Het effect van leeftijd op de prestatiecapaciteit

Het effect van leeftijd op de prestatiecapaciteit

Maarten Lievens is Master in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen (UGent). Hij is sinds 2015 inspanningsfysioloog in het Centrum voor Sportgeneeskunde (UZ Gent). Daar begeleidt hij verschillende populaties: van elite, competitieve en recreatieve atleten tot de revalidatie van patiënten, met specialisatie in het analyseren van inspanningstests en het opstellen van trainingsprogramma’s. Binnen de onderzoeksgroep inspanningsfysiologie aan de UGent voert hij onderzoek naar praktijkgerichte topics in voetbal (hydratatie, plyometrietraining) en wielrennen (het critical power model). Sinds 2018 is hij verantwoordelijk voor de sportwetenschappelijke ondersteuning van het U21 team van SV Zulte Waregem.
Sporter Blog Training

Sporten is gezond voor iedereen op elke leeftijd. In principe kan je nagenoeg op elk moment starten met een (nieuwe) sport, maar als je graag op hoog niveau meedraait in je sport is het wel van belang dat je je piekprestatie bereikt rond een bepaalde leeftijd. Zo start je maar beter vroeg met turnen, terwijl je bijvoorbeeld bij paardrijden op een bijna dubbel zo late leeftijd je beste niveau haalt. Sportfysioloog Maarten Lievens van Sporgeneeskunde UZ Gent vertelt je meer over leeftijd en prestatiecapacitiet!

Hoewel je maar zo jong of oud bent als je jezelf voelt, kan je er niet omheen dat leeftijd een belangrijke impact heeft op de prestatiecapaciteit. Wanneer we sportprestaties uitzetten ten opzichte van de leeftijd zien we een omgekeerd U-vormig verband: jonge atleten worden jaar na jaar sterker tot ze hun piekleeftijd bereikt hebben, gevolgd door een periode van stagnatie en consolidatie om uiteindelijk de prestatie opnieuw te voelen afnemen. Om de competitie overheen de verschillende levensfases eerlijker te maken, worden in de jeugdsport dan ook leeftijdscategorieën gebruikt en zien we dit ook na de leeftijd van 40 jaar (“master atleten”) in sommige sporten terugkomen. 

Piekprestatie en discipline

De leeftijd waarop een atleet op zijn best is, zal afhangen van de sporttak waarin hij of zij actief is (Figuur 1). Bij sporten waar het uithoudingsvermogen een doorslaggevende factor is (bv. wielrennen, roeien, lange afstandslopen) ligt de piekleeftijd tussen de 25 en 28 jaar. Bij zeer technische sporten zoals gymnastiek zien we dat een groot deel van de deelnemers een stuk jonger zijn (18 – 20 jaar). Ruiters, atleten voor wie pure uithouding en kracht minder belangrijk zijn, presteren dan vaak beter op iets latere leeftijd. 

In de volgende grafiek wordt de gemiddelde leeftijd op de Olympische Spelen per discipline weergegeven. Interessant is dat onze eigen Belgische medaillewinnaars van Tokyo mooi in dit rijtje passen!

Gemiddelde leeftijd per sporttak op de Olympische zomerspelen

Figuur 1. Gemiddelde leeftijd per sporttak op de Olympische zomerspelen (bron: www.thestatszone.com).

Verval uithoudingscapaciteit na de ‘prime years’

Hoewel atleten er alles aan doen om hun sportieve prestaties op peil te houden, dalen deze in het algemeen vanaf de leeftijd van 35 jaar. Hoe sterk deze daling is op vlak van uithouding, werd aangetoond in een onderzoek tijdens de marathon van New York, één van de populairste marathons ter wereld (Lara et al. (2014)). Concreet werden de resultaten van de 10 beste lopers per leeftijdscategorie met elkaar vergeleken. Hieruit bleek dat mannen hun piekprestatie bereikten op 27-jarige leeftijd, bij vrouwen bleek dit pas twee jaar later te zijn. Na deze leeftijd daalt de prestatie met gemiddeld 2-4 % per jaar hoewel de eerste 10 jaar de prestatie tamelijk stabiel blijft. Eens de vijftig voorbij neemt de prestatie sterker af. Atleten en trainers kunnen hiermee rekening houden bij het opstellen van hun lange termijn doelstellingen. 

