Sporten met astma

Sporten met astma

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Gezond Sporten Gezond Sporten

Regelmatig sporten vermindert de kans op obesitas, hart- en vaatziekten, diabetes, kanker en versterkt het afweersysteem. Al deze voordelen gelden ook voor kinderen en volwassenen met astma. Sporten heeft bijkomend het voordeel dat de eerste tekens van een ongecontroleerd astma makkelijker worden herkend en sneller worden aangepakt voor zij die geregeld sporten in vergelijking met astmatici die een volledig sedentair leven leiden. Het is echter belangrijk om de juiste sport te kiezen en je astma correct te laten behandelen om de gezondheidsvoordelen van sport en beweging te ervaren.

Wat is astma?

Astma is een chronische longziekte, die op elke leeftijd kan ontstaan en wordt gekenmerkt door een 'overgevoeligheid' van de onderste luchtwegen voor meerdere prikkels waardoor een tijdelijke vernauwing van de luchtpijptakken ontstaat en er sprake is van een astmacrisis.

De drie factoren die leiden tot deze luchtwegvernauwing zijn:

 1. zwelling aan de binnenzijde van de luchtpijptakken (oedeem)
 2. toename van slijmvorming  in de luchtpijptakken
 3. samentrekken van de gladde spieren omheen de luchtpijptakken (bronchoconstrictie)

Deze factoren verklaren het optreden van klachten zoals: hoestbuien, pijn of ongemak op de borst, kortademigheid, piepende ademhaling tijdens een astmacrisis. Deze klachten kunnen geïsoleerd of samen voorkomen en kunnen erg variëren in ernst en duur. Ze kunnen spontaan of met behulp van medicatie terug verdwijnen. Tussen de crisissen door heeft de astmapatiënt geen klachten.  

Naar schatting lijden wereldwijd 358 miljoen mensen aan astma. In België wordt astma gezien bij ongeveer 1 persoon op 10. Bij kinderen zijn allergieën een belangrijke oorzaak van astmatische klachten. Bij volwassenen ontwikkelt astma zich vaker geleidelijk aan door omgevingsfactoren, zoals rook en luchtvervuiling.

 

 

Hoe wordt astma behandeld?

Een optimale astmabehandeling heeft 2 doelen:

   • Astmacrisissen en symptomen voorkomen
   • Opvangen van een astmacrisis zo nodig.

Astmatherapie wordt op maat van elke patiënt opgesteld. Een goede communicatie tussen arts, patiënt en nauwe omgeving spelen hierin een cruciale rol.
Er bestaan verschillende gradaties van astma: van mild en gemakkelijk te controleren astma, tot ernstig en moeilijk te controleren astma.

Personen met astma kunnen in de meeste gevallen een normaal en actief leven leiden

Een geschreven actieplan, opgesteld door de arts en in samenspraak met de patiënt, helpt de klachten van het astma te herkennen en een gepaste therapie op te starten indien nodig. Het actieplan omschrijft ook wanneer er medische hulp moet worden ingeroepen tijdens een astmacrisis. Omdat dit actieplan op maat van de  patiënt wordt opgesteld en van patiënt tot patiënt kan verschillen, wordt hiervan bewust geen voorbeeld gegeven.

 

Moeten inspanningen/sport vermeden worden?

Neen! In de meeste gevallen worden inspanningen en sporten aangemoedigd bij personen met astma. Een goede controle van het astma laat sporten, zelfs intensief, toe. In de opvolging van astma is het belangrijk na te gaan of inspanningen goed verdragen worden. Dit kan als een 'maatstaf' gebruikt worden om in te schatten of het astma goed onder controle is. Bij onvoldoende controle tijdens het sporten, dient de basisbehandeling te worden aangepast. Dit gebeurt in samenspraak met de arts zodat sporten terug mogelijk wordt. Het tijdelijk stopzetten van een fysieke inspanning is in sommige situaties gerechtvaardigd en zelfs noodzakelijk maar het reflexmatig vermijden van inspanningen omwille van een ongecontroleerd astma moet vermeden worden, omdat dit enkel zorgt voor een progressief slechtere controle van het astma en tevens achteruitgang van de lichamelijke conditie.

 

Waarom kunnen fysieke inspanningen astmaklachten geven?

Het inademen van koude en droge lucht zorgt voor het sneller uitdrogen van de luchtwegen, wat de kans op astmaklachten sterk verhoogt bij kinderen en volwassenen met astma. Koude lucht en droge lucht worden beide als 'prikkels' beschouwd.

