Badminton & Blessures

Badminton & Blessures

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Badminton Blessurepreventie

Badminton is de snelste racketsport en tegelijkertijd een zeer toegankelijke sport. De shuttle en racket zijn licht van gewicht, geschikt voor jong en oud en velen onder ons waagden zich al eens aan een partijtje badminton in eigen tuin. Badminton is goed voor de gezondheid en bevordert je conditie, lenigheid en coördinatie. 
Ondanks de vele positieve effecten van het beoefenen van sport, zijn er ook een aantal blessures die door het spelen van badminton kunnen ontstaan. 

Meest voorkomende blessures

De lichaamsdelen waaraan badminton spelers het vaakst geblesseerd geraken: 

  • Knie
  • Enkel
  • Rug
  • Bovenbeen
  • Schouder

 

Het type blessure die het vaakst gezien wordt bij badminton:

  • Kniepees ontsteking 
  • Enkel instabiliteit 
  • Overbelasting van de rugspieren
  • Spierletsel van de bovenbeenspieren
  • Overbelasting van de schouderspieren 


GF2Badminton

Oorzaken van badminton blessures

Blessures ten gevolge van sport kan iedereen overkomen; beginnende sporters, oudere sporter, topsporters, …  Iedereen is vatbaar voor een blessure! Verschillende factoren spelen een rol spelen in het ontstaan van een blessure; de combinatie van intrinsieke (= persoonsgebonden) en extrinsieke (= omgevingsgebonden) risicofactoren maakt een sporter vatbaar voor het oplopen van een sportblessure.

Ongeveer 1 op 2 badminton spelers heeft jaarlijks last van één blessure


Intrinsieke risicofactoren

Elke sporter heeft zijn eigen typische kenmerken die bijzondere aandacht en zorg vragen. Volgende persoonlijke factoren spelen een rol in het ontstaan van blessures

  • Leeftijd
  • Geslacht
  • Lichamelijke kenmerken (lichaamssamenstelling, lichaamsbouw, gewicht, lenigheid, kracht, …) 
  • Fysieke fitheid en trainingstoestand
  • Gezondheidstoestand (sporten met koorts, rugklachten, vroegere blessures)
  • Mentaliteit en leefwijze (mentale ingesteldheid, persoonlijke lichaamsverzorging, voeding)


Extrinsieke risicofactoren

Tijdens het sporten zijn er steeds een aantal factoren, deze factoren bepalen de specifieke sportsituatie en zorgen ervoor dat twee sportsituaties nooit dezelfde zijn:

  • De sportbelasting (aard van de sport, niveau van de sportbeoefening, opbouw en intensiteit training)
  • Persoonlijke uitrusting en materiaal (sportmateriaal, kledij en schoenen)
  • Sportomgeving, Accommodatie
  • Klimatologische factoren (weersomstandigheden, milieu, sporten op hoogte)
  • Andere factoren (spelregels en fair play, ..)


Binnen de intrinsieke en extrinsieke risicofactoren zijn er een aantal factoren die niet aanpasbaar zijn (geslacht, leeftijd, weersomstandigheden, …) alsook een aantal factoren die wel aanpasbaar zijn (sportomgeving, trainingsintensiteit, kracht,…).

 

Blessures voorkomen

De preventie van sportblessures is niet een kwestie van het nemen van slechts één maatregel. Het komt erop neer om je risicovol gedrag te verminderen en je preventief gedrag te vergroten waarbij de focus gelegd wordt op de risicofactoren waar we wél invloed op hebben.


Belasting-Belastbaarheid Balans

Wanneer we sporten, belasten we ons lichaam. Deze is enerzijds lichamelijk (het lichaam moet zichzelf in beweging brengen, al dan niet aan een bepaalde snelheid en kracht) en anderzijds geestelijk (je hersenen schieten in actie, zij zijn verantwoordelijk voor de precisie van onze bewegingen en concentratie).

