Wat moet je weten over krachttraining?

Wat moet je weten over krachttraining?

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Training

Krachttraining doet beroep op oefeningen aan een relatief hoge belasting met als hoofddoel de kracht en/of het volume van je spieren te doen toenemen. Deze trainingsvorm maakt al geruime tijd deel uit van de trainingsprogramma’s van competitiesporters en wordt steeds populairder bij recreanten in functie van voornamelijk de algemene fysieke fitheid. Krachttraining bestaat uit een aantal parameters waarin de verscheidene soorten krachttrainingen verschillen van elkaar. Het gaat om de type spiercontractie, de intensiteit van de krachttraining, het aantal herhalingen, het aantal reeksen, de rust tussen de reeksen en de frequentie van de krachttrainingen.


Type contractie

Een eerste parameter is de wijze waarop een spier samentrekt of het type contractie. Er worden klassiek twee types onderscheden:

  • De isometrische of statische contractie waarbij de spier niet verkort. Deze contractie vindt plaats wanneer je bijvoorbeeld zo hard mogelijk tegen een muur duwt: de muur verplaatst niet en de spieren van je armen worden niet verkort, maar ze ontwikkelen wel spanning.
  • De dynamische contractie die wel gepaard gaat met een verandering van de spierlengte. Wanneer de spier verkort is het een concentrische contractie en wanneer de spier verlengt excentrische contractie

Als je bijvoorbeeld de biceps curl uitvoert, zoals hieronder weergegeven, zal je spier (biceps) verkorten als je het gewicht naar je lichaam brengt (= concentrische fase) en weer verlengen als je het gewicht terug naar onder verplaatst (= excentrische fase). Doordat bij de excentrische contractie de spanning in je biceps groter is dan de weerstand die je vast hebt (het gewicht), krijg je de indruk dat ditzelfde gewicht lichter is tijdens de excentrische fase (spierverlenging) van de beweging in vergelijking met de concentrische fase (spierverkorting). De kracht die ontwikkeld kan worden bij een excentrische contractie is dus groter dan bij een concentrische contractie. Het risico op spierletsels neemt toe met grotere krachtontwikkeling: excentrische bewegingen zijn dus gevoeliger voor blessures dan concentrische.


Kracht modaliteiten 1

In oefenprogramma’s worden dynamische contracties het frequentst gebruikt. 

 

De intensiteit

De intensiteit van je oefeningen wordt in krachttraining meestal uitgedrukt in percentage van je 1RM (repetition maximum). Dit is de last (in kilogram) die je slechts éénmalig op een technische manier over het volledige bewegingsbereik kunt verplaatsen. Dit bepaal je voor de start van je krachttrainingsprogramma idealiter voor elke oefening die je uitvoert in je schema.

Het bepalen van je 1RM vergt een maximale krachtinspanning en zeer zware lasten. Dit houdt echter risico’s in op overbelastingsletsels en bovendien is het niet altijd mogelijk om de 1RM-waarde te bepalen, en in bepaalde gevallen zelfs niet wenselijk (bijvoorbeeld in de revalidatietraining). Beginnende sporters kunnen daarom hun 1RM berekenen o.b.v. hun 4, 6 of 10RM. Wanneer je een bepaalt gewicht maximaal 10 keer goed kan verplaatsen, spreek je van je 10RM-waarde.

De 1RM-methode kent enkele nadelen zoals hierboven reeds vermeld. Om deze reden werden andere methoden ontwikkeld om de intensiteit tijdens krachttraining te bepalen, waaronder bijvoorbeeld velocity based training. Voorlopig blijft 1RM wel de meest gebruikte werkwijze.

Kracht modaliteiten 2

Kracht modaliteiten 3

Om kracht te winnen zal je een belasting moeten gebruiken die de spierkracht tijdens ‘normale’ bezigheden overtreft. Denk maar aan het principe van de overload dat ook hier geldt. Het lichaamsgewicht, althans voor bepaalde oefeningen, vormt een voldoende grote belasting voor krachtontwikkeling.

 

Aantal herhalingen

Het aantal herhalingen dat je kan uitvoeren is afhankelijk van de gebruikte belasting. Zo laat een belasting van 70-75% van de 1RM-waarde gemiddeld 10 tot 12 uitvoeringen toe, terwijl een belasting van 90-95% 1RM hoogstens 2 tot 3 herhalingen toelaat. Deze hoeveelheden zijn persoonlijk en moet je wat ondervinden. Naast de gebruikte belasting hangt het aantal herhalingen tevens af van het doel dat je stelt (spierkracht, -volume of krachtuithouding).

 

Aantal reeksen

Een reeks is een aantal herhalingen na elkaar zonder rustpauze en is tevens afhankelijk van het aantal uitvoeringen per reeks. Een belasting van 70-75% 1RM herhaal je 10 tot 12 keer en dit in 4 tot 5 reeksen, een belasting van 90-95% daarentegen voer je minder herhalingen uit (2 tot 3) maar dit wel veel keer (6 tot 10 reeksen).

 

Volgorde oefeningen

Je voert het best één oefening een aantal keren na elkaar uit. Dit kan enerzijds door de reeksen van één oefening elkaar onmiddellijk te laten opvolgen (horizontale sequentie = geïsoleerde oefeningen) of door anderzijds eerst de eerste reeks van elke oefening uit te voeren, vervolgens de tweede reeks van elke oefening enzovoort (verticale sequentie = circuittraining). Hoe de reeksen elkaar opvolgen is onder meer afhankelijk van je vooropgestelde doel. Zo zal je bij de horizontale sequentie een onvolledige recuperatiegenereren van je spieren tussen de reeksen. Je spier wordt uitgeput waardoor hij wordt geprikkeld om zich structureel aan te passen (bijvoorbeeld het spiervolume of de energievoorraden doen toenemen). Bij verticale sequentie daarentegen geef je je gebruikte spier(en) de tijd zich te herstellen (volledige recuperatie) waardoor de energievoorraad wordt aangevuld en zenuwrecuperatie plaatsvindt. Op deze manier kan je de volgende reeks aanvangen in een minimale vermoeidheidstoestand en zal je je spier beter gecoördineerd doen samentrekken.


