Welke soorten krachttrainingen bestaan er?

Welke soorten krachttrainingen bestaan er?

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Training

Wanneer je het over krachttraining hebt, denk je gewoonlijk aan gewichtheffen, powerlifting of bodybuilding. Nochtans hebben die diverse sportactiviteiten een verschillende doelstelling. De eerste twee doen de maximale kracht toenemen zodat steeds zwaardere lasten getild kunnen worden. Bodybuilding daarentegen, streeft de toename van het spiervolume na. In tegenstelling tot wat veel wordt gedacht, vergen beide doelstellingen verschillende oefenprogramma’s. Lees hier welke soorten krachttrainingen er bestaan en hoe deze worden opgebouwd. 

 
Drie soorten krachten

Krachttraining kan omschreven worden als de fysieke voorbereiding bestemd om een bepaald aantal kwaliteiten in verband met spierkracht te verbeteren. In die context worden drie aspecten van de spierkracht beschouwd:

  • De maximale kracht is de capaciteit om de grootst mogelijke spierspanning te ontwikkelen om een zo zwaar mogelijke last te verplaatsen tijdens één herhaling. Denk hierbij aan gewichtheffen, maar ook aan judo en toestelturnen.
  • De explosieve kracht is de capaciteit om een gegeven last met de grootst mogelijke snelheid te verplaatsen (spiervermogen). Denk maar aan kogelstoten en speerwerpen.
  • De krachtuithouding is de capaciteit om met een relatief lichte last een zo groot mogelijk aantal herhalingen uit te voeren binnen een bepaalde tijd of om krachtinspanningen zo lang mogelijk vol te houden. Denk maar aan roeien, kajak en zwemmen.

De soort krachttraining die je uitvoert hangt af van welke van bovenstaande krachten je (verder) wilt ontwikkelen, met andere woorden: wat is je doel? Omdat elke kracht zijn eigen specificiteit kent, worden de modaliteiten van de krachttraining zo aangepast dat je doel wordt bereikt. Dit kan bijvoorbeeld spierversterking zijn (voor de algemene fysieke conditie of voor een expliciete krachtsoort) in de specifieke toename van de maximale kracht, de explosieve kracht, de uithouding of al die kenmerken samen. Het doel van krachttraining kan er ook in bestaan om je spiermassa toe te nemen (hypertrofie).

 

Maximale krachttraining: spierkracht of -volume

Bij het starten van (maximale) krachttraining voor krachtwinst heb je een basis nodig, waarnaar verwezen wordt als basiskracht. Hierbij ligt de focus op het algemeen versterken van je lichaam waarbij je evenwicht creëert in de spierkracht rond je gewrichten en bouw je kracht op i.f.v. je algemene fitheid.

Wanneer je voldoende basiskracht hebt ontwikkeld, is de eventuele volgende stap doorgedreven maximale krachttraining, wat je kan opbouwen via neuromusculaire adaptaties en/of hypertrofie. Beide soorten hebben een ander doel inzake krachtwinst waardoor de modaliteiten er anders zullen uitzien. Het is zo dat je bij een willekeurige contractie (onder invloed van ‘je wil’) niet al je spiervezels zal kunnen activeren om samen te trekken en kracht te leveren, dit zal ongeveer maar 70% van je spiervezels zijn. Door je maximale kracht op te bouwen a.d.h.v. neuromusculaire adaptaties via specifieke modaliteiten, zal je functionele aanpassingenontwikkelen doordat je meer spiervezels kunt activeren (die reeds bestaan) en zullen deze spiervezels gecoördineerder samentrekken (optimale samenwerking spiervezels) waardoor je geleverde kracht groter zal worden. Hypertrofie daarentegen draait om het vergroten van je bestaande spiervezels en het aanmaken van nieuwe spiervezels waardoor je spieren uitzetten en je spiermassa zal toenemen, zoals bodybuilders graag willen. Hier gaat het meer om een structurele aanpassing.

