Astma of inspanningsastma?

Astma of inspanningsastma?

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Gezond Sporten Gezond Sporten

Astma wordt op verschillende manieren ingedeeld; van licht tot ernstig, naargelang type ontsteking of aan de hand van de prikkels (allergische astma, inspanningsastma, ...). Welke klachten je hebt en hoe ernstig die zijn, hangt af van de soort astma die je hebt alsook kan het zijn dat meer dan één vorm van astma bij eenzelfde persoon voorkomt. 

Wat is astma?

Astma is een chronische longziekte, die op elke leeftijd kan ontstaan en wordt gekenmerkt door een 'overgevoeligheid' van de onderste luchtwegen voor meerdere prikkels waardoor een tijdelijke vernauwing van de luchtpijptakken ontstaat en er sprake is van een astmacrisis.

De drie factoren die leiden tot deze luchtwegvernauwing zijn:

 1. zwelling aan de binnenzijde van de luchtpijptakken (oedeem)
 2. toename van slijmvorming  in de luchtpijptakken
 3. samentrekken van de gladde spieren omheen de luchtpijptakken (bronchoconstrictie)

Wat is astma

Deze factoren verklaren het optreden van klachten zoals: hoestbuien, pijn of ongemak op de borst, kortademigheid, piepende ademhaling tijdens een astmacrisis. Deze klachten kunnen geïsoleerd of samen voorkomen en kunnen erg variëren in ernst en duur. Ze kunnen spontaan of met behulp van medicatie terug verdwijnen. Tussen de crisissen door heeft de astmapatiënt geen klachten.  


Prikkels
die een astmacrisis kunnen uitlokken zijn: 

  • Allergische prikkels (huisstofmijt, pollen, dieren, voeding,….) 
  • Luchtweginfecties (vooral bij kinderen) 
  • Sterke geuren (rook, parfum, chloorgeur, tabak,…) 
  • Koude lucht (+droge lucht) 
  • Inspanningen 
  • Stress 

Een astmacrisis ontstaat ten gevolge van een 'overgevoeligheid' van de onderste luchtwegen en wordt uitgelokt door één (of meerdere) prikkels

Wat is inspanningsastma?

Bij inspanninsgebonden astma treedt de tijdelijke vernauwing van de luchtpijptakken op onder invloed van een fysieke inspanning. Men spreekt van een inspanningsgebonden bronchoconstrictie of exercise induced bronchoconstriction. 

Deze vernauwing herstelt zich spontaan binnen de 30 tot 90 minuten, na het stopzetten van de fysieke activiteiten en uit zich in volgende klachten: hoesten (tijdens, maar vooral na de inspanning), piepende ademhaling, drukkende pijn op de borst, een versnelde ademhaling en / of moeilijke ademhaling. Naast deze ademhalings gerelateerde klachten kan een inspanningsgebonden astma zich ook uiten door een aanslepende vermoeidheid, gevoel van verminderde conditie en spierkramp.


De grote hoeveelheid lucht die bij intensieve inspanning langs de slijmvliezen zal moeten stromen, kan een uitdrogend en prikkelend effect op deze slijmvliezen hebben, waardoor een tijdelijke vernauwing van de luchtpijptakken met bovenstaande klachten uitgelokt kan worden. Deze situatie kan ontstaan bij astma patiënten alsook personen die niet aan astma lijden. 

  • In het geval van astmatici spreekt met over inspanningsastma waarbij een fysieke inspanning een prikkel vormt die aanleiding geeft tot het ontstaan van een astmacrisis.
  • Wanneer er geen sprake is van een onderliggende astma, dan spreekt men over een sportgerelateerde luchtwegvernauwing of exercise induced bronchospasme. 

De luchttemperatuur, vochtigheid en luchtkwaliteit spelen een rol in het ontstaan van een sportgerelateerde luchtwegvernauwing alsook de tijdsduur aan blootstelling. Dit zijn mogelijke redenen waarom steeds meer elite (duur)sporters gediagnosticeerd worden met sportgerelateerde luchtwegvernauwing. Indien je als intensieve sporter ervaart dat er sprake is van een onverklaarde aanhoudende prikkelhoest en/of kortademigheid is het sterk aan te bevelen hierover contact op te nemen met een sportarts of longarts. Door middel van enkele onderzoeken kan vastgesteld worden of er sprake is van astma, inspanningsastma of sportgerelateerde luchtwegvernauwinig en kan een doeltreffende behandeling hiertegen worden gestart. 

Sporten met 

Een sportgerelateerde luchtwegvernauwing of inspanningsastma mag geen reden tot sport inactiviteit vormen. Met een correcte diagnose, behandelplan en enkele preventieve maatregelen is sporten (ook op hoog niveau) mogelijk. 

  • Begin het sporten met een warming-up van 10 tot 15 minuten (lichte inspanning afgewisseld met rust). Een degelijke opwarming zorgt voor een zekere mate van luchtwegverwijding en maakt de luchtwegen beter bestand tegen irriterende prikkels. 
  • Koude temperaturen en vochtig weer zijn uitlokkende factoren. In geval van sporten in koud weer is het beter zo lang mogelijk door je neus te ademen of een sjaal voor je mond te houden. Hierdoor wordt de ingeademde lucht voorverwarmd. 
  • Bij een lichte benauwdheid kun je het beste geregeld een minuutje rust nemen en zo veel mogelijk door je neus inademen en door je mond uitademen. 
  • Medicijnen kunnen de klachten van benauwdheid tijdens het sporten laten afnemen. Bij deze astmaklachten is het handig om de medicijnen in te nemen voor de inspanning in te nemen, dit in overleg met je behandelende arts. 

Sowieso is het verstandig tijdens het sporten altijd medicijnen bij je te hebben.  Vertel je sportbegeleider of sportgenoten van je astma of sportgerelateerde luchtwegvernauwings. Mocht er wat gebeuren, dan zijn zij in ieder geval op de hoogte.

 

Vind een expert

 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Bruno D'Hulster

 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

  Huisarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager blessurepreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Charlotte Hoeman

  Diëtist
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Jitse Maes

  Jitse Maes

  Huisarts, Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Peter Plessers

 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Erik Van Lierde

 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Carl De Crée

 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Windy Lycke

 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Marc Schiltz

 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Vincent Metsers

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Ann Gillis

 • Willy Coosemans

 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Trees Dooms

 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts

Gerelateerde items

Beleid
Corona en kinderen.png

Laat kinderen zoveel mogelijk normaal sporten

Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Nieuws Gezond Sporten Beleid Sportgeneeskunde Gezond Sporten
Blessurepreventie
enkelverzwikking

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
Weerstandsband.png

Weerstandsbanden: waarvoor dienen ze?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Sluiten