Sporten met astma

Sporten met astma

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Gezond Sporten

Regelmatig sporten vermindert de kans op obesitas, hart- en vaatziekten, diabetes, kanker en versterkt het afweersysteem. Al deze voordelen gelden ook voor kinderen en volwassenen met astma. Sporten heeft bijkomend het voordeel dat de eerste tekens van een ongecontroleerd astma makkelijker worden herkend en sneller worden aangepakt voor zij die geregeld sporten in vergelijking met astmatici die een volledig sedentair leven leiden. Het is echter belangrijk om de juiste sport te kiezen en je astma correct te laten behandelen om de gezondheidsvoordelen van sport en beweging te ervaren.

Wat is astma?

Astma is een chronische longziekte, die op elke leeftijd kan ontstaan en wordt gekenmerkt door een 'overgevoeligheid' van de onderste luchtwegen voor meerdere prikkels waardoor een tijdelijke vernauwing van de luchtpijptakken ontstaat en er sprake is van een astmacrisis.

De drie factoren die leiden tot deze luchtwegvernauwing zijn:

 1. zwelling aan de binnenzijde van de luchtpijptakken (oedeem)
 2. toename van slijmvorming  in de luchtpijptakken
 3. samentrekken van de gladde spieren omheen de luchtpijptakken (bronchoconstrictie)

Deze factoren verklaren het optreden van klachten zoals: hoestbuien, pijn of ongemak op de borst, kortademigheid, piepende ademhaling tijdens een astmacrisis. Deze klachten kunnen geïsoleerd of samen voorkomen en kunnen erg variëren in ernst en duur. Ze kunnen spontaan of met behulp van medicatie terug verdwijnen. Tussen de crisissen door heeft de astmapatiënt geen klachten.  

Naar schatting lijden wereldwijd 358 miljoen mensen aan astma. In België wordt astma gezien bij ongeveer 1 persoon op 10. Bij kinderen zijn allergieën een belangrijke oorzaak van astmatische klachten. Bij volwassenen ontwikkelt astma zich vaker geleidelijk aan door omgevingsfactoren, zoals rook en luchtvervuiling.

 

 

Hoe wordt astma behandeld?

Een optimale astmabehandeling heeft 2 doelen:

   • Astmacrisissen en symptomen voorkomen
   • Opvangen van een astmacrisis zo nodig.

Astmatherapie wordt op maat van elke patiënt opgesteld. Een goede communicatie tussen arts, patiënt en nauwe omgeving spelen hierin een cruciale rol.
Er bestaan verschillende gradaties van astma: van mild en gemakkelijk te controleren astma, tot ernstig en moeilijk te controleren astma.

Personen met astma kunnen in de meeste gevallen een normaal en actief leven leiden

Een geschreven actieplan, opgesteld door de arts en in samenspraak met de patiënt, helpt de klachten van het astma te herkennen en een gepaste therapie op te starten indien nodig. Het actieplan omschrijft ook wanneer er medische hulp moet worden ingeroepen tijdens een astmacrisis. Omdat dit actieplan op maat van de  patiënt wordt opgesteld en van patiënt tot patiënt kan verschillen, wordt hiervan bewust geen voorbeeld gegeven.

 

Moeten inspanningen/sport vermeden worden?

Neen! In de meeste gevallen worden inspanningen en sporten aangemoedigd bij personen met astma. Een goede controle van het astma laat sporten, zelfs intensief, toe. In de opvolging van astma is het belangrijk na te gaan of inspanningen goed verdragen worden. Dit kan als een 'maatstaf' gebruikt worden om in te schatten of het astma goed onder controle is. Bij onvoldoende controle tijdens het sporten, dient de basisbehandeling te worden aangepast. Dit gebeurt in samenspraak met de arts zodat sporten terug mogelijk wordt. Het tijdelijk stopzetten van een fysieke inspanning is in sommige situaties gerechtvaardigd en zelfs noodzakelijk maar het reflexmatig vermijden van inspanningen omwille van een ongecontroleerd astma moet vermeden worden, omdat dit enkel zorgt voor een progressief slechtere controle van het astma en tevens achteruitgang van de lichamelijke conditie.

 

Waarom kunnen fysieke inspanningen astmaklachten geven?

Het inademen van koude en droge lucht zorgt voor het sneller uitdrogen van de luchtwegen, wat de kans op astmaklachten sterk verhoogt bij kinderen en volwassenen met astma. Koude lucht en droge lucht worden beide als 'prikkels' beschouwd.

