Karate & Blessures

Karate & Blessures

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Blessurepreventie Karate Blessurepreventie

Karate is een Japanse vechtkunst. Het doel van karate is het uitschakelen van een aanvaller met één enkele, beslissende tegenaanval, zonder behulp van wapens. De technieken moeten zeer precies en efficiënt uitgevoerd worden, met inzet van alle beschikbare energie en met een sterke focus en beheersing. In het Japans noemt men dit kime; 'Ki' betekent 'innerlijke energie', 'me' betekent 'focus'. Het beoefenen van karate ontwikkelt alle fysieke basiseigenschappen: in hoge mate weerstand, explosiviteit en coördinatie, maar ook lenigheid, snelheid, kracht, uithouding en souplesse. Het is normaal dat een karateka graag wil weten hoever hij staat in de bekwaamheid en beheersing van karate. Enerzijds is daarvoor een gradensysteem uitgewerkt, maar anderzijds kan hij zijn kunde meten met andere karateka's in competitie.
Ondanks de vele positieve effecten van het beoefenen van sport, zijn er ook een aantal blessures die door het beoefenen van schermen kunnen ontstaan. 

Meest voorkomende blessures

De lichaamsdelen waaraan karate sporters het vaakst geblesseerd geraken: 

  • Enkel en voet 
  • Pols en hand 
  • Gezicht 
  • Knie
  • Rug 

 

Het type blessure die het vaakst gezien wordt bij karate sporters: 

  • Oppervlakkige huidletsels
  • Kneuzingen 
  • Ligamentaire letsels aan de knie, enkel en vingers 
  • Spierletsels van het bovenbeen
  • Botbreuken

 

GF2Karate

Oorzaken van karatesport  blessures

Blessures ten gevolge van sport kan iedereen overkomen; beginnende sporters, oudere sporter, topsporters, …  Iedereen is vatbaar voor een blessure! Verschillende factoren spelen een rol spelen in het ontstaan van een blessure; de combinatie van intrinsieke (= persoonsgebonden) en extrinsieke (= omgevingsgebonden) risicofactoren maakt een sporter vatbaar voor het oplopen van een sportblessure.

Trappen en getrapt worden houden het meest risico op blessure in


Intrinsieke risicofactoren

Elke sporter heeft zijn eigen typische kenmerken die bijzondere aandacht en zorg vragen. Volgende persoonlijke factoren spelen een rol in het ontstaan van blessures

  • Leeftijd
  • Geslacht
  • Lichamelijke kenmerken (lichaamssamenstelling, lichaamsbouw, gewicht, lenigheid, kracht, …) 
  • Fysieke fitheid en trainingstoestand
  • Gezondheidstoestand (sporten met koorts, rugklachten, vroegere blessures)
  • Mentaliteit en leefwijze (mentale ingesteldheid, persoonlijke lichaamsverzorging, voeding)


Extrinsieke risicofactoren

Tijdens het sporten zijn er steeds een aantal factoren, deze factoren bepalen de specifieke sportsituatie en zorgen ervoor dat twee sportsituaties nooit dezelfde zijn:

  • De sportbelasting (aard van de sport, niveau van de sportbeoefening, opbouw en intensiteit training)
  • Persoonlijke uitrusting en materiaal (sportmateriaal, kledij en schoenen)
  • Sportomgeving, Accommodatie
  • Klimatologische factoren (weersomstandigheden, milieu, sporten op hoogte)
  • Andere factoren (spelregels en fair play, ..)


Binnen de intrinsieke en extrinsieke risicofactoren zijn er een aantal factoren die niet aanpasbaar zijn (geslacht, leeftijd, weersomstandigheden, …) alsook een aantal factoren die wel aanpasbaar zijn (sportomgeving, trainingsintensiteit, kracht,…).

 

Blessures voorkomen

De preventie van sportblessures is niet een kwestie van het nemen van slechts één maatregel. Het komt erop neer om je risicovol gedrag te verminderen en je preventief gedrag te vergroten waarbij de focus gelegd wordt op de risicofactoren waar we wél invloed op hebben.


Belasting-Belastbaarheid Balans

Wanneer we sporten, belasten we ons lichaam. Deze is enerzijds lichamelijk (het lichaam moet zichzelf in beweging brengen, al dan niet aan een bepaalde snelheid en kracht) en anderzijds geestelijk (je hersenen schieten in actie, zij zijn verantwoordelijk voor de precisie van onze bewegingen en concentratie).