Balans Belasting Belastbaarheid

 
Om blessures te vermijden moet de belasting die we aan het lichaam vragen, dan ook binnen de grenzen van het mogelijke te liggen (= belastbaarheid zowel lichamelijk als geestelijk).
Ongetwijfeld heb je al gemerkt dat je lichaam niet altijd hetzelfde presteert; na een slapeloze nacht ben je minder geconcentreerd of onhandiger, en in het geval van een verkoudheid word je kortademiger tijdens het sporten, …

De balans tussen wat je kan (= je belastbaarheid) en wat je doet (= je belasting) varieert voortdurend en hangt af van allerlei factoren. Daarom is het belangrijk om vóór je gaat sporten even stil te staan bij hoe jij je voelt en of de beoogde belasting wel gepast is.

 

Belasting

De fysieke en mentale prestaties die je vraagt aan jouw lichaam worden uitgedrukt als belasting. Deze wordt meestal opgevolgd en opgebouwd aan de hand van een trainingsschema (de duur van de training en de intensiteit van de training alsook de trainingsfrequentie).
Wie geregeld traint en voldoende recupereert tussen de trainingen in, merkt na enkele weken een positieve vooruitgang: je wordt dan bij elke training iets minder snel moe, je herstelt iets vlugger en je start de volgende training met een iets betere conditie. Dit is het trainingseffect of supercompensatie genaamd. Je persoonlijke belastbaarheid wordt groter. Wil je deze blijven opbouwen, dan dient de belasting ook progressief aangepast te worden.

In een ideale wereld stijgt de belastbaarheid en belasting progressief. Helaas is dit realiteit veel complexer. Luisteren naar je lichaam; signalen van een verminderde belastbaarheid oppikken en je belasting hieraan aanpassen speelt een belangrijke rol in blessurevrij sporten. 

Curve Belasting Belastbaarheid

Belastbaarheid

Wie geregeld traint en voldoende recupereert tussen de trainingen in, merkt na enkele weken een positieve vooruitgang: het trainingseffect zorgt voor een stijging in je persoonlijke belastbaarheid. Een alternatief voor sportspecifieke trainingen maar met eveneens een positief effect op je belastbaarheid zijn blessurepreventie oefeningen.

Het uitvoeren van blessurepreventie oefeningen kunnen een onderdeel zijn van je training of een training in zijn geheel. Net zoals bij je sportspecifieke training zal het effect van blessure preventieve oefeningen afhangen van de intensiteit en frequentie waarin je de oefeningen uitvoert.

  • Train je rompstabiliteit en balans
  • Doe aan functionele krachttraining
  • Train je beweeglijkheid en lenigheid

Blessurepreventie oefeningen includeren in je trainingsschema, het juist leren doseren  en het vinden van de juiste balans tussen belasting- en herstelperiodes, is de sleutel tot gezond sporten

  

Vind een expert

 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jempi Wilssens

 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Wouter Eraly

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Justine Stevens

 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Kinesitherapeut
 • Cedric Arijs

  Cedric Arijs

  Sportpsycholoog
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Bastiaan Verstraete

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Carl De Crée

 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Roben dedecker

 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Katja Van Oostveldt

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Windy Lycke

 • Trees Dooms

 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Julie Zels

 • Jan Leire

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Joris De Win

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • jana stevens

  Podoloog
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Ann Gillis

 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Bruno D'Hulster

 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Lander Dewitte

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • michel herssens

  Cardioloog
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts

Gerelateerde items

Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
Weerstandsband.png

Weerstandsbanden: waarvoor dienen ze?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
GF2Snow Week 6.png

Get Fit 2 Snow - Week 6

Sporter Artikel Snowboarden Skiën Blessurepreventie Training
Blessurepreventie
GF2Snow Week 5.png

Get Fit 2 Snow - Week 5

Sporter Artikel Snowboarden Skiën Blessurepreventie Training
Sluiten