Hoe bouw ik een krachtschema op?

Hoe bouw ik een krachtschema op?

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Training

Wanneer je start met krachttraining moet je rekening houden met verscheidene zaken. Om deze reden is het interessant eens na te gaan wat nu juist belangrijk is bij het opstellen van een krachttrainingsprogramma en wat de richtlijnen en raadgevingen hieromtrent zijn. Hier vind je een kort stappenplan om jouw specifiek krachtschema te bepalen, gevolgd door algemene richtlijnen en praktische raadgevingen om je krachttraining tot een goed einde te brengen.

Vooraleer je verder leest is het nog van belang mee te geven dat er mogelijke risico’s verbonden zijn aan krachttraining. Om deze reden worden personen die geen enkele ervaring hebben met dit type van training, bij aanvang best bijgestaan door een ervaren begeleider. Het gebruik van goede oefeningen en een correcte uitvoering zijn immers essentieel. Kijk eveneens zeker eens op Ga voor 10.

 

Stappenplan

STAP 1: Wat is mijn doel?

Zoals het geval is bij elke nieuwigheid, stel je een haalbaar doel. Misschien wil je aan krachttraining doen voor een algemene verbetering van je fysiek of eerder i.f.v. een bepaalde sport? Heb je bepaalde blessures? Zijn er bepaalde zones van je lichaam die je belangrijk vindt?

Een mogelijkheid is dat je de soort kracht bepaalt die je graag wilt trainen, zie Verschillende soorten krachttraining. Dit is uiteraard afhankelijk van je niveau en sport. Wanneer je een beginneling bent, kies je het best voor het trainen van je basiskracht. Als je doelt op het verbeteren van je algemene fysiek, train je basiskracht eventueel in combinatie met explosieve kracht en krachtuithouding. Heb je reeds een basis ontwikkeld en wil je graag spiermassa bijkrijgen, kies je voor hypertrofietraining. 

STAP 2: Keuze van de oefeningen

Je kiest je oefeningen voornamelijk i.f.v. je doelstellingen, maar ook i.f.v. je eigen voorkeuren en je trainingsniveau. Als beginnende sporter start je het best met basiskracht waarbij wordt gewerkt aan toestellen met een vast gewicht (krachttoestellen: gesloten keten) of met eigen lichaamsgewicht waarbij alle grote spiergroepen worden getraind.  Zowel de houdingsspieren (rompspieren), de spieren rond de grote gewrichten (schouder- en heupspieren) en de spieren van de ledematen (arm- en beenspieren) moeten aan bod komen. Allereerst moet de aandacht wel gaan naar de houdingsspieren en de spieren van de schouders en heupen aangezien zij in je dagelijkse sedentaire leven het minst aangesproken worden. Hierna kan je eventueel overgaan naar een open keten met een licht gewicht als voorbereiding voor doorgedreven krachttraining. 

STAP 3: Volgorde van je oefeningen

De volgorde van je oefeningen binnen een training zijn van groot belang omdat ze een invloed heeft op het blessurerisico en je vermoeidheid waardoor je een daling krijgt van je werkcapaciteit. Er zijn verschillende basisprincipes die gelden bij het bepalen van de volgorde van je oefeningen waarbij dezelfde spiergroepen nooit na elkaar worden belast:

  • Oefeningen voor de grote spiergroepen van een bepaald lichaamsdeel komen eerst aan bod. Daarna de oefeningen voor de kleinere spiermassa’s.
  • Je zorgt voor een afwisseling van oefeningen die agonisten (buigers) en de antagonisten (strekkers) belasten.
  • Je streeft het best naar een afwisseling tussen oefeningen die het bovenlichaam en het onderlichaam belasten.
  • De complexe oefeningen (die meerdere gewrichten belasten) komen voor de oefeningen die slechts één gewricht belasten.
  • De oefeningen voor de spiergroepen die relatief zwakker zijn komen voor de oefeningen van je relatief sterkere spiergroepen.
  • Eerst train je de oefeningen met hoge belastingsintensiteit waarna de oefeningen met lagere belastingsintensiteit volgen.

