Wat is G-sport?

Wat is G-sport?

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Training Training

De namen Marieke Vervoort en Florian Van Acker doen je waarschijnlijk wel een belletje rinkelen. Ze zijn beide Paralympische medaillewinnaars (Marieke als rolstoelracer en Florian als tafeltennisser) en zijn echte BV’s geworden (in 2019 moesten we jammer genoeg afscheid nemen van Marieke). De Paralympische Spelen zijn het enige topsportequivalent van de Olympische Spelen voor sporters met een fysieke, visuele of verstandelijke handicap, ook wel G-sporters. Maar wat is dat juist, G-sport en voor wie is deze sport? Kom hier meer te weten over G-sport!


G-sport: wat is dat?

De term G-sport wordt gebruikt voor het sporten of bewegen door een persoon met een beperking of kwetsbaarheid. Die beperking kan zowel fysiek, psychischverstandelijkauditief als visueel zijn. G-sporters kunnen door verschillende drempels belet worden om op gelijke voet met andere sporters te spelen of in competitie te gaan. De G-sporters met een psychisch kwetsbaarheid (50%) zijn het talrijkst, gevolgd door de groep met een verstandelijke beperking (23%) en een fysieke beperking (20%). Blinde en slechtziende sporters vertegenwoordigen 4% en 1% is doof of slechthorend.

 

Welke G-sporten bestaan er?

G-sporters beoefenen een dertigtal sporten, hoofdzakelijk gewone sporten waarvan een G-variant bestaat (bijvoorbeeld rolstoelbasketbal), maar ook exclusieve G-sporten. Zo heb je voor mensen die blind zijn of slecht zien ‘goalbal’ en ‘showdown’, sporten die met een rinkelbal worden gespeeld.

Een deel van de G-sporten worden uitgeoefend op de Paralympische Spelen, de Olympische Spelen voor G-sporters. Voor personen met een verstandelijke beperking worden de Special Olympics georganiseerd.

 

Waarom G-sport?

Onze maatschappij wordt almaar inclusiever en wil niemand herleiden tot één lichamelijk of geestelijk kenmerk. Bijgevolg staat G-sport voor elke vorm van sport voor en door mensen met een beperking. En dat zijn er meer dan je denkt. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 23% procent van alle Vlamingen een handicap of beperking heeft (1 763 110 mensen) en dat zowat 12% procent van de bevolking zich hierdoor beperkt voelt in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten (919 883 mensen). De G staat dan ook terecht voor geïntegreerd, gelijkwaardig en grensverleggend sporten.

Ongeveer de helft van de mensen met een beperking doet regelmatig aan sport. Bovenaan de top vijf van populairste sporten bij de personen met een beperking staat zwemmen, gevolgd door fietsen, wandelen, fitness en voetbal.

 

De voordelen van G-sport

Sport – zowel G-sport als sportactiviteiten in gezelschap van personen zonder een belangrijke beperking – versterkt hun fysieke en mentale conditie, verhoogt hun zelfredzaamheid, verbetert hun humeur en bezorgt deze mensen een groepsgevoel dat van onschatbare waarde kan zijn voor hun welzijn.

 

De G-sportfederatie: Parantee Psylos

Net zoals nagenoeg elke sport die wordt beoefend in Vlaanderen, hebben ook de G-sporters een Vlaamse sportfederatie, namelijk Parantee Psylos vzw. Ze is samen met meer dan 5.520 leden een warme en gedreven sportorganisatie voor personen met een beperking of kwetsbaarheid. Een team van 40 vaste en vrijwillige medewerkers is dagelijks actief betrokken bij de dienstverlening aan meer dan 120 sportclubs en het uitgebreid activiteitenaanbod van a tot z. (Klik hier voor meer info over waar Parantee-Psylos achter staat.) 

Parantee-Psylos werkt momenteel naar zeven doelgroepen:

  • Blinden & slechtzienden
  • Doven & slechthorenden
  • Personen met autismespectrumstoornissen
  • Personen met een fysieke beperking, zonder sportrolstoel
  • Personen met een fysieke beperking, met sportrolstoel
  • Personen met een psychische kwetsbaarheid
  • Personen met een verstandelijke beperking

 

De taken van Parantee-Psylos:

  • Sportclubs en andere sportfederaties (bv. de Vlaamse Atletiekliga) ondersteunen die zich op een competitieve of recreatieve manier richten naar mensen met een beperking of kwetsbaarheid.
  • Begeleiden van topsporters met een beperking op maat
  • Grenzen verleggen voor de uitbouw van een strategisch netwerk met professionals én vrijwilligers uit de sportsector en andere maatschappelijke actoren.

Op deze manier vormt Parantee-Psylos een hefboom om mensen volgens hun eigen behoeften, mogelijkheden en ambities op een gezonde, kwaliteitsvollen en plezante manier te laten sporten en bewegen.

Klik hier voor meer info over wat Parantee-Psylos juist doet.

 

Bekijk tevens de digitale folder van Parantee-Psylos.  

Meer info over het G-sportaanbod in Vlaanderen vind je op de website van Parantee-Psylos.

Meer cijfers over G-sport in Vlaanderen vind je op de website van G-sport Vlaanderen.

Vind een expert

 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Raf Coremans

  Huisarts, Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Plessers

 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Huisarts, Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Karl Brack

  Andere arts-specialist
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Roel Jacobs

  Roel Jacobs

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist, Bewegingsdeskundige, Andere
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Trees Dooms

 • Luus Tormans

  Podoloog
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Maaike Polspoel

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog

Gerelateerde items

Training
Apneu

Apneutraining: Acute en chronische effecten op inspanningstolerantie

Sporter Artikel Training Training
Sportgeneeskunde
Doping

Cardiovasculaire risico's van prestatie bevorderende middelen en dopinggebruik

Sporter Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Blessurepreventie
enkelverzwikking

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Sluiten