Badminton & Blessures

Badminton & Blessures

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Badminton Blessurepreventie

Badminton is de snelste racketsport en tegelijkertijd een zeer toegankelijke sport. De shuttle en racket zijn licht van gewicht, geschikt voor jong en oud en velen onder ons waagden zich al eens aan een partijtje badminton in eigen tuin. Badminton is goed voor de gezondheid en bevordert je conditie, lenigheid en coördinatie. 
Ondanks de vele positieve effecten van het beoefenen van sport, zijn er ook een aantal blessures die door het spelen van badminton kunnen ontstaan. 

Meest voorkomende blessures

De lichaamsdelen waaraan badminton spelers het vaakst geblesseerd geraken: 

  • Knie
  • Enkel
  • Rug
  • Bovenbeen
  • Schouder

 

Het type blessure die het vaakst gezien wordt bij badminton:

  • Kniepees ontsteking 
  • Enkel instabiliteit 
  • Overbelasting van de rugspieren
  • Spierletsel van de bovenbeenspieren
  • Overbelasting van de schouderspieren 


GF2Badminton

Oorzaken van badminton blessures

Blessures ten gevolge van sport kan iedereen overkomen; beginnende sporters, oudere sporter, topsporters, …  Iedereen is vatbaar voor een blessure! Verschillende factoren spelen een rol spelen in het ontstaan van een blessure; de combinatie van intrinsieke (= persoonsgebonden) en extrinsieke (= omgevingsgebonden) risicofactoren maakt een sporter vatbaar voor het oplopen van een sportblessure.

Ongeveer 1 op 2 badminton spelers heeft jaarlijks last van één blessure


Intrinsieke risicofactoren

Elke sporter heeft zijn eigen typische kenmerken die bijzondere aandacht en zorg vragen. Volgende persoonlijke factoren spelen een rol in het ontstaan van blessures

  • Leeftijd
  • Geslacht
  • Lichamelijke kenmerken (lichaamssamenstelling, lichaamsbouw, gewicht, lenigheid, kracht, …) 
  • Fysieke fitheid en trainingstoestand
  • Gezondheidstoestand (sporten met koorts, rugklachten, vroegere blessures)
  • Mentaliteit en leefwijze (mentale ingesteldheid, persoonlijke lichaamsverzorging, voeding)


Extrinsieke risicofactoren

Tijdens het sporten zijn er steeds een aantal factoren, deze factoren bepalen de specifieke sportsituatie en zorgen ervoor dat twee sportsituaties nooit dezelfde zijn:

  • De sportbelasting (aard van de sport, niveau van de sportbeoefening, opbouw en intensiteit training)
  • Persoonlijke uitrusting en materiaal (sportmateriaal, kledij en schoenen)
  • Sportomgeving, Accommodatie
  • Klimatologische factoren (weersomstandigheden, milieu, sporten op hoogte)
  • Andere factoren (spelregels en fair play, ..)


Binnen de intrinsieke en extrinsieke risicofactoren zijn er een aantal factoren die niet aanpasbaar zijn (geslacht, leeftijd, weersomstandigheden, …) alsook een aantal factoren die wel aanpasbaar zijn (sportomgeving, trainingsintensiteit, kracht,…).

 

Blessures voorkomen

De preventie van sportblessures is niet een kwestie van het nemen van slechts één maatregel. Het komt erop neer om je risicovol gedrag te verminderen en je preventief gedrag te vergroten waarbij de focus gelegd wordt op de risicofactoren waar we wél invloed op hebben.


Belasting-Belastbaarheid Balans

Wanneer we sporten, belasten we ons lichaam. Deze is enerzijds lichamelijk (het lichaam moet zichzelf in beweging brengen, al dan niet aan een bepaalde snelheid en kracht) en anderzijds geestelijk (je hersenen schieten in actie, zij zijn verantwoordelijk voor de precisie van onze bewegingen en concentratie).

Balans Belasting Belastbaarheid

 
Om blessures te vermijden moet de belasting die we aan het lichaam vragen, dan ook binnen de grenzen van het mogelijke te liggen (= belastbaarheid zowel lichamelijk als geestelijk).
Ongetwijfeld heb je al gemerkt dat je lichaam niet altijd hetzelfde presteert; na een slapeloze nacht ben je minder geconcentreerd of onhandiger, en in het geval van een verkoudheid word je kortademiger tijdens het sporten, …

De balans tussen wat je kan (= je belastbaarheid) en wat je doet (= je belasting) varieert voortdurend en hangt af van allerlei factoren. Daarom is het belangrijk om vóór je gaat sporten even stil te staan bij hoe jij je voelt en of de beoogde belasting wel gepast is.

 

Belasting

De fysieke en mentale prestaties die je vraagt aan jouw lichaam worden uitgedrukt als belasting. Deze wordt meestal opgevolgd en opgebouwd aan de hand van een trainingsschema (de duur van de training en de intensiteit van de training alsook de trainingsfrequentie).
Wie geregeld traint en voldoende recupereert tussen de trainingen in, merkt na enkele weken een positieve vooruitgang: je wordt dan bij elke training iets minder snel moe, je herstelt iets vlugger en je start de volgende training met een iets betere conditie. Dit is het trainingseffect of supercompensatie genaamd. Je persoonlijke belastbaarheid wordt groter. Wil je deze blijven opbouwen, dan dient de belasting ook progressief aangepast te worden.