Balans Belasting Belastbaarheid

 
Om blessures te vermijden moet de belasting die we aan het lichaam vragen, dan ook binnen de grenzen van het mogelijke te liggen (= belastbaarheid zowel lichamelijk als geestelijk).
Ongetwijfeld heb je al gemerkt dat je lichaam niet altijd hetzelfde presteert; na een slapeloze nacht ben je minder geconcentreerd of onhandiger, en in het geval van een verkoudheid word je kortademiger tijdens het sporten, …

De balans tussen wat je kan (= je belastbaarheid) en wat je doet (= je belasting) varieert voortdurend en hangt af van allerlei factoren. Daarom is het belangrijk om vóór je gaat sporten even stil te staan bij hoe jij je voelt en of de beoogde belasting wel gepast is.

 

Belasting

De fysieke en mentale prestaties die je vraagt aan jouw lichaam worden uitgedrukt als belasting. Deze wordt meestal opgevolgd en opgebouwd aan de hand van een trainingsschema (de duur van de training en de intensiteit van de training alsook de trainingsfrequentie).
Wie geregeld traint en voldoende recupereert tussen de trainingen in, merkt na enkele weken een positieve vooruitgang: je wordt dan bij elke training iets minder snel moe, je herstelt iets vlugger en je start de volgende training met een iets betere conditie. Dit is het trainingseffect of supercompensatie genaamd. Je persoonlijke belastbaarheid wordt groter. Wil je deze blijven opbouwen, dan dient de belasting ook progressief aangepast te worden.

In een ideale wereld stijgt de belastbaarheid en belasting progressief. Helaas is dit realiteit veel complexer. Luisteren naar je lichaam; signalen van een verminderde belastbaarheid oppikken en je belasting hieraan aanpassen speelt een belangrijke rol in blessurevrij sporten. 

Curve Belasting Belastbaarheid

Belastbaarheid

Wie geregeld traint en voldoende recupereert tussen de trainingen in, merkt na enkele weken een positieve vooruitgang: het trainingseffect zorgt voor een stijging in je persoonlijke belastbaarheid. Een alternatief voor sportspecifieke trainingen maar met eveneens een positief effect op je belastbaarheid zijn blessurepreventie oefeningen.

Het uitvoeren van blessurepreventie oefeningen kunnen een onderdeel zijn van je training of een training in zijn geheel. Net zoals bij je sportspecifieke training zal het effect van blessure preventieve oefeningen afhangen van de intensiteit en frequentie waarin je de oefeningen uitvoert.

  • Train je rompstabiliteit en balans
  • Doe aan functionele krachttraining
  • Train je beweeglijkheid en lenigheid

Blessurepreventie oefeningen includeren in je trainingsschema, het juist leren doseren  en het vinden van de juiste balans tussen belasting- en herstelperiodes, is de sleutel tot gezond sporten

  

Vind een expert

 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts, Gynaecoloog
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Gezond en Ethisch Sporten

 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Leysen Joppe

  Leysen Joppe

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Mitch Malavolta

  Huisarts, Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Koen Nys

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Jos Benders

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Barbara Vandenbussche

  Barbara Vandenbussche

  Kinesitherapeut
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Sara Engels

  Gynaecoloog
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Marc Schiltz

 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • An Konings

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Trees Dooms

 • Karl Brack

  Gynaecoloog
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Diëtist en Gedrags- & Mindsetspecialist

  Lieselot Wouters

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Hamza Laamarti

  Diëtist
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Dorien Meeusen

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Raf Coremans

  Huisarts, Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Roel Jacobs

  Roel Jacobs

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Gert Droessaert

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut, Trainer
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Voorzitter

  Inge De Ridder

  Sportdiëtist
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Willy Coosemans

 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts

Gerelateerde items

Sportgeneeskunde
Doping

Cardiovasculaire risico's van prestatie bevorderende middelen en dopinggebruik

Sporter Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Training
Apneu

Apneutraining: Acute en chronische effecten op inspanningstolerantie

Sporter Artikel Training Training
Blessurepreventie
enkelverzwikking

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Sluiten