De minimale belasting nodig om een toename van de maximale kracht bij een beginnende sporter te verkrijgen, situeert zich rond de 30% van de 1RM. Een optimale aanpassing van de kracht verkrijg je met een belasting die heel wat hoger ligt tussen 60 en 100% van de 1RM.

Modaliteiten krachttraining 1

Basiskracht

Wanneer je start met krachttraining, focus je het best op het ontwikkelen van basiskracht. Dit versterkt je lichaam algemeen en dient als basis voor eventueel je maximale kracht (spierversterking of spiervolume) specifieker te vergroten. Onderstaande modaliteiten zijn dan ook algemeen bruikbaar voor een beginnende sporter. De intensiteit ligt niet te hoog zodat er niet te veel vermoeidheid wordt opgestapeld maar je wel je kracht traint. Verder wordt er voldoende rust voorzien tussen de reeksen zodat je lichaam zich nagenoeg volledig kan herstellen en de verbruikte energievoorraden de tijd krijgen zich opnieuw aan te vullen. Bij basiskracht wil je dus dat je spieren optimaal functioneren

Een mogelijke trainingsmethode voor deze soort kracht is constante belasting.

Basiskracht (tabel)

Neuromusculaire adaptaties: spierversterking

Om je maximale spierkracht specifieker te versterken kan je dit trainen via neuromusculaire adaptaties waarbij de focus ligt op volledige recuperatie. Doordat je spieren voldoende rust krijgen, kunnen ze optimaal functioneren bij elke oefening, de energievoorraden worden immers terug aangevuld. Als gevolg van deze training zal je meer spiervezels kunnen activeren en ze optimaal doen samenwerken (wat het doel is van maximale krachtontwikkeling via neuromusculaire adaptaties). De intensiteit ligt hoog (je wilt je maximale kracht trainen) maar je beperkt het aantal herhalingen en je voert veel reeksen uit. Nadelig hieraan is dat je je pezen en gewrichten zwaar belast. Bijgevolg zijn een goede basis en een goede uitvoering essentieel. Bij deze trainingsvorm is het van belang dat je je beperkt tot een aantal herhalingen dat je de oefening correct uitvoert. Wanneer je voelt dat dit niet lukt, stop je met je reeks (ookal heb je je vooropgestelde hoeveelheid herhalingen niet kunnen afronden). Kwaliteit staat centraal.

Mogelijke trainingsmethoden voor deze trainingsvorm zijn de trapsgewijze manier, de klassieke pyramide en de contrastmethode. 

Neuromusculaire adaptaties (tabel)

Hypertrofie: spiervolume

Als je graag visueel veel spieren wilt hebben, kan je verder gaan met hypertrofie. Hierbij is het van belang dat je deze trainingsvorm combineert met specifieke voeding, je moet namelijk bepaalde eiwitten binnen hebben voor optimale spieropbouw. Om spiervolume te creëren moet je je spieren echt uitputten, je moet het gevoel hebben na elke reeks dat je niet meer kan. Om deze reden ligt de rust tussen de reeksen laag zodat je niet volledig herstelt bent wanneer je een nieuwe reeks aanvangt. Op deze manier krijgt je lichaam de prikkel dat het structurele aanpassingen moet maken (spiervezels vergroten). De intensiteit ligt voldoende hoog voor het creëren van kracht, maar niet te hoog zodat je voldoende herhalingen kan uitvoeren om écht vermoeid te zijn. Het gebruik van een horizontale sequentie bewerkstelligt tevens deze lokale spiervermoeidheid.

Een mogelijke trainingsmethode voor hypertrofie is de constante belasting.

