Hoe bouw ik een krachtschema op?

Hoe bouw ik een krachtschema op?

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Training Training

Wanneer je start met krachttraining moet je rekening houden met verscheidene zaken. Om deze reden is het interessant eens na te gaan wat nu juist belangrijk is bij het opstellen van een krachttrainingsprogramma en wat de richtlijnen en raadgevingen hieromtrent zijn. Hier vind je een kort stappenplan om jouw specifiek krachtschema te bepalen, gevolgd door algemene richtlijnen en praktische raadgevingen om je krachttraining tot een goed einde te brengen.

Vooraleer je verder leest is het nog van belang mee te geven dat er mogelijke risico’s verbonden zijn aan krachttraining. Om deze reden worden personen die geen enkele ervaring hebben met dit type van training, bij aanvang best bijgestaan door een ervaren begeleider. Het gebruik van goede oefeningen en een correcte uitvoering zijn immers essentieel. Kijk eveneens zeker eens op Ga voor 10.

 

Stappenplan

STAP 1: Wat is mijn doel?

Zoals het geval is bij elke nieuwigheid, stel je een haalbaar doel. Misschien wil je aan krachttraining doen voor een algemene verbetering van je fysiek of eerder i.f.v. een bepaalde sport? Heb je bepaalde blessures? Zijn er bepaalde zones van je lichaam die je belangrijk vindt?

Een mogelijkheid is dat je de soort kracht bepaalt die je graag wilt trainen, zie Verschillende soorten krachttraining. Dit is uiteraard afhankelijk van je niveau en sport. Wanneer je een beginneling bent, kies je het best voor het trainen van je basiskracht. Als je doelt op het verbeteren van je algemene fysiek, train je basiskracht eventueel in combinatie met explosieve kracht en krachtuithouding. Heb je reeds een basis ontwikkeld en wil je graag spiermassa bijkrijgen, kies je voor hypertrofietraining. 

STAP 2: Keuze van de oefeningen

Je kiest je oefeningen voornamelijk i.f.v. je doelstellingen, maar ook i.f.v. je eigen voorkeuren en je trainingsniveau. Als beginnende sporter start je het best met basiskracht waarbij wordt gewerkt aan toestellen met een vast gewicht (krachttoestellen: gesloten keten) of met eigen lichaamsgewicht waarbij alle grote spiergroepen worden getraind.  Zowel de houdingsspieren (rompspieren), de spieren rond de grote gewrichten (schouder- en heupspieren) en de spieren van de ledematen (arm- en beenspieren) moeten aan bod komen. Allereerst moet de aandacht wel gaan naar de houdingsspieren en de spieren van de schouders en heupen aangezien zij in je dagelijkse sedentaire leven het minst aangesproken worden. Hierna kan je eventueel overgaan naar een open keten met een licht gewicht als voorbereiding voor doorgedreven krachttraining. 

STAP 3: Volgorde van je oefeningen

De volgorde van je oefeningen binnen een training zijn van groot belang omdat ze een invloed heeft op het blessurerisico en je vermoeidheid waardoor je een daling krijgt van je werkcapaciteit. Er zijn verschillende basisprincipes die gelden bij het bepalen van de volgorde van je oefeningen waarbij dezelfde spiergroepen nooit na elkaar worden belast:

  • Oefeningen voor de grote spiergroepen van een bepaald lichaamsdeel komen eerst aan bod. Daarna de oefeningen voor de kleinere spiermassa’s.
  • Je zorgt voor een afwisseling van oefeningen die agonisten (buigers) en de antagonisten (strekkers) belasten.
  • Je streeft het best naar een afwisseling tussen oefeningen die het bovenlichaam en het onderlichaam belasten.
  • De complexe oefeningen (die meerdere gewrichten belasten) komen voor de oefeningen die slechts één gewricht belasten.
  • De oefeningen voor de spiergroepen die relatief zwakker zijn komen voor de oefeningen van je relatief sterkere spiergroepen.
  • Eerst train je de oefeningen met hoge belastingsintensiteit waarna de oefeningen met lagere belastingsintensiteit volgen.

STAP 4: Bepalen van de oefenmodaliteiten

Je krachttraining bestaat steeds uit een algemene cardiovasculaire opwarming (dit kan bijvoorbeeld 3 minuutjes springtouwen zijn of trappenlopen), gevolgd door een lichte stretching. Als beginneling is het interessant om daarna een specifieke warming-up te voorzien waarbij je één reeks van de oefeningen uitvoert aan een lager %1RM. Hierna wordt de eigenlijke krachttraining uitgevoerd gekoppeld aan de vooropgestelde haalbare doelstelling. Als afsluiter stretch je je spier licht. Als beginner gebruik je het best geen te zware gewichten zodat je je kan concentreren op de bewegingstechniek en train je 2 tot 3 keer per week. De vragen zoals Hoeveel herhalingen per reeks? Hoeveel reeksen? Hoeveel rust tussen de reeksen? Volgorde van mijn oefeningen?, beantwoord je het met de modaliteit van basiskracht. 

