Taperen voor topprestaties

Taperen voor topprestaties

Maarten Lievens is Master in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen (UGent). Hij is sinds 2015 inspanningsfysioloog in het Centrum voor Sportgeneeskunde (UZ Gent). Daar begeleidt hij verschillende populaties: van elite, competitieve en recreatieve atleten tot de revalidatie van patiënten, met specialisatie in het analyseren van inspanningstests en het opstellen van trainingsprogramma’s. Binnen de onderzoeksgroep inspanningsfysiologie aan de UGent voert hij onderzoek naar praktijkgerichte topics in voetbal (hydratatie, plyometrietraining) en wielrennen (het critical power model). Sinds 2018 is hij verantwoordelijk voor de sportwetenschappelijke ondersteuning van het U21 team van SV Zulte Waregem.
Sporter Blog Training Training

Sporters doen alles om hun prestatie op belangrijke wedstrijden te maximaliseren. Zo verlagen veel uithoudingssporters de belasting van hun training de periode voor de wedstrijd, dit heet taperen. Maar wat zorgt fysiologisch voor een topprestatie wanneer je tapert en hoe pak je zo'n taperperiode het beste aan? Sportfysioloog Maarten Lievens geeft je een antwoord op deze vragen.

De weken voorafgaand aan belangrijke wedstrijden kiezen atleten en coaches vaak bewust voor een periode met een lagere trainingsbelasting, ook gekend als de taperperiode. Het doel van de taperperiode is het maximaliseren van de prestatiemogelijkheden door enerzijds het doen afnemen van de vermoeidheid en anderzijds het optimaliseren van de fysiologische adaptaties (Bosquet et al., 2007). Atleten en coaches zijn echter nog vaak onzeker over hoe ze deze periode het beste invullen om de kans op een succesvolle taper te vergroten. In deze blog wordt de onderliggende fysiologie gekaderd binnen het trainingsproces en komen wetenschappelijk onderbouwde basisregels en tips aan bod om de kans op een succesvolle taper te vergroten.

Onderliggende fysiologie

Elke training die een atleet uitvoert zorgt zowel voor een positief (fitheid) als een negatief effect (vermoeidheid) op de prestatie (Figuur 1A) (Calvert et al., 1976). Meteen na de training is de vermoeidheid groter dan de toegenomen fitheid waardoor initieel de prestatiecapaciteit daalt. Tijdens de recuperatieperiode tussen opeenvolgende trainingen neemt de vermoeidheid sneller af dan de opgebouwde fitheid waardoor de prestatiecapaciteit zal toenemen boven het initiële niveau (baseline). 

Binnen een trainingsprogramma wordt de totale belasting bepaald door de frequentie, de intensiteit en het volume van de trainingen (Figuur 1B). Het manipuleren van één of meerdere van deze variabelen zal een impact hebben op de fitheid en vermoeidheid van een atleet (Borresen en Lambert, 2009). Tijdens de taperperiode, waar het de bedoeling is om de prestatie te maximaliseren, is het belangrijk om enerzijds de trainingsbelasting voldoende af te bouwen zodat de vermoeidheid kan verdwijnen maar anderzijds ook voldoende trainingsstimulus te behouden om de opgebouwde fitheid niet teveel te laten afnemen. 

Integratie fitness-fatigue model binnen gestructureerd trainingsprogramma

Figuur 1. Integratie van het fitness-fatigue model (acute aanpassingen aan training) binnen het gestructureerde trainingsprogramma (chronische aanpassingen aan training).

Basisregels en modaliteiten

Hoewel elke atleet anders reageert op een taperperiode zijn er een aantal algemene regels (Mujika en Padilla, 2004) die gevolgd kunnen worden om de kans op prestatiewinst te vergroten. Vergeet niet dat het doen verdwijnen van opgebouwde vermoeidheid de belangrijkste reden is om een taperperiode in te lassen. Voor recreatieve sporters die 3 tot 4 keer per week trainen is het daarom niet nodig om de trainingsbelasting sterk af te bouwen. In dit geval kan het normale trainingsregime aangehouden worden richting de belangrijk(st)e doelstellingen. 

