Wat moet je weten over krachttraining?

Wat moet je weten over krachttraining?

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Training Training

Krachttraining doet beroep op oefeningen aan een relatief hoge belasting met als hoofddoel de kracht en/of het volume van je spieren te doen toenemen. Deze trainingsvorm maakt al geruime tijd deel uit van de trainingsprogramma’s van competitiesporters en wordt steeds populairder bij recreanten in functie van voornamelijk de algemene fysieke fitheid. Krachttraining bestaat uit een aantal parameters waarin de verscheidene soorten krachttrainingen verschillen van elkaar. Het gaat om de type spiercontractie, de intensiteit van de krachttraining, het aantal herhalingen, het aantal reeksen, de rust tussen de reeksen en de frequentie van de krachttrainingen.


Type contractie

Een eerste parameter is de wijze waarop een spier samentrekt of het type contractie. Er worden klassiek twee types onderscheden:

  • De isometrische of statische contractie waarbij de spier niet verkort. Deze contractie vindt plaats wanneer je bijvoorbeeld zo hard mogelijk tegen een muur duwt: de muur verplaatst niet en de spieren van je armen worden niet verkort, maar ze ontwikkelen wel spanning.
  • De dynamische contractie die wel gepaard gaat met een verandering van de spierlengte. Wanneer de spier verkort is het een concentrische contractie en wanneer de spier verlengt excentrische contractie

Als je bijvoorbeeld de biceps curl uitvoert, zoals hieronder weergegeven, zal je spier (biceps) verkorten als je het gewicht naar je lichaam brengt (= concentrische fase) en weer verlengen als je het gewicht terug naar onder verplaatst (= excentrische fase). Doordat bij de excentrische contractie de spanning in je biceps groter is dan de weerstand die je vast hebt (het gewicht), krijg je de indruk dat ditzelfde gewicht lichter is tijdens de excentrische fase (spierverlenging) van de beweging in vergelijking met de concentrische fase (spierverkorting). De kracht die ontwikkeld kan worden bij een excentrische contractie is dus groter dan bij een concentrische contractie. Het risico op spierletsels neemt toe met grotere krachtontwikkeling: excentrische bewegingen zijn dus gevoeliger voor blessures dan concentrische.


Kracht modaliteiten 1

In oefenprogramma’s worden dynamische contracties het frequentst gebruikt. 

 

De intensiteit

De intensiteit van je oefeningen wordt in krachttraining meestal uitgedrukt in percentage van je 1RM (repetition maximum). Dit is de last (in kilogram) die je slechts éénmalig op een technische manier over het volledige bewegingsbereik kunt verplaatsen. Dit bepaal je voor de start van je krachttrainingsprogramma idealiter voor elke oefening die je uitvoert in je schema.

Het bepalen van je 1RM vergt een maximale krachtinspanning en zeer zware lasten. Dit houdt echter risico’s in op overbelastingsletsels en bovendien is het niet altijd mogelijk om de 1RM-waarde te bepalen, en in bepaalde gevallen zelfs niet wenselijk (bijvoorbeeld in de revalidatietraining). Beginnende sporters kunnen daarom hun 1RM berekenen o.b.v. hun 4, 6 of 10RM. Wanneer je een bepaalt gewicht maximaal 10 keer goed kan verplaatsen, spreek je van je 10RM-waarde.

De 1RM-methode kent enkele nadelen zoals hierboven reeds vermeld. Om deze reden werden andere methoden ontwikkeld om de intensiteit tijdens krachttraining te bepalen, waaronder bijvoorbeeld velocity based training. Voorlopig blijft 1RM wel de meest gebruikte werkwijze.

Kracht modaliteiten 2

Kracht modaliteiten 3

Om kracht te winnen zal je een belasting moeten gebruiken die de spierkracht tijdens ‘normale’ bezigheden overtreft. Denk maar aan het principe van de overload dat ook hier geldt. Het lichaamsgewicht, althans voor bepaalde oefeningen, vormt een voldoende grote belasting voor krachtontwikkeling.

 

Aantal herhalingen

Het aantal herhalingen dat je kan uitvoeren is afhankelijk van de gebruikte belasting. Zo laat een belasting van 70-75% van de 1RM-waarde gemiddeld 10 tot 12 uitvoeringen toe, terwijl een belasting van 90-95% 1RM hoogstens 2 tot 3 herhalingen toelaat. Deze hoeveelheden zijn persoonlijk en moet je wat ondervinden. Naast de gebruikte belasting hangt het aantal herhalingen tevens af van het doel dat je stelt (spierkracht, -volume of krachtuithouding).

 

Aantal reeksen

Een reeks is een aantal herhalingen na elkaar zonder rustpauze en is tevens afhankelijk van het aantal uitvoeringen per reeks. Een belasting van 70-75% 1RM herhaal je 10 tot 12 keer en dit in 4 tot 5 reeksen, een belasting van 90-95% daarentegen voer je minder herhalingen uit (2 tot 3) maar dit wel veel keer (6 tot 10 reeksen).

 

Volgorde oefeningen

Je voert het best één oefening een aantal keren na elkaar uit. Dit kan enerzijds door de reeksen van één oefening elkaar onmiddellijk te laten opvolgen (horizontale sequentie = geïsoleerde oefeningen) of door anderzijds eerst de eerste reeks van elke oefening uit te voeren, vervolgens de tweede reeks van elke oefening enzovoort (verticale sequentie = circuittraining). Hoe de reeksen elkaar opvolgen is onder meer afhankelijk van je vooropgestelde doel. Zo zal je bij de horizontale sequentie een onvolledige recuperatiegenereren van je spieren tussen de reeksen. Je spier wordt uitgeput waardoor hij wordt geprikkeld om zich structureel aan te passen (bijvoorbeeld het spiervolume of de energievoorraden doen toenemen). Bij verticale sequentie daarentegen geef je je gebruikte spier(en) de tijd zich te herstellen (volledige recuperatie) waardoor de energievoorraad wordt aangevuld en zenuwrecuperatie plaatsvindt. Op deze manier kan je de volgende reeks aanvangen in een minimale vermoeidheidstoestand en zal je je spier beter gecoördineerd doen samentrekken.