Basiskracht (tabel)


STAP 5: Keuze van de organisatievorm

Je kiest je organisatievorm o.b.v. je vooropgestelde soort kracht die je traint, rekening houdend met diens modaliteiten. Zo kan je een circuittraining uitvoeren of eerder een stationstraining (geïsoleerde oefeningen). Je maakt gebruik van vaste tussentijden en pauzes, van een vast aantal herhalingen en je kan werken met of zonder tijdsdruk. 

 

Algemene richtlijnen (voor beginners)

1. Goede dosering

Voornamelijk wanneer je start met krachttraining moet je bijzondere aandacht hebben voor de goede dosering van de oefenmodaliteiten (last, aantal herhalingen, aantal reeksen, aantal oefeningen, snelheid van uitvoering, opeenvolging van de oefeningen).
 

2. Goede opwarming

Een goede opwarming is ook bij krachttraining van groot belang. Aangezien het een zeer intensieve vorm is van trainen en veel energie vraagt van je lichaam, moet je je lichaam en spieren warm krijgen vooraleer je start met je krachttraining. Wanneer je spieren niet zijn opgewarmd, vergroot het risico op blessures. Na een goede opwarming stretch je.
 

3. Bij pijn of kramp: stoppen

Krampen of spierpijnen is een teken van je lichaam dat het de training/oefening/beweging niet (meer) aankan. Bij het minste gevoel van krampen of spierpijnen staak je dan ook je krachttraining.
 

4. Ken je zwakke punten

Iedereen heeft ooit wel een blessure gehad of heeft een zwakker gewricht. Zo vermijd je bijvoorbeeld zo veel mogelijk diepe kniebuigingen wanneer je zwakke kniegewrichten hebt.

5. Goed en stevig schoeisel

Je beschermt het best je voet- en enkelgewrichten door een aangepast schoeisel met verhoogde hiel of door gebruik te maken van een voetplankje.
 

6. Techniek staat centraal

Het allerbelangrijkste aandachtspunt om het risico op blessures te beperken en zoveel mogelijk krachtwinst te genereren, is je techniek. De uitvoeringen van je oefeningen moeten technisch correct zijn waarbij je een goede houding hanteert. Om deze reden is het sterk aangeraden om als beginner te werken met een begeleider of de techniek van je oefeningen zelf goed te bestuderen en dan uiteraard ook op te volgen. In het begin focus je dan ook op het correct uitvoeren van je oefeningen, hierna kan je overgaan naar het progressief opdrijven van de belasting van je oefeningen

Wanneer je voelt dat de oefening niet meer technisch haalbaar is, stop je met je aantal herhalingen zodat de kwaliteit van je krachttraining voldoende hoog blijft. Idealiter stop je één à twee herhalingen voor technisch falen. Dit punt kan je herkennen doordat je dan meestal een compensatiebeweging zal uitvoeren om de oefening toch nog te kunnen uitvoeren. Deze vermijd je het best om blessurevrij te blijven.
 

7. Progressief de belasting opdrijven

Wanneer je de techniek van je oefeningen goed beheert, kan je je krachttraining progressief zwaarder maken met oog op krachtwinst. Je wilt namelijk je spieren geleidelijk overbelasten zodat je steeds meer en meer kracht opbouwt. Zo kan je je onder andere richten op het uitvoeren van meer herhalingen of van meer reeksen, minder rust nemen tussen de reeksen of meer gewicht verplaatsen.
 

8. Oefen veelzijdig

Je ontwikkelt het best kracht over je hele lichaam waarbij je zwakke gewrichten (voeten, enkels, ellebogen) zoveel mogelijk worden bespaard.

9. Core stability

Je wervelzuil vormt letterlijk de ruggengraat van je lichaam en is ontzettend belangrijk voor je lichaam en je houding. Het is dan ook van groot belang dat je je wervelzuil versterkt door systematisch je rompspieren te oefenen. Je kan dit tevens gewoon thuis uitvoeren door te planken en evenwichtsoefeningen uit te voeren op een halve bal zodat je je core versterkt. Wanneer je alle oefeningen uitvoert van je krachtschema is het van belang steeds op je houding te letten. De rug moet bijvoorbeeld gestrekt blijven bij oefeningen waarbij de wervelzuil sterk wordt belast om op die manier de stabiliteit te verbeteren en de druk op de tussenwervelschuiven te verminderen.

10. Variatie

Er bestaan ontelbaar veel oefeningen voor al je spiergroepen. Breng dan ook variatie in je oefeningen – mits je deze technisch correct uitvoert – door verschillende oefeningen voor dezelfde spiergroepen af te wisselen tussen de trainingen (niet altijd de squat voor je quadriceps of push-up voor je armspieren). Verder kan je ook variatie in je oefeningen brengen door te spelen met verschillende trainingsmethoden en de opbouw van je trainingen. Zorg er vooral voor dat je trainingen leuk en doelgericht zijn, alleen zo hou je het trainen vol.

