijke ondersteuning van het U21 team van SV Zulte Waregem.
Sporter Blog Training

Sporters doen alles om hun prestatie op belangrijke wedstrijden te maximaliseren. Zo verlagen veel uithoudingssporters de belasting van hun training de periode voor de wedstrijd, dit heet taperen. Maar wat zorgt fysiologisch voor een topprestatie wanneer je tapert en hoe pak je zo'n taperperiode het beste aan? Sportfysioloog Maarten Lievens geeft je een antwoord op deze vragen.

De weken voorafgaand aan belangrijke wedstrijden kiezen atleten en coaches vaak bewust voor een periode met een lagere trainingsbelasting, ook gekend als de taperperiode. Het doel van de taperperiode is het maximaliseren van de prestatiemogelijkheden door enerzijds het doen afnemen van de vermoeidheid en anderzijds het optimaliseren van de fysiologische adaptaties (Bosquet et al., 2007). Atleten en coaches zijn echter nog vaak onzeker over hoe ze deze periode het beste invullen om de kans op een succesvolle taper te vergroten. In deze blog wordt de onderliggende fysiologie gekaderd binnen het trainingsproces en komen wetenschappelijk onderbouwde basisregels en tips aan bod om de kans op een succesvolle taper te vergroten.

Onderliggende fysiologie

Elke training die een atleet uitvoert zorgt zowel voor een positief (fitheid) als een negatief effect (vermoeidheid) op de prestatie (Figuur 1A) (Calvert et al., 1976). Meteen na de training is de vermoeidheid groter dan de toegenomen fitheid waardoor initieel de prestatiecapaciteit daalt. Tijdens de recuperatieperiode tussen opeenvolgende trainingen neemt de vermoeidheid sneller af dan de opgebouwde fitheid waardoor de prestatiecapaciteit zal toenemen boven het initiële niveau (baseline). 

Binnen een trainingsprogramma wordt de totale belasting bepaald door de frequentie, de intensiteit en het volume van de trainingen (Figuur 1B). Het manipuleren van één of meerdere van deze variabelen zal een impact hebben op de fitheid en vermoeidheid van een atleet (Borresen en Lambert, 2009). Tijdens de taperperiode, waar het de bedoeling is om de prestatie te maximaliseren, is het belangrijk om enerzijds de trainingsbelasting voldoende af te bouwen zodat de vermoeidheid kan verdwijnen maar anderzijds ook voldoende trainingsstimulus te behouden om de opgebouwde fitheid niet teveel te laten afnemen. 

Integratie fitness-fatigue model binnen gestructureerd trainingsprogramma

Figuur 1. Integratie van het fitness-fatigue model (acute aanpassingen aan training) binnen het gestructureerde trainingsprogramma (chronische aanpassingen aan training).

Basisregels en modaliteiten

Hoewel elke atleet anders reageert op een taperperiode zijn er een aantal algemene regels (Mujika en Padilla, 2004) die gevolgd kunnen worden om de kans op prestatiewinst te vergroten. Vergeet niet dat het doen verdwijnen van opgebouwde vermoeidheid de belangrijkste reden is om een taperperiode in te lassen. Voor recreatieve sporters die 3 tot 4 keer per week trainen is het daarom niet nodig om de trainingsbelasting sterk af te bouwen. In dit geval kan het normale trainingsregime aangehouden worden richting de belangrijk(st)e doelstellingen. 

De trainingsfrequentie blijft tijdens de taperperiode dezelfde als tijdens een normale trainingsperiode. Een extra rustdag mag zeker maar het heeft geen positief effect om het aantal trainingen met meer dan 20% te doen dalen. Een afname in het trainingsvolume van 40 tot 60% zorgt bij de meeste atleten voor de grootste prestatiewinst. De duur van de trainingen mag dus stevig worden ingekort. De trainingsintensiteit blijft hierbij behouden maar de intensieve blokken worden aangepast aan het nieuwe trainingsvolume. Laat dus niet alle intensieve trainingen vallen maar kort de duur en/of het aantal herhalingen van de intensieve prikkels in.

