Welke soorten krachttrainingen bestaan er?

Welke soorten krachttrainingen bestaan er?

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Training

Wanneer je het over krachttraining hebt, denk je gewoonlijk aan gewichtheffen, powerlifting of bodybuilding. Nochtans hebben die diverse sportactiviteiten een verschillende doelstelling. De eerste twee doen de maximale kracht toenemen zodat steeds zwaardere lasten getild kunnen worden. Bodybuilding daarentegen, streeft de toename van het spiervolume na. In tegenstelling tot wat veel wordt gedacht, vergen beide doelstellingen verschillende oefenprogramma’s. Lees hier welke soorten krachttrainingen er bestaan en hoe deze worden opgebouwd. 

 
Drie soorten krachten

Krachttraining kan omschreven worden als de fysieke voorbereiding bestemd om een bepaald aantal kwaliteiten in verband met spierkracht te verbeteren. In die context worden drie aspecten van de spierkracht beschouwd:

  • De maximale kracht is de capaciteit om de grootst mogelijke spierspanning te ontwikkelen om een zo zwaar mogelijke last te verplaatsen tijdens één herhaling. Denk hierbij aan gewichtheffen, maar ook aan judo en toestelturnen.
  • De explosieve kracht is de capaciteit om een gegeven last met de grootst mogelijke snelheid te verplaatsen (spiervermogen). Denk maar aan kogelstoten en speerwerpen.
  • De krachtuithouding is de capaciteit om met een relatief lichte last een zo groot mogelijk aantal herhalingen uit te voeren binnen een bepaalde tijd of om krachtinspanningen zo lang mogelijk vol te houden. Denk maar aan roeien, kajak en zwemmen.

De soort krachttraining die je uitvoert hangt af van welke van bovenstaande krachten je (verder) wilt ontwikkelen, met andere woorden: wat is je doel? Omdat elke kracht zijn eigen specificiteit kent, worden de modaliteiten van de krachttraining zo aangepast dat je doel wordt bereikt. Dit kan bijvoorbeeld spierversterking zijn (voor de algemene fysieke conditie of voor een expliciete krachtsoort) in de specifieke toename van de maximale kracht, de explosieve kracht, de uithouding of al die kenmerken samen. Het doel van krachttraining kan er ook in bestaan om je spiermassa toe te nemen (hypertrofie).

 

Maximale krachttraining: spierkracht of -volume

Bij het starten van (maximale) krachttraining voor krachtwinst heb je een basis nodig, waarnaar verwezen wordt als basiskracht. Hierbij ligt de focus op het algemeen versterken van je lichaam waarbij je evenwicht creëert in de spierkracht rond je gewrichten en bouw je kracht op i.f.v. je algemene fitheid.

Wanneer je voldoende basiskracht hebt ontwikkeld, is de eventuele volgende stap doorgedreven maximale krachttraining, wat je kan opbouwen via neuromusculaire adaptaties en/of hypertrofie. Beide soorten hebben een ander doel inzake krachtwinst waardoor de modaliteiten er anders zullen uitzien. Het is zo dat je bij een willekeurige contractie (onder invloed van ‘je wil’) niet al je spiervezels zal kunnen activeren om samen te trekken en kracht te leveren, dit zal ongeveer maar 70% van je spiervezels zijn. Door je maximale kracht op te bouwen a.d.h.v. neuromusculaire adaptaties via specifieke modaliteiten, zal je functionele aanpassingenontwikkelen doordat je meer spiervezels kunt activeren (die reeds bestaan) en zullen deze spiervezels gecoördineerder samentrekken (optimale samenwerking spiervezels) waardoor je geleverde kracht groter zal worden. Hypertrofie daarentegen draait om het vergroten van je bestaande spiervezels en het aanmaken van nieuwe spiervezels waardoor je spieren uitzetten en je spiermassa zal toenemen, zoals bodybuilders graag willen. Hier gaat het meer om een structurele aanpassing.

De minimale belasting nodig om een toename van de maximale kracht bij een beginnende sporter te verkrijgen, situeert zich rond de 30% van de 1RM. Een optimale aanpassing van de kracht verkrijg je met een belasting die heel wat hoger ligt tussen 60 en 100% van de 1RM.

