Astma of inspanningsastma?

Astma of inspanningsastma?

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Gezond Sporten Gezond Sporten

Astma wordt op verschillende manieren ingedeeld; van licht tot ernstig, naargelang type ontsteking of aan de hand van de prikkels (allergische astma, inspanningsastma, ...). Welke klachten je hebt en hoe ernstig die zijn, hangt af van de soort astma die je hebt alsook kan het zijn dat meer dan één vorm van astma bij eenzelfde persoon voorkomt. 

Wat is astma?

Astma is een chronische longziekte, die op elke leeftijd kan ontstaan en wordt gekenmerkt door een 'overgevoeligheid' van de onderste luchtwegen voor meerdere prikkels waardoor een tijdelijke vernauwing van de luchtpijptakken ontstaat en er sprake is van een astmacrisis.

De drie factoren die leiden tot deze luchtwegvernauwing zijn:

 1. zwelling aan de binnenzijde van de luchtpijptakken (oedeem)
 2. toename van slijmvorming  in de luchtpijptakken
 3. samentrekken van de gladde spieren omheen de luchtpijptakken (bronchoconstrictie)

Wat is astma

Deze factoren verklaren het optreden van klachten zoals: hoestbuien, pijn of ongemak op de borst, kortademigheid, piepende ademhaling tijdens een astmacrisis. Deze klachten kunnen geïsoleerd of samen voorkomen en kunnen erg variëren in ernst en duur. Ze kunnen spontaan of met behulp van medicatie terug verdwijnen. Tussen de crisissen door heeft de astmapatiënt geen klachten.  


Prikkels
die een astmacrisis kunnen uitlokken zijn: 

  • Allergische prikkels (huisstofmijt, pollen, dieren, voeding,….) 
  • Luchtweginfecties (vooral bij kinderen) 
  • Sterke geuren (rook, parfum, chloorgeur, tabak,…) 
  • Koude lucht (+droge lucht) 
  • Inspanningen 
  • Stress 

Een astmacrisis ontstaat ten gevolge van een 'overgevoeligheid' van de onderste luchtwegen en wordt uitgelokt door één (of meerdere) prikkels

Wat is inspanningsastma?

Bij inspanninsgebonden astma treedt de tijdelijke vernauwing van de luchtpijptakken op onder invloed van een fysieke inspanning. Men spreekt van een inspanningsgebonden bronchoconstrictie of exercise induced bronchoconstriction. 

Deze vernauwing herstelt zich spontaan binnen de 30 tot 90 minuten, na het stopzetten van de fysieke activiteiten en uit zich in volgende klachten: hoesten (tijdens, maar vooral na de inspanning), piepende ademhaling, drukkende pijn op de borst, een versnelde ademhaling en / of moeilijke ademhaling. Naast deze ademhalings gerelateerde klachten kan een inspanningsgebonden astma zich ook uiten door een aanslepende vermoeidheid, gevoel van verminderde conditie en spierkramp.


De grote hoeveelheid lucht die bij intensieve inspanning langs de slijmvliezen zal moeten stromen, kan een uitdrogend en prikkelend effect op deze slijmvliezen hebben, waardoor een tijdelijke vernauwing van de luchtpijptakken met bovenstaande klachten uitgelokt kan worden. Deze situatie kan ontstaan bij astma patiënten alsook personen die niet aan astma lijden. 

  • In het geval van astmatici spreekt met over inspanningsastma waarbij een fysieke inspanning een prikkel vormt die aanleiding geeft tot het ontstaan van een astmacrisis.
  • Wanneer er geen sprake is van een onderliggende astma, dan spreekt men over een sportgerelateerde luchtwegvernauwing of exercise induced bronchospasme. 

De luchttemperatuur, vochtigheid en luchtkwaliteit spelen een rol in het ontstaan van een sportgerelateerde luchtwegvernauwing alsook de tijdsduur aan blootstelling. Dit zijn mogelijke redenen waarom steeds meer elite (duur)sporters gediagnosticeerd worden met sportgerelateerde luchtwegvernauwing. Indien je als intensieve sporter ervaart dat er sprake is van een onverklaarde aanhoudende prikkelhoest en/of kortademigheid is het sterk aan te bevelen hierover contact op te nemen met een sportarts of longarts. Door middel van enkele onderzoeken kan vastgesteld worden of er sprake is van astma, inspanningsastma of sportgerelateerde luchtwegvernauwinig en kan een doeltreffende behandeling hiertegen worden gestart. 

Sporten met 

Een sportgerelateerde luchtwegvernauwing of inspanningsastma mag geen reden tot sport inactiviteit vormen. Met een correcte diagnose, behandelplan en enkele preventieve maatregelen is sporten (ook op hoog niveau) mogelijk. 

  • Begin het sporten met een warming-up van 10 tot 15 minuten (lichte inspanning afgewisseld met rust). Een degelijke opwarming zorgt voor een zekere mate van luchtwegverwijding en maakt de luchtwegen beter bestand tegen irriterende prikkels. 
  • Koude temperaturen en vochtig weer zijn uitlokkende factoren. In geval van sporten in koud weer is het beter zo lang mogelijk door je neus te ademen of een sjaal voor je mond te houden. Hierdoor wordt de ingeademde lucht voorverwarmd. 
  • Bij een lichte benauwdheid kun je het beste geregeld een minuutje rust nemen en zo veel mogelijk door je neus inademen en door je mond uitademen. 
  • Medicijnen kunnen de klachten van benauwdheid tijdens het sporten laten afnemen. Bij deze astmaklachten is het handig om de medicijnen in te nemen voor de inspanning in te nemen, dit in overleg met je behandelende arts. 

Sowieso is het verstandig tijdens het sporten altijd medicijnen bij je te hebben.  Vertel je sportbegeleider of sportgenoten van je astma of sportgerelateerde luchtwegvernauwings. Mocht er wat gebeuren, dan zijn zij in ieder geval op de hoogte.

 

Vind een expert

 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Bruno D'Hulster

 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Schiltz

 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Carl De Crée

 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

  Sportarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • BVBA Samcon

 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Windy Lycke

 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

  Huisarts
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Willy Coosemans

 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Julie Zels

 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Roben dedecker

 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jempi Wilssens

 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Justine Stevens

 • Karel Pardaens

 • Charlotte Hoeman

  Diëtist
 • Johan Roeykens

 • Ann Gillis

 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts

Gerelateerde items

Beleid
Corona en kinderen.png

Laat kinderen zoveel mogelijk normaal sporten

Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Nieuws Gezond Sporten Beleid Sportgeneeskunde Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
Weerstandsband.png

Weerstandsbanden: waarvoor dienen ze?

Sporter Artikel Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Gezond Sporten
Vaak voorkomende misvattingen over vrouwelijke sporters.png

Vaak voorkomende misvattingen over vrouwelijke sporters

Sporter Artikel Gezond Sporten Gezond Sporten
Sluiten