Rugby & Blessures

Rugby & Blessures

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Blessurepreventie Rugby Blessurepreventie

“Rugby is a hooligans sport played by gentlemen” (Winston Churchill). Rugby wordt wereldwijd door 8,5 miljoen sporters gespeeld en dit verdeeld over 121  landen. In Vlaanderen is rugby momenteel nog een kleine sport maar ze wordt groot beleefd! Rugby is een teamsport en wordt in verschillende varianten aangeboden; contact en non-contact. Zo hard als het spel kan zijn, zo streng zijn de regels in rugby. Rugby spelers worden fysiek en mentaal uitgedaagd en draagt bij tot de ontwikkeling van coördinatie, evenwicht, kracht, snelheid maar ook van het zelfvertrouwen. 
Ondanks de vele positieve effecten van het beoefenen van sport, zijn er ook een aantal blessures die door het beoefenen van schermen kunnen ontstaan. 

Meest voorkomende blessures

De lichaamsdelen waaraan rugby sporters het vaakst geblesseerd geraken: 

  • Schouder
  • Hoofd en nek
  • Onderarm en hand
  • Knie
  • Onderbeen

Het type blessure die het vaakst gezien wordt bij rugby sporters: 

  • Kneuzingen
  • Spierletsels
  • Schouderontwrichting
  • Ligamentaire letsels ter hoogte van schouder, knie en pols
  • HersenschuddingGF2Rugby

Oorzaken van rugby blessures

Blessures ten gevolge van sport kan iedereen overkomen; beginnende sporters, oudere sporter, topsporters, …  Iedereen is vatbaar voor een blessure! Verschillende factoren spelen een rol spelen in het ontstaan van een blessure; de combinatie van intrinsieke (= persoonsgebonden) en extrinsieke (= omgevingsgebonden) risicofactoren maakt een sporter vatbaar voor het oplopen van een sportblessure.

60% van de blessures gebeuren tijdens een tackle


Intrinsieke risicofactoren

Elke sporter heeft zijn eigen typische kenmerken die bijzondere aandacht en zorg vragen. Volgende persoonlijke factoren spelen een rol in het ontstaan van blessures

  • Leeftijd
  • Geslacht
  • Lichamelijke kenmerken (lichaamssamenstelling, lichaamsbouw, gewicht, lenigheid, kracht, …) 
  • Fysieke fitheid en trainingstoestand
  • Gezondheidstoestand (sporten met koorts, rugklachten, vroegere blessures)
  • Mentaliteit en leefwijze (mentale ingesteldheid, persoonlijke lichaamsverzorging, voeding)


Extrinsieke risicofactoren

Tijdens het sporten zijn er steeds een aantal factoren, deze factoren bepalen de specifieke sportsituatie en zorgen ervoor dat twee sportsituaties nooit dezelfde zijn:

  • De sportbelasting (aard van de sport, niveau van de sportbeoefening, opbouw en intensiteit training)
  • Persoonlijke uitrusting en materiaal (sportmateriaal, kledij en schoenen)
  • Sportomgeving, Accommodatie
  • Klimatologische factoren (weersomstandigheden, milieu, sporten op hoogte)
  • Andere factoren (spelregels en fair play, ..)

Binnen de intrinsieke en extrinsieke risicofactoren zijn er een aantal factoren die niet aanpasbaar zijn (geslacht, leeftijd, weersomstandigheden, …) alsook een aantal factoren die wel aanpasbaar zijn (sportomgeving, trainingsintensiteit, kracht,…).

 

Blessures voorkomen

De preventie van sportblessures is niet een kwestie van het nemen van slechts één maatregel. Het komt erop neer om je risicovol gedrag te verminderen en je preventief gedrag te vergroten waarbij de focus gelegd wordt op de risicofactoren waar we wél invloed op hebben.


