Boksen & Blessures

Boksen & Blessures

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Boksen Blessurepreventie

Boksen is een vorm van HIIT-training (High Intensity Interval Training). Dit betekent dat je periodes van zeer intensief bewegen afwisselt met pauzes. Je traint niet alleen je conditie en kracht, maar ook je reactievermogen, behendigheid, evenwicht en coördinatie. Bijkomend zijn zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, respect en discipline belangrijke waarden die centraal staan in vrijwel alle vechtsport disciplines, het beoefenen van een vechtsport kan op een positieve manier bijdragen tot de persoonlijke ontwikkeling. 
Ondanks de vele positieve effecten van het beoefenen van sport, zijn er ook een aantal blessures die door het beoefenen van boks kunnen ontstaan.  

Meest voorkomende blessures

De lichaamsdelen waaraan boks sporters het vaakst geblesseerd geraken: 

  • Hoofd
  • Pols
  • Onderrug
  • Bovenbeen 
  • Onderbeen en Enkel

Het type blessure die het vaakst gezien wordt bij boks sporters: 

  • Oppervlakkige huidletsels
  • Kneuzingen 
  • Lage rugpijn
  • Spierletsel van de bovenbeenspieren
  • Spier- en ligamentaire letsels van het onderbeen en de enkel


GF2Boks

Oorzaken van boks blessures

Blessures ten gevolge van sport kan iedereen overkomen; beginnende sporters, oudere sporter, topsporters, …  Iedereen is vatbaar voor een blessure! Verschillende factoren spelen een rol spelen in het ontstaan van een blessure; de combinatie van intrinsieke (= persoonsgebonden) en extrinsieke (= omgevingsgebonden) risicofactoren maakt een sporter vatbaar voor het oplopen van een sportblessure.

60% van de blessures worden opgelopen tijdens een wedstrijd


Intrinsieke risicofactoren

Elke sporter heeft zijn eigen typische kenmerken die bijzondere aandacht en zorg vragen. Volgende persoonlijke factoren spelen een rol in het ontstaan van blessures

  • Leeftijd
  • Geslacht
  • Lichamelijke kenmerken (lichaamssamenstelling, lichaamsbouw, gewicht, lenigheid, kracht, …) 
  • Fysieke fitheid en trainingstoestand
  • Gezondheidstoestand (sporten met koorts, rugklachten, vroegere blessures)
  • Mentaliteit en leefwijze (mentale ingesteldheid, persoonlijke lichaamsverzorging, voeding)

Extrinsieke risicofactoren

Tijdens het sporten zijn er steeds een aantal factoren, deze factoren bepalen de specifieke sportsituatie en zorgen ervoor dat twee sportsituaties nooit dezelfde zijn:

  • De sportbelasting (aard van de sport, niveau van de sportbeoefening, opbouw en intensiteit training)
  • Persoonlijke uitrusting en materiaal (sportmateriaal, kledij en schoenen)
  • Sportomgeving, Accommodatie
  • Klimatologische factoren (weersomstandigheden, milieu, sporten op hoogte)
  • Andere factoren (spelregels en fair play, ..)


Binnen de intrinsieke en extrinsieke risicofactoren zijn er een aantal factoren die niet aanpasbaar zijn (geslacht, leeftijd, weersomstandigheden, …) alsook een aantal factoren die wel aanpasbaar zijn (sportomgeving, trainingsintensiteit, kracht,…).

 

Blessures voorkomen

De preventie van sportblessures is niet een kwestie van het nemen van slechts één maatregel. Het komt erop neer om je risicovol gedrag te verminderen en je preventief gedrag te vergroten waarbij de focus gelegd wordt op de risicofactoren waar we wél invloed op hebben.


Belasting-Belastbaarheid Balans

Wanneer we sporten, belasten we ons lichaam. Deze is enerzijds lichamelijk (het lichaam moet zichzelf in beweging brengen, al dan niet aan een bepaalde snelheid en kracht) en anderzijds geestelijk (je hersenen schieten in actie, zij zijn verantwoordelijk voor de precisie van onze bewegingen en concentratie).

