Roeien & Blessures

Roeien & Blessures

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Roeien Blessurepreventie

Roeien is een sport waarbij je door middel van riemen een boot voortbeweegt en tevens een Olympische sport sinds 1896. Roeien onderscheidt zich van kanoën omdat de roeiers tegengesteld aan de vaarrichting kijken, alsook wordt bij het roeien de boot voornamelijk met de benen voortbewogen, terwijl bij het kajakken het bovenlichaam het meeste werk doet. Roeien is een zeer complete sport die heel veel vraagt van het menselijk lichaam: techniek, kracht (been-, arm-, buik-, rugspieren), evenwicht, coördinatie, lenigheid, uithouding,… Het wordt gekenmerkt door zijn cyclisch karakter en kan interessant zijn voor niet-balvaardige en individuele sporters. Je kan de sport individueel of in ploegverband beoefenen vanaf een leeftijd van 10 jaar en op voorwaarde dat je kan zwemmen.
Ondanks de vele positieve effecten van het beoefenen van sport, zijn er ook een aantal blessures die door het beoefenen van schermen kunnen ontstaan . 

Meest voorkomende blessures

De lichaamsdelen waaraan roeiers het vaakst geblesseerd geraken: 

  • Rug
  • Knie
  • Pols
  • Borst en ribben
  • Heup

Het type blessure die het vaakst gezien wordt bij roeiers:

  • Overbelasting tussenwervelschijf, spieren en gewrichten in de onderrug
  • Overbelasting pezen ter hoogte van de knie en pols
  • Pijn ter hoogte van de knieschijf
  • Inklemming weke delen ter hoogte van de pols en heup
  • Botbreuk

GF2Row

Oorzaken van roeisport blessures

Blessures ten gevolge van sport kan iedereen overkomen; beginnende sporters, oudere sporter, topsporters, …  Iedereen is vatbaar voor een blessure! Verschillende factoren spelen een rol spelen in het ontstaan van een blessure; de combinatie van intrinsieke (= persoonsgebonden) en extrinsieke (= omgevingsgebonden) risicofactoren maakt een sporter vatbaar voor het oplopen van een sportblessure.

30-50% van de roeiers ervaart jaarlijks rugpijn


Intrinsieke risicofactoren

Elke sporter heeft zijn eigen typische kenmerken die bijzondere aandacht en zorg vragen. Volgende persoonlijke factoren spelen een rol in het ontstaan van blessures

  • Leeftijd
  • Geslacht
  • Lichamelijke kenmerken (lichaamssamenstelling, lichaamsbouw, gewicht, lenigheid, kracht, …) 
  • Fysieke fitheid en trainingstoestand
  • Gezondheidstoestand (sporten met koorts, rugklachten, vroegere blessures)
  • Mentaliteit en leefwijze (mentale ingesteldheid, persoonlijke lichaamsverzorging, voeding)


Extrinsieke risicofactoren

Tijdens het sporten zijn er steeds een aantal factoren, deze factoren bepalen de specifieke sportsituatie en zorgen ervoor dat twee sportsituaties nooit dezelfde zijn:

  • De sportbelasting (aard van de sport, niveau van de sportbeoefening, opbouw en intensiteit training)
  • Persoonlijke uitrusting en materiaal (sportmateriaal, kledij en schoenen)
  • Sportomgeving, Accommodatie
  • Klimatologische factoren (weersomstandigheden, milieu, sporten op hoogte)
  • Andere factoren (spelregels en fair play, ..)


Binnen de intrinsieke en extrinsieke risicofactoren zijn er een aantal factoren die niet aanpasbaar zijn (geslacht, leeftijd, weersomstandigheden, …) alsook een aantal factoren die wel aanpasbaar zijn (sportomgeving, trainingsintensiteit, kracht,…).

 

Blessures voorkomen

De preventie van sportblessures is niet een kwestie van het nemen van slechts één maatregel. Het komt erop neer om je risicovol gedrag te verminderen en je preventief gedrag te vergroten waarbij de focus gelegd wordt op de risicofactoren waar we wél invloed op hebben.


Belasting-Belastbaarheid Balans

Wanneer we sporten, belasten we ons lichaam. Deze is enerzijds lichamelijk (het lichaam moet zichzelf in beweging brengen, al dan niet aan een bepaalde snelheid en kracht) en anderzijds geestelijk (je hersenen schieten in actie, zij zijn verantwoordelijk voor de precisie van onze bewegingen en concentratie).

Balans Belasting Belastbaarheid

 
Om blessures te vermijden moet de belasting die we aan het lichaam vragen, dan ook binnen de grenzen van het mogelijke te liggen (= belastbaarheid zowel lichamelijk als geestelijk).
Ongetwijfeld heb je al gemerkt dat je lichaam niet altijd hetzelfde presteert; na een slapeloze nacht ben je minder geconcentreerd of onhandiger, en in het geval van een verkoudheid word je kortademiger tijdens het sporten, …

De balans tussen wat je kan (= je belastbaarheid) en wat je doet (= je belasting) varieert voortdurend en hangt af van allerlei factoren. Daarom is het belangrijk om vóór je gaat sporten even stil te staan bij hoe jij je voelt en of de beoogde belasting wel gepast is.

