Maturiteit en invloed op het trainingsproces

Maturiteit en invloed op het trainingsproces

Dieter Deprez studeerde in 2006 af als master lichamelijke opvoeding (optie sporttraining, UEFA-A diploma voetbal), waarna hij assistent werd aan de Universiteit Gent. In 2015 behaalde hij een doctoraat in de bewegings- en gezondheidswetenschappen met een focus op talentidentificatie en -ontwikkeling binnen het jeugdvoetbal, met speciale aandacht voor het relatieve leeftijdseffect en maturiteit. Ondertussen werkte hij onder meer in de jeugdopleidingen van SV Zulte Waregem en Club Brugge, waar hij instond voor de fysieke opvolging van de spelers in en rond de groeispurt. In 2015 werd hij opgenomen in de technische staf van het eerste team van Club Brugge, waar hij tot op de dag van vandaag werkzaam is als sportwetenschapper en coördinator van het ‘ClubLAB’.
Sporter Blog Training Training

In de (top)sportwereld gaat er veel aandacht naar het zoeken van talent binnen alle sporten. 'Talent' wordt vaak gerelateerd aan atleten met bepaalde (tijdelijke) fysieke en/of biologische voordelen. Hierbij speelt de maturiteit van de sporters een grote rol: sommige van hen zijn vroeg matuur, andere dan weer laat matuur - wat nadelig of net voordelig kan zijn voor de sport in kwestie. Physical trainer Dieter Deprez vertelt je hier alles over maturiteit en diens invloed op het trainingsproces.

Inleiding

De zoektocht naar talenten binnen de sport start reeds vanaf een jonge leeftijd, die wordt gekenmerkt door een voortdurend proces van detectieidentificatieontwikkeling en selectie:

  • Detectie: Het ontdekken van potentiële atleten die nog niet in de sport aanwezig zijn.
  • Identificatie: Het ontdekken van potentiële elite atleten die al in de sport aanwezig zijn.
  • Ontwikkeling: Het aanbieden van de gepaste leeromgeving om het potentieel te bereiken.
  • Selectie: Het voortdurend selecteren van een individu/team om een taak uit te voeren. 

Vele clubs investeren in specifieke opleidingsprogramma’s om de beste talenten op te sporen, maar ook om zich te onderscheiden van andere clubs om potentiële elite atleten aan zich te verbinden. Hiermee gepaard gaand, is het van belang om de selectie zo efficiënt en eerlijk mogelijk door te voeren in de opleiding. En dit is net de grote uitdaging in dit selectieproces omwille van een niet-eenduidige en niet-lineaire (fysieke) ontwikkeling van het individu, inclusief hun biologische maturiteit.

Het gevolg is dat de term ‘talent’ wordt gerelateerd aan atleten met bepaalde (tijdelijke) fysieke en/of biologische voordelen en zo (al dan niet terecht) kunnen verder ontwikkelen in een elite omgeving.

Een cruciale periode in het selectieproces is de puberteit waar de verschillen in biologische ontwikkeling tussen individuen onderling significant kunnen zijn.

Vele studies hebben reeds aangetoond dat in sporten, gekenmerkt door snelheid en kracht, het vooral de meer mature atleten zijn die kansen krijgen in de puberteit om zich verder te ontwikkelen op elite niveau waarbij vooral eenzijdig de huidige fysieke prestatie wordt beoordeeld. Een studie van Malina (2012) in het jeugdvoetbal toonde aan dat naarmate de jeugdspelers ouder worden, het aandeel van de laat-mature spelers significant daalde (Figuur 1).

Maturatie & sport_1

Figuur 1. Aandeel laat, gemiddeld en vroeg mature spelers in jeugdvoetbal (Malina et al., 2012).

Wat is maturiteit?

Biologische maturiteit verwijst naar de progressie naar de volwassen status en kan worden gedefinieerd met betrekking tot statustempo en timing:

  • Status: De huidige fase waarin het individu zich bevindt op weg naar de volwassen status.
  • Tempo: Verwijst naar de snelheid waarmee het maturiteitsproces vordert.
  • Timing: Verwijst naar specifieke gebeurtenissen gerelateerd aan maturiteit die plaatsvinden op een bepaald tijdstip, maar op een verschillende chronologische leeftijd voor elk individu.

