Hoe bouw ik een krachtschema op?

Hoe bouw ik een krachtschema op?

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Training Training

Wanneer je start met krachttraining moet je rekening houden met verscheidene zaken. Om deze reden is het interessant eens na te gaan wat nu juist belangrijk is bij het opstellen van een krachttrainingsprogramma en wat de richtlijnen en raadgevingen hieromtrent zijn. Hier vind je een kort stappenplan om jouw specifiek krachtschema te bepalen, gevolgd door algemene richtlijnen en praktische raadgevingen om je krachttraining tot een goed einde te brengen.

Vooraleer je verder leest is het nog van belang mee te geven dat er mogelijke risico’s verbonden zijn aan krachttraining. Om deze reden worden personen die geen enkele ervaring hebben met dit type van training, bij aanvang best bijgestaan door een ervaren begeleider. Het gebruik van goede oefeningen en een correcte uitvoering zijn immers essentieel. Kijk eveneens zeker eens op Ga voor 10.

 

Stappenplan

STAP 1: Wat is mijn doel?

Zoals het geval is bij elke nieuwigheid, stel je een haalbaar doel. Misschien wil je aan krachttraining doen voor een algemene verbetering van je fysiek of eerder i.f.v. een bepaalde sport? Heb je bepaalde blessures? Zijn er bepaalde zones van je lichaam die je belangrijk vindt?

Een mogelijkheid is dat je de soort kracht bepaalt die je graag wilt trainen, zie Verschillende soorten krachttraining. Dit is uiteraard afhankelijk van je niveau en sport. Wanneer je een beginneling bent, kies je het best voor het trainen van je basiskracht. Als je doelt op het verbeteren van je algemene fysiek, train je basiskracht eventueel in combinatie met explosieve kracht en krachtuithouding. Heb je reeds een basis ontwikkeld en wil je graag spiermassa bijkrijgen, kies je voor hypertrofietraining. 

STAP 2: Keuze van de oefeningen

Je kiest je oefeningen voornamelijk i.f.v. je doelstellingen, maar ook i.f.v. je eigen voorkeuren en je trainingsniveau. Als beginnende sporter start je het best met basiskracht waarbij wordt gewerkt aan toestellen met een vast gewicht (krachttoestellen: gesloten keten) of met eigen lichaamsgewicht waarbij alle grote spiergroepen worden getraind.  Zowel de houdingsspieren (rompspieren), de spieren rond de grote gewrichten (schouder- en heupspieren) en de spieren van de ledematen (arm- en beenspieren) moeten aan bod komen. Allereerst moet de aandacht wel gaan naar de houdingsspieren en de spieren van de schouders en heupen aangezien zij in je dagelijkse sedentaire leven het minst aangesproken worden. Hierna kan je eventueel overgaan naar een open keten met een licht gewicht als voorbereiding voor doorgedreven krachttraining. 

STAP 3: Volgorde van je oefeningen

De volgorde van je oefeningen binnen een training zijn van groot belang omdat ze een invloed heeft op het blessurerisico en je vermoeidheid waardoor je een daling krijgt van je werkcapaciteit. Er zijn verschillende basisprincipes die gelden bij het bepalen van de volgorde van je oefeningen waarbij dezelfde spiergroepen nooit na elkaar worden belast:

  • Oefeningen voor de grote spiergroepen van een bepaald lichaamsdeel komen eerst aan bod. Daarna de oefeningen voor de kleinere spiermassa’s.
  • Je zorgt voor een afwisseling van oefeningen die agonisten (buigers) en de antagonisten (strekkers) belasten.
  • Je streeft het best naar een afwisseling tussen oefeningen die het bovenlichaam en het onderlichaam belasten.
  • De complexe oefeningen (die meerdere gewrichten belasten) komen voor de oefeningen die slechts één gewricht belasten.
  • De oefeningen voor de spiergroepen die relatief zwakker zijn komen voor de oefeningen van je relatief sterkere spiergroepen.
  • Eerst train je de oefeningen met hoge belastingsintensiteit waarna de oefeningen met lagere belastingsintensiteit volgen.

STAP 4: Bepalen van de oefenmodaliteiten

Je krachttraining bestaat steeds uit een algemene cardiovasculaire opwarming (dit kan bijvoorbeeld 3 minuutjes springtouwen zijn of trappenlopen), gevolgd door een lichte stretching. Als beginneling is het interessant om daarna een specifieke warming-up te voorzien waarbij je één reeks van de oefeningen uitvoert aan een lager %1RM. Hierna wordt de eigenlijke krachttraining uitgevoerd gekoppeld aan de vooropgestelde haalbare doelstelling. Als afsluiter stretch je je spier licht. Als beginner gebruik je het best geen te zware gewichten zodat je je kan concentreren op de bewegingstechniek en train je 2 tot 3 keer per week. De vragen zoals Hoeveel herhalingen per reeks? Hoeveel reeksen? Hoeveel rust tussen de reeksen? Volgorde van mijn oefeningen?, beantwoord je het met de modaliteit van basiskracht. 

