Klimmen & Blessures

Klimmen & Blessures

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Klimmen Blessurepreventie

Klimmen betekent omhoog gaan. Het is een fysieke activiteit die kan worden uitgevoerd in de open lucht in klimgebieden op rotsen, in bergen en soms op ijs maar kan ook op artificiële klimmuren beoefend worden in bijvoorbeeld klimhallen. De klim- en bergsport kent meerdere disciplines en kan je recreatief of competitief beoefenen. Klimsport bevordert je balans en lenigheid alsook kracht in de benen en armen. Alhoewel klimmen dikwijls als een risicosport wordt gezien, hoeft er geen onnodig gevaar te zijn; goed materiaal en goede, veilige klimtechnieken aanleren beperkt alvast het risico op ernstige verwondigen. 
Ondanks de vele positieve effecten van het beoefenen van sport, zijn er ook een aantal blessures die door het beoefenen van schermen kunnen ontstaan. 

Meest voorkomende blessures

De lichaamsdelen waaraan klimmers het vaakst geblesseerd geraken: 

  • Pols en vingers
  • Enkel 
  • Elleboog
  • Schouder
  • Hoofd en nek 

Het type blessure die het vaakst gezien wordt bij klimmers:

  • Ligamentair letsel aan de vinger(s)
  • Overbelasting pezen ter hoogte van de elleboog, vinger(s) en pols 
  • Verrekkingen
  • Kneuzingen en oppervlakkige huidletsels 
  • Botbreuken

GF2Climb

Oorzaken van klimsport blessures

Blessures ten gevolge van sport kan iedereen overkomen; beginnende sporters, oudere sporter, topsporters, …  Iedereen is vatbaar voor een blessure! Verschillende factoren spelen een rol spelen in het ontstaan van een blessure; de combinatie van intrinsieke (= persoonsgebonden) en extrinsieke (= omgevingsgebonden) risicofactoren maakt een sporter vatbaar voor het oplopen van een sportblessure.

Gemiddeld treden er 4 blessures op per 1000 uren klimmen


Intrinsieke risicofactoren

Elke sporter heeft zijn eigen typische kenmerken die bijzondere aandacht en zorg vragen. Volgende persoonlijke factoren spelen een rol in het ontstaan van blessures

  • Leeftijd
  • Geslacht
  • Lichamelijke kenmerken (lichaamssamenstelling, lichaamsbouw, gewicht, lenigheid, kracht, …) 
  • Fysieke fitheid en trainingstoestand
  • Gezondheidstoestand (sporten met koorts, rugklachten, vroegere blessures)
  • Mentaliteit en leefwijze (mentale ingesteldheid, persoonlijke lichaamsverzorging, voeding)


Extrinsieke risicofactoren

Tijdens het sporten zijn er steeds een aantal factoren, deze factoren bepalen de specifieke sportsituatie en zorgen ervoor dat twee sportsituaties nooit dezelfde zijn:

  • De sportbelasting (aard van de sport, niveau van de sportbeoefening, opbouw en intensiteit training)
  • Persoonlijke uitrusting en materiaal (sportmateriaal, kledij en schoenen)
  • Sportomgeving, Accommodatie
  • Klimatologische factoren (weersomstandigheden, milieu, sporten op hoogte)
  • Andere factoren (spelregels en fair play, ..)


Binnen de intrinsieke en extrinsieke risicofactoren zijn er een aantal factoren die niet aanpasbaar zijn (geslacht, leeftijd, weersomstandigheden, …) alsook een aantal factoren die wel aanpasbaar zijn (sportomgeving, trainingsintensiteit, kracht,…).

 

Blessures voorkomen

De preventie van sportblessures is niet een kwestie van het nemen van slechts één maatregel. Het komt erop neer om je risicovol gedrag te verminderen en je preventief gedrag te vergroten waarbij de focus gelegd wordt op de risicofactoren waar we wél invloed op hebben.


Belasting-Belastbaarheid Balans

Wanneer we sporten, belasten we ons lichaam. Deze is enerzijds lichamelijk (het lichaam moet zichzelf in beweging brengen, al dan niet aan een bepaalde snelheid en kracht) en anderzijds geestelijk (je hersenen schieten in actie, zij zijn verantwoordelijk voor de precisie van onze bewegingen en concentratie).

