Verschillende trainingsprincipes uitgelegd

Verschillende trainingsprincipes uitgelegd

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Training Training

Gezond sporten houdt onder meer in dat je een goed trainingsschema volgt met relevante, leuke en doelgerichte trainingen waarvan je ervaart dat je vooruitgaat richting je doel. Maar wat betekent dat nu juist een ‘goed’ trainingsschema? Om deze vraag te beantwoorden lichten we de belangrijkste basisprincipes uit de trainingsleer kort toe. Op deze manier krijg je een beeld van het theoretisch kader achter trainingsschema’s en kan je zelf rekening houden met deze algemeen gehanteerde en geldige richtlijnen in jouw eigen trainingsproces.

 
Het specificiteitsprincipe

Als je sport om je conditie te verbeteren, is het de bedoeling dat je trainingen uitvoert die je uithoudingsvermogen verbetert. Als kracht bijwinnen je doel is, heb je weinig aan alleen looptrainingen. Je kan zeker verschillende trainingen combineren, maar de trainingen die je voornamelijk helpen je doel te bereiken moeten de bovenhand nemen in je schema. Het is dan ook belangrijk dat de training die je uitvoert specifiek aan de noden van jouw doel en de sporttak voldoen. Als je je wilt specialiseren in een sport moet je dan ook jouw lichaam binnen die sport trainen. Zo moet je als je je zwemconditie wilt verbeteren, dit doen door te zwemmen en moet een loper dit doen door te lopen. Als recreant kan je uiteraard verschillende uithoudingstrainingen (zwemmen, lopen, fietsen) combineren als je gaat voor bijvoorbeeld algemene fitheid. 

Het overload principe

Als je traint wil je uiteraard de effecten van het sporten opmerken, anders zakt de motivatie weg en verdwijnt het doel waarom je sport. Om dit oefeneffect te verkrijgen, is het van belang dat je je lichaam voldoende prikkelt tijdens elke trainingssessie en moet het lichaam stelselmatig zwaarder belast worden door te spelen met het FITT-principe (zie verder). Hierdoor verstoor je het inwendige milieu (homeostase) van je lichaam. Je lichaam houdt echter niet van onstabiliteit en zal dus de homeostase herstellen met aanpassingsreacties (oefeneffecten) tijdens de recuperatiefase als gevolg. Een voorbeeld: wanneer je progressief langere afstanden loopt, zal dit je lichaam ertoe aanzetten om zich te wapenen tegen een volgende zware belasting en zullen er specifieke aanpassingen optreden. Lange duurtraining leidt bijvoorbeeld tot een verbeterde vetverbranding in de spieren. Snelheidstraining leidt tot een efficiënter gebruik van de anaerobe energieleverings-mechanismen. Krachttraining heeft voor gevolg dat de spierkracht toeneemt.

De minimale vereiste trainingsprikkel is afhankelijk van het beoogde doel. Zo is een dagelijkse stevige wandeling voldoende om je lichaam te prikkelen om je gezondheid te bevorderen. Wanneer een verbetering van de fysieke fitheid het beoogde doel is, is regelmatig joggen ideaal. Voor zij die competitief sporten ligt de vereiste intensiteit nog hoger aangezien verbeteringen slechts mogelijk zouden zijn wanneer de belasting hoger is dan de wedstrijdbelasting.


Principe van overload

Principe van de verminderde meeropbrengst

Wanneer je start met trainen, zal je zien/voelen dat je na enkele weken sporten al veel vooruitgang hebt geboekt. Deze lijn zal echter niet worden doorgetrokken in de rest van je trainingsweken. Het is zo dat de evolutie van het oefeneffect niet lineair verloopt, maar exponentieel zoals weergegeven op onderstaande curve. Naarmate je niveau verbetert, wordt de trainingswinst steeds kleiner. Dit wil tevens zeggen dat als je je niveau verhoogt, je ook meer en zwaarder zal moeten trainen om toch die steeds kleiner-wordende winst te realiseren. Dat zie je goed bij topsporters: zij trainen nagenoeg uren voor ‘slechts’ een honderdste te verbeteren of een cm verder/hoger te springen.

