Karate & Blessures

Karate & Blessures

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Karate Blessurepreventie

Karate is een Japanse vechtkunst. Het doel van karate is het uitschakelen van een aanvaller met één enkele, beslissende tegenaanval, zonder behulp van wapens. De technieken moeten zeer precies en efficiënt uitgevoerd worden, met inzet van alle beschikbare energie en met een sterke focus en beheersing. In het Japans noemt men dit kime; 'Ki' betekent 'innerlijke energie', 'me' betekent 'focus'. Het beoefenen van karate ontwikkelt alle fysieke basiseigenschappen: in hoge mate weerstand, explosiviteit en coördinatie, maar ook lenigheid, snelheid, kracht, uithouding en souplesse. Het is normaal dat een karateka graag wil weten hoever hij staat in de bekwaamheid en beheersing van karate. Enerzijds is daarvoor een gradensysteem uitgewerkt, maar anderzijds kan hij zijn kunde meten met andere karateka's in competitie.
Ondanks de vele positieve effecten van het beoefenen van sport, zijn er ook een aantal blessures die door het beoefenen van schermen kunnen ontstaan. 

Meest voorkomende blessures

De lichaamsdelen waaraan karate sporters het vaakst geblesseerd geraken: 

  • Enkel en voet 
  • Pols en hand 
  • Gezicht 
  • Knie
  • Rug 

 

Het type blessure die het vaakst gezien wordt bij karate sporters: 

  • Oppervlakkige huidletsels
  • Kneuzingen 
  • Ligamentaire letsels aan de knie, enkel en vingers 
  • Spierletsels van het bovenbeen
  • Botbreuken

 

GF2Karate

Oorzaken van karatesport  blessures

Blessures ten gevolge van sport kan iedereen overkomen; beginnende sporters, oudere sporter, topsporters, …  Iedereen is vatbaar voor een blessure! Verschillende factoren spelen een rol spelen in het ontstaan van een blessure; de combinatie van intrinsieke (= persoonsgebonden) en extrinsieke (= omgevingsgebonden) risicofactoren maakt een sporter vatbaar voor het oplopen van een sportblessure.

Trappen en getrapt worden houden het meest risico op blessure in


Intrinsieke risicofactoren

Elke sporter heeft zijn eigen typische kenmerken die bijzondere aandacht en zorg vragen. Volgende persoonlijke factoren spelen een rol in het ontstaan van blessures

  • Leeftijd
  • Geslacht
  • Lichamelijke kenmerken (lichaamssamenstelling, lichaamsbouw, gewicht, lenigheid, kracht, …) 
  • Fysieke fitheid en trainingstoestand
  • Gezondheidstoestand (sporten met koorts, rugklachten, vroegere blessures)
  • Mentaliteit en leefwijze (mentale ingesteldheid, persoonlijke lichaamsverzorging, voeding)


Extrinsieke risicofactoren

Tijdens het sporten zijn er steeds een aantal factoren, deze factoren bepalen de specifieke sportsituatie en zorgen ervoor dat twee sportsituaties nooit dezelfde zijn:

  • De sportbelasting (aard van de sport, niveau van de sportbeoefening, opbouw en intensiteit training)
  • Persoonlijke uitrusting en materiaal (sportmateriaal, kledij en schoenen)
  • Sportomgeving, Accommodatie
  • Klimatologische factoren (weersomstandigheden, milieu, sporten op hoogte)
  • Andere factoren (spelregels en fair play, ..)


Binnen de intrinsieke en extrinsieke risicofactoren zijn er een aantal factoren die niet aanpasbaar zijn (geslacht, leeftijd, weersomstandigheden, …) alsook een aantal factoren die wel aanpasbaar zijn (sportomgeving, trainingsintensiteit, kracht,…).

 

Blessures voorkomen

De preventie van sportblessures is niet een kwestie van het nemen van slechts één maatregel. Het komt erop neer om je risicovol gedrag te verminderen en je preventief gedrag te vergroten waarbij de focus gelegd wordt op de risicofactoren waar we wél invloed op hebben.


Belasting-Belastbaarheid Balans

Wanneer we sporten, belasten we ons lichaam. Deze is enerzijds lichamelijk (het lichaam moet zichzelf in beweging brengen, al dan niet aan een bepaalde snelheid en kracht) en anderzijds geestelijk (je hersenen schieten in actie, zij zijn verantwoordelijk voor de precisie van onze bewegingen en concentratie).

Balans Belasting Belastbaarheid

 
Om blessures te vermijden moet de belasting die we aan het lichaam vragen, dan ook binnen de grenzen van het mogelijke te liggen (= belastbaarheid zowel lichamelijk als geestelijk).
Ongetwijfeld heb je al gemerkt dat je lichaam niet altijd hetzelfde presteert; na een slapeloze nacht ben je minder geconcentreerd of onhandiger, en in het geval van een verkoudheid word je kortademiger tijdens het sporten, …

De balans tussen wat je kan (= je belastbaarheid) en wat je doet (= je belasting) varieert voortdurend en hangt af van allerlei factoren. Daarom is het belangrijk om vóór je gaat sporten even stil te staan bij hoe jij je voelt en of de beoogde belasting wel gepast is.

