Wat moet je weten over krachttraining?

Wat moet je weten over krachttraining?

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Training

Krachttraining doet beroep op oefeningen aan een relatief hoge belasting met als hoofddoel de kracht en/of het volume van je spieren te doen toenemen. Deze trainingsvorm maakt al geruime tijd deel uit van de trainingsprogramma’s van competitiesporters en wordt steeds populairder bij recreanten in functie van voornamelijk de algemene fysieke fitheid. Krachttraining bestaat uit een aantal parameters waarin de verscheidene soorten krachttrainingen verschillen van elkaar. Het gaat om de type spiercontractie, de intensiteit van de krachttraining, het aantal herhalingen, het aantal reeksen, de rust tussen de reeksen en de frequentie van de krachttrainingen.


Type contractie

Een eerste parameter is de wijze waarop een spier samentrekt of het type contractie. Er worden klassiek twee types onderscheden:

  • De isometrische of statische contractie waarbij de spier niet verkort. Deze contractie vindt plaats wanneer je bijvoorbeeld zo hard mogelijk tegen een muur duwt: de muur verplaatst niet en de spieren van je armen worden niet verkort, maar ze ontwikkelen wel spanning.
  • De dynamische contractie die wel gepaard gaat met een verandering van de spierlengte. Wanneer de spier verkort is het een concentrische contractie en wanneer de spier verlengt excentrische contractie

Als je bijvoorbeeld de biceps curl uitvoert, zoals hieronder weergegeven, zal je spier (biceps) verkorten als je het gewicht naar je lichaam brengt (= concentrische fase) en weer verlengen als je het gewicht terug naar onder verplaatst (= excentrische fase). Doordat bij de excentrische contractie de spanning in je biceps groter is dan de weerstand die je vast hebt (het gewicht), krijg je de indruk dat ditzelfde gewicht lichter is tijdens de excentrische fase (spierverlenging) van de beweging in vergelijking met de concentrische fase (spierverkorting). De kracht die ontwikkeld kan worden bij een excentrische contractie is dus groter dan bij een concentrische contractie. Het risico op spierletsels neemt toe met grotere krachtontwikkeling: excentrische bewegingen zijn dus gevoeliger voor blessures dan concentrische.


Kracht modaliteiten 1

In oefenprogramma’s worden dynamische contracties het frequentst gebruikt. 

 

De intensiteit

De intensiteit van je oefeningen wordt in krachttraining meestal uitgedrukt in percentage van je 1RM (repetition maximum). Dit is de last (in kilogram) die je slechts éénmalig op een technische manier over het volledige bewegingsbereik kunt verplaatsen. Dit bepaal je voor de start van je krachttrainingsprogramma idealiter voor elke oefening die je uitvoert in je schema.

Het bepalen van je 1RM vergt een maximale krachtinspanning en zeer zware lasten. Dit houdt echter risico’s in op overbelastingsletsels en bovendien is het niet altijd mogelijk om de 1RM-waarde te bepalen, en in bepaalde gevallen zelfs niet wenselijk (bijvoorbeeld in de revalidatietraining). Beginnende sporters kunnen daarom hun 1RM berekenen o.b.v. hun 4, 6 of 10RM. Wanneer je een bepaalt gewicht maximaal 10 keer goed kan verplaatsen, spreek je van je 10RM-waarde.

De 1RM-methode kent enkele nadelen zoals hierboven reeds vermeld. Om deze reden werden andere methoden ontwikkeld om de intensiteit tijdens krachttraining te bepalen, waaronder bijvoorbeeld velocity based training. Voorlopig blijft 1RM wel de meest gebruikte werkwijze.

Kracht modaliteiten 2

Kracht modaliteiten 3

Om kracht te winnen zal je een belasting moeten gebruiken die de spierkracht tijdens ‘normale’ bezigheden overtreft. Denk maar aan het principe van de overload dat ook hier geldt. Het lichaamsgewicht, althans voor bepaalde oefeningen, vormt een voldoende grote belasting voor krachtontwikkeling.

 

Aantal herhalingen

Het aantal herhalingen dat je kan uitvoeren is afhankelijk van de gebruikte belasting. Zo laat een belasting van 70-75% van de 1RM-waarde gemiddeld 10 tot 12 uitvoeringen toe, terwijl een belasting van 90-95% 1RM hoogstens 2 tot 3 herhalingen toelaat. Deze hoeveelheden zijn persoonlijk en moet je wat ondervinden. Naast de gebruikte belasting hangt het aantal herhalingen tevens af van het doel dat je stelt (spierkracht, -volume of krachtuithouding).

