Het effect van leeftijd op de prestatiecapaciteit

Het effect van leeftijd op de prestatiecapaciteit

Maarten Lievens is Master in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen (UGent). Hij is sinds 2015 inspanningsfysioloog in het Centrum voor Sportgeneeskunde (UZ Gent). Daar begeleidt hij verschillende populaties: van elite, competitieve en recreatieve atleten tot de revalidatie van patiënten, met specialisatie in het analyseren van inspanningstests en het opstellen van trainingsprogramma’s. Binnen de onderzoeksgroep inspanningsfysiologie aan de UGent voert hij onderzoek naar praktijkgerichte topics in voetbal (hydratatie, plyometrietraining) en wielrennen (het critical power model). Sinds 2018 is hij verantwoordelijk voor de sportwetenschappelijke ondersteuning van het U21 team van SV Zulte Waregem.
Sporter Blog Training Training

Sporten is gezond voor iedereen op elke leeftijd. In principe kan je nagenoeg op elk moment starten met een (nieuwe) sport, maar als je graag op hoog niveau meedraait in je sport is het wel van belang dat je je piekprestatie bereikt rond een bepaalde leeftijd. Zo start je maar beter vroeg met turnen, terwijl je bijvoorbeeld bij paardrijden op een bijna dubbel zo late leeftijd je beste niveau haalt. Sportfysioloog Maarten Lievens van Sporgeneeskunde UZ Gent vertelt je meer over leeftijd en prestatiecapacitiet!

Hoewel je maar zo jong of oud bent als je jezelf voelt, kan je er niet omheen dat leeftijd een belangrijke impact heeft op de prestatiecapaciteit. Wanneer we sportprestaties uitzetten ten opzichte van de leeftijd zien we een omgekeerd U-vormig verband: jonge atleten worden jaar na jaar sterker tot ze hun piekleeftijd bereikt hebben, gevolgd door een periode van stagnatie en consolidatie om uiteindelijk de prestatie opnieuw te voelen afnemen. Om de competitie overheen de verschillende levensfases eerlijker te maken, worden in de jeugdsport dan ook leeftijdscategorieën gebruikt en zien we dit ook na de leeftijd van 40 jaar (“master atleten”) in sommige sporten terugkomen. 

Piekprestatie en discipline

De leeftijd waarop een atleet op zijn best is, zal afhangen van de sporttak waarin hij of zij actief is (Figuur 1). Bij sporten waar het uithoudingsvermogen een doorslaggevende factor is (bv. wielrennen, roeien, lange afstandslopen) ligt de piekleeftijd tussen de 25 en 28 jaar. Bij zeer technische sporten zoals gymnastiek zien we dat een groot deel van de deelnemers een stuk jonger zijn (18 – 20 jaar). Ruiters, atleten voor wie pure uithouding en kracht minder belangrijk zijn, presteren dan vaak beter op iets latere leeftijd. 

In de volgende grafiek wordt de gemiddelde leeftijd op de Olympische Spelen per discipline weergegeven. Interessant is dat onze eigen Belgische medaillewinnaars van Tokyo mooi in dit rijtje passen!

Gemiddelde leeftijd per sporttak op de Olympische zomerspelen

Figuur 1. Gemiddelde leeftijd per sporttak op de Olympische zomerspelen (bron: www.thestatszone.com).

Verval uithoudingscapaciteit na de ‘prime years’

Hoewel atleten er alles aan doen om hun sportieve prestaties op peil te houden, dalen deze in het algemeen vanaf de leeftijd van 35 jaar. Hoe sterk deze daling is op vlak van uithouding, werd aangetoond in een onderzoek tijdens de marathon van New York, één van de populairste marathons ter wereld (Lara et al. (2014)). Concreet werden de resultaten van de 10 beste lopers per leeftijdscategorie met elkaar vergeleken. Hieruit bleek dat mannen hun piekprestatie bereikten op 27-jarige leeftijd, bij vrouwen bleek dit pas twee jaar later te zijn. Na deze leeftijd daalt de prestatie met gemiddeld 2-4 % per jaar hoewel de eerste 10 jaar de prestatie tamelijk stabiel blijft. Eens de vijftig voorbij neemt de prestatie sterker af. Atleten en trainers kunnen hiermee rekening houden bij het opstellen van hun lange termijn doelstellingen. 

Gemiddelde marathontijd van de eerste 10 finishers binnen elke leeftijdsgroep (Lara, 2014)

Figuur 2. Gemiddelde marathontijd van de eerste 10 finishers binnen elke leeftijdsgroep (bron: Lara 2014).