Kracht modaliteiten 4

Als beginner is de circuitmethode interessant omwille van de snelle afwisseling van oefeningen. Je kan zeker ook een mengvorm toepassen tussen beide werkwijzen. Zo kan je bijvoorbeeld spiergroepen afwisselend trainen: armoefening laten volgen door beenoefening en dit verschillende malen herhalen, of eerst een agonist trainen en dan de antagonist.

 

Rust tussen reeksen

De duur van de pauze tussen twee reeksen vormt een ander belangrijk element tijdens krachttraining en is wederom afhankelijk van het soort kracht dat beoogd wordt. Je lichaam heeft na een uitputtende reeks energievoorraden opgebruikt. Na ongeveer 30 seconden rust is de helft weer aangevuld, na 3 tot 5 minuten is de anaerobe energievoorraad volledig aangevuld. 

 

Frequentie van de oefensessies

Bij krachttraining moeten we tevens rekening houden met supercompensatie, en dus de recuperatieperiode tussen de trainingen, welke ongeveer 36-60u duurt afhankelijk van je niveau/ervaring. Algemeen zijn er twee tot drie sessies per week nodig om een maximale ontwikkeling te krijgen van een fysieke eigenschap (hier: kracht). Als beginner heb je reeds baat bij één oefensessie per week om vooruitgang te boeken. Indien je meer kan trainen dan is het nodig minstens één rustdag in te lassen tussen twee trainingen in, zeker wanneer je dezelfde spiergroepen wenst te trainen. Bepaalde sporters van hoog niveau voeren elke dag spierversterkende oefeningen uit maar wisselen van de ene dag naar de andere de oefeningen zodat verschillende spiergroepen getraind worden.

 

Meest gebruikte trainingsvormen

Er bestaan een heleboel methoden om het aantal herhalingen en aantal reeksen van je krachttraining op te bouwen. Hieronder worden er enkele eenvoudige meegegeven.

  • Constante belasting bestaat uit het herhalen van verschillende series met een identieke belasting en hetzelfde aantal herhalingen.
   Voorbeeld: 3 x 10 x 60% (3 reeksen van 10 herhalingen aan 60% van je 1RM)

Deze werkwijze maakt het mogelijk een groot werkvolume te bereiken en bevordert de spierhypertrofie (spiervolume). Ook de krachtuithouding wordt binnen bepaalde grenzen ontwikkeld, maar bovenal is het de ideale werkmethode voor de beginner.

  • Trapsgewijs bestaat uit het progressief verhogen van de last terwijl je het aantal herhalingen per reeks vermindert
   Voorbeeld: 2 x 10 x 60% – 2 x 7 x 70% – 2 x 5 x 80%

Deze werkwijze laat toe de spieren gewoon te worden aan een steeds grotere trainingsbelasting. Ze vormt een belangrijke stap in de progressie van werken onder constante belasting naar het klassiek pyramidaal systeem.

  • Klassieke pyramide houdt in wat zijn naam al zegt: de werkbelasting neemt toe tijdens de opeenvolgende series om dan weer geleidelijk af te nemen terwijl het aantal herhalingen per reeks op een tegenovergestelde manier evolueert.
   Voorbeeld: 10 x 50% – 8 x 60% – 6 x 70% – 4 x 80% – 2 x 90% – 4 x 80% – 6 x 70% – 8 x 60% – 10 x 50%

Deze manier van trainen laat toe een groot werkvolume te verzetten door hoge lasten te gebruiken. Bij goed getrainde sporters kan de maximale belasting 100% van de 1RM-waarde bereiken, maar voor een weinig getrainde persoon wordt aangeraden de 80% van de 1RM niet te overschrijden. 

  • Contrastmethode wisselt een aantal herhalingen aan een hoge intensiteit af met meer herhalingen aan een lagere intensiteit. Hierdoor wordt je krachtbarrière doorbroken. 
   Voorbeeld: 6 x 80% – 9 x 50% – 6 x 80% – 9 x 50% – 6 x 80% – 9 x 50% – 6 x 80% – 9 x 50%

Vind een expert

 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Cedric Arijs

  Cedric Arijs

  Sportpsycholoog
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Roeykens

 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • jana stevens

  Podoloog
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Jempi Wilssens

 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Wouter Eraly

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Justine Stevens

 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dominique Devriese

  Kinesitherapeut
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Joris De Win

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • BVBA Samcon

 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Julie Zels

 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Roben dedecker

 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Carl De Crée

 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Willy Coosemans

 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Katja Van Oostveldt

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Windy Lycke

 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Erik Van Lierde

 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Bastiaan Verstraete

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Bruno D'Hulster

 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Ann Gillis

 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Jonas Massa

  Sportarts

Gerelateerde items

Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
Weerstandsband.png

Weerstandsbanden: waarvoor dienen ze?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
GF2Snow Week 6.png

Get Fit 2 Snow - Week 6

Sporter Artikel Snowboarden Skiën Blessurepreventie Training
Blessurepreventie
GF2Snow Week 5.png

Get Fit 2 Snow - Week 5

Sporter Artikel Snowboarden Skiën Blessurepreventie Training
Sluiten