Voetbal & Blessures

Voetbal & Blessures

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Voetbal Blessurepreventie

Voetbal is een wereldwijd een van de populairste sporten waarbij twee ploegen proberen de bal in het doel van de tegenstander te krijgen. De bal mag met ieder deel van het lichaam gespeeld worden, in de praktijk wordt er vooral met de voet gespeeld en met het hoofd gekopt, met uitzondering van armen en handen (behalve bij de inworp). Voetbal kan zowel binnen als buiten beoefend worden en kent hierdoor meerdere disciplines; veldvoetbal, futsal en minivoetbal. Voetbal is een teamsport met hardlopen als basis, de vele technische bewegingen bevorderen je reflexen, proprioceptie, kracht en lenigheid. 
Ondanks de vele positieve effecten van het beoefenen van sport, zijn er ook een aantal blessures die door het beoefenen van schermen kunnen ontstaan. 

Meest voorkomende blessures

De lichaamsdelen waaraan voetballers het vaakst geblesseerd geraken: 

  • Bovenbeen
  • Enkel
  • Knie
  • Rug
  • Voet

 

Het type blessure die het vaakst gezien wordt bij voetballers:

  • Kneuzingen
  • Ligament verrekkingen ter hoogte van de knie en enkel
  • Spierletsels 
  • Pees overbelasting
  • Botbreuken en avulsie letsels


GF2Soccer

Oorzaken van voetbal blessures

Blessures ten gevolge van sport kan iedereen overkomen; beginnende sporters, oudere sporter, topsporters, …  Iedereen is vatbaar voor een blessure! Verschillende factoren spelen een rol spelen in het ontstaan van een blessure; de combinatie van intrinsieke (= persoonsgebonden) en extrinsieke (= omgevingsgebonden) risicofactoren maakt een sporter vatbaar voor het oplopen van een sportblessure.

Gemiddeld heeft een speler per seizoen last van 2 blessures


Intrinsieke risicofactoren

Elke sporter heeft zijn eigen typische kenmerken die bijzondere aandacht en zorg vragen. Volgende persoonlijke factoren spelen een rol in het ontstaan van blessures

  • Leeftijd
  • Geslacht
  • Lichamelijke kenmerken (lichaamssamenstelling, lichaamsbouw, gewicht, lenigheid, kracht, …) 
  • Fysieke fitheid en trainingstoestand
  • Gezondheidstoestand (sporten met koorts, rugklachten, vroegere blessures)
  • Mentaliteit en leefwijze (mentale ingesteldheid, persoonlijke lichaamsverzorging, voeding)


Extrinsieke risicofactoren

Tijdens het sporten zijn er steeds een aantal factoren, deze factoren bepalen de specifieke sportsituatie en zorgen ervoor dat twee sportsituaties nooit dezelfde zijn:

  • De sportbelasting (aard van de sport, niveau van de sportbeoefening, opbouw en intensiteit training)
  • Persoonlijke uitrusting en materiaal (sportmateriaal, kledij en schoenen)
  • Sportomgeving, Accommodatie
  • Klimatologische factoren (weersomstandigheden, milieu, sporten op hoogte)
  • Andere factoren (spelregels en fair play, ..)

Binnen de intrinsieke en extrinsieke risicofactoren zijn er een aantal factoren die niet aanpasbaar zijn (geslacht, leeftijd, weersomstandigheden, …) alsook een aantal factoren die wel aanpasbaar zijn (sportomgeving, trainingsintensiteit, kracht,…).

 

Blessures voorkomen

De preventie van sportblessures is niet een kwestie van het nemen van slechts één maatregel. Het komt erop neer om je risicovol gedrag te verminderen en je preventief gedrag te vergroten waarbij de focus gelegd wordt op de risicofactoren waar we wél invloed op hebben.


Belasting-Belastbaarheid Balans

Wanneer we sporten, belasten we ons lichaam. Deze is enerzijds lichamelijk (het lichaam moet zichzelf in beweging brengen, al dan niet aan een bepaalde snelheid en kracht) en anderzijds geestelijk (je hersenen schieten in actie, zij zijn verantwoordelijk voor de precisie van onze bewegingen en concentratie).

Balans Belasting Belastbaarheid

 
Om blessures te vermijden moet de belasting die we aan het lichaam vragen, dan ook binnen de grenzen van het mogelijke te liggen (= belastbaarheid zowel lichamelijk als geestelijk).
Ongetwijfeld heb je al gemerkt dat je lichaam niet altijd hetzelfde presteert; na een slapeloze nacht ben je minder geconcentreerd of onhandiger, en in het geval van een verkoudheid word je kortademiger tijdens het sporten, …

De balans tussen wat je kan (= je belastbaarheid) en wat je doet (= je belasting) varieert voortdurend en hangt af van allerlei factoren. Daarom is het belangrijk om vóór je gaat sporten even stil te staan bij hoe jij je voelt en of de beoogde belasting wel gepast is.

