Welke soorten krachttrainingen bestaan er?

Welke soorten krachttrainingen bestaan er?

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Training Training

Wanneer je het over krachttraining hebt, denk je gewoonlijk aan gewichtheffen, powerlifting of bodybuilding. Nochtans hebben die diverse sportactiviteiten een verschillende doelstelling. De eerste twee doen de maximale kracht toenemen zodat steeds zwaardere lasten getild kunnen worden. Bodybuilding daarentegen, streeft de toename van het spiervolume na. In tegenstelling tot wat veel wordt gedacht, vergen beide doelstellingen verschillende oefenprogramma’s. Lees hier welke soorten krachttrainingen er bestaan en hoe deze worden opgebouwd. 

 
Drie soorten krachten

Krachttraining kan omschreven worden als de fysieke voorbereiding bestemd om een bepaald aantal kwaliteiten in verband met spierkracht te verbeteren. In die context worden drie aspecten van de spierkracht beschouwd:

  • De maximale kracht is de capaciteit om de grootst mogelijke spierspanning te ontwikkelen om een zo zwaar mogelijke last te verplaatsen tijdens één herhaling. Denk hierbij aan gewichtheffen, maar ook aan judo en toestelturnen.
  • De explosieve kracht is de capaciteit om een gegeven last met de grootst mogelijke snelheid te verplaatsen (spiervermogen). Denk maar aan kogelstoten en speerwerpen.
  • De krachtuithouding is de capaciteit om met een relatief lichte last een zo groot mogelijk aantal herhalingen uit te voeren binnen een bepaalde tijd of om krachtinspanningen zo lang mogelijk vol te houden. Denk maar aan roeien, kajak en zwemmen.

De soort krachttraining die je uitvoert hangt af van welke van bovenstaande krachten je (verder) wilt ontwikkelen, met andere woorden: wat is je doel? Omdat elke kracht zijn eigen specificiteit kent, worden de modaliteiten van de krachttraining zo aangepast dat je doel wordt bereikt. Dit kan bijvoorbeeld spierversterking zijn (voor de algemene fysieke conditie of voor een expliciete krachtsoort) in de specifieke toename van de maximale kracht, de explosieve kracht, de uithouding of al die kenmerken samen. Het doel van krachttraining kan er ook in bestaan om je spiermassa toe te nemen (hypertrofie).

 

Maximale krachttraining: spierkracht of -volume

Bij het starten van (maximale) krachttraining voor krachtwinst heb je een basis nodig, waarnaar verwezen wordt als basiskracht. Hierbij ligt de focus op het algemeen versterken van je lichaam waarbij je evenwicht creëert in de spierkracht rond je gewrichten en bouw je kracht op i.f.v. je algemene fitheid.

Wanneer je voldoende basiskracht hebt ontwikkeld, is de eventuele volgende stap doorgedreven maximale krachttraining, wat je kan opbouwen via neuromusculaire adaptaties en/of hypertrofie. Beide soorten hebben een ander doel inzake krachtwinst waardoor de modaliteiten er anders zullen uitzien. Het is zo dat je bij een willekeurige contractie (onder invloed van ‘je wil’) niet al je spiervezels zal kunnen activeren om samen te trekken en kracht te leveren, dit zal ongeveer maar 70% van je spiervezels zijn. Door je maximale kracht op te bouwen a.d.h.v. neuromusculaire adaptaties via specifieke modaliteiten, zal je functionele aanpassingenontwikkelen doordat je meer spiervezels kunt activeren (die reeds bestaan) en zullen deze spiervezels gecoördineerder samentrekken (optimale samenwerking spiervezels) waardoor je geleverde kracht groter zal worden. Hypertrofie daarentegen draait om het vergroten van je bestaande spiervezels en het aanmaken van nieuwe spiervezels waardoor je spieren uitzetten en je spiermassa zal toenemen, zoals bodybuilders graag willen. Hier gaat het meer om een structurele aanpassing.

De minimale belasting nodig om een toename van de maximale kracht bij een beginnende sporter te verkrijgen, situeert zich rond de 30% van de 1RM. Een optimale aanpassing van de kracht verkrijg je met een belasting die heel wat hoger ligt tussen 60 en 100% van de 1RM.

