Het effect van leeftijd op de prestatiecapaciteit

Het effect van leeftijd op de prestatiecapaciteit

Maarten Lievens is Master in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen (UGent). Hij is sinds 2015 inspanningsfysioloog in het Centrum voor Sportgeneeskunde (UZ Gent). Daar begeleidt hij verschillende populaties: van elite, competitieve en recreatieve atleten tot de revalidatie van patiënten, met specialisatie in het analyseren van inspanningstests en het opstellen van trainingsprogramma’s. Binnen de onderzoeksgroep inspanningsfysiologie aan de UGent voert hij onderzoek naar praktijkgerichte topics in voetbal (hydratatie, plyometrietraining) en wielrennen (het critical power model). Sinds 2018 is hij verantwoordelijk voor de sportwetenschappelijke ondersteuning van het U21 team van SV Zulte Waregem.
Sporter Blog Training Training

Sporten is gezond voor iedereen op elke leeftijd. In principe kan je nagenoeg op elk moment starten met een (nieuwe) sport, maar als je graag op hoog niveau meedraait in je sport is het wel van belang dat je je piekprestatie bereikt rond een bepaalde leeftijd. Zo start je maar beter vroeg met turnen, terwijl je bijvoorbeeld bij paardrijden op een bijna dubbel zo late leeftijd je beste niveau haalt. Sportfysioloog Maarten Lievens van Sporgeneeskunde UZ Gent vertelt je meer over leeftijd en prestatiecapacitiet!

Hoewel je maar zo jong of oud bent als je jezelf voelt, kan je er niet omheen dat leeftijd een belangrijke impact heeft op de prestatiecapaciteit. Wanneer we sportprestaties uitzetten ten opzichte van de leeftijd zien we een omgekeerd U-vormig verband: jonge atleten worden jaar na jaar sterker tot ze hun piekleeftijd bereikt hebben, gevolgd door een periode van stagnatie en consolidatie om uiteindelijk de prestatie opnieuw te voelen afnemen. Om de competitie overheen de verschillende levensfases eerlijker te maken, worden in de jeugdsport dan ook leeftijdscategorieën gebruikt en zien we dit ook na de leeftijd van 40 jaar (“master atleten”) in sommige sporten terugkomen. 

Piekprestatie en discipline

De leeftijd waarop een atleet op zijn best is, zal afhangen van de sporttak waarin hij of zij actief is (Figuur 1). Bij sporten waar het uithoudingsvermogen een doorslaggevende factor is (bv. wielrennen, roeien, lange afstandslopen) ligt de piekleeftijd tussen de 25 en 28 jaar. Bij zeer technische sporten zoals gymnastiek zien we dat een groot deel van de deelnemers een stuk jonger zijn (18 – 20 jaar). Ruiters, atleten voor wie pure uithouding en kracht minder belangrijk zijn, presteren dan vaak beter op iets latere leeftijd. 

In de volgende grafiek wordt de gemiddelde leeftijd op de Olympische Spelen per discipline weergegeven. Interessant is dat onze eigen Belgische medaillewinnaars van Tokyo mooi in dit rijtje passen!

Gemiddelde leeftijd per sporttak op de Olympische zomerspelen

Figuur 1. Gemiddelde leeftijd per sporttak op de Olympische zomerspelen (bron: www.thestatszone.com).

Verval uithoudingscapaciteit na de ‘prime years’

Hoewel atleten er alles aan doen om hun sportieve prestaties op peil te houden, dalen deze in het algemeen vanaf de leeftijd van 35 jaar. Hoe sterk deze daling is op vlak van uithouding, werd aangetoond in een onderzoek tijdens de marathon van New York, één van de populairste marathons ter wereld (Lara et al. (2014)). Concreet werden de resultaten van de 10 beste lopers per leeftijdscategorie met elkaar vergeleken. Hieruit bleek dat mannen hun piekprestatie bereikten op 27-jarige leeftijd, bij vrouwen bleek dit pas twee jaar later te zijn. Na deze leeftijd daalt de prestatie met gemiddeld 2-4 % per jaar hoewel de eerste 10 jaar de prestatie tamelijk stabiel blijft. Eens de vijftig voorbij neemt de prestatie sterker af. Atleten en trainers kunnen hiermee rekening houden bij het opstellen van hun lange termijn doelstellingen. 

Gemiddelde marathontijd van de eerste 10 finishers binnen elke leeftijdsgroep (Lara, 2014)

Figuur 2. Gemiddelde marathontijd van de eerste 10 finishers binnen elke leeftijdsgroep (bron: Lara 2014).

Bij ultraraces zoals de Ironman of extreme ultraruns valt op dat de winnaars niet enkel een stuk ouder zijn dan bij de gewone marathon, 40 jarigen zijn geen uitzondering, maar de piekleeftijd neemt  in het algemeen ook steeds verder toe (Lepers et al. (2016)). Dit laatste kan onder meer verklaard worden door de toegenomen aantrekkingskracht van sporten op latere leeftijd. Op de marathon is er in vergelijking met de jaren ’80 maar liefst een verdrievoudiging bij de mannelijke en zelfs een verzevenvoudiging bij de vrouwelijke deelnemers. De toekomst zal misschien uitwijzen dat de impact van leeftijd op het uithoudingsvermogen kleiner is dan we momenteel denken. 

