Is sporten na je Covid-19 vaccin een goed idee?

Is sporten na je Covid-19 vaccin een goed idee?

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Artikel Nieuws Gezond Sporten Beleid Sportgeneeskunde Gezond Sporten

Competitiesporters en andere mensen die intensief sporten, doen er uit voorzorg goed aan hun eerste of tweede vaccinatie in een rustige periode te plannen en na toediening van de injectie gedurende vijf dagen geen zware inspanningen te leveren. Er zijn immers aanwijzingen dat de vaccinatie in zeldzame gevallen negatieve invloed kan hebben op het hart.

Advies van sportartsen en -cardiologen: na vaccinatie mag je vijf dagen lang niet intensief sporten

 

Zowel voor mensen mét als voor mensen zonder symptomen

Bij sommige mensen die pas gevaccineerd zijn met een mRNA-vaccin (Pfizer of Moderna), zien artsen cardiologische afwijkingen, mogelijk ten gevolge van hartontsteking (peri- of myocarditis). Eventuele afwijkingen komen doorgaans drie tot vijf dagen na de vaccinatie aan het licht. Meestal hebben mensen klachten, zoals steken in de borst, extreme vermoeidheid of kortademigheid in rust, maar niet altijd. Ook als een pas gevaccineerde sporter zich goed voelt, kan hij of zij veiligheidshalve het dus toch maar beter rustig aan doen. De eerste twee dagen neem je het best rust. In de drie dagen daarna kun je wel sporten, maar competitie of intensieve training wordt afgeraden.

 

Géén reden om je niet te laten vaccineren

Voor alle duidelijkheid: het gaat om een zeldzaam verschijnsel, dat bij minder dan 1 op 100.000 gevaccineerde personen voorkomt, vooral na de tweede vaccinatie. Er zijn wereldwijd al miljoenen competitiesporters gevaccineerd en de overgrote meerderheid van hen heeft dat probleemloos doorstaan. Angst voor hartproblemen mag voor sporters geen reden zijn om zich niet te laten vaccineren. Het risico op hartontsteking door COVID is immers groter dan het risico als (mogelijk) gevolg van vaccinatie. Er is overigens geen bewijs dat sporters meer risico zouden lopen dan niet-sporters. Hat advies om in de vijf dagen na de vaccinatie geen zware lichamelijke inspanningen te leveren, slaat net zo goed op niet-sportieve inspanningen, zoals zware lichamelijke arbeid.

 

Nog te weinig wetenschappelijke gegevens

Intussen zijn er in de wetenschap nog veel vragen over de eventuele invloed van vaccinatie op de hartfunctie. Het is niet omdat een sporter hartproblemen krijgt na vaccinatie, dat die vaccinatie daar ook de oorzaak van is. Grootschalige studies ontbreken vooralsnog. Maar bij een hart dat – misschien zonder symptomen – toch ontstoken zou zijn, kan sport de gevolgen verergeren; vandaar het huidige, voorzichtige advies.

 

Wat moeten sporters onthouden?

  • Er is geen reden voor paniek en ook niet voor systematische hartscreening van sporters na vaccinatie.

  • Het volstaat na vaccinatie gedurende vijf dagen niet intensief te sporten en geen competitiesport te beoefenen.
    • De eerste 48 uur na toediening van het vaccin hou je beter rust.
    • In de drie dagen daarna, kun je je inspanningen geleidelijk opbouwen.
  • Sporters die klachten voelen na hun vaccinatie, moeten contact opnemen met hun huis- of sportarts. Meestal gaat het om griepachtige symptomen, zoals koorts, hoofdpijn of spierpijn, als bijwerking van de afweerreactie die het vaccin oproept. Zulke klachten gaan normaal vanzelf over. Je moet vervolgens vijf dagen klachtenvrij zijn om je normale sportactiviteiten te kunnen hernemen.

  • In bepaalde gevallen moet de patiënt cardiologisch verder worden onderzocht. De huis- of sportarts zal daar advies in geven. Daarna zal de cardioloog bepalen wanneer het sporten kan worden hervat.

Dit persbericht wordt onderschreven door:

 • Prof. dr. Hein Heidbuchel (UZ Antwerpen) en prof. dr. Guido Claessen (UZ Leuven), cardiologen en vertegenwoordigers van het Forum Sportcardiologie
 • Dr. Tom Teulingkx, sportarts en voorzitter van SKA
 • Dr. Frank Pauwels, sportarts en voorzitter van Gezond Sporten

Vind een expert

 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • An Konings

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Jempi Wilssens

 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Bruno D'Hulster

 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • BVBA Samcon

 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Windy Lycke

 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Roben dedecker

 • Peter Plessers

 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

  Huisarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Charlotte Hoeman

  Diëtist
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Justine Stevens

 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Willy Coosemans

 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Carl De Crée

 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Erik Van Lierde

 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Trees Dooms

 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Karel Pardaens

 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Julie Zels

 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts

Gerelateerde items

Beleid
Corona en kinderen.png

Laat kinderen zoveel mogelijk normaal sporten

Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Nieuws Gezond Sporten Beleid Sportgeneeskunde Gezond Sporten
Sportgeneeskunde
Doping

Cardiovasculaire risico's van prestatie bevorderende middelen en dopinggebruik

Sporter Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Beleid
Advies koppen en voetbal.jpg

Advies rond koppen in het voetbal

Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Artikel Nieuws Voetbal Training Gezond Sporten Beleid Blessurepreventie Training Sportgeneeskunde Gezond Sporten
Sportgeneeskunde
Omslagfoto blogpost Astma & Sport

Sporten is gezond, ook als je astma hebt

Sporter Nieuws Gezond Sporten Sportgeneeskunde Gezond Sporten
Sluiten