Het effect van leeftijd op de prestatiecapaciteit

Het effect van leeftijd op de prestatiecapaciteit

Maarten Lievens is Master in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen (UGent). Hij is sinds 2015 inspanningsfysioloog in het Centrum voor Sportgeneeskunde (UZ Gent). Daar begeleidt hij verschillende populaties: van elite, competitieve en recreatieve atleten tot de revalidatie van patiënten, met specialisatie in het analyseren van inspanningstests en het opstellen van trainingsprogramma’s. Binnen de onderzoeksgroep inspanningsfysiologie aan de UGent voert hij onderzoek naar praktijkgerichte topics in voetbal (hydratatie, plyometrietraining) en wielrennen (het critical power model). Sinds 2018 is hij verantwoordelijk voor de sportwetenschappelijke ondersteuning van het U21 team van SV Zulte Waregem.
Sporter Blog Training Training

Sporten is gezond voor iedereen op elke leeftijd. In principe kan je nagenoeg op elk moment starten met een (nieuwe) sport, maar als je graag op hoog niveau meedraait in je sport is het wel van belang dat je je piekprestatie bereikt rond een bepaalde leeftijd. Zo start je maar beter vroeg met turnen, terwijl je bijvoorbeeld bij paardrijden op een bijna dubbel zo late leeftijd je beste niveau haalt. Sportfysioloog Maarten Lievens van Sporgeneeskunde UZ Gent vertelt je meer over leeftijd en prestatiecapacitiet!

Hoewel je maar zo jong of oud bent als je jezelf voelt, kan je er niet omheen dat leeftijd een belangrijke impact heeft op de prestatiecapaciteit. Wanneer we sportprestaties uitzetten ten opzichte van de leeftijd zien we een omgekeerd U-vormig verband: jonge atleten worden jaar na jaar sterker tot ze hun piekleeftijd bereikt hebben, gevolgd door een periode van stagnatie en consolidatie om uiteindelijk de prestatie opnieuw te voelen afnemen. Om de competitie overheen de verschillende levensfases eerlijker te maken, worden in de jeugdsport dan ook leeftijdscategorieën gebruikt en zien we dit ook na de leeftijd van 40 jaar (“master atleten”) in sommige sporten terugkomen. 

Piekprestatie en discipline

De leeftijd waarop een atleet op zijn best is, zal afhangen van de sporttak waarin hij of zij actief is (Figuur 1). Bij sporten waar het uithoudingsvermogen een doorslaggevende factor is (bv. wielrennen, roeien, lange afstandslopen) ligt de piekleeftijd tussen de 25 en 28 jaar. Bij zeer technische sporten zoals gymnastiek zien we dat een groot deel van de deelnemers een stuk jonger zijn (18 – 20 jaar). Ruiters, atleten voor wie pure uithouding en kracht minder belangrijk zijn, presteren dan vaak beter op iets latere leeftijd. 

In de volgende grafiek wordt de gemiddelde leeftijd op de Olympische Spelen per discipline weergegeven. Interessant is dat onze eigen Belgische medaillewinnaars van Tokyo mooi in dit rijtje passen!

Gemiddelde leeftijd per sporttak op de Olympische zomerspelen

Figuur 1. Gemiddelde leeftijd per sporttak op de Olympische zomerspelen (bron: www.thestatszone.com).

Verval uithoudingscapaciteit na de ‘prime years’

Hoewel atleten er alles aan doen om hun sportieve prestaties op peil te houden, dalen deze in het algemeen vanaf de leeftijd van 35 jaar. Hoe sterk deze daling is op vlak van uithouding, werd aangetoond in een onderzoek tijdens de marathon van New York, één van de populairste marathons ter wereld (Lara et al. (2014)). Concreet werden de resultaten van de 10 beste lopers per leeftijdscategorie met elkaar vergeleken. Hieruit bleek dat mannen hun piekprestatie bereikten op 27-jarige leeftijd, bij vrouwen bleek dit pas twee jaar later te zijn. Na deze leeftijd daalt de prestatie met gemiddeld 2-4 % per jaar hoewel de eerste 10 jaar de prestatie tamelijk stabiel blijft. Eens de vijftig voorbij neemt de prestatie sterker af. Atleten en trainers kunnen hiermee rekening houden bij het opstellen van hun lange termijn doelstellingen. 

Gemiddelde marathontijd van de eerste 10 finishers binnen elke leeftijdsgroep (Lara, 2014)

Figuur 2. Gemiddelde marathontijd van de eerste 10 finishers binnen elke leeftijdsgroep (bron: Lara 2014).

Bij ultraraces zoals de Ironman of extreme ultraruns valt op dat de winnaars niet enkel een stuk ouder zijn dan bij de gewone marathon, 40 jarigen zijn geen uitzondering, maar de piekleeftijd neemt  in het algemeen ook steeds verder toe (Lepers et al. (2016)). Dit laatste kan onder meer verklaard worden door de toegenomen aantrekkingskracht van sporten op latere leeftijd. Op de marathon is er in vergelijking met de jaren ’80 maar liefst een verdrievoudiging bij de mannelijke en zelfs een verzevenvoudiging bij de vrouwelijke deelnemers. De toekomst zal misschien uitwijzen dat de impact van leeftijd op het uithoudingsvermogen kleiner is dan we momenteel denken. 