 

Aantal reeksen

Een reeks is een aantal herhalingen na elkaar zonder rustpauze en is tevens afhankelijk van het aantal uitvoeringen per reeks. Een belasting van 70-75% 1RM herhaal je 10 tot 12 keer en dit in 4 tot 5 reeksen, een belasting van 90-95% daarentegen voer je minder herhalingen uit (2 tot 3) maar dit wel veel keer (6 tot 10 reeksen).

 

Volgorde oefeningen

Je voert het best één oefening een aantal keren na elkaar uit. Dit kan enerzijds door de reeksen van één oefening elkaar onmiddellijk te laten opvolgen (horizontale sequentie = geïsoleerde oefeningen) of door anderzijds eerst de eerste reeks van elke oefening uit te voeren, vervolgens de tweede reeks van elke oefening enzovoort (verticale sequentie = circuittraining). Hoe de reeksen elkaar opvolgen is onder meer afhankelijk van je vooropgestelde doel. Zo zal je bij de horizontale sequentie een onvolledige recuperatiegenereren van je spieren tussen de reeksen. Je spier wordt uitgeput waardoor hij wordt geprikkeld om zich structureel aan te passen (bijvoorbeeld het spiervolume of de energievoorraden doen toenemen). Bij verticale sequentie daarentegen geef je je gebruikte spier(en) de tijd zich te herstellen (volledige recuperatie) waardoor de energievoorraad wordt aangevuld en zenuwrecuperatie plaatsvindt. Op deze manier kan je de volgende reeks aanvangen in een minimale vermoeidheidstoestand en zal je je spier beter gecoördineerd doen samentrekken.


Kracht modaliteiten 4

Als beginner is de circuitmethode interessant omwille van de snelle afwisseling van oefeningen. Je kan zeker ook een mengvorm toepassen tussen beide werkwijzen. Zo kan je bijvoorbeeld spiergroepen afwisselend trainen: armoefening laten volgen door beenoefening en dit verschillende malen herhalen, of eerst een agonist trainen en dan de antagonist.

 

Rust tussen reeksen

De duur van de pauze tussen twee reeksen vormt een ander belangrijk element tijdens krachttraining en is wederom afhankelijk van het soort kracht dat beoogd wordt. Je lichaam heeft na een uitputtende reeks energievoorraden opgebruikt. Na ongeveer 30 seconden rust is de helft weer aangevuld, na 3 tot 5 minuten is de anaerobe energievoorraad volledig aangevuld. 

 

Frequentie van de oefensessies

Bij krachttraining moeten we tevens rekening houden met supercompensatie, en dus de recuperatieperiode tussen de trainingen, welke ongeveer 36-60u duurt afhankelijk van je niveau/ervaring. Algemeen zijn er twee tot drie sessies per week nodig om een maximale ontwikkeling te krijgen van een fysieke eigenschap (hier: kracht). Als beginner heb je reeds baat bij één oefensessie per week om vooruitgang te boeken. Indien je meer kan trainen dan is het nodig minstens één rustdag in te lassen tussen twee trainingen in, zeker wanneer je dezelfde spiergroepen wenst te trainen. Bepaalde sporters van hoog niveau voeren elke dag spierversterkende oefeningen uit maar wisselen van de ene dag naar de andere de oefeningen zodat verschillende spiergroepen getraind worden.

 

Meest gebruikte trainingsvormen

Er bestaan een heleboel methoden om het aantal herhalingen en aantal reeksen van je krachttraining op te bouwen. Hieronder worden er enkele eenvoudige meegegeven.

  • Constante belasting bestaat uit het herhalen van verschillende series met een identieke belasting en hetzelfde aantal herhalingen.
   Voorbeeld: 3 x 10 x 60% (3 reeksen van 10 herhalingen aan 60% van je 1RM)

Deze werkwijze maakt het mogelijk een groot werkvolume te bereiken en bevordert de spierhypertrofie (spiervolume). Ook de krachtuithouding wordt binnen bepaalde grenzen ontwikkeld, maar bovenal is het de ideale werkmethode voor de beginner.

  • Trapsgewijs bestaat uit het progressief verhogen van de last terwijl je het aantal herhalingen per reeks vermindert
   Voorbeeld: 2 x 10 x 60% – 2 x 7 x 70% – 2 x 5 x 80%

Deze werkwijze laat toe de spieren gewoon te worden aan een steeds grotere trainingsbelasting. Ze vormt een belangrijke stap in de progressie van werken onder constante belasting naar het klassiek pyramidaal systeem.

