Is topsport gezond?

Is topsport gezond?

Na 20 jaar televisie radio en televisie richt Marc zich tegenwoordig op communicatie over gezondheid, geneeskunde en wetenschap. De materie is complex en delicaat maar mateloos boeiend, want uiteindelijk gaat het over het leven en welzijn van mensen. Als auteur publiceerde Marc reeds meerdere boeken over onvruchtbaarheid, huidkanker, ebola, darmziekten, het hart en de psychomedische begeleiding van jonge sporters.
Sporter Blog Gezond Sporten Gezond Sporten

Dat sporten gezond is voor iedereen, dat weet je wel. Maar is het ook nog gezond als je elke dag ettelijke kilometers fietst en dan tijdens een competitie drie weken lang elke dag nagenoeg 200km rijdt én een hoge prestatiedruk voelt? Of als je twee keer per dag traint en dan in het weekend 90 minuten lang moet presteren? Marc weegt de voor- en nadelen van topsport af.

Is topsport gezond? Het is een vraag die SKA wel vaker krijgt. Het antwoord hangt af van hoe je ‘gezondheid’ definieert. 

Als je de definitie ‘afwezigheid van medische problemen’ hanteert, dan is topsport niet gezond in die zin dat topsporters in de loop van hun carrière vaak een moeilijk compromis moeten vinden tussen een kortetermijn- en een langetermijnbenadering. Als je vlak voor of midden in een belangrijke wedstrijd of competitieperiode zit en absoluut moet presteren, dan nemen of ondergaan topsporters soms maatregelen die hen wel over die hindernis tillen, maar die absoluut nadelig zijn op de lange termijn. Denk aan sterke pijnstillers, cortisone-injecties, het overslaan of inkorten van herstelperiodes na een blessure etc. Soms is dat voor de sporter de minst slechte oplossing en “moet het maar even”. Als dat maar af en toe gebeurt, dan is er geen man overboord. Maar worden dergelijke noodmaatregelen regelmatig ingezet, dan zal dat op de lange termijn zijn tol eisen, bijvoorbeeld in de vorm van vroegtijdige gewrichtsslijtage.

Topsport kan nog om een andere redenen extra gezondheidsrisico meebrengen in vergelijking met recreatieve sport. Profsporters sporten nu eenmaal gemiddeld harder, vaker, langer, intensiever of sneller dan recreanten. Er is dus veel meer gelegenheid tot het oplopen van een blessure. Vallen of botsen ze, dan kunnen de gevolgen evenredig ernstiger zijn. Anderzijds hebben topsporters ook meer ervaring en techniek, en worden ze medisch beter begeleid, waardoor ze de nadelige effecten van incidenten vaak beter en sneller doorstaan dan niet-profs. 

Topsport brengt ook extra belasting van het hart mee, waardoor dat hart wel sterker en beter belastbaar wordt, maar er tijdens het sporten iets meer risico op een ritmestoornis is. Ook kan de topsporter na zijn of haar carrière in sommige gevallen last kan krijgen van een vergroot hart (sporthart). Meestal brengt een sporthart geen problemen mee op de lange termijn, maar de wetenschap is daar nog niet helemaal uit; soms is toch voorzichtigheid geboden voor ex-topsporters.

Nog andere risico’s die we vaak zien in elitesport zijn overtraining en – in sporttakken waar het uiterlijk of het gewicht belangrijk zijn – eetstoornissen. Topsporter lopen dubbel tot driemaal méér risico op een eetstoornis dan niet-topsporters. 

Dat laatste brengt ons bij de mentale risico’s die aan topsport zijn verbonden. Die hebben meestal te maken met die met de angst voor prestigeverlies, faalangst of negatieve stress, maar ze kunnen ook met de tol van de roem te maken hebben. Topsporters lopen in vergelijking met amateurs een verhoogd risico om een burn-out of depressie te krijgen, omdat er meer op het spel staat. Sommige toppers kunnen ook niet weerstaan aan de lokroep van doping en andere vormen van competitievervalsing. En gaat alles voor de wind en rijg je de successen aan elkaar, dan moet je als topsporter ook nog verstandig kunnen omgaan met de aandacht, de verhoogde verwachtingen, de rijkdom, de vele verplaatsingen, de uithuizigheid, de impact op relaties en het opportunisme van derden die samenhangen met sterrenstatus. En zelfs áls je ook dat goed kunt managen, dan loert het gevaar van het zwarte gat ná een topsportcarrière of tijdens een langdurige revalidatieperiode. 

Van die kant bekeken is topsport niet gezond, of op zijn minst niet zo gezond als amateursport. Maar je kunt gezondheid ook definiëren als een verlaagd risico om vroegtijdig aan een of andere aandoening te overlijden, of een grotere kans om langer dan gemiddeld te leven. Op beide fronten doen topsporters het beter dan zowat alle andere mensen. In 2015 publiceerde het tijdschrift Sports Medicine een studie over de vraag of elitesporters langer leven. Het onderzoek sloeg op meer dan 450.000 sporters. Daaruit bleek dat elitesporters een 4 tot 8 jaar langere levensverwachting hebben dan leeftijdsgenoten uit de algemene bevolking. Dat heeft met diverse factoren te maken. Zo hebben topsporters doorgaans een robuustere ademhaling en bloedsomloop. Ze worden medisch ook beter gemonitord dan de gemiddelde sterveling. Bovendien kennen ze hun lichaam beter en krijgen verborgen gezondheidsproblemen minder kans om lang onder de radar te blijven doordat het lichaam van een topsporter zo vaak en zo sterk op de proef wordt gesteld.

