Hoe bouw ik een krachtschema op?

Hoe bouw ik een krachtschema op?

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Training Training

Wanneer je start met krachttraining moet je rekening houden met verscheidene zaken. Om deze reden is het interessant eens na te gaan wat nu juist belangrijk is bij het opstellen van een krachttrainingsprogramma en wat de richtlijnen en raadgevingen hieromtrent zijn. Hier vind je een kort stappenplan om jouw specifiek krachtschema te bepalen, gevolgd door algemene richtlijnen en praktische raadgevingen om je krachttraining tot een goed einde te brengen.

Vooraleer je verder leest is het nog van belang mee te geven dat er mogelijke risico’s verbonden zijn aan krachttraining. Om deze reden worden personen die geen enkele ervaring hebben met dit type van training, bij aanvang best bijgestaan door een ervaren begeleider. Het gebruik van goede oefeningen en een correcte uitvoering zijn immers essentieel. Kijk eveneens zeker eens op Ga voor 10.

 

Stappenplan

STAP 1: Wat is mijn doel?

Zoals het geval is bij elke nieuwigheid, stel je een haalbaar doel. Misschien wil je aan krachttraining doen voor een algemene verbetering van je fysiek of eerder i.f.v. een bepaalde sport? Heb je bepaalde blessures? Zijn er bepaalde zones van je lichaam die je belangrijk vindt?

Een mogelijkheid is dat je de soort kracht bepaalt die je graag wilt trainen, zie Verschillende soorten krachttraining. Dit is uiteraard afhankelijk van je niveau en sport. Wanneer je een beginneling bent, kies je het best voor het trainen van je basiskracht. Als je doelt op het verbeteren van je algemene fysiek, train je basiskracht eventueel in combinatie met explosieve kracht en krachtuithouding. Heb je reeds een basis ontwikkeld en wil je graag spiermassa bijkrijgen, kies je voor hypertrofietraining. 

STAP 2: Keuze van de oefeningen

Je kiest je oefeningen voornamelijk i.f.v. je doelstellingen, maar ook i.f.v. je eigen voorkeuren en je trainingsniveau. Als beginnende sporter start je het best met basiskracht waarbij wordt gewerkt aan toestellen met een vast gewicht (krachttoestellen: gesloten keten) of met eigen lichaamsgewicht waarbij alle grote spiergroepen worden getraind.  Zowel de houdingsspieren (rompspieren), de spieren rond de grote gewrichten (schouder- en heupspieren) en de spieren van de ledematen (arm- en beenspieren) moeten aan bod komen. Allereerst moet de aandacht wel gaan naar de houdingsspieren en de spieren van de schouders en heupen aangezien zij in je dagelijkse sedentaire leven het minst aangesproken worden. Hierna kan je eventueel overgaan naar een open keten met een licht gewicht als voorbereiding voor doorgedreven krachttraining. 

STAP 3: Volgorde van je oefeningen

De volgorde van je oefeningen binnen een training zijn van groot belang omdat ze een invloed heeft op het blessurerisico en je vermoeidheid waardoor je een daling krijgt van je werkcapaciteit. Er zijn verschillende basisprincipes die gelden bij het bepalen van de volgorde van je oefeningen waarbij dezelfde spiergroepen nooit na elkaar worden belast:

  • Oefeningen voor de grote spiergroepen van een bepaald lichaamsdeel komen eerst aan bod. Daarna de oefeningen voor de kleinere spiermassa’s.
  • Je zorgt voor een afwisseling van oefeningen die agonisten (buigers) en de antagonisten (strekkers) belasten.
  • Je streeft het best naar een afwisseling tussen oefeningen die het bovenlichaam en het onderlichaam belasten.
  • De complexe oefeningen (die meerdere gewrichten belasten) komen voor de oefeningen die slechts één gewricht belasten.
  • De oefeningen voor de spiergroepen die relatief zwakker zijn komen voor de oefeningen van je relatief sterkere spiergroepen.
  • Eerst train je de oefeningen met hoge belastingsintensiteit waarna de oefeningen met lagere belastingsintensiteit volgen.

STAP 4: Bepalen van de oefenmodaliteiten

Je krachttraining bestaat steeds uit een algemene cardiovasculaire opwarming (dit kan bijvoorbeeld 3 minuutjes springtouwen zijn of trappenlopen), gevolgd door een lichte stretching. Als beginneling is het interessant om daarna een specifieke warming-up te voorzien waarbij je één reeks van de oefeningen uitvoert aan een lager %1RM. Hierna wordt de eigenlijke krachttraining uitgevoerd gekoppeld aan de vooropgestelde haalbare doelstelling. Als afsluiter stretch je je spier licht. Als beginner gebruik je het best geen te zware gewichten zodat je je kan concentreren op de bewegingstechniek en train je 2 tot 3 keer per week. De vragen zoals Hoeveel herhalingen per reeks? Hoeveel reeksen? Hoeveel rust tussen de reeksen? Volgorde van mijn oefeningen?, beantwoord je het met de modaliteit van basiskracht. 