Balans Belasting Belastbaarheid

 
Om blessures te vermijden moet de belasting die we aan het lichaam vragen, dan ook binnen de grenzen van het mogelijke te liggen (= belastbaarheid zowel lichamelijk als geestelijk).
Ongetwijfeld heb je al gemerkt dat je lichaam niet altijd hetzelfde presteert; na een slapeloze nacht ben je minder geconcentreerd of onhandiger, en in het geval van een verkoudheid word je kortademiger tijdens het sporten, …

De balans tussen wat je kan (= je belastbaarheid) en wat je doet (= je belasting) varieert voortdurend en hangt af van allerlei factoren. Daarom is het belangrijk om vóór je gaat sporten even stil te staan bij hoe jij je voelt en of de beoogde belasting wel gepast is.

 

Belasting

De fysieke en mentale prestaties die je vraagt aan jouw lichaam worden uitgedrukt als belasting. Deze wordt meestal opgevolgd en opgebouwd aan de hand van een trainingsschema (de duur van de training en de intensiteit van de training alsook de trainingsfrequentie).
Wie geregeld traint en voldoende recupereert tussen de trainingen in, merkt na enkele weken een positieve vooruitgang: je wordt dan bij elke training iets minder snel moe, je herstelt iets vlugger en je start de volgende training met een iets betere conditie. Dit is het trainingseffect of supercompensatie genaamd. Je persoonlijke belastbaarheid wordt groter. Wil je deze blijven opbouwen, dan dient de belasting ook progressief aangepast te worden.

In een ideale wereld stijgt de belastbaarheid en belasting progressief. Helaas is dit realiteit veel complexer. Luisteren naar je lichaam; signalen van een verminderde belastbaarheid oppikken en je belasting hieraan aanpassen speelt een belangrijke rol in blessurevrij sporten. 

Curve Belasting Belastbaarheid

Belastbaarheid

Wie geregeld traint en voldoende recupereert tussen de trainingen in, merkt na enkele weken een positieve vooruitgang: het trainingseffect zorgt voor een stijging in je persoonlijke belastbaarheid. Een alternatief voor sportspecifieke trainingen maar met eveneens een positief effect op je belastbaarheid zijn blessurepreventie oefeningen.

Het uitvoeren van blessurepreventie oefeningen kunnen een onderdeel zijn van je training of een training in zijn geheel. Net zoals bij je sportspecifieke training zal het effect van blessure preventieve oefeningen afhangen van de intensiteit en frequentie waarin je de oefeningen uitvoert.

  • Train je rompstabiliteit en balans
  • Doe aan functionele krachttraining
  • Train je beweeglijkheid en lenigheid

Blessurepreventie oefeningen includeren in je trainingsschema, het juist leren doseren  en het vinden van de juiste balans tussen belasting- en herstelperiodes, is de sleutel tot gezond sporten

  

Vind een expert

 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Charlotte Hoeman

  Diëtist
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Trees Dooms

 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Roben dedecker

 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Karel Pardaens

 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Willy Coosemans

 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Erik Van Lierde

 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

  Sportarts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Justine Stevens

 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Bruno D'Hulster

 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Johan Roeykens

 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

  Huisarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Julie Zels

 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • An Konings

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Windy Lycke

 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Carl De Crée

 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts

Gerelateerde items

Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
Weerstandsband.png

Weerstandsbanden: waarvoor dienen ze?

Sporter Artikel Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
GF2Snow Week 6.png

Get Fit 2 Snow - Week 6

Sporter Artikel Snowboarden Skiën Training Blessurepreventie Training
Blessurepreventie
GF2Snow Week 5.png

Get Fit 2 Snow - Week 5

Sporter Artikel Snowboarden Skiën Training Blessurepreventie Training
Sluiten