Base- en softball & Blessures

Base- en softball & Blessures

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Base- en Softball Blessurepreventie

Base- en softball zijn teamsporten zonder contact, die beoefend worden op een buitenveld en een knuppel en bal vereisen. Wereldwijd kent deze sport miljoenen beoefenaars; de sport is geschikt voor iedereen en kan je in verschillende niveaus beoefenen. Base- en softball is goed voor de gezondheid en bevordert je conditie, lenigheid en coördinatie. 
Ondanks de vele positieve effecten van het beoefenen van sport, zijn er ook een aantal blessures die door het spelen van base- en softball kunnen ontstaan. 

Meest voorkomende blessures

De lichaamsdelen waaraan base- en softball sporters het vaakst geblesseerd geraken: 

  • Schouder
  • Enkel
  • Knie
  • Bovenbeen
  • Hoofd

Het type blessure die het vaakst gezien wordt bij base- en softball sporters: 

  • Overbelasting van de schouderspieren 
  • Enkel instabiliteit 
  • Spierletsel van de bovenbeenspieren
  • Ligamentair letsel aan de knie en elleboog
  • Hersenschudding 

GF2Ball

Oorzaken van base- en softball blessures 

Blessures ten gevolge van sport kan iedereen overkomen; beginnende sporters, oudere sporter, topsporters, …  Iedereen is vatbaar voor een blessure! Verschillende factoren spelen een rol spelen in het ontstaan van een blessure; de combinatie van intrinsieke (= persoonsgebonden) en extrinsieke (= omgevingsgebonden) risicofactoren maakt een sporter vatbaar voor het oplopen van een sportblessure.

Het aantal werpbewegingen per training en wedstrijd speelt een rol in het ontwikkelen van een blessure aan de arm


Intrinsieke risicofactoren

Elke sporter heeft zijn eigen typische kenmerken die bijzondere aandacht en zorg vragen. Volgende persoonlijke factoren spelen een rol in het ontstaan van blessures

  • Leeftijd
  • Geslacht
  • Lichamelijke kenmerken (lichaamssamenstelling, lichaamsbouw, gewicht, lenigheid, kracht, …) 
  • Fysieke fitheid en trainingstoestand
  • Gezondheidstoestand (sporten met koorts, rugklachten, vroegere blessures)
  • Mentaliteit en leefwijze (mentale ingesteldheid, persoonlijke lichaamsverzorging, voeding)


Extrinsieke risicofactoren

Tijdens het sporten zijn er steeds een aantal factoren, deze factoren bepalen de specifieke sportsituatie en zorgen ervoor dat twee sportsituaties nooit dezelfde zijn:

  • De sportbelasting (aard van de sport, niveau van de sportbeoefening, opbouw en intensiteit training)
  • Persoonlijke uitrusting en materiaal (sportmateriaal, kledij en schoenen)
  • Sportomgeving, Accommodatie
  • Klimatologische factoren (weersomstandigheden, milieu, sporten op hoogte)
  • Andere factoren (spelregels en fair play, ..)


Binnen de intrinsieke en extrinsieke risicofactoren zijn er een aantal factoren die niet aanpasbaar zijn (geslacht, leeftijd, weersomstandigheden, …) alsook een aantal factoren die wel aanpasbaar zijn (sportomgeving, trainingsintensiteit, kracht,…).

 

Blessures voorkomen

De preventie van sportblessures is niet een kwestie van het nemen van slechts één maatregel. Het komt erop neer om je risicovol gedrag te verminderen en je preventief gedrag te vergroten waarbij de focus gelegd wordt op de risicofactoren waar we wél invloed op hebben.


Belasting-Belastbaarheid Balans

Wanneer we sporten, belasten we ons lichaam. Deze is enerzijds lichamelijk (het lichaam moet zichzelf in beweging brengen, al dan niet aan een bepaalde snelheid en kracht) en anderzijds geestelijk (je hersenen schieten in actie, zij zijn verantwoordelijk voor de precisie van onze bewegingen en concentratie).

