Welke soorten krachttrainingen bestaan er?

Welke soorten krachttrainingen bestaan er?

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Training Training

Wanneer je het over krachttraining hebt, denk je gewoonlijk aan gewichtheffen, powerlifting of bodybuilding. Nochtans hebben die diverse sportactiviteiten een verschillende doelstelling. De eerste twee doen de maximale kracht toenemen zodat steeds zwaardere lasten getild kunnen worden. Bodybuilding daarentegen, streeft de toename van het spiervolume na. In tegenstelling tot wat veel wordt gedacht, vergen beide doelstellingen verschillende oefenprogramma’s. Lees hier welke soorten krachttrainingen er bestaan en hoe deze worden opgebouwd. 

 
Drie soorten krachten

Krachttraining kan omschreven worden als de fysieke voorbereiding bestemd om een bepaald aantal kwaliteiten in verband met spierkracht te verbeteren. In die context worden drie aspecten van de spierkracht beschouwd:

  • De maximale kracht is de capaciteit om de grootst mogelijke spierspanning te ontwikkelen om een zo zwaar mogelijke last te verplaatsen tijdens één herhaling. Denk hierbij aan gewichtheffen, maar ook aan judo en toestelturnen.
  • De explosieve kracht is de capaciteit om een gegeven last met de grootst mogelijke snelheid te verplaatsen (spiervermogen). Denk maar aan kogelstoten en speerwerpen.
  • De krachtuithouding is de capaciteit om met een relatief lichte last een zo groot mogelijk aantal herhalingen uit te voeren binnen een bepaalde tijd of om krachtinspanningen zo lang mogelijk vol te houden. Denk maar aan roeien, kajak en zwemmen.

De soort krachttraining die je uitvoert hangt af van welke van bovenstaande krachten je (verder) wilt ontwikkelen, met andere woorden: wat is je doel? Omdat elke kracht zijn eigen specificiteit kent, worden de modaliteiten van de krachttraining zo aangepast dat je doel wordt bereikt. Dit kan bijvoorbeeld spierversterking zijn (voor de algemene fysieke conditie of voor een expliciete krachtsoort) in de specifieke toename van de maximale kracht, de explosieve kracht, de uithouding of al die kenmerken samen. Het doel van krachttraining kan er ook in bestaan om je spiermassa toe te nemen (hypertrofie).

 

Maximale krachttraining: spierkracht of -volume

Bij het starten van (maximale) krachttraining voor krachtwinst heb je een basis nodig, waarnaar verwezen wordt als basiskracht. Hierbij ligt de focus op het algemeen versterken van je lichaam waarbij je evenwicht creëert in de spierkracht rond je gewrichten en bouw je kracht op i.f.v. je algemene fitheid.

Wanneer je voldoende basiskracht hebt ontwikkeld, is de eventuele volgende stap doorgedreven maximale krachttraining, wat je kan opbouwen via neuromusculaire adaptaties en/of hypertrofie. Beide soorten hebben een ander doel inzake krachtwinst waardoor de modaliteiten er anders zullen uitzien. Het is zo dat je bij een willekeurige contractie (onder invloed van ‘je wil’) niet al je spiervezels zal kunnen activeren om samen te trekken en kracht te leveren, dit zal ongeveer maar 70% van je spiervezels zijn. Door je maximale kracht op te bouwen a.d.h.v. neuromusculaire adaptaties via specifieke modaliteiten, zal je functionele aanpassingenontwikkelen doordat je meer spiervezels kunt activeren (die reeds bestaan) en zullen deze spiervezels gecoördineerder samentrekken (optimale samenwerking spiervezels) waardoor je geleverde kracht groter zal worden. Hypertrofie daarentegen draait om het vergroten van je bestaande spiervezels en het aanmaken van nieuwe spiervezels waardoor je spieren uitzetten en je spiermassa zal toenemen, zoals bodybuilders graag willen. Hier gaat het meer om een structurele aanpassing.

De minimale belasting nodig om een toename van de maximale kracht bij een beginnende sporter te verkrijgen, situeert zich rond de 30% van de 1RM. Een optimale aanpassing van de kracht verkrijg je met een belasting die heel wat hoger ligt tussen 60 en 100% van de 1RM.