Bij ultraraces zoals de Ironman of extreme ultraruns valt op dat de winnaars niet enkel een stuk ouder zijn dan bij de gewone marathon, 40 jarigen zijn geen uitzondering, maar de piekleeftijd neemt  in het algemeen ook steeds verder toe (Lepers et al. (2016)). Dit laatste kan onder meer verklaard worden door de toegenomen aantrekkingskracht van sporten op latere leeftijd. Op de marathon is er in vergelijking met de jaren ’80 maar liefst een verdrievoudiging bij de mannelijke en zelfs een verzevenvoudiging bij de vrouwelijke deelnemers. De toekomst zal misschien uitwijzen dat de impact van leeftijd op het uithoudingsvermogen kleiner is dan we momenteel denken. 

Fysiologie van de uithoudingscapaciteit

De logische vraag is nu waarom het uithoudingsvermogen afneemt wanneer we ouder worden. Er zijn drie belangrijke fysiologische mechanismen die de uithoudingsprestatie bepalen en in aanmerking komen als verklaring voor deze daling (Tanaka et al. (2008)).

  • Maximale zuurstofopname (VO2max): de hoeveelheid zuurstof die ons lichaam kan opnemen (longen), transporteren (hart en bloed) en gebruiken (spieren) tijdens het sporten, een maat voor de maximale aerobe capaciteit.

Bij niet getrainde atleten neemt deze VO2max vanaf de leeftijd van 25 jaar af met 10% per decennium, bij personen boven de 50 zelfs met 15%. Door uithoudingstraining kan deze parameter langer stabiel gehouden worden en zal de daling minder drastisch zijn. Dit resulteert uiteraard in een betere uithouding op latere leeftijd, zoals de prestaties op de marathon en ultraraces die hiervoor werden besproken aantonen, maar ook bij atleten zal deze capaciteit uiteindelijk afnemen. Deze daling in VO2max kan grotendeels verklaard worden door een daling van het volume bloed dat het hart kan rondpompen. Dit hartminuutvolume wordt bepaald door de maximale hartfrequentie, dewelke jaarlijks gemiddeld met 1 slag per minuut afneemt, en door het slagvolume van het hart. 

  • Lactaatdrempel: intensiteit waarbij de lactaatconcentratie in het bloed begint toe te nemen, m.a.w. de fractie van de uithoudingscapaciteit die voor een langere periode kan gebruikt worden.

Bij oudere atleten zal voor een bepaalde snelheid of vermogen sneller lactaat aangemaakt worden. Wanneer we de lactaatdrempel echter uitdrukken t.o.v. de VO2max op een bepaalde leeftijd (fractie van de uithoudingscapaciteit die we kunnen gebruiken) komt dit echter niet tot uiting. Dit wil dus zeggen dat de lactaatdrempel stabiel blijft wanneer deze wordt uitgedrukt als relatieve inspanningsintensiteit.

  • Bewegingsefficiëntie: de energetische kost om een bepaalde inspanning vol te houden.

Over de bewegingsefficiëntie kunnen we kort zijn: deze is bij jonge en oudere getrainde atleten gelijk en heeft dus geen impact op de prestatiecapaciteit. 

Besluit

Hoewel ouder worden onvermijdelijk zorgt voor een daling van de maximale aerobe capaciteit (VO2max), heeft iedereen de snelheid waarmee deze afneemt voor een groot deel zelf in de hand. Voldoende frequent blijven sporten en het volume en intensiteit van de trainingen onderhouden, zijn cruciaal om de prestatiecapaciteit langer te bewaren. Een inspanningstest en trainingsadvies kunnen je, ongeacht jouw leeftijd of sportervaring, hierbij op weg helpen. Aan de slag!

Referenties

The Stats Zone. Olympic Sports - How Does Peak Age Vary? https://www.thestatszone.com/archive/olympic-sports-how-does-peak-age-vary-13812

Lara B, Salinero JJ, Del Coso J. The relationship between age and running time in elite marathoners is U-shaped. Age (Dordr). 2014 Apr;36(2):1003-8. 

Lepers R, Stapley PJ. Master Athletes Are Extending the Limits of Human Endurance. Front Physiol. 2016 Dec 12;7:613.

Tanaka H, Seals DR. Endurance exercise performance in Masters athletes: age-associated changes and underlying physiological mechanisms. J Physiol. 2008 Jan 1;586(1):55-63.

Vind een expert

 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

  Sportarts
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Windy Lycke

 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jempi Wilssens

 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Justine Stevens

 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Bruno D'Hulster

 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Carl De Crée

 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Trees Dooms

 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Charlotte Hoeman

  Diëtist
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Willy Coosemans

 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Julie Zels

 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Roben dedecker

 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Erik Van Lierde

 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

  Huisarts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts

Gerelateerde items

Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
Weerstandsband.png

Weerstandsbanden: waarvoor dienen ze?

Sporter Artikel Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
GF2Snow Week 6.png

Get Fit 2 Snow - Week 6

Sporter Artikel Snowboarden Skiën Training Blessurepreventie Training
Blessurepreventie
GF2Snow Week 5.png

Get Fit 2 Snow - Week 5

Sporter Artikel Snowboarden Skiën Training Blessurepreventie Training
Sluiten