Wat is G-sport?

Wat is G-sport?

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Training

De namen Marieke Vervoort en Florian Van Acker doen je waarschijnlijk wel een belletje rinkelen. Ze zijn beide Paralympische medaillewinnaars (Marieke als rolstoelracer en Florian als tafeltennisser) en zijn echte BV’s geworden (in 2019 moesten we jammer genoeg afscheid nemen van Marieke). De Paralympische Spelen zijn het enige topsportequivalent van de Olympische Spelen voor sporters met een fysieke, visuele of verstandelijke handicap, ook wel G-sporters. Maar wat is dat juist, G-sport en voor wie is deze sport? Kom hier meer te weten over G-sport!


G-sport: wat is dat?

De term G-sport wordt gebruikt voor het sporten of bewegen door een persoon met een beperking of kwetsbaarheid. Die beperking kan zowel fysiek, psychischverstandelijkauditief als visueel zijn. G-sporters kunnen door verschillende drempels belet worden om op gelijke voet met andere sporters te spelen of in competitie te gaan. De G-sporters met een psychisch kwetsbaarheid (50%) zijn het talrijkst, gevolgd door de groep met een verstandelijke beperking (23%) en een fysieke beperking (20%). Blinde en slechtziende sporters vertegenwoordigen 4% en 1% is doof of slechthorend.

 

Welke G-sporten bestaan er?

G-sporters beoefenen een dertigtal sporten, hoofdzakelijk gewone sporten waarvan een G-variant bestaat (bijvoorbeeld rolstoelbasketbal), maar ook exclusieve G-sporten. Zo heb je voor mensen die blind zijn of slecht zien ‘goalbal’ en ‘showdown’, sporten die met een rinkelbal worden gespeeld.

Een deel van de G-sporten worden uitgeoefend op de Paralympische Spelen, de Olympische Spelen voor G-sporters. Voor personen met een verstandelijke beperking worden de Special Olympics georganiseerd.

 

Waarom G-sport?

Onze maatschappij wordt almaar inclusiever en wil niemand herleiden tot één lichamelijk of geestelijk kenmerk. Bijgevolg staat G-sport voor elke vorm van sport voor en door mensen met een beperking. En dat zijn er meer dan je denkt. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 23% procent van alle Vlamingen een handicap of beperking heeft (1 763 110 mensen) en dat zowat 12% procent van de bevolking zich hierdoor beperkt voelt in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten (919 883 mensen). De G staat dan ook terecht voor geïntegreerd, gelijkwaardig en grensverleggend sporten.

Ongeveer de helft van de mensen met een beperking doet regelmatig aan sport. Bovenaan de top vijf van populairste sporten bij de personen met een beperking staat zwemmen, gevolgd door fietsen, wandelen, fitness en voetbal.

 

De voordelen van G-sport

Sport – zowel G-sport als sportactiviteiten in gezelschap van personen zonder een belangrijke beperking – versterkt hun fysieke en mentale conditie, verhoogt hun zelfredzaamheid, verbetert hun humeur en bezorgt deze mensen een groepsgevoel dat van onschatbare waarde kan zijn voor hun welzijn.

 

De G-sportfederatie: Parantee Psylos

Net zoals nagenoeg elke sport die wordt beoefend in Vlaanderen, hebben ook de G-sporters een Vlaamse sportfederatie, namelijk Parantee Psylos vzw. Ze is samen met meer dan 5.520 leden een warme en gedreven sportorganisatie voor personen met een beperking of kwetsbaarheid. Een team van 40 vaste en vrijwillige medewerkers is dagelijks actief betrokken bij de dienstverlening aan meer dan 120 sportclubs en het uitgebreid activiteitenaanbod van a tot z. (Klik hier voor meer info over waar Parantee-Psylos achter staat.) 

Parantee-Psylos werkt momenteel naar zeven doelgroepen:

  • Blinden & slechtzienden
  • Doven & slechthorenden
  • Personen met autismespectrumstoornissen
  • Personen met een fysieke beperking, zonder sportrolstoel
  • Personen met een fysieke beperking, met sportrolstoel
  • Personen met een psychische kwetsbaarheid
  • Personen met een verstandelijke beperking

 

De taken van Parantee-Psylos:

  • Sportclubs en andere sportfederaties (bv. de Vlaamse Atletiekliga) ondersteunen die zich op een competitieve of recreatieve manier richten naar mensen met een beperking of kwetsbaarheid.
  • Begeleiden van topsporters met een beperking op maat
  • Grenzen verleggen voor de uitbouw van een strategisch netwerk met professionals én vrijwilligers uit de sportsector en andere maatschappelijke actoren.

Op deze manier vormt Parantee-Psylos een hefboom om mensen volgens hun eigen behoeften, mogelijkheden en ambities op een gezonde, kwaliteitsvollen en plezante manier te laten sporten en bewegen.

Klik hier voor meer info over wat Parantee-Psylos juist doet.

 

Bekijk tevens de digitale folder van Parantee-Psylos.  

Meer info over het G-sportaanbod in Vlaanderen vind je op de website van Parantee-Psylos.

Meer cijfers over G-sport in Vlaanderen vind je op de website van G-sport Vlaanderen.

Vind een expert

 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • BV Dokter Simon Verdonck

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Anneleen Geerts

  Sportarts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Veerle Palmers

  Podoloog
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Ilse Cupers

  1&2
 • Dominique Devriese

  Kinesitherapeut
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Dominique Slock

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Trees Dooms

 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Erik Van Lierde

 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Benedicte Baelde

  Kinesitherapeut
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Roben dedecker

 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kathy Velle

  Podoloog
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Jo Verstuyft

  Apotheker
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Glenn Van Laer

  Kinesitherapeut
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • David Vander Elst

  Sportkinesitherapeut
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Marc Schiltz

 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Ward Thorrez

  Kinesitherapeut
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ingrid Willems

  Podoloog
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • André Ausloos

  Sportarts
 • Wouter Peters

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • An Konings

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bruno D'Hulster

 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Julie Zels

 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Peter Plessers

 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Justine Stevens

 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Anne Mertens

  Huisarts
 • Joris De Win

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Mike Kamphuys

  Trainer
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Windy Lycke

 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Willy Coosemans

 • Johan Wens

  Huisarts
 • De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Carl De Crée

 • Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Rik De Kinderen

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Guy De Lendtdecker

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Thomas Van de Moortel

  Kinesitherapeut
 • Wouter Eraly

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Frank Wezenbeek

  Kinesitherapeut
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • jana stevens

  Podoloog
 • Ann Gillis

 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Jonas Docx

  Sportarts

Gerelateerde items

Blessurepreventie
GF2Snow Week 6.png

Get Fit 2 Snow - Week 6

Sporter Artikel Snowboarden Skiën Blessurepreventie Training
Blessurepreventie
GF2Snow Week 5.png

Get Fit 2 Snow - Week 5

Sporter Artikel Snowboarden Skiën Blessurepreventie Training
Blessurepreventie
GF2Snow Week 4.png

Get Fit 2 Snow - Week 4

Sporter Artikel Snowboarden Skiën Blessurepreventie Training
Blessurepreventie
GF2Snow Week 3.png

Get Fit 2 Snow - Week 3

Sporter Artikel Snowboarden Skiën Blessurepreventie Training
Sluiten