STAP 4: Bepalen van de oefenmodaliteiten

Je krachttraining bestaat steeds uit een algemene cardiovasculaire opwarming (dit kan bijvoorbeeld 3 minuutjes springtouwen zijn of trappenlopen), gevolgd door een lichte stretching. Als beginneling is het interessant om daarna een specifieke warming-up te voorzien waarbij je één reeks van de oefeningen uitvoert aan een lager %1RM. Hierna wordt de eigenlijke krachttraining uitgevoerd gekoppeld aan de vooropgestelde haalbare doelstelling. Als afsluiter stretch je je spier licht. Als beginner gebruik je het best geen te zware gewichten zodat je je kan concentreren op de bewegingstechniek en train je 2 tot 3 keer per week. De vragen zoals Hoeveel herhalingen per reeks? Hoeveel reeksen? Hoeveel rust tussen de reeksen? Volgorde van mijn oefeningen?, beantwoord je het met de modaliteit van basiskracht. 

Basiskracht (tabel)


STAP 5: Keuze van de organisatievorm

Je kiest je organisatievorm o.b.v. je vooropgestelde soort kracht die je traint, rekening houdend met diens modaliteiten. Zo kan je een circuittraining uitvoeren of eerder een stationstraining (geïsoleerde oefeningen). Je maakt gebruik van vaste tussentijden en pauzes, van een vast aantal herhalingen en je kan werken met of zonder tijdsdruk. 

 

Algemene richtlijnen (voor beginners)

1. Goede dosering

Voornamelijk wanneer je start met krachttraining moet je bijzondere aandacht hebben voor de goede dosering van de oefenmodaliteiten (last, aantal herhalingen, aantal reeksen, aantal oefeningen, snelheid van uitvoering, opeenvolging van de oefeningen).
 

2. Goede opwarming

Een goede opwarming is ook bij krachttraining van groot belang. Aangezien het een zeer intensieve vorm is van trainen en veel energie vraagt van je lichaam, moet je je lichaam en spieren warm krijgen vooraleer je start met je krachttraining. Wanneer je spieren niet zijn opgewarmd, vergroot het risico op blessures. Na een goede opwarming stretch je.
 

3. Bij pijn of kramp: stoppen

Krampen of spierpijnen is een teken van je lichaam dat het de training/oefening/beweging niet (meer) aankan. Bij het minste gevoel van krampen of spierpijnen staak je dan ook je krachttraining.
 

4. Ken je zwakke punten

Iedereen heeft ooit wel een blessure gehad of heeft een zwakker gewricht. Zo vermijd je bijvoorbeeld zo veel mogelijk diepe kniebuigingen wanneer je zwakke kniegewrichten hebt.

5. Goed en stevig schoeisel

Je beschermt het best je voet- en enkelgewrichten door een aangepast schoeisel met verhoogde hiel of door gebruik te maken van een voetplankje.
 

6. Techniek staat centraal

Het allerbelangrijkste aandachtspunt om het risico op blessures te beperken en zoveel mogelijk krachtwinst te genereren, is je techniek. De uitvoeringen van je oefeningen moeten technisch correct zijn waarbij je een goede houding hanteert. Om deze reden is het sterk aangeraden om als beginner te werken met een begeleider of de techniek van je oefeningen zelf goed te bestuderen en dan uiteraard ook op te volgen. In het begin focus je dan ook op het correct uitvoeren van je oefeningen, hierna kan je overgaan naar het progressief opdrijven van de belasting van je oefeningen

Wanneer je voelt dat de oefening niet meer technisch haalbaar is, stop je met je aantal herhalingen zodat de kwaliteit van je krachttraining voldoende hoog blijft. Idealiter stop je één à twee herhalingen voor technisch falen. Dit punt kan je herkennen doordat je dan meestal een compensatiebeweging zal uitvoeren om de oefening toch nog te kunnen uitvoeren. Deze vermijd je het best om blessurevrij te blijven.
 

7. Progressief de belasting opdrijven

Wanneer je de techniek van je oefeningen goed beheert, kan je je krachttraining progressief zwaarder maken met oog op krachtwinst. Je wilt namelijk je spieren geleidelijk overbelasten zodat je steeds meer en meer kracht opbouwt. Zo kan je je onder andere richten op het uitvoeren van meer herhalingen of van meer reeksen, minder rust nemen tussen de reeksen of meer gewicht verplaatsen.
 

