Astma of inspanningsastma?

Astma of inspanningsastma?

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Gezond Sporten Gezond Sporten

Astma wordt op verschillende manieren ingedeeld; van licht tot ernstig, naargelang type ontsteking of aan de hand van de prikkels (allergische astma, inspanningsastma, ...). Welke klachten je hebt en hoe ernstig die zijn, hangt af van de soort astma die je hebt alsook kan het zijn dat meer dan één vorm van astma bij eenzelfde persoon voorkomt. 

Wat is astma?

Astma is een chronische longziekte, die op elke leeftijd kan ontstaan en wordt gekenmerkt door een 'overgevoeligheid' van de onderste luchtwegen voor meerdere prikkels waardoor een tijdelijke vernauwing van de luchtpijptakken ontstaat en er sprake is van een astmacrisis.

De drie factoren die leiden tot deze luchtwegvernauwing zijn:

 1. zwelling aan de binnenzijde van de luchtpijptakken (oedeem)
 2. toename van slijmvorming  in de luchtpijptakken
 3. samentrekken van de gladde spieren omheen de luchtpijptakken (bronchoconstrictie)

Wat is astma

Deze factoren verklaren het optreden van klachten zoals: hoestbuien, pijn of ongemak op de borst, kortademigheid, piepende ademhaling tijdens een astmacrisis. Deze klachten kunnen geïsoleerd of samen voorkomen en kunnen erg variëren in ernst en duur. Ze kunnen spontaan of met behulp van medicatie terug verdwijnen. Tussen de crisissen door heeft de astmapatiënt geen klachten.  


Prikkels
die een astmacrisis kunnen uitlokken zijn: 

  • Allergische prikkels (huisstofmijt, pollen, dieren, voeding,….) 
  • Luchtweginfecties (vooral bij kinderen) 
  • Sterke geuren (rook, parfum, chloorgeur, tabak,…) 
  • Koude lucht (+droge lucht) 
  • Inspanningen 
  • Stress 

Een astmacrisis ontstaat ten gevolge van een 'overgevoeligheid' van de onderste luchtwegen en wordt uitgelokt door één (of meerdere) prikkels

Wat is inspanningsastma?

Bij inspanninsgebonden astma treedt de tijdelijke vernauwing van de luchtpijptakken op onder invloed van een fysieke inspanning. Men spreekt van een inspanningsgebonden bronchoconstrictie of exercise induced bronchoconstriction. 

Deze vernauwing herstelt zich spontaan binnen de 30 tot 90 minuten, na het stopzetten van de fysieke activiteiten en uit zich in volgende klachten: hoesten (tijdens, maar vooral na de inspanning), piepende ademhaling, drukkende pijn op de borst, een versnelde ademhaling en / of moeilijke ademhaling. Naast deze ademhalings gerelateerde klachten kan een inspanningsgebonden astma zich ook uiten door een aanslepende vermoeidheid, gevoel van verminderde conditie en spierkramp.


De grote hoeveelheid lucht die bij intensieve inspanning langs de slijmvliezen zal moeten stromen, kan een uitdrogend en prikkelend effect op deze slijmvliezen hebben, waardoor een tijdelijke vernauwing van de luchtpijptakken met bovenstaande klachten uitgelokt kan worden. Deze situatie kan ontstaan bij astma patiënten alsook personen die niet aan astma lijden. 

  • In het geval van astmatici spreekt met over inspanningsastma waarbij een fysieke inspanning een prikkel vormt die aanleiding geeft tot het ontstaan van een astmacrisis.
  • Wanneer er geen sprake is van een onderliggende astma, dan spreekt men over een sportgerelateerde luchtwegvernauwing of exercise induced bronchospasme. 

De luchttemperatuur, vochtigheid en luchtkwaliteit spelen een rol in het ontstaan van een sportgerelateerde luchtwegvernauwing alsook de tijdsduur aan blootstelling. Dit zijn mogelijke redenen waarom steeds meer elite (duur)sporters gediagnosticeerd worden met sportgerelateerde luchtwegvernauwing. Indien je als intensieve sporter ervaart dat er sprake is van een onverklaarde aanhoudende prikkelhoest en/of kortademigheid is het sterk aan te bevelen hierover contact op te nemen met een sportarts of longarts. Door middel van enkele onderzoeken kan vastgesteld worden of er sprake is van astma, inspanningsastma of sportgerelateerde luchtwegvernauwinig en kan een doeltreffende behandeling hiertegen worden gestart. 

Sporten met 

Een sportgerelateerde luchtwegvernauwing of inspanningsastma mag geen reden tot sport inactiviteit vormen. Met een correcte diagnose, behandelplan en enkele preventieve maatregelen is sporten (ook op hoog niveau) mogelijk. 

  • Begin het sporten met een warming-up van 10 tot 15 minuten (lichte inspanning afgewisseld met rust). Een degelijke opwarming zorgt voor een zekere mate van luchtwegverwijding en maakt de luchtwegen beter bestand tegen irriterende prikkels. 
  • Koude temperaturen en vochtig weer zijn uitlokkende factoren. In geval van sporten in koud weer is het beter zo lang mogelijk door je neus te ademen of een sjaal voor je mond te houden. Hierdoor wordt de ingeademde lucht voorverwarmd. 
  • Bij een lichte benauwdheid kun je het beste geregeld een minuutje rust nemen en zo veel mogelijk door je neus inademen en door je mond uitademen. 
  • Medicijnen kunnen de klachten van benauwdheid tijdens het sporten laten afnemen. Bij deze astmaklachten is het handig om de medicijnen in te nemen voor de inspanning in te nemen, dit in overleg met je behandelende arts. 

Sowieso is het verstandig tijdens het sporten altijd medicijnen bij je te hebben.  Vertel je sportbegeleider of sportgenoten van je astma of sportgerelateerde luchtwegvernauwings. Mocht er wat gebeuren, dan zijn zij in ieder geval op de hoogte.

 

Vind een expert

 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Willy Coosemans

 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • jana stevens

  Podoloog
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Maaike Polspoel

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Renaat Huysmans

  Huisarts, Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Erik Van Lierde

 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • An Konings

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Annelies Van Erck

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Karl Brack

  Andere arts-specialist
 • Johan Roeykens

 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist, Bewegingsdeskundige, Andere
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Peter Plessers

 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts

Gerelateerde items

Sportgeneeskunde
Doping

Cardiovasculaire risico's van prestatie bevorderende middelen en dopinggebruik

Sporter Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Training
Apneu

Apneutraining: Acute en chronische effecten op inspanningstolerantie

Sporter Artikel Training Training
Blessurepreventie
enkelverzwikking

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Sluiten