Sporten met astma

Sporten met astma

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Gezond Sporten Gezond Sporten

Regelmatig sporten vermindert de kans op obesitas, hart- en vaatziekten, diabetes, kanker en versterkt het afweersysteem. Al deze voordelen gelden ook voor kinderen en volwassenen met astma. Sporten heeft bijkomend het voordeel dat de eerste tekens van een ongecontroleerd astma makkelijker worden herkend en sneller worden aangepakt voor zij die geregeld sporten in vergelijking met astmatici die een volledig sedentair leven leiden. Het is echter belangrijk om de juiste sport te kiezen en je astma correct te laten behandelen om de gezondheidsvoordelen van sport en beweging te ervaren.

Wat is astma?

Astma is een chronische longziekte, die op elke leeftijd kan ontstaan en wordt gekenmerkt door een 'overgevoeligheid' van de onderste luchtwegen voor meerdere prikkels waardoor een tijdelijke vernauwing van de luchtpijptakken ontstaat en er sprake is van een astmacrisis.

De drie factoren die leiden tot deze luchtwegvernauwing zijn:

 1. zwelling aan de binnenzijde van de luchtpijptakken (oedeem)
 2. toename van slijmvorming  in de luchtpijptakken
 3. samentrekken van de gladde spieren omheen de luchtpijptakken (bronchoconstrictie)

Deze factoren verklaren het optreden van klachten zoals: hoestbuien, pijn of ongemak op de borst, kortademigheid, piepende ademhaling tijdens een astmacrisis. Deze klachten kunnen geïsoleerd of samen voorkomen en kunnen erg variëren in ernst en duur. Ze kunnen spontaan of met behulp van medicatie terug verdwijnen. Tussen de crisissen door heeft de astmapatiënt geen klachten.  

Naar schatting lijden wereldwijd 358 miljoen mensen aan astma. In België wordt astma gezien bij ongeveer 1 persoon op 10. Bij kinderen zijn allergieën een belangrijke oorzaak van astmatische klachten. Bij volwassenen ontwikkelt astma zich vaker geleidelijk aan door omgevingsfactoren, zoals rook en luchtvervuiling.

 

 

Hoe wordt astma behandeld?

Een optimale astmabehandeling heeft 2 doelen:

   • Astmacrisissen en symptomen voorkomen
   • Opvangen van een astmacrisis zo nodig.

Astmatherapie wordt op maat van elke patiënt opgesteld. Een goede communicatie tussen arts, patiënt en nauwe omgeving spelen hierin een cruciale rol.
Er bestaan verschillende gradaties van astma: van mild en gemakkelijk te controleren astma, tot ernstig en moeilijk te controleren astma.

Personen met astma kunnen in de meeste gevallen een normaal en actief leven leiden

Een geschreven actieplan, opgesteld door de arts en in samenspraak met de patiënt, helpt de klachten van het astma te herkennen en een gepaste therapie op te starten indien nodig. Het actieplan omschrijft ook wanneer er medische hulp moet worden ingeroepen tijdens een astmacrisis. Omdat dit actieplan op maat van de  patiënt wordt opgesteld en van patiënt tot patiënt kan verschillen, wordt hiervan bewust geen voorbeeld gegeven.

 

Moeten inspanningen/sport vermeden worden?

Neen! In de meeste gevallen worden inspanningen en sporten aangemoedigd bij personen met astma. Een goede controle van het astma laat sporten, zelfs intensief, toe. In de opvolging van astma is het belangrijk na te gaan of inspanningen goed verdragen worden. Dit kan als een 'maatstaf' gebruikt worden om in te schatten of het astma goed onder controle is. Bij onvoldoende controle tijdens het sporten, dient de basisbehandeling te worden aangepast. Dit gebeurt in samenspraak met de arts zodat sporten terug mogelijk wordt. Het tijdelijk stopzetten van een fysieke inspanning is in sommige situaties gerechtvaardigd en zelfs noodzakelijk maar het reflexmatig vermijden van inspanningen omwille van een ongecontroleerd astma moet vermeden worden, omdat dit enkel zorgt voor een progressief slechtere controle van het astma en tevens achteruitgang van de lichamelijke conditie.

 

Waarom kunnen fysieke inspanningen astmaklachten geven?

Het inademen van koude en droge lucht zorgt voor het sneller uitdrogen van de luchtwegen, wat de kans op astmaklachten sterk verhoogt bij kinderen en volwassenen met astma. Koude lucht en droge lucht worden beide als 'prikkels' beschouwd.