De trainingsfrequentie blijft tijdens de taperperiode dezelfde als tijdens een normale trainingsperiode. Een extra rustdag mag zeker maar het heeft geen positief effect om het aantal trainingen met meer dan 20% te doen dalen. Een afname in het trainingsvolume van 40 tot 60% zorgt bij de meeste atleten voor de grootste prestatiewinst. De duur van de trainingen mag dus stevig worden ingekort. De trainingsintensiteit blijft hierbij behouden maar de intensieve blokken worden aangepast aan het nieuwe trainingsvolume. Laat dus niet alle intensieve trainingen vallen maar kort de duur en/of het aantal herhalingen van de intensieve prikkels in.

Een tijdsduur van 7 tot 14 dagen is een goede richtlijn. Start de taperperiode na een periode van overload (= hogere trainingsbelasting dan normaal) voor het grootste effect (zie figuur 2). Voorlopig is er nog meer onduidelijkheid over de optimale manier om de trainingsbelasting af te bouwen, dit noemen we het type van de taper. Er kan gekozen worden om de belasting plots te verlagen (step taper) maar meestal wordt gekozen om de belasting geleidelijk af te bouwen (progressieve taper). 

Planning en effect van efficiënt afbouwen trainingsbelasting

Figuur 2. De planning en het effect van het efficiënt afbouwen van de trainingsbelasting (= taper) op de fitheid, vermoeidheid en uiteindelijke prestatie.

Het is dus belangrijk om tijdens de taperperiode gelijkaardig te werken aan hoe je de rest van het jaar werkt met voornamelijk het accent op daling van trainingsvolume om de totale trainingsbelasting te verlagen. Het effect van de taper wordt geoptimaliseerd door ervoor een intensievere trainingsperiode in te plannen. 

Wist je dat...

… deze richtlijnen gelden voor zowel mannen als vrouwen?

… deze richtlijnen gelden onafhankelijk van de sporttak of duur van de inspanning?

… een prestatiewinst van 3% realistisch is maar er grote verschillen zijn tussen atleten?

… het belangrijk is op individueel niveau de modaliteiten bij te sturen i.f.v. de atleet?

Referenties

  • Borresen J, Lambert MI. The quantification of training load, the training response and the effect on performance. Sports Med. 2009;39(9):779-95.
  • Bosquet L, Montpetit J, Arvisais D, Mujika I. Effects of tapering on performance: a meta-analysis. Med Sci Sports Exerc. 2007;39(8):1358-65.
  • Calvert TW, Banister EW, Savage MV, Bach T. A systems model of the effects of training on physical performance. IEEE Trans Syst Man Cybern. 1976; 6: 94–102.
  • Mujika I, Padilla S. Scientific bases for precompetition tapering strategies. Med Sci Sports Exerc. 2003 ;35(7):1182-7. 

Vind een expert

 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Carl De Crée

 • michel herssens

  Cardioloog
 • Jitse Maes

  Jitse Maes

  Huisarts, Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ann Gillis

 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Charlotte Hoeman

  Diëtist
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bruno D'Hulster

 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • Jempi Wilssens

 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Johan Roeykens

 • Windy Lycke

 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Trees Dooms

 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

  Huisarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Erik Van Lierde

 • John Roosen

  Cardioloog
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • An Konings

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Marc Schiltz

 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Peter Plessers

 • jana stevens

  Podoloog
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager blessurepreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Vincent Metsers

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts

Gerelateerde items

Training
Apneu

Apneutraining: Acute en chronische effecten op inspanningstolerantie

Sporter Artikel Training Training
Blessurepreventie
enkelverzwikking

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
Weerstandsband.png

Weerstandsbanden: waarvoor dienen ze?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Sluiten