Een voorbeeld ter illustratie van de drie bovenstaande begrippen is de evolutie van de groei van de atleet. Zo kan een atleet van 13 jaar zich nu op 86% van zijn volwassen lengte bevinden (status), waarbij hij gemiddeld 8 cm per jaar groeit (tempo), met een specifieke geschatte ‘Age at Peak Height Velocity’ (APHV) van 14 jaar (timing).

Maturatie & sport_2

Figuur 2. Inter-individuele verschillen in timing en tempo van de groeispurt doorheen de puberteit.

De APHV is de leeftijd waarop de grootste toename in lengte gebeurt (‘groeispurt’) en wordt aanzien in de sport als een referentiepunt om het trainings- en selectieproces op af te stemmen. Hoe jonger de atleet bij de APHV, hoe meer matuur hij is in vergelijking met atleten die later hun groeispurt krijgen (zie Figuur 2).

Methodes om maturiteit in kaart te brengen

Er zijn verschillende methodes om de maturiteitsstatus en -timing van de atleet in kaart te brengen om zo waardevolle informatie te hebben om het trainings- en selectieproces te optimaliseren:

STATUS

  • Op basis van de mate van aan- of afwezigheid van secundaire geslachtkenmerken zoals schaam- en okselhaar bij jongens en meisjes, borstvorming en eerste menstruatie bij meisjes, en genitalia, stemverandering en gezichtsbegroeiing bij jongens.
  • Het bepalen van de skeletleeftijd op basis van een RX-foto van de linker pols, waarbij gekeken wordt naar het ossificatieproces (i.e., beenvorming). Er zijn drie methodes om de skeletleeftijd te bepalen, elk met een ander referentiekader (Greulich-Pyle, Tanner-Whitehouse en Fels).
  • De volwassen lengte kan ook geschat worden op basis van de leeftijd, lengte en gewicht van de atleet en de midden ouderlijke lengte. De huidige lengte van de atleet wordt dan uitgedrukt in percentage van de geschatte volwassen lengte: hoe hoger het percentage, hoe meer matuur de atleet is.

 

TIMING

  • De APHV verwijst naar de geschatte kalenderleeftijd van maximale groei in lengte tijdens de groeispurt, en kan geschat worden aan de hand van regelmatige (halfjaarlijkse of jaarlijkse) lengtemetingen. Bij meisjes wordt vaak ook de leeftijd van de eerste menstruatie als referentiepunt genomen.
  • Geslacht-specifieke formules met antropometrische variabelen worden vaak gebruikt om de maturity offset’(het aantal jaar dat een atleet nog verwijderd is van de APHV) te voorspellen. Op die manier kunnen atleten gecategoriseerd worden als pre- of post PHV, maar deze methode heeft zijn beperkingen.

 

Impact op prestatie & selectie

Onderstaande foto en informatie over de skeletleeftijd en lengte illustreert de impact van maturiteit op de (fysieke) prestatie en selectie.

Maturatie & sport_3

Laat het duidelijk zijn dat tijdens de puberteit, in sporten waar eigenschappen zoals snelheid, kracht, explosiviteit en uithouding vereist zijn, de rechter speler op de foto (vroeg matuur) waarschijnlijk succesvoller zal in zijn in vergelijking met de linker speler (laat matuur). Hoogstwaarschijnlijk zal de meer mature speler in de wedstrijd meer opvallen in positieve zin in vergelijking met zijn later mature concurrent (meer lopen, meer duels winnen, hoger springen, …), en zal die (op dit moment) bestempeld worden als ‘meer talentvol’, en dus meer kansen krijgen om verder door te ontwikkelen op elite niveau. Terwijl de minder mature speler (letterlijk) zal weggeduwd worden en geen kansen meer zal krijgen op elite niveau.

Een studie van Philippaerts et al. (2004) toonde aan dat er zelfs op het laagste regionale niveau quasi geen laat mature voetballers meer aanwezig zijn. Het toont aan dat laat mature spelers minder kansen krijgen of zelfs volledig uit de sport verdwijnen (drop-out).

Bij sporten waar uitgesproken fysieke eigenschappen eerdere een nadeel zijn, zoals gymnastiek, geldt de omgekeerde redenering: laat mature atleten zijn hier eerder in het voordeel omwille van de specifieke lichamelijke eisen om succesvol te zijn (bv. kleinere atleten zijn in het voordeel bij rotatiemomenten).

Take home message

  • Holistische benadering

Focus in de opleiding niet alleen op het fysieke aspect, maar heb ook aandacht voor technische (motorische), tactische en mentale vaardigheden. Uit onderzoek is gebleken dat motorische vaardigheden onafhankelijk zijn van de maturiteitsstatus.