Balans Belasting Belastbaarheid

 
Om blessures te vermijden moet de belasting die we aan het lichaam vragen, dan ook binnen de grenzen van het mogelijke te liggen (= belastbaarheid zowel lichamelijk als geestelijk).
Ongetwijfeld heb je al gemerkt dat je lichaam niet altijd hetzelfde presteert; na een slapeloze nacht ben je minder geconcentreerd of onhandiger, en in het geval van een verkoudheid word je kortademiger tijdens het sporten, …

De balans tussen wat je kan (= je belastbaarheid) en wat je doet (= je belasting) varieert voortdurend en hangt af van allerlei factoren. Daarom is het belangrijk om vóór je gaat sporten even stil te staan bij hoe jij je voelt en of de beoogde belasting wel gepast is.

 

Belasting

De fysieke en mentale prestaties die je vraagt aan jouw lichaam worden uitgedrukt als belasting. Deze wordt meestal opgevolgd en opgebouwd aan de hand van een trainingsschema (de duur van de training en de intensiteit van de training alsook de trainingsfrequentie).
Wie geregeld traint en voldoende recupereert tussen de trainingen in, merkt na enkele weken een positieve vooruitgang: je wordt dan bij elke training iets minder snel moe, je herstelt iets vlugger en je start de volgende training met een iets betere conditie. Dit is het trainingseffect of supercompensatie genaamd. Je persoonlijke belastbaarheid wordt groter. Wil je deze blijven opbouwen, dan dient de belasting ook progressief aangepast te worden.

In een ideale wereld stijgt de belastbaarheid en belasting progressief. Helaas is dit realiteit veel complexer. Luisteren naar je lichaam; signalen van een verminderde belastbaarheid oppikken en je belasting hieraan aanpassen speelt een belangrijke rol in blessurevrij sporten. 

Curve Belasting Belastbaarheid

Belastbaarheid

Wie geregeld traint en voldoende recupereert tussen de trainingen in, merkt na enkele weken een positieve vooruitgang: het trainingseffect zorgt voor een stijging in je persoonlijke belastbaarheid. Een alternatief voor sportspecifieke trainingen maar met eveneens een positief effect op je belastbaarheid zijn blessurepreventie oefeningen.

Het uitvoeren van blessurepreventie oefeningen kunnen een onderdeel zijn van je training of een training in zijn geheel. Net zoals bij je sportspecifieke training zal het effect van blessure preventieve oefeningen afhangen van de intensiteit en frequentie waarin je de oefeningen uitvoert.

  • Train je rompstabiliteit en balans
  • Doe aan functionele krachttraining
  • Train je beweeglijkheid en lenigheid

Blessurepreventie oefeningen includeren in je trainingsschema, het juist leren doseren  en het vinden van de juiste balans tussen belasting- en herstelperiodes, is de sleutel tot gezond sporten

  

Vind een expert

 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Lander Dewitte

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • BVBA Samcon

 • Dominique Devriese

  Kinesitherapeut
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Carl De Crée

 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Justine Stevens

 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Joris De Win

  Sportarts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Windy Lycke

 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Bastiaan Verstraete

  Sportarts
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Wouter Eraly

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Jempi Wilssens

 • Peter Plessers

 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Bruno D'Hulster

 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Julie Zels

 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Roben dedecker

 • michel herssens

  Cardioloog
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Cedric Arijs

  Cedric Arijs

  Sportpsycholoog
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Katja Van Oostveldt

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Willy Coosemans

 • Kevin Robson

  Trainer
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts

Gerelateerde items

Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
Weerstandsband.png

Weerstandsbanden: waarvoor dienen ze?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
GF2Snow Week 6.png

Get Fit 2 Snow - Week 6

Sporter Artikel Snowboarden Skiën Blessurepreventie Training
Blessurepreventie
GF2Snow Week 5.png

Get Fit 2 Snow - Week 5

Sporter Artikel Snowboarden Skiën Blessurepreventie Training
Sluiten