 

Belasting

De fysieke en mentale prestaties die je vraagt aan jouw lichaam worden uitgedrukt als belasting. Deze wordt meestal opgevolgd en opgebouwd aan de hand van een trainingsschema (de duur van de training en de intensiteit van de training alsook de trainingsfrequentie).
Wie geregeld traint en voldoende recupereert tussen de trainingen in, merkt na enkele weken een positieve vooruitgang: je wordt dan bij elke training iets minder snel moe, je herstelt iets vlugger en je start de volgende training met een iets betere conditie. Dit is het trainingseffect of supercompensatie genaamd. Je persoonlijke belastbaarheid wordt groter. Wil je deze blijven opbouwen, dan dient de belasting ook progressief aangepast te worden.

In een ideale wereld stijgt de belastbaarheid en belasting progressief. Helaas is dit realiteit veel complexer. Luisteren naar je lichaam; signalen van een verminderde belastbaarheid oppikken en je belasting hieraan aanpassen speelt een belangrijke rol in blessurevrij sporten. 

Curve Belasting Belastbaarheid

Belastbaarheid

Wie geregeld traint en voldoende recupereert tussen de trainingen in, merkt na enkele weken een positieve vooruitgang: het trainingseffect zorgt voor een stijging in je persoonlijke belastbaarheid. Een alternatief voor sportspecifieke trainingen maar met eveneens een positief effect op je belastbaarheid zijn blessurepreventie oefeningen.

Het uitvoeren van blessurepreventie oefeningen kunnen een onderdeel zijn van je training of een training in zijn geheel. Net zoals bij je sportspecifieke training zal het effect van blessure preventieve oefeningen afhangen van de intensiteit en frequentie waarin je de oefeningen uitvoert.

  • Train je rompstabiliteit en balans
  • Doe aan functionele krachttraining
  • Train je beweeglijkheid en lenigheid

Blessurepreventie oefeningen includeren in je trainingsschema, het juist leren doseren  en het vinden van de juiste balans tussen belasting- en herstelperiodes, is de sleutel tot gezond sporten

  

Vind een expert

 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Kinesitherapeut
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Staf Moyson

  Sportkinesitherapeut
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Glenn Van Laer

  Kinesitherapeut
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Tom Decorte

  Kinesitherapeut
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Kathy Velle

  Podoloog
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Willy Coosemans

 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Karel Pardaens

  11&17&21
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Marc Schiltz

  2&3
 • Sara Van Bostraeten

 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Axel Decraene

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Jan De Decker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wouter Peters

  Sportarts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • BV Dokter Simon Verdonck

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Jo Verstuyft

  Apotheker
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Ingrid Willems

  Podoloog
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Simon Derycke

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Guy De Lendtdecker

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • André Dewit

  Sportarts
 • Gustaaf Van Mechelen

  Sportarts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Olivier Verborgt

  Orthopedisch chirurg
 • Maryam Shahabpour

  Radioloog
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • André Ausloos

  Sportarts
 • Cathy Kuppens

  Cardioloog
 • BVBA Samcon

 • Julie Zels

 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Rik Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Veerle Palmers

  Podoloog
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Joris De Win

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Benedicte Baelde

  Kinesitherapeut
 • Marc Geenen
  Communicatiemanager

  Marc Geenen

 • David Vander Elst

  Sportkinesitherapeut
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Ward Thorrez

  Kinesitherapeut
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Erik Witvrouw

  Sportkinesitherapeut
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Windy Lycke

 • Ine Schops

  Osteopaat
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Danny Grimonpont

  Kinesitherapeut
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Kathleen Merckaert

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Anne Mertens

  Huisarts
 • Anneleen Geerts

  Sportarts
 • Sofie Rummens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jempi Wilssens

 • Luc Roland

  Sportarts
 • Steven Van Raemdonck

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Geert Vileyn

  Huisarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Carl De Crée

 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Kris Vandecasteele

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Erik Van Lierde

 • Ilse Cupers

  1&2
 • Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Geert Potloot

  Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Tijl Bertels

  Sportdiëtist
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Frank Wezenbeek

  Kinesitherapeut
 • Lander Dewitte

  Sportarts
 • Kristiaan Vandenecker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Peter Plessers

 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Thomas Van de Moortel

  Kinesitherapeut
 • Koen Nys

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Dominique Slock

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Petra Bruggeman

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Herman Colpin

  Huisarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  1&2
 • Johan Roeykens

 • Justine Stevens

 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Raf De Bruyn

  Sportarts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Thomas Luyckx

  Orthopedisch chirurg
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Mike Kamphuys

  Trainer
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Roben dedecker

 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Jan Mathieu

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts

Gerelateerde items

Blessurepreventie
Hoe kunnen voeding en levensstijl de kwaliteit van je spieren en pezen beïnvloeden_.png

Hoe kunnen voeding en levensstijl de kwaliteit van je pezen en spieren beïnvloeden?

Sporter Artikel Blessurepreventie Voeding
Blessurepreventie
Blogpost PS Lander Vansteene

Hoe beleef je de Paralympische Spelen als sportkinesitherapeut en manusje van alles

Sporter Sportprofessional Blog Blessurepreventie
Beleid
Post Covid.png

En dan nu terug naar een normale sportbeoefening?

Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Artikel Beleid Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
NAQI_2018_cycling_NL.jpg

Management van traumatische huidwonden bij beroepswegrenners

Sportprofessional Artikel Fietsen Blessurepreventie Sportgeneeskunde
Sluiten