Hypertrofie (tabel)

Wanneer je zowel je maximale spierkracht wil ontwikkelen als je spiervolume, train je het best eerst hypertrofie gevolgd door neuromusculaire adaptaties. Door hypertrofie zal je spiermassa namelijk structureel worden aangepast (wat tegelijk gepaard gaat met een verstoring van je techniek), terwijl het bij maximale kracht via neuromusculaire adaptaties eerder gaat om functionele aanpassingen. Op deze manier kan je de vergrootte spiermassa door hypertrofie optimaal doen samenwerken via het neuromusculair trainen om zo je maximale kracht een extra boost te geven. Als je dit in omgekeerde volgorde zou uitvoeren, zal je eerst je spiervezels functioneler maken om ze dan te vergroten waardoor je je nieuwe spiervezels niet van een betere functie voorziet. Bijgevolg zou dit een gemiste kans zijn.

 

Explosieve kracht

Wanneer je voornamelijk zo snel mogelijk zoveel mogelijk kracht wil leveren, train je het best je explosieve kracht. Deze soort van krachttraining kan zeker ook gecombineerd worden in een algemeen krachttrainingsschema met basiskracht en krachtuithouding. Omdat het bij explosieve kracht voornamelijk draait rond snelheid, voer je deze oefeningen explosief uit en kies je het aantal herhalingen zo dat de uitvoering zijn ‘explosief’ karakter behoudt. Verder draait het net zoals bij de neuromusculaire adaptaties om de verbetering van de coördinatie (samenwerking) van de spiervezels waardoor je best je oefeningen in een verticale sequentie uitvoert en dat je voldoende rust zodat je je oefeningen kwalitatief kan uitvoeren.

Mogelijke trainingsmethodes voor explosieve kracht zijn constante belasting en trapsgewijze belasting.

Explosieve kracht (tabel)

 

Krachtuithouding

Voor krachtuithouding train je dan weer best meer in de lijn met de hypertrofietrainingen aangezien je ook hier je spieren wilt uitputten om ze zo structureel aan te passen (stijging van de energievoorraden). Het verschil is wel dat je voor je krachtuithouding traint met een lagere intensiteit. Lasten in de orde van 20 tot 60% van de 1RM leggen de nadruk op de ontwikkeling van krachtuithouding wanneer ze een groot aantal keren uitgevoerd worden aan een matig tempo. Je wil vermoeidheid creëren in je spieren waardoor je ook hier kiest voor korte rustpauzes en horizontale volgorde van je oefeningen (circuit). 

Een mogelijke trainingsmethode is ook hier de constante belasting. 

Krachtuithouding (tabel)

Keuze van oefeningen

Een training voor algemene spierversterking bevat gewoonlijk 6 tot 12 oefeningen waarvan een deel de grote spiergroepen trainen. Je legt de nadruk het best op de ontwikkeling van de rompspieren (verschillende buikspieren, lage rugspieren, schoudergordel) en de ledematen. Tevens is het belangrijk oefeningen te kiezen die het spierevenwicht in stand houden: je traint zowel je agonisten als je antagonisten om een onevenwicht tussen beide te vermijden en dus ook elk risico op verwonding. Als je bijvoorbeeld je quadriceps traint (grote dijbeenspier), moet je ook je hamstrings (achterste dijbeenspieren) trainen, hetzelfde geldt voor de biceps en triceps. Een agonist is een buigende spier die de beweging veroorzaakt, een antagonist is een strekkende spier die tegen de beweging van de agonist werkt.

Een algemeen krachttrainingsprogramma voor spierversterking is voldoende voor een vrijetijdssporter. Enkel als je traint voor een specifieke sport – zoals vele competitiesporters – kan je nadat je een algemeen krachtprogramma hebt doorlopen, specifieke spiergroepen trainen waarbij je je richt op het ontwikkelen van die spieren die aangesproken worden bij de sportbeoefening.  

