Basketbal & Blessures

Basketbal & Blessures

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Basketbal Blessurepreventie Blessurepreventie

Wereldwijd doet een 11% van de sportieve bevolking aan basketbal. Het doel van het spel is de bal te veroveren en deze door een ijzeren ring - de basket - te werpen binnen een bepaalde tijd. Aangezien je de tegenstander zal verhinderen hetzelfde te doen, behoort basketbal tot een contactsport in teamverband. Snelheid, kracht, motoriek, communicatie en motivatie zijn de belangrijkste eigenschappen die je aanleert bij het spelen van basketbal. Ondanks de vele positieve effecten van het beoefenen van sport, zijn er ook een aantal blessures die door het spelen van basketbal kunnen ontstaan. 

Meest voorkomende blessures

De lichaamsdelen waaraan basketbal sporters het vaakst geblesseerd geraken: 

  • Enkel 
  • Knie
  • Onderrug
  • Bovenbeen 
  • Hand & vingers 

Het type blessure die het vaakst gezien wordt bij basketbal sporters: 

  • Enkel instabiliteit 
  • Peesontsteking knie 
  • Lage rugpijn
  • Spierletsel van de bovenbeenspieren
  • Vinger verstuiking GF2Basket

Oorzaken van basketbal blessures

Blessures ten gevolge van sport kan iedereen overkomen; beginnende sporters, oudere sporter, topsporters, …  Iedereen is vatbaar voor een blessure! Verschillende factoren spelen een rol spelen in het ontstaan van een blessure; de combinatie van intrinsieke (= persoonsgebonden) en extrinsieke (= omgevingsgebonden) risicofactoren maakt een sporter vatbaar voor het oplopen van een sportblessure.

Gemiddeld treden er 2 blessures op per 1000 basketbaluren


Intrinsieke risicofactoren

Elke sporter heeft zijn eigen typische kenmerken die bijzondere aandacht en zorg vragen. Volgende persoonlijke factoren spelen een rol in het ontstaan van blessures

  • Leeftijd
  • Geslacht
  • Lichamelijke kenmerken (lichaamssamenstelling, lichaamsbouw, gewicht, lenigheid, kracht, …) 
  • Fysieke fitheid en trainingstoestand
  • Gezondheidstoestand (sporten met koorts, rugklachten, vroegere blessures)
  • Mentaliteit en leefwijze (mentale ingesteldheid, persoonlijke lichaamsverzorging, voeding)

Extrinsieke risicofactoren

Tijdens het sporten zijn er steeds een aantal factoren, deze factoren bepalen de specifieke sportsituatie en zorgen ervoor dat twee sportsituaties nooit dezelfde zijn:

  • De sportbelasting (aard van de sport, niveau van de sportbeoefening, opbouw en intensiteit training)
  • Persoonlijke uitrusting en materiaal (sportmateriaal, kledij en schoenen)
  • Sportomgeving, Accommodatie
  • Klimatologische factoren (weersomstandigheden, milieu, sporten op hoogte)
  • Andere factoren (spelregels en fair play, ..)

Binnen de intrinsieke en extrinsieke risicofactoren zijn er een aantal factoren die niet aanpasbaar zijn (geslacht, leeftijd, weersomstandigheden, …) alsook een aantal factoren die wel aanpasbaar zijn (sportomgeving, trainingsintensiteit, kracht,…).

 

Blessures voorkomen

De preventie van sportblessures is niet een kwestie van het nemen van slechts één maatregel. Het komt erop neer om je risicovol gedrag te verminderen en je preventief gedrag te vergroten waarbij de focus gelegd wordt op de risicofactoren waar we wél invloed op hebben.


Belasting-Belastbaarheid Balans

Wanneer we sporten, belasten we ons lichaam. Deze is enerzijds lichamelijk (het lichaam moet zichzelf in beweging brengen, al dan niet aan een bepaalde snelheid en kracht) en anderzijds geestelijk (je hersenen schieten in actie, zij zijn verantwoordelijk voor de precisie van onze bewegingen en concentratie).

