Wat moet je weten over krachttraining?

Wat moet je weten over krachttraining?

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Training Training

Krachttraining doet beroep op oefeningen aan een relatief hoge belasting met als hoofddoel de kracht en/of het volume van je spieren te doen toenemen. Deze trainingsvorm maakt al geruime tijd deel uit van de trainingsprogramma’s van competitiesporters en wordt steeds populairder bij recreanten in functie van voornamelijk de algemene fysieke fitheid. Krachttraining bestaat uit een aantal parameters waarin de verscheidene soorten krachttrainingen verschillen van elkaar. Het gaat om de type spiercontractie, de intensiteit van de krachttraining, het aantal herhalingen, het aantal reeksen, de rust tussen de reeksen en de frequentie van de krachttrainingen.


Type contractie

Een eerste parameter is de wijze waarop een spier samentrekt of het type contractie. Er worden klassiek twee types onderscheden:

  • De isometrische of statische contractie waarbij de spier niet verkort. Deze contractie vindt plaats wanneer je bijvoorbeeld zo hard mogelijk tegen een muur duwt: de muur verplaatst niet en de spieren van je armen worden niet verkort, maar ze ontwikkelen wel spanning.
  • De dynamische contractie die wel gepaard gaat met een verandering van de spierlengte. Wanneer de spier verkort is het een concentrische contractie en wanneer de spier verlengt excentrische contractie

Als je bijvoorbeeld de biceps curl uitvoert, zoals hieronder weergegeven, zal je spier (biceps) verkorten als je het gewicht naar je lichaam brengt (= concentrische fase) en weer verlengen als je het gewicht terug naar onder verplaatst (= excentrische fase). Doordat bij de excentrische contractie de spanning in je biceps groter is dan de weerstand die je vast hebt (het gewicht), krijg je de indruk dat ditzelfde gewicht lichter is tijdens de excentrische fase (spierverlenging) van de beweging in vergelijking met de concentrische fase (spierverkorting). De kracht die ontwikkeld kan worden bij een excentrische contractie is dus groter dan bij een concentrische contractie. Het risico op spierletsels neemt toe met grotere krachtontwikkeling: excentrische bewegingen zijn dus gevoeliger voor blessures dan concentrische.


Kracht modaliteiten 1

In oefenprogramma’s worden dynamische contracties het frequentst gebruikt. 

 

De intensiteit

De intensiteit van je oefeningen wordt in krachttraining meestal uitgedrukt in percentage van je 1RM (repetition maximum). Dit is de last (in kilogram) die je slechts éénmalig op een technische manier over het volledige bewegingsbereik kunt verplaatsen. Dit bepaal je voor de start van je krachttrainingsprogramma idealiter voor elke oefening die je uitvoert in je schema.

Het bepalen van je 1RM vergt een maximale krachtinspanning en zeer zware lasten. Dit houdt echter risico’s in op overbelastingsletsels en bovendien is het niet altijd mogelijk om de 1RM-waarde te bepalen, en in bepaalde gevallen zelfs niet wenselijk (bijvoorbeeld in de revalidatietraining). Beginnende sporters kunnen daarom hun 1RM berekenen o.b.v. hun 4, 6 of 10RM. Wanneer je een bepaalt gewicht maximaal 10 keer goed kan verplaatsen, spreek je van je 10RM-waarde.

De 1RM-methode kent enkele nadelen zoals hierboven reeds vermeld. Om deze reden werden andere methoden ontwikkeld om de intensiteit tijdens krachttraining te bepalen, waaronder bijvoorbeeld velocity based training. Voorlopig blijft 1RM wel de meest gebruikte werkwijze.

Kracht modaliteiten 2

Kracht modaliteiten 3

Om kracht te winnen zal je een belasting moeten gebruiken die de spierkracht tijdens ‘normale’ bezigheden overtreft. Denk maar aan het principe van de overload dat ook hier geldt. Het lichaamsgewicht, althans voor bepaalde oefeningen, vormt een voldoende grote belasting voor krachtontwikkeling.

 

Aantal herhalingen

Het aantal herhalingen dat je kan uitvoeren is afhankelijk van de gebruikte belasting. Zo laat een belasting van 70-75% van de 1RM-waarde gemiddeld 10 tot 12 uitvoeringen toe, terwijl een belasting van 90-95% 1RM hoogstens 2 tot 3 herhalingen toelaat. Deze hoeveelheden zijn persoonlijk en moet je wat ondervinden. Naast de gebruikte belasting hangt het aantal herhalingen tevens af van het doel dat je stelt (spierkracht, -volume of krachtuithouding).

 

Aantal reeksen

Een reeks is een aantal herhalingen na elkaar zonder rustpauze en is tevens afhankelijk van het aantal uitvoeringen per reeks. Een belasting van 70-75% 1RM herhaal je 10 tot 12 keer en dit in 4 tot 5 reeksen, een belasting van 90-95% daarentegen voer je minder herhalingen uit (2 tot 3) maar dit wel veel keer (6 tot 10 reeksen).

