Is topsport gezond?

Is topsport gezond?

Na 20 jaar televisie radio en televisie richt Marc zich tegenwoordig op communicatie over gezondheid, geneeskunde en wetenschap. De materie is complex en delicaat maar mateloos boeiend, want uiteindelijk gaat het over het leven en welzijn van mensen. Als auteur publiceerde Marc reeds meerdere boeken over onvruchtbaarheid, huidkanker, ebola, darmziekten, het hart en de psychomedische begeleiding van jonge sporters.
Sporter Blog Gezond Sporten Gezond Sporten

Dat sporten gezond is voor iedereen, dat weet je wel. Maar is het ook nog gezond als je elke dag ettelijke kilometers fietst en dan tijdens een competitie drie weken lang elke dag nagenoeg 200km rijdt én een hoge prestatiedruk voelt? Of als je twee keer per dag traint en dan in het weekend 90 minuten lang moet presteren? Marc weegt de voor- en nadelen van topsport af.

Is topsport gezond? Het is een vraag die SKA wel vaker krijgt. Het antwoord hangt af van hoe je ‘gezondheid’ definieert. 

Als je de definitie ‘afwezigheid van medische problemen’ hanteert, dan is topsport niet gezond in die zin dat topsporters in de loop van hun carrière vaak een moeilijk compromis moeten vinden tussen een kortetermijn- en een langetermijnbenadering. Als je vlak voor of midden in een belangrijke wedstrijd of competitieperiode zit en absoluut moet presteren, dan nemen of ondergaan topsporters soms maatregelen die hen wel over die hindernis tillen, maar die absoluut nadelig zijn op de lange termijn. Denk aan sterke pijnstillers, cortisone-injecties, het overslaan of inkorten van herstelperiodes na een blessure etc. Soms is dat voor de sporter de minst slechte oplossing en “moet het maar even”. Als dat maar af en toe gebeurt, dan is er geen man overboord. Maar worden dergelijke noodmaatregelen regelmatig ingezet, dan zal dat op de lange termijn zijn tol eisen, bijvoorbeeld in de vorm van vroegtijdige gewrichtsslijtage.

Topsport kan nog om een andere redenen extra gezondheidsrisico meebrengen in vergelijking met recreatieve sport. Profsporters sporten nu eenmaal gemiddeld harder, vaker, langer, intensiever of sneller dan recreanten. Er is dus veel meer gelegenheid tot het oplopen van een blessure. Vallen of botsen ze, dan kunnen de gevolgen evenredig ernstiger zijn. Anderzijds hebben topsporters ook meer ervaring en techniek, en worden ze medisch beter begeleid, waardoor ze de nadelige effecten van incidenten vaak beter en sneller doorstaan dan niet-profs. 

Topsport brengt ook extra belasting van het hart mee, waardoor dat hart wel sterker en beter belastbaar wordt, maar er tijdens het sporten iets meer risico op een ritmestoornis is. Ook kan de topsporter na zijn of haar carrière in sommige gevallen last kan krijgen van een vergroot hart (sporthart). Meestal brengt een sporthart geen problemen mee op de lange termijn, maar de wetenschap is daar nog niet helemaal uit; soms is toch voorzichtigheid geboden voor ex-topsporters.

Nog andere risico’s die we vaak zien in elitesport zijn overtraining en – in sporttakken waar het uiterlijk of het gewicht belangrijk zijn – eetstoornissen. Topsporter lopen dubbel tot driemaal méér risico op een eetstoornis dan niet-topsporters. 

Dat laatste brengt ons bij de mentale risico’s die aan topsport zijn verbonden. Die hebben meestal te maken met die met de angst voor prestigeverlies, faalangst of negatieve stress, maar ze kunnen ook met de tol van de roem te maken hebben. Topsporters lopen in vergelijking met amateurs een verhoogd risico om een burn-out of depressie te krijgen, omdat er meer op het spel staat. Sommige toppers kunnen ook niet weerstaan aan de lokroep van doping en andere vormen van competitievervalsing. En gaat alles voor de wind en rijg je de successen aan elkaar, dan moet je als topsporter ook nog verstandig kunnen omgaan met de aandacht, de verhoogde verwachtingen, de rijkdom, de vele verplaatsingen, de uithuizigheid, de impact op relaties en het opportunisme van derden die samenhangen met sterrenstatus. En zelfs áls je ook dat goed kunt managen, dan loert het gevaar van het zwarte gat ná een topsportcarrière of tijdens een langdurige revalidatieperiode. 

