Wat is G-sport?

Wat is G-sport?

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Training Training

De namen Marieke Vervoort en Florian Van Acker doen je waarschijnlijk wel een belletje rinkelen. Ze zijn beide Paralympische medaillewinnaars (Marieke als rolstoelracer en Florian als tafeltennisser) en zijn echte BV’s geworden (in 2019 moesten we jammer genoeg afscheid nemen van Marieke). De Paralympische Spelen zijn het enige topsportequivalent van de Olympische Spelen voor sporters met een fysieke, visuele of verstandelijke handicap, ook wel G-sporters. Maar wat is dat juist, G-sport en voor wie is deze sport? Kom hier meer te weten over G-sport!


G-sport: wat is dat?

De term G-sport wordt gebruikt voor het sporten of bewegen door een persoon met een beperking of kwetsbaarheid. Die beperking kan zowel fysiek, psychischverstandelijkauditief als visueel zijn. G-sporters kunnen door verschillende drempels belet worden om op gelijke voet met andere sporters te spelen of in competitie te gaan. De G-sporters met een psychisch kwetsbaarheid (50%) zijn het talrijkst, gevolgd door de groep met een verstandelijke beperking (23%) en een fysieke beperking (20%). Blinde en slechtziende sporters vertegenwoordigen 4% en 1% is doof of slechthorend.

 

Welke G-sporten bestaan er?

G-sporters beoefenen een dertigtal sporten, hoofdzakelijk gewone sporten waarvan een G-variant bestaat (bijvoorbeeld rolstoelbasketbal), maar ook exclusieve G-sporten. Zo heb je voor mensen die blind zijn of slecht zien ‘goalbal’ en ‘showdown’, sporten die met een rinkelbal worden gespeeld.

Een deel van de G-sporten worden uitgeoefend op de Paralympische Spelen, de Olympische Spelen voor G-sporters. Voor personen met een verstandelijke beperking worden de Special Olympics georganiseerd.

 

Waarom G-sport?

Onze maatschappij wordt almaar inclusiever en wil niemand herleiden tot één lichamelijk of geestelijk kenmerk. Bijgevolg staat G-sport voor elke vorm van sport voor en door mensen met een beperking. En dat zijn er meer dan je denkt. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 23% procent van alle Vlamingen een handicap of beperking heeft (1 763 110 mensen) en dat zowat 12% procent van de bevolking zich hierdoor beperkt voelt in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten (919 883 mensen). De G staat dan ook terecht voor geïntegreerd, gelijkwaardig en grensverleggend sporten.

Ongeveer de helft van de mensen met een beperking doet regelmatig aan sport. Bovenaan de top vijf van populairste sporten bij de personen met een beperking staat zwemmen, gevolgd door fietsen, wandelen, fitness en voetbal.

 

De voordelen van G-sport

Sport – zowel G-sport als sportactiviteiten in gezelschap van personen zonder een belangrijke beperking – versterkt hun fysieke en mentale conditie, verhoogt hun zelfredzaamheid, verbetert hun humeur en bezorgt deze mensen een groepsgevoel dat van onschatbare waarde kan zijn voor hun welzijn.

 

De G-sportfederatie: Parantee Psylos

Net zoals nagenoeg elke sport die wordt beoefend in Vlaanderen, hebben ook de G-sporters een Vlaamse sportfederatie, namelijk Parantee Psylos vzw. Ze is samen met meer dan 5.520 leden een warme en gedreven sportorganisatie voor personen met een beperking of kwetsbaarheid. Een team van 40 vaste en vrijwillige medewerkers is dagelijks actief betrokken bij de dienstverlening aan meer dan 120 sportclubs en het uitgebreid activiteitenaanbod van a tot z. (Klik hier voor meer info over waar Parantee-Psylos achter staat.) 

Parantee-Psylos werkt momenteel naar zeven doelgroepen:

  • Blinden & slechtzienden
  • Doven & slechthorenden
  • Personen met autismespectrumstoornissen
  • Personen met een fysieke beperking, zonder sportrolstoel
  • Personen met een fysieke beperking, met sportrolstoel
  • Personen met een psychische kwetsbaarheid
  • Personen met een verstandelijke beperking

 

De taken van Parantee-Psylos:

  • Sportclubs en andere sportfederaties (bv. de Vlaamse Atletiekliga) ondersteunen die zich op een competitieve of recreatieve manier richten naar mensen met een beperking of kwetsbaarheid.
  • Begeleiden van topsporters met een beperking op maat
  • Grenzen verleggen voor de uitbouw van een strategisch netwerk met professionals én vrijwilligers uit de sportsector en andere maatschappelijke actoren.

Op deze manier vormt Parantee-Psylos een hefboom om mensen volgens hun eigen behoeften, mogelijkheden en ambities op een gezonde, kwaliteitsvollen en plezante manier te laten sporten en bewegen.

Klik hier voor meer info over wat Parantee-Psylos juist doet.

 

Bekijk tevens de digitale folder van Parantee-Psylos.  

Meer info over het G-sportaanbod in Vlaanderen vind je op de website van Parantee-Psylos.

Meer cijfers over G-sport in Vlaanderen vind je op de website van G-sport Vlaanderen.

Vind een expert

 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Bruno D'Hulster

 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Vincent Metsers

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Huisarts, Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Justine Vandenbroeck

 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Joke De Prest
  Coördinator project & partnerships

  Joke De Prest

  Bewegingswetenschapper
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Trees Dooms

 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Eline Vandersteen
  Projectmedewerker blessurepreventie

  Eline Vandersteen

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Erik Van Lierde

 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Willy Coosemans

 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Peter Verspeelt

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Marc Schiltz

 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Yente Antonissen

  Bewegingswetenschapper
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

  Huisarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Jempi Wilssens

 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Karel Pardaens

 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Sandra Lievrouw
  Algemeen & Projectmanager blessurepreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut

Gerelateerde items

Training
Apneu

Apneutraining: Acute en chronische effecten op inspanningstolerantie

Sporter Artikel Training Training
Blessurepreventie
enkelverzwikking

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
Weerstandsband.png

Weerstandsbanden: waarvoor dienen ze?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Sluiten