Wat moet je weten over krachttraining?

Wat moet je weten over krachttraining?

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Training Training

Krachttraining doet beroep op oefeningen aan een relatief hoge belasting met als hoofddoel de kracht en/of het volume van je spieren te doen toenemen. Deze trainingsvorm maakt al geruime tijd deel uit van de trainingsprogramma’s van competitiesporters en wordt steeds populairder bij recreanten in functie van voornamelijk de algemene fysieke fitheid. Krachttraining bestaat uit een aantal parameters waarin de verscheidene soorten krachttrainingen verschillen van elkaar. Het gaat om de type spiercontractie, de intensiteit van de krachttraining, het aantal herhalingen, het aantal reeksen, de rust tussen de reeksen en de frequentie van de krachttrainingen.


Type contractie

Een eerste parameter is de wijze waarop een spier samentrekt of het type contractie. Er worden klassiek twee types onderscheden:

  • De isometrische of statische contractie waarbij de spier niet verkort. Deze contractie vindt plaats wanneer je bijvoorbeeld zo hard mogelijk tegen een muur duwt: de muur verplaatst niet en de spieren van je armen worden niet verkort, maar ze ontwikkelen wel spanning.
  • De dynamische contractie die wel gepaard gaat met een verandering van de spierlengte. Wanneer de spier verkort is het een concentrische contractie en wanneer de spier verlengt excentrische contractie

Als je bijvoorbeeld de biceps curl uitvoert, zoals hieronder weergegeven, zal je spier (biceps) verkorten als je het gewicht naar je lichaam brengt (= concentrische fase) en weer verlengen als je het gewicht terug naar onder verplaatst (= excentrische fase). Doordat bij de excentrische contractie de spanning in je biceps groter is dan de weerstand die je vast hebt (het gewicht), krijg je de indruk dat ditzelfde gewicht lichter is tijdens de excentrische fase (spierverlenging) van de beweging in vergelijking met de concentrische fase (spierverkorting). De kracht die ontwikkeld kan worden bij een excentrische contractie is dus groter dan bij een concentrische contractie. Het risico op spierletsels neemt toe met grotere krachtontwikkeling: excentrische bewegingen zijn dus gevoeliger voor blessures dan concentrische.


Kracht modaliteiten 1

In oefenprogramma’s worden dynamische contracties het frequentst gebruikt. 

 

De intensiteit

De intensiteit van je oefeningen wordt in krachttraining meestal uitgedrukt in percentage van je 1RM (repetition maximum). Dit is de last (in kilogram) die je slechts éénmalig op een technische manier over het volledige bewegingsbereik kunt verplaatsen. Dit bepaal je voor de start van je krachttrainingsprogramma idealiter voor elke oefening die je uitvoert in je schema.

Het bepalen van je 1RM vergt een maximale krachtinspanning en zeer zware lasten. Dit houdt echter risico’s in op overbelastingsletsels en bovendien is het niet altijd mogelijk om de 1RM-waarde te bepalen, en in bepaalde gevallen zelfs niet wenselijk (bijvoorbeeld in de revalidatietraining). Beginnende sporters kunnen daarom hun 1RM berekenen o.b.v. hun 4, 6 of 10RM. Wanneer je een bepaalt gewicht maximaal 10 keer goed kan verplaatsen, spreek je van je 10RM-waarde.

De 1RM-methode kent enkele nadelen zoals hierboven reeds vermeld. Om deze reden werden andere methoden ontwikkeld om de intensiteit tijdens krachttraining te bepalen, waaronder bijvoorbeeld velocity based training. Voorlopig blijft 1RM wel de meest gebruikte werkwijze.

Kracht modaliteiten 2

Kracht modaliteiten 3

Om kracht te winnen zal je een belasting moeten gebruiken die de spierkracht tijdens ‘normale’ bezigheden overtreft. Denk maar aan het principe van de overload dat ook hier geldt. Het lichaamsgewicht, althans voor bepaalde oefeningen, vormt een voldoende grote belasting voor krachtontwikkeling.

 

Aantal herhalingen

Het aantal herhalingen dat je kan uitvoeren is afhankelijk van de gebruikte belasting. Zo laat een belasting van 70-75% van de 1RM-waarde gemiddeld 10 tot 12 uitvoeringen toe, terwijl een belasting van 90-95% 1RM hoogstens 2 tot 3 herhalingen toelaat. Deze hoeveelheden zijn persoonlijk en moet je wat ondervinden. Naast de gebruikte belasting hangt het aantal herhalingen tevens af van het doel dat je stelt (spierkracht, -volume of krachtuithouding).

 

Aantal reeksen

Een reeks is een aantal herhalingen na elkaar zonder rustpauze en is tevens afhankelijk van het aantal uitvoeringen per reeks. Een belasting van 70-75% 1RM herhaal je 10 tot 12 keer en dit in 4 tot 5 reeksen, een belasting van 90-95% daarentegen voer je minder herhalingen uit (2 tot 3) maar dit wel veel keer (6 tot 10 reeksen).