Modaliteiten krachttraining 1

Basiskracht

Wanneer je start met krachttraining, focus je het best op het ontwikkelen van basiskracht. Dit versterkt je lichaam algemeen en dient als basis voor eventueel je maximale kracht (spierversterking of spiervolume) specifieker te vergroten. Onderstaande modaliteiten zijn dan ook algemeen bruikbaar voor een beginnende sporter. De intensiteit ligt niet te hoog zodat er niet te veel vermoeidheid wordt opgestapeld maar je wel je kracht traint. Verder wordt er voldoende rust voorzien tussen de reeksen zodat je lichaam zich nagenoeg volledig kan herstellen en de verbruikte energievoorraden de tijd krijgen zich opnieuw aan te vullen. Bij basiskracht wil je dus dat je spieren optimaal functioneren

Een mogelijke trainingsmethode voor deze soort kracht is constante belasting.

Basiskracht (tabel)

Neuromusculaire adaptaties: spierversterking

Om je maximale spierkracht specifieker te versterken kan je dit trainen via neuromusculaire adaptaties waarbij de focus ligt op volledige recuperatie. Doordat je spieren voldoende rust krijgen, kunnen ze optimaal functioneren bij elke oefening, de energievoorraden worden immers terug aangevuld. Als gevolg van deze training zal je meer spiervezels kunnen activeren en ze optimaal doen samenwerken (wat het doel is van maximale krachtontwikkeling via neuromusculaire adaptaties). De intensiteit ligt hoog (je wilt je maximale kracht trainen) maar je beperkt het aantal herhalingen en je voert veel reeksen uit. Nadelig hieraan is dat je je pezen en gewrichten zwaar belast. Bijgevolg zijn een goede basis en een goede uitvoering essentieel. Bij deze trainingsvorm is het van belang dat je je beperkt tot een aantal herhalingen dat je de oefening correct uitvoert. Wanneer je voelt dat dit niet lukt, stop je met je reeks (ookal heb je je vooropgestelde hoeveelheid herhalingen niet kunnen afronden). Kwaliteit staat centraal.

Mogelijke trainingsmethoden voor deze trainingsvorm zijn de trapsgewijze manier, de klassieke pyramide en de contrastmethode. 

Neuromusculaire adaptaties (tabel)

Hypertrofie: spiervolume

Als je graag visueel veel spieren wilt hebben, kan je verder gaan met hypertrofie. Hierbij is het van belang dat je deze trainingsvorm combineert met specifieke voeding, je moet namelijk bepaalde eiwitten binnen hebben voor optimale spieropbouw. Om spiervolume te creëren moet je je spieren echt uitputten, je moet het gevoel hebben na elke reeks dat je niet meer kan. Om deze reden ligt de rust tussen de reeksen laag zodat je niet volledig herstelt bent wanneer je een nieuwe reeks aanvangt. Op deze manier krijgt je lichaam de prikkel dat het structurele aanpassingen moet maken (spiervezels vergroten). De intensiteit ligt voldoende hoog voor het creëren van kracht, maar niet te hoog zodat je voldoende herhalingen kan uitvoeren om écht vermoeid te zijn. Het gebruik van een horizontale sequentie bewerkstelligt tevens deze lokale spiervermoeidheid.

Een mogelijke trainingsmethode voor hypertrofie is de constante belasting.

Hypertrofie (tabel)

Wanneer je zowel je maximale spierkracht wil ontwikkelen als je spiervolume, train je het best eerst hypertrofie gevolgd door neuromusculaire adaptaties. Door hypertrofie zal je spiermassa namelijk structureel worden aangepast (wat tegelijk gepaard gaat met een verstoring van je techniek), terwijl het bij maximale kracht via neuromusculaire adaptaties eerder gaat om functionele aanpassingen. Op deze manier kan je de vergrootte spiermassa door hypertrofie optimaal doen samenwerken via het neuromusculair trainen om zo je maximale kracht een extra boost te geven. Als je dit in omgekeerde volgorde zou uitvoeren, zal je eerst je spiervezels functioneler maken om ze dan te vergroten waardoor je je nieuwe spiervezels niet van een betere functie voorziet. Bijgevolg zou dit een gemiste kans zijn.

 

Explosieve kracht

Wanneer je voornamelijk zo snel mogelijk zoveel mogelijk kracht wil leveren, train je het best je explosieve kracht. Deze soort van krachttraining kan zeker ook gecombineerd worden in een algemeen krachttrainingsschema met basiskracht en krachtuithouding. Omdat het bij explosieve kracht voornamelijk draait rond snelheid, voer je deze oefeningen explosief uit en kies je het aantal herhalingen zo dat de uitvoering zijn ‘explosief’ karakter behoudt. Verder draait het net zoals bij de neuromusculaire adaptaties om de verbetering van de coördinatie (samenwerking) van de spiervezels waardoor je best je oefeningen in een verticale sequentie uitvoert en dat je voldoende rust zodat je je oefeningen kwalitatief kan uitvoeren.