Kracht modaliteiten 4

Als beginner is de circuitmethode interessant omwille van de snelle afwisseling van oefeningen. Je kan zeker ook een mengvorm toepassen tussen beide werkwijzen. Zo kan je bijvoorbeeld spiergroepen afwisselend trainen: armoefening laten volgen door beenoefening en dit verschillende malen herhalen, of eerst een agonist trainen en dan de antagonist.

 

Rust tussen reeksen

De duur van de pauze tussen twee reeksen vormt een ander belangrijk element tijdens krachttraining en is wederom afhankelijk van het soort kracht dat beoogd wordt. Je lichaam heeft na een uitputtende reeks energievoorraden opgebruikt. Na ongeveer 30 seconden rust is de helft weer aangevuld, na 3 tot 5 minuten is de anaerobe energievoorraad volledig aangevuld. 

 

Frequentie van de oefensessies

Bij krachttraining moeten we tevens rekening houden met supercompensatie, en dus de recuperatieperiode tussen de trainingen, welke ongeveer 36-60u duurt afhankelijk van je niveau/ervaring. Algemeen zijn er twee tot drie sessies per week nodig om een maximale ontwikkeling te krijgen van een fysieke eigenschap (hier: kracht). Als beginner heb je reeds baat bij één oefensessie per week om vooruitgang te boeken. Indien je meer kan trainen dan is het nodig minstens één rustdag in te lassen tussen twee trainingen in, zeker wanneer je dezelfde spiergroepen wenst te trainen. Bepaalde sporters van hoog niveau voeren elke dag spierversterkende oefeningen uit maar wisselen van de ene dag naar de andere de oefeningen zodat verschillende spiergroepen getraind worden.

 

Meest gebruikte trainingsvormen

Er bestaan een heleboel methoden om het aantal herhalingen en aantal reeksen van je krachttraining op te bouwen. Hieronder worden er enkele eenvoudige meegegeven.

  • Constante belasting bestaat uit het herhalen van verschillende series met een identieke belasting en hetzelfde aantal herhalingen.
   Voorbeeld: 3 x 10 x 60% (3 reeksen van 10 herhalingen aan 60% van je 1RM)

Deze werkwijze maakt het mogelijk een groot werkvolume te bereiken en bevordert de spierhypertrofie (spiervolume). Ook de krachtuithouding wordt binnen bepaalde grenzen ontwikkeld, maar bovenal is het de ideale werkmethode voor de beginner.

  • Trapsgewijs bestaat uit het progressief verhogen van de last terwijl je het aantal herhalingen per reeks vermindert
   Voorbeeld: 2 x 10 x 60% – 2 x 7 x 70% – 2 x 5 x 80%

Deze werkwijze laat toe de spieren gewoon te worden aan een steeds grotere trainingsbelasting. Ze vormt een belangrijke stap in de progressie van werken onder constante belasting naar het klassiek pyramidaal systeem.

  • Klassieke pyramide houdt in wat zijn naam al zegt: de werkbelasting neemt toe tijdens de opeenvolgende series om dan weer geleidelijk af te nemen terwijl het aantal herhalingen per reeks op een tegenovergestelde manier evolueert.
   Voorbeeld: 10 x 50% – 8 x 60% – 6 x 70% – 4 x 80% – 2 x 90% – 4 x 80% – 6 x 70% – 8 x 60% – 10 x 50%

Deze manier van trainen laat toe een groot werkvolume te verzetten door hoge lasten te gebruiken. Bij goed getrainde sporters kan de maximale belasting 100% van de 1RM-waarde bereiken, maar voor een weinig getrainde persoon wordt aangeraden de 80% van de 1RM niet te overschrijden. 

  • Contrastmethode wisselt een aantal herhalingen aan een hoge intensiteit af met meer herhalingen aan een lagere intensiteit. Hierdoor wordt je krachtbarrière doorbroken. 
   Voorbeeld: 6 x 80% – 9 x 50% – 6 x 80% – 9 x 50% – 6 x 80% – 9 x 50% – 6 x 80% – 9 x 50%

Vind een expert

 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Yente Antonissen

  Bewegingswetenschapper
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Trees Dooms

 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Sandra Lievrouw
  Algemeen & Projectmanager blessurepreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Erik Van Lierde

 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Renaat Huysmans

  Huisarts, Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Bruno D'Hulster

 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Justine Vandenbroeck

 • Ine Schops

  Podoloog
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • BVBA Samcon

 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Eline Vandersteen
  Projectmedewerker blessurepreventie

  Eline Vandersteen

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Vincent Metsers

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Joke De Prest
  Coördinator project & partnerships

  Joke De Prest

  Bewegingswetenschapper
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Karel Pardaens

 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Bram Debaene

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

  Huisarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts

Gerelateerde items

Training
Apneu

Apneutraining: Acute en chronische effecten op inspanningstolerantie

Sporter Artikel Training Training
Blessurepreventie
enkelverzwikking

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
Weerstandsband.png

Weerstandsbanden: waarvoor dienen ze?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Sluiten