Schermen & Blessures

Schermen & Blessures

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Schermen Blessurepreventie

Schermen is niet zo maar een sport, het is een vechtsport die men beoefent met een van volgende wapens: een floret, een degen of een sabel. In essentie gaat het om het duel waarin beide tegenstanders tot het uiterste gaan om elkaar uit te schakelen, echter zonder dat er een druppel bloed vloeit.  Deze olympische sport is geschikt voor jong en is een geschikte sport om je balans, snelheid en coördinatie te bevorderen.
Ondanks de vele positieve effecten van het beoefenen van sport, zijn er ook een aantal blessures die door het beoefenen van schermen kunnen ontstaan. 

Meest voorkomende blessures

De lichaamsdelen waaraan schermsporters het vaakst geblesseerd geraken: 

  •  Knie
  •  Bovenbeen
  •  Enkel
  •  Pols
  •  Rug 

Het type blessure die het vaakst gezien wordt bij schermsporters:

  • Ligamentaire letsels van de knie en de enkel
  • Spierletsel bovenbeenspieren
  • Rugpijn
  • Verrekking en Kneuzing van de pols
  • Oppervlakkige huidletsels



GF2Fence

Oorzaken van schermsport  blessures

Blessures ten gevolge van sport kan iedereen overkomen; beginnende sporters, oudere sporter, topsporters, …  Iedereen is vatbaar voor een blessure! Verschillende factoren spelen een rol spelen in het ontstaan van een blessure; de combinatie van intrinsieke (= persoonsgebonden) en extrinsieke (= omgevingsgebonden) risicofactoren maakt een sporter vatbaar voor het oplopen van een sportblessure.

Het risico op een blessure is groter tijdens een wedstrijd dan tijdens een training


Intrinsieke risicofactoren

Elke sporter heeft zijn eigen typische kenmerken die bijzondere aandacht en zorg vragen. Volgende persoonlijke factoren spelen een rol in het ontstaan van blessures

  • Leeftijd
  • Geslacht
  • Lichamelijke kenmerken (lichaamssamenstelling, lichaamsbouw, gewicht, lenigheid, kracht, …) 
  • Fysieke fitheid en trainingstoestand
  • Gezondheidstoestand (sporten met koorts, rugklachten, vroegere blessures)
  • Mentaliteit en leefwijze (mentale ingesteldheid, persoonlijke lichaamsverzorging, voeding)


Extrinsieke risicofactoren

Tijdens het sporten zijn er steeds een aantal factoren, deze factoren bepalen de specifieke sportsituatie en zorgen ervoor dat twee sportsituaties nooit dezelfde zijn:

  • De sportbelasting (aard van de sport, niveau van de sportbeoefening, opbouw en intensiteit training)
  • Persoonlijke uitrusting en materiaal (sportmateriaal, kledij en schoenen)
  • Sportomgeving, Accommodatie
  • Klimatologische factoren (weersomstandigheden, milieu, sporten op hoogte)
  • Andere factoren (spelregels en fair play, ..)

Binnen de intrinsieke en extrinsieke risicofactoren zijn er een aantal factoren die niet aanpasbaar zijn (geslacht, leeftijd, weersomstandigheden, …) alsook een aantal factoren die wel aanpasbaar zijn (sportomgeving, trainingsintensiteit, kracht,…).

 

Blessures voorkomen

De preventie van sportblessures is niet een kwestie van het nemen van slechts één maatregel. Het komt erop neer om je risicovol gedrag te verminderen en je preventief gedrag te vergroten waarbij de focus gelegd wordt op de risicofactoren waar we wél invloed op hebben.


Belasting-Belastbaarheid Balans

Wanneer we sporten, belasten we ons lichaam. Deze is enerzijds lichamelijk (het lichaam moet zichzelf in beweging brengen, al dan niet aan een bepaalde snelheid en kracht) en anderzijds geestelijk (je hersenen schieten in actie, zij zijn verantwoordelijk voor de precisie van onze bewegingen en concentratie).

Balans Belasting Belastbaarheid

 
Om blessures te vermijden moet de belasting die we aan het lichaam vragen, dan ook binnen de grenzen van het mogelijke te liggen (= belastbaarheid zowel lichamelijk als geestelijk).
Ongetwijfeld heb je al gemerkt dat je lichaam niet altijd hetzelfde presteert; na een slapeloze nacht ben je minder geconcentreerd of onhandiger, en in het geval van een verkoudheid word je kortademiger tijdens het sporten, …

De balans tussen wat je kan (= je belastbaarheid) en wat je doet (= je belasting) varieert voortdurend en hangt af van allerlei factoren. Daarom is het belangrijk om vóór je gaat sporten even stil te staan bij hoe jij je voelt en of de beoogde belasting wel gepast is.

 

Belasting

De fysieke en mentale prestaties die je vraagt aan jouw lichaam worden uitgedrukt als belasting. Deze wordt meestal opgevolgd en opgebouwd aan de hand van een trainingsschema (de duur van de training en de intensiteit van de training alsook de trainingsfrequentie).
Wie geregeld traint en voldoende recupereert tussen de trainingen in, merkt na enkele weken een positieve vooruitgang: je wordt dan bij elke training iets minder snel moe, je herstelt iets vlugger en je start de volgende training met een iets betere conditie. Dit is het trainingseffect of supercompensatie genaamd. Je persoonlijke belastbaarheid wordt groter. Wil je deze blijven opbouwen, dan dient de belasting ook progressief aangepast te worden.