Fysiologie van de uithoudingscapaciteit

De logische vraag is nu waarom het uithoudingsvermogen afneemt wanneer we ouder worden. Er zijn drie belangrijke fysiologische mechanismen die de uithoudingsprestatie bepalen en in aanmerking komen als verklaring voor deze daling (Tanaka et al. (2008)).

  • Maximale zuurstofopname (VO2max): de hoeveelheid zuurstof die ons lichaam kan opnemen (longen), transporteren (hart en bloed) en gebruiken (spieren) tijdens het sporten, een maat voor de maximale aerobe capaciteit.

Bij niet getrainde atleten neemt deze VO2max vanaf de leeftijd van 25 jaar af met 10% per decennium, bij personen boven de 50 zelfs met 15%. Door uithoudingstraining kan deze parameter langer stabiel gehouden worden en zal de daling minder drastisch zijn. Dit resulteert uiteraard in een betere uithouding op latere leeftijd, zoals de prestaties op de marathon en ultraraces die hiervoor werden besproken aantonen, maar ook bij atleten zal deze capaciteit uiteindelijk afnemen. Deze daling in VO2max kan grotendeels verklaard worden door een daling van het volume bloed dat het hart kan rondpompen. Dit hartminuutvolume wordt bepaald door de maximale hartfrequentie, dewelke jaarlijks gemiddeld met 1 slag per minuut afneemt, en door het slagvolume van het hart. 

  • Lactaatdrempel: intensiteit waarbij de lactaatconcentratie in het bloed begint toe te nemen, m.a.w. de fractie van de uithoudingscapaciteit die voor een langere periode kan gebruikt worden.

Bij oudere atleten zal voor een bepaalde snelheid of vermogen sneller lactaat aangemaakt worden. Wanneer we de lactaatdrempel echter uitdrukken t.o.v. de VO2max op een bepaalde leeftijd (fractie van de uithoudingscapaciteit die we kunnen gebruiken) komt dit echter niet tot uiting. Dit wil dus zeggen dat de lactaatdrempel stabiel blijft wanneer deze wordt uitgedrukt als relatieve inspanningsintensiteit.

  • Bewegingsefficiëntie: de energetische kost om een bepaalde inspanning vol te houden.

Over de bewegingsefficiëntie kunnen we kort zijn: deze is bij jonge en oudere getrainde atleten gelijk en heeft dus geen impact op de prestatiecapaciteit. 

Besluit

Hoewel ouder worden onvermijdelijk zorgt voor een daling van de maximale aerobe capaciteit (VO2max), heeft iedereen de snelheid waarmee deze afneemt voor een groot deel zelf in de hand. Voldoende frequent blijven sporten en het volume en intensiteit van de trainingen onderhouden, zijn cruciaal om de prestatiecapaciteit langer te bewaren. Een inspanningstest en trainingsadvies kunnen je, ongeacht jouw leeftijd of sportervaring, hierbij op weg helpen. Aan de slag!

Referenties

The Stats Zone. Olympic Sports - How Does Peak Age Vary? https://www.thestatszone.com/archive/olympic-sports-how-does-peak-age-vary-13812

Lara B, Salinero JJ, Del Coso J. The relationship between age and running time in elite marathoners is U-shaped. Age (Dordr). 2014 Apr;36(2):1003-8. 

Lepers R, Stapley PJ. Master Athletes Are Extending the Limits of Human Endurance. Front Physiol. 2016 Dec 12;7:613.

Tanaka H, Seals DR. Endurance exercise performance in Masters athletes: age-associated changes and underlying physiological mechanisms. J Physiol. 2008 Jan 1;586(1):55-63.

Vind een expert

 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Luc Baeyens

  Sportarts, Gynaecoloog
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Gert Droessaert

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Mitch Malavolta

  Huisarts, Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Kevin Robson

  Trainer
 • Erik Van Lierde

 • Karel Pardaens

 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Dorien Meeusen

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Raf Coremans

  Huisarts, Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Voorzitter

  Inge De Ridder

  Sportdiëtist
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Leysen Joppe

  Leysen Joppe

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Hamza Laamarti

  Diëtist
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Gezond en Ethisch Sporten

 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • BVBA Samcon

 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Annelies Van Erck

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut, Trainer
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Sara Engels

  Gynaecoloog
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Barbara Vandenbussche

  Barbara Vandenbussche

  Kinesitherapeut
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • An Konings

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Karl Brack

  Gynaecoloog
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Diëtist en Gedrags- & Mindsetspecialist

  Lieselot Wouters

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Roel Jacobs

  Roel Jacobs

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Lianne De Mey

  Sportarts

Gerelateerde items

Training
Apneu

Apneutraining: Acute en chronische effecten op inspanningstolerantie

Sporter Artikel Training Training
Kinderen en jongeren_sporthethiek.png

Hoe kijken kinderen en jongeren naar een veilig sportklimaat?

Sporter Blog Ethiek
Beleid
Grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag in de sportclub: wat kan jij doen en bij wie kan je terecht?

Sporter Blog Ethiek Gezond Sporten Beleid Gezond Sporten
Blessurepreventie
enkelverzwikking

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Sluiten