Beweging als behandeling en preventie van depressie

Beweging als behandeling en preventie van depressie

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Artikel Gezond Sporten Sportpsychologie Gezond Sporten

Er bestaat een doeltreffend, goedkoop en veilig alternatief voor antidepressiva: lichaamsbeweging! 

Wat is depressie?

Depressie is een stoornis gekenmerkt door onder meer een sombere stemming en een verminderde interesse in activiteiten waar de patiënt voorheen wel veel voldoening uit haalde. We spreken van een depressie wanneer iemand zich minstens twee weken en het grootste deel van de dag neerslachtig voelt. Er kunnen nog hele reeks andere klachten optreden, zoals vermoeidheid, slaapproblemen, besluiteloosheid, futloosheid, gevoelens van waardeloosheid, hopeloosheid, wanhoop, schuld, en zelfs gedachten aan de dood. Iemand met een depressie ervaart vaak ook lichamelijk klachten, zoals rugpijn, oorsuizen of spijsverteringsproblemen.
 

Hoe ontstaat een depressie?

Een depressie ontstaat door een verstoord evenwicht in de hersenen. Meer bepaald tussen het limbische systeem, waar emotionele prikkels binnenkomen, en de prefrontale cortex, die de prikkels filtert. Het limbische systeem is overactief, terwijl de cortex niet actief genoeg is. Negatieve gedachten krijgen zo de overhand. 

Er spelen meerdere factoren een rol bij het ontstaan: biologische en erfelijke factoren, maar ook persoonlijkheidskenmerken en een persoonlijke voorgeschiedenis, zoals traumatiserende gebeurtenissen. Wie eenmaal een depressieve episode heeft doorgemaakt, loopt een verhoogd risico om er nog eens een te krijgen.

We kunnen een depressie ook omschrijven als een ernstig verstoord evenwicht tussen draaglast en draagkracht. We zijn allemaal onderhevig aan een zekere draaglast: werk, stress of impactvolle gebeurtenissen bijvoorbeeld. Die draaglast compenseren we met onze draagkracht: onze algemene fysieke, mentale en sociale gezondheid, en ervaringen waar we voldoening uit halen. De draagkracht moet de draaglast minstens compenseren. Mensen met een depressie hebben het gevoel dat ze de controle over die balans kwijt zijn.
 
 Wat is depressie

Hoe vaak komt een depressie voor?

Volgens recente cijfers lijdt één op de zes Belgen aan een depressie. Ongeveer twintig procent van de vrouwen en ongeveer tien procent van de mannen gaat minstens één keer in zijn of haar leven door een depressieve periode. Deze statistieken kunnen wel wisselen afhankelijk van de criteria die gehanteerd worden.
 

Hoe wordt een depressie nu behandeld?

Voor mildere depressies is er psychotherapie. In praatsessies helpt een therapeut patiënten om de typische valkuilen in kaart te brengen die leiden tot een depressie. Als praten niet werkt, dan krijgen patiënten antidepressiva, meestal in combinatie met psychotherapie. In België helt de balans naar de antidepressiva, terwijl ze niet altijd nodig zijn. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat zowel artsen als patiënten graag “iets” als voorschrift willen. Hoewel lichaamsbeweging langzaamaan erkenning krijgt, wordt het nog niet vaak aangeboden als behandeling. Sommige artsen en patiënten hebben het moeilijk om lichaamsbeweging te zien als een vorm van behandeling.
 

Waarom is lichaamsbeweging goed als behandeling van depressie?

Een tovermiddel is het niet, en bij ernstige depressies is lichaamsbeweging als behandeling zelden haalbaar. Maar tal van wetenschappelijke studies tonen aan dat lichaamsbeweging helpt om depressie te behandelen of onder controle te houden. Geregeld bewegen helpt om fysieke en mentale stress beter op te vangen door onder andere in te grijpen op de hersenverbindingen en het immuunsysteem. Voor de meeste mensen met milde tot matige depressie is lichaamsbeweging zelfs één van de meest doeltreffende, veilige, praktische en betaalbare behandelingen die er zijn. En het is er een waar patiënten plezier in kunnen scheppen, en die ze ook na hun herstel kunnen blijven volhouden om herval te vermijden.
 

