Karate & Blessures

Karate & Blessures

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Karate Blessurepreventie Blessurepreventie

Karate is een Japanse vechtkunst. Het doel van karate is het uitschakelen van een aanvaller met één enkele, beslissende tegenaanval, zonder behulp van wapens. De technieken moeten zeer precies en efficiënt uitgevoerd worden, met inzet van alle beschikbare energie en met een sterke focus en beheersing. In het Japans noemt men dit kime; 'Ki' betekent 'innerlijke energie', 'me' betekent 'focus'. Het beoefenen van karate ontwikkelt alle fysieke basiseigenschappen: in hoge mate weerstand, explosiviteit en coördinatie, maar ook lenigheid, snelheid, kracht, uithouding en souplesse. Het is normaal dat een karateka graag wil weten hoever hij staat in de bekwaamheid en beheersing van karate. Enerzijds is daarvoor een gradensysteem uitgewerkt, maar anderzijds kan hij zijn kunde meten met andere karateka's in competitie.
Ondanks de vele positieve effecten van het beoefenen van sport, zijn er ook een aantal blessures die door het beoefenen van schermen kunnen ontstaan. 

Meest voorkomende blessures

De lichaamsdelen waaraan karate sporters het vaakst geblesseerd geraken: 

  • Enkel en voet 
  • Pols en hand 
  • Gezicht 
  • Knie
  • Rug 

 

Het type blessure die het vaakst gezien wordt bij karate sporters: 

  • Oppervlakkige huidletsels
  • Kneuzingen 
  • Ligamentaire letsels aan de knie, enkel en vingers 
  • Spierletsels van het bovenbeen
  • Botbreuken

 

GF2Karate

Oorzaken van karatesport  blessures

Blessures ten gevolge van sport kan iedereen overkomen; beginnende sporters, oudere sporter, topsporters, …  Iedereen is vatbaar voor een blessure! Verschillende factoren spelen een rol spelen in het ontstaan van een blessure; de combinatie van intrinsieke (= persoonsgebonden) en extrinsieke (= omgevingsgebonden) risicofactoren maakt een sporter vatbaar voor het oplopen van een sportblessure.

Trappen en getrapt worden houden het meest risico op blessure in


Intrinsieke risicofactoren

Elke sporter heeft zijn eigen typische kenmerken die bijzondere aandacht en zorg vragen. Volgende persoonlijke factoren spelen een rol in het ontstaan van blessures

  • Leeftijd
  • Geslacht
  • Lichamelijke kenmerken (lichaamssamenstelling, lichaamsbouw, gewicht, lenigheid, kracht, …) 
  • Fysieke fitheid en trainingstoestand
  • Gezondheidstoestand (sporten met koorts, rugklachten, vroegere blessures)
  • Mentaliteit en leefwijze (mentale ingesteldheid, persoonlijke lichaamsverzorging, voeding)


Extrinsieke risicofactoren

Tijdens het sporten zijn er steeds een aantal factoren, deze factoren bepalen de specifieke sportsituatie en zorgen ervoor dat twee sportsituaties nooit dezelfde zijn:

  • De sportbelasting (aard van de sport, niveau van de sportbeoefening, opbouw en intensiteit training)
  • Persoonlijke uitrusting en materiaal (sportmateriaal, kledij en schoenen)
  • Sportomgeving, Accommodatie
  • Klimatologische factoren (weersomstandigheden, milieu, sporten op hoogte)
  • Andere factoren (spelregels en fair play, ..)


Binnen de intrinsieke en extrinsieke risicofactoren zijn er een aantal factoren die niet aanpasbaar zijn (geslacht, leeftijd, weersomstandigheden, …) alsook een aantal factoren die wel aanpasbaar zijn (sportomgeving, trainingsintensiteit, kracht,…).

 

Blessures voorkomen

De preventie van sportblessures is niet een kwestie van het nemen van slechts één maatregel. Het komt erop neer om je risicovol gedrag te verminderen en je preventief gedrag te vergroten waarbij de focus gelegd wordt op de risicofactoren waar we wél invloed op hebben.


