Welke soorten krachttrainingen bestaan er?

Welke soorten krachttrainingen bestaan er?

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Training Training

Wanneer je het over krachttraining hebt, denk je gewoonlijk aan gewichtheffen, powerlifting of bodybuilding. Nochtans hebben die diverse sportactiviteiten een verschillende doelstelling. De eerste twee doen de maximale kracht toenemen zodat steeds zwaardere lasten getild kunnen worden. Bodybuilding daarentegen, streeft de toename van het spiervolume na. In tegenstelling tot wat veel wordt gedacht, vergen beide doelstellingen verschillende oefenprogramma’s. Lees hier welke soorten krachttrainingen er bestaan en hoe deze worden opgebouwd. 

 
Drie soorten krachten

Krachttraining kan omschreven worden als de fysieke voorbereiding bestemd om een bepaald aantal kwaliteiten in verband met spierkracht te verbeteren. In die context worden drie aspecten van de spierkracht beschouwd:

  • De maximale kracht is de capaciteit om de grootst mogelijke spierspanning te ontwikkelen om een zo zwaar mogelijke last te verplaatsen tijdens één herhaling. Denk hierbij aan gewichtheffen, maar ook aan judo en toestelturnen.
  • De explosieve kracht is de capaciteit om een gegeven last met de grootst mogelijke snelheid te verplaatsen (spiervermogen). Denk maar aan kogelstoten en speerwerpen.
  • De krachtuithouding is de capaciteit om met een relatief lichte last een zo groot mogelijk aantal herhalingen uit te voeren binnen een bepaalde tijd of om krachtinspanningen zo lang mogelijk vol te houden. Denk maar aan roeien, kajak en zwemmen.

De soort krachttraining die je uitvoert hangt af van welke van bovenstaande krachten je (verder) wilt ontwikkelen, met andere woorden: wat is je doel? Omdat elke kracht zijn eigen specificiteit kent, worden de modaliteiten van de krachttraining zo aangepast dat je doel wordt bereikt. Dit kan bijvoorbeeld spierversterking zijn (voor de algemene fysieke conditie of voor een expliciete krachtsoort) in de specifieke toename van de maximale kracht, de explosieve kracht, de uithouding of al die kenmerken samen. Het doel van krachttraining kan er ook in bestaan om je spiermassa toe te nemen (hypertrofie).

 

Maximale krachttraining: spierkracht of -volume

Bij het starten van (maximale) krachttraining voor krachtwinst heb je een basis nodig, waarnaar verwezen wordt als basiskracht. Hierbij ligt de focus op het algemeen versterken van je lichaam waarbij je evenwicht creëert in de spierkracht rond je gewrichten en bouw je kracht op i.f.v. je algemene fitheid.

Wanneer je voldoende basiskracht hebt ontwikkeld, is de eventuele volgende stap doorgedreven maximale krachttraining, wat je kan opbouwen via neuromusculaire adaptaties en/of hypertrofie. Beide soorten hebben een ander doel inzake krachtwinst waardoor de modaliteiten er anders zullen uitzien. Het is zo dat je bij een willekeurige contractie (onder invloed van ‘je wil’) niet al je spiervezels zal kunnen activeren om samen te trekken en kracht te leveren, dit zal ongeveer maar 70% van je spiervezels zijn. Door je maximale kracht op te bouwen a.d.h.v. neuromusculaire adaptaties via specifieke modaliteiten, zal je functionele aanpassingenontwikkelen doordat je meer spiervezels kunt activeren (die reeds bestaan) en zullen deze spiervezels gecoördineerder samentrekken (optimale samenwerking spiervezels) waardoor je geleverde kracht groter zal worden. Hypertrofie daarentegen draait om het vergroten van je bestaande spiervezels en het aanmaken van nieuwe spiervezels waardoor je spieren uitzetten en je spiermassa zal toenemen, zoals bodybuilders graag willen. Hier gaat het meer om een structurele aanpassing.

De minimale belasting nodig om een toename van de maximale kracht bij een beginnende sporter te verkrijgen, situeert zich rond de 30% van de 1RM. Een optimale aanpassing van de kracht verkrijg je met een belasting die heel wat hoger ligt tussen 60 en 100% van de 1RM.

