Klimmen & Blessures

Klimmen & Blessures

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Klimmen Blessurepreventie

Klimmen betekent omhoog gaan. Het is een fysieke activiteit die kan worden uitgevoerd in de open lucht in klimgebieden op rotsen, in bergen en soms op ijs maar kan ook op artificiële klimmuren beoefend worden in bijvoorbeeld klimhallen. De klim- en bergsport kent meerdere disciplines en kan je recreatief of competitief beoefenen. Klimsport bevordert je balans en lenigheid alsook kracht in de benen en armen. Alhoewel klimmen dikwijls als een risicosport wordt gezien, hoeft er geen onnodig gevaar te zijn; goed materiaal en goede, veilige klimtechnieken aanleren beperkt alvast het risico op ernstige verwondigen. 
Ondanks de vele positieve effecten van het beoefenen van sport, zijn er ook een aantal blessures die door het beoefenen van schermen kunnen ontstaan. 

Meest voorkomende blessures

De lichaamsdelen waaraan klimmers het vaakst geblesseerd geraken: 

  • Pols en vingers
  • Enkel 
  • Elleboog
  • Schouder
  • Hoofd en nek 

Het type blessure die het vaakst gezien wordt bij klimmers:

  • Ligamentair letsel aan de vinger(s)
  • Overbelasting pezen ter hoogte van de elleboog, vinger(s) en pols 
  • Verrekkingen
  • Kneuzingen en oppervlakkige huidletsels 
  • Botbreuken

GF2Climb

Oorzaken van klimsport blessures

Blessures ten gevolge van sport kan iedereen overkomen; beginnende sporters, oudere sporter, topsporters, …  Iedereen is vatbaar voor een blessure! Verschillende factoren spelen een rol spelen in het ontstaan van een blessure; de combinatie van intrinsieke (= persoonsgebonden) en extrinsieke (= omgevingsgebonden) risicofactoren maakt een sporter vatbaar voor het oplopen van een sportblessure.

Gemiddeld treden er 4 blessures op per 1000 uren klimmen


Intrinsieke risicofactoren

Elke sporter heeft zijn eigen typische kenmerken die bijzondere aandacht en zorg vragen. Volgende persoonlijke factoren spelen een rol in het ontstaan van blessures

  • Leeftijd
  • Geslacht
  • Lichamelijke kenmerken (lichaamssamenstelling, lichaamsbouw, gewicht, lenigheid, kracht, …) 
  • Fysieke fitheid en trainingstoestand
  • Gezondheidstoestand (sporten met koorts, rugklachten, vroegere blessures)
  • Mentaliteit en leefwijze (mentale ingesteldheid, persoonlijke lichaamsverzorging, voeding)


Extrinsieke risicofactoren

Tijdens het sporten zijn er steeds een aantal factoren, deze factoren bepalen de specifieke sportsituatie en zorgen ervoor dat twee sportsituaties nooit dezelfde zijn:

  • De sportbelasting (aard van de sport, niveau van de sportbeoefening, opbouw en intensiteit training)
  • Persoonlijke uitrusting en materiaal (sportmateriaal, kledij en schoenen)
  • Sportomgeving, Accommodatie
  • Klimatologische factoren (weersomstandigheden, milieu, sporten op hoogte)
  • Andere factoren (spelregels en fair play, ..)


Binnen de intrinsieke en extrinsieke risicofactoren zijn er een aantal factoren die niet aanpasbaar zijn (geslacht, leeftijd, weersomstandigheden, …) alsook een aantal factoren die wel aanpasbaar zijn (sportomgeving, trainingsintensiteit, kracht,…).

 

Blessures voorkomen

De preventie van sportblessures is niet een kwestie van het nemen van slechts één maatregel. Het komt erop neer om je risicovol gedrag te verminderen en je preventief gedrag te vergroten waarbij de focus gelegd wordt op de risicofactoren waar we wél invloed op hebben.


Belasting-Belastbaarheid Balans

Wanneer we sporten, belasten we ons lichaam. Deze is enerzijds lichamelijk (het lichaam moet zichzelf in beweging brengen, al dan niet aan een bepaalde snelheid en kracht) en anderzijds geestelijk (je hersenen schieten in actie, zij zijn verantwoordelijk voor de precisie van onze bewegingen en concentratie).

Balans Belasting Belastbaarheid

 
Om blessures te vermijden moet de belasting die we aan het lichaam vragen, dan ook binnen de grenzen van het mogelijke te liggen (= belastbaarheid zowel lichamelijk als geestelijk).
Ongetwijfeld heb je al gemerkt dat je lichaam niet altijd hetzelfde presteert; na een slapeloze nacht ben je minder geconcentreerd of onhandiger, en in het geval van een verkoudheid word je kortademiger tijdens het sporten, …

De balans tussen wat je kan (= je belastbaarheid) en wat je doet (= je belasting) varieert voortdurend en hangt af van allerlei factoren. Daarom is het belangrijk om vóór je gaat sporten even stil te staan bij hoe jij je voelt en of de beoogde belasting wel gepast is.