8. Oefen veelzijdig

Je ontwikkelt het best kracht over je hele lichaam waarbij je zwakke gewrichten (voeten, enkels, ellebogen) zoveel mogelijk worden bespaard.

9. Core stability

Je wervelzuil vormt letterlijk de ruggengraat van je lichaam en is ontzettend belangrijk voor je lichaam en je houding. Het is dan ook van groot belang dat je je wervelzuil versterkt door systematisch je rompspieren te oefenen. Je kan dit tevens gewoon thuis uitvoeren door te planken en evenwichtsoefeningen uit te voeren op een halve bal zodat je je core versterkt. Wanneer je alle oefeningen uitvoert van je krachtschema is het van belang steeds op je houding te letten. De rug moet bijvoorbeeld gestrekt blijven bij oefeningen waarbij de wervelzuil sterk wordt belast om op die manier de stabiliteit te verbeteren en de druk op de tussenwervelschuiven te verminderen.

10. Variatie

Er bestaan ontelbaar veel oefeningen voor al je spiergroepen. Breng dan ook variatie in je oefeningen – mits je deze technisch correct uitvoert – door verschillende oefeningen voor dezelfde spiergroepen af te wisselen tussen de trainingen (niet altijd de squat voor je quadriceps of push-up voor je armspieren). Verder kan je ook variatie in je oefeningen brengen door te spelen met verschillende trainingsmethoden en de opbouw van je trainingen. Zorg er vooral voor dat je trainingen leuk en doelgericht zijn, alleen zo hou je het trainen vol.

 

Praktische raadgevingen

Uitvoering

Het is belangrijk dat elke oefening correct uitgevoerd wordt, de meeste letsels komen immers voor door een verkeerde uitvoering. Concreet is het aan te raden om elke beweging eerst met een lichte belasting aan te leren. Dat minimaliseert niet alleen het risico op blessures, maar ook om de gehoopte krachtwinst te bereiken door het vermijden van compensatiebewegingen. In die context is het interessant erop te wijzen dat fitnesstoestellen (bv. Life-fitness, Cybex, Technogym, enz.) even doeltreffend zijn als losse gewichten (halters), maar ze meer zekerheid bieden op een correct bewegingsverloop voor de beginner. Het is tevens aan te raden om de oefening uit te voeren volgens de grootste amplitude toegelaten door het gewricht, zodat je de kracht over het hele bereik van de beweging kan vergroten. Onder die voorwaarden ontstaat er ook geen negatieve weerslag op de souplesse van de spieren in tegenstelling tot wat er gebeurt wanneer de oefeningen uitgevoerd worden over een beperkt bereikt.

Ademhaling

Veel (beginnende) sporters blokkeren bijna automatisch de ademhaling bij het tillen van een (relatief) zware last. In vaktaal wordt er gepraat over het zogenaamde Valsalva-manoeuvre. Tijdens dit manoeuvre kan de bloeddruk zeer hoge waarden bereiken en een overbelasting van het hart veroorzaken. Een volledige blokkering van de ademhaling moet dus vermeden worden. Dit kan je bekomen door bewust op je ademhaling te letten en je aan de frequentie van de beweging aan te passen. De regel is dat je uitademt bij de grootste krachtontwikkeling (meestal bij het inzetten van de beweging) en inademt bij de terugkeer naar de beginpositie. Voor het merendeel van de oefeningen (bijvoorbeeld liggend opdrukken, squat), adem je dus uit tijdens het opdrukken van het gewicht (de actieve fase) en adem je in bij het tegenhouden van het gewicht (terugkeer naar beginpositie). Voor andere oefeningen (bijvoorbeeld bepaalde rugspieroefeningen) is het net omgekeerd.
 