Modaliteiten krachttraining 1

Basiskracht

Wanneer je start met krachttraining, focus je het best op het ontwikkelen van basiskracht. Dit versterkt je lichaam algemeen en dient als basis voor eventueel je maximale kracht (spierversterking of spiervolume) specifieker te vergroten. Onderstaande modaliteiten zijn dan ook algemeen bruikbaar voor een beginnende sporter. De intensiteit ligt niet te hoog zodat er niet te veel vermoeidheid wordt opgestapeld maar je wel je kracht traint. Verder wordt er voldoende rust voorzien tussen de reeksen zodat je lichaam zich nagenoeg volledig kan herstellen en de verbruikte energievoorraden de tijd krijgen zich opnieuw aan te vullen. Bij basiskracht wil je dus dat je spieren optimaal functioneren

Een mogelijke trainingsmethode voor deze soort kracht is constante belasting.

Basiskracht (tabel)

Neuromusculaire adaptaties: spierversterking

Om je maximale spierkracht specifieker te versterken kan je dit trainen via neuromusculaire adaptaties waarbij de focus ligt op volledige recuperatie. Doordat je spieren voldoende rust krijgen, kunnen ze optimaal functioneren bij elke oefening, de energievoorraden worden immers terug aangevuld. Als gevolg van deze training zal je meer spiervezels kunnen activeren en ze optimaal doen samenwerken (wat het doel is van maximale krachtontwikkeling via neuromusculaire adaptaties). De intensiteit ligt hoog (je wilt je maximale kracht trainen) maar je beperkt het aantal herhalingen en je voert veel reeksen uit. Nadelig hieraan is dat je je pezen en gewrichten zwaar belast. Bijgevolg zijn een goede basis en een goede uitvoering essentieel. Bij deze trainingsvorm is het van belang dat je je beperkt tot een aantal herhalingen dat je de oefening correct uitvoert. Wanneer je voelt dat dit niet lukt, stop je met je reeks (ookal heb je je vooropgestelde hoeveelheid herhalingen niet kunnen afronden). Kwaliteit staat centraal.

Mogelijke trainingsmethoden voor deze trainingsvorm zijn de trapsgewijze manier, de klassieke pyramide en de contrastmethode. 

Neuromusculaire adaptaties (tabel)

Hypertrofie: spiervolume

Als je graag visueel veel spieren wilt hebben, kan je verder gaan met hypertrofie. Hierbij is het van belang dat je deze trainingsvorm combineert met specifieke voeding, je moet namelijk bepaalde eiwitten binnen hebben voor optimale spieropbouw. Om spiervolume te creëren moet je je spieren echt uitputten, je moet het gevoel hebben na elke reeks dat je niet meer kan. Om deze reden ligt de rust tussen de reeksen laag zodat je niet volledig herstelt bent wanneer je een nieuwe reeks aanvangt. Op deze manier krijgt je lichaam de prikkel dat het structurele aanpassingen moet maken (spiervezels vergroten). De intensiteit ligt voldoende hoog voor het creëren van kracht, maar niet te hoog zodat je voldoende herhalingen kan uitvoeren om écht vermoeid te zijn. Het gebruik van een horizontale sequentie bewerkstelligt tevens deze lokale spiervermoeidheid.

Een mogelijke trainingsmethode voor hypertrofie is de constante belasting.

Hypertrofie (tabel)

Wanneer je zowel je maximale spierkracht wil ontwikkelen als je spiervolume, train je het best eerst hypertrofie gevolgd door neuromusculaire adaptaties. Door hypertrofie zal je spiermassa namelijk structureel worden aangepast (wat tegelijk gepaard gaat met een verstoring van je techniek), terwijl het bij maximale kracht via neuromusculaire adaptaties eerder gaat om functionele aanpassingen. Op deze manier kan je de vergrootte spiermassa door hypertrofie optimaal doen samenwerken via het neuromusculair trainen om zo je maximale kracht een extra boost te geven. Als je dit in omgekeerde volgorde zou uitvoeren, zal je eerst je spiervezels functioneler maken om ze dan te vergroten waardoor je je nieuwe spiervezels niet van een betere functie voorziet. Bijgevolg zou dit een gemiste kans zijn.

 

Explosieve kracht

Wanneer je voornamelijk zo snel mogelijk zoveel mogelijk kracht wil leveren, train je het best je explosieve kracht. Deze soort van krachttraining kan zeker ook gecombineerd worden in een algemeen krachttrainingsschema met basiskracht en krachtuithouding. Omdat het bij explosieve kracht voornamelijk draait rond snelheid, voer je deze oefeningen explosief uit en kies je het aantal herhalingen zo dat de uitvoering zijn ‘explosief’ karakter behoudt. Verder draait het net zoals bij de neuromusculaire adaptaties om de verbetering van de coördinatie (samenwerking) van de spiervezels waardoor je best je oefeningen in een verticale sequentie uitvoert en dat je voldoende rust zodat je je oefeningen kwalitatief kan uitvoeren.

