Karate & Blessures

Karate & Blessures

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Karate Blessurepreventie

Karate is een Japanse vechtkunst. Het doel van karate is het uitschakelen van een aanvaller met één enkele, beslissende tegenaanval, zonder behulp van wapens. De technieken moeten zeer precies en efficiënt uitgevoerd worden, met inzet van alle beschikbare energie en met een sterke focus en beheersing. In het Japans noemt men dit kime; 'Ki' betekent 'innerlijke energie', 'me' betekent 'focus'. Het beoefenen van karate ontwikkelt alle fysieke basiseigenschappen: in hoge mate weerstand, explosiviteit en coördinatie, maar ook lenigheid, snelheid, kracht, uithouding en souplesse. Het is normaal dat een karateka graag wil weten hoever hij staat in de bekwaamheid en beheersing van karate. Enerzijds is daarvoor een gradensysteem uitgewerkt, maar anderzijds kan hij zijn kunde meten met andere karateka's in competitie.
Ondanks de vele positieve effecten van het beoefenen van sport, zijn er ook een aantal blessures die door het beoefenen van schermen kunnen ontstaan. 

Meest voorkomende blessures

De lichaamsdelen waaraan karate sporters het vaakst geblesseerd geraken: 

  • Enkel en voet 
  • Pols en hand 
  • Gezicht 
  • Knie
  • Rug 

 

Het type blessure die het vaakst gezien wordt bij karate sporters: 

  • Oppervlakkige huidletsels
  • Kneuzingen 
  • Ligamentaire letsels aan de knie, enkel en vingers 
  • Spierletsels van het bovenbeen
  • Botbreuken

 

GF2Karate

Oorzaken van karatesport  blessures

Blessures ten gevolge van sport kan iedereen overkomen; beginnende sporters, oudere sporter, topsporters, …  Iedereen is vatbaar voor een blessure! Verschillende factoren spelen een rol spelen in het ontstaan van een blessure; de combinatie van intrinsieke (= persoonsgebonden) en extrinsieke (= omgevingsgebonden) risicofactoren maakt een sporter vatbaar voor het oplopen van een sportblessure.

Trappen en getrapt worden houden het meest risico op blessure in


Intrinsieke risicofactoren

Elke sporter heeft zijn eigen typische kenmerken die bijzondere aandacht en zorg vragen. Volgende persoonlijke factoren spelen een rol in het ontstaan van blessures

  • Leeftijd
  • Geslacht
  • Lichamelijke kenmerken (lichaamssamenstelling, lichaamsbouw, gewicht, lenigheid, kracht, …) 
  • Fysieke fitheid en trainingstoestand
  • Gezondheidstoestand (sporten met koorts, rugklachten, vroegere blessures)
  • Mentaliteit en leefwijze (mentale ingesteldheid, persoonlijke lichaamsverzorging, voeding)


Extrinsieke risicofactoren

Tijdens het sporten zijn er steeds een aantal factoren, deze factoren bepalen de specifieke sportsituatie en zorgen ervoor dat twee sportsituaties nooit dezelfde zijn:

  • De sportbelasting (aard van de sport, niveau van de sportbeoefening, opbouw en intensiteit training)
  • Persoonlijke uitrusting en materiaal (sportmateriaal, kledij en schoenen)
  • Sportomgeving, Accommodatie
  • Klimatologische factoren (weersomstandigheden, milieu, sporten op hoogte)
  • Andere factoren (spelregels en fair play, ..)


Binnen de intrinsieke en extrinsieke risicofactoren zijn er een aantal factoren die niet aanpasbaar zijn (geslacht, leeftijd, weersomstandigheden, …) alsook een aantal factoren die wel aanpasbaar zijn (sportomgeving, trainingsintensiteit, kracht,…).

 

Blessures voorkomen

De preventie van sportblessures is niet een kwestie van het nemen van slechts één maatregel. Het komt erop neer om je risicovol gedrag te verminderen en je preventief gedrag te vergroten waarbij de focus gelegd wordt op de risicofactoren waar we wél invloed op hebben.


