Klimmen & Blessures

Klimmen & Blessures

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Blessurepreventie Klimmen Blessurepreventie

Klimmen betekent omhoog gaan. Het is een fysieke activiteit die kan worden uitgevoerd in de open lucht in klimgebieden op rotsen, in bergen en soms op ijs maar kan ook op artificiële klimmuren beoefend worden in bijvoorbeeld klimhallen. De klim- en bergsport kent meerdere disciplines en kan je recreatief of competitief beoefenen. Klimsport bevordert je balans en lenigheid alsook kracht in de benen en armen. Alhoewel klimmen dikwijls als een risicosport wordt gezien, hoeft er geen onnodig gevaar te zijn; goed materiaal en goede, veilige klimtechnieken aanleren beperkt alvast het risico op ernstige verwondigen. 
Ondanks de vele positieve effecten van het beoefenen van sport, zijn er ook een aantal blessures die door het beoefenen van schermen kunnen ontstaan. 

Meest voorkomende blessures

De lichaamsdelen waaraan klimmers het vaakst geblesseerd geraken: 

  • Pols en vingers
  • Enkel 
  • Elleboog
  • Schouder
  • Hoofd en nek 

Het type blessure die het vaakst gezien wordt bij klimmers:

  • Ligamentair letsel aan de vinger(s)
  • Overbelasting pezen ter hoogte van de elleboog, vinger(s) en pols 
  • Verrekkingen
  • Kneuzingen en oppervlakkige huidletsels 
  • Botbreuken

GF2Climb

Oorzaken van klimsport blessures

Blessures ten gevolge van sport kan iedereen overkomen; beginnende sporters, oudere sporter, topsporters, …  Iedereen is vatbaar voor een blessure! Verschillende factoren spelen een rol spelen in het ontstaan van een blessure; de combinatie van intrinsieke (= persoonsgebonden) en extrinsieke (= omgevingsgebonden) risicofactoren maakt een sporter vatbaar voor het oplopen van een sportblessure.

Gemiddeld treden er 4 blessures op per 1000 uren klimmen


Intrinsieke risicofactoren

Elke sporter heeft zijn eigen typische kenmerken die bijzondere aandacht en zorg vragen. Volgende persoonlijke factoren spelen een rol in het ontstaan van blessures

  • Leeftijd
  • Geslacht
  • Lichamelijke kenmerken (lichaamssamenstelling, lichaamsbouw, gewicht, lenigheid, kracht, …) 
  • Fysieke fitheid en trainingstoestand
  • Gezondheidstoestand (sporten met koorts, rugklachten, vroegere blessures)
  • Mentaliteit en leefwijze (mentale ingesteldheid, persoonlijke lichaamsverzorging, voeding)


Extrinsieke risicofactoren

Tijdens het sporten zijn er steeds een aantal factoren, deze factoren bepalen de specifieke sportsituatie en zorgen ervoor dat twee sportsituaties nooit dezelfde zijn:

  • De sportbelasting (aard van de sport, niveau van de sportbeoefening, opbouw en intensiteit training)
  • Persoonlijke uitrusting en materiaal (sportmateriaal, kledij en schoenen)
  • Sportomgeving, Accommodatie
  • Klimatologische factoren (weersomstandigheden, milieu, sporten op hoogte)
  • Andere factoren (spelregels en fair play, ..)


Binnen de intrinsieke en extrinsieke risicofactoren zijn er een aantal factoren die niet aanpasbaar zijn (geslacht, leeftijd, weersomstandigheden, …) alsook een aantal factoren die wel aanpasbaar zijn (sportomgeving, trainingsintensiteit, kracht,…).

 

Blessures voorkomen

De preventie van sportblessures is niet een kwestie van het nemen van slechts één maatregel. Het komt erop neer om je risicovol gedrag te verminderen en je preventief gedrag te vergroten waarbij de focus gelegd wordt op de risicofactoren waar we wél invloed op hebben.


Belasting-Belastbaarheid Balans

Wanneer we sporten, belasten we ons lichaam. Deze is enerzijds lichamelijk (het lichaam moet zichzelf in beweging brengen, al dan niet aan een bepaalde snelheid en kracht) en anderzijds geestelijk (je hersenen schieten in actie, zij zijn verantwoordelijk voor de precisie van onze bewegingen en concentratie).

