Is topsport gezond?

Is topsport gezond?

Na 20 jaar televisie radio en televisie richt Marc zich tegenwoordig op communicatie over gezondheid, geneeskunde en wetenschap. De materie is complex en delicaat maar mateloos boeiend, want uiteindelijk gaat het over het leven en welzijn van mensen. Als auteur publiceerde Marc reeds meerdere boeken over onvruchtbaarheid, huidkanker, ebola, darmziekten, het hart en de psychomedische begeleiding van jonge sporters.
Sporter Blog Gezond Sporten Gezond Sporten

Dat sporten gezond is voor iedereen, dat weet je wel. Maar is het ook nog gezond als je elke dag ettelijke kilometers fietst en dan tijdens een competitie drie weken lang elke dag nagenoeg 200km rijdt én een hoge prestatiedruk voelt? Of als je twee keer per dag traint en dan in het weekend 90 minuten lang moet presteren? Marc weegt de voor- en nadelen van topsport af.

Is topsport gezond? Het is een vraag die SKA wel vaker krijgt. Het antwoord hangt af van hoe je ‘gezondheid’ definieert. 

Als je de definitie ‘afwezigheid van medische problemen’ hanteert, dan is topsport niet gezond in die zin dat topsporters in de loop van hun carrière vaak een moeilijk compromis moeten vinden tussen een kortetermijn- en een langetermijnbenadering. Als je vlak voor of midden in een belangrijke wedstrijd of competitieperiode zit en absoluut moet presteren, dan nemen of ondergaan topsporters soms maatregelen die hen wel over die hindernis tillen, maar die absoluut nadelig zijn op de lange termijn. Denk aan sterke pijnstillers, cortisone-injecties, het overslaan of inkorten van herstelperiodes na een blessure etc. Soms is dat voor de sporter de minst slechte oplossing en “moet het maar even”. Als dat maar af en toe gebeurt, dan is er geen man overboord. Maar worden dergelijke noodmaatregelen regelmatig ingezet, dan zal dat op de lange termijn zijn tol eisen, bijvoorbeeld in de vorm van vroegtijdige gewrichtsslijtage.

Topsport kan nog om een andere redenen extra gezondheidsrisico meebrengen in vergelijking met recreatieve sport. Profsporters sporten nu eenmaal gemiddeld harder, vaker, langer, intensiever of sneller dan recreanten. Er is dus veel meer gelegenheid tot het oplopen van een blessure. Vallen of botsen ze, dan kunnen de gevolgen evenredig ernstiger zijn. Anderzijds hebben topsporters ook meer ervaring en techniek, en worden ze medisch beter begeleid, waardoor ze de nadelige effecten van incidenten vaak beter en sneller doorstaan dan niet-profs. 

Topsport brengt ook extra belasting van het hart mee, waardoor dat hart wel sterker en beter belastbaar wordt, maar er tijdens het sporten iets meer risico op een ritmestoornis is. Ook kan de topsporter na zijn of haar carrière in sommige gevallen last kan krijgen van een vergroot hart (sporthart). Meestal brengt een sporthart geen problemen mee op de lange termijn, maar de wetenschap is daar nog niet helemaal uit; soms is toch voorzichtigheid geboden voor ex-topsporters.

Nog andere risico’s die we vaak zien in elitesport zijn overtraining en – in sporttakken waar het uiterlijk of het gewicht belangrijk zijn – eetstoornissen. Topsporter lopen dubbel tot driemaal méér risico op een eetstoornis dan niet-topsporters. 

Dat laatste brengt ons bij de mentale risico’s die aan topsport zijn verbonden. Die hebben meestal te maken met die met de angst voor prestigeverlies, faalangst of negatieve stress, maar ze kunnen ook met de tol van de roem te maken hebben. Topsporters lopen in vergelijking met amateurs een verhoogd risico om een burn-out of depressie te krijgen, omdat er meer op het spel staat. Sommige toppers kunnen ook niet weerstaan aan de lokroep van doping en andere vormen van competitievervalsing. En gaat alles voor de wind en rijg je de successen aan elkaar, dan moet je als topsporter ook nog verstandig kunnen omgaan met de aandacht, de verhoogde verwachtingen, de rijkdom, de vele verplaatsingen, de uithuizigheid, de impact op relaties en het opportunisme van derden die samenhangen met sterrenstatus. En zelfs áls je ook dat goed kunt managen, dan loert het gevaar van het zwarte gat ná een topsportcarrière of tijdens een langdurige revalidatieperiode. 