 

Belasting

De fysieke en mentale prestaties die je vraagt aan jouw lichaam worden uitgedrukt als belasting. Deze wordt meestal opgevolgd en opgebouwd aan de hand van een trainingsschema (de duur van de training en de intensiteit van de training alsook de trainingsfrequentie).
Wie geregeld traint en voldoende recupereert tussen de trainingen in, merkt na enkele weken een positieve vooruitgang: je wordt dan bij elke training iets minder snel moe, je herstelt iets vlugger en je start de volgende training met een iets betere conditie. Dit is het trainingseffect of supercompensatie genaamd. Je persoonlijke belastbaarheid wordt groter. Wil je deze blijven opbouwen, dan dient de belasting ook progressief aangepast te worden.

In een ideale wereld stijgt de belastbaarheid en belasting progressief. Helaas is dit realiteit veel complexer. Luisteren naar je lichaam; signalen van een verminderde belastbaarheid oppikken en je belasting hieraan aanpassen speelt een belangrijke rol in blessurevrij sporten. 

Curve Belasting Belastbaarheid

Belastbaarheid

Wie geregeld traint en voldoende recupereert tussen de trainingen in, merkt na enkele weken een positieve vooruitgang: het trainingseffect zorgt voor een stijging in je persoonlijke belastbaarheid. Een alternatief voor sportspecifieke trainingen maar met eveneens een positief effect op je belastbaarheid zijn blessurepreventie oefeningen.

Het uitvoeren van blessurepreventie oefeningen kunnen een onderdeel zijn van je training of een training in zijn geheel. Net zoals bij je sportspecifieke training zal het effect van blessure preventieve oefeningen afhangen van de intensiteit en frequentie waarin je de oefeningen uitvoert.

  • Train je rompstabiliteit en balans
  • Doe aan functionele krachttraining
  • Train je beweeglijkheid en lenigheid

Blessurepreventie oefeningen includeren in je trainingsschema, het juist leren doseren  en het vinden van de juiste balans tussen belasting- en herstelperiodes, is de sleutel tot gezond sporten

  

Vind een expert

 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Simon Derycke

  Sportarts
 • Tijl Bertels

  Sportdiëtist
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Veerle Palmers

  Podoloog
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Danny Grimonpont

  Kinesitherapeut
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Joris De Win

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • David Vander Elst

  Sportkinesitherapeut
 • Petra Bruggeman

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • André Ausloos

  Sportarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Anneleen Geerts

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Olivier Verborgt

  Orthopedisch chirurg
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Thomas Luyckx

  Orthopedisch chirurg
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Wouter Peters

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Herman Colpin

  Huisarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sara Van Bostraeten

 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • André Dewit

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Carl De Crée

 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Sofie Rummens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Geert Potloot

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Trees Dooms

 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Gustaaf Van Mechelen

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Cathy Kuppens

  Cardioloog
 • Bastiaan Verstraete

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Marc Geenen
  Communicatiemanager

  Marc Geenen

 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Lianne De Mey

  1&2
 • Geert Vileyn

  Huisarts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Kris Vandecasteele

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Staf Moyson

  Sportkinesitherapeut
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Ward Thorrez

  Kinesitherapeut
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Roben dedecker

 • Windy Lycke

 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Anne Mertens

  Huisarts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Justine Stevens

 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Rik Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Karel Pardaens

  11&17&21
 • Steven Van Raemdonck

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Kristiaan Vandenecker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Julie Zels

 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Mike Kamphuys

  Trainer
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Erik Witvrouw

  Sportkinesitherapeut
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Axel Decraene

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Guy De Lendtdecker

  Sportarts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kathleen Merckaert

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Kinesitherapeut
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Maryam Shahabpour

  Radioloog
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Ingrid Willems

  Podoloog
 • Tom Decorte

  Kinesitherapeut
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • BVBA Samcon

 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Jan De Decker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Kathy Velle

  Podoloog
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Jan Mathieu

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Dominique Slock

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Raf De Bruyn

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • BV Dokter Simon Verdonck

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Ilse Cupers

  1&2
 • Thomas Van de Moortel

  Kinesitherapeut
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Glenn Van Laer

  Kinesitherapeut
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Marc Schiltz

  2&3
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Frank Wezenbeek

  Kinesitherapeut
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Benedicte Baelde

  Kinesitherapeut
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Jo Verstuyft

  Apotheker
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Ine Schops

  Osteopaat
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts

Gerelateerde items

Blessurepreventie
Hoe kunnen voeding en levensstijl de kwaliteit van je spieren en pezen beïnvloeden_.png

Hoe kunnen voeding en levensstijl de kwaliteit van je pezen en spieren beïnvloeden?

Sporter Artikel Blessurepreventie Voeding
Blessurepreventie
Blogpost PS Lander Vansteene

Hoe beleef je de Paralympische Spelen als sportkinesitherapeut en manusje van alles

Sporter Sportprofessional Blog Blessurepreventie
Beleid
Post Covid.png

En dan nu terug naar een normale sportbeoefening?

Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Artikel Beleid Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
NAQI_2018_cycling_NL.jpg

Management van traumatische huidwonden bij beroepswegrenners

Sportprofessional Artikel Fietsen Blessurepreventie Sportgeneeskunde
Sluiten