Sporten met astma

Sporten met astma

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Gezond Sporten Gezond Sporten

Regelmatig sporten vermindert de kans op obesitas, hart- en vaatziekten, diabetes, kanker en versterkt het afweersysteem. Al deze voordelen gelden ook voor kinderen en volwassenen met astma. Sporten heeft bijkomend het voordeel dat de eerste tekens van een ongecontroleerd astma makkelijker worden herkend en sneller worden aangepakt voor zij die geregeld sporten in vergelijking met astmatici die een volledig sedentair leven leiden. Het is echter belangrijk om de juiste sport te kiezen en je astma correct te laten behandelen om de gezondheidsvoordelen van sport en beweging te ervaren.

Wat is astma?

Astma is een chronische longziekte, die op elke leeftijd kan ontstaan en wordt gekenmerkt door een 'overgevoeligheid' van de onderste luchtwegen voor meerdere prikkels waardoor een tijdelijke vernauwing van de luchtpijptakken ontstaat en er sprake is van een astmacrisis.

De drie factoren die leiden tot deze luchtwegvernauwing zijn:

 1. zwelling aan de binnenzijde van de luchtpijptakken (oedeem)
 2. toename van slijmvorming  in de luchtpijptakken
 3. samentrekken van de gladde spieren omheen de luchtpijptakken (bronchoconstrictie)

Deze factoren verklaren het optreden van klachten zoals: hoestbuien, pijn of ongemak op de borst, kortademigheid, piepende ademhaling tijdens een astmacrisis. Deze klachten kunnen geïsoleerd of samen voorkomen en kunnen erg variëren in ernst en duur. Ze kunnen spontaan of met behulp van medicatie terug verdwijnen. Tussen de crisissen door heeft de astmapatiënt geen klachten.  

Naar schatting lijden wereldwijd 358 miljoen mensen aan astma. In België wordt astma gezien bij ongeveer 1 persoon op 10. Bij kinderen zijn allergieën een belangrijke oorzaak van astmatische klachten. Bij volwassenen ontwikkelt astma zich vaker geleidelijk aan door omgevingsfactoren, zoals rook en luchtvervuiling.

 

 

Hoe wordt astma behandeld?

Een optimale astmabehandeling heeft 2 doelen:

   • Astmacrisissen en symptomen voorkomen
   • Opvangen van een astmacrisis zo nodig.

Astmatherapie wordt op maat van elke patiënt opgesteld. Een goede communicatie tussen arts, patiënt en nauwe omgeving spelen hierin een cruciale rol.
Er bestaan verschillende gradaties van astma: van mild en gemakkelijk te controleren astma, tot ernstig en moeilijk te controleren astma.

Personen met astma kunnen in de meeste gevallen een normaal en actief leven leiden

Een geschreven actieplan, opgesteld door de arts en in samenspraak met de patiënt, helpt de klachten van het astma te herkennen en een gepaste therapie op te starten indien nodig. Het actieplan omschrijft ook wanneer er medische hulp moet worden ingeroepen tijdens een astmacrisis. Omdat dit actieplan op maat van de  patiënt wordt opgesteld en van patiënt tot patiënt kan verschillen, wordt hiervan bewust geen voorbeeld gegeven.

 

Moeten inspanningen/sport vermeden worden?

Neen! In de meeste gevallen worden inspanningen en sporten aangemoedigd bij personen met astma. Een goede controle van het astma laat sporten, zelfs intensief, toe. In de opvolging van astma is het belangrijk na te gaan of inspanningen goed verdragen worden. Dit kan als een 'maatstaf' gebruikt worden om in te schatten of het astma goed onder controle is. Bij onvoldoende controle tijdens het sporten, dient de basisbehandeling te worden aangepast. Dit gebeurt in samenspraak met de arts zodat sporten terug mogelijk wordt. Het tijdelijk stopzetten van een fysieke inspanning is in sommige situaties gerechtvaardigd en zelfs noodzakelijk maar het reflexmatig vermijden van inspanningen omwille van een ongecontroleerd astma moet vermeden worden, omdat dit enkel zorgt voor een progressief slechtere controle van het astma en tevens achteruitgang van de lichamelijke conditie.

 

Waarom kunnen fysieke inspanningen astmaklachten geven?

Het inademen van koude en droge lucht zorgt voor het sneller uitdrogen van de luchtwegen, wat de kans op astmaklachten sterk verhoogt bij kinderen en volwassenen met astma. Koude lucht en droge lucht worden beide als 'prikkels' beschouwd.