Belasting-Belastbaarheid Balans

Wanneer we sporten, belasten we ons lichaam. Deze is enerzijds lichamelijk (het lichaam moet zichzelf in beweging brengen, al dan niet aan een bepaalde snelheid en kracht) en anderzijds geestelijk (je hersenen schieten in actie, zij zijn verantwoordelijk voor de precisie van onze bewegingen en concentratie).

Balans Belasting Belastbaarheid

 
Om blessures te vermijden moet de belasting die we aan het lichaam vragen, dan ook binnen de grenzen van het mogelijke te liggen (= belastbaarheid zowel lichamelijk als geestelijk).
Ongetwijfeld heb je al gemerkt dat je lichaam niet altijd hetzelfde presteert; na een slapeloze nacht ben je minder geconcentreerd of onhandiger, en in het geval van een verkoudheid word je kortademiger tijdens het sporten, …

De balans tussen wat je kan (= je belastbaarheid) en wat je doet (= je belasting) varieert voortdurend en hangt af van allerlei factoren. Daarom is het belangrijk om vóór je gaat sporten even stil te staan bij hoe jij je voelt en of de beoogde belasting wel gepast is.

 

Belasting

De fysieke en mentale prestaties die je vraagt aan jouw lichaam worden uitgedrukt als belasting. Deze wordt meestal opgevolgd en opgebouwd aan de hand van een trainingsschema (de duur van de training en de intensiteit van de training alsook de trainingsfrequentie).
Wie geregeld traint en voldoende recupereert tussen de trainingen in, merkt na enkele weken een positieve vooruitgang: je wordt dan bij elke training iets minder snel moe, je herstelt iets vlugger en je start de volgende training met een iets betere conditie. Dit is het trainingseffect of supercompensatie genaamd. Je persoonlijke belastbaarheid wordt groter. Wil je deze blijven opbouwen, dan dient de belasting ook progressief aangepast te worden.

In een ideale wereld stijgt de belastbaarheid en belasting progressief. Helaas is dit realiteit veel complexer. Luisteren naar je lichaam; signalen van een verminderde belastbaarheid oppikken en je belasting hieraan aanpassen speelt een belangrijke rol in blessurevrij sporten. 

Curve Belasting Belastbaarheid

Belastbaarheid

Wie geregeld traint en voldoende recupereert tussen de trainingen in, merkt na enkele weken een positieve vooruitgang: het trainingseffect zorgt voor een stijging in je persoonlijke belastbaarheid. Een alternatief voor sportspecifieke trainingen maar met eveneens een positief effect op je belastbaarheid zijn blessurepreventie oefeningen.

Het uitvoeren van blessurepreventie oefeningen kunnen een onderdeel zijn van je training of een training in zijn geheel. Net zoals bij je sportspecifieke training zal het effect van blessure preventieve oefeningen afhangen van de intensiteit en frequentie waarin je de oefeningen uitvoert.

  • Train je rompstabiliteit en balans
  • Doe aan functionele krachttraining
  • Train je beweeglijkheid en lenigheid

Blessurepreventie oefeningen includeren in je trainingsschema, het juist leren doseren  en het vinden van de juiste balans tussen belasting- en herstelperiodes, is de sleutel tot gezond sporten

  

Vind een expert

 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Carl De Crée

 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Vincent Metsers

  Sportarts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Jitse Maes

  Jitse Maes

  Huisarts, Sportarts
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager blessurepreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Windy Lycke

 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

  Huisarts
 • Willy Coosemans

 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • An Konings

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Bruno D'Hulster

 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Charlotte Hoeman

  Diëtist
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts

Gerelateerde items

Blessurepreventie
enkelverzwikking

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
Weerstandsband.png

Weerstandsbanden: waarvoor dienen ze?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
GF2Snow Week 6.png

Get Fit 2 Snow - Week 6

Sporter Artikel Snowboarden Skiën Blessurepreventie Training Blessurepreventie Training
Sluiten