In een ideale wereld stijgt de belastbaarheid en belasting progressief. Helaas is dit realiteit veel complexer. Luisteren naar je lichaam; signalen van een verminderde belastbaarheid oppikken en je belasting hieraan aanpassen speelt een belangrijke rol in blessurevrij sporten. 

Curve Belasting Belastbaarheid

Belastbaarheid

Wie geregeld traint en voldoende recupereert tussen de trainingen in, merkt na enkele weken een positieve vooruitgang: het trainingseffect zorgt voor een stijging in je persoonlijke belastbaarheid. Een alternatief voor sportspecifieke trainingen maar met eveneens een positief effect op je belastbaarheid zijn blessurepreventie oefeningen.

Het uitvoeren van blessurepreventie oefeningen kunnen een onderdeel zijn van je training of een training in zijn geheel. Net zoals bij je sportspecifieke training zal het effect van blessure preventieve oefeningen afhangen van de intensiteit en frequentie waarin je de oefeningen uitvoert.

  • Train je rompstabiliteit en balans
  • Doe aan functionele krachttraining
  • Train je beweeglijkheid en lenigheid

Blessurepreventie oefeningen includeren in je trainingsschema, het juist leren doseren  en het vinden van de juiste balans tussen belasting- en herstelperiodes, is de sleutel tot gezond sporten

  

Vind een expert

 • Kathleen Merckaert

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Justine Stevens

 • Karel Pardaens

  11&17&21
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Cathy Kuppens

  Cardioloog
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mike Kamphuys

  Trainer
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Raf De Bruyn

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Ilse Cupers

  1&2
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Thomas Van de Moortel

  Kinesitherapeut
 • Ann Gillis

 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Kathy Velle

  Podoloog
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Danny Grimonpont

  Kinesitherapeut
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wouter Peters

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • André Dewit

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Sofie Rummens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Tijl Bertels

  Sportdiëtist
 • Sara Van Bostraeten

 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Glenn Van Laer

  Kinesitherapeut
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Peter Plessers

 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Anne Mertens

  Huisarts
 • Petra Bruggeman

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Simon Derycke

  Sportarts
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Lander Dewitte

  Sportarts
 • Kris Vandecasteele

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Windy Lycke

 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • BV Dokter Simon Verdonck

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Staf Moyson

  Sportkinesitherapeut
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Veerle Palmers

  Podoloog
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jo Verstuyft

  Apotheker
 • Steven Van Raemdonck

  Sportarts
 • Carl De Crée

 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Axel Decraene

  Sportarts
 • Ingrid Willems

  Podoloog
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Gustaaf Van Mechelen

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Bastiaan Verstraete

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Erik Witvrouw

  Sportkinesitherapeut
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Joris De Win

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Erik Van Lierde

 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Kristiaan Vandenecker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Dominique Slock

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Dominique Devriese

  Kinesitherapeut
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Jago Van Soom

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Roben dedecker

 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • David Vander Elst

  Sportkinesitherapeut
 • Jempi Wilssens

 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Julie Zels

 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Maryam Shahabpour

  Radioloog
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Willy Coosemans

 • Wouter Eraly

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Schiltz

  2&3
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Rik Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • An Konings

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Frank Wezenbeek

  Kinesitherapeut
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Marc Geenen
  Communicatiemanager

  Marc Geenen

 • André Ausloos

  Sportarts
 • Guy De Lendtdecker

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Kevin Robson

  Trainer
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Geert Potloot

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Lianne De Mey

  1&2
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Ward Thorrez

  Kinesitherapeut
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Jan De Decker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Anneleen Geerts

  Sportarts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Olivier Verborgt

  Orthopedisch chirurg
 • Geert Vileyn

  Huisarts
 • BVBA Samcon

 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Jan Mathieu

  Sportarts
 • Ine Schops

  Osteopaat
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Thomas Luyckx

  Orthopedisch chirurg
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Herman Colpin

  Huisarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Tom Decorte

  Kinesitherapeut
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Benedicte Baelde

  Kinesitherapeut
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts

Gerelateerde items

Blessurepreventie
Hoe kunnen voeding en levensstijl de kwaliteit van je spieren en pezen beïnvloeden_.png

Hoe kunnen voeding en levensstijl de kwaliteit van je pezen en spieren beïnvloeden?

Sporter Artikel Blessurepreventie Voeding
Blessurepreventie
Blogpost PS Lander Vansteene

Hoe beleef je de Paralympische Spelen als sportkinesitherapeut en manusje van alles

Sporter Sportprofessional Blog Blessurepreventie
Beleid
Post Covid.png

En dan nu terug naar een normale sportbeoefening?

Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Artikel Beleid Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
NAQI_2018_cycling_NL.jpg

Management van traumatische huidwonden bij beroepswegrenners

Sportprofessional Artikel Fietsen Blessurepreventie Sportgeneeskunde
Sluiten