Sporten met astma

Sporten met astma

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Gezond Sporten Gezond Sporten

Regelmatig sporten vermindert de kans op obesitas, hart- en vaatziekten, diabetes, kanker en versterkt het afweersysteem. Al deze voordelen gelden ook voor kinderen en volwassenen met astma. Sporten heeft bijkomend het voordeel dat de eerste tekens van een ongecontroleerd astma makkelijker worden herkend en sneller worden aangepakt voor zij die geregeld sporten in vergelijking met astmatici die een volledig sedentair leven leiden. Het is echter belangrijk om de juiste sport te kiezen en je astma correct te laten behandelen om de gezondheidsvoordelen van sport en beweging te ervaren.

Wat is astma?

Astma is een chronische longziekte, die op elke leeftijd kan ontstaan en wordt gekenmerkt door een 'overgevoeligheid' van de onderste luchtwegen voor meerdere prikkels waardoor een tijdelijke vernauwing van de luchtpijptakken ontstaat en er sprake is van een astmacrisis.

De drie factoren die leiden tot deze luchtwegvernauwing zijn:

 1. zwelling aan de binnenzijde van de luchtpijptakken (oedeem)
 2. toename van slijmvorming  in de luchtpijptakken
 3. samentrekken van de gladde spieren omheen de luchtpijptakken (bronchoconstrictie)

Deze factoren verklaren het optreden van klachten zoals: hoestbuien, pijn of ongemak op de borst, kortademigheid, piepende ademhaling tijdens een astmacrisis. Deze klachten kunnen geïsoleerd of samen voorkomen en kunnen erg variëren in ernst en duur. Ze kunnen spontaan of met behulp van medicatie terug verdwijnen. Tussen de crisissen door heeft de astmapatiënt geen klachten.  

Naar schatting lijden wereldwijd 358 miljoen mensen aan astma. In België wordt astma gezien bij ongeveer 1 persoon op 10. Bij kinderen zijn allergieën een belangrijke oorzaak van astmatische klachten. Bij volwassenen ontwikkelt astma zich vaker geleidelijk aan door omgevingsfactoren, zoals rook en luchtvervuiling.

 

 

Hoe wordt astma behandeld?

Een optimale astmabehandeling heeft 2 doelen:

   • Astmacrisissen en symptomen voorkomen
   • Opvangen van een astmacrisis zo nodig.

Astmatherapie wordt op maat van elke patiënt opgesteld. Een goede communicatie tussen arts, patiënt en nauwe omgeving spelen hierin een cruciale rol.
Er bestaan verschillende gradaties van astma: van mild en gemakkelijk te controleren astma, tot ernstig en moeilijk te controleren astma.

Personen met astma kunnen in de meeste gevallen een normaal en actief leven leiden

Een geschreven actieplan, opgesteld door de arts en in samenspraak met de patiënt, helpt de klachten van het astma te herkennen en een gepaste therapie op te starten indien nodig. Het actieplan omschrijft ook wanneer er medische hulp moet worden ingeroepen tijdens een astmacrisis. Omdat dit actieplan op maat van de  patiënt wordt opgesteld en van patiënt tot patiënt kan verschillen, wordt hiervan bewust geen voorbeeld gegeven.

 

Moeten inspanningen/sport vermeden worden?

Neen! In de meeste gevallen worden inspanningen en sporten aangemoedigd bij personen met astma. Een goede controle van het astma laat sporten, zelfs intensief, toe. In de opvolging van astma is het belangrijk na te gaan of inspanningen goed verdragen worden. Dit kan als een 'maatstaf' gebruikt worden om in te schatten of het astma goed onder controle is. Bij onvoldoende controle tijdens het sporten, dient de basisbehandeling te worden aangepast. Dit gebeurt in samenspraak met de arts zodat sporten terug mogelijk wordt. Het tijdelijk stopzetten van een fysieke inspanning is in sommige situaties gerechtvaardigd en zelfs noodzakelijk maar het reflexmatig vermijden van inspanningen omwille van een ongecontroleerd astma moet vermeden worden, omdat dit enkel zorgt voor een progressief slechtere controle van het astma en tevens achteruitgang van de lichamelijke conditie.

 

Waarom kunnen fysieke inspanningen astmaklachten geven?

Het inademen van koude en droge lucht zorgt voor het sneller uitdrogen van de luchtwegen, wat de kans op astmaklachten sterk verhoogt bij kinderen en volwassenen met astma. Koude lucht en droge lucht worden beide als 'prikkels' beschouwd.

