Beweging als behandeling en preventie van depressie

Beweging als behandeling en preventie van depressie

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Artikel Sportpsychologie Gezond Sporten Gezond Sporten

Er bestaat een doeltreffend, goedkoop en veilig alternatief voor antidepressiva: lichaamsbeweging! 

Wat is depressie?

Depressie is een stoornis gekenmerkt door onder meer een sombere stemming en een verminderde interesse in activiteiten waar de patiënt voorheen wel veel voldoening uit haalde. We spreken van een depressie wanneer iemand zich minstens twee weken en het grootste deel van de dag neerslachtig voelt. Er kunnen nog hele reeks andere klachten optreden, zoals vermoeidheid, slaapproblemen, besluiteloosheid, futloosheid, gevoelens van waardeloosheid, hopeloosheid, wanhoop, schuld, en zelfs gedachten aan de dood. Iemand met een depressie ervaart vaak ook lichamelijk klachten, zoals rugpijn, oorsuizen of spijsverteringsproblemen.
 

Hoe ontstaat een depressie?

Een depressie ontstaat door een verstoord evenwicht in de hersenen. Meer bepaald tussen het limbische systeem, waar emotionele prikkels binnenkomen, en de prefrontale cortex, die de prikkels filtert. Het limbische systeem is overactief, terwijl de cortex niet actief genoeg is. Negatieve gedachten krijgen zo de overhand. 

Er spelen meerdere factoren een rol bij het ontstaan: biologische en erfelijke factoren, maar ook persoonlijkheidskenmerken en een persoonlijke voorgeschiedenis, zoals traumatiserende gebeurtenissen. Wie eenmaal een depressieve episode heeft doorgemaakt, loopt een verhoogd risico om er nog eens een te krijgen.

We kunnen een depressie ook omschrijven als een ernstig verstoord evenwicht tussen draaglast en draagkracht. We zijn allemaal onderhevig aan een zekere draaglast: werk, stress of impactvolle gebeurtenissen bijvoorbeeld. Die draaglast compenseren we met onze draagkracht: onze algemene fysieke, mentale en sociale gezondheid, en ervaringen waar we voldoening uit halen. De draagkracht moet de draaglast minstens compenseren. Mensen met een depressie hebben het gevoel dat ze de controle over die balans kwijt zijn.
 
 Wat is depressie

Hoe vaak komt een depressie voor?

Volgens recente cijfers lijdt één op de zes Belgen aan een depressie. Ongeveer twintig procent van de vrouwen en ongeveer tien procent van de mannen gaat minstens één keer in zijn of haar leven door een depressieve periode. Deze statistieken kunnen wel wisselen afhankelijk van de criteria die gehanteerd worden.
 

Hoe wordt een depressie nu behandeld?

Voor mildere depressies is er psychotherapie. In praatsessies helpt een therapeut patiënten om de typische valkuilen in kaart te brengen die leiden tot een depressie. Als praten niet werkt, dan krijgen patiënten antidepressiva, meestal in combinatie met psychotherapie. In België helt de balans naar de antidepressiva, terwijl ze niet altijd nodig zijn. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat zowel artsen als patiënten graag “iets” als voorschrift willen. Hoewel lichaamsbeweging langzaamaan erkenning krijgt, wordt het nog niet vaak aangeboden als behandeling. Sommige artsen en patiënten hebben het moeilijk om lichaamsbeweging te zien als een vorm van behandeling.
 

Waarom is lichaamsbeweging goed als behandeling van depressie?

Een tovermiddel is het niet, en bij ernstige depressies is lichaamsbeweging als behandeling zelden haalbaar. Maar tal van wetenschappelijke studies tonen aan dat lichaamsbeweging helpt om depressie te behandelen of onder controle te houden. Geregeld bewegen helpt om fysieke en mentale stress beter op te vangen door onder andere in te grijpen op de hersenverbindingen en het immuunsysteem. Voor de meeste mensen met milde tot matige depressie is lichaamsbeweging zelfs één van de meest doeltreffende, veilige, praktische en betaalbare behandelingen die er zijn. En het is er een waar patiënten plezier in kunnen scheppen, en die ze ook na hun herstel kunnen blijven volhouden om herval te vermijden.
 