Basiskracht (tabel)


STAP 5: Keuze van de organisatievorm

Je kiest je organisatievorm o.b.v. je vooropgestelde soort kracht die je traint, rekening houdend met diens modaliteiten. Zo kan je een circuittraining uitvoeren of eerder een stationstraining (geïsoleerde oefeningen). Je maakt gebruik van vaste tussentijden en pauzes, van een vast aantal herhalingen en je kan werken met of zonder tijdsdruk. 

 

Algemene richtlijnen (voor beginners)

1. Goede dosering

Voornamelijk wanneer je start met krachttraining moet je bijzondere aandacht hebben voor de goede dosering van de oefenmodaliteiten (last, aantal herhalingen, aantal reeksen, aantal oefeningen, snelheid van uitvoering, opeenvolging van de oefeningen).
 

2. Goede opwarming

Een goede opwarming is ook bij krachttraining van groot belang. Aangezien het een zeer intensieve vorm is van trainen en veel energie vraagt van je lichaam, moet je je lichaam en spieren warm krijgen vooraleer je start met je krachttraining. Wanneer je spieren niet zijn opgewarmd, vergroot het risico op blessures. Na een goede opwarming stretch je.
 

3. Bij pijn of kramp: stoppen

Krampen of spierpijnen is een teken van je lichaam dat het de training/oefening/beweging niet (meer) aankan. Bij het minste gevoel van krampen of spierpijnen staak je dan ook je krachttraining.
 

4. Ken je zwakke punten

Iedereen heeft ooit wel een blessure gehad of heeft een zwakker gewricht. Zo vermijd je bijvoorbeeld zo veel mogelijk diepe kniebuigingen wanneer je zwakke kniegewrichten hebt.

5. Goed en stevig schoeisel

Je beschermt het best je voet- en enkelgewrichten door een aangepast schoeisel met verhoogde hiel of door gebruik te maken van een voetplankje.
 

6. Techniek staat centraal

Het allerbelangrijkste aandachtspunt om het risico op blessures te beperken en zoveel mogelijk krachtwinst te genereren, is je techniek. De uitvoeringen van je oefeningen moeten technisch correct zijn waarbij je een goede houding hanteert. Om deze reden is het sterk aangeraden om als beginner te werken met een begeleider of de techniek van je oefeningen zelf goed te bestuderen en dan uiteraard ook op te volgen. In het begin focus je dan ook op het correct uitvoeren van je oefeningen, hierna kan je overgaan naar het progressief opdrijven van de belasting van je oefeningen

Wanneer je voelt dat de oefening niet meer technisch haalbaar is, stop je met je aantal herhalingen zodat de kwaliteit van je krachttraining voldoende hoog blijft. Idealiter stop je één à twee herhalingen voor technisch falen. Dit punt kan je herkennen doordat je dan meestal een compensatiebeweging zal uitvoeren om de oefening toch nog te kunnen uitvoeren. Deze vermijd je het best om blessurevrij te blijven.
 

7. Progressief de belasting opdrijven

Wanneer je de techniek van je oefeningen goed beheert, kan je je krachttraining progressief zwaarder maken met oog op krachtwinst. Je wilt namelijk je spieren geleidelijk overbelasten zodat je steeds meer en meer kracht opbouwt. Zo kan je je onder andere richten op het uitvoeren van meer herhalingen of van meer reeksen, minder rust nemen tussen de reeksen of meer gewicht verplaatsen.
 

8. Oefen veelzijdig

Je ontwikkelt het best kracht over je hele lichaam waarbij je zwakke gewrichten (voeten, enkels, ellebogen) zoveel mogelijk worden bespaard.

9. Core stability

Je wervelzuil vormt letterlijk de ruggengraat van je lichaam en is ontzettend belangrijk voor je lichaam en je houding. Het is dan ook van groot belang dat je je wervelzuil versterkt door systematisch je rompspieren te oefenen. Je kan dit tevens gewoon thuis uitvoeren door te planken en evenwichtsoefeningen uit te voeren op een halve bal zodat je je core versterkt. Wanneer je alle oefeningen uitvoert van je krachtschema is het van belang steeds op je houding te letten. De rug moet bijvoorbeeld gestrekt blijven bij oefeningen waarbij de wervelzuil sterk wordt belast om op die manier de stabiliteit te verbeteren en de druk op de tussenwervelschuiven te verminderen.

10. Variatie

Er bestaan ontelbaar veel oefeningen voor al je spiergroepen. Breng dan ook variatie in je oefeningen – mits je deze technisch correct uitvoert – door verschillende oefeningen voor dezelfde spiergroepen af te wisselen tussen de trainingen (niet altijd de squat voor je quadriceps of push-up voor je armspieren). Verder kan je ook variatie in je oefeningen brengen door te spelen met verschillende trainingsmethoden en de opbouw van je trainingen. Zorg er vooral voor dat je trainingen leuk en doelgericht zijn, alleen zo hou je het trainen vol.