  • Lange termijn ontwikkeling vs. korte termijn succes

Atleten die succesvol zijn op jonge leeftijd is geen garantie op succes op latere leeftijd omwille van de niet-lineaire ontwikkeling van de specifieke vaardigheden voor de sport. Beoordeel atleten dan met het in acht nemen van de biologische maturiteitsstatus.

  • Kans voor iedereen

Laat mature atleten hebben per definitie niet minder talent! Maar ze krijgen de kans niet om zich te bewijzen op latere leeftijd omdat ze in de puberteit een fysiek nadeel ondervinden. Uit onderzoek is gebleken dat laat mature atleten die toch doorgroeien op elite niveau, superieur zijn in technische, strategische en psychologische vaardigheden omdat ze deze vaardigheden als ‘coping’ strategie benut hebben omwille van het fysieke nadeel. Laat mature atleten worden uiteindelijk ook volwassen! Denken we maar aan laat mature voetballers Dries Mertens en Yannick Carrasco die pas later furore maakten op internationaal niveau in vergelijking vroeg mature voetballers zoals Romelu Lukaku of Vincent Kompany, die reeds op jonge leeftijd hun talenten konden tonen omwille van het fysieke voordeel.

  • ‘Relatief leeftijdseffect’

Verwar de maturiteitsstatus niet met het ‘relatief leeftijdseffect’ of ‘geboortemaand effect’ dat atleten die vroeg in het selectiejaar geboren zijn een fysiek voordeel geeft t.o.v. atleten die later in het selectiejaar geboren zijn. Dit effect is het grootst op de jongste leeftijden tot net vóór de groeispurt (tussen 5-10 jaar). 

  • Individualiseren

Probeer zoveel mogelijk rekening te houden met de maturiteitsstatus in de opleiding van jonge atleten. Hieronder een overzicht van de fysieke vaardigheden die optimaal getraind kunnen worden in functie van de APHV. Zo begin je pas met intensieve kracht en snelheidstraining wanneer de groeispurt voorbij is. Individualiseren is dus de boodschap!

Maturatie & sport_4

Een ander initiatief kwam in 2008 vanuit de voetbalbond om bij de nationale jeugdploegen ook laatrijpe spelers optimale ontwikkelingskansen en succesbeleving op topniveau te kunnen aanbieden, het zogenoemde ‘Futures project’. 

Tot slot, stel het welzijn van het kind voorop in functie van zijn persoonlijke ontwikkeling! Ga vanuit die visie jeugdspelers begeleiden, trainen, drillen en opvoeden tot het beste dat zij kunnen worden. Misschien is dat een topvoetballer, of -tennisser, … misschien…!

 

Referenties

  • Philippaerts et al. (2004). De jeugdvoetballer beter begeleiden. Het Ghent Youth Soccer Project (book).
  • Philippaerts et al. (2006). The relationship between peak height velocity and physical performance in youth soccer players (Journal of Sports Sciences).
  • Ford et al. (2011). The Long-Term Athlete Development model: Physiological evidence and application (Journal of Sports Sciences). 
  • Ostojic et al. (2014). The biological age of The biological age of 14-year-old boys and success in adult soccer: do early maturers predominate in the top-level game (Research in Sports Medicine International Journal).
  • Malina et al. (2015). Biological maturation of youth athletes: assessment and implications (British Journal of Sports Medicine).

Vind een expert

 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Justine Vandenbroeck

 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • jana stevens

  Podoloog
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • An Konings

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Renaat Huysmans

  Huisarts, Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Joke De Prest
  Coördinator project & partnerships

  Joke De Prest

  Bewegingswetenschapper
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Jempi Wilssens

 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Ann Gillis

 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Annelies Van Erck

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Bruno D'Hulster

 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

  Sportarts
 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

  Huisarts
 • Trees Dooms

 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sandra Lievrouw
  Algemeen & Projectmanager blessurepreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Peter Plessers

 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Yente Antonissen

  Bewegingswetenschapper
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Eline Vandersteen
  Projectmedewerker blessurepreventie

  Eline Vandersteen

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Vincent Metsers

  Sportarts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Bram Debaene

  Sportarts

Gerelateerde items

Training
Apneu

Apneutraining: Acute en chronische effecten op inspanningstolerantie

Sporter Artikel Training Training
Blessurepreventie
enkelverzwikking

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
Weerstandsband.png

Weerstandsbanden: waarvoor dienen ze?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Sluiten