Astma of inspanningsastma?

Astma of inspanningsastma?

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Gezond Sporten Gezond Sporten

Astma wordt op verschillende manieren ingedeeld; van licht tot ernstig, naargelang type ontsteking of aan de hand van de prikkels (allergische astma, inspanningsastma, ...). Welke klachten je hebt en hoe ernstig die zijn, hangt af van de soort astma die je hebt alsook kan het zijn dat meer dan één vorm van astma bij eenzelfde persoon voorkomt. 

Wat is astma?

Astma is een chronische longziekte, die op elke leeftijd kan ontstaan en wordt gekenmerkt door een 'overgevoeligheid' van de onderste luchtwegen voor meerdere prikkels waardoor een tijdelijke vernauwing van de luchtpijptakken ontstaat en er sprake is van een astmacrisis.

De drie factoren die leiden tot deze luchtwegvernauwing zijn:

 1. zwelling aan de binnenzijde van de luchtpijptakken (oedeem)
 2. toename van slijmvorming  in de luchtpijptakken
 3. samentrekken van de gladde spieren omheen de luchtpijptakken (bronchoconstrictie)

Wat is astma

Deze factoren verklaren het optreden van klachten zoals: hoestbuien, pijn of ongemak op de borst, kortademigheid, piepende ademhaling tijdens een astmacrisis. Deze klachten kunnen geïsoleerd of samen voorkomen en kunnen erg variëren in ernst en duur. Ze kunnen spontaan of met behulp van medicatie terug verdwijnen. Tussen de crisissen door heeft de astmapatiënt geen klachten.  


Prikkels
die een astmacrisis kunnen uitlokken zijn: 

  • Allergische prikkels (huisstofmijt, pollen, dieren, voeding,….) 
  • Luchtweginfecties (vooral bij kinderen) 
  • Sterke geuren (rook, parfum, chloorgeur, tabak,…) 
  • Koude lucht (+droge lucht) 
  • Inspanningen 
  • Stress 

Een astmacrisis ontstaat ten gevolge van een 'overgevoeligheid' van de onderste luchtwegen en wordt uitgelokt door één (of meerdere) prikkels

Wat is inspanningsastma?

Bij inspanninsgebonden astma treedt de tijdelijke vernauwing van de luchtpijptakken op onder invloed van een fysieke inspanning. Men spreekt van een inspanningsgebonden bronchoconstrictie of exercise induced bronchoconstriction. 

Deze vernauwing herstelt zich spontaan binnen de 30 tot 90 minuten, na het stopzetten van de fysieke activiteiten en uit zich in volgende klachten: hoesten (tijdens, maar vooral na de inspanning), piepende ademhaling, drukkende pijn op de borst, een versnelde ademhaling en / of moeilijke ademhaling. Naast deze ademhalings gerelateerde klachten kan een inspanningsgebonden astma zich ook uiten door een aanslepende vermoeidheid, gevoel van verminderde conditie en spierkramp.


De grote hoeveelheid lucht die bij intensieve inspanning langs de slijmvliezen zal moeten stromen, kan een uitdrogend en prikkelend effect op deze slijmvliezen hebben, waardoor een tijdelijke vernauwing van de luchtpijptakken met bovenstaande klachten uitgelokt kan worden. Deze situatie kan ontstaan bij astma patiënten alsook personen die niet aan astma lijden. 

  • In het geval van astmatici spreekt met over inspanningsastma waarbij een fysieke inspanning een prikkel vormt die aanleiding geeft tot het ontstaan van een astmacrisis.
  • Wanneer er geen sprake is van een onderliggende astma, dan spreekt men over een sportgerelateerde luchtwegvernauwing of exercise induced bronchospasme. 

De luchttemperatuur, vochtigheid en luchtkwaliteit spelen een rol in het ontstaan van een sportgerelateerde luchtwegvernauwing alsook de tijdsduur aan blootstelling. Dit zijn mogelijke redenen waarom steeds meer elite (duur)sporters gediagnosticeerd worden met sportgerelateerde luchtwegvernauwing. Indien je als intensieve sporter ervaart dat er sprake is van een onverklaarde aanhoudende prikkelhoest en/of kortademigheid is het sterk aan te bevelen hierover contact op te nemen met een sportarts of longarts. Door middel van enkele onderzoeken kan vastgesteld worden of er sprake is van astma, inspanningsastma of sportgerelateerde luchtwegvernauwinig en kan een doeltreffende behandeling hiertegen worden gestart. 

Sporten met 

Een sportgerelateerde luchtwegvernauwing of inspanningsastma mag geen reden tot sport inactiviteit vormen. Met een correcte diagnose, behandelplan en enkele preventieve maatregelen is sporten (ook op hoog niveau) mogelijk. 

  • Begin het sporten met een warming-up van 10 tot 15 minuten (lichte inspanning afgewisseld met rust). Een degelijke opwarming zorgt voor een zekere mate van luchtwegverwijding en maakt de luchtwegen beter bestand tegen irriterende prikkels. 
  • Koude temperaturen en vochtig weer zijn uitlokkende factoren. In geval van sporten in koud weer is het beter zo lang mogelijk door je neus te ademen of een sjaal voor je mond te houden. Hierdoor wordt de ingeademde lucht voorverwarmd. 
  • Bij een lichte benauwdheid kun je het beste geregeld een minuutje rust nemen en zo veel mogelijk door je neus inademen en door je mond uitademen. 
  • Medicijnen kunnen de klachten van benauwdheid tijdens het sporten laten afnemen. Bij deze astmaklachten is het handig om de medicijnen in te nemen voor de inspanning in te nemen, dit in overleg met je behandelende arts. 

Sowieso is het verstandig tijdens het sporten altijd medicijnen bij je te hebben.  Vertel je sportbegeleider of sportgenoten van je astma of sportgerelateerde luchtwegvernauwings. Mocht er wat gebeuren, dan zijn zij in ieder geval op de hoogte.

 

Vind een expert

 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Marc Schiltz

 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Karel Pardaens

 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • An Konings

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts, Gynaecoloog
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Dorien Meeusen

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Jan Van Meirhaeghe

  Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Gert Droessaert

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Jempi Wilssens

 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Maaike Polspoel

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Hamza Laamarti

  Diëtist
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Ine Schops

  Podoloog
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Trees Dooms

 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Karl Brack

  Gynaecoloog
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Roel Jacobs

  Roel Jacobs

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Voorzitter

  Inge De Ridder

  Sportdiëtist
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Mitch Malavolta

  Huisarts, Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Raf Coremans

  Huisarts, Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Leysen Joppe

  Leysen Joppe

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Peter Plessers

 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Jana Stevens

  Podoloog
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts

Gerelateerde items

Sportgeneeskunde
Doping

Cardiovasculaire risico's van prestatie bevorderende middelen en dopinggebruik

Sporter Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Training
Apneu

Apneutraining: Acute en chronische effecten op inspanningstolerantie

Sporter Artikel Training Training
Blessurepreventie
enkelverzwikking

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Sluiten