Gemiddelde marathontijd van de eerste 10 finishers binnen elke leeftijdsgroep (Lara, 2014)

Figuur 2. Gemiddelde marathontijd van de eerste 10 finishers binnen elke leeftijdsgroep (bron: Lara 2014).

Bij ultraraces zoals de Ironman of extreme ultraruns valt op dat de winnaars niet enkel een stuk ouder zijn dan bij de gewone marathon, 40 jarigen zijn geen uitzondering, maar de piekleeftijd neemt  in het algemeen ook steeds verder toe (Lepers et al. (2016)). Dit laatste kan onder meer verklaard worden door de toegenomen aantrekkingskracht van sporten op latere leeftijd. Op de marathon is er in vergelijking met de jaren ’80 maar liefst een verdrievoudiging bij de mannelijke en zelfs een verzevenvoudiging bij de vrouwelijke deelnemers. De toekomst zal misschien uitwijzen dat de impact van leeftijd op het uithoudingsvermogen kleiner is dan we momenteel denken. 

Fysiologie van de uithoudingscapaciteit

De logische vraag is nu waarom het uithoudingsvermogen afneemt wanneer we ouder worden. Er zijn drie belangrijke fysiologische mechanismen die de uithoudingsprestatie bepalen en in aanmerking komen als verklaring voor deze daling (Tanaka et al. (2008)).

  • Maximale zuurstofopname (VO2max): de hoeveelheid zuurstof die ons lichaam kan opnemen (longen), transporteren (hart en bloed) en gebruiken (spieren) tijdens het sporten, een maat voor de maximale aerobe capaciteit.

Bij niet getrainde atleten neemt deze VO2max vanaf de leeftijd van 25 jaar af met 10% per decennium, bij personen boven de 50 zelfs met 15%. Door uithoudingstraining kan deze parameter langer stabiel gehouden worden en zal de daling minder drastisch zijn. Dit resulteert uiteraard in een betere uithouding op latere leeftijd, zoals de prestaties op de marathon en ultraraces die hiervoor werden besproken aantonen, maar ook bij atleten zal deze capaciteit uiteindelijk afnemen. Deze daling in VO2max kan grotendeels verklaard worden door een daling van het volume bloed dat het hart kan rondpompen. Dit hartminuutvolume wordt bepaald door de maximale hartfrequentie, dewelke jaarlijks gemiddeld met 1 slag per minuut afneemt, en door het slagvolume van het hart. 

  • Lactaatdrempel: intensiteit waarbij de lactaatconcentratie in het bloed begint toe te nemen, m.a.w. de fractie van de uithoudingscapaciteit die voor een langere periode kan gebruikt worden.

Bij oudere atleten zal voor een bepaalde snelheid of vermogen sneller lactaat aangemaakt worden. Wanneer we de lactaatdrempel echter uitdrukken t.o.v. de VO2max op een bepaalde leeftijd (fractie van de uithoudingscapaciteit die we kunnen gebruiken) komt dit echter niet tot uiting. Dit wil dus zeggen dat de lactaatdrempel stabiel blijft wanneer deze wordt uitgedrukt als relatieve inspanningsintensiteit.

  • Bewegingsefficiëntie: de energetische kost om een bepaalde inspanning vol te houden.

Over de bewegingsefficiëntie kunnen we kort zijn: deze is bij jonge en oudere getrainde atleten gelijk en heeft dus geen impact op de prestatiecapaciteit. 

Besluit

Hoewel ouder worden onvermijdelijk zorgt voor een daling van de maximale aerobe capaciteit (VO2max), heeft iedereen de snelheid waarmee deze afneemt voor een groot deel zelf in de hand. Voldoende frequent blijven sporten en het volume en intensiteit van de trainingen onderhouden, zijn cruciaal om de prestatiecapaciteit langer te bewaren. Een inspanningstest en trainingsadvies kunnen je, ongeacht jouw leeftijd of sportervaring, hierbij op weg helpen. Aan de slag!

