Welke soorten krachttrainingen bestaan er?

Welke soorten krachttrainingen bestaan er?

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Training Training

Wanneer je het over krachttraining hebt, denk je gewoonlijk aan gewichtheffen, powerlifting of bodybuilding. Nochtans hebben die diverse sportactiviteiten een verschillende doelstelling. De eerste twee doen de maximale kracht toenemen zodat steeds zwaardere lasten getild kunnen worden. Bodybuilding daarentegen, streeft de toename van het spiervolume na. In tegenstelling tot wat veel wordt gedacht, vergen beide doelstellingen verschillende oefenprogramma’s. Lees hier welke soorten krachttrainingen er bestaan en hoe deze worden opgebouwd. 

 
Drie soorten krachten

Krachttraining kan omschreven worden als de fysieke voorbereiding bestemd om een bepaald aantal kwaliteiten in verband met spierkracht te verbeteren. In die context worden drie aspecten van de spierkracht beschouwd:

  • De maximale kracht is de capaciteit om de grootst mogelijke spierspanning te ontwikkelen om een zo zwaar mogelijke last te verplaatsen tijdens één herhaling. Denk hierbij aan gewichtheffen, maar ook aan judo en toestelturnen.
  • De explosieve kracht is de capaciteit om een gegeven last met de grootst mogelijke snelheid te verplaatsen (spiervermogen). Denk maar aan kogelstoten en speerwerpen.
  • De krachtuithouding is de capaciteit om met een relatief lichte last een zo groot mogelijk aantal herhalingen uit te voeren binnen een bepaalde tijd of om krachtinspanningen zo lang mogelijk vol te houden. Denk maar aan roeien, kajak en zwemmen.

De soort krachttraining die je uitvoert hangt af van welke van bovenstaande krachten je (verder) wilt ontwikkelen, met andere woorden: wat is je doel? Omdat elke kracht zijn eigen specificiteit kent, worden de modaliteiten van de krachttraining zo aangepast dat je doel wordt bereikt. Dit kan bijvoorbeeld spierversterking zijn (voor de algemene fysieke conditie of voor een expliciete krachtsoort) in de specifieke toename van de maximale kracht, de explosieve kracht, de uithouding of al die kenmerken samen. Het doel van krachttraining kan er ook in bestaan om je spiermassa toe te nemen (hypertrofie).

 

Maximale krachttraining: spierkracht of -volume

Bij het starten van (maximale) krachttraining voor krachtwinst heb je een basis nodig, waarnaar verwezen wordt als basiskracht. Hierbij ligt de focus op het algemeen versterken van je lichaam waarbij je evenwicht creëert in de spierkracht rond je gewrichten en bouw je kracht op i.f.v. je algemene fitheid.

Wanneer je voldoende basiskracht hebt ontwikkeld, is de eventuele volgende stap doorgedreven maximale krachttraining, wat je kan opbouwen via neuromusculaire adaptaties en/of hypertrofie. Beide soorten hebben een ander doel inzake krachtwinst waardoor de modaliteiten er anders zullen uitzien. Het is zo dat je bij een willekeurige contractie (onder invloed van ‘je wil’) niet al je spiervezels zal kunnen activeren om samen te trekken en kracht te leveren, dit zal ongeveer maar 70% van je spiervezels zijn. Door je maximale kracht op te bouwen a.d.h.v. neuromusculaire adaptaties via specifieke modaliteiten, zal je functionele aanpassingenontwikkelen doordat je meer spiervezels kunt activeren (die reeds bestaan) en zullen deze spiervezels gecoördineerder samentrekken (optimale samenwerking spiervezels) waardoor je geleverde kracht groter zal worden. Hypertrofie daarentegen draait om het vergroten van je bestaande spiervezels en het aanmaken van nieuwe spiervezels waardoor je spieren uitzetten en je spiermassa zal toenemen, zoals bodybuilders graag willen. Hier gaat het meer om een structurele aanpassing.

De minimale belasting nodig om een toename van de maximale kracht bij een beginnende sporter te verkrijgen, situeert zich rond de 30% van de 1RM. Een optimale aanpassing van de kracht verkrijg je met een belasting die heel wat hoger ligt tussen 60 en 100% van de 1RM.