 

Volgorde oefeningen

Je voert het best één oefening een aantal keren na elkaar uit. Dit kan enerzijds door de reeksen van één oefening elkaar onmiddellijk te laten opvolgen (horizontale sequentie = geïsoleerde oefeningen) of door anderzijds eerst de eerste reeks van elke oefening uit te voeren, vervolgens de tweede reeks van elke oefening enzovoort (verticale sequentie = circuittraining). Hoe de reeksen elkaar opvolgen is onder meer afhankelijk van je vooropgestelde doel. Zo zal je bij de horizontale sequentie een onvolledige recuperatiegenereren van je spieren tussen de reeksen. Je spier wordt uitgeput waardoor hij wordt geprikkeld om zich structureel aan te passen (bijvoorbeeld het spiervolume of de energievoorraden doen toenemen). Bij verticale sequentie daarentegen geef je je gebruikte spier(en) de tijd zich te herstellen (volledige recuperatie) waardoor de energievoorraad wordt aangevuld en zenuwrecuperatie plaatsvindt. Op deze manier kan je de volgende reeks aanvangen in een minimale vermoeidheidstoestand en zal je je spier beter gecoördineerd doen samentrekken.


Kracht modaliteiten 4

Als beginner is de circuitmethode interessant omwille van de snelle afwisseling van oefeningen. Je kan zeker ook een mengvorm toepassen tussen beide werkwijzen. Zo kan je bijvoorbeeld spiergroepen afwisselend trainen: armoefening laten volgen door beenoefening en dit verschillende malen herhalen, of eerst een agonist trainen en dan de antagonist.

 

Rust tussen reeksen

De duur van de pauze tussen twee reeksen vormt een ander belangrijk element tijdens krachttraining en is wederom afhankelijk van het soort kracht dat beoogd wordt. Je lichaam heeft na een uitputtende reeks energievoorraden opgebruikt. Na ongeveer 30 seconden rust is de helft weer aangevuld, na 3 tot 5 minuten is de anaerobe energievoorraad volledig aangevuld. 

 

Frequentie van de oefensessies

Bij krachttraining moeten we tevens rekening houden met supercompensatie, en dus de recuperatieperiode tussen de trainingen, welke ongeveer 36-60u duurt afhankelijk van je niveau/ervaring. Algemeen zijn er twee tot drie sessies per week nodig om een maximale ontwikkeling te krijgen van een fysieke eigenschap (hier: kracht). Als beginner heb je reeds baat bij één oefensessie per week om vooruitgang te boeken. Indien je meer kan trainen dan is het nodig minstens één rustdag in te lassen tussen twee trainingen in, zeker wanneer je dezelfde spiergroepen wenst te trainen. Bepaalde sporters van hoog niveau voeren elke dag spierversterkende oefeningen uit maar wisselen van de ene dag naar de andere de oefeningen zodat verschillende spiergroepen getraind worden.

 

Meest gebruikte trainingsvormen

Er bestaan een heleboel methoden om het aantal herhalingen en aantal reeksen van je krachttraining op te bouwen. Hieronder worden er enkele eenvoudige meegegeven.

  • Constante belasting bestaat uit het herhalen van verschillende series met een identieke belasting en hetzelfde aantal herhalingen.
   Voorbeeld: 3 x 10 x 60% (3 reeksen van 10 herhalingen aan 60% van je 1RM)

Deze werkwijze maakt het mogelijk een groot werkvolume te bereiken en bevordert de spierhypertrofie (spiervolume). Ook de krachtuithouding wordt binnen bepaalde grenzen ontwikkeld, maar bovenal is het de ideale werkmethode voor de beginner.

  • Trapsgewijs bestaat uit het progressief verhogen van de last terwijl je het aantal herhalingen per reeks vermindert
   Voorbeeld: 2 x 10 x 60% – 2 x 7 x 70% – 2 x 5 x 80%

Deze werkwijze laat toe de spieren gewoon te worden aan een steeds grotere trainingsbelasting. Ze vormt een belangrijke stap in de progressie van werken onder constante belasting naar het klassiek pyramidaal systeem.

  • Klassieke pyramide houdt in wat zijn naam al zegt: de werkbelasting neemt toe tijdens de opeenvolgende series om dan weer geleidelijk af te nemen terwijl het aantal herhalingen per reeks op een tegenovergestelde manier evolueert.
   Voorbeeld: 10 x 50% – 8 x 60% – 6 x 70% – 4 x 80% – 2 x 90% – 4 x 80% – 6 x 70% – 8 x 60% – 10 x 50%

Deze manier van trainen laat toe een groot werkvolume te verzetten door hoge lasten te gebruiken. Bij goed getrainde sporters kan de maximale belasting 100% van de 1RM-waarde bereiken, maar voor een weinig getrainde persoon wordt aangeraden de 80% van de 1RM niet te overschrijden. 

  • Contrastmethode wisselt een aantal herhalingen aan een hoge intensiteit af met meer herhalingen aan een lagere intensiteit. Hierdoor wordt je krachtbarrière doorbroken. 
   Voorbeeld: 6 x 80% – 9 x 50% – 6 x 80% – 9 x 50% – 6 x 80% – 9 x 50% – 6 x 80% – 9 x 50%

Vind een expert

 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Willy Coosemans

 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Carl De Crée

 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Erik Van Lierde

 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Windy Lycke

 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Trees Dooms

 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Karel Pardaens

 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Jitse Maes

  Jitse Maes

  Huisarts, Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager blessurepreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Bruno D'Hulster

 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

  Huisarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Vincent Metsers

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Schiltz

 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Charlotte Hoeman

  Diëtist
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Jempi Wilssens

 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • jana stevens

  Podoloog
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts

Gerelateerde items

Training
Apneu

Apneutraining: Acute en chronische effecten op inspanningstolerantie

Sporter Artikel Training Training
Blessurepreventie
enkelverzwikking

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
Weerstandsband.png

Weerstandsbanden: waarvoor dienen ze?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Sluiten