Referenties

The Stats Zone. Olympic Sports - How Does Peak Age Vary? https://www.thestatszone.com/archive/olympic-sports-how-does-peak-age-vary-13812

Lara B, Salinero JJ, Del Coso J. The relationship between age and running time in elite marathoners is U-shaped. Age (Dordr). 2014 Apr;36(2):1003-8. 

Lepers R, Stapley PJ. Master Athletes Are Extending the Limits of Human Endurance. Front Physiol. 2016 Dec 12;7:613.

Tanaka H, Seals DR. Endurance exercise performance in Masters athletes: age-associated changes and underlying physiological mechanisms. J Physiol. 2008 Jan 1;586(1):55-63.

Vind een expert

 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Ilse Cupers

  1&2
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Herman Colpin

  Huisarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Steven Van Raemdonck

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Ann Gillis

 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Anne Mertens

  Huisarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Windy Lycke

 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Rik Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Tom Decorte

  Kinesitherapeut
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Frank Wezenbeek

  Kinesitherapeut
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Tijl Bertels

  Sportdiëtist
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Danny Grimonpont

  Kinesitherapeut
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wouter Peters

  Sportarts
 • Thomas Van de Moortel

  Kinesitherapeut
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Veerle Palmers

  Podoloog
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • David Vander Elst

  Sportkinesitherapeut
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Roeykens

 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • André Ausloos

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Roben dedecker

 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Glenn Van Laer

  Kinesitherapeut
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Thomas Luyckx

  Orthopedisch chirurg
 • An Konings

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Kristiaan Vandenecker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Karel Pardaens

  11&17&21
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Sofie Rummens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Axel Decraene

  Sportarts
 • Guy De Lendtdecker

  Sportarts
 • BV Dokter Simon Verdonck

  Sportarts
 • Jan De Decker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Willy Coosemans

 • Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Simon Derycke

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Erik Witvrouw

  Sportkinesitherapeut
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Maryam Shahabpour

  Radioloog
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Peter Plessers

 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Gustaaf Van Mechelen

  Sportarts
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Benedicte Baelde

  Kinesitherapeut
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Jo Verstuyft

  Apotheker
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Ine Schops

  Osteopaat
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Jempi Wilssens

 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Joris De Win

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Kris Vandecasteele

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Justine Stevens

 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Cathy Kuppens

  Cardioloog
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Jan Mathieu

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Anneleen Geerts

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Geert Vileyn

  Huisarts
 • Dominique Slock

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kathleen Merckaert

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Jago Van Soom

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Sara Van Bostraeten

 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Staf Moyson

  Sportkinesitherapeut
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Olivier Verborgt

  Orthopedisch chirurg
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Marc Schiltz

  2&3
 • Julie Zels

 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Kinesitherapeut
 • Lianne De Mey

  1&2
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Mike Kamphuys

  Trainer
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Petra Bruggeman

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Kathy Velle

  Podoloog
 • André Dewit

  Sportarts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Carl De Crée

 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Ward Thorrez

  Kinesitherapeut
 • Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Marc Geenen
  Communicatiemanager

  Marc Geenen

 • Geert Potloot

  Sportarts
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Ingrid Willems

  Podoloog
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Raf De Bruyn

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Edwig Schatteman

  Sportarts

Gerelateerde items

Training
Meer trainen, minder progressie_SG

Meer trainen, minder progressie: Mismatch in trainingsbelasting tussen coach en roeier

Sportprofessional Artikel Training
Training
Krachttraining bij kinderen en jongeren

Krachttraining bij kinderen en jongeren

Sporter Sportprofessional Artikel Training
Training
Veelzijdige ontwikkeling vs. vroegtijdige specialisatie.png

Veelzijdige ontwikkeling vs. vroegtijdige specialisatie

Sporter Sportprofessional Artikel Training
Training
G-sport.jpg

Wat is G-sport?

Sporter Artikel Training
Sluiten