 

Praktische raadgevingen

Uitvoering

Het is belangrijk dat elke oefening correct uitgevoerd wordt, de meeste letsels komen immers voor door een verkeerde uitvoering. Concreet is het aan te raden om elke beweging eerst met een lichte belasting aan te leren. Dat minimaliseert niet alleen het risico op blessures, maar ook om de gehoopte krachtwinst te bereiken door het vermijden van compensatiebewegingen. In die context is het interessant erop te wijzen dat fitnesstoestellen (bv. Life-fitness, Cybex, Technogym, enz.) even doeltreffend zijn als losse gewichten (halters), maar ze meer zekerheid bieden op een correct bewegingsverloop voor de beginner. Het is tevens aan te raden om de oefening uit te voeren volgens de grootste amplitude toegelaten door het gewricht, zodat je de kracht over het hele bereik van de beweging kan vergroten. Onder die voorwaarden ontstaat er ook geen negatieve weerslag op de souplesse van de spieren in tegenstelling tot wat er gebeurt wanneer de oefeningen uitgevoerd worden over een beperkt bereikt.

Ademhaling

Veel (beginnende) sporters blokkeren bijna automatisch de ademhaling bij het tillen van een (relatief) zware last. In vaktaal wordt er gepraat over het zogenaamde Valsalva-manoeuvre. Tijdens dit manoeuvre kan de bloeddruk zeer hoge waarden bereiken en een overbelasting van het hart veroorzaken. Een volledige blokkering van de ademhaling moet dus vermeden worden. Dit kan je bekomen door bewust op je ademhaling te letten en je aan de frequentie van de beweging aan te passen. De regel is dat je uitademt bij de grootste krachtontwikkeling (meestal bij het inzetten van de beweging) en inademt bij de terugkeer naar de beginpositie. Voor het merendeel van de oefeningen (bijvoorbeeld liggend opdrukken, squat), adem je dus uit tijdens het opdrukken van het gewicht (de actieve fase) en adem je in bij het tegenhouden van het gewicht (terugkeer naar beginpositie). Voor andere oefeningen (bijvoorbeeld bepaalde rugspieroefeningen) is het net omgekeerd.
 

Progressie

Een klassieke beginnersfout bestaat erin om met een te grote intensiteit een programma te starten. De vermoeidheid en de pijn die daarop volgen werken dikwijls ontmoedigend. Daarom komt er het op aan om zeer progressief te beginnen en op te bouwen. Idealiter worden de twee eerste trainingen gewijd aan het aanleren van de oefeningen en het bepalen van de startbelasting. Tijdens de volgende sessie doe je één reeks per oefening met een weerstand die 12 tot 15 herhalingen toelaat. Langere reeksen (tot 20 herhalingen) worden aangeraden voor de rompspieren (buik en lage rugspieren) omdat ze een meer statische rol hebben dan de spieren van de ledematen. Daarna verhoog je, met behoud van dezelfde belasting, van week tot week (of per twee trainingen) het aantal reeksen per oefening tot je het vooraf bepaalde aantal bereikt hebt (in het algemeen 3 tot 6 reeksen). In dat stadium kan de belasting progressief van training tot training opgedreven worden zonder verandering van het aantal reeksen en herhalingen. Na ongeveer 2 tot 3 maanden training met een constante belasting, evolueer je naar een trapsgewijze manier van trainen. Pas nadien en alléén wanneer er geen (medische) tegenindicaties zijn, kan je de overstap naar een training van het piramidale type overwegen. 

De progressie van een trainingsprogramma (volume en dan belasting) en van de werkwijzen is de beste garantie voor een constante ontwikkeling van de spierkracht. Een krachttrainingsprogramma biedt geen vooruitgang meer na twee tot drie maanden identiek werken.

Vind een expert

 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Karl Brack

  Gynaecoloog
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Jempi Wilssens

 • Erik Van Lierde

 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Mitch Malavolta

  Huisarts, Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luc Baeyens

  Sportarts, Gynaecoloog
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Willy Coosemans

 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Gezond en Ethisch Sporten

 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Maaike Polspoel

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Hamza Laamarti

  Diëtist
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Leysen Joppe

  Leysen Joppe

  Diëtist, Sportdiëtist
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Marc Schiltz

 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Plessers

 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Roel Jacobs

  Roel Jacobs

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Raf Coremans

  Huisarts, Sportarts
 • Voorzitter

  Inge De Ridder

  Sportdiëtist
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Johan Wens

  Huisarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • An Konings

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Dorien Meeusen

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Karel Pardaens

 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Johan Roeykens

 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Gert Droessaert

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Nathalie Odeur

  Huisarts

Gerelateerde items

Training
Apneu

Apneutraining: Acute en chronische effecten op inspanningstolerantie

Sporter Artikel Training Training
Sportgeneeskunde
Doping

Cardiovasculaire risico's van prestatie bevorderende middelen en dopinggebruik

Sporter Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Blessurepreventie
enkelverzwikking

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Sluiten