Een tijdsduur van 7 tot 14 dagen is een goede richtlijn. Start de taperperiode na een periode van overload (= hogere trainingsbelasting dan normaal) voor het grootste effect (zie figuur 2). Voorlopig is er nog meer onduidelijkheid over de optimale manier om de trainingsbelasting af te bouwen, dit noemen we het type van de taper. Er kan gekozen worden om de belasting plots te verlagen (step taper) maar meestal wordt gekozen om de belasting geleidelijk af te bouwen (progressieve taper). 

Planning en effect van efficiënt afbouwen trainingsbelasting

Figuur 2. De planning en het effect van het efficiënt afbouwen van de trainingsbelasting (= taper) op de fitheid, vermoeidheid en uiteindelijke prestatie.

Het is dus belangrijk om tijdens de taperperiode gelijkaardig te werken aan hoe je de rest van het jaar werkt met voornamelijk het accent op daling van trainingsvolume om de totale trainingsbelasting te verlagen. Het effect van de taper wordt geoptimaliseerd door ervoor een intensievere trainingsperiode in te plannen. 

Wist je dat...

… deze richtlijnen gelden voor zowel mannen als vrouwen?

… deze richtlijnen gelden onafhankelijk van de sporttak of duur van de inspanning?

… een prestatiewinst van 3% realistisch is maar er grote verschillen zijn tussen atleten?

… het belangrijk is op individueel niveau de modaliteiten bij te sturen i.f.v. de atleet?

Referenties

  • Borresen J, Lambert MI. The quantification of training load, the training response and the effect on performance. Sports Med. 2009;39(9):779-95.
  • Bosquet L, Montpetit J, Arvisais D, Mujika I. Effects of tapering on performance: a meta-analysis. Med Sci Sports Exerc. 2007;39(8):1358-65.
  • Calvert TW, Banister EW, Savage MV, Bach T. A systems model of the effects of training on physical performance. IEEE Trans Syst Man Cybern. 1976; 6: 94–102.
  • Mujika I, Padilla S. Scientific bases for precompetition tapering strategies. Med Sci Sports Exerc. 2003 ;35(7):1182-7. 

Vind een expert

 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • BVBA Samcon

 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Ward Thorrez

  Kinesitherapeut
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Ilse Cupers

  1&2
 • Glenn Van Laer

  Kinesitherapeut
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Dominique Devriese

  Kinesitherapeut
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Justine Stevens

 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mike Kamphuys

  Trainer
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Bruno D'Hulster

 • Dominique Slock

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Anneleen Geerts

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • André Ausloos

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Frank Wezenbeek

  Kinesitherapeut
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Anne Mertens

  Huisarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Ingrid Willems

  Podoloog
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Benedicte Baelde

  Kinesitherapeut
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • BV Dokter Simon Verdonck

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Roben dedecker

 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Guy De Lendtdecker

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Julie Zels

 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Thomas Van de Moortel

  Kinesitherapeut
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Jo Verstuyft

  Apotheker
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Veerle Palmers

  Podoloog
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Ann Gillis

 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Carl De Crée

 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Kathy Velle

  Podoloog
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Willy Coosemans

 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Windy Lycke

 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Wouter Peters

  Sportarts
 • Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • David Vander Elst

  Sportkinesitherapeut
 • Marc Schiltz

 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Bastiaan Verstraete

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Joris De Win

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts

Gerelateerde items

Blessurepreventie
GF2Snow Week 6.png

Get Fit 2 Snow - Week 6

Sporter Artikel Snowboarden Skiën Blessurepreventie Training
Blessurepreventie
GF2Snow Week 5.png

Get Fit 2 Snow - Week 5

Sporter Artikel Snowboarden Skiën Blessurepreventie Training
Blessurepreventie
GF2Snow Week 4.png

Get Fit 2 Snow - Week 4

Sporter Artikel Snowboarden Skiën Blessurepreventie Training
Blessurepreventie
GF2Snow Week 3.png

Get Fit 2 Snow - Week 3

Sporter Artikel Snowboarden Skiën Blessurepreventie Training
Sluiten