Wat is G-sport?

Wat is G-sport?

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Training Training

De namen Marieke Vervoort en Florian Van Acker doen je waarschijnlijk wel een belletje rinkelen. Ze zijn beide Paralympische medaillewinnaars (Marieke als rolstoelracer en Florian als tafeltennisser) en zijn echte BV’s geworden (in 2019 moesten we jammer genoeg afscheid nemen van Marieke). De Paralympische Spelen zijn het enige topsportequivalent van de Olympische Spelen voor sporters met een fysieke, visuele of verstandelijke handicap, ook wel G-sporters. Maar wat is dat juist, G-sport en voor wie is deze sport? Kom hier meer te weten over G-sport!


G-sport: wat is dat?

De term G-sport wordt gebruikt voor het sporten of bewegen door een persoon met een beperking of kwetsbaarheid. Die beperking kan zowel fysiek, psychischverstandelijkauditief als visueel zijn. G-sporters kunnen door verschillende drempels belet worden om op gelijke voet met andere sporters te spelen of in competitie te gaan. De G-sporters met een psychisch kwetsbaarheid (50%) zijn het talrijkst, gevolgd door de groep met een verstandelijke beperking (23%) en een fysieke beperking (20%). Blinde en slechtziende sporters vertegenwoordigen 4% en 1% is doof of slechthorend.

 

Welke G-sporten bestaan er?

G-sporters beoefenen een dertigtal sporten, hoofdzakelijk gewone sporten waarvan een G-variant bestaat (bijvoorbeeld rolstoelbasketbal), maar ook exclusieve G-sporten. Zo heb je voor mensen die blind zijn of slecht zien ‘goalbal’ en ‘showdown’, sporten die met een rinkelbal worden gespeeld.

Een deel van de G-sporten worden uitgeoefend op de Paralympische Spelen, de Olympische Spelen voor G-sporters. Voor personen met een verstandelijke beperking worden de Special Olympics georganiseerd.

 

Waarom G-sport?

Onze maatschappij wordt almaar inclusiever en wil niemand herleiden tot één lichamelijk of geestelijk kenmerk. Bijgevolg staat G-sport voor elke vorm van sport voor en door mensen met een beperking. En dat zijn er meer dan je denkt. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 23% procent van alle Vlamingen een handicap of beperking heeft (1 763 110 mensen) en dat zowat 12% procent van de bevolking zich hierdoor beperkt voelt in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten (919 883 mensen). De G staat dan ook terecht voor geïntegreerd, gelijkwaardig en grensverleggend sporten.

Ongeveer de helft van de mensen met een beperking doet regelmatig aan sport. Bovenaan de top vijf van populairste sporten bij de personen met een beperking staat zwemmen, gevolgd door fietsen, wandelen, fitness en voetbal.

 

De voordelen van G-sport

Sport – zowel G-sport als sportactiviteiten in gezelschap van personen zonder een belangrijke beperking – versterkt hun fysieke en mentale conditie, verhoogt hun zelfredzaamheid, verbetert hun humeur en bezorgt deze mensen een groepsgevoel dat van onschatbare waarde kan zijn voor hun welzijn.

 

De G-sportfederatie: Parantee Psylos

Net zoals nagenoeg elke sport die wordt beoefend in Vlaanderen, hebben ook de G-sporters een Vlaamse sportfederatie, namelijk Parantee Psylos vzw. Ze is samen met meer dan 5.520 leden een warme en gedreven sportorganisatie voor personen met een beperking of kwetsbaarheid. Een team van 40 vaste en vrijwillige medewerkers is dagelijks actief betrokken bij de dienstverlening aan meer dan 120 sportclubs en het uitgebreid activiteitenaanbod van a tot z. (Klik hier voor meer info over waar Parantee-Psylos achter staat.) 

Parantee-Psylos werkt momenteel naar zeven doelgroepen:

  • Blinden & slechtzienden
  • Doven & slechthorenden
  • Personen met autismespectrumstoornissen
  • Personen met een fysieke beperking, zonder sportrolstoel
  • Personen met een fysieke beperking, met sportrolstoel
  • Personen met een psychische kwetsbaarheid
  • Personen met een verstandelijke beperking

 

De taken van Parantee-Psylos:

  • Sportclubs en andere sportfederaties (bv. de Vlaamse Atletiekliga) ondersteunen die zich op een competitieve of recreatieve manier richten naar mensen met een beperking of kwetsbaarheid.
  • Begeleiden van topsporters met een beperking op maat
  • Grenzen verleggen voor de uitbouw van een strategisch netwerk met professionals én vrijwilligers uit de sportsector en andere maatschappelijke actoren.

Op deze manier vormt Parantee-Psylos een hefboom om mensen volgens hun eigen behoeften, mogelijkheden en ambities op een gezonde, kwaliteitsvollen en plezante manier te laten sporten en bewegen.

Klik hier voor meer info over wat Parantee-Psylos juist doet.

 

Bekijk tevens de digitale folder van Parantee-Psylos.  

Meer info over het G-sportaanbod in Vlaanderen vind je op de website van Parantee-Psylos.

Meer cijfers over G-sport in Vlaanderen vind je op de website van G-sport Vlaanderen.

Vind een expert

 • Willy Coosemans

 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Windy Lycke

 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Frederic Brillouet

 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Johan Roeykens

 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Charlotte Hoeman

  Diëtist
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Katja Van Oostveldt

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Bart Depreitere

 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Lander Dewitte

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Peter Plessers

 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Sander Bomans

 • Joris De Win

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Erik Van Lierde

 • michel herssens

  Cardioloog
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Roben dedecker

 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Bruno D'Hulster

 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Kinesitherapeut
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Simon Horckmans

 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Julie Zels

 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Carl De Crée

 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Cedric Arijs

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Luc De Pelecijn

 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Justine Stevens

 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Bastiaan Verstraete

  Sportarts
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ann Gillis

 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Luk Buyse

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts

Gerelateerde items

Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
Weerstandsband.png

Weerstandsbanden: waarvoor dienen ze?

Sporter Artikel Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
GF2Snow Week 6.png

Get Fit 2 Snow - Week 6

Sporter Artikel Snowboarden Skiën Training Blessurepreventie Training
Blessurepreventie
GF2Snow Week 5.png

Get Fit 2 Snow - Week 5

Sporter Artikel Snowboarden Skiën Training Blessurepreventie Training
Sluiten