Is sporten na je Covid-19 vaccin een goed idee?

Is sporten na je Covid-19 vaccin een goed idee?

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Artikel Nieuws Beleid Sportgeneeskunde Gezond Sporten

Competitiesporters en andere mensen die intensief sporten, doen er uit voorzorg goed aan hun eerste of tweede vaccinatie in een rustige periode te plannen en na toediening van de injectie gedurende vijf dagen geen zware inspanningen te leveren. Er zijn immers aanwijzingen dat de vaccinatie in zeldzame gevallen negatieve invloed kan hebben op het hart.

Advies van sportartsen en -cardiologen: na vaccinatie mag je vijf dagen lang niet intensief sporten

 

Zowel voor mensen mét als voor mensen zonder symptomen

Bij sommige mensen die pas gevaccineerd zijn met een mRNA-vaccin (Pfizer of Moderna), zien artsen cardiologische afwijkingen, mogelijk ten gevolge van hartontsteking (peri- of myocarditis). Eventuele afwijkingen komen doorgaans drie tot vijf dagen na de vaccinatie aan het licht. Meestal hebben mensen klachten, zoals steken in de borst, extreme vermoeidheid of kortademigheid in rust, maar niet altijd. Ook als een pas gevaccineerde sporter zich goed voelt, kan hij of zij veiligheidshalve het dus toch maar beter rustig aan doen. De eerste twee dagen neem je het best rust. In de drie dagen daarna kun je wel sporten, maar competitie of intensieve training wordt afgeraden.

 

Géén reden om je niet te laten vaccineren

Voor alle duidelijkheid: het gaat om een zeldzaam verschijnsel, dat bij minder dan 1 op 100.000 gevaccineerde personen voorkomt, vooral na de tweede vaccinatie. Er zijn wereldwijd al miljoenen competitiesporters gevaccineerd en de overgrote meerderheid van hen heeft dat probleemloos doorstaan. Angst voor hartproblemen mag voor sporters geen reden zijn om zich niet te laten vaccineren. Het risico op hartontsteking door COVID is immers groter dan het risico als (mogelijk) gevolg van vaccinatie. Er is overigens geen bewijs dat sporters meer risico zouden lopen dan niet-sporters. Hat advies om in de vijf dagen na de vaccinatie geen zware lichamelijke inspanningen te leveren, slaat net zo goed op niet-sportieve inspanningen, zoals zware lichamelijke arbeid.

 

Nog te weinig wetenschappelijke gegevens

Intussen zijn er in de wetenschap nog veel vragen over de eventuele invloed van vaccinatie op de hartfunctie. Het is niet omdat een sporter hartproblemen krijgt na vaccinatie, dat die vaccinatie daar ook de oorzaak van is. Grootschalige studies ontbreken vooralsnog. Maar bij een hart dat – misschien zonder symptomen – toch ontstoken zou zijn, kan sport de gevolgen verergeren; vandaar het huidige, voorzichtige advies.

 

Wat moeten sporters onthouden?

  • Er is geen reden voor paniek en ook niet voor systematische hartscreening van sporters na vaccinatie.

  • Het volstaat na vaccinatie gedurende vijf dagen niet intensief te sporten en geen competitiesport te beoefenen.
    • De eerste 48 uur na toediening van het vaccin hou je beter rust.
    • In de drie dagen daarna, kun je je inspanningen geleidelijk opbouwen.
  • Sporters die klachten voelen na hun vaccinatie, moeten contact opnemen met hun huis- of sportarts. Meestal gaat het om griepachtige symptomen, zoals koorts, hoofdpijn of spierpijn, als bijwerking van de afweerreactie die het vaccin oproept. Zulke klachten gaan normaal vanzelf over. Je moet vervolgens vijf dagen klachtenvrij zijn om je normale sportactiviteiten te kunnen hernemen.

  • In bepaalde gevallen moet de patiënt cardiologisch verder worden onderzocht. De huis- of sportarts zal daar advies in geven. Daarna zal de cardioloog bepalen wanneer het sporten kan worden hervat.

Dit persbericht wordt onderschreven door:

 • Prof. dr. Hein Heidbuchel (UZ Antwerpen) en prof. dr. Guido Claessen (UZ Leuven), cardiologen en vertegenwoordigers van het Forum Sportcardiologie
 • Dr. Tom Teulingkx, sportarts en voorzitter van SKA
 • Dr. Frank Pauwels, sportarts en voorzitter van Gezond Sporten

Vind een expert

 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Peter Plessers

 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Kinesitherapeut
 • Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • An Konings

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Jempi Wilssens

 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Anne Mertens

  Huisarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Veerle Palmers

  Podoloog
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • André Ausloos

  Sportarts
 • Jo Verstuyft

  Apotheker
 • Ilse Cupers

  1&2
 • Willy Coosemans

 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Erik Van Lierde

 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • David Vander Elst

  Sportkinesitherapeut
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Windy Lycke

 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Ingrid Willems

  Podoloog
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Roben dedecker

 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Joris De Win

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Glenn Van Laer

  Kinesitherapeut
 • Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Guy De Lendtdecker

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Benedicte Baelde

  Kinesitherapeut
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • BV Dokter Simon Verdonck

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Wouter Peters

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Dominique Slock

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Kathy Velle

  Podoloog
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Mike Kamphuys

  Trainer
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Lander Dewitte

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Carl De Crée

 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Julie Zels

 • Ward Thorrez

  Kinesitherapeut
 • Frank Wezenbeek

  Kinesitherapeut
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Justine Stevens

 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Thomas Van de Moortel

  Kinesitherapeut
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Anneleen Geerts

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Bruno D'Hulster

 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts

Gerelateerde items

Beleid
Corona en kinderen.png

Laat kinderen zoveel mogelijk normaal sporten

Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Nieuws Beleid Sportgeneeskunde Gezond Sporten
Beleid
Advies koppen en voetbal.jpg

Advies rond koppen in het voetbal

Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Artikel Nieuws Voetbal Beleid Blessurepreventie Training Sportgeneeskunde Gezond Sporten
Sportgeneeskunde
Eerstehulpverlener peetje.svg

Nieuwe tool: EHBO in de sportclub

Sporter Sportorganisatie Nieuws Sportgeneeskunde Gezond Sporten
Gezond Sporten
Vaak voorkomende misvattingen over vrouwelijke sporters.png

Vaak voorkomende misvattingen over vrouwelijke sporters

Sporter Artikel Gezond Sporten
Sluiten