Base- en softball & Blessures

Base- en softball & Blessures

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Blessurepreventie Base- en Softball Blessurepreventie

Base- en softball zijn teamsporten zonder contact, die beoefend worden op een buitenveld en een knuppel en bal vereisen. Wereldwijd kent deze sport miljoenen beoefenaars; de sport is geschikt voor iedereen en kan je in verschillende niveaus beoefenen. Base- en softball is goed voor de gezondheid en bevordert je conditie, lenigheid en coördinatie. 
Ondanks de vele positieve effecten van het beoefenen van sport, zijn er ook een aantal blessures die door het spelen van base- en softball kunnen ontstaan. 

Meest voorkomende blessures

De lichaamsdelen waaraan base- en softball sporters het vaakst geblesseerd geraken: 

  • Schouder
  • Enkel
  • Knie
  • Bovenbeen
  • Hoofd

Het type blessure die het vaakst gezien wordt bij base- en softball sporters: 

  • Overbelasting van de schouderspieren 
  • Enkel instabiliteit 
  • Spierletsel van de bovenbeenspieren
  • Ligamentair letsel aan de knie en elleboog
  • Hersenschudding 

GF2Ball

Oorzaken van base- en softball blessures 

Blessures ten gevolge van sport kan iedereen overkomen; beginnende sporters, oudere sporter, topsporters, …  Iedereen is vatbaar voor een blessure! Verschillende factoren spelen een rol spelen in het ontstaan van een blessure; de combinatie van intrinsieke (= persoonsgebonden) en extrinsieke (= omgevingsgebonden) risicofactoren maakt een sporter vatbaar voor het oplopen van een sportblessure.

Het aantal werpbewegingen per training en wedstrijd speelt een rol in het ontwikkelen van een blessure aan de arm


Intrinsieke risicofactoren

Elke sporter heeft zijn eigen typische kenmerken die bijzondere aandacht en zorg vragen. Volgende persoonlijke factoren spelen een rol in het ontstaan van blessures

  • Leeftijd
  • Geslacht
  • Lichamelijke kenmerken (lichaamssamenstelling, lichaamsbouw, gewicht, lenigheid, kracht, …) 
  • Fysieke fitheid en trainingstoestand
  • Gezondheidstoestand (sporten met koorts, rugklachten, vroegere blessures)
  • Mentaliteit en leefwijze (mentale ingesteldheid, persoonlijke lichaamsverzorging, voeding)


Extrinsieke risicofactoren

Tijdens het sporten zijn er steeds een aantal factoren, deze factoren bepalen de specifieke sportsituatie en zorgen ervoor dat twee sportsituaties nooit dezelfde zijn:

  • De sportbelasting (aard van de sport, niveau van de sportbeoefening, opbouw en intensiteit training)
  • Persoonlijke uitrusting en materiaal (sportmateriaal, kledij en schoenen)
  • Sportomgeving, Accommodatie
  • Klimatologische factoren (weersomstandigheden, milieu, sporten op hoogte)
  • Andere factoren (spelregels en fair play, ..)


Binnen de intrinsieke en extrinsieke risicofactoren zijn er een aantal factoren die niet aanpasbaar zijn (geslacht, leeftijd, weersomstandigheden, …) alsook een aantal factoren die wel aanpasbaar zijn (sportomgeving, trainingsintensiteit, kracht,…).

 

Blessures voorkomen

De preventie van sportblessures is niet een kwestie van het nemen van slechts één maatregel. Het komt erop neer om je risicovol gedrag te verminderen en je preventief gedrag te vergroten waarbij de focus gelegd wordt op de risicofactoren waar we wél invloed op hebben.


Belasting-Belastbaarheid Balans

Wanneer we sporten, belasten we ons lichaam. Deze is enerzijds lichamelijk (het lichaam moet zichzelf in beweging brengen, al dan niet aan een bepaalde snelheid en kracht) en anderzijds geestelijk (je hersenen schieten in actie, zij zijn verantwoordelijk voor de precisie van onze bewegingen en concentratie).

