Schermen & Blessures

Schermen & Blessures

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Blessurepreventie Schermen Blessurepreventie

Schermen is niet zo maar een sport, het is een vechtsport die men beoefent met een van volgende wapens: een floret, een degen of een sabel. In essentie gaat het om het duel waarin beide tegenstanders tot het uiterste gaan om elkaar uit te schakelen, echter zonder dat er een druppel bloed vloeit.  Deze olympische sport is geschikt voor jong en is een geschikte sport om je balans, snelheid en coördinatie te bevorderen.
Ondanks de vele positieve effecten van het beoefenen van sport, zijn er ook een aantal blessures die door het beoefenen van schermen kunnen ontstaan. 

Meest voorkomende blessures

De lichaamsdelen waaraan schermsporters het vaakst geblesseerd geraken: 

  •  Knie
  •  Bovenbeen
  •  Enkel
  •  Pols
  •  Rug 

Het type blessure die het vaakst gezien wordt bij schermsporters:

  • Ligamentaire letsels van de knie en de enkel
  • Spierletsel bovenbeenspieren
  • Rugpijn
  • Verrekking en Kneuzing van de pols
  • Oppervlakkige huidletselsGF2Fence

Oorzaken van schermsport  blessures

Blessures ten gevolge van sport kan iedereen overkomen; beginnende sporters, oudere sporter, topsporters, …  Iedereen is vatbaar voor een blessure! Verschillende factoren spelen een rol spelen in het ontstaan van een blessure; de combinatie van intrinsieke (= persoonsgebonden) en extrinsieke (= omgevingsgebonden) risicofactoren maakt een sporter vatbaar voor het oplopen van een sportblessure.

Het risico op een blessure is groter tijdens een wedstrijd dan tijdens een training


Intrinsieke risicofactoren

Elke sporter heeft zijn eigen typische kenmerken die bijzondere aandacht en zorg vragen. Volgende persoonlijke factoren spelen een rol in het ontstaan van blessures

  • Leeftijd
  • Geslacht
  • Lichamelijke kenmerken (lichaamssamenstelling, lichaamsbouw, gewicht, lenigheid, kracht, …) 
  • Fysieke fitheid en trainingstoestand
  • Gezondheidstoestand (sporten met koorts, rugklachten, vroegere blessures)
  • Mentaliteit en leefwijze (mentale ingesteldheid, persoonlijke lichaamsverzorging, voeding)


Extrinsieke risicofactoren

Tijdens het sporten zijn er steeds een aantal factoren, deze factoren bepalen de specifieke sportsituatie en zorgen ervoor dat twee sportsituaties nooit dezelfde zijn:

  • De sportbelasting (aard van de sport, niveau van de sportbeoefening, opbouw en intensiteit training)
  • Persoonlijke uitrusting en materiaal (sportmateriaal, kledij en schoenen)
  • Sportomgeving, Accommodatie
  • Klimatologische factoren (weersomstandigheden, milieu, sporten op hoogte)
  • Andere factoren (spelregels en fair play, ..)

Binnen de intrinsieke en extrinsieke risicofactoren zijn er een aantal factoren die niet aanpasbaar zijn (geslacht, leeftijd, weersomstandigheden, …) alsook een aantal factoren die wel aanpasbaar zijn (sportomgeving, trainingsintensiteit, kracht,…).

 

Blessures voorkomen

De preventie van sportblessures is niet een kwestie van het nemen van slechts één maatregel. Het komt erop neer om je risicovol gedrag te verminderen en je preventief gedrag te vergroten waarbij de focus gelegd wordt op de risicofactoren waar we wél invloed op hebben.


Belasting-Belastbaarheid Balans

Wanneer we sporten, belasten we ons lichaam. Deze is enerzijds lichamelijk (het lichaam moet zichzelf in beweging brengen, al dan niet aan een bepaalde snelheid en kracht) en anderzijds geestelijk (je hersenen schieten in actie, zij zijn verantwoordelijk voor de precisie van onze bewegingen en concentratie).