  • Biochemische stressbestendigheid

   Zodra je begint te wandelen, dansen of zwemmen verandert de chemie van je lichaam. Je hart gaat sneller slaan. Bloed, zuurstof, hormonen en neurochemische stoffen razen door je lijf. De stoffen die vrijkomen onder invloed van lichaamsbeweging, waaronder dopamine, serotonine en endorfine en BDNF, zijn ook het doelwit van de meeste antidepressiva. 

   • Endorfine heeft een pijnstillende werking en onderdrukt een stressreactie.
   • Dopamine zwengelt je humeur, motivatie en aandacht aan. Regelmatig bewegen verbetert de opslag van dopamine in het brein. De neurotransmitter is ook verantwoordelijk voor dat bevredigende gevoel na een heerlijke wandeling of yogasessie.
   • Serotonine speelt een rol bij impulscontrole en zelfvertrouwen. Het onderdrukt ook het effect van het stresshormoon cortisol.
   • BDNF of brain-derived neurotrophic factor is een stof die de aanmaak en het herstel van zenuwcellen stimuleert. Lichaamsbeweging zorgt voor een toename van BDNF. De component helpt niet alleen om depressie en chronische stress te bestrijden, maar speelt ook een cruciale rol in het vertragen van neurodegeneratieve processen van alzheimer en dementie.
     
  • Zelfvertrouwen krijgt een duwtje in de rug

   Bovenop de fysiologische effecten spelen ook sociale en psychologische factoren een rol. In interviews vertellen mensen die met een depressie hebben geworsteld dat bewegen hen energie geeft. Ze krijgen een doel voor ogen en hebben het gevoel iets te bereiken. Het timmert aan hun zelfbeeld en geeft hen een meer positieve blik. Het regelt hun eetlust en slaapcyclus en leidt af van negatieve gedachten. Wie samen met anderen sport, heeft bovendien veel aan het sociaal contact. 
    
  • Minder kans op herval

   Lichaamsbeweging is zinvol als behandeling van depressie, maar het omgekeerde is ook waar: een gebrek aan lichaamsbeweging is een risicofactor voor depressie. Uit onderzoek blijkt onder andere dat wie voldoende beweegt, gemiddeld gezien 45 procent minder risico loopt dan wie passief leeft. Lichaamsbeweging is daarom een duurzamere oplossing dan medicatie. Een patiënt die antidepressiva neemt, streeft naar een situatie zonder medicatie. Voor lichaamsbeweging is dat anders. Als je het blijft volhouden, is er dus een langdurig beschermend effect.
    
  • Betere algemene gezondheid

   Wie geregeld beweegt, loopt minder risico op uiteenlopende aandoeningen, zoals hartziekten, obesitas, diabetes en kanker, en wint extra gezonde levensjaren. Lichaamsbeweging geeft je extra energie overdag en bevordert de slaap ‘s nachts. Die verbeterde algemene gezondheid werkt preventief tegen herval na een depressie. 
    

Hoeveel lichaamsbeweging?

In een grootschalige studie waarbij deelnemers elf jaar lang werden gevolgd, stelden onderzoekers vast dat één uur lichaamsbeweging per week al het risico op een depressie doet verminderen. Nog beter is de algemene gezondheidsrichtlijn van minstens honderdvijftig minuten matig intensieve inspanning per week.
  

Bewegingsintentensiteit

Welke lichaamsbeweging?

Maakt eigenlijk niet uit. Zowel cardio, krachttraining, als een combinatie van beide helpen tegen depressie. Onderzoek geeft aan dat bewegen alleen therapeutisch nut heeft als je zelf kiest wat je doet en hoe stevig je erin vliegt. Wandelen, tuinieren, yoga, hardlopen of windsurfen, doe wat je graag doet. De lichaamsbeweging zou je niet mogen doen “omdat het moet van de dokter”, maar omdat je er ontzettend van geniet en het deugd doet. Wat je wel best doet is verantwoord opbouwen en stap voor stap vooruitgaan.
 

Hoe begin je eraan?

Wie gebukt gaat onder een depressie, heeft vaak geen fut om ook maar iets te doen. Kleine beetjes helpen dan om jezelf in beweging te brengen. Tien minuten bewegen is beter dan niets. Bouw stap voor stap op. Als je niet veel beweging gewend bent, begin dan met trappen lopen in plaats van de lift te nemen. Wacht ook niet op de dag dat de goesting er is, vaak komt die vanzelf na bijvoorbeeld een korte maar deugddoende wandeling. 
 

