Het effect van leeftijd op de prestatiecapaciteit

Het effect van leeftijd op de prestatiecapaciteit

Maarten Lievens is Master in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen (UGent). Hij is sinds 2015 inspanningsfysioloog in het Centrum voor Sportgeneeskunde (UZ Gent). Daar begeleidt hij verschillende populaties: van elite, competitieve en recreatieve atleten tot de revalidatie van patiënten, met specialisatie in het analyseren van inspanningstests en het opstellen van trainingsprogramma’s. Binnen de onderzoeksgroep inspanningsfysiologie aan de UGent voert hij onderzoek naar praktijkgerichte topics in voetbal (hydratatie, plyometrietraining) en wielrennen (het critical power model). Sinds 2018 is hij verantwoordelijk voor de sportwetenschappelijke ondersteuning van het U21 team van SV Zulte Waregem.
Sporter Blog Training Training

Sporten is gezond voor iedereen op elke leeftijd. In principe kan je nagenoeg op elk moment starten met een (nieuwe) sport, maar als je graag op hoog niveau meedraait in je sport is het wel van belang dat je je piekprestatie bereikt rond een bepaalde leeftijd. Zo start je maar beter vroeg met turnen, terwijl je bijvoorbeeld bij paardrijden op een bijna dubbel zo late leeftijd je beste niveau haalt. Sportfysioloog Maarten Lievens van Sporgeneeskunde UZ Gent vertelt je meer over leeftijd en prestatiecapacitiet!

Hoewel je maar zo jong of oud bent als je jezelf voelt, kan je er niet omheen dat leeftijd een belangrijke impact heeft op de prestatiecapaciteit. Wanneer we sportprestaties uitzetten ten opzichte van de leeftijd zien we een omgekeerd U-vormig verband: jonge atleten worden jaar na jaar sterker tot ze hun piekleeftijd bereikt hebben, gevolgd door een periode van stagnatie en consolidatie om uiteindelijk de prestatie opnieuw te voelen afnemen. Om de competitie overheen de verschillende levensfases eerlijker te maken, worden in de jeugdsport dan ook leeftijdscategorieën gebruikt en zien we dit ook na de leeftijd van 40 jaar (“master atleten”) in sommige sporten terugkomen. 

Piekprestatie en discipline

De leeftijd waarop een atleet op zijn best is, zal afhangen van de sporttak waarin hij of zij actief is (Figuur 1). Bij sporten waar het uithoudingsvermogen een doorslaggevende factor is (bv. wielrennen, roeien, lange afstandslopen) ligt de piekleeftijd tussen de 25 en 28 jaar. Bij zeer technische sporten zoals gymnastiek zien we dat een groot deel van de deelnemers een stuk jonger zijn (18 – 20 jaar). Ruiters, atleten voor wie pure uithouding en kracht minder belangrijk zijn, presteren dan vaak beter op iets latere leeftijd. 

In de volgende grafiek wordt de gemiddelde leeftijd op de Olympische Spelen per discipline weergegeven. Interessant is dat onze eigen Belgische medaillewinnaars van Tokyo mooi in dit rijtje passen!

Gemiddelde leeftijd per sporttak op de Olympische zomerspelen

Figuur 1. Gemiddelde leeftijd per sporttak op de Olympische zomerspelen (bron: www.thestatszone.com).

Verval uithoudingscapaciteit na de ‘prime years’

Hoewel atleten er alles aan doen om hun sportieve prestaties op peil te houden, dalen deze in het algemeen vanaf de leeftijd van 35 jaar. Hoe sterk deze daling is op vlak van uithouding, werd aangetoond in een onderzoek tijdens de marathon van New York, één van de populairste marathons ter wereld (Lara et al. (2014)). Concreet werden de resultaten van de 10 beste lopers per leeftijdscategorie met elkaar vergeleken. Hieruit bleek dat mannen hun piekprestatie bereikten op 27-jarige leeftijd, bij vrouwen bleek dit pas twee jaar later te zijn. Na deze leeftijd daalt de prestatie met gemiddeld 2-4 % per jaar hoewel de eerste 10 jaar de prestatie tamelijk stabiel blijft. Eens de vijftig voorbij neemt de prestatie sterker af. Atleten en trainers kunnen hiermee rekening houden bij het opstellen van hun lange termijn doelstellingen. 

Gemiddelde marathontijd van de eerste 10 finishers binnen elke leeftijdsgroep (Lara, 2014)

Figuur 2. Gemiddelde marathontijd van de eerste 10 finishers binnen elke leeftijdsgroep (bron: Lara 2014).