  • Biochemische stressbestendigheid

   Zodra je begint te wandelen, dansen of zwemmen verandert de chemie van je lichaam. Je hart gaat sneller slaan. Bloed, zuurstof, hormonen en neurochemische stoffen razen door je lijf. De stoffen die vrijkomen onder invloed van lichaamsbeweging, waaronder dopamine, serotonine en endorfine en BDNF, zijn ook het doelwit van de meeste antidepressiva. 

   • Endorfine heeft een pijnstillende werking en onderdrukt een stressreactie.
   • Dopamine zwengelt je humeur, motivatie en aandacht aan. Regelmatig bewegen verbetert de opslag van dopamine in het brein. De neurotransmitter is ook verantwoordelijk voor dat bevredigende gevoel na een heerlijke wandeling of yogasessie.
   • Serotonine speelt een rol bij impulscontrole en zelfvertrouwen. Het onderdrukt ook het effect van het stresshormoon cortisol.
   • BDNF of brain-derived neurotrophic factor is een stof die de aanmaak en het herstel van zenuwcellen stimuleert. Lichaamsbeweging zorgt voor een toename van BDNF. De component helpt niet alleen om depressie en chronische stress te bestrijden, maar speelt ook een cruciale rol in het vertragen van neurodegeneratieve processen van alzheimer en dementie.
     
  • Zelfvertrouwen krijgt een duwtje in de rug

   Bovenop de fysiologische effecten spelen ook sociale en psychologische factoren een rol. In interviews vertellen mensen die met een depressie hebben geworsteld dat bewegen hen energie geeft. Ze krijgen een doel voor ogen en hebben het gevoel iets te bereiken. Het timmert aan hun zelfbeeld en geeft hen een meer positieve blik. Het regelt hun eetlust en slaapcyclus en leidt af van negatieve gedachten. Wie samen met anderen sport, heeft bovendien veel aan het sociaal contact. 
    
  • Minder kans op herval

   Lichaamsbeweging is zinvol als behandeling van depressie, maar het omgekeerde is ook waar: een gebrek aan lichaamsbeweging is een risicofactor voor depressie. Uit onderzoek blijkt onder andere dat wie voldoende beweegt, gemiddeld gezien 45 procent minder risico loopt dan wie passief leeft. Lichaamsbeweging is daarom een duurzamere oplossing dan medicatie. Een patiënt die antidepressiva neemt, streeft naar een situatie zonder medicatie. Voor lichaamsbeweging is dat anders. Als je het blijft volhouden, is er dus een langdurig beschermend effect.
    
  • Betere algemene gezondheid

   Wie geregeld beweegt, loopt minder risico op uiteenlopende aandoeningen, zoals hartziekten, obesitas, diabetes en kanker, en wint extra gezonde levensjaren. Lichaamsbeweging geeft je extra energie overdag en bevordert de slaap ‘s nachts. Die verbeterde algemene gezondheid werkt preventief tegen herval na een depressie. 
    

Hoeveel lichaamsbeweging?

In een grootschalige studie waarbij deelnemers elf jaar lang werden gevolgd, stelden onderzoekers vast dat één uur lichaamsbeweging per week al het risico op een depressie doet verminderen. Nog beter is de algemene gezondheidsrichtlijn van minstens honderdvijftig minuten matig intensieve inspanning per week.
  

Bewegingsintentensiteit

Welke lichaamsbeweging?

Maakt eigenlijk niet uit. Zowel cardio, krachttraining, als een combinatie van beide helpen tegen depressie. Onderzoek geeft aan dat bewegen alleen therapeutisch nut heeft als je zelf kiest wat je doet en hoe stevig je erin vliegt. Wandelen, tuinieren, yoga, hardlopen of windsurfen, doe wat je graag doet. De lichaamsbeweging zou je niet mogen doen “omdat het moet van de dokter”, maar omdat je er ontzettend van geniet en het deugd doet. Wat je wel best doet is verantwoord opbouwen en stap voor stap vooruitgaan.
 

Hoe begin je eraan?