Mogelijke trainingsmethodes voor explosieve kracht zijn constante belasting en trapsgewijze belasting.

Explosieve kracht (tabel)

 

Krachtuithouding

Voor krachtuithouding train je dan weer best meer in de lijn met de hypertrofietrainingen aangezien je ook hier je spieren wilt uitputten om ze zo structureel aan te passen (stijging van de energievoorraden). Het verschil is wel dat je voor je krachtuithouding traint met een lagere intensiteit. Lasten in de orde van 20 tot 60% van de 1RM leggen de nadruk op de ontwikkeling van krachtuithouding wanneer ze een groot aantal keren uitgevoerd worden aan een matig tempo. Je wil vermoeidheid creëren in je spieren waardoor je ook hier kiest voor korte rustpauzes en horizontale volgorde van je oefeningen (circuit). 

Een mogelijke trainingsmethode is ook hier de constante belasting. 

Krachtuithouding (tabel)

Keuze van oefeningen

Een training voor algemene spierversterking bevat gewoonlijk 6 tot 12 oefeningen waarvan een deel de grote spiergroepen trainen. Je legt de nadruk het best op de ontwikkeling van de rompspieren (verschillende buikspieren, lage rugspieren, schoudergordel) en de ledematen. Tevens is het belangrijk oefeningen te kiezen die het spierevenwicht in stand houden: je traint zowel je agonisten als je antagonisten om een onevenwicht tussen beide te vermijden en dus ook elk risico op verwonding. Als je bijvoorbeeld je quadriceps traint (grote dijbeenspier), moet je ook je hamstrings (achterste dijbeenspieren) trainen, hetzelfde geldt voor de biceps en triceps. Een agonist is een buigende spier die de beweging veroorzaakt, een antagonist is een strekkende spier die tegen de beweging van de agonist werkt.

Een algemeen krachttrainingsprogramma voor spierversterking is voldoende voor een vrijetijdssporter. Enkel als je traint voor een specifieke sport – zoals vele competitiesporters – kan je nadat je een algemeen krachtprogramma hebt doorlopen, specifieke spiergroepen trainen waarbij je je richt op het ontwikkelen van die spieren die aangesproken worden bij de sportbeoefening.  

 

Extra

Naast de klassieke krachttrainingsmethode zoals hierboven besproken, bestaan er ook nog heel wat (nieuwe) manieren om kracht te trainen met elk hun voordelen en nadelen. Aangezien deze methoden specifiek zijn en moeilijk zijn uit te voeren, wordt hier niet verder op in gegaan maar is het wel interessant te weten dat deze ook bestaan. Zo heb je de isometrische methode waarbij de statische kracht wordt getraind (geen lengteverandering spier) en er enkel krachtontwikkeling plaatsvindt in een specifieke gewrichtshoek, de isokinetische methode dat voornamelijk wordt gebruikt in de revalidatie en om kracht te meten, plyometrie om voornamelijk elastische kracht te ontwikkelen (springen op verschillende hoogten en dergelijke), electrostimulatie en whole-body vibration.

Vind een expert

 • Dominique Devriese

  Kinesitherapeut
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Trees Dooms

 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Willy Coosemans

 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Bruno D'Hulster

 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Johan Roeykens

 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Carl De Crée

 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Julie Zels

 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Jempi Wilssens

 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Karel Pardaens

 • Cedric Arijs

  Cedric Arijs

  Sportpsycholoog
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Wouter Eraly

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Windy Lycke

 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Joris De Win

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Roben dedecker

 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Justine Stevens

 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Lander Dewitte

  Sportarts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Katja Van Oostveldt

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts

Gerelateerde items

Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
Weerstandsband.png

Weerstandsbanden: waarvoor dienen ze?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
GF2Snow Week 6.png

Get Fit 2 Snow - Week 6

Sporter Artikel Snowboarden Skiën Blessurepreventie Training
Blessurepreventie
GF2Snow Week 5.png

Get Fit 2 Snow - Week 5

Sporter Artikel Snowboarden Skiën Blessurepreventie Training
Sluiten