Mogelijke trainingsmethodes voor explosieve kracht zijn constante belasting en trapsgewijze belasting.

Explosieve kracht (tabel)

 

Krachtuithouding

Voor krachtuithouding train je dan weer best meer in de lijn met de hypertrofietrainingen aangezien je ook hier je spieren wilt uitputten om ze zo structureel aan te passen (stijging van de energievoorraden). Het verschil is wel dat je voor je krachtuithouding traint met een lagere intensiteit. Lasten in de orde van 20 tot 60% van de 1RM leggen de nadruk op de ontwikkeling van krachtuithouding wanneer ze een groot aantal keren uitgevoerd worden aan een matig tempo. Je wil vermoeidheid creëren in je spieren waardoor je ook hier kiest voor korte rustpauzes en horizontale volgorde van je oefeningen (circuit). 

Een mogelijke trainingsmethode is ook hier de constante belasting. 

Krachtuithouding (tabel)

Keuze van oefeningen

Een training voor algemene spierversterking bevat gewoonlijk 6 tot 12 oefeningen waarvan een deel de grote spiergroepen trainen. Je legt de nadruk het best op de ontwikkeling van de rompspieren (verschillende buikspieren, lage rugspieren, schoudergordel) en de ledematen. Tevens is het belangrijk oefeningen te kiezen die het spierevenwicht in stand houden: je traint zowel je agonisten als je antagonisten om een onevenwicht tussen beide te vermijden en dus ook elk risico op verwonding. Als je bijvoorbeeld je quadriceps traint (grote dijbeenspier), moet je ook je hamstrings (achterste dijbeenspieren) trainen, hetzelfde geldt voor de biceps en triceps. Een agonist is een buigende spier die de beweging veroorzaakt, een antagonist is een strekkende spier die tegen de beweging van de agonist werkt.

Een algemeen krachttrainingsprogramma voor spierversterking is voldoende voor een vrijetijdssporter. Enkel als je traint voor een specifieke sport – zoals vele competitiesporters – kan je nadat je een algemeen krachtprogramma hebt doorlopen, specifieke spiergroepen trainen waarbij je je richt op het ontwikkelen van die spieren die aangesproken worden bij de sportbeoefening.  

 

Extra

Naast de klassieke krachttrainingsmethode zoals hierboven besproken, bestaan er ook nog heel wat (nieuwe) manieren om kracht te trainen met elk hun voordelen en nadelen. Aangezien deze methoden specifiek zijn en moeilijk zijn uit te voeren, wordt hier niet verder op in gegaan maar is het wel interessant te weten dat deze ook bestaan. Zo heb je de isometrische methode waarbij de statische kracht wordt getraind (geen lengteverandering spier) en er enkel krachtontwikkeling plaatsvindt in een specifieke gewrichtshoek, de isokinetische methode dat voornamelijk wordt gebruikt in de revalidatie en om kracht te meten, plyometrie om voornamelijk elastische kracht te ontwikkelen (springen op verschillende hoogten en dergelijke), electrostimulatie en whole-body vibration.

Vind een expert

 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Trees Dooms

 • Kevin Robson

  Trainer
 • Julie Zels

 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Roben dedecker

 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Willy Coosemans

 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Carl De Crée

 • Johan Wens

  Huisarts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Erik Van Lierde

 • John Roosen

  Cardioloog
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Bruno D'Hulster

 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Charlotte Hoeman

  Diëtist
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Justine Stevens

 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Peter Plessers

 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

  Huisarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • An Konings

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Windy Lycke

 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Sara Kempeneers

  Podoloog

Gerelateerde items

Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
Weerstandsband.png

Weerstandsbanden: waarvoor dienen ze?

Sporter Artikel Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
GF2Snow Week 6.png

Get Fit 2 Snow - Week 6

Sporter Artikel Snowboarden Skiën Training Blessurepreventie Training
Blessurepreventie
GF2Snow Week 5.png

Get Fit 2 Snow - Week 5

Sporter Artikel Snowboarden Skiën Training Blessurepreventie Training
Sluiten