Een intensieve inspanning zoals hardlopen zal sneller astmaklachten geven dan een matig of lage intensieve sport zoals wandelen. Een intensieve sportinspanning vergt immers een verhoogde ademarbeid waarbij neusademhaling (= verwarming en bevochtiging van de lucht) niet meer kan gegarandeerd worden. Bij lage intensiteit sporten kan neusademhaling de ingeademde lucht voorverwarmen en bevochtigen. Korte hoog-intensieve inspanningen (<5 minuten) of lange laag-intensieve inspanningen (>15minuten) zijn minder astmatogeen (=veroorzaken minder astmaklachten) dan plotse intensieve inspanningen die langer dan 6 minuten duren.

Sporten ingedeeld

Een goede opwarming ter voorbereiding van een sportinspanning met hoge intensiteit zal de kans op een astmacrisis sterk verminderen. Het opwarmingseffect van het lichaam laat een zekere luchtwegverwijding toe (ook refractaire periode genoemd), wat bij astmatici een belangrijk voordeel kan bieden. Regelmatig sporten zal zorgen voor een betere basisconditie, waardoor hoog intensieve inspanningen beter zullen worden verdragen.

 

Waarop kan je nog letten bij een sportkeuze?

Naast het type sport zoals hierboven beschreven, kan het nuttig zijn andere factoren in acht te nemen:

Onderliggende allergieën

   • Bij een allergie aan paarden is het raadzaam niet voor paardensport te kiezen.
   • Bij een belangrijke pollenallergie zullen buitensporten meer astmaklachten geven dan binnensporten. Sporten in de vroege uurtjes zal dan minder klachten geven dan op een warme namiddag wanneer de pollenconcentratie in de lucht beduidend hoger is.

Reactie op chloorgeur en andere omgevingsfactoren

   • Zwemmen wordt in de meeste gevallen aangeraden bij kinderen en volwassenen met astma. Het is een sport die voor een goede ademhalingscontrole zorgt in een warme en vochtige omgeving. Soms kan de sterke geur van het trichlooramine zorgen voor extra irritatie van de luchtwegen en toch meer astmaklachten geven. Personen die hiervan last ondervinden kunnen best op zoek gaan naar zwembaden met andere methodes van zwembadontsmetting zoals onder andere ionisatie.
   • Intensieve inspanning in een omgeving met luchtverontreiniging zal meer klachten geven. Ook verhoogde ozonconcentraties hebben een meer nadelig effect op sportende mensen met astma dan bij niet astmatici.

Wat met diepzeeduiken? 

De kans op complicaties bij diepzeeduiken is groter bij mensen met astma, omwille van de abnormale luchtverdeling in de longen en de verhoogde kans op een astmacrisis bij het inademen van de droge en koude lucht via de zuurstoffles. Daarom wordt diepzeeduiken het best afgeraden. 
Beneden de leeftijd van 16 jaar is diepzeeduiken in geval van astma verboden.  
Boven de leeftijd van 16 jaar kan in enkele uitzonderlijke gevallen van licht en gecontroleerd astma diepzeeduiken overwogen worden, na advies van een gespecialiseerde arts.  

  

Wanneer niet sporten?

   • Tijdens een astmacrisis dient sporten vermeden te worden, om herval van de klachten en een verergering van de astmacrisis tegen te gaan.
   • Indien tijdens het sporten een astmacrisis optreedt is het stopzetten van deze activiteit de eerste stap.
   • Bij slecht gecontroleerd astma kan het aangeraden zijn tijdelijk het sporten te staken.

Vind een expert

 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Karl Brack

  Andere arts-specialist
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Maaike Polspoel

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Roel Jacobs

  Roel Jacobs

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marc Schiltz

 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Raf Coremans

  Huisarts, Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Willy Coosemans

 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • BVBA Samcon

 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Erik Van Lierde

 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist, Bewegingsdeskundige, Andere
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • jana stevens

  Podoloog
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Kevin Robson

  Trainer
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Johan Roeykens

 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • An Konings

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog

Gerelateerde items

Sportgeneeskunde
Doping

Cardiovasculaire risico's van prestatie bevorderende middelen en dopinggebruik

Sporter Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Training
Apneu

Apneutraining: Acute en chronische effecten op inspanningstolerantie

Sporter Artikel Training Training
Blessurepreventie
enkelverzwikking

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Sluiten