Progressie

Een klassieke beginnersfout bestaat erin om met een te grote intensiteit een programma te starten. De vermoeidheid en de pijn die daarop volgen werken dikwijls ontmoedigend. Daarom komt er het op aan om zeer progressief te beginnen en op te bouwen. Idealiter worden de twee eerste trainingen gewijd aan het aanleren van de oefeningen en het bepalen van de startbelasting. Tijdens de volgende sessie doe je één reeks per oefening met een weerstand die 12 tot 15 herhalingen toelaat. Langere reeksen (tot 20 herhalingen) worden aangeraden voor de rompspieren (buik en lage rugspieren) omdat ze een meer statische rol hebben dan de spieren van de ledematen. Daarna verhoog je, met behoud van dezelfde belasting, van week tot week (of per twee trainingen) het aantal reeksen per oefening tot je het vooraf bepaalde aantal bereikt hebt (in het algemeen 3 tot 6 reeksen). In dat stadium kan de belasting progressief van training tot training opgedreven worden zonder verandering van het aantal reeksen en herhalingen. Na ongeveer 2 tot 3 maanden training met een constante belasting, evolueer je naar een trapsgewijze manier van trainen. Pas nadien en alléén wanneer er geen (medische) tegenindicaties zijn, kan je de overstap naar een training van het piramidale type overwegen. 

De progressie van een trainingsprogramma (volume en dan belasting) en van de werkwijzen is de beste garantie voor een constante ontwikkeling van de spierkracht. Een krachttrainingsprogramma biedt geen vooruitgang meer na twee tot drie maanden identiek werken.

Vind een expert

 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Karel Pardaens

  11&17&21
 • André Ausloos

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Rik Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Simon Derycke

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Petra Bruggeman

  Sportarts
 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Anne Mertens

  Huisarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • jana stevens

  Podoloog
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Dominique Slock

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Staf Moyson

  Sportkinesitherapeut
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Geenen
  Communicatiemanager

  Marc Geenen

 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Kathy Velle

  Podoloog
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • An Konings

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Veerle Palmers

  Podoloog
 • Wouter Eraly

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Roben dedecker

 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Guy De Lendtdecker

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Ilse Cupers

  1&2
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Jan Mathieu

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Axel Decraene

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Ingrid Willems

  Podoloog
 • Jo Verstuyft

  Apotheker
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Justine Stevens

 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Thomas Van de Moortel

  Kinesitherapeut
 • Geert Vileyn

  Huisarts
 • Jempi Wilssens

 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Mike Kamphuys

  Trainer
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Kris Vandecasteele

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Schiltz

  2&3
 • Lander Dewitte

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Maryam Shahabpour

  Radioloog
 • Julie Zels

 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Kathleen Merckaert

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • David Vander Elst

  Sportkinesitherapeut
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Sofie Rummens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Tom Decorte

  Kinesitherapeut
 • Thomas Luyckx

  Orthopedisch chirurg
 • Lianne De Mey

  1&2
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Olivier Verborgt

  Orthopedisch chirurg
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Carl De Crée

 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ann Gillis

 • Benedicte Baelde

  Kinesitherapeut
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Kinesitherapeut
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Ine Schops

  Osteopaat
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Geert Potloot

  Sportarts
 • Sara Van Bostraeten

 • Ward Thorrez

  Kinesitherapeut
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Steven Van Raemdonck

  Sportarts
 • Raf De Bruyn

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Kristiaan Vandenecker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Anneleen Geerts

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • BV Dokter Simon Verdonck

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Tijl Bertels

  Sportdiëtist
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Cathy Kuppens

  Cardioloog
 • Gustaaf Van Mechelen

  Sportarts
 • Joris De Win

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Windy Lycke

 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Trees Dooms

 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Herman Colpin

  Huisarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Danny Grimonpont

  Kinesitherapeut
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Steven Pauli

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Bastiaan Verstraete

  Sportarts
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Erik Witvrouw

  Sportkinesitherapeut
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Frank Wezenbeek

  Kinesitherapeut
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Jan De Decker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • André Dewit

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Wouter Peters

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Erik Van Lierde

 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Glenn Van Laer

  Kinesitherapeut

Gerelateerde items

Training
Effect van leeftijd op de sportprestatie

Het effect van leeftijd op de prestatiecapaciteit

Sporter Blog Training
Training
Meer trainen, minder progressie_SG

Meer trainen, minder progressie: Mismatch in trainingsbelasting tussen coach en roeier

Sportprofessional Artikel Training
Training
Krachttraining bij kinderen en jongeren

Krachttraining bij kinderen en jongeren

Sporter Sportprofessional Artikel Training
Training
Veelzijdige ontwikkeling vs. vroegtijdige specialisatie.png

Veelzijdige ontwikkeling vs. vroegtijdige specialisatie

Sporter Sportprofessional Artikel Training
Sluiten