Is sporten na je Covid-19 vaccin een goed idee?

Is sporten na je Covid-19 vaccin een goed idee?

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Artikel Nieuws Beleid Sportgeneeskunde Gezond Sporten

Competitiesporters en andere mensen die intensief sporten, doen er uit voorzorg goed aan hun eerste of tweede vaccinatie in een rustige periode te plannen en na toediening van de injectie gedurende vijf dagen geen zware inspanningen te leveren. Er zijn immers aanwijzingen dat de vaccinatie in zeldzame gevallen negatieve invloed kan hebben op het hart.

Advies van sportartsen en -cardiologen: na vaccinatie mag je vijf dagen lang niet intensief sporten

 

Zowel voor mensen mét als voor mensen zonder symptomen

Bij sommige mensen die pas gevaccineerd zijn met een mRNA-vaccin (Pfizer of Moderna), zien artsen cardiologische afwijkingen, mogelijk ten gevolge van hartontsteking (peri- of myocarditis). Eventuele afwijkingen komen doorgaans drie tot vijf dagen na de vaccinatie aan het licht. Meestal hebben mensen klachten, zoals steken in de borst, extreme vermoeidheid of kortademigheid in rust, maar niet altijd. Ook als een pas gevaccineerde sporter zich goed voelt, kan hij of zij veiligheidshalve het dus toch maar beter rustig aan doen. De eerste twee dagen neem je het best rust. In de drie dagen daarna kun je wel sporten, maar competitie of intensieve training wordt afgeraden.

 

Géén reden om je niet te laten vaccineren

Voor alle duidelijkheid: het gaat om een zeldzaam verschijnsel, dat bij minder dan 1 op 100.000 gevaccineerde personen voorkomt, vooral na de tweede vaccinatie. Er zijn wereldwijd al miljoenen competitiesporters gevaccineerd en de overgrote meerderheid van hen heeft dat probleemloos doorstaan. Angst voor hartproblemen mag voor sporters geen reden zijn om zich niet te laten vaccineren. Het risico op hartontsteking door COVID is immers groter dan het risico als (mogelijk) gevolg van vaccinatie. Er is overigens geen bewijs dat sporters meer risico zouden lopen dan niet-sporters. Hat advies om in de vijf dagen na de vaccinatie geen zware lichamelijke inspanningen te leveren, slaat net zo goed op niet-sportieve inspanningen, zoals zware lichamelijke arbeid.

 

Nog te weinig wetenschappelijke gegevens

Intussen zijn er in de wetenschap nog veel vragen over de eventuele invloed van vaccinatie op de hartfunctie. Het is niet omdat een sporter hartproblemen krijgt na vaccinatie, dat die vaccinatie daar ook de oorzaak van is. Grootschalige studies ontbreken vooralsnog. Maar bij een hart dat – misschien zonder symptomen – toch ontstoken zou zijn, kan sport de gevolgen verergeren; vandaar het huidige, voorzichtige advies.

 

Wat moeten sporters onthouden?

  • Er is geen reden voor paniek en ook niet voor systematische hartscreening van sporters na vaccinatie.

  • Het volstaat na vaccinatie gedurende vijf dagen niet intensief te sporten en geen competitiesport te beoefenen.
    • De eerste 48 uur na toediening van het vaccin hou je beter rust.
    • In de drie dagen daarna, kun je je inspanningen geleidelijk opbouwen.
  • Sporters die klachten voelen na hun vaccinatie, moeten contact opnemen met hun huis- of sportarts. Meestal gaat het om griepachtige symptomen, zoals koorts, hoofdpijn of spierpijn, als bijwerking van de afweerreactie die het vaccin oproept. Zulke klachten gaan normaal vanzelf over. Je moet vervolgens vijf dagen klachtenvrij zijn om je normale sportactiviteiten te kunnen hernemen.

  • In bepaalde gevallen moet de patiënt cardiologisch verder worden onderzocht. De huis- of sportarts zal daar advies in geven. Daarna zal de cardioloog bepalen wanneer het sporten kan worden hervat.