 

Praktische raadgevingen

Uitvoering

Het is belangrijk dat elke oefening correct uitgevoerd wordt, de meeste letsels komen immers voor door een verkeerde uitvoering. Concreet is het aan te raden om elke beweging eerst met een lichte belasting aan te leren. Dat minimaliseert niet alleen het risico op blessures, maar ook om de gehoopte krachtwinst te bereiken door het vermijden van compensatiebewegingen. In die context is het interessant erop te wijzen dat fitnesstoestellen (bv. Life-fitness, Cybex, Technogym, enz.) even doeltreffend zijn als losse gewichten (halters), maar ze meer zekerheid bieden op een correct bewegingsverloop voor de beginner. Het is tevens aan te raden om de oefening uit te voeren volgens de grootste amplitude toegelaten door het gewricht, zodat je de kracht over het hele bereik van de beweging kan vergroten. Onder die voorwaarden ontstaat er ook geen negatieve weerslag op de souplesse van de spieren in tegenstelling tot wat er gebeurt wanneer de oefeningen uitgevoerd worden over een beperkt bereikt.

Ademhaling

Veel (beginnende) sporters blokkeren bijna automatisch de ademhaling bij het tillen van een (relatief) zware last. In vaktaal wordt er gepraat over het zogenaamde Valsalva-manoeuvre. Tijdens dit manoeuvre kan de bloeddruk zeer hoge waarden bereiken en een overbelasting van het hart veroorzaken. Een volledige blokkering van de ademhaling moet dus vermeden worden. Dit kan je bekomen door bewust op je ademhaling te letten en je aan de frequentie van de beweging aan te passen. De regel is dat je uitademt bij de grootste krachtontwikkeling (meestal bij het inzetten van de beweging) en inademt bij de terugkeer naar de beginpositie. Voor het merendeel van de oefeningen (bijvoorbeeld liggend opdrukken, squat), adem je dus uit tijdens het opdrukken van het gewicht (de actieve fase) en adem je in bij het tegenhouden van het gewicht (terugkeer naar beginpositie). Voor andere oefeningen (bijvoorbeeld bepaalde rugspieroefeningen) is het net omgekeerd.
 

Progressie

Een klassieke beginnersfout bestaat erin om met een te grote intensiteit een programma te starten. De vermoeidheid en de pijn die daarop volgen werken dikwijls ontmoedigend. Daarom komt er het op aan om zeer progressief te beginnen en op te bouwen. Idealiter worden de twee eerste trainingen gewijd aan het aanleren van de oefeningen en het bepalen van de startbelasting. Tijdens de volgende sessie doe je één reeks per oefening met een weerstand die 12 tot 15 herhalingen toelaat. Langere reeksen (tot 20 herhalingen) worden aangeraden voor de rompspieren (buik en lage rugspieren) omdat ze een meer statische rol hebben dan de spieren van de ledematen. Daarna verhoog je, met behoud van dezelfde belasting, van week tot week (of per twee trainingen) het aantal reeksen per oefening tot je het vooraf bepaalde aantal bereikt hebt (in het algemeen 3 tot 6 reeksen). In dat stadium kan de belasting progressief van training tot training opgedreven worden zonder verandering van het aantal reeksen en herhalingen. Na ongeveer 2 tot 3 maanden training met een constante belasting, evolueer je naar een trapsgewijze manier van trainen. Pas nadien en alléén wanneer er geen (medische) tegenindicaties zijn, kan je de overstap naar een training van het piramidale type overwegen. 

De progressie van een trainingsprogramma (volume en dan belasting) en van de werkwijzen is de beste garantie voor een constante ontwikkeling van de spierkracht. Een krachttrainingsprogramma biedt geen vooruitgang meer na twee tot drie maanden identiek werken.

Vind een expert

 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Willy Coosemans

 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Johan Roeykens

 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist, Bewegingsdeskundige, Andere
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Jos Benders

  Sportarts
 • Roel Jacobs

  Roel Jacobs

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Raf Coremans

  Huisarts, Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Trees Dooms

 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ann Gillis

 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Karl Brack

  Andere arts-specialist
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • An Konings

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Karel Pardaens

 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Maaike Polspoel

  Diëtist, Sportdiëtist
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Annelies Van Erck

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts

Gerelateerde items

Training
Apneu

Apneutraining: Acute en chronische effecten op inspanningstolerantie

Sporter Artikel Training Training
Sportgeneeskunde
Doping

Cardiovasculaire risico's van prestatie bevorderende middelen en dopinggebruik

Sporter Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Blessurepreventie
enkelverzwikking

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Sluiten