Met name sporters die grote aerobe inspanningen leveren – denk aan hardlopers, wielrenners, zwemmers of voetballers – houden daar de grootste gezondheidsvoordelen aan over. Andere studies tonen aan dat elitesporters tijdens en na hun carrière significant minder risico lopen op hartziekte (ondanks het licht verhoogde risico op een ritmestoornis) of beroerte (cva), wat twee zeer belangrijke doodsoorzaken zijn in de algemene bevolking. En doordat (ex-)topsporters niet of minder jaren roken of drinken, krijgen ze minder te maken met tabak- of alcoholgerelateerde kankers en andere ziekten. Ook obesitas of metaboolsyndroom komt zelden voor bij topsporters. Zelfs extreme duursporters, ronderenners bijvoorbeeld, hebben een 40% lager sterfterisico dan niet-sporters. 

Ondanks alle psychische valkuilen voor en na topsport waarop we al gewezen hebben, tonen sommige studies aan dat elitesporters ook mentaal gemiddeld gezonder zijn dan de algemene bevolking. Wellicht is dat niet zozeer of niet alleen een gevolg van hun sportactiviteiten, maar zeker ook van hun aangeboren of getrainde doorzettingsvermogen en veerkracht – persoonlijkheidskenmerken die er toe hebben bijgedragen dat ze überhaupt topsporter konden worden! Die trekken werken na hun carrière uiteraard door. We moeten echter voorzichtig zijn met conclusies want uit andere studies blijkt dan weer dat topsporters evenveel of zelfs wat méér risico lopen op geestelijke problemen dan de doorsneebevolking. Meer onderzoek is nodig op dat punt, maar veel hangt af van de mentale coaching die toppers tijdens hun loopbaan krijgen. Vroeger werd daar lacherig over gedaan, maar vandaag doen steeds meer elitesporters een beroep op een mental coach, wat een uitstekende zaak is. 

 

Conclusie

Het valt niet te bepalen op welk punt topsport ongezond wordt. Dat varieert te veel van individu tot individu en van sport tot sport. Explosieve contactsporten brengen extra blessurerisico mee. Bij duursporten speelt extra risico op overtraining mee. Sport in gewichtsklassen werkt eetstoornissen in de hand, enz. Belangrijk is dat topsporters naar hun lichaam leren luisteren en medisch worden begeleid door sportartsen die de lange termijn minstens even belangrijk vinden als de korte. Doen elitesporters daarbij ook nog eens een beroep op een mental coach, dan is topsport nog altijd niet zo gezond als amateursport maar zeker véél gezonder dan niet sporten of te weinig bewegen. De brede bevolking is zoals we allemaal weten niet zo gezond. In vergelijking daarmee, ben je beter topsporter. Al bij al wegen de voordelen op tegen de nadelen. Ouders hoeven zeker niet te wanhopen als hun zoon of dochter topsporter dreigt te worden. 

Vind een expert

 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Raf Coremans

  Huisarts, Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sara Engels

  Gynaecoloog
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Gert Droessaert

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Ine Schops

  Podoloog
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Dorien Meeusen

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Karl Brack

  Gynaecoloog
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Voorzitter

  Inge De Ridder

  Sportdiëtist
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Roel Jacobs

  Roel Jacobs

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Marc Schiltz

 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Mitch Malavolta

  Huisarts, Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Willy Coosemans

 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Jan Boon

  Huisarts
 • BVBA Samcon

 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Gezond en Ethisch Sporten

 • Kevin Robson

  Trainer
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Jan Van Meirhaeghe

  Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Diëtist en Gedrags- & Mindsetspecialist

  Lieselot Wouters

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Johan Roeykens

 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Hamza Laamarti

  Diëtist
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Annelies Van Erck

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Erik Van Lierde

 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Barbara Vandenbussche

  Barbara Vandenbussche

  Kinesitherapeut
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luc Baeyens

  Sportarts, Gynaecoloog
 • Leysen Joppe

  Leysen Joppe

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut, Trainer

Gerelateerde items

Beleid
Grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag in de sportclub: wat kan jij doen en bij wie kan je terecht?

Sporter Blog Ethiek Gezond Sporten Beleid Gezond Sporten
Beleid
Corona en kinderen.png

Laat kinderen zoveel mogelijk normaal sporten

Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Nieuws Gezond Sporten Beleid Sportgeneeskunde Gezond Sporten
Kinderen en jongeren_sporthethiek.png

Hoe kijken kinderen en jongeren naar een veilig sportklimaat?

Sporter Blog Ethiek
Blessurepreventie
enkelverzwikking

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Sluiten