Basiskracht (tabel)


STAP 5: Keuze van de organisatievorm

Je kiest je organisatievorm o.b.v. je vooropgestelde soort kracht die je traint, rekening houdend met diens modaliteiten. Zo kan je een circuittraining uitvoeren of eerder een stationstraining (geïsoleerde oefeningen). Je maakt gebruik van vaste tussentijden en pauzes, van een vast aantal herhalingen en je kan werken met of zonder tijdsdruk. 

 

Algemene richtlijnen (voor beginners)

1. Goede dosering

Voornamelijk wanneer je start met krachttraining moet je bijzondere aandacht hebben voor de goede dosering van de oefenmodaliteiten (last, aantal herhalingen, aantal reeksen, aantal oefeningen, snelheid van uitvoering, opeenvolging van de oefeningen).
 

2. Goede opwarming

Een goede opwarming is ook bij krachttraining van groot belang. Aangezien het een zeer intensieve vorm is van trainen en veel energie vraagt van je lichaam, moet je je lichaam en spieren warm krijgen vooraleer je start met je krachttraining. Wanneer je spieren niet zijn opgewarmd, vergroot het risico op blessures. Na een goede opwarming stretch je.
 

3. Bij pijn of kramp: stoppen

Krampen of spierpijnen is een teken van je lichaam dat het de training/oefening/beweging niet (meer) aankan. Bij het minste gevoel van krampen of spierpijnen staak je dan ook je krachttraining.
 

4. Ken je zwakke punten

Iedereen heeft ooit wel een blessure gehad of heeft een zwakker gewricht. Zo vermijd je bijvoorbeeld zo veel mogelijk diepe kniebuigingen wanneer je zwakke kniegewrichten hebt.

5. Goed en stevig schoeisel

Je beschermt het best je voet- en enkelgewrichten door een aangepast schoeisel met verhoogde hiel of door gebruik te maken van een voetplankje.
 

6. Techniek staat centraal

Het allerbelangrijkste aandachtspunt om het risico op blessures te beperken en zoveel mogelijk krachtwinst te genereren, is je techniek. De uitvoeringen van je oefeningen moeten technisch correct zijn waarbij je een goede houding hanteert. Om deze reden is het sterk aangeraden om als beginner te werken met een begeleider of de techniek van je oefeningen zelf goed te bestuderen en dan uiteraard ook op te volgen. In het begin focus je dan ook op het correct uitvoeren van je oefeningen, hierna kan je overgaan naar het progressief opdrijven van de belasting van je oefeningen

Wanneer je voelt dat de oefening niet meer technisch haalbaar is, stop je met je aantal herhalingen zodat de kwaliteit van je krachttraining voldoende hoog blijft. Idealiter stop je één à twee herhalingen voor technisch falen. Dit punt kan je herkennen doordat je dan meestal een compensatiebeweging zal uitvoeren om de oefening toch nog te kunnen uitvoeren. Deze vermijd je het best om blessurevrij te blijven.
 

7. Progressief de belasting opdrijven

Wanneer je de techniek van je oefeningen goed beheert, kan je je krachttraining progressief zwaarder maken met oog op krachtwinst. Je wilt namelijk je spieren geleidelijk overbelasten zodat je steeds meer en meer kracht opbouwt. Zo kan je je onder andere richten op het uitvoeren van meer herhalingen of van meer reeksen, minder rust nemen tussen de reeksen of meer gewicht verplaatsen.
 

8. Oefen veelzijdig

Je ontwikkelt het best kracht over je hele lichaam waarbij je zwakke gewrichten (voeten, enkels, ellebogen) zoveel mogelijk worden bespaard.

9. Core stability

Je wervelzuil vormt letterlijk de ruggengraat van je lichaam en is ontzettend belangrijk voor je lichaam en je houding. Het is dan ook van groot belang dat je je wervelzuil versterkt door systematisch je rompspieren te oefenen. Je kan dit tevens gewoon thuis uitvoeren door te planken en evenwichtsoefeningen uit te voeren op een halve bal zodat je je core versterkt. Wanneer je alle oefeningen uitvoert van je krachtschema is het van belang steeds op je houding te letten. De rug moet bijvoorbeeld gestrekt blijven bij oefeningen waarbij de wervelzuil sterk wordt belast om op die manier de stabiliteit te verbeteren en de druk op de tussenwervelschuiven te verminderen.