Belasting-Belastbaarheid Balans

Wanneer we sporten, belasten we ons lichaam. Deze is enerzijds lichamelijk (het lichaam moet zichzelf in beweging brengen, al dan niet aan een bepaalde snelheid en kracht) en anderzijds geestelijk (je hersenen schieten in actie, zij zijn verantwoordelijk voor de precisie van onze bewegingen en concentratie).

Balans Belasting Belastbaarheid

 
Om blessures te vermijden moet de belasting die we aan het lichaam vragen, dan ook binnen de grenzen van het mogelijke te liggen (= belastbaarheid zowel lichamelijk als geestelijk).
Ongetwijfeld heb je al gemerkt dat je lichaam niet altijd hetzelfde presteert; na een slapeloze nacht ben je minder geconcentreerd of onhandiger, en in het geval van een verkoudheid word je kortademiger tijdens het sporten, …

De balans tussen wat je kan (= je belastbaarheid) en wat je doet (= je belasting) varieert voortdurend en hangt af van allerlei factoren. Daarom is het belangrijk om vóór je gaat sporten even stil te staan bij hoe jij je voelt en of de beoogde belasting wel gepast is.

 

Belasting

De fysieke en mentale prestaties die je vraagt aan jouw lichaam worden uitgedrukt als belasting. Deze wordt meestal opgevolgd en opgebouwd aan de hand van een trainingsschema (de duur van de training en de intensiteit van de training alsook de trainingsfrequentie).
Wie geregeld traint en voldoende recupereert tussen de trainingen in, merkt na enkele weken een positieve vooruitgang: je wordt dan bij elke training iets minder snel moe, je herstelt iets vlugger en je start de volgende training met een iets betere conditie. Dit is het trainingseffect of supercompensatie genaamd. Je persoonlijke belastbaarheid wordt groter. Wil je deze blijven opbouwen, dan dient de belasting ook progressief aangepast te worden.

In een ideale wereld stijgt de belastbaarheid en belasting progressief. Helaas is dit realiteit veel complexer. Luisteren naar je lichaam; signalen van een verminderde belastbaarheid oppikken en je belasting hieraan aanpassen speelt een belangrijke rol in blessurevrij sporten. 

Curve Belasting Belastbaarheid

Belastbaarheid

Wie geregeld traint en voldoende recupereert tussen de trainingen in, merkt na enkele weken een positieve vooruitgang: het trainingseffect zorgt voor een stijging in je persoonlijke belastbaarheid. Een alternatief voor sportspecifieke trainingen maar met eveneens een positief effect op je belastbaarheid zijn blessurepreventie oefeningen.

Het uitvoeren van blessurepreventie oefeningen kunnen een onderdeel zijn van je training of een training in zijn geheel. Net zoals bij je sportspecifieke training zal het effect van blessure preventieve oefeningen afhangen van de intensiteit en frequentie waarin je de oefeningen uitvoert.

  • Train je rompstabiliteit en balans
  • Doe aan functionele krachttraining
  • Train je beweeglijkheid en lenigheidBlessurepreventie oefeningen includeren in je trainingsschema, het juist leren doseren  en het vinden van de juiste balans tussen belasting- en herstelperiodes, is de sleutel tot gezond sporten

  

Vind een expert

 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Plessers

 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Erik Van Lierde

 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Raf Coremans

  Huisarts, Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jempi Wilssens

 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Maaike Polspoel

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Karl Brack

  Andere arts-specialist
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist, Bewegingsdeskundige, Andere
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • BVBA Samcon

 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Ann Gillis

 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Karel Pardaens

 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Roel Jacobs

  Roel Jacobs

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts

Gerelateerde items

Sportgeneeskunde
Doping

Cardiovasculaire risico's van prestatie bevorderende middelen en dopinggebruik

Sporter Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Training
Apneu

Apneutraining: Acute en chronische effecten op inspanningstolerantie

Sporter Artikel Training Training
Blessurepreventie
enkelverzwikking

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Sluiten