Modaliteiten krachttraining 1

Basiskracht

Wanneer je start met krachttraining, focus je het best op het ontwikkelen van basiskracht. Dit versterkt je lichaam algemeen en dient als basis voor eventueel je maximale kracht (spierversterking of spiervolume) specifieker te vergroten. Onderstaande modaliteiten zijn dan ook algemeen bruikbaar voor een beginnende sporter. De intensiteit ligt niet te hoog zodat er niet te veel vermoeidheid wordt opgestapeld maar je wel je kracht traint. Verder wordt er voldoende rust voorzien tussen de reeksen zodat je lichaam zich nagenoeg volledig kan herstellen en de verbruikte energievoorraden de tijd krijgen zich opnieuw aan te vullen. Bij basiskracht wil je dus dat je spieren optimaal functioneren

Een mogelijke trainingsmethode voor deze soort kracht is constante belasting.

Basiskracht (tabel)

Neuromusculaire adaptaties: spierversterking

Om je maximale spierkracht specifieker te versterken kan je dit trainen via neuromusculaire adaptaties waarbij de focus ligt op volledige recuperatie. Doordat je spieren voldoende rust krijgen, kunnen ze optimaal functioneren bij elke oefening, de energievoorraden worden immers terug aangevuld. Als gevolg van deze training zal je meer spiervezels kunnen activeren en ze optimaal doen samenwerken (wat het doel is van maximale krachtontwikkeling via neuromusculaire adaptaties). De intensiteit ligt hoog (je wilt je maximale kracht trainen) maar je beperkt het aantal herhalingen en je voert veel reeksen uit. Nadelig hieraan is dat je je pezen en gewrichten zwaar belast. Bijgevolg zijn een goede basis en een goede uitvoering essentieel. Bij deze trainingsvorm is het van belang dat je je beperkt tot een aantal herhalingen dat je de oefening correct uitvoert. Wanneer je voelt dat dit niet lukt, stop je met je reeks (ookal heb je je vooropgestelde hoeveelheid herhalingen niet kunnen afronden). Kwaliteit staat centraal.

Mogelijke trainingsmethoden voor deze trainingsvorm zijn de trapsgewijze manier, de klassieke pyramide en de contrastmethode. 

Neuromusculaire adaptaties (tabel)

Hypertrofie: spiervolume

Als je graag visueel veel spieren wilt hebben, kan je verder gaan met hypertrofie. Hierbij is het van belang dat je deze trainingsvorm combineert met specifieke voeding, je moet namelijk bepaalde eiwitten binnen hebben voor optimale spieropbouw. Om spiervolume te creëren moet je je spieren echt uitputten, je moet het gevoel hebben na elke reeks dat je niet meer kan. Om deze reden ligt de rust tussen de reeksen laag zodat je niet volledig herstelt bent wanneer je een nieuwe reeks aanvangt. Op deze manier krijgt je lichaam de prikkel dat het structurele aanpassingen moet maken (spiervezels vergroten). De intensiteit ligt voldoende hoog voor het creëren van kracht, maar niet te hoog zodat je voldoende herhalingen kan uitvoeren om écht vermoeid te zijn. Het gebruik van een horizontale sequentie bewerkstelligt tevens deze lokale spiervermoeidheid.

Een mogelijke trainingsmethode voor hypertrofie is de constante belasting.

Hypertrofie (tabel)

Wanneer je zowel je maximale spierkracht wil ontwikkelen als je spiervolume, train je het best eerst hypertrofie gevolgd door neuromusculaire adaptaties. Door hypertrofie zal je spiermassa namelijk structureel worden aangepast (wat tegelijk gepaard gaat met een verstoring van je techniek), terwijl het bij maximale kracht via neuromusculaire adaptaties eerder gaat om functionele aanpassingen. Op deze manier kan je de vergrootte spiermassa door hypertrofie optimaal doen samenwerken via het neuromusculair trainen om zo je maximale kracht een extra boost te geven. Als je dit in omgekeerde volgorde zou uitvoeren, zal je eerst je spiervezels functioneler maken om ze dan te vergroten waardoor je je nieuwe spiervezels niet van een betere functie voorziet. Bijgevolg zou dit een gemiste kans zijn.