Balans Belasting Belastbaarheid

 
Om blessures te vermijden moet de belasting die we aan het lichaam vragen, dan ook binnen de grenzen van het mogelijke te liggen (= belastbaarheid zowel lichamelijk als geestelijk).
Ongetwijfeld heb je al gemerkt dat je lichaam niet altijd hetzelfde presteert; na een slapeloze nacht ben je minder geconcentreerd of onhandiger, en in het geval van een verkoudheid word je kortademiger tijdens het sporten, …

De balans tussen wat je kan (= je belastbaarheid) en wat je doet (= je belasting) varieert voortdurend en hangt af van allerlei factoren. Daarom is het belangrijk om vóór je gaat sporten even stil te staan bij hoe jij je voelt en of de beoogde belasting wel gepast is.

 

Belasting

De fysieke en mentale prestaties die je vraagt aan jouw lichaam worden uitgedrukt als belasting. Deze wordt meestal opgevolgd en opgebouwd aan de hand van een trainingsschema (de duur van de training en de intensiteit van de training alsook de trainingsfrequentie).
Wie geregeld traint en voldoende recupereert tussen de trainingen in, merkt na enkele weken een positieve vooruitgang: je wordt dan bij elke training iets minder snel moe, je herstelt iets vlugger en je start de volgende training met een iets betere conditie. Dit is het trainingseffect of supercompensatie genaamd. Je persoonlijke belastbaarheid wordt groter. Wil je deze blijven opbouwen, dan dient de belasting ook progressief aangepast te worden.

In een ideale wereld stijgt de belastbaarheid en belasting progressief. Helaas is dit realiteit veel complexer. Luisteren naar je lichaam; signalen van een verminderde belastbaarheid oppikken en je belasting hieraan aanpassen speelt een belangrijke rol in blessurevrij sporten. 

Curve Belasting Belastbaarheid

Belastbaarheid

Wie geregeld traint en voldoende recupereert tussen de trainingen in, merkt na enkele weken een positieve vooruitgang: het trainingseffect zorgt voor een stijging in je persoonlijke belastbaarheid. Een alternatief voor sportspecifieke trainingen maar met eveneens een positief effect op je belastbaarheid zijn blessurepreventie oefeningen.

Het uitvoeren van blessurepreventie oefeningen kunnen een onderdeel zijn van je training of een training in zijn geheel. Net zoals bij je sportspecifieke training zal het effect van blessure preventieve oefeningen afhangen van de intensiteit en frequentie waarin je de oefeningen uitvoert.

  • Train je rompstabiliteit en balans
  • Doe aan functionele krachttraining
  • Train je beweeglijkheid en lenigheid

Blessurepreventie oefeningen includeren in je trainingsschema, het juist leren doseren  en het vinden van de juiste balans tussen belasting- en herstelperiodes, is de sleutel tot gezond sporten

  

Vind een expert

 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

  Huisarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Charlotte Hoeman

  Diëtist
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Roben dedecker

 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Willy Coosemans

 • Justine Stevens

 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Ann Gillis

 • Erik Van Lierde

 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Jempi Wilssens

 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • jana stevens

  Podoloog
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Peter Plessers

 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Jos Benders

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Bruno D'Hulster

 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Carl De Crée

 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • BVBA Samcon

 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Windy Lycke

 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • John Roosen

  Cardioloog
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Trees Dooms

 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Julie Zels

 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts

Gerelateerde items

Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
Weerstandsband.png

Weerstandsbanden: waarvoor dienen ze?

Sporter Artikel Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
GF2Snow Week 6.png

Get Fit 2 Snow - Week 6

Sporter Artikel Snowboarden Skiën Training Blessurepreventie Training
Blessurepreventie
GF2Snow Week 5.png

Get Fit 2 Snow - Week 5

Sporter Artikel Snowboarden Skiën Training Blessurepreventie Training
Sluiten