Van die kant bekeken is topsport niet gezond, of op zijn minst niet zo gezond als amateursport. Maar je kunt gezondheid ook definiëren als een verlaagd risico om vroegtijdig aan een of andere aandoening te overlijden, of een grotere kans om langer dan gemiddeld te leven. Op beide fronten doen topsporters het beter dan zowat alle andere mensen. In 2015 publiceerde het tijdschrift Sports Medicine een studie over de vraag of elitesporters langer leven. Het onderzoek sloeg op meer dan 450.000 sporters. Daaruit bleek dat elitesporters een 4 tot 8 jaar langere levensverwachting hebben dan leeftijdsgenoten uit de algemene bevolking. Dat heeft met diverse factoren te maken. Zo hebben topsporters doorgaans een robuustere ademhaling en bloedsomloop. Ze worden medisch ook beter gemonitord dan de gemiddelde sterveling. Bovendien kennen ze hun lichaam beter en krijgen verborgen gezondheidsproblemen minder kans om lang onder de radar te blijven doordat het lichaam van een topsporter zo vaak en zo sterk op de proef wordt gesteld.

Met name sporters die grote aerobe inspanningen leveren – denk aan hardlopers, wielrenners, zwemmers of voetballers – houden daar de grootste gezondheidsvoordelen aan over. Andere studies tonen aan dat elitesporters tijdens en na hun carrière significant minder risico lopen op hartziekte (ondanks het licht verhoogde risico op een ritmestoornis) of beroerte (cva), wat twee zeer belangrijke doodsoorzaken zijn in de algemene bevolking. En doordat (ex-)topsporters niet of minder jaren roken of drinken, krijgen ze minder te maken met tabak- of alcoholgerelateerde kankers en andere ziekten. Ook obesitas of metaboolsyndroom komt zelden voor bij topsporters. Zelfs extreme duursporters, ronderenners bijvoorbeeld, hebben een 40% lager sterfterisico dan niet-sporters. 

Ondanks alle psychische valkuilen voor en na topsport waarop we al gewezen hebben, tonen sommige studies aan dat elitesporters ook mentaal gemiddeld gezonder zijn dan de algemene bevolking. Wellicht is dat niet zozeer of niet alleen een gevolg van hun sportactiviteiten, maar zeker ook van hun aangeboren of getrainde doorzettingsvermogen en veerkracht – persoonlijkheidskenmerken die er toe hebben bijgedragen dat ze überhaupt topsporter konden worden! Die trekken werken na hun carrière uiteraard door. We moeten echter voorzichtig zijn met conclusies want uit andere studies blijkt dan weer dat topsporters evenveel of zelfs wat méér risico lopen op geestelijke problemen dan de doorsneebevolking. Meer onderzoek is nodig op dat punt, maar veel hangt af van de mentale coaching die toppers tijdens hun loopbaan krijgen. Vroeger werd daar lacherig over gedaan, maar vandaag doen steeds meer elitesporters een beroep op een mental coach, wat een uitstekende zaak is. 

 

Conclusie

Het valt niet te bepalen op welk punt topsport ongezond wordt. Dat varieert te veel van individu tot individu en van sport tot sport. Explosieve contactsporten brengen extra blessurerisico mee. Bij duursporten speelt extra risico op overtraining mee. Sport in gewichtsklassen werkt eetstoornissen in de hand, enz. Belangrijk is dat topsporters naar hun lichaam leren luisteren en medisch worden begeleid door sportartsen die de lange termijn minstens even belangrijk vinden als de korte. Doen elitesporters daarbij ook nog eens een beroep op een mental coach, dan is topsport nog altijd niet zo gezond als amateursport maar zeker véél gezonder dan niet sporten of te weinig bewegen. De brede bevolking is zoals we allemaal weten niet zo gezond. In vergelijking daarmee, ben je beter topsporter. Al bij al wegen de voordelen op tegen de nadelen. Ouders hoeven zeker niet te wanhopen als hun zoon of dochter topsporter dreigt te worden. 

Vind een expert

 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • BVBA Samcon

 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Charlotte Hoeman

  Diëtist
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Trees Dooms

 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Roben dedecker

 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Bruno D'Hulster

 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Carl De Crée

 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Windy Lycke

 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Johan Roeykens

 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Justine Stevens

 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Julie Zels

 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • jana stevens

  Podoloog
 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

  Huisarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Jos Benders

  Sportarts
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Marc Schiltz

 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist

Gerelateerde items

Beleid
Corona en kinderen.png

Laat kinderen zoveel mogelijk normaal sporten

Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Nieuws Gezond Sporten Beleid Sportgeneeskunde Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
Weerstandsband.png

Weerstandsbanden: waarvoor dienen ze?

Sporter Artikel Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Gezond Sporten
Vaak voorkomende misvattingen over vrouwelijke sporters.png

Vaak voorkomende misvattingen over vrouwelijke sporters

Sporter Artikel Gezond Sporten Gezond Sporten
Sluiten