Van die kant bekeken is topsport niet gezond, of op zijn minst niet zo gezond als amateursport. Maar je kunt gezondheid ook definiëren als een verlaagd risico om vroegtijdig aan een of andere aandoening te overlijden, of een grotere kans om langer dan gemiddeld te leven. Op beide fronten doen topsporters het beter dan zowat alle andere mensen. In 2015 publiceerde het tijdschrift Sports Medicine een studie over de vraag of elitesporters langer leven. Het onderzoek sloeg op meer dan 450.000 sporters. Daaruit bleek dat elitesporters een 4 tot 8 jaar langere levensverwachting hebben dan leeftijdsgenoten uit de algemene bevolking. Dat heeft met diverse factoren te maken. Zo hebben topsporters doorgaans een robuustere ademhaling en bloedsomloop. Ze worden medisch ook beter gemonitord dan de gemiddelde sterveling. Bovendien kennen ze hun lichaam beter en krijgen verborgen gezondheidsproblemen minder kans om lang onder de radar te blijven doordat het lichaam van een topsporter zo vaak en zo sterk op de proef wordt gesteld.

Met name sporters die grote aerobe inspanningen leveren – denk aan hardlopers, wielrenners, zwemmers of voetballers – houden daar de grootste gezondheidsvoordelen aan over. Andere studies tonen aan dat elitesporters tijdens en na hun carrière significant minder risico lopen op hartziekte (ondanks het licht verhoogde risico op een ritmestoornis) of beroerte (cva), wat twee zeer belangrijke doodsoorzaken zijn in de algemene bevolking. En doordat (ex-)topsporters niet of minder jaren roken of drinken, krijgen ze minder te maken met tabak- of alcoholgerelateerde kankers en andere ziekten. Ook obesitas of metaboolsyndroom komt zelden voor bij topsporters. Zelfs extreme duursporters, ronderenners bijvoorbeeld, hebben een 40% lager sterfterisico dan niet-sporters. 

Ondanks alle psychische valkuilen voor en na topsport waarop we al gewezen hebben, tonen sommige studies aan dat elitesporters ook mentaal gemiddeld gezonder zijn dan de algemene bevolking. Wellicht is dat niet zozeer of niet alleen een gevolg van hun sportactiviteiten, maar zeker ook van hun aangeboren of getrainde doorzettingsvermogen en veerkracht – persoonlijkheidskenmerken die er toe hebben bijgedragen dat ze überhaupt topsporter konden worden! Die trekken werken na hun carrière uiteraard door. We moeten echter voorzichtig zijn met conclusies want uit andere studies blijkt dan weer dat topsporters evenveel of zelfs wat méér risico lopen op geestelijke problemen dan de doorsneebevolking. Meer onderzoek is nodig op dat punt, maar veel hangt af van de mentale coaching die toppers tijdens hun loopbaan krijgen. Vroeger werd daar lacherig over gedaan, maar vandaag doen steeds meer elitesporters een beroep op een mental coach, wat een uitstekende zaak is. 

 

Conclusie

Het valt niet te bepalen op welk punt topsport ongezond wordt. Dat varieert te veel van individu tot individu en van sport tot sport. Explosieve contactsporten brengen extra blessurerisico mee. Bij duursporten speelt extra risico op overtraining mee. Sport in gewichtsklassen werkt eetstoornissen in de hand, enz. Belangrijk is dat topsporters naar hun lichaam leren luisteren en medisch worden begeleid door sportartsen die de lange termijn minstens even belangrijk vinden als de korte. Doen elitesporters daarbij ook nog eens een beroep op een mental coach, dan is topsport nog altijd niet zo gezond als amateursport maar zeker véél gezonder dan niet sporten of te weinig bewegen. De brede bevolking is zoals we allemaal weten niet zo gezond. In vergelijking daarmee, ben je beter topsporter. Al bij al wegen de voordelen op tegen de nadelen. Ouders hoeven zeker niet te wanhopen als hun zoon of dochter topsporter dreigt te worden. 

Vind een expert

 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • BVBA Samcon

 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Renaat Huysmans

  Huisarts, Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Peter Plessers

 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jempi Wilssens

 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Karl Brack

  Andere arts-specialist
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Willy Coosemans

 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • An Konings

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Ann Gillis

 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist, Bewegingsdeskundige, Andere
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Maaike Polspoel

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Karel Pardaens

 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts

Gerelateerde items

Beleid
Corona en kinderen.png

Laat kinderen zoveel mogelijk normaal sporten

Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Nieuws Gezond Sporten Beleid Sportgeneeskunde Gezond Sporten
Blessurepreventie
enkelverzwikking

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
Weerstandsband.png

Weerstandsbanden: waarvoor dienen ze?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Sluiten