In een ideale wereld stijgt de belastbaarheid en belasting progressief. Helaas is dit realiteit veel complexer. Luisteren naar je lichaam; signalen van een verminderde belastbaarheid oppikken en je belasting hieraan aanpassen speelt een belangrijke rol in blessurevrij sporten. 

Curve Belasting Belastbaarheid

Belastbaarheid

Wie geregeld traint en voldoende recupereert tussen de trainingen in, merkt na enkele weken een positieve vooruitgang: het trainingseffect zorgt voor een stijging in je persoonlijke belastbaarheid. Een alternatief voor sportspecifieke trainingen maar met eveneens een positief effect op je belastbaarheid zijn blessurepreventie oefeningen.

Het uitvoeren van blessurepreventie oefeningen kunnen een onderdeel zijn van je training of een training in zijn geheel. Net zoals bij je sportspecifieke training zal het effect van blessure preventieve oefeningen afhangen van de intensiteit en frequentie waarin je de oefeningen uitvoert.

  • Train je rompstabiliteit en balans
  • Doe aan functionele krachttraining
  • Train je beweeglijkheid en lenigheid

Blessurepreventie oefeningen includeren in je trainingsschema, het juist leren doseren  en het vinden van de juiste balans tussen belasting- en herstelperiodes, is de sleutel tot gezond sporten

  

Vind een expert

 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Carl De Crée

 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Wouter Eraly

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Cathy Kuppens

  Cardioloog
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Maryam Shahabpour

  Radioloog
 • Joris De Win

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  1&2
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Roben dedecker

 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Benedicte Baelde

  Kinesitherapeut
 • Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Veerle Palmers

  Podoloog
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Erik Witvrouw

  Sportkinesitherapeut
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • An Konings

  Sportarts
 • Jan De Decker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Kathy Velle

  Podoloog
 • Ine Schops

  Osteopaat
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Geert Vileyn

  Huisarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Anneleen Geerts

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Axel Decraene

  Sportarts
 • Geert Potloot

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Guy De Lendtdecker

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Wouter Peters

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Herman Colpin

  Huisarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bastiaan Verstraete

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Tom Decorte

  Kinesitherapeut
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Jan Mathieu

  Sportarts
 • Gustaaf Van Mechelen

  Sportarts
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • BVBA Samcon

 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Sofie Rummens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Sara Van Bostraeten

 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Anne Mertens

  Huisarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Olivier Verborgt

  Orthopedisch chirurg
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Ilse Cupers

  1&2
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Tijl Bertels

  Sportdiëtist
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Kris Vandecasteele

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Dominique Slock

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Erik Van Lierde

 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Glenn Van Laer

  Kinesitherapeut
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kathleen Merckaert

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Staf Moyson

  Sportkinesitherapeut
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Thomas Van de Moortel

  Kinesitherapeut
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Raf De Bruyn

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Karel Pardaens

  11&17&21
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Jo Verstuyft

  Apotheker
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • André Dewit

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • André Ausloos

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Rik Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Ingrid Willems

  Podoloog
 • Justine Stevens

 • Paul Meersman

  Sportarts
 • BV Dokter Simon Verdonck

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Marc Schiltz

  2&3
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Kristiaan Vandenecker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Julie Zels

 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Steven Van Raemdonck

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Petra Bruggeman

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dominique Devriese

  Kinesitherapeut
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Ward Thorrez

  Kinesitherapeut
 • Windy Lycke

 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Thomas Luyckx

  Orthopedisch chirurg
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Ann Gillis

 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Danny Grimonpont

  Kinesitherapeut
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • David Vander Elst

  Sportkinesitherapeut
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Geenen
  Communicatiemanager

  Marc Geenen

 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Simon Derycke

  Sportarts
 • Mike Kamphuys

  Trainer
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Frank Wezenbeek

  Kinesitherapeut
 • Willy Coosemans

 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut

Gerelateerde items

Blessurepreventie
Hoe kunnen voeding en levensstijl de kwaliteit van je spieren en pezen beïnvloeden_.png

Hoe kunnen voeding en levensstijl de kwaliteit van je pezen en spieren beïnvloeden?

Sporter Artikel Blessurepreventie Voeding
Blessurepreventie
Blogpost PS Lander Vansteene

Hoe beleef je de Paralympische Spelen als sportkinesitherapeut en manusje van alles

Sporter Sportprofessional Blog Blessurepreventie
Beleid
Post Covid.png

En dan nu terug naar een normale sportbeoefening?

Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Artikel Beleid Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
NAQI_2018_cycling_NL.jpg

Management van traumatische huidwonden bij beroepswegrenners

Sportprofessional Artikel Fietsen Blessurepreventie Sportgeneeskunde
Sluiten