Astma of inspanningsastma?

Astma of inspanningsastma?

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Gezond Sporten

Astma wordt op verschillende manieren ingedeeld; van licht tot ernstig, naargelang type ontsteking of aan de hand van de prikkels (allergische astma, inspanningsastma, ...). Welke klachten je hebt en hoe ernstig die zijn, hangt af van de soort astma die je hebt alsook kan het zijn dat meer dan één vorm van astma bij eenzelfde persoon voorkomt. 

Wat is astma?

Astma is een chronische longziekte, die op elke leeftijd kan ontstaan en wordt gekenmerkt door een 'overgevoeligheid' van de onderste luchtwegen voor meerdere prikkels waardoor een tijdelijke vernauwing van de luchtpijptakken ontstaat en er sprake is van een astmacrisis.

De drie factoren die leiden tot deze luchtwegvernauwing zijn:

 1. zwelling aan de binnenzijde van de luchtpijptakken (oedeem)
 2. toename van slijmvorming  in de luchtpijptakken
 3. samentrekken van de gladde spieren omheen de luchtpijptakken (bronchoconstrictie)

Wat is astma

Deze factoren verklaren het optreden van klachten zoals: hoestbuien, pijn of ongemak op de borst, kortademigheid, piepende ademhaling tijdens een astmacrisis. Deze klachten kunnen geïsoleerd of samen voorkomen en kunnen erg variëren in ernst en duur. Ze kunnen spontaan of met behulp van medicatie terug verdwijnen. Tussen de crisissen door heeft de astmapatiënt geen klachten.  


Prikkels
die een astmacrisis kunnen uitlokken zijn: 

  • Allergische prikkels (huisstofmijt, pollen, dieren, voeding,….) 
  • Luchtweginfecties (vooral bij kinderen) 
  • Sterke geuren (rook, parfum, chloorgeur, tabak,…) 
  • Koude lucht (+droge lucht) 
  • Inspanningen 
  • Stress 

Een astmacrisis ontstaat ten gevolge van een 'overgevoeligheid' van de onderste luchtwegen en wordt uitgelokt door één (of meerdere) prikkels

Wat is inspanningsastma?

Bij inspanninsgebonden astma treedt de tijdelijke vernauwing van de luchtpijptakken op onder invloed van een fysieke inspanning. Men spreekt van een inspanningsgebonden bronchoconstrictie of exercise induced bronchoconstriction. 

Deze vernauwing herstelt zich spontaan binnen de 30 tot 90 minuten, na het stopzetten van de fysieke activiteiten en uit zich in volgende klachten: hoesten (tijdens, maar vooral na de inspanning), piepende ademhaling, drukkende pijn op de borst, een versnelde ademhaling en / of moeilijke ademhaling. Naast deze ademhalings gerelateerde klachten kan een inspanningsgebonden astma zich ook uiten door een aanslepende vermoeidheid, gevoel van verminderde conditie en spierkramp.


De grote hoeveelheid lucht die bij intensieve inspanning langs de slijmvliezen zal moeten stromen, kan een uitdrogend en prikkelend effect op deze slijmvliezen hebben, waardoor een tijdelijke vernauwing van de luchtpijptakken met bovenstaande klachten uitgelokt kan worden. Deze situatie kan ontstaan bij astma patiënten alsook personenen die niet aan astma lijden. 

  • In het geval van astmatici spreekt met over inspanningsastma waarbij een fysieke inspanning een prikkel vormt die aanleiding geeft tot het ontstaan van een astmacrisis.
  • Wanneer er geen sprake is van een onderliggende astma, dan spreekt men over een sportgerelateerde luchtwegvernauwing of exercise induced bronchospasme. 

De luchttemperatuur, vochtigheid en luchtkwaliteit spelen een rol in het ontstaan van een sportgerelateerde luchtwegvernauwing alsook de tijdsduur aan blootstelling. Dit zijn mogelijke redenen waarom steeds meer elite (duur)sporters gediagnosticeerd worden met sportgerelateerde luchtwegvernauwing. Indien je als intensieve sporter ervaart dat er sprake is van een onverklaarde aanhoudende prikkelhoest en/of kortademigheid is het sterk aan te bevelen hierover contact op te nemen met een sportarts of longarts. Door middel van enkele onderzoeken kan vastgesteld worden of er sprake is van astma, inspanningsastma of sportgerelateerde luchtwegvernauwinig en kan een doeltreffende behandeling hiertegen worden gestart. 

Sporten met 

Een sportgerelateerde luchtwegvernauwing of inspanningsastma mag geen reden tot sport inactiviteit vormen. Met een correcte diagnose, behandelplan en enkele preventieve maatregelen is sporten (ook op top hoog niveau) mogelijk. 

  • Begin het sporten met een warming-up van 10 tot 15 minuten (lichte inspanning afgewisseld met rust). Een degelijke opwarming zorgt voor een zekere mate van luchtwegverwijding en maakt de luchtwegen beter bestand tegen irriterende prikkels. 
  • Koude temperaturen en vochtig weer zijn uitlokkende factoren. In geval van sporten in koud weer is het beter zo lang mogelijk door je neus te ademen of een sjaal voor je mond te houden. Hierdoor wordt de ingeademde lucht voorverwarmd. 
  • Bij een lichte benauwdheid kun je het beste geregeld een minuutje rust nemen en zo veel mogelijk door je neus inademen en door je mond uitademen. 
  • Medicijnen kunnen de klachten van benauwdheid tijdens het sporten laten afnemen. Bij deze astmaklachten is het handig om de medicijnen in te nemen voor de inspanning in te nemen, dit in overleg met je behandelende arts. 

Sowieso is het verstandig tijdens het sporten altijd medicijnen bij je te hebben.  Vertel je sportbegeleider of sportgenoten van je astma of sportgerelateerde luchtwegvernauwings. Mocht er wat gebeuren, dan zijn zij in ieder geval op de hoogte.

 

Vind een expert

 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Lander Dewitte

  Sportarts
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Justine Stevens

 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Bruno D'Hulster

 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Kinesitherapeut
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Marc Schiltz

 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Windy Lycke

 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Bram Debaene

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Carl De Crée

 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Joris De Win

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Katja Van Oostveldt

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Cedric Arijs

  Cedric Arijs

  Sportpsycholoog
 • BVBA Samcon

 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Julie Zels

 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Roben dedecker

 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut

Gerelateerde items

Beleid
Corona en kinderen.png

Laat kinderen zoveel mogelijk normaal sporten

Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Nieuws Beleid Sportgeneeskunde Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
Weerstandsband.png

Weerstandsbanden: waarvoor dienen ze?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Gezond Sporten
Vaak voorkomende misvattingen over vrouwelijke sporters.png

Vaak voorkomende misvattingen over vrouwelijke sporters

Sporter Artikel Gezond Sporten
Sluiten