Balans Belasting Belastbaarheid

 
Om blessures te vermijden moet de belasting die we aan het lichaam vragen, dan ook binnen de grenzen van het mogelijke te liggen (= belastbaarheid zowel lichamelijk als geestelijk).
Ongetwijfeld heb je al gemerkt dat je lichaam niet altijd hetzelfde presteert; na een slapeloze nacht ben je minder geconcentreerd of onhandiger, en in het geval van een verkoudheid word je kortademiger tijdens het sporten, …

De balans tussen wat je kan (= je belastbaarheid) en wat je doet (= je belasting) varieert voortdurend en hangt af van allerlei factoren. Daarom is het belangrijk om vóór je gaat sporten even stil te staan bij hoe jij je voelt en of de beoogde belasting wel gepast is.

 

Belasting

De fysieke en mentale prestaties die je vraagt aan jouw lichaam worden uitgedrukt als belasting. Deze wordt meestal opgevolgd en opgebouwd aan de hand van een trainingsschema (de duur van de training en de intensiteit van de training alsook de trainingsfrequentie).
Wie geregeld traint en voldoende recupereert tussen de trainingen in, merkt na enkele weken een positieve vooruitgang: je wordt dan bij elke training iets minder snel moe, je herstelt iets vlugger en je start de volgende training met een iets betere conditie. Dit is het trainingseffect of supercompensatie genaamd. Je persoonlijke belastbaarheid wordt groter. Wil je deze blijven opbouwen, dan dient de belasting ook progressief aangepast te worden.

In een ideale wereld stijgt de belastbaarheid en belasting progressief. Helaas is dit realiteit veel complexer. Luisteren naar je lichaam; signalen van een verminderde belastbaarheid oppikken en je belasting hieraan aanpassen speelt een belangrijke rol in blessurevrij sporten. 

Curve Belasting Belastbaarheid

Belastbaarheid

Wie geregeld traint en voldoende recupereert tussen de trainingen in, merkt na enkele weken een positieve vooruitgang: het trainingseffect zorgt voor een stijging in je persoonlijke belastbaarheid. Een alternatief voor sportspecifieke trainingen maar met eveneens een positief effect op je belastbaarheid zijn blessurepreventie oefeningen.

Het uitvoeren van blessurepreventie oefeningen kunnen een onderdeel zijn van je training of een training in zijn geheel. Net zoals bij je sportspecifieke training zal het effect van blessure preventieve oefeningen afhangen van de intensiteit en frequentie waarin je de oefeningen uitvoert.

  • Train je rompstabiliteit en balans
  • Doe aan functionele krachttraining
  • Train je beweeglijkheid en lenigheid

Blessurepreventie oefeningen includeren in je trainingsschema, het juist leren doseren  en het vinden van de juiste balans tussen belasting- en herstelperiodes, is de sleutel tot gezond sporten

  

Vind een expert

 • Ine Schops

  Podoloog
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Karl Brack

  Gynaecoloog
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Dorien Meeusen

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Mitch Malavolta

  Huisarts, Sportarts
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Gert Droessaert

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Leysen Joppe

  Leysen Joppe

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • BVBA Samcon

 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Annelies Van Erck

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Maaike Polspoel

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Hamza Laamarti

  Diëtist
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Voorzitter

  Inge De Ridder

  Sportdiëtist
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Jana Stevens

  Podoloog
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Luc Baeyens

  Sportarts, Gynaecoloog
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • An Konings

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Raf Coremans

  Huisarts, Sportarts
 • Peter Plessers

 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Jempi Wilssens

 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Trees Dooms

 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Roel Jacobs

  Roel Jacobs

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut

Gerelateerde items

Sportgeneeskunde
Doping

Cardiovasculaire risico's van prestatie bevorderende middelen en dopinggebruik

Sporter Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Training
Apneu

Apneutraining: Acute en chronische effecten op inspanningstolerantie

Sporter Artikel Training Training
Blessurepreventie
enkelverzwikking

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Sluiten