Een intensieve inspanning zoals hardlopen zal sneller astmaklachten geven dan een matig of lage intensieve sport zoals wandelen. Een intensieve sportinspanning vergt immers een verhoogde ademarbeid waarbij neusademhaling (= verwarming en bevochtiging van de lucht) niet meer kan gegarandeerd worden. Bij lage intensiteit sporten kan neusademhaling de ingeademde lucht voorverwarmen en bevochtigen. Korte hoog-intensieve inspanningen (<5 minuten) of lange laag-intensieve inspanningen (>15minuten) zijn minder astmatogeen (=veroorzaken minder astmaklachten) dan plotse intensieve inspanningen die langer dan 6 minuten duren.

Sporten ingedeeld

Een goede opwarming ter voorbereiding van een sportinspanning met hoge intensiteit zal de kans op een astmacrisis sterk verminderen. Het opwarmingseffect van het lichaam laat een zekere luchtwegverwijding toe (ook refractaire periode genoemd), wat bij astmatici een belangrijk voordeel kan bieden. Regelmatig sporten zal zorgen voor een betere basisconditie, waardoor hoog intensieve inspanningen beter zullen worden verdragen.

 

Waarop kan je nog letten bij een sportkeuze?

Naast het type sport zoals hierboven beschreven, kan het nuttig zijn andere factoren in acht te nemen:

Onderliggende allergieën

   • Bij een allergie aan paarden is het raadzaam niet voor paardensport te kiezen.
   • Bij een belangrijke pollenallergie zullen buitensporten meer astmaklachten geven dan binnensporten. Sporten in de vroege uurtjes zal dan minder klachten geven dan op een warme namiddag wanneer de pollenconcentratie in de lucht beduidend hoger is.

Reactie op chloorgeur en andere omgevingsfactoren

   • Zwemmen wordt in de meeste gevallen aangeraden bij kinderen en volwassenen met astma. Het is een sport die voor een goede ademhalingscontrole zorgt in een warme en vochtige omgeving. Soms kan de sterke geur van het trichlooramine zorgen voor extra irritatie van de luchtwegen en toch meer astmaklachten geven. Personen die hiervan last ondervinden kunnen best op zoek gaan naar zwembaden met andere methodes van zwembadontsmetting zoals onder andere ionisatie.
   • Intensieve inspanning in een omgeving met luchtverontreiniging zal meer klachten geven. Ook verhoogde ozonconcentraties hebben een meer nadelig effect op sportende mensen met astma dan bij niet astmatici.

Wat met diepzeeduiken? 

De kans op complicaties bij diepzeeduiken is groter bij mensen met astma, omwille van de abnormale luchtverdeling in de longen en de verhoogde kans op een astmacrisis bij het inademen van de droge en koude lucht via de zuurstoffles. Daarom wordt diepzeeduiken het best afgeraden. 
Beneden de leeftijd van 16 jaar is diepzeeduiken in geval van astma verboden.  
Boven de leeftijd van 16 jaar kan in enkele uitzonderlijke gevallen van licht en gecontroleerd astma diepzeeduiken overwogen worden, na advies van een gespecialiseerde arts.  

  

Wanneer niet sporten?

   • Tijdens een astmacrisis dient sporten vermeden te worden, om herval van de klachten en een verergering van de astmacrisis tegen te gaan.
   • Indien tijdens het sporten een astmacrisis optreedt is het stopzetten van deze activiteit de eerste stap.
   • Bij slecht gecontroleerd astma kan het aangeraden zijn tijdelijk het sporten te staken.

Vind een expert

 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Dorien Meeusen

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Roel Jacobs

  Roel Jacobs

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Trees Dooms

 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Erik Van Lierde

 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Mitch Malavolta

  Huisarts, Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Maaike Polspoel

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Leysen Joppe

  Leysen Joppe

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Diëtist en Gedrags- & Mindsetspecialist

  Lieselot Wouters

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Voorzitter

  Inge De Ridder

  Sportdiëtist
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Sara Engels

  Gynaecoloog
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Gezond en Ethisch Sporten

 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts, Gynaecoloog
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Karl Brack

  Gynaecoloog
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Hamza Laamarti

  Diëtist
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Gert Droessaert

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Raf Coremans

  Huisarts, Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut, Trainer
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marc Schiltz

 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Peter Plessers

 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts

Gerelateerde items

Sportgeneeskunde
Doping

Cardiovasculaire risico's van prestatie bevorderende middelen en dopinggebruik

Sporter Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Training
Apneu

Apneutraining: Acute en chronische effecten op inspanningstolerantie

Sporter Artikel Training Training
Blessurepreventie
enkelverzwikking

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Sluiten