Modaliteiten krachttraining 1

Basiskracht

Wanneer je start met krachttraining, focus je het best op het ontwikkelen van basiskracht. Dit versterkt je lichaam algemeen en dient als basis voor eventueel je maximale kracht (spierversterking of spiervolume) specifieker te vergroten. Onderstaande modaliteiten zijn dan ook algemeen bruikbaar voor een beginnende sporter. De intensiteit ligt niet te hoog zodat er niet te veel vermoeidheid wordt opgestapeld maar je wel je kracht traint. Verder wordt er voldoende rust voorzien tussen de reeksen zodat je lichaam zich nagenoeg volledig kan herstellen en de verbruikte energievoorraden de tijd krijgen zich opnieuw aan te vullen. Bij basiskracht wil je dus dat je spieren optimaal functioneren

Een mogelijke trainingsmethode voor deze soort kracht is constante belasting.

Basiskracht (tabel)

Neuromusculaire adaptaties: spierversterking

Om je maximale spierkracht specifieker te versterken kan je dit trainen via neuromusculaire adaptaties waarbij de focus ligt op volledige recuperatie. Doordat je spieren voldoende rust krijgen, kunnen ze optimaal functioneren bij elke oefening, de energievoorraden worden immers terug aangevuld. Als gevolg van deze training zal je meer spiervezels kunnen activeren en ze optimaal doen samenwerken (wat het doel is van maximale krachtontwikkeling via neuromusculaire adaptaties). De intensiteit ligt hoog (je wilt je maximale kracht trainen) maar je beperkt het aantal herhalingen en je voert veel reeksen uit. Nadelig hieraan is dat je je pezen en gewrichten zwaar belast. Bijgevolg zijn een goede basis en een goede uitvoering essentieel. Bij deze trainingsvorm is het van belang dat je je beperkt tot een aantal herhalingen dat je de oefening correct uitvoert. Wanneer je voelt dat dit niet lukt, stop je met je reeks (ookal heb je je vooropgestelde hoeveelheid herhalingen niet kunnen afronden). Kwaliteit staat centraal.

Mogelijke trainingsmethoden voor deze trainingsvorm zijn de trapsgewijze manier, de klassieke pyramide en de contrastmethode. 

Neuromusculaire adaptaties (tabel)

Hypertrofie: spiervolume

Als je graag visueel veel spieren wilt hebben, kan je verder gaan met hypertrofie. Hierbij is het van belang dat je deze trainingsvorm combineert met specifieke voeding, je moet namelijk bepaalde eiwitten binnen hebben voor optimale spieropbouw. Om spiervolume te creëren moet je je spieren echt uitputten, je moet het gevoel hebben na elke reeks dat je niet meer kan. Om deze reden ligt de rust tussen de reeksen laag zodat je niet volledig herstelt bent wanneer je een nieuwe reeks aanvangt. Op deze manier krijgt je lichaam de prikkel dat het structurele aanpassingen moet maken (spiervezels vergroten). De intensiteit ligt voldoende hoog voor het creëren van kracht, maar niet te hoog zodat je voldoende herhalingen kan uitvoeren om écht vermoeid te zijn. Het gebruik van een horizontale sequentie bewerkstelligt tevens deze lokale spiervermoeidheid.

Een mogelijke trainingsmethode voor hypertrofie is de constante belasting.

Hypertrofie (tabel)

Wanneer je zowel je maximale spierkracht wil ontwikkelen als je spiervolume, train je het best eerst hypertrofie gevolgd door neuromusculaire adaptaties. Door hypertrofie zal je spiermassa namelijk structureel worden aangepast (wat tegelijk gepaard gaat met een verstoring van je techniek), terwijl het bij maximale kracht via neuromusculaire adaptaties eerder gaat om functionele aanpassingen. Op deze manier kan je de vergrootte spiermassa door hypertrofie optimaal doen samenwerken via het neuromusculair trainen om zo je maximale kracht een extra boost te geven. Als je dit in omgekeerde volgorde zou uitvoeren, zal je eerst je spiervezels functioneler maken om ze dan te vergroten waardoor je je nieuwe spiervezels niet van een betere functie voorziet. Bijgevolg zou dit een gemiste kans zijn.

 

Explosieve kracht

Wanneer je voornamelijk zo snel mogelijk zoveel mogelijk kracht wil leveren, train je het best je explosieve kracht. Deze soort van krachttraining kan zeker ook gecombineerd worden in een algemeen krachttrainingsschema met basiskracht en krachtuithouding. Omdat het bij explosieve kracht voornamelijk draait rond snelheid, voer je deze oefeningen explosief uit en kies je het aantal herhalingen zo dat de uitvoering zijn ‘explosief’ karakter behoudt. Verder draait het net zoals bij de neuromusculaire adaptaties om de verbetering van de coördinatie (samenwerking) van de spiervezels waardoor je best je oefeningen in een verticale sequentie uitvoert en dat je voldoende rust zodat je je oefeningen kwalitatief kan uitvoeren.