Wie gebukt gaat onder een depressie, heeft vaak geen fut om ook maar iets te doen. Kleine beetjes helpen dan om jezelf in beweging te brengen. Tien minuten bewegen is beter dan niets. Bouw stap voor stap op. Als je niet veel beweging gewend bent, begin dan met trappen lopen in plaats van de lift te nemen. Wacht ook niet op de dag dat de goesting er is, vaak komt die vanzelf na bijvoorbeeld een korte maar deugddoende wandeling. 
 

Hoe houd je het vol?

  • Streef naar kleine succeservaringen 

   Stel uitdagende maar haalbare doelen op. Maak daarbij het onderscheid tussen een waarde en een doel. Een doel is iets concreet, iets wat je wil bereiken en iets wat je op een gegeven moment wil afvinken - vijf kilometer kunnen lopen bijvoorbeeld. Een doel kan je motiveren, maar eens het doel bereikt is, dreigt er een leegte. Je kan je doelen verleggen, maar dat lukt niet eindeloos. Daarom moet het doel passen in wat je op lange termijn waardevol vindt: grenzen verkennen, sociale contacten leggen, een vaardigheid leren, gezond zijn… Blijf nieuwsgierig en hou een open blik. Ben je het lopen beu maar wil je nu wandelen, doe dat dan. 

  • Ga op zoek naar een motiverende omgeving 

   Ben je competitief ingesteld, sluit je dan aan bij een sportclub. Ben je een gezelschapsdier, volg dan groepslessen aan de sportschool. Beweeg je liever in een vertrouwde omgeving, spreek dan met vrienden af om een (paar) keer per week te gaan wandelen. 

  • Maak een afspraak met jezelf

   Bouw vaste beweegmomenten in. Zo maak je er een routine van. Plan desnoods een afspraak met jezelf in je agenda: woensdag om 13u ga ik zwemmen. 

  • Bekijk het holistisch

   Lichaamsbeweging gaat hand in hand met zaken als gezond eten, voldoende ontspannen en geen alcohol of andere stimulerende middelen gebruiken.

  • Profiteer van vitamine G

   De wetenschap weet al langer dat natuur bijdraagt aan een goede gezondheid. Gewoon in het groen zijn, draagt al bij aan een betere fysieke en mentale gezondheid. Wie in een groene omgeving beweegt, slaat dus twee vliegen in één klap. 

     

Bewegen op verwijzing

Het zit bij artsen en patiënten hard ingebakken dat er na een diagnose ook iets moet voorgeschreven worden. In dat opzicht is de “beweging op verwijzing” een stap in de goede richting. Artsen kunnen nu een verwijsbrief meegeven waarmee een patiënt tegen verminderd tarief terechtkan bij een beweegcoach. Die helpt je om jouw beweeggedrag te verbeteren. De coach werkt samen met jou een beweegplan op maat uit met makkelijke manieren om meer te bewegen in het dagelijkse leven. Hij of zij motiveert jou om vol te houden en om je beweegdoelen te halen. Je beweegt niet samen met de coach, zo leer je lichaamsbeweging zelfstandig te plannen.


  

Vind een expert

 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Erik Van Lierde

 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist, Bewegingsdeskundige, Andere
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Renaat Huysmans

  Huisarts, Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Plessers

 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Annelies Van Erck

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Trees Dooms

 • Kevin Robson

  Trainer
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • jana stevens

  Podoloog
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Jempi Wilssens

 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Ann Gillis

 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Roel Jacobs

  Roel Jacobs

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • John Roosen

  Cardioloog
 • An Konings

  Sportarts
 • Maaike Polspoel

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Karl Brack

  Andere arts-specialist
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Raf Coremans

  Huisarts, Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer

Gerelateerde items

Beleid
Corona en kinderen.png

Laat kinderen zoveel mogelijk normaal sporten

Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Nieuws Gezond Sporten Beleid Sportgeneeskunde Gezond Sporten
Sportgeneeskunde
Doping

Cardiovasculaire risico's van prestatie bevorderende middelen en dopinggebruik

Sporter Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Sportpsychologie
29.png

Gedeeld leiderschap in de sport: Waarom en hoe het kan werken

Sportprofessional Artikel Sportpsychologie
Sportpsychologie
Burn out.png

Depressie en burn-out voorkomen als topsporter

Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Artikel Gezond Sporten Sportpsychologie Gezond Sporten
Sluiten