Klimmen & Blessures

Klimmen & Blessures

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Blessurepreventie Klimmen Blessurepreventie

Klimmen betekent omhoog gaan. Het is een fysieke activiteit die kan worden uitgevoerd in de open lucht in klimgebieden op rotsen, in bergen en soms op ijs maar kan ook op artificiële klimmuren beoefend worden in bijvoorbeeld klimhallen. De klim- en bergsport kent meerdere disciplines en kan je recreatief of competitief beoefenen. Klimsport bevordert je balans en lenigheid alsook kracht in de benen en armen. Alhoewel klimmen dikwijls als een risicosport wordt gezien, hoeft er geen onnodig gevaar te zijn; goed materiaal en goede, veilige klimtechnieken aanleren beperkt alvast het risico op ernstige verwondigen. 
Ondanks de vele positieve effecten van het beoefenen van sport, zijn er ook een aantal blessures die door het beoefenen van schermen kunnen ontstaan. 

Meest voorkomende blessures

De lichaamsdelen waaraan klimmers het vaakst geblesseerd geraken: 

  • Pols en vingers
  • Enkel 
  • Elleboog
  • Schouder
  • Hoofd en nek 

Het type blessure die het vaakst gezien wordt bij klimmers:

  • Ligamentair letsel aan de vinger(s)
  • Overbelasting pezen ter hoogte van de elleboog, vinger(s) en pols 
  • Verrekkingen
  • Kneuzingen en oppervlakkige huidletsels 
  • Botbreuken

GF2Climb

Oorzaken van klimsport blessures

Blessures ten gevolge van sport kan iedereen overkomen; beginnende sporters, oudere sporter, topsporters, …  Iedereen is vatbaar voor een blessure! Verschillende factoren spelen een rol spelen in het ontstaan van een blessure; de combinatie van intrinsieke (= persoonsgebonden) en extrinsieke (= omgevingsgebonden) risicofactoren maakt een sporter vatbaar voor het oplopen van een sportblessure.

Gemiddeld treden er 4 blessures op per 1000 uren klimmen


Intrinsieke risicofactoren

Elke sporter heeft zijn eigen typische kenmerken die bijzondere aandacht en zorg vragen. Volgende persoonlijke factoren spelen een rol in het ontstaan van blessures

  • Leeftijd
  • Geslacht
  • Lichamelijke kenmerken (lichaamssamenstelling, lichaamsbouw, gewicht, lenigheid, kracht, …) 
  • Fysieke fitheid en trainingstoestand
  • Gezondheidstoestand (sporten met koorts, rugklachten, vroegere blessures)
  • Mentaliteit en leefwijze (mentale ingesteldheid, persoonlijke lichaamsverzorging, voeding)


Extrinsieke risicofactoren

Tijdens het sporten zijn er steeds een aantal factoren, deze factoren bepalen de specifieke sportsituatie en zorgen ervoor dat twee sportsituaties nooit dezelfde zijn:

  • De sportbelasting (aard van de sport, niveau van de sportbeoefening, opbouw en intensiteit training)
  • Persoonlijke uitrusting en materiaal (sportmateriaal, kledij en schoenen)
  • Sportomgeving, Accommodatie
  • Klimatologische factoren (weersomstandigheden, milieu, sporten op hoogte)
  • Andere factoren (spelregels en fair play, ..)


Binnen de intrinsieke en extrinsieke risicofactoren zijn er een aantal factoren die niet aanpasbaar zijn (geslacht, leeftijd, weersomstandigheden, …) alsook een aantal factoren die wel aanpasbaar zijn (sportomgeving, trainingsintensiteit, kracht,…).

 

Blessures voorkomen

De preventie van sportblessures is niet een kwestie van het nemen van slechts één maatregel. Het komt erop neer om je risicovol gedrag te verminderen en je preventief gedrag te vergroten waarbij de focus gelegd wordt op de risicofactoren waar we wél invloed op hebben.


