Karate & Blessures

Karate & Blessures

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Blessurepreventie Karate Blessurepreventie

Karate is een Japanse vechtkunst. Het doel van karate is het uitschakelen van een aanvaller met één enkele, beslissende tegenaanval, zonder behulp van wapens. De technieken moeten zeer precies en efficiënt uitgevoerd worden, met inzet van alle beschikbare energie en met een sterke focus en beheersing. In het Japans noemt men dit kime; 'Ki' betekent 'innerlijke energie', 'me' betekent 'focus'. Het beoefenen van karate ontwikkelt alle fysieke basiseigenschappen: in hoge mate weerstand, explosiviteit en coördinatie, maar ook lenigheid, snelheid, kracht, uithouding en souplesse. Het is normaal dat een karateka graag wil weten hoever hij staat in de bekwaamheid en beheersing van karate. Enerzijds is daarvoor een gradensysteem uitgewerkt, maar anderzijds kan hij zijn kunde meten met andere karateka's in competitie.
Ondanks de vele positieve effecten van het beoefenen van sport, zijn er ook een aantal blessures die door het beoefenen van schermen kunnen ontstaan. 

Meest voorkomende blessures

De lichaamsdelen waaraan karate sporters het vaakst geblesseerd geraken: 

  • Enkel en voet 
  • Pols en hand 
  • Gezicht 
  • Knie
  • Rug 

 

Het type blessure die het vaakst gezien wordt bij karate sporters: 

  • Oppervlakkige huidletsels
  • Kneuzingen 
  • Ligamentaire letsels aan de knie, enkel en vingers 
  • Spierletsels van het bovenbeen
  • Botbreuken

 

GF2Karate

Oorzaken van karatesport  blessures

Blessures ten gevolge van sport kan iedereen overkomen; beginnende sporters, oudere sporter, topsporters, …  Iedereen is vatbaar voor een blessure! Verschillende factoren spelen een rol spelen in het ontstaan van een blessure; de combinatie van intrinsieke (= persoonsgebonden) en extrinsieke (= omgevingsgebonden) risicofactoren maakt een sporter vatbaar voor het oplopen van een sportblessure.

Trappen en getrapt worden houden het meest risico op blessure in


Intrinsieke risicofactoren

Elke sporter heeft zijn eigen typische kenmerken die bijzondere aandacht en zorg vragen. Volgende persoonlijke factoren spelen een rol in het ontstaan van blessures

  • Leeftijd
  • Geslacht
  • Lichamelijke kenmerken (lichaamssamenstelling, lichaamsbouw, gewicht, lenigheid, kracht, …) 
  • Fysieke fitheid en trainingstoestand
  • Gezondheidstoestand (sporten met koorts, rugklachten, vroegere blessures)
  • Mentaliteit en leefwijze (mentale ingesteldheid, persoonlijke lichaamsverzorging, voeding)


Extrinsieke risicofactoren

Tijdens het sporten zijn er steeds een aantal factoren, deze factoren bepalen de specifieke sportsituatie en zorgen ervoor dat twee sportsituaties nooit dezelfde zijn:

  • De sportbelasting (aard van de sport, niveau van de sportbeoefening, opbouw en intensiteit training)
  • Persoonlijke uitrusting en materiaal (sportmateriaal, kledij en schoenen)
  • Sportomgeving, Accommodatie
  • Klimatologische factoren (weersomstandigheden, milieu, sporten op hoogte)
  • Andere factoren (spelregels en fair play, ..)


Binnen de intrinsieke en extrinsieke risicofactoren zijn er een aantal factoren die niet aanpasbaar zijn (geslacht, leeftijd, weersomstandigheden, …) alsook een aantal factoren die wel aanpasbaar zijn (sportomgeving, trainingsintensiteit, kracht,…).

 

Blessures voorkomen

De preventie van sportblessures is niet een kwestie van het nemen van slechts één maatregel. Het komt erop neer om je risicovol gedrag te verminderen en je preventief gedrag te vergroten waarbij de focus gelegd wordt op de risicofactoren waar we wél invloed op hebben.


