Handbal & Blessures

Handbal & Blessures

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Handbal Blessurepreventie

Handbal is een balsport die in ploegverband beoefend wordt. Het doel is om de bal in het doel van de tegenstander te werpen, het team met het meeste doelpunten wint. Tegenwoordig, en ook in Vlaanderen, wordt deze sport als binnensport georganiseerd; zaalhandbal. Deze olympische sport is een uiterst beweeglijke en veelzijdige wedstrijdsport, vaardigheden zoals het uithoudings- en reactievermogen, sprong-, werp- en sprintkracht alsook wendbaarheid worden gestimuleerd.
Ondanks de vele positieve effecten van het beoefenen van sport, zijn er ook een aantal blessures die door het beoefenen van schermen kunnen ontstaan. 

Meest voorkomende blessures

De lichaamsdelen waaraan handbal spelers het vaakst geblesseerd geraken: 

  • Knie
  • Enkel
  • Onderbeen
  • Hoofd 
  • Hand & vingers 

Het type blessure die het vaakst gezien wordt bij handbal spelers: 

  • Ligament verrekkingen ter hoogte van de knie en enkel
  • Spierletsels 
  • Pees overbelasting
  • Kneuzing 
  • Vinger verstuiking 

 

GF2Handbal

Oorzaken van handbal blessures

Blessures ten gevolge van sport kan iedereen overkomen; beginnende sporters, oudere sporter, topsporters, …  Iedereen is vatbaar voor een blessure! Verschillende factoren spelen een rol spelen in het ontstaan van een blessure; de combinatie van intrinsieke (= persoonsgebonden) en extrinsieke (= omgevingsgebonden) risicofactoren maakt een sporter vatbaar voor het oplopen van een sportblessure.

 Gemiddeld treden er 3 blessures op per 1000 uren handbal


Intrinsieke risicofactoren

Elke sporter heeft zijn eigen typische kenmerken die bijzondere aandacht en zorg vragen. Volgende persoonlijke factoren spelen een rol in het ontstaan van blessures

  • Leeftijd
  • Geslacht
  • Lichamelijke kenmerken (lichaamssamenstelling, lichaamsbouw, gewicht, lenigheid, kracht, …) 
  • Fysieke fitheid en trainingstoestand
  • Gezondheidstoestand (sporten met koorts, rugklachten, vroegere blessures)
  • Mentaliteit en leefwijze (mentale ingesteldheid, persoonlijke lichaamsverzorging, voeding)


Extrinsieke risicofactoren

Tijdens het sporten zijn er steeds een aantal factoren, deze factoren bepalen de specifieke sportsituatie en zorgen ervoor dat twee sportsituaties nooit dezelfde zijn:

  • De sportbelasting (aard van de sport, niveau van de sportbeoefening, opbouw en intensiteit training)
  • Persoonlijke uitrusting en materiaal (sportmateriaal, kledij en schoenen)
  • Sportomgeving, Accommodatie
  • Klimatologische factoren (weersomstandigheden, milieu, sporten op hoogte)
  • Andere factoren (spelregels en fair play, ..)


Binnen de intrinsieke en extrinsieke risicofactoren zijn er een aantal factoren die niet aanpasbaar zijn (geslacht, leeftijd, weersomstandigheden, …) alsook een aantal factoren die wel aanpasbaar zijn (sportomgeving, trainingsintensiteit, kracht,…).

 

Blessures voorkomen

De preventie van sportblessures is niet een kwestie van het nemen van slechts één maatregel. Het komt erop neer om je risicovol gedrag te verminderen en je preventief gedrag te vergroten waarbij de focus gelegd wordt op de risicofactoren waar we wél invloed op hebben.


Belasting-Belastbaarheid Balans

Wanneer we sporten, belasten we ons lichaam. Deze is enerzijds lichamelijk (het lichaam moet zichzelf in beweging brengen, al dan niet aan een bepaalde snelheid en kracht) en anderzijds geestelijk (je hersenen schieten in actie, zij zijn verantwoordelijk voor de precisie van onze bewegingen en concentratie).