  • Klassieke pyramide houdt in wat zijn naam al zegt: de werkbelasting neemt toe tijdens de opeenvolgende series om dan weer geleidelijk af te nemen terwijl het aantal herhalingen per reeks op een tegenovergestelde manier evolueert.
   Voorbeeld: 10 x 50% – 8 x 60% – 6 x 70% – 4 x 80% – 2 x 90% – 4 x 80% – 6 x 70% – 8 x 60% – 10 x 50%

Deze manier van trainen laat toe een groot werkvolume te verzetten door hoge lasten te gebruiken. Bij goed getrainde sporters kan de maximale belasting 100% van de 1RM-waarde bereiken, maar voor een weinig getrainde persoon wordt aangeraden de 80% van de 1RM niet te overschrijden. 

  • Contrastmethode wisselt een aantal herhalingen aan een hoge intensiteit af met meer herhalingen aan een lagere intensiteit. Hierdoor wordt je krachtbarrière doorbroken. 
   Voorbeeld: 6 x 80% – 9 x 50% – 6 x 80% – 9 x 50% – 6 x 80% – 9 x 50% – 6 x 80% – 9 x 50%

Vind een expert

 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Anne Mertens

  Huisarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Petra Bruggeman

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Bastiaan Verstraete

  Sportarts
 • Justine Stevens

 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Roben dedecker

 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wouter Eraly

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • André Dewit

  Sportarts
 • Staf Moyson

  Sportkinesitherapeut
 • Peter Plessers

 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Kathy Velle

  Podoloog
 • Anneleen Geerts

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Geenen
  Communicatiemanager

  Marc Geenen

 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Geert Vileyn

  Huisarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Johan Roeykens

 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ward Thorrez

  Kinesitherapeut
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Erik Witvrouw

  Sportkinesitherapeut
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Julie Zels

 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Jan Mathieu

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Cathy Kuppens

  Cardioloog
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Kris Vandecasteele

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Guy De Lendtdecker

  Sportarts
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Thomas Luyckx

  Orthopedisch chirurg
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Kathleen Merckaert

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Danny Grimonpont

  Kinesitherapeut
 • Trees Dooms

 • Karel Pardaens

  11&17&21
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Windy Lycke

 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Gustaaf Van Mechelen

  Sportarts
 • André Ausloos

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Maryam Shahabpour

  Radioloog
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Thomas Van de Moortel

  Kinesitherapeut
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Glenn Van Laer

  Kinesitherapeut
 • Olivier Verborgt

  Orthopedisch chirurg
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Simon Derycke

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Sara Van Bostraeten

 • Herman Colpin

  Huisarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • BVBA Samcon

 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Sofie Rummens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Jo Verstuyft

  Apotheker
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Carl De Crée

 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Tom Decorte

  Kinesitherapeut
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  1&2
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Ingrid Willems

  Podoloog
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Marc Schiltz

  2&3
 • Joris De Win

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Axel Decraene

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Geert Potloot

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Mike Kamphuys

  Trainer
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Ilse Cupers

  1&2
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Wouter Peters

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Jan De Decker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Dominique Devriese

  Kinesitherapeut
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Rik Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • BV Dokter Simon Verdonck

  Sportarts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Kristiaan Vandenecker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Frank Wezenbeek

  Kinesitherapeut
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Dominique Slock

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Raf De Bruyn

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jago Van Soom

  Sportarts
 • Ine Schops

  Osteopaat
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Steven Van Raemdonck

  Sportarts
 • Veerle Palmers

  Podoloog
 • Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Benedicte Baelde

  Kinesitherapeut
 • Tijl Bertels

  Sportdiëtist
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • David Vander Elst

  Sportkinesitherapeut
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog

Gerelateerde items

Training
Effect van leeftijd op de sportprestatie

Het effect van leeftijd op de prestatiecapaciteit

Sporter Blog Training
Training
Meer trainen, minder progressie_SG

Meer trainen, minder progressie: Mismatch in trainingsbelasting tussen coach en roeier

Sportprofessional Artikel Training
Training
Krachttraining bij kinderen en jongeren

Krachttraining bij kinderen en jongeren

Sporter Sportprofessional Artikel Training
Training
Veelzijdige ontwikkeling vs. vroegtijdige specialisatie.png

Veelzijdige ontwikkeling vs. vroegtijdige specialisatie

Sporter Sportprofessional Artikel Training
Sluiten