10. Variatie

Er bestaan ontelbaar veel oefeningen voor al je spiergroepen. Breng dan ook variatie in je oefeningen – mits je deze technisch correct uitvoert – door verschillende oefeningen voor dezelfde spiergroepen af te wisselen tussen de trainingen (niet altijd de squat voor je quadriceps of push-up voor je armspieren). Verder kan je ook variatie in je oefeningen brengen door te spelen met verschillende trainingsmethoden en de opbouw van je trainingen. Zorg er vooral voor dat je trainingen leuk en doelgericht zijn, alleen zo hou je het trainen vol.

 

Praktische raadgevingen

Uitvoering

Het is belangrijk dat elke oefening correct uitgevoerd wordt, de meeste letsels komen immers voor door een verkeerde uitvoering. Concreet is het aan te raden om elke beweging eerst met een lichte belasting aan te leren. Dat minimaliseert niet alleen het risico op blessures, maar ook om de gehoopte krachtwinst te bereiken door het vermijden van compensatiebewegingen. In die context is het interessant erop te wijzen dat fitnesstoestellen (bv. Life-fitness, Cybex, Technogym, enz.) even doeltreffend zijn als losse gewichten (halters), maar ze meer zekerheid bieden op een correct bewegingsverloop voor de beginner. Het is tevens aan te raden om de oefening uit te voeren volgens de grootste amplitude toegelaten door het gewricht, zodat je de kracht over het hele bereik van de beweging kan vergroten. Onder die voorwaarden ontstaat er ook geen negatieve weerslag op de souplesse van de spieren in tegenstelling tot wat er gebeurt wanneer de oefeningen uitgevoerd worden over een beperkt bereikt.

Ademhaling

Veel (beginnende) sporters blokkeren bijna automatisch de ademhaling bij het tillen van een (relatief) zware last. In vaktaal wordt er gepraat over het zogenaamde Valsalva-manoeuvre. Tijdens dit manoeuvre kan de bloeddruk zeer hoge waarden bereiken en een overbelasting van het hart veroorzaken. Een volledige blokkering van de ademhaling moet dus vermeden worden. Dit kan je bekomen door bewust op je ademhaling te letten en je aan de frequentie van de beweging aan te passen. De regel is dat je uitademt bij de grootste krachtontwikkeling (meestal bij het inzetten van de beweging) en inademt bij de terugkeer naar de beginpositie. Voor het merendeel van de oefeningen (bijvoorbeeld liggend opdrukken, squat), adem je dus uit tijdens het opdrukken van het gewicht (de actieve fase) en adem je in bij het tegenhouden van het gewicht (terugkeer naar beginpositie). Voor andere oefeningen (bijvoorbeeld bepaalde rugspieroefeningen) is het net omgekeerd.
 

Progressie

Een klassieke beginnersfout bestaat erin om met een te grote intensiteit een programma te starten. De vermoeidheid en de pijn die daarop volgen werken dikwijls ontmoedigend. Daarom komt er het op aan om zeer progressief te beginnen en op te bouwen. Idealiter worden de twee eerste trainingen gewijd aan het aanleren van de oefeningen en het bepalen van de startbelasting. Tijdens de volgende sessie doe je één reeks per oefening met een weerstand die 12 tot 15 herhalingen toelaat. Langere reeksen (tot 20 herhalingen) worden aangeraden voor de rompspieren (buik en lage rugspieren) omdat ze een meer statische rol hebben dan de spieren van de ledematen. Daarna verhoog je, met behoud van dezelfde belasting, van week tot week (of per twee trainingen) het aantal reeksen per oefening tot je het vooraf bepaalde aantal bereikt hebt (in het algemeen 3 tot 6 reeksen). In dat stadium kan de belasting progressief van training tot training opgedreven worden zonder verandering van het aantal reeksen en herhalingen. Na ongeveer 2 tot 3 maanden training met een constante belasting, evolueer je naar een trapsgewijze manier van trainen. Pas nadien en alléén wanneer er geen (medische) tegenindicaties zijn, kan je de overstap naar een training van het piramidale type overwegen. 

De progressie van een trainingsprogramma (volume en dan belasting) en van de werkwijzen is de beste garantie voor een constante ontwikkeling van de spierkracht. Een krachttrainingsprogramma biedt geen vooruitgang meer na twee tot drie maanden identiek werken.

Vind een expert

 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager blessurepreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Peter Plessers

 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Carl De Crée

 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Windy Lycke

 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Bruno D'Hulster

 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • Kevin Robson

  Trainer
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Charlotte Hoeman

  Diëtist
 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Vincent Metsers

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

  Huisarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • jana stevens

  Podoloog
 • Johan Roeykens

 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Ine Schops

  Podoloog
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Jitse Maes

  Jitse Maes

  Huisarts, Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts

Gerelateerde items

Training
Apneu

Apneutraining: Acute en chronische effecten op inspanningstolerantie

Sporter Artikel Training Training
Blessurepreventie
enkelverzwikking

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
Weerstandsband.png

Weerstandsbanden: waarvoor dienen ze?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Sluiten