Balans Belasting Belastbaarheid

 
Om blessures te vermijden moet de belasting die we aan het lichaam vragen, dan ook binnen de grenzen van het mogelijke te liggen (= belastbaarheid zowel lichamelijk als geestelijk).
Ongetwijfeld heb je al gemerkt dat je lichaam niet altijd hetzelfde presteert; na een slapeloze nacht ben je minder geconcentreerd of onhandiger, en in het geval van een verkoudheid word je kortademiger tijdens het sporten, …

De balans tussen wat je kan (= je belastbaarheid) en wat je doet (= je belasting) varieert voortdurend en hangt af van allerlei factoren. Daarom is het belangrijk om vóór je gaat sporten even stil te staan bij hoe jij je voelt en of de beoogde belasting wel gepast is.

 

Belasting

De fysieke en mentale prestaties die je vraagt aan jouw lichaam worden uitgedrukt als belasting. Deze wordt meestal opgevolgd en opgebouwd aan de hand van een trainingsschema (de duur van de training en de intensiteit van de training alsook de trainingsfrequentie).
Wie geregeld traint en voldoende recupereert tussen de trainingen in, merkt na enkele weken een positieve vooruitgang: je wordt dan bij elke training iets minder snel moe, je herstelt iets vlugger en je start de volgende training met een iets betere conditie. Dit is het trainingseffect of supercompensatie genaamd. Je persoonlijke belastbaarheid wordt groter. Wil je deze blijven opbouwen, dan dient de belasting ook progressief aangepast te worden.

In een ideale wereld stijgt de belastbaarheid en belasting progressief. Helaas is dit realiteit veel complexer. Luisteren naar je lichaam; signalen van een verminderde belastbaarheid oppikken en je belasting hieraan aanpassen speelt een belangrijke rol in blessurevrij sporten. 

Curve Belasting Belastbaarheid

Belastbaarheid

Wie geregeld traint en voldoende recupereert tussen de trainingen in, merkt na enkele weken een positieve vooruitgang: het trainingseffect zorgt voor een stijging in je persoonlijke belastbaarheid. Een alternatief voor sportspecifieke trainingen maar met eveneens een positief effect op je belastbaarheid zijn blessurepreventie oefeningen.

Het uitvoeren van blessurepreventie oefeningen kunnen een onderdeel zijn van je training of een training in zijn geheel. Net zoals bij je sportspecifieke training zal het effect van blessure preventieve oefeningen afhangen van de intensiteit en frequentie waarin je de oefeningen uitvoert.

  • Train je rompstabiliteit en balans
  • Doe aan functionele krachttraining
  • Train je beweeglijkheid en lenigheid

Blessurepreventie oefeningen includeren in je trainingsschema, het juist leren doseren  en het vinden van de juiste balans tussen belasting- en herstelperiodes, is de sleutel tot gezond sporten

  

Vind een expert

 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Marc Schiltz

 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Bruno D'Hulster

 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Willy Coosemans

 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Vincent Metsers

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Charlotte Hoeman

  Diëtist
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Jitse Maes

  Jitse Maes

  Huisarts, Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Windy Lycke

 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Erik Van Lierde

 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager blessurepreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • Trees Dooms

 • michel herssens

  Cardioloog
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Carl De Crée

 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Peter Plessers

 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

  Huisarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Johan Roeykens

 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • jana stevens

  Podoloog
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Karolien Meersman

  Sportarts

Gerelateerde items

Blessurepreventie
enkelverzwikking

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
Weerstandsband.png

Weerstandsbanden: waarvoor dienen ze?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
GF2Snow Week 6.png

Get Fit 2 Snow - Week 6

Sporter Artikel Snowboarden Skiën Blessurepreventie Training Blessurepreventie Training
Sluiten