Een intensieve inspanning zoals hardlopen zal sneller astmaklachten geven dan een matig of lage intensieve sport zoals wandelen. Een intensieve sportinspanning vergt immers een verhoogde ademarbeid waarbij neusademhaling (= verwarming en bevochtiging van de lucht) niet meer kan gegarandeerd worden. Bij lage intensiteit sporten kan neusademhaling de ingeademde lucht voorverwarmen en bevochtigen. Korte hoog-intensieve inspanningen (<5 minuten) of lange laag-intensieve inspanningen (>15minuten) zijn minder astmatogeen (=veroorzaken minder astmaklachten) dan plotse intensieve inspanningen die langer dan 6 minuten duren.

Sporten ingedeeld

Een goede opwarming ter voorbereiding van een sportinspanning met hoge intensiteit zal de kans op een astmacrisis sterk verminderen. Het opwarmingseffect van het lichaam laat een zekere luchtwegverwijding toe (ook refractaire periode genoemd), wat bij astmatici een belangrijk voordeel kan bieden. Regelmatig sporten zal zorgen voor een betere basisconditie, waardoor hoog intensieve inspanningen beter zullen worden verdragen.

 

Waarop kan je nog letten bij een sportkeuze?

Naast het type sport zoals hierboven beschreven, kan het nuttig zijn andere factoren in acht te nemen:

Onderliggende allergieën

   • Bij een allergie aan paarden is het raadzaam niet voor paardensport te kiezen.
   • Bij een belangrijke pollenallergie zullen buitensporten meer astmaklachten geven dan binnensporten. Sporten in de vroege uurtjes zal dan minder klachten geven dan op een warme namiddag wanneer de pollenconcentratie in de lucht beduidend hoger is.

Reactie op chloorgeur en andere omgevingsfactoren

   • Zwemmen wordt in de meeste gevallen aangeraden bij kinderen en volwassenen met astma. Het is een sport die voor een goede ademhalingscontrole zorgt in een warme en vochtige omgeving. Soms kan de sterke geur van het trichlooramine zorgen voor extra irritatie van de luchtwegen en toch meer astmaklachten geven. Personen die hiervan last ondervinden kunnen best op zoek gaan naar zwembaden met andere methodes van zwembadontsmetting zoals onder andere ionisatie.
   • Intensieve inspanning in een omgeving met luchtverontreiniging zal meer klachten geven. Ook verhoogde ozonconcentraties hebben een meer nadelig effect op sportende mensen met astma dan bij niet astmatici.

Wat met diepzeeduiken? 

De kans op complicaties bij diepzeeduiken is groter bij mensen met astma, omwille van de abnormale luchtverdeling in de longen en de verhoogde kans op een astmacrisis bij het inademen van de droge en koude lucht via de zuurstoffles. Daarom wordt diepzeeduiken het best afgeraden. 
Beneden de leeftijd van 16 jaar is diepzeeduiken in geval van astma verboden.  
Boven de leeftijd van 16 jaar kan in enkele uitzonderlijke gevallen van licht en gecontroleerd astma diepzeeduiken overwogen worden, na advies van een gespecialiseerde arts.  

  

Wanneer niet sporten?

   • Tijdens een astmacrisis dient sporten vermeden te worden, om herval van de klachten en een verergering van de astmacrisis tegen te gaan.
   • Indien tijdens het sporten een astmacrisis optreedt is het stopzetten van deze activiteit de eerste stap.
   • Bij slecht gecontroleerd astma kan het aangeraden zijn tijdelijk het sporten te staken.

Vind een expert

 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Trees Dooms

 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Kinesitherapeut
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Justine Stevens

 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Peter Plessers

 • Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Windy Lycke

 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • jana stevens

  Podoloog
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Carl De Crée

 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bastiaan Verstraete

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Cedric Arijs

  Cedric Arijs

  Sportpsycholoog
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Julie Zels

 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Johan Roeykens

 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wouter Eraly

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Roben dedecker

 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Henry Carlier

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Karel Pardaens

 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Jempi Wilssens

 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • BVBA Samcon

 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • An Konings

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Bruno D'Hulster

 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Joris De Win

  Sportarts
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Marc Schiltz

 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Erik Van Lierde

 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Willy Coosemans

 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts

Gerelateerde items

Beleid
Corona en kinderen.png

Laat kinderen zoveel mogelijk normaal sporten

Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Nieuws Beleid Sportgeneeskunde Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
Weerstandsband.png

Weerstandsbanden: waarvoor dienen ze?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Gezond Sporten
Vaak voorkomende misvattingen over vrouwelijke sporters.png

Vaak voorkomende misvattingen over vrouwelijke sporters

Sporter Artikel Gezond Sporten
Sluiten