Belasting-Belastbaarheid Balans

Wanneer we sporten, belasten we ons lichaam. Deze is enerzijds lichamelijk (het lichaam moet zichzelf in beweging brengen, al dan niet aan een bepaalde snelheid en kracht) en anderzijds geestelijk (je hersenen schieten in actie, zij zijn verantwoordelijk voor de precisie van onze bewegingen en concentratie).

Balans Belasting Belastbaarheid

 
Om blessures te vermijden moet de belasting die we aan het lichaam vragen, dan ook binnen de grenzen van het mogelijke te liggen (= belastbaarheid zowel lichamelijk als geestelijk).
Ongetwijfeld heb je al gemerkt dat je lichaam niet altijd hetzelfde presteert; na een slapeloze nacht ben je minder geconcentreerd of onhandiger, en in het geval van een verkoudheid word je kortademiger tijdens het sporten, …

De balans tussen wat je kan (= je belastbaarheid) en wat je doet (= je belasting) varieert voortdurend en hangt af van allerlei factoren. Daarom is het belangrijk om vóór je gaat sporten even stil te staan bij hoe jij je voelt en of de beoogde belasting wel gepast is.

 

Belasting

De fysieke en mentale prestaties die je vraagt aan jouw lichaam worden uitgedrukt als belasting. Deze wordt meestal opgevolgd en opgebouwd aan de hand van een trainingsschema (de duur van de training en de intensiteit van de training alsook de trainingsfrequentie).
Wie geregeld traint en voldoende recupereert tussen de trainingen in, merkt na enkele weken een positieve vooruitgang: je wordt dan bij elke training iets minder snel moe, je herstelt iets vlugger en je start de volgende training met een iets betere conditie. Dit is het trainingseffect of supercompensatie genaamd. Je persoonlijke belastbaarheid wordt groter. Wil je deze blijven opbouwen, dan dient de belasting ook progressief aangepast te worden.

In een ideale wereld stijgt de belastbaarheid en belasting progressief. Helaas is dit realiteit veel complexer. Luisteren naar je lichaam; signalen van een verminderde belastbaarheid oppikken en je belasting hieraan aanpassen speelt een belangrijke rol in blessurevrij sporten. 

Curve Belasting Belastbaarheid

Belastbaarheid

Wie geregeld traint en voldoende recupereert tussen de trainingen in, merkt na enkele weken een positieve vooruitgang: het trainingseffect zorgt voor een stijging in je persoonlijke belastbaarheid. Een alternatief voor sportspecifieke trainingen maar met eveneens een positief effect op je belastbaarheid zijn blessurepreventie oefeningen.

Het uitvoeren van blessurepreventie oefeningen kunnen een onderdeel zijn van je training of een training in zijn geheel. Net zoals bij je sportspecifieke training zal het effect van blessure preventieve oefeningen afhangen van de intensiteit en frequentie waarin je de oefeningen uitvoert.

  • Train je rompstabiliteit en balans
  • Doe aan functionele krachttraining
  • Train je beweeglijkheid en lenigheid

Blessurepreventie oefeningen includeren in je trainingsschema, het juist leren doseren  en het vinden van de juiste balans tussen belasting- en herstelperiodes, is de sleutel tot gezond sporten

  

Vind een expert

 • Jana Stevens

  Podoloog
 • Willy Coosemans

 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Leysen Joppe

  Leysen Joppe

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Johan Wens

  Huisarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Luc Baeyens

  Sportarts, Gynaecoloog
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Mitch Malavolta

  Huisarts, Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Voorzitter

  Inge De Ridder

  Sportdiëtist
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Jan Van Meirhaeghe

  Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Marc Schiltz

 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Erik Van Lierde

 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Hamza Laamarti

  Diëtist
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Karl Brack

  Gynaecoloog
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Peter Plessers

 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Maaike Polspoel

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • BVBA Samcon

 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Raf Coremans

  Huisarts, Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Dorien Meeusen

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Gert Droessaert

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Roel Jacobs

  Roel Jacobs

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Gezond Sporten Vlaanderen

Gerelateerde items

Sportgeneeskunde
Doping

Cardiovasculaire risico's van prestatie bevorderende middelen en dopinggebruik

Sporter Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Training
Apneu

Apneutraining: Acute en chronische effecten op inspanningstolerantie

Sporter Artikel Training Training
Blessurepreventie
enkelverzwikking

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Sluiten