Dit persbericht wordt onderschreven door:

 • Prof. dr. Hein Heidbuchel (UZ Antwerpen) en prof. dr. Guido Claessen (UZ Leuven), cardiologen en vertegenwoordigers van het Forum Sportcardiologie
 • Dr. Tom Teulingkx, sportarts en voorzitter van SKA
 • Dr. Frank Pauwels, sportarts en voorzitter van Gezond Sporten

Vind een expert

 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Lander Dewitte

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kristiaan Vandenecker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Karel Pardaens

  11&17&21
 • Anne Mertens

  Huisarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • André Ausloos

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • David Vander Elst

  Sportkinesitherapeut
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Lianne De Mey

  1&2
 • Erik Witvrouw

  Sportkinesitherapeut
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Axel Decraene

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Joris De Win

  Sportarts
 • Glenn Van Laer

  Kinesitherapeut
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Steven Van Raemdonck

  Sportarts
 • Tom Decorte

  Kinesitherapeut
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Gustaaf Van Mechelen

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Staf Moyson

  Sportkinesitherapeut
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Jan Mathieu

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Windy Lycke

 • Johan Wens

  Huisarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ann Gillis

 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Frank Wezenbeek

  Kinesitherapeut
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bastiaan Verstraete

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Danny Grimonpont

  Kinesitherapeut
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Jos Benders

  Sportarts
 • Simon Derycke

  Sportarts
 • Mike Kamphuys

  Trainer
 • Anneleen Geerts

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kathleen Merckaert

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Maryam Shahabpour

  Radioloog
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Justine Stevens

 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Benedicte Baelde

  Kinesitherapeut
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Rik Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Herman Colpin

  Huisarts
 • Ilse Cupers

  1&2
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Jo Verstuyft

  Apotheker
 • Johan Roeykens

 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Tijl Bertels

  Sportdiëtist
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Raf De Bruyn

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Sara Van Bostraeten

 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Thomas Van de Moortel

  Kinesitherapeut
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Peter Plessers

 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Thomas Luyckx

  Orthopedisch chirurg
 • Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Geert Vileyn

  Huisarts
 • André Dewit

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Jempi Wilssens

 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Veerle Palmers

  Podoloog
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Kinesitherapeut
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Dominique Slock

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Kathy Velle

  Podoloog
 • Jago Van Soom

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Petra Bruggeman

  Sportarts
 • Olivier Verborgt

  Orthopedisch chirurg
 • Roben dedecker

 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • BV Dokter Simon Verdonck

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Wouter Eraly

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Ward Thorrez

  Kinesitherapeut
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Jan De Decker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Julie Zels

 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Ingrid Willems

  Podoloog
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Marc Schiltz

  2&3
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Wouter Peters

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Guy De Lendtdecker

  Sportarts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Cathy Kuppens

  Cardioloog
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Kris Vandecasteele

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Geert Potloot

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • BVBA Samcon

 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Marc Geenen
  Communicatiemanager

  Marc Geenen

 • Luc Roland

  Sportarts
 • Sofie Rummens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Carl De Crée

 • Jan Leire

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Erik Van Lierde

 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Ine Schops

  Osteopaat
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts

Gerelateerde items

Beleid
Advies koppen en voetbal.jpg

Advies rond koppen in het voetbal

Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Artikel Nieuws Voetbal Beleid Blessurepreventie Training Sportgeneeskunde Gezond Sporten
Gezond Sporten
Vaak voorkomende misvattingen over vrouwelijke sporters.png

Vaak voorkomende misvattingen over vrouwelijke sporters

Sporter Artikel Gezond Sporten
Sportgeneeskunde
Sporten is gezond

Waarom is lichaamsbeweging gezond?

Sporter Podcast Sportgeneeskunde Gezond Sporten
Beleid
Post Covid.png

En dan nu terug naar een normale sportbeoefening?

Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Artikel Beleid Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Sluiten