Bij ultraraces zoals de Ironman of extreme ultraruns valt op dat de winnaars niet enkel een stuk ouder zijn dan bij de gewone marathon, 40 jarigen zijn geen uitzondering, maar de piekleeftijd neemt  in het algemeen ook steeds verder toe (Lepers et al. (2016)). Dit laatste kan onder meer verklaard worden door de toegenomen aantrekkingskracht van sporten op latere leeftijd. Op de marathon is er in vergelijking met de jaren ’80 maar liefst een verdrievoudiging bij de mannelijke en zelfs een verzevenvoudiging bij de vrouwelijke deelnemers. De toekomst zal misschien uitwijzen dat de impact van leeftijd op het uithoudingsvermogen kleiner is dan we momenteel denken. 

Fysiologie van de uithoudingscapaciteit

De logische vraag is nu waarom het uithoudingsvermogen afneemt wanneer we ouder worden. Er zijn drie belangrijke fysiologische mechanismen die de uithoudingsprestatie bepalen en in aanmerking komen als verklaring voor deze daling (Tanaka et al. (2008)).

  • Maximale zuurstofopname (VO2max): de hoeveelheid zuurstof die ons lichaam kan opnemen (longen), transporteren (hart en bloed) en gebruiken (spieren) tijdens het sporten, een maat voor de maximale aerobe capaciteit.

Bij niet getrainde atleten neemt deze VO2max vanaf de leeftijd van 25 jaar af met 10% per decennium, bij personen boven de 50 zelfs met 15%. Door uithoudingstraining kan deze parameter langer stabiel gehouden worden en zal de daling minder drastisch zijn. Dit resulteert uiteraard in een betere uithouding op latere leeftijd, zoals de prestaties op de marathon en ultraraces die hiervoor werden besproken aantonen, maar ook bij atleten zal deze capaciteit uiteindelijk afnemen. Deze daling in VO2max kan grotendeels verklaard worden door een daling van het volume bloed dat het hart kan rondpompen. Dit hartminuutvolume wordt bepaald door de maximale hartfrequentie, dewelke jaarlijks gemiddeld met 1 slag per minuut afneemt, en door het slagvolume van het hart. 

  • Lactaatdrempel: intensiteit waarbij de lactaatconcentratie in het bloed begint toe te nemen, m.a.w. de fractie van de uithoudingscapaciteit die voor een langere periode kan gebruikt worden.

Bij oudere atleten zal voor een bepaalde snelheid of vermogen sneller lactaat aangemaakt worden. Wanneer we de lactaatdrempel echter uitdrukken t.o.v. de VO2max op een bepaalde leeftijd (fractie van de uithoudingscapaciteit die we kunnen gebruiken) komt dit echter niet tot uiting. Dit wil dus zeggen dat de lactaatdrempel stabiel blijft wanneer deze wordt uitgedrukt als relatieve inspanningsintensiteit.

  • Bewegingsefficiëntie: de energetische kost om een bepaalde inspanning vol te houden.

Over de bewegingsefficiëntie kunnen we kort zijn: deze is bij jonge en oudere getrainde atleten gelijk en heeft dus geen impact op de prestatiecapaciteit. 

Besluit

Hoewel ouder worden onvermijdelijk zorgt voor een daling van de maximale aerobe capaciteit (VO2max), heeft iedereen de snelheid waarmee deze afneemt voor een groot deel zelf in de hand. Voldoende frequent blijven sporten en het volume en intensiteit van de trainingen onderhouden, zijn cruciaal om de prestatiecapaciteit langer te bewaren. Een inspanningstest en trainingsadvies kunnen je, ongeacht jouw leeftijd of sportervaring, hierbij op weg helpen. Aan de slag!

Referenties

The Stats Zone. Olympic Sports - How Does Peak Age Vary? https://www.thestatszone.com/archive/olympic-sports-how-does-peak-age-vary-13812

Lara B, Salinero JJ, Del Coso J. The relationship between age and running time in elite marathoners is U-shaped. Age (Dordr). 2014 Apr;36(2):1003-8. 

Lepers R, Stapley PJ. Master Athletes Are Extending the Limits of Human Endurance. Front Physiol. 2016 Dec 12;7:613.

Tanaka H, Seals DR. Endurance exercise performance in Masters athletes: age-associated changes and underlying physiological mechanisms. J Physiol. 2008 Jan 1;586(1):55-63.

Vind een expert

 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Charlotte Hoeman

  Diëtist
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

  Huisarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Johan Roeykens

 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • BVBA Samcon

 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Karel Pardaens

 • Jan Boon

  Huisarts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Jitse Maes

  Jitse Maes

  Huisarts, Sportarts
 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Vincent Metsers

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Jempi Wilssens

 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Trees Dooms

 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • An Konings

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Windy Lycke

 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Bruno D'Hulster

 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Carl De Crée

 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager blessurepreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog

Gerelateerde items

Training
Apneu

Apneutraining: Acute en chronische effecten op inspanningstolerantie

Sporter Artikel Training Training
Blessurepreventie
enkelverzwikking

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
Weerstandsband.png

Weerstandsbanden: waarvoor dienen ze?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Sluiten