Balans Belasting Belastbaarheid

 
Om blessures te vermijden moet de belasting die we aan het lichaam vragen, dan ook binnen de grenzen van het mogelijke te liggen (= belastbaarheid zowel lichamelijk als geestelijk).
Ongetwijfeld heb je al gemerkt dat je lichaam niet altijd hetzelfde presteert; na een slapeloze nacht ben je minder geconcentreerd of onhandiger, en in het geval van een verkoudheid word je kortademiger tijdens het sporten, …

De balans tussen wat je kan (= je belastbaarheid) en wat je doet (= je belasting) varieert voortdurend en hangt af van allerlei factoren. Daarom is het belangrijk om vóór je gaat sporten even stil te staan bij hoe jij je voelt en of de beoogde belasting wel gepast is.

 

Belasting

De fysieke en mentale prestaties die je vraagt aan jouw lichaam worden uitgedrukt als belasting. Deze wordt meestal opgevolgd en opgebouwd aan de hand van een trainingsschema (de duur van de training en de intensiteit van de training alsook de trainingsfrequentie).
Wie geregeld traint en voldoende recupereert tussen de trainingen in, merkt na enkele weken een positieve vooruitgang: je wordt dan bij elke training iets minder snel moe, je herstelt iets vlugger en je start de volgende training met een iets betere conditie. Dit is het trainingseffect of supercompensatie genaamd. Je persoonlijke belastbaarheid wordt groter. Wil je deze blijven opbouwen, dan dient de belasting ook progressief aangepast te worden.

In een ideale wereld stijgt de belastbaarheid en belasting progressief. Helaas is dit realiteit veel complexer. Luisteren naar je lichaam; signalen van een verminderde belastbaarheid oppikken en je belasting hieraan aanpassen speelt een belangrijke rol in blessurevrij sporten. 

Curve Belasting Belastbaarheid

Belastbaarheid

Wie geregeld traint en voldoende recupereert tussen de trainingen in, merkt na enkele weken een positieve vooruitgang: het trainingseffect zorgt voor een stijging in je persoonlijke belastbaarheid. Een alternatief voor sportspecifieke trainingen maar met eveneens een positief effect op je belastbaarheid zijn blessurepreventie oefeningen.

Het uitvoeren van blessurepreventie oefeningen kunnen een onderdeel zijn van je training of een training in zijn geheel. Net zoals bij je sportspecifieke training zal het effect van blessure preventieve oefeningen afhangen van de intensiteit en frequentie waarin je de oefeningen uitvoert.

  • Train je rompstabiliteit en balans
  • Doe aan functionele krachttraining
  • Train je beweeglijkheid en lenigheid

Blessurepreventie oefeningen includeren in je trainingsschema, het juist leren doseren  en het vinden van de juiste balans tussen belasting- en herstelperiodes, is de sleutel tot gezond sporten

  

Vind een expert

 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Peter Plessers

 • De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Cedric Arijs

  Cedric Arijs

  Sportpsycholoog
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jempi Wilssens

 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Justine Stevens

 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Bastiaan Verstraete

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Carl De Crée

 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Karel Pardaens

 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Julie Zels

 • Jan Boon

  Huisarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • An Konings

  Sportarts
 • Roben dedecker

 • BVBA Samcon

 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Joris De Win

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Bruno D'Hulster

 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Ann Gillis

 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Kinesitherapeut
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Windy Lycke

 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Trees Dooms

 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts

Gerelateerde items

Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
Weerstandsband.png

Weerstandsbanden: waarvoor dienen ze?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
GF2Snow Week 6.png

Get Fit 2 Snow - Week 6

Sporter Artikel Snowboarden Skiën Blessurepreventie Training
Blessurepreventie
GF2Snow Week 5.png

Get Fit 2 Snow - Week 5

Sporter Artikel Snowboarden Skiën Blessurepreventie Training
Sluiten