Het effect van leeftijd op de prestatiecapaciteit

Het effect van leeftijd op de prestatiecapaciteit

Maarten Lievens is Master in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen (UGent). Hij is sinds 2015 inspanningsfysioloog in het Centrum voor Sportgeneeskunde (UZ Gent). Daar begeleidt hij verschillende populaties: van elite, competitieve en recreatieve atleten tot de revalidatie van patiënten, met specialisatie in het analyseren van inspanningstests en het opstellen van trainingsprogramma’s. Binnen de onderzoeksgroep inspanningsfysiologie aan de UGent voert hij onderzoek naar praktijkgerichte topics in voetbal (hydratatie, plyometrietraining) en wielrennen (het critical power model). Sinds 2018 is hij verantwoordelijk voor de sportwetenschappelijke ondersteuning van het U21 team van SV Zulte Waregem.
Sporter Blog Training Training

Sporten is gezond voor iedereen op elke leeftijd. In principe kan je nagenoeg op elk moment starten met een (nieuwe) sport, maar als je graag op hoog niveau meedraait in je sport is het wel van belang dat je je piekprestatie bereikt rond een bepaalde leeftijd. Zo start je maar beter vroeg met turnen, terwijl je bijvoorbeeld bij paardrijden op een bijna dubbel zo late leeftijd je beste niveau haalt. Sportfysioloog Maarten Lievens van Sporgeneeskunde UZ Gent vertelt je meer over leeftijd en prestatiecapacitiet!

Hoewel je maar zo jong of oud bent als je jezelf voelt, kan je er niet omheen dat leeftijd een belangrijke impact heeft op de prestatiecapaciteit. Wanneer we sportprestaties uitzetten ten opzichte van de leeftijd zien we een omgekeerd U-vormig verband: jonge atleten worden jaar na jaar sterker tot ze hun piekleeftijd bereikt hebben, gevolgd door een periode van stagnatie en consolidatie om uiteindelijk de prestatie opnieuw te voelen afnemen. Om de competitie overheen de verschillende levensfases eerlijker te maken, worden in de jeugdsport dan ook leeftijdscategorieën gebruikt en zien we dit ook na de leeftijd van 40 jaar (“master atleten”) in sommige sporten terugkomen. 

Piekprestatie en discipline

De leeftijd waarop een atleet op zijn best is, zal afhangen van de sporttak waarin hij of zij actief is (Figuur 1). Bij sporten waar het uithoudingsvermogen een doorslaggevende factor is (bv. wielrennen, roeien, lange afstandslopen) ligt de piekleeftijd tussen de 25 en 28 jaar. Bij zeer technische sporten zoals gymnastiek zien we dat een groot deel van de deelnemers een stuk jonger zijn (18 – 20 jaar). Ruiters, atleten voor wie pure uithouding en kracht minder belangrijk zijn, presteren dan vaak beter op iets latere leeftijd. 

In de volgende grafiek wordt de gemiddelde leeftijd op de Olympische Spelen per discipline weergegeven. Interessant is dat onze eigen Belgische medaillewinnaars van Tokyo mooi in dit rijtje passen!

Gemiddelde leeftijd per sporttak op de Olympische zomerspelen

Figuur 1. Gemiddelde leeftijd per sporttak op de Olympische zomerspelen (bron: www.thestatszone.com).

Verval uithoudingscapaciteit na de ‘prime years’

Hoewel atleten er alles aan doen om hun sportieve prestaties op peil te houden, dalen deze in het algemeen vanaf de leeftijd van 35 jaar. Hoe sterk deze daling is op vlak van uithouding, werd aangetoond in een onderzoek tijdens de marathon van New York, één van de populairste marathons ter wereld (Lara et al. (2014)). Concreet werden de resultaten van de 10 beste lopers per leeftijdscategorie met elkaar vergeleken. Hieruit bleek dat mannen hun piekprestatie bereikten op 27-jarige leeftijd, bij vrouwen bleek dit pas twee jaar later te zijn. Na deze leeftijd daalt de prestatie met gemiddeld 2-4 % per jaar hoewel de eerste 10 jaar de prestatie tamelijk stabiel blijft. Eens de vijftig voorbij neemt de prestatie sterker af. Atleten en trainers kunnen hiermee rekening houden bij het opstellen van hun lange termijn doelstellingen. 

Gemiddelde marathontijd van de eerste 10 finishers binnen elke leeftijdsgroep (Lara, 2014)

Figuur 2. Gemiddelde marathontijd van de eerste 10 finishers binnen elke leeftijdsgroep (bron: Lara 2014).

Bij ultraraces zoals de Ironman of extreme ultraruns valt op dat de winnaars niet enkel een stuk ouder zijn dan bij de gewone marathon, 40 jarigen zijn geen uitzondering, maar de piekleeftijd neemt  in het algemeen ook steeds verder toe (Lepers et al. (2016)). Dit laatste kan onder meer verklaard worden door de toegenomen aantrekkingskracht van sporten op latere leeftijd. Op de marathon is er in vergelijking met de jaren ’80 maar liefst een verdrievoudiging bij de mannelijke en zelfs een verzevenvoudiging bij de vrouwelijke deelnemers. De toekomst zal misschien uitwijzen dat de impact van leeftijd op het uithoudingsvermogen kleiner is dan we momenteel denken. 

