Is sporten na je Covid-19 vaccin een goed idee?

Is sporten na je Covid-19 vaccin een goed idee?

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Artikel Nieuws Beleid Sportgeneeskunde Gezond Sporten Gezond Sporten

Competitiesporters en andere mensen die intensief sporten, doen er uit voorzorg goed aan hun eerste of tweede vaccinatie in een rustige periode te plannen en na toediening van de injectie gedurende vijf dagen geen zware inspanningen te leveren. Er zijn immers aanwijzingen dat de vaccinatie in zeldzame gevallen negatieve invloed kan hebben op het hart.

Advies van sportartsen en -cardiologen: na vaccinatie mag je vijf dagen lang niet intensief sporten

 

Zowel voor mensen mét als voor mensen zonder symptomen

Bij sommige mensen die pas gevaccineerd zijn met een mRNA-vaccin (Pfizer of Moderna), zien artsen cardiologische afwijkingen, mogelijk ten gevolge van hartontsteking (peri- of myocarditis). Eventuele afwijkingen komen doorgaans drie tot vijf dagen na de vaccinatie aan het licht. Meestal hebben mensen klachten, zoals steken in de borst, extreme vermoeidheid of kortademigheid in rust, maar niet altijd. Ook als een pas gevaccineerde sporter zich goed voelt, kan hij of zij veiligheidshalve het dus toch maar beter rustig aan doen. De eerste twee dagen neem je het best rust. In de drie dagen daarna kun je wel sporten, maar competitie of intensieve training wordt afgeraden.

 

Géén reden om je niet te laten vaccineren

Voor alle duidelijkheid: het gaat om een zeldzaam verschijnsel, dat bij minder dan 1 op 100.000 gevaccineerde personen voorkomt, vooral na de tweede vaccinatie. Er zijn wereldwijd al miljoenen competitiesporters gevaccineerd en de overgrote meerderheid van hen heeft dat probleemloos doorstaan. Angst voor hartproblemen mag voor sporters geen reden zijn om zich niet te laten vaccineren. Het risico op hartontsteking door COVID is immers groter dan het risico als (mogelijk) gevolg van vaccinatie. Er is overigens geen bewijs dat sporters meer risico zouden lopen dan niet-sporters. Hat advies om in de vijf dagen na de vaccinatie geen zware lichamelijke inspanningen te leveren, slaat net zo goed op niet-sportieve inspanningen, zoals zware lichamelijke arbeid.

 

Nog te weinig wetenschappelijke gegevens

Intussen zijn er in de wetenschap nog veel vragen over de eventuele invloed van vaccinatie op de hartfunctie. Het is niet omdat een sporter hartproblemen krijgt na vaccinatie, dat die vaccinatie daar ook de oorzaak van is. Grootschalige studies ontbreken vooralsnog. Maar bij een hart dat – misschien zonder symptomen – toch ontstoken zou zijn, kan sport de gevolgen verergeren; vandaar het huidige, voorzichtige advies.

 

Wat moeten sporters onthouden?

  • Er is geen reden voor paniek en ook niet voor systematische hartscreening van sporters na vaccinatie.

  • Het volstaat na vaccinatie gedurende vijf dagen niet intensief te sporten en geen competitiesport te beoefenen.
    • De eerste 48 uur na toediening van het vaccin hou je beter rust.
    • In de drie dagen daarna, kun je je inspanningen geleidelijk opbouwen.
  • Sporters die klachten voelen na hun vaccinatie, moeten contact opnemen met hun huis- of sportarts. Meestal gaat het om griepachtige symptomen, zoals koorts, hoofdpijn of spierpijn, als bijwerking van de afweerreactie die het vaccin oproept. Zulke klachten gaan normaal vanzelf over. Je moet vervolgens vijf dagen klachtenvrij zijn om je normale sportactiviteiten te kunnen hernemen.

  • In bepaalde gevallen moet de patiënt cardiologisch verder worden onderzocht. De huis- of sportarts zal daar advies in geven. Daarna zal de cardioloog bepalen wanneer het sporten kan worden hervat.

Dit persbericht wordt onderschreven door:

 • Prof. dr. Hein Heidbuchel (UZ Antwerpen) en prof. dr. Guido Claessen (UZ Leuven), cardiologen en vertegenwoordigers van het Forum Sportcardiologie
 • Dr. Tom Teulingkx, sportarts en voorzitter van SKA
 • Dr. Frank Pauwels, sportarts en voorzitter van Gezond Sporten

Vind een expert

 • BVBA Samcon

 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts, Gynaecoloog
 • Gezond en Ethisch Sporten

 • Jan Van Meirhaeghe

  Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Karl Brack

  Gynaecoloog
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Jempi Wilssens

 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Annelies Van Erck

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Raf Coremans

  Huisarts, Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Voorzitter

  Inge De Ridder

  Sportdiëtist
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Plessers

 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Willy Coosemans

 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Roel Jacobs

  Roel Jacobs

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Mitch Malavolta

  Huisarts, Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Hamza Laamarti

  Diëtist
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Maaike Polspoel

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Leysen Joppe

  Leysen Joppe

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Karel Pardaens

 • Marc Schiltz

 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Johan Roeykens

 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Gert Droessaert

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Dorien Meeusen

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts

Gerelateerde items

Beleid
Corona en kinderen.png

Laat kinderen zoveel mogelijk normaal sporten

Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Nieuws Gezond Sporten Beleid Sportgeneeskunde Gezond Sporten
Sportgeneeskunde
Doping

Cardiovasculaire risico's van prestatie bevorderende middelen en dopinggebruik

Sporter Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Beleid
Advies koppen en voetbal.jpg

Advies rond koppen in het voetbal

Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Artikel Nieuws Voetbal Blessurepreventie Training Gezond Sporten Beleid Blessurepreventie Training Sportgeneeskunde Gezond Sporten
Beleid
Grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag in de sportclub: wat kan jij doen en bij wie kan je terecht?

Sporter Blog Ethiek Gezond Sporten Beleid Gezond Sporten
Sluiten