Het effect van leeftijd op de prestatiecapaciteit

Het effect van leeftijd op de prestatiecapaciteit

Maarten Lievens is Master in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen (UGent). Hij is sinds 2015 inspanningsfysioloog in het Centrum voor Sportgeneeskunde (UZ Gent). Daar begeleidt hij verschillende populaties: van elite, competitieve en recreatieve atleten tot de revalidatie van patiënten, met specialisatie in het analyseren van inspanningstests en het opstellen van trainingsprogramma’s. Binnen de onderzoeksgroep inspanningsfysiologie aan de UGent voert hij onderzoek naar praktijkgerichte topics in voetbal (hydratatie, plyometrietraining) en wielrennen (het critical power model). Sinds 2018 is hij verantwoordelijk voor de sportwetenschappelijke ondersteuning van het U21 team van SV Zulte Waregem.
Sporter Blog Training

Sporten is gezond voor iedereen op elke leeftijd. In principe kan je nagenoeg op elk moment starten met een (nieuwe) sport, maar als je graag op hoog niveau meedraait in je sport is het wel van belang dat je je piekprestatie bereikt rond een bepaalde leeftijd. Zo start je maar beter vroeg met turnen, terwijl je bijvoorbeeld bij paardrijden op een bijna dubbel zo late leeftijd je beste niveau haalt. Sportfysioloog Maarten Lievens van Sporgeneeskunde UZ Gent vertelt je meer over leeftijd en prestatiecapacitiet!

Hoewel je maar zo jong of oud bent als je jezelf voelt, kan je er niet omheen dat leeftijd een belangrijke impact heeft op de prestatiecapaciteit. Wanneer we sportprestaties uitzetten ten opzichte van de leeftijd zien we een omgekeerd U-vormig verband: jonge atleten worden jaar na jaar sterker tot ze hun piekleeftijd bereikt hebben, gevolgd door een periode van stagnatie en consolidatie om uiteindelijk de prestatie opnieuw te voelen afnemen. Om de competitie overheen de verschillende levensfases eerlijker te maken, worden in de jeugdsport dan ook leeftijdscategorieën gebruikt en zien we dit ook na de leeftijd van 40 jaar (“master atleten”) in sommige sporten terugkomen. 

Piekprestatie en discipline

De leeftijd waarop een atleet op zijn best is, zal afhangen van de sporttak waarin hij of zij actief is (Figuur 1). Bij sporten waar het uithoudingsvermogen een doorslaggevende factor is (bv. wielrennen, roeien, lange afstandslopen) ligt de piekleeftijd tussen de 25 en 28 jaar. Bij zeer technische sporten zoals gymnastiek zien we dat een groot deel van de deelnemers een stuk jonger zijn (18 – 20 jaar). Ruiters, atleten voor wie pure uithouding en kracht minder belangrijk zijn, presteren dan vaak beter op iets latere leeftijd. 

In de volgende grafiek wordt de gemiddelde leeftijd op de Olympische Spelen per discipline weergegeven. Interessant is dat onze eigen Belgische medaillewinnaars van Tokyo mooi in dit rijtje passen!

Gemiddelde leeftijd per sporttak op de Olympische zomerspelen

Figuur 1. Gemiddelde leeftijd per sporttak op de Olympische zomerspelen (bron: www.thestatszone.com).

Verval uithoudingscapaciteit na de ‘prime years’

Hoewel atleten er alles aan doen om hun sportieve prestaties op peil te houden, dalen deze in het algemeen vanaf de leeftijd van 35 jaar. Hoe sterk deze daling is op vlak van uithouding, werd aangetoond in een onderzoek tijdens de marathon van New York, één van de populairste marathons ter wereld (Lara et al. (2014)). Concreet werden de resultaten van de 10 beste lopers per leeftijdscategorie met elkaar vergeleken. Hieruit bleek dat mannen hun piekprestatie bereikten op 27-jarige leeftijd, bij vrouwen bleek dit pas twee jaar later te zijn. Na deze leeftijd daalt de prestatie met gemiddeld 2-4 % per jaar hoewel de eerste 10 jaar de prestatie tamelijk stabiel blijft. Eens de vijftig voorbij neemt de prestatie sterker af. Atleten en trainers kunnen hiermee rekening houden bij het opstellen van hun lange termijn doelstellingen. 

Gemiddelde marathontijd van de eerste 10 finishers binnen elke leeftijdsgroep (Lara, 2014)

Figuur 2. Gemiddelde marathontijd van de eerste 10 finishers binnen elke leeftijdsgroep (bron: Lara 2014).

Bij ultraraces zoals de Ironman of extreme ultraruns valt op dat de winnaars niet enkel een stuk ouder zijn dan bij de gewone marathon, 40 jarigen zijn geen uitzondering, maar de piekleeftijd neemt  in het algemeen ook steeds verder toe (Lepers et al. (2016)). Dit laatste kan onder meer verklaard worden door de toegenomen aantrekkingskracht van sporten op latere leeftijd. Op de marathon is er in vergelijking met de jaren ’80 maar liefst een verdrievoudiging bij de mannelijke en zelfs een verzevenvoudiging bij de vrouwelijke deelnemers. De toekomst zal misschien uitwijzen dat de impact van leeftijd op het uithoudingsvermogen kleiner is dan we momenteel denken. 

Fysiologie van de uithoudingscapaciteit

De logische vraag is nu waarom het uithoudingsvermogen afneemt wanneer we ouder worden. Er zijn drie belangrijke fysiologische mechanismen die de uithoudingsprestatie bepalen en in aanmerking komen als verklaring voor deze daling (Tanaka et al. (2008)).

