Is sporten na je Covid-19 vaccin een goed idee?

Is sporten na je Covid-19 vaccin een goed idee?

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Artikel Nieuws Gezond Sporten Beleid Sportgeneeskunde Gezond Sporten

Competitiesporters en andere mensen die intensief sporten, doen er uit voorzorg goed aan hun eerste of tweede vaccinatie in een rustige periode te plannen en na toediening van de injectie gedurende vijf dagen geen zware inspanningen te leveren. Er zijn immers aanwijzingen dat de vaccinatie in zeldzame gevallen negatieve invloed kan hebben op het hart.

Advies van sportartsen en -cardiologen: na vaccinatie mag je vijf dagen lang niet intensief sporten

 

Zowel voor mensen mét als voor mensen zonder symptomen

Bij sommige mensen die pas gevaccineerd zijn met een mRNA-vaccin (Pfizer of Moderna), zien artsen cardiologische afwijkingen, mogelijk ten gevolge van hartontsteking (peri- of myocarditis). Eventuele afwijkingen komen doorgaans drie tot vijf dagen na de vaccinatie aan het licht. Meestal hebben mensen klachten, zoals steken in de borst, extreme vermoeidheid of kortademigheid in rust, maar niet altijd. Ook als een pas gevaccineerde sporter zich goed voelt, kan hij of zij veiligheidshalve het dus toch maar beter rustig aan doen. De eerste twee dagen neem je het best rust. In de drie dagen daarna kun je wel sporten, maar competitie of intensieve training wordt afgeraden.

 

Géén reden om je niet te laten vaccineren

Voor alle duidelijkheid: het gaat om een zeldzaam verschijnsel, dat bij minder dan 1 op 100.000 gevaccineerde personen voorkomt, vooral na de tweede vaccinatie. Er zijn wereldwijd al miljoenen competitiesporters gevaccineerd en de overgrote meerderheid van hen heeft dat probleemloos doorstaan. Angst voor hartproblemen mag voor sporters geen reden zijn om zich niet te laten vaccineren. Het risico op hartontsteking door COVID is immers groter dan het risico als (mogelijk) gevolg van vaccinatie. Er is overigens geen bewijs dat sporters meer risico zouden lopen dan niet-sporters. Hat advies om in de vijf dagen na de vaccinatie geen zware lichamelijke inspanningen te leveren, slaat net zo goed op niet-sportieve inspanningen, zoals zware lichamelijke arbeid.

 

Nog te weinig wetenschappelijke gegevens

Intussen zijn er in de wetenschap nog veel vragen over de eventuele invloed van vaccinatie op de hartfunctie. Het is niet omdat een sporter hartproblemen krijgt na vaccinatie, dat die vaccinatie daar ook de oorzaak van is. Grootschalige studies ontbreken vooralsnog. Maar bij een hart dat – misschien zonder symptomen – toch ontstoken zou zijn, kan sport de gevolgen verergeren; vandaar het huidige, voorzichtige advies.

 

Wat moeten sporters onthouden?

  • Er is geen reden voor paniek en ook niet voor systematische hartscreening van sporters na vaccinatie.

  • Het volstaat na vaccinatie gedurende vijf dagen niet intensief te sporten en geen competitiesport te beoefenen.
    • De eerste 48 uur na toediening van het vaccin hou je beter rust.
    • In de drie dagen daarna, kun je je inspanningen geleidelijk opbouwen.
  • Sporters die klachten voelen na hun vaccinatie, moeten contact opnemen met hun huis- of sportarts. Meestal gaat het om griepachtige symptomen, zoals koorts, hoofdpijn of spierpijn, als bijwerking van de afweerreactie die het vaccin oproept. Zulke klachten gaan normaal vanzelf over. Je moet vervolgens vijf dagen klachtenvrij zijn om je normale sportactiviteiten te kunnen hernemen.

  • In bepaalde gevallen moet de patiënt cardiologisch verder worden onderzocht. De huis- of sportarts zal daar advies in geven. Daarna zal de cardioloog bepalen wanneer het sporten kan worden hervat.

Dit persbericht wordt onderschreven door:

 • Prof. dr. Hein Heidbuchel (UZ Antwerpen) en prof. dr. Guido Claessen (UZ Leuven), cardiologen en vertegenwoordigers van het Forum Sportcardiologie
 • Dr. Tom Teulingkx, sportarts en voorzitter van SKA
 • Dr. Frank Pauwels, sportarts en voorzitter van Gezond Sporten

Vind een expert

 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Carl De Crée

 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Jempi Wilssens

 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Windy Lycke

 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Simon Horckmans

 • An Konings

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Wouter Eraly

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ann Gillis

 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Luc De Pelecijn

 • Roben dedecker

 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Bruno D'Hulster

 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Joris De Win

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Justine Stevens

 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Luk Buyse

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Bart Depreitere

 • Jan Leire

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Julie Zels

 • michel herssens

  Cardioloog
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Dominique Devriese

  Kinesitherapeut
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Frederic Brillouet

 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Erik Van Lierde

 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Sander Bomans

 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • BVBA Samcon

 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Charlotte Hoeman

  Diëtist
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Cedric Arijs

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Karel Pardaens

 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Bastiaan Verstraete

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Jan Boon

  Huisarts

Gerelateerde items

Beleid
Corona en kinderen.png

Laat kinderen zoveel mogelijk normaal sporten

Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Nieuws Gezond Sporten Beleid Sportgeneeskunde Gezond Sporten
Sportgeneeskunde
Doping

Cardiovasculaire risico's van prestatie bevorderende middelen en dopinggebruik

Sporter Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Beleid
Advies koppen en voetbal.jpg

Advies rond koppen in het voetbal

Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Artikel Nieuws Voetbal Training Gezond Sporten Beleid Blessurepreventie Training Sportgeneeskunde Gezond Sporten
Sportgeneeskunde
Omslagfoto blogpost Astma & Sport

Sporten is gezond, ook als je astma hebt

Sporter Nieuws Gezond Sporten Sportgeneeskunde Gezond Sporten
Sluiten