Fysiologie van de uithoudingscapaciteit

De logische vraag is nu waarom het uithoudingsvermogen afneemt wanneer we ouder worden. Er zijn drie belangrijke fysiologische mechanismen die de uithoudingsprestatie bepalen en in aanmerking komen als verklaring voor deze daling (Tanaka et al. (2008)).

  • Maximale zuurstofopname (VO2max): de hoeveelheid zuurstof die ons lichaam kan opnemen (longen), transporteren (hart en bloed) en gebruiken (spieren) tijdens het sporten, een maat voor de maximale aerobe capaciteit.

Bij niet getrainde atleten neemt deze VO2max vanaf de leeftijd van 25 jaar af met 10% per decennium, bij personen boven de 50 zelfs met 15%. Door uithoudingstraining kan deze parameter langer stabiel gehouden worden en zal de daling minder drastisch zijn. Dit resulteert uiteraard in een betere uithouding op latere leeftijd, zoals de prestaties op de marathon en ultraraces die hiervoor werden besproken aantonen, maar ook bij atleten zal deze capaciteit uiteindelijk afnemen. Deze daling in VO2max kan grotendeels verklaard worden door een daling van het volume bloed dat het hart kan rondpompen. Dit hartminuutvolume wordt bepaald door de maximale hartfrequentie, dewelke jaarlijks gemiddeld met 1 slag per minuut afneemt, en door het slagvolume van het hart. 

  • Lactaatdrempel: intensiteit waarbij de lactaatconcentratie in het bloed begint toe te nemen, m.a.w. de fractie van de uithoudingscapaciteit die voor een langere periode kan gebruikt worden.

Bij oudere atleten zal voor een bepaalde snelheid of vermogen sneller lactaat aangemaakt worden. Wanneer we de lactaatdrempel echter uitdrukken t.o.v. de VO2max op een bepaalde leeftijd (fractie van de uithoudingscapaciteit die we kunnen gebruiken) komt dit echter niet tot uiting. Dit wil dus zeggen dat de lactaatdrempel stabiel blijft wanneer deze wordt uitgedrukt als relatieve inspanningsintensiteit.

  • Bewegingsefficiëntie: de energetische kost om een bepaalde inspanning vol te houden.

Over de bewegingsefficiëntie kunnen we kort zijn: deze is bij jonge en oudere getrainde atleten gelijk en heeft dus geen impact op de prestatiecapaciteit. 

Besluit

Hoewel ouder worden onvermijdelijk zorgt voor een daling van de maximale aerobe capaciteit (VO2max), heeft iedereen de snelheid waarmee deze afneemt voor een groot deel zelf in de hand. Voldoende frequent blijven sporten en het volume en intensiteit van de trainingen onderhouden, zijn cruciaal om de prestatiecapaciteit langer te bewaren. Een inspanningstest en trainingsadvies kunnen je, ongeacht jouw leeftijd of sportervaring, hierbij op weg helpen. Aan de slag!

Referenties

The Stats Zone. Olympic Sports - How Does Peak Age Vary? https://www.thestatszone.com/archive/olympic-sports-how-does-peak-age-vary-13812

Lara B, Salinero JJ, Del Coso J. The relationship between age and running time in elite marathoners is U-shaped. Age (Dordr). 2014 Apr;36(2):1003-8. 

Lepers R, Stapley PJ. Master Athletes Are Extending the Limits of Human Endurance. Front Physiol. 2016 Dec 12;7:613.

Tanaka H, Seals DR. Endurance exercise performance in Masters athletes: age-associated changes and underlying physiological mechanisms. J Physiol. 2008 Jan 1;586(1):55-63.

Vind een expert

 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts, Gynaecoloog
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Willy Coosemans

 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Gert Droessaert

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Raf Coremans

  Huisarts, Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Jana Stevens

  Podoloog
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Hamza Laamarti

  Diëtist
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Voorzitter

  Inge De Ridder

  Sportdiëtist
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Ann Gillis

 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Maaike Polspoel

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Jempi Wilssens

 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Dorien Meeusen

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • An Konings

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Karl Brack

  Gynaecoloog
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Roel Jacobs

  Roel Jacobs

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Annelies Van Erck

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Johan Roeykens

 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Mitch Malavolta

  Huisarts, Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Leysen Joppe

  Leysen Joppe

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts

Gerelateerde items

Training
Apneu

Apneutraining: Acute en chronische effecten op inspanningstolerantie

Sporter Artikel Training Training
Blessurepreventie
enkelverzwikking

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
Weerstandsband.png

Weerstandsbanden: waarvoor dienen ze?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Sluiten