Belasting-Belastbaarheid Balans

Wanneer we sporten, belasten we ons lichaam. Deze is enerzijds lichamelijk (het lichaam moet zichzelf in beweging brengen, al dan niet aan een bepaalde snelheid en kracht) en anderzijds geestelijk (je hersenen schieten in actie, zij zijn verantwoordelijk voor de precisie van onze bewegingen en concentratie).

Balans Belasting Belastbaarheid

 
Om blessures te vermijden moet de belasting die we aan het lichaam vragen, dan ook binnen de grenzen van het mogelijke te liggen (= belastbaarheid zowel lichamelijk als geestelijk).
Ongetwijfeld heb je al gemerkt dat je lichaam niet altijd hetzelfde presteert; na een slapeloze nacht ben je minder geconcentreerd of onhandiger, en in het geval van een verkoudheid word je kortademiger tijdens het sporten, …

De balans tussen wat je kan (= je belastbaarheid) en wat je doet (= je belasting) varieert voortdurend en hangt af van allerlei factoren. Daarom is het belangrijk om vóór je gaat sporten even stil te staan bij hoe jij je voelt en of de beoogde belasting wel gepast is.

 

Belasting

De fysieke en mentale prestaties die je vraagt aan jouw lichaam worden uitgedrukt als belasting. Deze wordt meestal opgevolgd en opgebouwd aan de hand van een trainingsschema (de duur van de training en de intensiteit van de training alsook de trainingsfrequentie).
Wie geregeld traint en voldoende recupereert tussen de trainingen in, merkt na enkele weken een positieve vooruitgang: je wordt dan bij elke training iets minder snel moe, je herstelt iets vlugger en je start de volgende training met een iets betere conditie. Dit is het trainingseffect of supercompensatie genaamd. Je persoonlijke belastbaarheid wordt groter. Wil je deze blijven opbouwen, dan dient de belasting ook progressief aangepast te worden.

In een ideale wereld stijgt de belastbaarheid en belasting progressief. Helaas is dit realiteit veel complexer. Luisteren naar je lichaam; signalen van een verminderde belastbaarheid oppikken en je belasting hieraan aanpassen speelt een belangrijke rol in blessurevrij sporten. 

Curve Belasting Belastbaarheid

Belastbaarheid

Wie geregeld traint en voldoende recupereert tussen de trainingen in, merkt na enkele weken een positieve vooruitgang: het trainingseffect zorgt voor een stijging in je persoonlijke belastbaarheid. Een alternatief voor sportspecifieke trainingen maar met eveneens een positief effect op je belastbaarheid zijn blessurepreventie oefeningen.

Het uitvoeren van blessurepreventie oefeningen kunnen een onderdeel zijn van je training of een training in zijn geheel. Net zoals bij je sportspecifieke training zal het effect van blessure preventieve oefeningen afhangen van de intensiteit en frequentie waarin je de oefeningen uitvoert.

  • Train je rompstabiliteit en balans
  • Doe aan functionele krachttraining
  • Train je beweeglijkheid en lenigheid

Blessurepreventie oefeningen includeren in je trainingsschema, het juist leren doseren  en het vinden van de juiste balans tussen belasting- en herstelperiodes, is de sleutel tot gezond sporten

  

Vind een expert

 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Bruno D'Hulster

 • Peter Plessers

 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Joris De Win

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Roben dedecker

 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Julie Zels

 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Ann Gillis

 • Cedric Arijs

  Cedric Arijs

  Sportpsycholoog
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Justine Stevens

 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Bastiaan Verstraete

  Sportarts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Dominique Devriese

  Kinesitherapeut
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • BVBA Samcon

 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Jos Benders

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Carl De Crée

 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Lander Dewitte

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Windy Lycke

 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Marco Guidi

  Sportarts

Gerelateerde items

Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
Weerstandsband.png

Weerstandsbanden: waarvoor dienen ze?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
GF2Snow Week 6.png

Get Fit 2 Snow - Week 6

Sporter Artikel Snowboarden Skiën Blessurepreventie Training
Blessurepreventie
GF2Snow Week 5.png

Get Fit 2 Snow - Week 5

Sporter Artikel Snowboarden Skiën Blessurepreventie Training
Sluiten