 

Belasting

De fysieke en mentale prestaties die je vraagt aan jouw lichaam worden uitgedrukt als belasting. Deze wordt meestal opgevolgd en opgebouwd aan de hand van een trainingsschema (de duur van de training en de intensiteit van de training alsook de trainingsfrequentie).
Wie geregeld traint en voldoende recupereert tussen de trainingen in, merkt na enkele weken een positieve vooruitgang: je wordt dan bij elke training iets minder snel moe, je herstelt iets vlugger en je start de volgende training met een iets betere conditie. Dit is het trainingseffect of supercompensatie genaamd. Je persoonlijke belastbaarheid wordt groter. Wil je deze blijven opbouwen, dan dient de belasting ook progressief aangepast te worden.

In een ideale wereld stijgt de belastbaarheid en belasting progressief. Helaas is dit realiteit veel complexer. Luisteren naar je lichaam; signalen van een verminderde belastbaarheid oppikken en je belasting hieraan aanpassen speelt een belangrijke rol in blessurevrij sporten. 

Curve Belasting Belastbaarheid

Belastbaarheid

Wie geregeld traint en voldoende recupereert tussen de trainingen in, merkt na enkele weken een positieve vooruitgang: het trainingseffect zorgt voor een stijging in je persoonlijke belastbaarheid. Een alternatief voor sportspecifieke trainingen maar met eveneens een positief effect op je belastbaarheid zijn blessurepreventie oefeningen.

Het uitvoeren van blessurepreventie oefeningen kunnen een onderdeel zijn van je training of een training in zijn geheel. Net zoals bij je sportspecifieke training zal het effect van blessure preventieve oefeningen afhangen van de intensiteit en frequentie waarin je de oefeningen uitvoert.

  • Train je rompstabiliteit en balans
  • Doe aan functionele krachttraining
  • Train je beweeglijkheid en lenigheid

Blessurepreventie oefeningen includeren in je trainingsschema, het juist leren doseren  en het vinden van de juiste balans tussen belasting- en herstelperiodes, is de sleutel tot gezond sporten

  

Vind een expert

 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Olivier Verborgt

  Orthopedisch chirurg
 • Kevin Robson

  Trainer
 • jana stevens

  Podoloog
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Marc Geenen
  Communicatiemanager

  Marc Geenen

 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Wouter Peters

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Herman Colpin

  Huisarts
 • Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Sara Van Bostraeten

 • Geert Potloot

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Cathy Kuppens

  Cardioloog
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Geert Vileyn

  Huisarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Veerle Palmers

  Podoloog
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Benedicte Baelde

  Kinesitherapeut
 • Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  1&2
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Staf Moyson

  Sportkinesitherapeut
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ilse Cupers

  1&2
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Axel Decraene

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • David Vander Elst

  Sportkinesitherapeut
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • BV Dokter Simon Verdonck

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Ward Thorrez

  Kinesitherapeut
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Simon Derycke

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Guy De Lendtdecker

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Kris Vandecasteele

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • An Konings

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Carl De Crée

 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Steven Van Raemdonck

  Sportarts
 • Windy Lycke

 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Danny Grimonpont

  Kinesitherapeut
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Joris De Win

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Kinesitherapeut
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Ine Schops

  Osteopaat
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Ingrid Willems

  Podoloog
 • Frank Wezenbeek

  Kinesitherapeut
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Anne Mertens

  Huisarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Tom Decorte

  Kinesitherapeut
 • Jago Van Soom

  Sportarts
 • Jan De Decker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Dominique Slock

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Maryam Shahabpour

  Radioloog
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Erik Witvrouw

  Sportkinesitherapeut
 • Kathleen Merckaert

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Willy Coosemans

 • Peter Plessers

 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Karel Pardaens

  11&17&21
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Kristiaan Vandenecker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Erik Van Lierde

 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • André Ausloos

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Gustaaf Van Mechelen

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Petra Bruggeman

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Julie Zels

 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Roben dedecker

 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • André Dewit

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Sofie Rummens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Glenn Van Laer

  Kinesitherapeut
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Anneleen Geerts

  Sportarts
 • Tijl Bertels

  Sportdiëtist
 • Justine Stevens

 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Rik Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Thomas Van de Moortel

  Kinesitherapeut
 • Jempi Wilssens

 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Kathy Velle

  Podoloog
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Marc Schiltz

  2&3
 • Jan Mathieu

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Thomas Luyckx

  Orthopedisch chirurg
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jo Verstuyft

  Apotheker
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Raf De Bruyn

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Mike Kamphuys

  Trainer
 • Annelies Harnie

  Sportarts

Gerelateerde items

Blessurepreventie
Hoe kunnen voeding en levensstijl de kwaliteit van je spieren en pezen beïnvloeden_.png

Hoe kunnen voeding en levensstijl de kwaliteit van je pezen en spieren beïnvloeden?

Sporter Artikel Blessurepreventie Voeding
Blessurepreventie
Blogpost PS Lander Vansteene

Hoe beleef je de Paralympische Spelen als sportkinesitherapeut en manusje van alles

Sporter Sportprofessional Blog Blessurepreventie
Beleid
Post Covid.png

En dan nu terug naar een normale sportbeoefening?

Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Artikel Beleid Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
NAQI_2018_cycling_NL.jpg

Management van traumatische huidwonden bij beroepswegrenners

Sportprofessional Artikel Fietsen Blessurepreventie Sportgeneeskunde
Sluiten