Balans Belasting Belastbaarheid

 
Om blessures te vermijden moet de belasting die we aan het lichaam vragen, dan ook binnen de grenzen van het mogelijke te liggen (= belastbaarheid zowel lichamelijk als geestelijk).
Ongetwijfeld heb je al gemerkt dat je lichaam niet altijd hetzelfde presteert; na een slapeloze nacht ben je minder geconcentreerd of onhandiger, en in het geval van een verkoudheid word je kortademiger tijdens het sporten, …

De balans tussen wat je kan (= je belastbaarheid) en wat je doet (= je belasting) varieert voortdurend en hangt af van allerlei factoren. Daarom is het belangrijk om vóór je gaat sporten even stil te staan bij hoe jij je voelt en of de beoogde belasting wel gepast is.

 

Belasting

De fysieke en mentale prestaties die je vraagt aan jouw lichaam worden uitgedrukt als belasting. Deze wordt meestal opgevolgd en opgebouwd aan de hand van een trainingsschema (de duur van de training en de intensiteit van de training alsook de trainingsfrequentie).
Wie geregeld traint en voldoende recupereert tussen de trainingen in, merkt na enkele weken een positieve vooruitgang: je wordt dan bij elke training iets minder snel moe, je herstelt iets vlugger en je start de volgende training met een iets betere conditie. Dit is het trainingseffect of supercompensatie genaamd. Je persoonlijke belastbaarheid wordt groter. Wil je deze blijven opbouwen, dan dient de belasting ook progressief aangepast te worden.

In een ideale wereld stijgt de belastbaarheid en belasting progressief. Helaas is dit realiteit veel complexer. Luisteren naar je lichaam; signalen van een verminderde belastbaarheid oppikken en je belasting hieraan aanpassen speelt een belangrijke rol in blessurevrij sporten. 

Curve Belasting Belastbaarheid

Belastbaarheid

Wie geregeld traint en voldoende recupereert tussen de trainingen in, merkt na enkele weken een positieve vooruitgang: het trainingseffect zorgt voor een stijging in je persoonlijke belastbaarheid. Een alternatief voor sportspecifieke trainingen maar met eveneens een positief effect op je belastbaarheid zijn blessurepreventie oefeningen.

Het uitvoeren van blessurepreventie oefeningen kunnen een onderdeel zijn van je training of een training in zijn geheel. Net zoals bij je sportspecifieke training zal het effect van blessure preventieve oefeningen afhangen van de intensiteit en frequentie waarin je de oefeningen uitvoert.

  • Train je rompstabiliteit en balans
  • Doe aan functionele krachttraining
  • Train je beweeglijkheid en lenigheid

Blessurepreventie oefeningen includeren in je trainingsschema, het juist leren doseren  en het vinden van de juiste balans tussen belasting- en herstelperiodes, is de sleutel tot gezond sporten

  

Vind een expert

 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Kevin Robson

  Trainer
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Jana Stevens

  Podoloog
 • Jan Boon

  Huisarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • An Konings

  Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Gert Droessaert

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Karl Brack

  Gynaecoloog
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Annelies Van Erck

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Peter Plessers

 • Karel Pardaens

 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luc Baeyens

  Sportarts, Gynaecoloog
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Erik Van Lierde

 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Willy Coosemans

 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Roel Jacobs

  Roel Jacobs

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Hamza Laamarti

  Diëtist
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Leysen Joppe

  Leysen Joppe

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Jempi Wilssens

 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Maaike Polspoel

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Johan Roeykens

 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Raf Coremans

  Huisarts, Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Mitch Malavolta

  Huisarts, Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Dorien Meeusen

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Marc Schiltz

 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Trees Dooms

 • Voorzitter

  Inge De Ridder

  Sportdiëtist
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts

Gerelateerde items

Sportgeneeskunde
Doping

Cardiovasculaire risico's van prestatie bevorderende middelen en dopinggebruik

Sporter Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Training
Apneu

Apneutraining: Acute en chronische effecten op inspanningstolerantie

Sporter Artikel Training Training
Blessurepreventie
enkelverzwikking

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Sluiten