Een intensieve inspanning zoals hardlopen zal sneller astmaklachten geven dan een matig of lage intensieve sport zoals wandelen. Een intensieve sportinspanning vergt immers een verhoogde ademarbeid waarbij neusademhaling (= verwarming en bevochtiging van de lucht) niet meer kan gegarandeerd worden. Bij lage intensiteit sporten kan neusademhaling de ingeademde lucht voorverwarmen en bevochtigen. Korte hoog-intensieve inspanningen (<5 minuten) of lange laag-intensieve inspanningen (>15minuten) zijn minder astmatogeen (=veroorzaken minder astmaklachten) dan plotse intensieve inspanningen die langer dan 6 minuten duren.

Sporten ingedeeld

Een goede opwarming ter voorbereiding van een sportinspanning met hoge intensiteit zal de kans op een astmacrisis sterk verminderen. Het opwarmingseffect van het lichaam laat een zekere luchtwegverwijding toe (ook refractaire periode genoemd), wat bij astmatici een belangrijk voordeel kan bieden. Regelmatig sporten zal zorgen voor een betere basisconditie, waardoor hoog intensieve inspanningen beter zullen worden verdragen.

 

Waarop kan je nog letten bij een sportkeuze?

Naast het type sport zoals hierboven beschreven, kan het nuttig zijn andere factoren in acht te nemen:

Onderliggende allergieën

   • Bij een allergie aan paarden is het raadzaam niet voor paardensport te kiezen.
   • Bij een belangrijke pollenallergie zullen buitensporten meer astmaklachten geven dan binnensporten. Sporten in de vroege uurtjes zal dan minder klachten geven dan op een warme namiddag wanneer de pollenconcentratie in de lucht beduidend hoger is.

Reactie op chloorgeur en andere omgevingsfactoren

   • Zwemmen wordt in de meeste gevallen aangeraden bij kinderen en volwassenen met astma. Het is een sport die voor een goede ademhalingscontrole zorgt in een warme en vochtige omgeving. Soms kan de sterke geur van het trichlooramine zorgen voor extra irritatie van de luchtwegen en toch meer astmaklachten geven. Personen die hiervan last ondervinden kunnen best op zoek gaan naar zwembaden met andere methodes van zwembadontsmetting zoals onder andere ionisatie.
   • Intensieve inspanning in een omgeving met luchtverontreiniging zal meer klachten geven. Ook verhoogde ozonconcentraties hebben een meer nadelig effect op sportende mensen met astma dan bij niet astmatici.

Wat met diepzeeduiken? 

De kans op complicaties bij diepzeeduiken is groter bij mensen met astma, omwille van de abnormale luchtverdeling in de longen en de verhoogde kans op een astmacrisis bij het inademen van de droge en koude lucht via de zuurstoffles. Daarom wordt diepzeeduiken het best afgeraden. 
Beneden de leeftijd van 16 jaar is diepzeeduiken in geval van astma verboden.  
Boven de leeftijd van 16 jaar kan in enkele uitzonderlijke gevallen van licht en gecontroleerd astma diepzeeduiken overwogen worden, na advies van een gespecialiseerde arts.  

  

Wanneer niet sporten?

   • Tijdens een astmacrisis dient sporten vermeden te worden, om herval van de klachten en een verergering van de astmacrisis tegen te gaan.
   • Indien tijdens het sporten een astmacrisis optreedt is het stopzetten van deze activiteit de eerste stap.
   • Bij slecht gecontroleerd astma kan het aangeraden zijn tijdelijk het sporten te staken.

Vind een expert

 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • Jempi Wilssens

 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Vincent Metsers

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Huisarts, Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Bruno D'Hulster

 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Karel Pardaens

 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

  Sportarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Justine Vandenbroeck

 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Eline Vandersteen
  Projectmedewerker blessurepreventie

  Eline Vandersteen

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Yente Antonissen

  Bewegingswetenschapper
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Sandra Lievrouw
  Algemeen & Projectmanager blessurepreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Kevin Robson

  Trainer
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Joke De Prest
  Coördinator project & partnerships

  Joke De Prest

  Bewegingswetenschapper
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

  Huisarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut

Gerelateerde items

Beleid
Corona en kinderen.png

Laat kinderen zoveel mogelijk normaal sporten

Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Nieuws Gezond Sporten Beleid Sportgeneeskunde Gezond Sporten
Blessurepreventie
enkelverzwikking

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
Weerstandsband.png

Weerstandsbanden: waarvoor dienen ze?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Sluiten