Een intensieve inspanning zoals hardlopen zal sneller astmaklachten geven dan een matig of lage intensieve sport zoals wandelen. Een intensieve sportinspanning vergt immers een verhoogde ademarbeid waarbij neusademhaling (= verwarming en bevochtiging van de lucht) niet meer kan gegarandeerd worden. Bij lage intensiteit sporten kan neusademhaling de ingeademde lucht voorverwarmen en bevochtigen. Korte hoog-intensieve inspanningen (<5 minuten) of lange laag-intensieve inspanningen (>15minuten) zijn minder astmatogeen (=veroorzaken minder astmaklachten) dan plotse intensieve inspanningen die langer dan 6 minuten duren.

Sporten ingedeeld

Een goede opwarming ter voorbereiding van een sportinspanning met hoge intensiteit zal de kans op een astmacrisis sterk verminderen. Het opwarmingseffect van het lichaam laat een zekere luchtwegverwijding toe (ook refractaire periode genoemd), wat bij astmatici een belangrijk voordeel kan bieden. Regelmatig sporten zal zorgen voor een betere basisconditie, waardoor hoog intensieve inspanningen beter zullen worden verdragen.

 

Waarop kan je nog letten bij een sportkeuze?

Naast het type sport zoals hierboven beschreven, kan het nuttig zijn andere factoren in acht te nemen:

Onderliggende allergieën

   • Bij een allergie aan paarden is het raadzaam niet voor paardensport te kiezen.
   • Bij een belangrijke pollenallergie zullen buitensporten meer astmaklachten geven dan binnensporten. Sporten in de vroege uurtjes zal dan minder klachten geven dan op een warme namiddag wanneer de pollenconcentratie in de lucht beduidend hoger is.

Reactie op chloorgeur en andere omgevingsfactoren

   • Zwemmen wordt in de meeste gevallen aangeraden bij kinderen en volwassenen met astma. Het is een sport die voor een goede ademhalingscontrole zorgt in een warme en vochtige omgeving. Soms kan de sterke geur van het trichlooramine zorgen voor extra irritatie van de luchtwegen en toch meer astmaklachten geven. Personen die hiervan last ondervinden kunnen best op zoek gaan naar zwembaden met andere methodes van zwembadontsmetting zoals onder andere ionisatie.
   • Intensieve inspanning in een omgeving met luchtverontreiniging zal meer klachten geven. Ook verhoogde ozonconcentraties hebben een meer nadelig effect op sportende mensen met astma dan bij niet astmatici.

Wat met diepzeeduiken? 

De kans op complicaties bij diepzeeduiken is groter bij mensen met astma, omwille van de abnormale luchtverdeling in de longen en de verhoogde kans op een astmacrisis bij het inademen van de droge en koude lucht via de zuurstoffles. Daarom wordt diepzeeduiken het best afgeraden. 
Beneden de leeftijd van 16 jaar is diepzeeduiken in geval van astma verboden.  
Boven de leeftijd van 16 jaar kan in enkele uitzonderlijke gevallen van licht en gecontroleerd astma diepzeeduiken overwogen worden, na advies van een gespecialiseerde arts.  

  

Wanneer niet sporten?

   • Tijdens een astmacrisis dient sporten vermeden te worden, om herval van de klachten en een verergering van de astmacrisis tegen te gaan.
   • Indien tijdens het sporten een astmacrisis optreedt is het stopzetten van deze activiteit de eerste stap.
   • Bij slecht gecontroleerd astma kan het aangeraden zijn tijdelijk het sporten te staken.

Vind een expert

 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Erik Van Lierde

 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Windy Lycke

 • Jos Benders

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Charlotte Hoeman

  Diëtist
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Karel Pardaens

 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Vincent Metsers

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Marc Schiltz

 • Carl De Crée

 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager blessurepreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Plessers

 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

  Huisarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • Johan Roeykens

 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • jana stevens

  Podoloog
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Jitse Maes

  Jitse Maes

  Huisarts, Sportarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • BVBA Samcon

 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Bruno D'Hulster

 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper

Gerelateerde items

Beleid
Corona en kinderen.png

Laat kinderen zoveel mogelijk normaal sporten

Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Nieuws Gezond Sporten Beleid Sportgeneeskunde Gezond Sporten
Blessurepreventie
enkelverzwikking

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
Weerstandsband.png

Weerstandsbanden: waarvoor dienen ze?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Sluiten