Hoe houd je het vol?

  • Streef naar kleine succeservaringen 

   Stel uitdagende maar haalbare doelen op. Maak daarbij het onderscheid tussen een waarde en een doel. Een doel is iets concreet, iets wat je wil bereiken en iets wat je op een gegeven moment wil afvinken - vijf kilometer kunnen lopen bijvoorbeeld. Een doel kan je motiveren, maar eens het doel bereikt is, dreigt er een leegte. Je kan je doelen verleggen, maar dat lukt niet eindeloos. Daarom moet het doel passen in wat je op lange termijn waardevol vindt: grenzen verkennen, sociale contacten leggen, een vaardigheid leren, gezond zijn… Blijf nieuwsgierig en hou een open blik. Ben je het lopen beu maar wil je nu wandelen, doe dat dan. 

  • Ga op zoek naar een motiverende omgeving 

   Ben je competitief ingesteld, sluit je dan aan bij een sportclub. Ben je een gezelschapsdier, volg dan groepslessen aan de sportschool. Beweeg je liever in een vertrouwde omgeving, spreek dan met vrienden af om een (paar) keer per week te gaan wandelen. 

  • Maak een afspraak met jezelf

   Bouw vaste beweegmomenten in. Zo maak je er een routine van. Plan desnoods een afspraak met jezelf in je agenda: woensdag om 13u ga ik zwemmen. 

  • Bekijk het holistisch

   Lichaamsbeweging gaat hand in hand met zaken als gezond eten, voldoende ontspannen en geen alcohol of andere stimulerende middelen gebruiken.

  • Profiteer van vitamine G

   De wetenschap weet al langer dat natuur bijdraagt aan een goede gezondheid. Gewoon in het groen zijn, draagt al bij aan een betere fysieke en mentale gezondheid. Wie in een groene omgeving beweegt, slaat dus twee vliegen in één klap. 

     

Bewegen op verwijzing

Het zit bij artsen en patiënten hard ingebakken dat er na een diagnose ook iets moet voorgeschreven worden. In dat opzicht is de “beweging op verwijzing” een stap in de goede richting. Artsen kunnen nu een verwijsbrief meegeven waarmee een patiënt tegen verminderd tarief terechtkan bij een beweegcoach. Die helpt je om jouw beweeggedrag te verbeteren. De coach werkt samen met jou een beweegplan op maat uit met makkelijke manieren om meer te bewegen in het dagelijkse leven. Hij of zij motiveert jou om vol te houden en om je beweegdoelen te halen. Je beweegt niet samen met de coach, zo leer je lichaamsbeweging zelfstandig te plannen.


  

Vind een expert

 • Ann Gillis

 • Sandra Lievrouw
  Algemeen & Projectmanager blessurepreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Jempi Wilssens

 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Vincent Metsers

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Justine Vandenbroeck

 • Jos Benders

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Joke De Prest
  Coördinator project & partnerships

  Joke De Prest

  Bewegingswetenschapper
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Erik Van Lierde

 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Peter Plessers

 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Yente Antonissen

  Bewegingswetenschapper
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Eline Vandersteen
  Projectmedewerker blessurepreventie

  Eline Vandersteen

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Willy Coosemans

 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Annelies Van Erck

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Huisarts, Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Trees Dooms

 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Johan Roeykens

 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • Karel Pardaens

 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Bruno D'Hulster

 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

  Huisarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts

Gerelateerde items

Beleid
Corona en kinderen.png

Laat kinderen zoveel mogelijk normaal sporten

Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Nieuws Gezond Sporten Beleid Sportgeneeskunde Gezond Sporten
Sportpsychologie
29.png

Gedeeld leiderschap in de sport: Waarom en hoe het kan werken

Sportprofessional Artikel Sportpsychologie
Sportpsychologie
Burn out.png

Depressie en burn-out voorkomen als topsporter

Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Artikel Gezond Sporten Sportpsychologie Gezond Sporten
Sportpsychologie
Beweging bij depressie.png

Bewegen voor je brein: hoe houd je het vol?

Sporter Artikel Gezond Sporten Sportpsychologie Gezond Sporten
Sluiten