Modaliteiten krachttraining 1

Basiskracht

Wanneer je start met krachttraining, focus je het best op het ontwikkelen van basiskracht. Dit versterkt je lichaam algemeen en dient als basis voor eventueel je maximale kracht (spierversterking of spiervolume) specifieker te vergroten. Onderstaande modaliteiten zijn dan ook algemeen bruikbaar voor een beginnende sporter. De intensiteit ligt niet te hoog zodat er niet te veel vermoeidheid wordt opgestapeld maar je wel je kracht traint. Verder wordt er voldoende rust voorzien tussen de reeksen zodat je lichaam zich nagenoeg volledig kan herstellen en de verbruikte energievoorraden de tijd krijgen zich opnieuw aan te vullen. Bij basiskracht wil je dus dat je spieren optimaal functioneren

Een mogelijke trainingsmethode voor deze soort kracht is constante belasting.

Basiskracht (tabel)

Neuromusculaire adaptaties: spierversterking

Om je maximale spierkracht specifieker te versterken kan je dit trainen via neuromusculaire adaptaties waarbij de focus ligt op volledige recuperatie. Doordat je spieren voldoende rust krijgen, kunnen ze optimaal functioneren bij elke oefening, de energievoorraden worden immers terug aangevuld. Als gevolg van deze training zal je meer spiervezels kunnen activeren en ze optimaal doen samenwerken (wat het doel is van maximale krachtontwikkeling via neuromusculaire adaptaties). De intensiteit ligt hoog (je wilt je maximale kracht trainen) maar je beperkt het aantal herhalingen en je voert veel reeksen uit. Nadelig hieraan is dat je je pezen en gewrichten zwaar belast. Bijgevolg zijn een goede basis en een goede uitvoering essentieel. Bij deze trainingsvorm is het van belang dat je je beperkt tot een aantal herhalingen dat je de oefening correct uitvoert. Wanneer je voelt dat dit niet lukt, stop je met je reeks (ookal heb je je vooropgestelde hoeveelheid herhalingen niet kunnen afronden). Kwaliteit staat centraal.

Mogelijke trainingsmethoden voor deze trainingsvorm zijn de trapsgewijze manier, de klassieke pyramide en de contrastmethode. 

Neuromusculaire adaptaties (tabel)

Hypertrofie: spiervolume

Als je graag visueel veel spieren wilt hebben, kan je verder gaan met hypertrofie. Hierbij is het van belang dat je deze trainingsvorm combineert met specifieke voeding, je moet namelijk bepaalde eiwitten binnen hebben voor optimale spieropbouw. Om spiervolume te creëren moet je je spieren echt uitputten, je moet het gevoel hebben na elke reeks dat je niet meer kan. Om deze reden ligt de rust tussen de reeksen laag zodat je niet volledig herstelt bent wanneer je een nieuwe reeks aanvangt. Op deze manier krijgt je lichaam de prikkel dat het structurele aanpassingen moet maken (spiervezels vergroten). De intensiteit ligt voldoende hoog voor het creëren van kracht, maar niet te hoog zodat je voldoende herhalingen kan uitvoeren om écht vermoeid te zijn. Het gebruik van een horizontale sequentie bewerkstelligt tevens deze lokale spiervermoeidheid.

Een mogelijke trainingsmethode voor hypertrofie is de constante belasting.

Hypertrofie (tabel)

Wanneer je zowel je maximale spierkracht wil ontwikkelen als je spiervolume, train je het best eerst hypertrofie gevolgd door neuromusculaire adaptaties. Door hypertrofie zal je spiermassa namelijk structureel worden aangepast (wat tegelijk gepaard gaat met een verstoring van je techniek), terwijl het bij maximale kracht via neuromusculaire adaptaties eerder gaat om functionele aanpassingen. Op deze manier kan je de vergrootte spiermassa door hypertrofie optimaal doen samenwerken via het neuromusculair trainen om zo je maximale kracht een extra boost te geven. Als je dit in omgekeerde volgorde zou uitvoeren, zal je eerst je spiervezels functioneler maken om ze dan te vergroten waardoor je je nieuwe spiervezels niet van een betere functie voorziet. Bijgevolg zou dit een gemiste kans zijn.