 

Volgorde oefeningen

Je voert het best één oefening een aantal keren na elkaar uit. Dit kan enerzijds door de reeksen van één oefening elkaar onmiddellijk te laten opvolgen (horizontale sequentie = geïsoleerde oefeningen) of door anderzijds eerst de eerste reeks van elke oefening uit te voeren, vervolgens de tweede reeks van elke oefening enzovoort (verticale sequentie = circuittraining). Hoe de reeksen elkaar opvolgen is onder meer afhankelijk van je vooropgestelde doel. Zo zal je bij de horizontale sequentie een onvolledige recuperatiegenereren van je spieren tussen de reeksen. Je spier wordt uitgeput waardoor hij wordt geprikkeld om zich structureel aan te passen (bijvoorbeeld het spiervolume of de energievoorraden doen toenemen). Bij verticale sequentie daarentegen geef je je gebruikte spier(en) de tijd zich te herstellen (volledige recuperatie) waardoor de energievoorraad wordt aangevuld en zenuwrecuperatie plaatsvindt. Op deze manier kan je de volgende reeks aanvangen in een minimale vermoeidheidstoestand en zal je je spier beter gecoördineerd doen samentrekken.


Kracht modaliteiten 4

Als beginner is de circuitmethode interessant omwille van de snelle afwisseling van oefeningen. Je kan zeker ook een mengvorm toepassen tussen beide werkwijzen. Zo kan je bijvoorbeeld spiergroepen afwisselend trainen: armoefening laten volgen door beenoefening en dit verschillende malen herhalen, of eerst een agonist trainen en dan de antagonist.

 

Rust tussen reeksen

De duur van de pauze tussen twee reeksen vormt een ander belangrijk element tijdens krachttraining en is wederom afhankelijk van het soort kracht dat beoogd wordt. Je lichaam heeft na een uitputtende reeks energievoorraden opgebruikt. Na ongeveer 30 seconden rust is de helft weer aangevuld, na 3 tot 5 minuten is de anaerobe energievoorraad volledig aangevuld. 

 

Frequentie van de oefensessies

Bij krachttraining moeten we tevens rekening houden met supercompensatie, en dus de recuperatieperiode tussen de trainingen, welke ongeveer 36-60u duurt afhankelijk van je niveau/ervaring. Algemeen zijn er twee tot drie sessies per week nodig om een maximale ontwikkeling te krijgen van een fysieke eigenschap (hier: kracht). Als beginner heb je reeds baat bij één oefensessie per week om vooruitgang te boeken. Indien je meer kan trainen dan is het nodig minstens één rustdag in te lassen tussen twee trainingen in, zeker wanneer je dezelfde spiergroepen wenst te trainen. Bepaalde sporters van hoog niveau voeren elke dag spierversterkende oefeningen uit maar wisselen van de ene dag naar de andere de oefeningen zodat verschillende spiergroepen getraind worden.

 

Meest gebruikte trainingsvormen

Er bestaan een heleboel methoden om het aantal herhalingen en aantal reeksen van je krachttraining op te bouwen. Hieronder worden er enkele eenvoudige meegegeven.

  • Constante belasting bestaat uit het herhalen van verschillende series met een identieke belasting en hetzelfde aantal herhalingen.
   Voorbeeld: 3 x 10 x 60% (3 reeksen van 10 herhalingen aan 60% van je 1RM)

Deze werkwijze maakt het mogelijk een groot werkvolume te bereiken en bevordert de spierhypertrofie (spiervolume). Ook de krachtuithouding wordt binnen bepaalde grenzen ontwikkeld, maar bovenal is het de ideale werkmethode voor de beginner.

  • Trapsgewijs bestaat uit het progressief verhogen van de last terwijl je het aantal herhalingen per reeks vermindert
   Voorbeeld: 2 x 10 x 60% – 2 x 7 x 70% – 2 x 5 x 80%

Deze werkwijze laat toe de spieren gewoon te worden aan een steeds grotere trainingsbelasting. Ze vormt een belangrijke stap in de progressie van werken onder constante belasting naar het klassiek pyramidaal systeem.

  • Klassieke pyramide houdt in wat zijn naam al zegt: de werkbelasting neemt toe tijdens de opeenvolgende series om dan weer geleidelijk af te nemen terwijl het aantal herhalingen per reeks op een tegenovergestelde manier evolueert.
   Voorbeeld: 10 x 50% – 8 x 60% – 6 x 70% – 4 x 80% – 2 x 90% – 4 x 80% – 6 x 70% – 8 x 60% – 10 x 50%

Deze manier van trainen laat toe een groot werkvolume te verzetten door hoge lasten te gebruiken. Bij goed getrainde sporters kan de maximale belasting 100% van de 1RM-waarde bereiken, maar voor een weinig getrainde persoon wordt aangeraden de 80% van de 1RM niet te overschrijden. 

  • Contrastmethode wisselt een aantal herhalingen aan een hoge intensiteit af met meer herhalingen aan een lagere intensiteit. Hierdoor wordt je krachtbarrière doorbroken. 
   Voorbeeld: 6 x 80% – 9 x 50% – 6 x 80% – 9 x 50% – 6 x 80% – 9 x 50% – 6 x 80% – 9 x 50%

Vind een expert

 • BVBA Samcon

 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Julie Zels

 • jana stevens

  Podoloog
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Erik Van Lierde

 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Karel Pardaens

 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • michel herssens

  Cardioloog
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Bruno D'Hulster

 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Kevin Robson

  Trainer
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Marc Schiltz

 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Justine Stevens

 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Carl De Crée

 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Windy Lycke

 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

  Huisarts
 • Roben dedecker

 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Charlotte Hoeman

  Diëtist
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts

Gerelateerde items

Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
Weerstandsband.png

Weerstandsbanden: waarvoor dienen ze?

Sporter Artikel Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
GF2Snow Week 6.png

Get Fit 2 Snow - Week 6

Sporter Artikel Snowboarden Skiën Training Blessurepreventie Training
Blessurepreventie
GF2Snow Week 5.png

Get Fit 2 Snow - Week 5

Sporter Artikel Snowboarden Skiën Training Blessurepreventie Training
Sluiten