  • Maximale zuurstofopname (VO2max): de hoeveelheid zuurstof die ons lichaam kan opnemen (longen), transporteren (hart en bloed) en gebruiken (spieren) tijdens het sporten, een maat voor de maximale aerobe capaciteit.

Bij niet getrainde atleten neemt deze VO2max vanaf de leeftijd van 25 jaar af met 10% per decennium, bij personen boven de 50 zelfs met 15%. Door uithoudingstraining kan deze parameter langer stabiel gehouden worden en zal de daling minder drastisch zijn. Dit resulteert uiteraard in een betere uithouding op latere leeftijd, zoals de prestaties op de marathon en ultraraces die hiervoor werden besproken aantonen, maar ook bij atleten zal deze capaciteit uiteindelijk afnemen. Deze daling in VO2max kan grotendeels verklaard worden door een daling van het volume bloed dat het hart kan rondpompen. Dit hartminuutvolume wordt bepaald door de maximale hartfrequentie, dewelke jaarlijks gemiddeld met 1 slag per minuut afneemt, en door het slagvolume van het hart. 

  • Lactaatdrempel: intensiteit waarbij de lactaatconcentratie in het bloed begint toe te nemen, m.a.w. de fractie van de uithoudingscapaciteit die voor een langere periode kan gebruikt worden.

Bij oudere atleten zal voor een bepaalde snelheid of vermogen sneller lactaat aangemaakt worden. Wanneer we de lactaatdrempel echter uitdrukken t.o.v. de VO2max op een bepaalde leeftijd (fractie van de uithoudingscapaciteit die we kunnen gebruiken) komt dit echter niet tot uiting. Dit wil dus zeggen dat de lactaatdrempel stabiel blijft wanneer deze wordt uitgedrukt als relatieve inspanningsintensiteit.

  • Bewegingsefficiëntie: de energetische kost om een bepaalde inspanning vol te houden.

Over de bewegingsefficiëntie kunnen we kort zijn: deze is bij jonge en oudere getrainde atleten gelijk en heeft dus geen impact op de prestatiecapaciteit. 

Besluit

Hoewel ouder worden onvermijdelijk zorgt voor een daling van de maximale aerobe capaciteit (VO2max), heeft iedereen de snelheid waarmee deze afneemt voor een groot deel zelf in de hand. Voldoende frequent blijven sporten en het volume en intensiteit van de trainingen onderhouden, zijn cruciaal om de prestatiecapaciteit langer te bewaren. Een inspanningstest en trainingsadvies kunnen je, ongeacht jouw leeftijd of sportervaring, hierbij op weg helpen. Aan de slag!

Referenties

The Stats Zone. Olympic Sports - How Does Peak Age Vary? https://www.thestatszone.com/archive/olympic-sports-how-does-peak-age-vary-13812

Lara B, Salinero JJ, Del Coso J. The relationship between age and running time in elite marathoners is U-shaped. Age (Dordr). 2014 Apr;36(2):1003-8. 

Lepers R, Stapley PJ. Master Athletes Are Extending the Limits of Human Endurance. Front Physiol. 2016 Dec 12;7:613.

Tanaka H, Seals DR. Endurance exercise performance in Masters athletes: age-associated changes and underlying physiological mechanisms. J Physiol. 2008 Jan 1;586(1):55-63.

Vind een expert

 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • An Konings

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Anneleen Geerts

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Julie Zels

 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Peter Plessers

 • Roben dedecker

 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Wouter Peters

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Dominique Slock

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dominique Devriese

  Kinesitherapeut
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Carl De Crée

 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Jempi Wilssens

 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Guy De Lendtdecker

  Sportarts
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Glenn Van Laer

  Kinesitherapeut
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Thomas Van de Moortel

  Kinesitherapeut
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Willy Coosemans

 • Benedicte Baelde

  Kinesitherapeut
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Trees Dooms

 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Lander Dewitte

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Justine Stevens

 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • André Ausloos

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Mike Kamphuys

  Trainer
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Ward Thorrez

  Kinesitherapeut
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Wouter Eraly

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kathy Velle

  Podoloog
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • BV Dokter Simon Verdonck

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Joris De Win

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Veerle Palmers

  Podoloog
 • Frank Wezenbeek

  Kinesitherapeut
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • jana stevens

  Podoloog
 • Karel Pardaens

 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Jo Verstuyft

  Apotheker
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Bruno D'Hulster

 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • David Vander Elst

  Sportkinesitherapeut
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Ilse Cupers

  1&2
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Windy Lycke

 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Ingrid Willems

  Podoloog
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Anne Mertens

  Huisarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog

Gerelateerde items

Blessurepreventie
GF2Snow Week 6.png

Get Fit 2 Snow - Week 6

Sporter Artikel Snowboarden Skiën Blessurepreventie Training
Blessurepreventie
GF2Snow Week 5.png

Get Fit 2 Snow - Week 5

Sporter Artikel Snowboarden Skiën Blessurepreventie Training
Blessurepreventie
GF2Snow Week 4.png

Get Fit 2 Snow - Week 4

Sporter Artikel Snowboarden Skiën Blessurepreventie Training
Blessurepreventie
GF2Snow Week 3.png

Get Fit 2 Snow - Week 3

Sporter Artikel Snowboarden Skiën Blessurepreventie Training
Sluiten