Wat is G-sport?

Wat is G-sport?

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Training G-sport Training

De namen Marieke Vervoort en Florian Van Acker doen je waarschijnlijk wel een belletje rinkelen. Ze zijn beide Paralympische medaillewinnaars (Marieke als rolstoelracer en Florian als tafeltennisser) en zijn echte BV’s geworden (in 2019 moesten we jammer genoeg afscheid nemen van Marieke). De Paralympische Spelen zijn het enige topsportequivalent van de Olympische Spelen voor sporters met een fysieke, visuele of verstandelijke handicap, ook wel G-sporters. Maar wat is dat juist, G-sport en voor wie is deze sport? Kom hier meer te weten over G-sport!


G-sport: wat is dat?

De term G-sport wordt gebruikt voor het sporten of bewegen door een persoon met een beperking of kwetsbaarheid. Die beperking kan zowel fysiek, psychischverstandelijkauditief als visueel zijn. G-sporters kunnen door verschillende drempels belet worden om op gelijke voet met andere sporters te spelen of in competitie te gaan. De G-sporters met een psychisch kwetsbaarheid (50%) zijn het talrijkst, gevolgd door de groep met een verstandelijke beperking (23%) en een fysieke beperking (20%). Blinde en slechtziende sporters vertegenwoordigen 4% en 1% is doof of slechthorend.

 

Welke G-sporten bestaan er?

G-sporters beoefenen een dertigtal sporten, hoofdzakelijk gewone sporten waarvan een G-variant bestaat (bijvoorbeeld rolstoelbasketbal), maar ook exclusieve G-sporten. Zo heb je voor mensen die blind zijn of slecht zien ‘goalbal’ en ‘showdown’, sporten die met een rinkelbal worden gespeeld.

Een deel van de G-sporten worden uitgeoefend op de Paralympische Spelen, de Olympische Spelen voor G-sporters. Voor personen met een verstandelijke beperking worden de Special Olympics georganiseerd.

 

Waarom G-sport?

Onze maatschappij wordt almaar inclusiever en wil niemand herleiden tot één lichamelijk of geestelijk kenmerk. Bijgevolg staat G-sport voor elke vorm van sport voor en door mensen met een beperking. En dat zijn er meer dan je denkt. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 23% procent van alle Vlamingen een handicap of beperking heeft (1 763 110 mensen) en dat zowat 12% procent van de bevolking zich hierdoor beperkt voelt in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten (919 883 mensen). De G staat dan ook terecht voor geïntegreerd, gelijkwaardig en grensverleggend sporten.

Ongeveer de helft van de mensen met een beperking doet regelmatig aan sport. Bovenaan de top vijf van populairste sporten bij de personen met een beperking staat zwemmen, gevolgd door fietsen, wandelen, fitness en voetbal.

 

De voordelen van G-sport

Sport – zowel G-sport als sportactiviteiten in gezelschap van personen zonder een belangrijke beperking – versterkt hun fysieke en mentale conditie, verhoogt hun zelfredzaamheid, verbetert hun humeur en bezorgt deze mensen een groepsgevoel dat van onschatbare waarde kan zijn voor hun welzijn.

 

De G-sportfederatie: Parantee Psylos

Net zoals nagenoeg elke sport die wordt beoefend in Vlaanderen, hebben ook de G-sporters een Vlaamse sportfederatie, namelijk Parantee Psylos vzw. Ze is samen met meer dan 5.520 leden een warme en gedreven sportorganisatie voor personen met een beperking of kwetsbaarheid. Een team van 40 vaste en vrijwillige medewerkers is dagelijks actief betrokken bij de dienstverlening aan meer dan 120 sportclubs en het uitgebreid activiteitenaanbod van a tot z. (Klik hier voor meer info over waar Parantee-Psylos achter staat.) 

Parantee-Psylos werkt momenteel naar zeven doelgroepen:

  • Blinden & slechtzienden
  • Doven & slechthorenden
  • Personen met autismespectrumstoornissen
  • Personen met een fysieke beperking, zonder sportrolstoel
  • Personen met een fysieke beperking, met sportrolstoel
  • Personen met een psychische kwetsbaarheid
  • Personen met een verstandelijke beperking

 

De taken van Parantee-Psylos:

  • Sportclubs en andere sportfederaties (bv. de Vlaamse Atletiekliga) ondersteunen die zich op een competitieve of recreatieve manier richten naar mensen met een beperking of kwetsbaarheid.
  • Begeleiden van topsporters met een beperking op maat
  • Grenzen verleggen voor de uitbouw van een strategisch netwerk met professionals én vrijwilligers uit de sportsector en andere maatschappelijke actoren.

Op deze manier vormt Parantee-Psylos een hefboom om mensen volgens hun eigen behoeften, mogelijkheden en ambities op een gezonde, kwaliteitsvollen en plezante manier te laten sporten en bewegen.

Klik hier voor meer info over wat Parantee-Psylos juist doet.

 

Bekijk tevens de digitale folder van Parantee-Psylos.  

Meer info over het G-sportaanbod in Vlaanderen vind je op de website van Parantee-Psylos.

Meer cijfers over G-sport in Vlaanderen vind je op de website van G-sport Vlaanderen.

Vind een expert

 • Johan Wens

  Huisarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Mitch Malavolta

  Huisarts, Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Annelies Van Erck

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Sara Engels

  Gynaecoloog
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Hamza Laamarti

  Diëtist
 • Diëtist en Gedrags- & Mindsetspecialist

  Lieselot Wouters

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Luc Baeyens

  Sportarts, Gynaecoloog
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Raf Coremans

  Huisarts, Sportarts
 • Gezond en Ethisch Sporten

 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Karl Brack

  Gynaecoloog
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Roel Jacobs

  Roel Jacobs

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut, Trainer
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Karel Pardaens

 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Voorzitter

  Inge De Ridder

  Sportdiëtist
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Maaike Polspoel

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Dorien Meeusen

  Diëtist, Sportdiëtist
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Trees Dooms

 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Leysen Joppe

  Leysen Joppe

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Gert Droessaert

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts

Gerelateerde items

Training
Apneu

Apneutraining: Acute en chronische effecten op inspanningstolerantie

Sporter Artikel Training Training
Sportgeneeskunde
Doping

Cardiovasculaire risico's van prestatie bevorderende middelen en dopinggebruik

Sporter Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Blessurepreventie
enkelverzwikking

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Sluiten