Balans Belasting Belastbaarheid

 
Om blessures te vermijden moet de belasting die we aan het lichaam vragen, dan ook binnen de grenzen van het mogelijke te liggen (= belastbaarheid zowel lichamelijk als geestelijk).
Ongetwijfeld heb je al gemerkt dat je lichaam niet altijd hetzelfde presteert; na een slapeloze nacht ben je minder geconcentreerd of onhandiger, en in het geval van een verkoudheid word je kortademiger tijdens het sporten, …

De balans tussen wat je kan (= je belastbaarheid) en wat je doet (= je belasting) varieert voortdurend en hangt af van allerlei factoren. Daarom is het belangrijk om vóór je gaat sporten even stil te staan bij hoe jij je voelt en of de beoogde belasting wel gepast is.

 

Belasting

De fysieke en mentale prestaties die je vraagt aan jouw lichaam worden uitgedrukt als belasting. Deze wordt meestal opgevolgd en opgebouwd aan de hand van een trainingsschema (de duur van de training en de intensiteit van de training alsook de trainingsfrequentie).
Wie geregeld traint en voldoende recupereert tussen de trainingen in, merkt na enkele weken een positieve vooruitgang: je wordt dan bij elke training iets minder snel moe, je herstelt iets vlugger en je start de volgende training met een iets betere conditie. Dit is het trainingseffect of supercompensatie genaamd. Je persoonlijke belastbaarheid wordt groter. Wil je deze blijven opbouwen, dan dient de belasting ook progressief aangepast te worden.

In een ideale wereld stijgt de belastbaarheid en belasting progressief. Helaas is dit realiteit veel complexer. Luisteren naar je lichaam; signalen van een verminderde belastbaarheid oppikken en je belasting hieraan aanpassen speelt een belangrijke rol in blessurevrij sporten. 

Curve Belasting Belastbaarheid

Belastbaarheid

Wie geregeld traint en voldoende recupereert tussen de trainingen in, merkt na enkele weken een positieve vooruitgang: het trainingseffect zorgt voor een stijging in je persoonlijke belastbaarheid. Een alternatief voor sportspecifieke trainingen maar met eveneens een positief effect op je belastbaarheid zijn blessurepreventie oefeningen.

Het uitvoeren van blessurepreventie oefeningen kunnen een onderdeel zijn van je training of een training in zijn geheel. Net zoals bij je sportspecifieke training zal het effect van blessure preventieve oefeningen afhangen van de intensiteit en frequentie waarin je de oefeningen uitvoert.

  • Train je rompstabiliteit en balans
  • Doe aan functionele krachttraining
  • Train je beweeglijkheid en lenigheid

Blessurepreventie oefeningen includeren in je trainingsschema, het juist leren doseren  en het vinden van de juiste balans tussen belasting- en herstelperiodes, is de sleutel tot gezond sporten

  

Vind een expert

 • Koen Nys

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Jan Van Meirhaeghe

  Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Voorzitter

  Inge De Ridder

  Sportdiëtist
 • Gezond en Ethisch Sporten

 • Johan Roeykens

 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Mitch Malavolta

  Huisarts, Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Karel Pardaens

 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Karl Brack

  Gynaecoloog
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Erik Van Lierde

 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Maaike Polspoel

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Roel Jacobs

  Roel Jacobs

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Hamza Laamarti

  Diëtist
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Raf Coremans

  Huisarts, Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Trees Dooms

 • Ine Schops

  Podoloog
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Marc Schiltz

 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Gert Droessaert

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Sara Engels

  Gynaecoloog
 • Peter Plessers

 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts, Gynaecoloog
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Leysen Joppe

  Leysen Joppe

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Dorien Meeusen

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • BVBA Samcon

 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut, Trainer
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Diëtist en Gedrags- & Mindsetspecialist

  Lieselot Wouters

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts

Gerelateerde items

Sportgeneeskunde
Doping

Cardiovasculaire risico's van prestatie bevorderende middelen en dopinggebruik

Sporter Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Training
Apneu

Apneutraining: Acute en chronische effecten op inspanningstolerantie

Sporter Artikel Training Training
Blessurepreventie
enkelverzwikking

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Sluiten