Wat moet je weten over krachttraining?

Wat moet je weten over krachttraining?

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Training Training

Krachttraining doet beroep op oefeningen aan een relatief hoge belasting met als hoofddoel de kracht en/of het volume van je spieren te doen toenemen. Deze trainingsvorm maakt al geruime tijd deel uit van de trainingsprogramma’s van competitiesporters en wordt steeds populairder bij recreanten in functie van voornamelijk de algemene fysieke fitheid. Krachttraining bestaat uit een aantal parameters waarin de verscheidene soorten krachttrainingen verschillen van elkaar. Het gaat om de type spiercontractie, de intensiteit van de krachttraining, het aantal herhalingen, het aantal reeksen, de rust tussen de reeksen en de frequentie van de krachttrainingen.


Type contractie

Een eerste parameter is de wijze waarop een spier samentrekt of het type contractie. Er worden klassiek twee types onderscheden:

  • De isometrische of statische contractie waarbij de spier niet verkort. Deze contractie vindt plaats wanneer je bijvoorbeeld zo hard mogelijk tegen een muur duwt: de muur verplaatst niet en de spieren van je armen worden niet verkort, maar ze ontwikkelen wel spanning.
  • De dynamische contractie die wel gepaard gaat met een verandering van de spierlengte. Wanneer de spier verkort is het een concentrische contractie en wanneer de spier verlengt excentrische contractie

Als je bijvoorbeeld de biceps curl uitvoert, zoals hieronder weergegeven, zal je spier (biceps) verkorten als je het gewicht naar je lichaam brengt (= concentrische fase) en weer verlengen als je het gewicht terug naar onder verplaatst (= excentrische fase). Doordat bij de excentrische contractie de spanning in je biceps groter is dan de weerstand die je vast hebt (het gewicht), krijg je de indruk dat ditzelfde gewicht lichter is tijdens de excentrische fase (spierverlenging) van de beweging in vergelijking met de concentrische fase (spierverkorting). De kracht die ontwikkeld kan worden bij een excentrische contractie is dus groter dan bij een concentrische contractie. Het risico op spierletsels neemt toe met grotere krachtontwikkeling: excentrische bewegingen zijn dus gevoeliger voor blessures dan concentrische.


Kracht modaliteiten 1

In oefenprogramma’s worden dynamische contracties het frequentst gebruikt. 

 

De intensiteit

De intensiteit van je oefeningen wordt in krachttraining meestal uitgedrukt in percentage van je 1RM (repetition maximum). Dit is de last (in kilogram) die je slechts éénmalig op een technische manier over het volledige bewegingsbereik kunt verplaatsen. Dit bepaal je voor de start van je krachttrainingsprogramma idealiter voor elke oefening die je uitvoert in je schema.

Het bepalen van je 1RM vergt een maximale krachtinspanning en zeer zware lasten. Dit houdt echter risico’s in op overbelastingsletsels en bovendien is het niet altijd mogelijk om de 1RM-waarde te bepalen, en in bepaalde gevallen zelfs niet wenselijk (bijvoorbeeld in de revalidatietraining). Beginnende sporters kunnen daarom hun 1RM berekenen o.b.v. hun 4, 6 of 10RM. Wanneer je een bepaalt gewicht maximaal 10 keer goed kan verplaatsen, spreek je van je 10RM-waarde.

De 1RM-methode kent enkele nadelen zoals hierboven reeds vermeld. Om deze reden werden andere methoden ontwikkeld om de intensiteit tijdens krachttraining te bepalen, waaronder bijvoorbeeld velocity based training. Voorlopig blijft 1RM wel de meest gebruikte werkwijze.

Kracht modaliteiten 2

Kracht modaliteiten 3

Om kracht te winnen zal je een belasting moeten gebruiken die de spierkracht tijdens ‘normale’ bezigheden overtreft. Denk maar aan het principe van de overload dat ook hier geldt. Het lichaamsgewicht, althans voor bepaalde oefeningen, vormt een voldoende grote belasting voor krachtontwikkeling.

 

Aantal herhalingen

Het aantal herhalingen dat je kan uitvoeren is afhankelijk van de gebruikte belasting. Zo laat een belasting van 70-75% van de 1RM-waarde gemiddeld 10 tot 12 uitvoeringen toe, terwijl een belasting van 90-95% 1RM hoogstens 2 tot 3 herhalingen toelaat. Deze hoeveelheden zijn persoonlijk en moet je wat ondervinden. Naast de gebruikte belasting hangt het aantal herhalingen tevens af van het doel dat je stelt (spierkracht, -volume of krachtuithouding).

 

Aantal reeksen

Een reeks is een aantal herhalingen na elkaar zonder rustpauze en is tevens afhankelijk van het aantal uitvoeringen per reeks. Een belasting van 70-75% 1RM herhaal je 10 tot 12 keer en dit in 4 tot 5 reeksen, een belasting van 90-95% daarentegen voer je minder herhalingen uit (2 tot 3) maar dit wel veel keer (6 tot 10 reeksen).

