Is sporten na je Covid-19 vaccin een goed idee?

Is sporten na je Covid-19 vaccin een goed idee?

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Artikel Nieuws Beleid Sportgeneeskunde Gezond Sporten

Competitiesporters en andere mensen die intensief sporten, doen er uit voorzorg goed aan hun eerste of tweede vaccinatie in een rustige periode te plannen en na toediening van de injectie gedurende vijf dagen geen zware inspanningen te leveren. Er zijn immers aanwijzingen dat de vaccinatie in zeldzame gevallen negatieve invloed kan hebben op het hart.

Advies van sportartsen en -cardiologen: na vaccinatie mag je vijf dagen lang niet intensief sporten

 

Zowel voor mensen mét als voor mensen zonder symptomen

Bij sommige mensen die pas gevaccineerd zijn met een mRNA-vaccin (Pfizer of Moderna), zien artsen cardiologische afwijkingen, mogelijk ten gevolge van hartontsteking (peri- of myocarditis). Eventuele afwijkingen komen doorgaans drie tot vijf dagen na de vaccinatie aan het licht. Meestal hebben mensen klachten, zoals steken in de borst, extreme vermoeidheid of kortademigheid in rust, maar niet altijd. Ook als een pas gevaccineerde sporter zich goed voelt, kan hij of zij veiligheidshalve het dus toch maar beter rustig aan doen. De eerste twee dagen neem je het best rust. In de drie dagen daarna kun je wel sporten, maar competitie of intensieve training wordt afgeraden.

 

Géén reden om je niet te laten vaccineren

Voor alle duidelijkheid: het gaat om een zeldzaam verschijnsel, dat bij minder dan 1 op 100.000 gevaccineerde personen voorkomt, vooral na de tweede vaccinatie. Er zijn wereldwijd al miljoenen competitiesporters gevaccineerd en de overgrote meerderheid van hen heeft dat probleemloos doorstaan. Angst voor hartproblemen mag voor sporters geen reden zijn om zich niet te laten vaccineren. Het risico op hartontsteking door COVID is immers groter dan het risico als (mogelijk) gevolg van vaccinatie. Er is overigens geen bewijs dat sporters meer risico zouden lopen dan niet-sporters. Hat advies om in de vijf dagen na de vaccinatie geen zware lichamelijke inspanningen te leveren, slaat net zo goed op niet-sportieve inspanningen, zoals zware lichamelijke arbeid.

 

Nog te weinig wetenschappelijke gegevens

Intussen zijn er in de wetenschap nog veel vragen over de eventuele invloed van vaccinatie op de hartfunctie. Het is niet omdat een sporter hartproblemen krijgt na vaccinatie, dat die vaccinatie daar ook de oorzaak van is. Grootschalige studies ontbreken vooralsnog. Maar bij een hart dat – misschien zonder symptomen – toch ontstoken zou zijn, kan sport de gevolgen verergeren; vandaar het huidige, voorzichtige advies.

 

Wat moeten sporters onthouden?

  • Er is geen reden voor paniek en ook niet voor systematische hartscreening van sporters na vaccinatie.

  • Het volstaat na vaccinatie gedurende vijf dagen niet intensief te sporten en geen competitiesport te beoefenen.
    • De eerste 48 uur na toediening van het vaccin hou je beter rust.
    • In de drie dagen daarna, kun je je inspanningen geleidelijk opbouwen.
  • Sporters die klachten voelen na hun vaccinatie, moeten contact opnemen met hun huis- of sportarts. Meestal gaat het om griepachtige symptomen, zoals koorts, hoofdpijn of spierpijn, als bijwerking van de afweerreactie die het vaccin oproept. Zulke klachten gaan normaal vanzelf over. Je moet vervolgens vijf dagen klachtenvrij zijn om je normale sportactiviteiten te kunnen hernemen.

  • In bepaalde gevallen moet de patiënt cardiologisch verder worden onderzocht. De huis- of sportarts zal daar advies in geven. Daarna zal de cardioloog bepalen wanneer het sporten kan worden hervat.

Dit persbericht wordt onderschreven door:

 • Prof. dr. Hein Heidbuchel (UZ Antwerpen) en prof. dr. Guido Claessen (UZ Leuven), cardiologen en vertegenwoordigers van het Forum Sportcardiologie
 • Dr. Tom Teulingkx, sportarts en voorzitter van SKA
 • Dr. Frank Pauwels, sportarts en voorzitter van Gezond Sporten

Vind een expert

 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Erik Van Lierde

 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Bruno D'Hulster

 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Ingrid Willems

  Podoloog
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Roben dedecker

 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Wouter Peters

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Veerle Palmers

  Podoloog
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Ilse Cupers

  1&2
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Windy Lycke

 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Dominique Slock

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Joris De Win

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Frank Wezenbeek

  Kinesitherapeut
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Thomas Van de Moortel

  Kinesitherapeut
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Justine Stevens

 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Wouter Eraly

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • David Vander Elst

  Sportkinesitherapeut
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Trees Dooms

 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Carl De Crée

 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Mike Kamphuys

  Trainer
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Kathy Velle

  Podoloog
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Guy De Lendtdecker

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • BVBA Samcon

 • Koen Nys

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Anneleen Geerts

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • BV Dokter Simon Verdonck

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Bastiaan Verstraete

  Sportarts
 • Anne Mertens

  Huisarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Julie Zels

 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Glenn Van Laer

  Kinesitherapeut
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Jo Verstuyft

  Apotheker
 • Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Ward Thorrez

  Kinesitherapeut
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Johan Roeykens

 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Kinesitherapeut
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Rik De Kinderen

  Sportarts
 • André Ausloos

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Benedicte Baelde

  Kinesitherapeut
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts

Gerelateerde items

Beleid
Corona en kinderen.png

Laat kinderen zoveel mogelijk normaal sporten

Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Nieuws Beleid Sportgeneeskunde Gezond Sporten
Beleid
Advies koppen en voetbal.jpg

Advies rond koppen in het voetbal

Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Artikel Nieuws Voetbal Beleid Blessurepreventie Training Sportgeneeskunde Gezond Sporten
Sportgeneeskunde
Eerstehulpverlener peetje.svg

Nieuwe tool: EHBO in de sportclub

Sporter Sportorganisatie Nieuws Sportgeneeskunde Gezond Sporten
Gezond Sporten
Vaak voorkomende misvattingen over vrouwelijke sporters.png

Vaak voorkomende misvattingen over vrouwelijke sporters

Sporter Artikel Gezond Sporten
Sluiten