 

Extra

Naast de klassieke krachttrainingsmethode zoals hierboven besproken, bestaan er ook nog heel wat (nieuwe) manieren om kracht te trainen met elk hun voordelen en nadelen. Aangezien deze methoden specifiek zijn en moeilijk zijn uit te voeren, wordt hier niet verder op in gegaan maar is het wel interessant te weten dat deze ook bestaan. Zo heb je de isometrische methode waarbij de statische kracht wordt getraind (geen lengteverandering spier) en er enkel krachtontwikkeling plaatsvindt in een specifieke gewrichtshoek, de isokinetische methode dat voornamelijk wordt gebruikt in de revalidatie en om kracht te meten, plyometrie om voornamelijk elastische kracht te ontwikkelen (springen op verschillende hoogten en dergelijke), electrostimulatie en whole-body vibration.

Vind een expert

 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Steven Van Raemdonck

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Jan De Decker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • David Vander Elst

  Sportkinesitherapeut
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Dominique Slock

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • André Dewit

  Sportarts
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Maryam Shahabpour

  Radioloog
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Glenn Van Laer

  Kinesitherapeut
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Anneleen Geerts

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Geert Vileyn

  Huisarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Rik Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Johan Roeykens

 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Kris Vandecasteele

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Benedicte Baelde

  Kinesitherapeut
 • Peter Plessers

 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Olivier Verborgt

  Orthopedisch chirurg
 • Marc Geenen
  Communicatiemanager

  Marc Geenen

 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • André Ausloos

  Sportarts
 • Herman Colpin

  Huisarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Cathy Kuppens

  Cardioloog
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Jan Mathieu

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Gustaaf Van Mechelen

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Danny Grimonpont

  Kinesitherapeut
 • Tom Decorte

  Kinesitherapeut
 • Veerle Palmers

  Podoloog
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Guy De Lendtdecker

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Julie Zels

 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Anne Mertens

  Huisarts
 • Willy Coosemans

 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Geert Potloot

  Sportarts
 • Joris De Win

  Sportarts
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Petra Bruggeman

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jo Verstuyft

  Apotheker
 • Sara Van Bostraeten

 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Frank Wezenbeek

  Kinesitherapeut
 • BV Dokter Simon Verdonck

  Sportarts
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Kathleen Merckaert

  Sportarts
 • Wouter Peters

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Ann Gillis

 • Lander Dewitte

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Erik Witvrouw

  Sportkinesitherapeut
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Roben dedecker

 • Kathy Velle

  Podoloog
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Ilse Cupers

  1&2
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kristiaan Vandenecker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Staf Moyson

  Sportkinesitherapeut
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Wouter Eraly

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Lianne De Mey

  1&2
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Luc Roland

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Thomas Van de Moortel

  Kinesitherapeut
 • Windy Lycke

 • Dominique Devriese

  Kinesitherapeut
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Carl De Crée

 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Ingrid Willems

  Podoloog
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Raf De Bruyn

  Sportarts
 • Ward Thorrez

  Kinesitherapeut
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Marc Schiltz

  2&3
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Justine Stevens

 • Ine Schops

  Osteopaat
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Mike Kamphuys

  Trainer
 • Axel Decraene

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Thomas Luyckx

  Orthopedisch chirurg
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Tijl Bertels

  Sportdiëtist
 • Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Simon Derycke

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Sofie Rummens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Karel Pardaens

  11&17&21
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts

Gerelateerde items

Training
Effect van leeftijd op de sportprestatie

Het effect van leeftijd op de prestatiecapaciteit

Sporter Blog Training
Training
Meer trainen, minder progressie_SG

Meer trainen, minder progressie: Mismatch in trainingsbelasting tussen coach en roeier

Sportprofessional Artikel Training
Training
Krachttraining bij kinderen en jongeren

Krachttraining bij kinderen en jongeren

Sporter Sportprofessional Artikel Training
Training
Veelzijdige ontwikkeling vs. vroegtijdige specialisatie.png

Veelzijdige ontwikkeling vs. vroegtijdige specialisatie

Sporter Sportprofessional Artikel Training
Sluiten