 

Belasting

De fysieke en mentale prestaties die je vraagt aan jouw lichaam worden uitgedrukt als belasting. Deze wordt meestal opgevolgd en opgebouwd aan de hand van een trainingsschema (de duur van de training en de intensiteit van de training alsook de trainingsfrequentie).
Wie geregeld traint en voldoende recupereert tussen de trainingen in, merkt na enkele weken een positieve vooruitgang: je wordt dan bij elke training iets minder snel moe, je herstelt iets vlugger en je start de volgende training met een iets betere conditie. Dit is het trainingseffect of supercompensatie genaamd. Je persoonlijke belastbaarheid wordt groter. Wil je deze blijven opbouwen, dan dient de belasting ook progressief aangepast te worden.

In een ideale wereld stijgt de belastbaarheid en belasting progressief. Helaas is dit realiteit veel complexer. Luisteren naar je lichaam; signalen van een verminderde belastbaarheid oppikken en je belasting hieraan aanpassen speelt een belangrijke rol in blessurevrij sporten. 

Curve Belasting Belastbaarheid

Belastbaarheid

Wie geregeld traint en voldoende recupereert tussen de trainingen in, merkt na enkele weken een positieve vooruitgang: het trainingseffect zorgt voor een stijging in je persoonlijke belastbaarheid. Een alternatief voor sportspecifieke trainingen maar met eveneens een positief effect op je belastbaarheid zijn blessurepreventie oefeningen.

Het uitvoeren van blessurepreventie oefeningen kunnen een onderdeel zijn van je training of een training in zijn geheel. Net zoals bij je sportspecifieke training zal het effect van blessure preventieve oefeningen afhangen van de intensiteit en frequentie waarin je de oefeningen uitvoert.

  • Train je rompstabiliteit en balans
  • Doe aan functionele krachttraining
  • Train je beweeglijkheid en lenigheid

Blessurepreventie oefeningen includeren in je trainingsschema, het juist leren doseren  en het vinden van de juiste balans tussen belasting- en herstelperiodes, is de sleutel tot gezond sporten

  

Vind een expert

 • Ward Thorrez

  Kinesitherapeut
 • Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • André Ausloos

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wouter Peters

  Sportarts
 • Frank Wezenbeek

  Kinesitherapeut
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Ilse Cupers

  1&2
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Geert Potloot

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Jos Benders

  Sportarts
 • Olivier Verborgt

  Orthopedisch chirurg
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Steven Van Raemdonck

  Sportarts
 • Roben dedecker

 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Julie Zels

 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Tijl Bertels

  Sportdiëtist
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Cathy Kuppens

  Cardioloog
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Joris De Win

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Schiltz

  2&3
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Danny Grimonpont

  Kinesitherapeut
 • Thomas Van de Moortel

  Kinesitherapeut
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  1&2
 • Thomas Luyckx

  Orthopedisch chirurg
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Raf De Bruyn

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Benedicte Baelde

  Kinesitherapeut
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Veerle Palmers

  Podoloog
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Jo Verstuyft

  Apotheker
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Maryam Shahabpour

  Radioloog
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Jan Mathieu

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • André Dewit

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Kinesitherapeut
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Dominique Slock

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Trees Dooms

 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Kathleen Merckaert

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Sofie Rummens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Windy Lycke

 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Karel Pardaens

  11&17&21
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Ine Schops

  Osteopaat
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Lander Dewitte

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Sara Van Bostraeten

 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Erik Van Lierde

 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Gustaaf Van Mechelen

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Carl De Crée

 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Axel Decraene

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ingrid Willems

  Podoloog
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Justine Stevens

 • Mike Kamphuys

  Trainer
 • BV Dokter Simon Verdonck

  Sportarts
 • Anne Mertens

  Huisarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Guy De Lendtdecker

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Kris Vandecasteele

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Anneleen Geerts

  Sportarts
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Rik Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Simon Derycke

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Erik Witvrouw

  Sportkinesitherapeut
 • Tom Decorte

  Kinesitherapeut
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Kristiaan Vandenecker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • David Vander Elst

  Sportkinesitherapeut
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Geert Vileyn

  Huisarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Peter Plessers

 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Kathy Velle

  Podoloog
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Herman Colpin

  Huisarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Glenn Van Laer

  Kinesitherapeut
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Staf Moyson

  Sportkinesitherapeut
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • An Konings

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Petra Bruggeman

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Marc Geenen
  Communicatiemanager

  Marc Geenen

 • Jan De Decker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts

Gerelateerde items

Blessurepreventie
Hoe kunnen voeding en levensstijl de kwaliteit van je spieren en pezen beïnvloeden_.png

Hoe kunnen voeding en levensstijl de kwaliteit van je pezen en spieren beïnvloeden?

Sporter Artikel Blessurepreventie Voeding
Blessurepreventie
Blogpost PS Lander Vansteene

Hoe beleef je de Paralympische Spelen als sportkinesitherapeut en manusje van alles

Sporter Sportprofessional Blog Blessurepreventie
Beleid
Post Covid.png

En dan nu terug naar een normale sportbeoefening?

Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Artikel Beleid Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
NAQI_2018_cycling_NL.jpg

Management van traumatische huidwonden bij beroepswegrenners

Sportprofessional Artikel Fietsen Blessurepreventie Sportgeneeskunde
Sluiten