Belasting-Belastbaarheid Balans

Wanneer we sporten, belasten we ons lichaam. Deze is enerzijds lichamelijk (het lichaam moet zichzelf in beweging brengen, al dan niet aan een bepaalde snelheid en kracht) en anderzijds geestelijk (je hersenen schieten in actie, zij zijn verantwoordelijk voor de precisie van onze bewegingen en concentratie).

Balans Belasting Belastbaarheid

 
Om blessures te vermijden moet de belasting die we aan het lichaam vragen, dan ook binnen de grenzen van het mogelijke te liggen (= belastbaarheid zowel lichamelijk als geestelijk).
Ongetwijfeld heb je al gemerkt dat je lichaam niet altijd hetzelfde presteert; na een slapeloze nacht ben je minder geconcentreerd of onhandiger, en in het geval van een verkoudheid word je kortademiger tijdens het sporten, …

De balans tussen wat je kan (= je belastbaarheid) en wat je doet (= je belasting) varieert voortdurend en hangt af van allerlei factoren. Daarom is het belangrijk om vóór je gaat sporten even stil te staan bij hoe jij je voelt en of de beoogde belasting wel gepast is.

 

Belasting

De fysieke en mentale prestaties die je vraagt aan jouw lichaam worden uitgedrukt als belasting. Deze wordt meestal opgevolgd en opgebouwd aan de hand van een trainingsschema (de duur van de training en de intensiteit van de training alsook de trainingsfrequentie).
Wie geregeld traint en voldoende recupereert tussen de trainingen in, merkt na enkele weken een positieve vooruitgang: je wordt dan bij elke training iets minder snel moe, je herstelt iets vlugger en je start de volgende training met een iets betere conditie. Dit is het trainingseffect of supercompensatie genaamd. Je persoonlijke belastbaarheid wordt groter. Wil je deze blijven opbouwen, dan dient de belasting ook progressief aangepast te worden.

In een ideale wereld stijgt de belastbaarheid en belasting progressief. Helaas is dit realiteit veel complexer. Luisteren naar je lichaam; signalen van een verminderde belastbaarheid oppikken en je belasting hieraan aanpassen speelt een belangrijke rol in blessurevrij sporten. 

Curve Belasting Belastbaarheid

Belastbaarheid

Wie geregeld traint en voldoende recupereert tussen de trainingen in, merkt na enkele weken een positieve vooruitgang: het trainingseffect zorgt voor een stijging in je persoonlijke belastbaarheid. Een alternatief voor sportspecifieke trainingen maar met eveneens een positief effect op je belastbaarheid zijn blessurepreventie oefeningen.

Het uitvoeren van blessurepreventie oefeningen kunnen een onderdeel zijn van je training of een training in zijn geheel. Net zoals bij je sportspecifieke training zal het effect van blessure preventieve oefeningen afhangen van de intensiteit en frequentie waarin je de oefeningen uitvoert.

  • Train je rompstabiliteit en balans
  • Doe aan functionele krachttraining
  • Train je beweeglijkheid en lenigheid

Blessurepreventie oefeningen includeren in je trainingsschema, het juist leren doseren  en het vinden van de juiste balans tussen belasting- en herstelperiodes, is de sleutel tot gezond sporten

  

Vind een expert

 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Karl Brack

  Andere arts-specialist
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Huisarts, Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Willy Coosemans

 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • BVBA Samcon

 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • An Konings

  Sportarts
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ann Gillis

 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist, Bewegingsdeskundige, Andere
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Peter Plessers

 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Trees Dooms

 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Jempi Wilssens

 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Maaike Polspoel

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Johan Roeykens

 • Annelies Van Erck

  Fysisch arts / Revalidatie arts

Gerelateerde items

Sportgeneeskunde
Doping

Cardiovasculaire risico's van prestatie bevorderende middelen en dopinggebruik

Sporter Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Training
Apneu

Apneutraining: Acute en chronische effecten op inspanningstolerantie

Sporter Artikel Training Training
Blessurepreventie
enkelverzwikking

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Sluiten