Mogelijke trainingsmethodes voor explosieve kracht zijn constante belasting en trapsgewijze belasting.

Explosieve kracht (tabel)

 

Krachtuithouding

Voor krachtuithouding train je dan weer best meer in de lijn met de hypertrofietrainingen aangezien je ook hier je spieren wilt uitputten om ze zo structureel aan te passen (stijging van de energievoorraden). Het verschil is wel dat je voor je krachtuithouding traint met een lagere intensiteit. Lasten in de orde van 20 tot 60% van de 1RM leggen de nadruk op de ontwikkeling van krachtuithouding wanneer ze een groot aantal keren uitgevoerd worden aan een matig tempo. Je wil vermoeidheid creëren in je spieren waardoor je ook hier kiest voor korte rustpauzes en horizontale volgorde van je oefeningen (circuit). 

Een mogelijke trainingsmethode is ook hier de constante belasting. 

Krachtuithouding (tabel)

Keuze van oefeningen

Een training voor algemene spierversterking bevat gewoonlijk 6 tot 12 oefeningen waarvan een deel de grote spiergroepen trainen. Je legt de nadruk het best op de ontwikkeling van de rompspieren (verschillende buikspieren, lage rugspieren, schoudergordel) en de ledematen. Tevens is het belangrijk oefeningen te kiezen die het spierevenwicht in stand houden: je traint zowel je agonisten als je antagonisten om een onevenwicht tussen beide te vermijden en dus ook elk risico op verwonding. Als je bijvoorbeeld je quadriceps traint (grote dijbeenspier), moet je ook je hamstrings (achterste dijbeenspieren) trainen, hetzelfde geldt voor de biceps en triceps. Een agonist is een buigende spier die de beweging veroorzaakt, een antagonist is een strekkende spier die tegen de beweging van de agonist werkt.

Een algemeen krachttrainingsprogramma voor spierversterking is voldoende voor een vrijetijdssporter. Enkel als je traint voor een specifieke sport – zoals vele competitiesporters – kan je nadat je een algemeen krachtprogramma hebt doorlopen, specifieke spiergroepen trainen waarbij je je richt op het ontwikkelen van die spieren die aangesproken worden bij de sportbeoefening.  

 

Extra

Naast de klassieke krachttrainingsmethode zoals hierboven besproken, bestaan er ook nog heel wat (nieuwe) manieren om kracht te trainen met elk hun voordelen en nadelen. Aangezien deze methoden specifiek zijn en moeilijk zijn uit te voeren, wordt hier niet verder op in gegaan maar is het wel interessant te weten dat deze ook bestaan. Zo heb je de isometrische methode waarbij de statische kracht wordt getraind (geen lengteverandering spier) en er enkel krachtontwikkeling plaatsvindt in een specifieke gewrichtshoek, de isokinetische methode dat voornamelijk wordt gebruikt in de revalidatie en om kracht te meten, plyometrie om voornamelijk elastische kracht te ontwikkelen (springen op verschillende hoogten en dergelijke), electrostimulatie en whole-body vibration.

Vind een expert

 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Leysen Joppe

  Leysen Joppe

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Karel Pardaens

 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Raf Coremans

  Huisarts, Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Roel Jacobs

  Roel Jacobs

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Hamza Laamarti

  Diëtist
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Luc Baeyens

  Sportarts, Gynaecoloog
 • Peter Plessers

 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Gert Droessaert

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Johan Roeykens

 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Dorien Meeusen

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Mitch Malavolta

  Huisarts, Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Maaike Polspoel

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Gezond en Ethisch Sporten

 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Karl Brack

  Gynaecoloog
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • An Konings

  Sportarts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Voorzitter

  Inge De Ridder

  Sportdiëtist
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Jempi Wilssens

 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts

Gerelateerde items

Training
Apneu

Apneutraining: Acute en chronische effecten op inspanningstolerantie

Sporter Artikel Training Training
Sportgeneeskunde
Doping

Cardiovasculaire risico's van prestatie bevorderende middelen en dopinggebruik

Sporter Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Blessurepreventie
enkelverzwikking

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Sluiten