 

Explosieve kracht

Wanneer je voornamelijk zo snel mogelijk zoveel mogelijk kracht wil leveren, train je het best je explosieve kracht. Deze soort van krachttraining kan zeker ook gecombineerd worden in een algemeen krachttrainingsschema met basiskracht en krachtuithouding. Omdat het bij explosieve kracht voornamelijk draait rond snelheid, voer je deze oefeningen explosief uit en kies je het aantal herhalingen zo dat de uitvoering zijn ‘explosief’ karakter behoudt. Verder draait het net zoals bij de neuromusculaire adaptaties om de verbetering van de coördinatie (samenwerking) van de spiervezels waardoor je best je oefeningen in een verticale sequentie uitvoert en dat je voldoende rust zodat je je oefeningen kwalitatief kan uitvoeren.

Mogelijke trainingsmethodes voor explosieve kracht zijn constante belasting en trapsgewijze belasting.

Explosieve kracht (tabel)

 

Krachtuithouding

Voor krachtuithouding train je dan weer best meer in de lijn met de hypertrofietrainingen aangezien je ook hier je spieren wilt uitputten om ze zo structureel aan te passen (stijging van de energievoorraden). Het verschil is wel dat je voor je krachtuithouding traint met een lagere intensiteit. Lasten in de orde van 20 tot 60% van de 1RM leggen de nadruk op de ontwikkeling van krachtuithouding wanneer ze een groot aantal keren uitgevoerd worden aan een matig tempo. Je wil vermoeidheid creëren in je spieren waardoor je ook hier kiest voor korte rustpauzes en horizontale volgorde van je oefeningen (circuit). 

Een mogelijke trainingsmethode is ook hier de constante belasting. 

Krachtuithouding (tabel)

Keuze van oefeningen

Een training voor algemene spierversterking bevat gewoonlijk 6 tot 12 oefeningen waarvan een deel de grote spiergroepen trainen. Je legt de nadruk het best op de ontwikkeling van de rompspieren (verschillende buikspieren, lage rugspieren, schoudergordel) en de ledematen. Tevens is het belangrijk oefeningen te kiezen die het spierevenwicht in stand houden: je traint zowel je agonisten als je antagonisten om een onevenwicht tussen beide te vermijden en dus ook elk risico op verwonding. Als je bijvoorbeeld je quadriceps traint (grote dijbeenspier), moet je ook je hamstrings (achterste dijbeenspieren) trainen, hetzelfde geldt voor de biceps en triceps. Een agonist is een buigende spier die de beweging veroorzaakt, een antagonist is een strekkende spier die tegen de beweging van de agonist werkt.

Een algemeen krachttrainingsprogramma voor spierversterking is voldoende voor een vrijetijdssporter. Enkel als je traint voor een specifieke sport – zoals vele competitiesporters – kan je nadat je een algemeen krachtprogramma hebt doorlopen, specifieke spiergroepen trainen waarbij je je richt op het ontwikkelen van die spieren die aangesproken worden bij de sportbeoefening.  

 

Extra

Naast de klassieke krachttrainingsmethode zoals hierboven besproken, bestaan er ook nog heel wat (nieuwe) manieren om kracht te trainen met elk hun voordelen en nadelen. Aangezien deze methoden specifiek zijn en moeilijk zijn uit te voeren, wordt hier niet verder op in gegaan maar is het wel interessant te weten dat deze ook bestaan. Zo heb je de isometrische methode waarbij de statische kracht wordt getraind (geen lengteverandering spier) en er enkel krachtontwikkeling plaatsvindt in een specifieke gewrichtshoek, de isokinetische methode dat voornamelijk wordt gebruikt in de revalidatie en om kracht te meten, plyometrie om voornamelijk elastische kracht te ontwikkelen (springen op verschillende hoogten en dergelijke), electrostimulatie en whole-body vibration.

Vind een expert

 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Jan Boon

  Huisarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Marc Schiltz

 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Karel Pardaens

 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Bruno D'Hulster

 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Charlotte Hoeman

  Diëtist
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • jana stevens

  Podoloog
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager blessurepreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Willy Coosemans

 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Carl De Crée

 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

  Sportarts
 • Vincent Metsers

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Jitse Maes

  Jitse Maes

  Huisarts, Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Erik Van Lierde

 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

  Huisarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Windy Lycke

 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • An Konings

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Ann Gillis

 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Marc Hemeryck

  Sportarts

Gerelateerde items

Training
Apneu

Apneutraining: Acute en chronische effecten op inspanningstolerantie

Sporter Artikel Training Training
Blessurepreventie
enkelverzwikking

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
Weerstandsband.png

Weerstandsbanden: waarvoor dienen ze?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Sluiten