 

Volgorde oefeningen

Je voert het best één oefening een aantal keren na elkaar uit. Dit kan enerzijds door de reeksen van één oefening elkaar onmiddellijk te laten opvolgen (horizontale sequentie = geïsoleerde oefeningen) of door anderzijds eerst de eerste reeks van elke oefening uit te voeren, vervolgens de tweede reeks van elke oefening enzovoort (verticale sequentie = circuittraining). Hoe de reeksen elkaar opvolgen is onder meer afhankelijk van je vooropgestelde doel. Zo zal je bij de horizontale sequentie een onvolledige recuperatiegenereren van je spieren tussen de reeksen. Je spier wordt uitgeput waardoor hij wordt geprikkeld om zich structureel aan te passen (bijvoorbeeld het spiervolume of de energievoorraden doen toenemen). Bij verticale sequentie daarentegen geef je je gebruikte spier(en) de tijd zich te herstellen (volledige recuperatie) waardoor de energievoorraad wordt aangevuld en zenuwrecuperatie plaatsvindt. Op deze manier kan je de volgende reeks aanvangen in een minimale vermoeidheidstoestand en zal je je spier beter gecoördineerd doen samentrekken.


Kracht modaliteiten 4

Als beginner is de circuitmethode interessant omwille van de snelle afwisseling van oefeningen. Je kan zeker ook een mengvorm toepassen tussen beide werkwijzen. Zo kan je bijvoorbeeld spiergroepen afwisselend trainen: armoefening laten volgen door beenoefening en dit verschillende malen herhalen, of eerst een agonist trainen en dan de antagonist.

 

Rust tussen reeksen

De duur van de pauze tussen twee reeksen vormt een ander belangrijk element tijdens krachttraining en is wederom afhankelijk van het soort kracht dat beoogd wordt. Je lichaam heeft na een uitputtende reeks energievoorraden opgebruikt. Na ongeveer 30 seconden rust is de helft weer aangevuld, na 3 tot 5 minuten is de anaerobe energievoorraad volledig aangevuld. 

 

Frequentie van de oefensessies

Bij krachttraining moeten we tevens rekening houden met supercompensatie, en dus de recuperatieperiode tussen de trainingen, welke ongeveer 36-60u duurt afhankelijk van je niveau/ervaring. Algemeen zijn er twee tot drie sessies per week nodig om een maximale ontwikkeling te krijgen van een fysieke eigenschap (hier: kracht). Als beginner heb je reeds baat bij één oefensessie per week om vooruitgang te boeken. Indien je meer kan trainen dan is het nodig minstens één rustdag in te lassen tussen twee trainingen in, zeker wanneer je dezelfde spiergroepen wenst te trainen. Bepaalde sporters van hoog niveau voeren elke dag spierversterkende oefeningen uit maar wisselen van de ene dag naar de andere de oefeningen zodat verschillende spiergroepen getraind worden.

 

Meest gebruikte trainingsvormen

Er bestaan een heleboel methoden om het aantal herhalingen en aantal reeksen van je krachttraining op te bouwen. Hieronder worden er enkele eenvoudige meegegeven.

  • Constante belasting bestaat uit het herhalen van verschillende series met een identieke belasting en hetzelfde aantal herhalingen.
   Voorbeeld: 3 x 10 x 60% (3 reeksen van 10 herhalingen aan 60% van je 1RM)

Deze werkwijze maakt het mogelijk een groot werkvolume te bereiken en bevordert de spierhypertrofie (spiervolume). Ook de krachtuithouding wordt binnen bepaalde grenzen ontwikkeld, maar bovenal is het de ideale werkmethode voor de beginner.

  • Trapsgewijs bestaat uit het progressief verhogen van de last terwijl je het aantal herhalingen per reeks vermindert
   Voorbeeld: 2 x 10 x 60% – 2 x 7 x 70% – 2 x 5 x 80%

Deze werkwijze laat toe de spieren gewoon te worden aan een steeds grotere trainingsbelasting. Ze vormt een belangrijke stap in de progressie van werken onder constante belasting naar het klassiek pyramidaal systeem.

  • Klassieke pyramide houdt in wat zijn naam al zegt: de werkbelasting neemt toe tijdens de opeenvolgende series om dan weer geleidelijk af te nemen terwijl het aantal herhalingen per reeks op een tegenovergestelde manier evolueert.
   Voorbeeld: 10 x 50% – 8 x 60% – 6 x 70% – 4 x 80% – 2 x 90% – 4 x 80% – 6 x 70% – 8 x 60% – 10 x 50%

Deze manier van trainen laat toe een groot werkvolume te verzetten door hoge lasten te gebruiken. Bij goed getrainde sporters kan de maximale belasting 100% van de 1RM-waarde bereiken, maar voor een weinig getrainde persoon wordt aangeraden de 80% van de 1RM niet te overschrijden. 

  • Contrastmethode wisselt een aantal herhalingen aan een hoge intensiteit af met meer herhalingen aan een lagere intensiteit. Hierdoor wordt je krachtbarrière doorbroken. 
   Voorbeeld: 6 x 80% – 9 x 50% – 6 x 80% – 9 x 50% – 6 x 80% – 9 x 50% – 6 x 80% – 9 x 50%

Vind een expert

 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Karl Brack

  Andere arts-specialist
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Maaike Polspoel

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Erik Van Lierde

 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist, Bewegingsdeskundige, Andere
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Raf Coremans

  Huisarts, Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Karel Pardaens

 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • BVBA Samcon

 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Ann Gillis

 • Willy Coosemans

 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Roel Jacobs

  Roel Jacobs

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Annelies Van Erck

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jempi Wilssens

 • Marc Schiltz

 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut

Gerelateerde items

Training
Apneu

Apneutraining: Acute en chronische effecten op inspanningstolerantie

Sporter Artikel Training Training
Sportgeneeskunde
Doping

Cardiovasculaire risico's van prestatie bevorderende middelen en dopinggebruik

Sporter Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Blessurepreventie
enkelverzwikking

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Sluiten