 

Explosieve kracht

Wanneer je voornamelijk zo snel mogelijk zoveel mogelijk kracht wil leveren, train je het best je explosieve kracht. Deze soort van krachttraining kan zeker ook gecombineerd worden in een algemeen krachttrainingsschema met basiskracht en krachtuithouding. Omdat het bij explosieve kracht voornamelijk draait rond snelheid, voer je deze oefeningen explosief uit en kies je het aantal herhalingen zo dat de uitvoering zijn ‘explosief’ karakter behoudt. Verder draait het net zoals bij de neuromusculaire adaptaties om de verbetering van de coördinatie (samenwerking) van de spiervezels waardoor je best je oefeningen in een verticale sequentie uitvoert en dat je voldoende rust zodat je je oefeningen kwalitatief kan uitvoeren.

Mogelijke trainingsmethodes voor explosieve kracht zijn constante belasting en trapsgewijze belasting.

Explosieve kracht (tabel)

 

Krachtuithouding

Voor krachtuithouding train je dan weer best meer in de lijn met de hypertrofietrainingen aangezien je ook hier je spieren wilt uitputten om ze zo structureel aan te passen (stijging van de energievoorraden). Het verschil is wel dat je voor je krachtuithouding traint met een lagere intensiteit. Lasten in de orde van 20 tot 60% van de 1RM leggen de nadruk op de ontwikkeling van krachtuithouding wanneer ze een groot aantal keren uitgevoerd worden aan een matig tempo. Je wil vermoeidheid creëren in je spieren waardoor je ook hier kiest voor korte rustpauzes en horizontale volgorde van je oefeningen (circuit). 

Een mogelijke trainingsmethode is ook hier de constante belasting. 

Krachtuithouding (tabel)

Keuze van oefeningen

Een training voor algemene spierversterking bevat gewoonlijk 6 tot 12 oefeningen waarvan een deel de grote spiergroepen trainen. Je legt de nadruk het best op de ontwikkeling van de rompspieren (verschillende buikspieren, lage rugspieren, schoudergordel) en de ledematen. Tevens is het belangrijk oefeningen te kiezen die het spierevenwicht in stand houden: je traint zowel je agonisten als je antagonisten om een onevenwicht tussen beide te vermijden en dus ook elk risico op verwonding. Als je bijvoorbeeld je quadriceps traint (grote dijbeenspier), moet je ook je hamstrings (achterste dijbeenspieren) trainen, hetzelfde geldt voor de biceps en triceps. Een agonist is een buigende spier die de beweging veroorzaakt, een antagonist is een strekkende spier die tegen de beweging van de agonist werkt.

Een algemeen krachttrainingsprogramma voor spierversterking is voldoende voor een vrijetijdssporter. Enkel als je traint voor een specifieke sport – zoals vele competitiesporters – kan je nadat je een algemeen krachtprogramma hebt doorlopen, specifieke spiergroepen trainen waarbij je je richt op het ontwikkelen van die spieren die aangesproken worden bij de sportbeoefening.  

 

Extra

Naast de klassieke krachttrainingsmethode zoals hierboven besproken, bestaan er ook nog heel wat (nieuwe) manieren om kracht te trainen met elk hun voordelen en nadelen. Aangezien deze methoden specifiek zijn en moeilijk zijn uit te voeren, wordt hier niet verder op in gegaan maar is het wel interessant te weten dat deze ook bestaan. Zo heb je de isometrische methode waarbij de statische kracht wordt getraind (geen lengteverandering spier) en er enkel krachtontwikkeling plaatsvindt in een specifieke gewrichtshoek, de isokinetische methode dat voornamelijk wordt gebruikt in de revalidatie en om kracht te meten, plyometrie om voornamelijk elastische kracht te ontwikkelen (springen op verschillende hoogten en dergelijke), electrostimulatie en whole-body vibration.

Vind een expert

 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Roel Jacobs

  Roel Jacobs

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Jos Benders

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Peter Plessers

 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ann Gillis

 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Maaike Polspoel

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Raf Coremans

  Huisarts, Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Trees Dooms

 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Jempi Wilssens

 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist, Bewegingsdeskundige, Andere
 • Karel Pardaens

 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Karl Brack

  Andere arts-specialist
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Marc Schiltz

 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts

Gerelateerde items

Training
Apneu

Apneutraining: Acute en chronische effecten op inspanningstolerantie

Sporter Artikel Training Training
Sportgeneeskunde
Doping

Cardiovasculaire risico's van prestatie bevorderende middelen en dopinggebruik

Sporter Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Blessurepreventie
enkelverzwikking

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Sluiten