Fysiologie van de uithoudingscapaciteit

De logische vraag is nu waarom het uithoudingsvermogen afneemt wanneer we ouder worden. Er zijn drie belangrijke fysiologische mechanismen die de uithoudingsprestatie bepalen en in aanmerking komen als verklaring voor deze daling (Tanaka et al. (2008)).

  • Maximale zuurstofopname (VO2max): de hoeveelheid zuurstof die ons lichaam kan opnemen (longen), transporteren (hart en bloed) en gebruiken (spieren) tijdens het sporten, een maat voor de maximale aerobe capaciteit.

Bij niet getrainde atleten neemt deze VO2max vanaf de leeftijd van 25 jaar af met 10% per decennium, bij personen boven de 50 zelfs met 15%. Door uithoudingstraining kan deze parameter langer stabiel gehouden worden en zal de daling minder drastisch zijn. Dit resulteert uiteraard in een betere uithouding op latere leeftijd, zoals de prestaties op de marathon en ultraraces die hiervoor werden besproken aantonen, maar ook bij atleten zal deze capaciteit uiteindelijk afnemen. Deze daling in VO2max kan grotendeels verklaard worden door een daling van het volume bloed dat het hart kan rondpompen. Dit hartminuutvolume wordt bepaald door de maximale hartfrequentie, dewelke jaarlijks gemiddeld met 1 slag per minuut afneemt, en door het slagvolume van het hart. 

  • Lactaatdrempel: intensiteit waarbij de lactaatconcentratie in het bloed begint toe te nemen, m.a.w. de fractie van de uithoudingscapaciteit die voor een langere periode kan gebruikt worden.

Bij oudere atleten zal voor een bepaalde snelheid of vermogen sneller lactaat aangemaakt worden. Wanneer we de lactaatdrempel echter uitdrukken t.o.v. de VO2max op een bepaalde leeftijd (fractie van de uithoudingscapaciteit die we kunnen gebruiken) komt dit echter niet tot uiting. Dit wil dus zeggen dat de lactaatdrempel stabiel blijft wanneer deze wordt uitgedrukt als relatieve inspanningsintensiteit.

  • Bewegingsefficiëntie: de energetische kost om een bepaalde inspanning vol te houden.

Over de bewegingsefficiëntie kunnen we kort zijn: deze is bij jonge en oudere getrainde atleten gelijk en heeft dus geen impact op de prestatiecapaciteit. 

Besluit

Hoewel ouder worden onvermijdelijk zorgt voor een daling van de maximale aerobe capaciteit (VO2max), heeft iedereen de snelheid waarmee deze afneemt voor een groot deel zelf in de hand. Voldoende frequent blijven sporten en het volume en intensiteit van de trainingen onderhouden, zijn cruciaal om de prestatiecapaciteit langer te bewaren. Een inspanningstest en trainingsadvies kunnen je, ongeacht jouw leeftijd of sportervaring, hierbij op weg helpen. Aan de slag!

Referenties

The Stats Zone. Olympic Sports - How Does Peak Age Vary? https://www.thestatszone.com/archive/olympic-sports-how-does-peak-age-vary-13812

Lara B, Salinero JJ, Del Coso J. The relationship between age and running time in elite marathoners is U-shaped. Age (Dordr). 2014 Apr;36(2):1003-8. 

Lepers R, Stapley PJ. Master Athletes Are Extending the Limits of Human Endurance. Front Physiol. 2016 Dec 12;7:613.

Tanaka H, Seals DR. Endurance exercise performance in Masters athletes: age-associated changes and underlying physiological mechanisms. J Physiol. 2008 Jan 1;586(1):55-63.

Vind een expert

 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bruno D'Hulster

 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Luc De Pelecijn

 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jempi Wilssens

 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Luk Buyse

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Windy Lycke

 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Ann Gillis

 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bart Depreitere

 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Justine Stevens

 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Julie Zels

 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Dominique Devriese

  Kinesitherapeut
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Joris De Win

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Charlotte Hoeman

  Diëtist
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Simon Horckmans

 • Roben dedecker

 • Willy Coosemans

 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Johan Roeykens

 • BVBA Samcon

 • jana stevens

  Podoloog
 • Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Rik De Kinderen

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Frederic Brillouet

 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Cedric Arijs

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Sander Bomans

 • Luc Roland

  Sportarts
 • Carl De Crée

 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Plessers

 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts

Gerelateerde items

Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
Weerstandsband.png

Weerstandsbanden: waarvoor dienen ze?

Sporter Artikel Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
GF2Snow Week 6.png

Get Fit 2 Snow - Week 6

Sporter Artikel Snowboarden Skiën Training Blessurepreventie Training
Blessurepreventie
GF2Snow Week 5.png

Get Fit 2 Snow - Week 5

Sporter Artikel Snowboarden Skiën Training Blessurepreventie Training
Sluiten