Er zijn twee aspecten die je persoonlijke curve typeren, namelijk je initieel niveau en het genetisch plafond. Als je net uit een zware blessure komt of je de eerste keer terug sport sinds jaren, zal de curve steiler verlopen de eerste weken – en zal je dus sneller vooruitgaan – dan wanneer je na je vakantie van twee weken terug begint met sporten. Verder is je hoogst bereikbare niveau begrensd door je genetische aanleg. Geen enkele topsporter, en jij ook niet, kan boven zijn of haar eigen maximale mogelijkheden uitgroeien.


Prinicipe van verminderde meeropbrengst

Principe van de omkeerbaarheid

Doordat je traint vinden specifieke aanpassingen plaats in je lichaam, zoals eerder vermeld. Wel heeft je lichaam de tijd nodig om deze adaptaties te stabiliseren. Het is dan ook zo dat als je stopt met trainen door bijvoorbeeld een blessure of omdat je geen tijd meer hebt, detraining snel zal optreden door het verdwijnen van de trainingsaanpassingen van je lichaam. Als je twee weken inactief of verminderd actief bent, kan je prestatievermogen verminderd zijn. Wel hangt dit sterk af van de techniciteit van je sporttak en van je trainingsniveau. De snelheid van de daling van je conditie is afhankelijk van de periode waarover je conditie hebt opgebouwd, zoals de curve onderaan weergeeft. Als je op twee maanden tijd je conditie hebt opgebouwd, zal de detraining sneller plaatsvinden dan wanneer je een lange opbouw had van 6 maanden of wanneer je een topsporter bent die al heel zijn/haar leven traint.

Principe van omkeerbaarheid

Principe van supercompensatie

Als je geregeld traint en tussendoor voldoende rust neemt, dan past het lichaam zich aan en dan boek je tegen volgde training vooruitgang. Je conditie verbetert (door bv. uithoudingstraining) en je spiermassa groeit (door bv. krachttraining). Deze optimale wisselwerking tussen inspanning en herstel noemen we supercompensatie: dankzij een goed herstel na een fysieke inspanning, heeft je lichaam de neiging het prestatieniveau van aan de start te doen verbeteren. 

Op de onderstaande grafiek wordt het principe van supercompensatie uitgelegd met op de horizontale stippenlijn je startprestatieniveau. Het proces kan in vier fasen worden opgedeeld. (1) Je start met trainen aan een bepaald prestatieniveau waardoor je energie verbruikt en er vermoeidheid zal optreden, met als gevolg een daling van je prestatieniveau. (2) Als je stopt met trainen en je eet iets en rust voldoende, zal het lichaam zich herstellen door je energievoorraad aan te vullen en microscopische spierscheurtjes te repareren. (3) Bijzonder is dat het lichaam zich herstelt tot een iets betere toestand dan vóór je eerste training. (4) Je moet wel opletten want die winst verdwijnt snel. Het is aan jou als sporter om slim in te spelen op deze supercompensatie door niet te lang te rusten en op het toppunt van de blauwe curve de training te hervatten – waarbij je je lichaam steeds weer iets meer belast.


Principe van de supercompensatie

Timing is dus alles. Je kunt als sporter in drie situaties terechtkomen als je herstelt van een fysieke inspanning en daarna weer traint. 

Als je te lang rust en je pas opnieuw begint te trainen op het moment dat je prestatieniveau is gezakt tot het basisniveau, dan hou je wel min of meer dezelfde conditie maar verbeter je ze niet. De nieuwe trainingsprikkel volgt als de supercompensatie al is verdwenen waardoor er geen trainingseffect zal plaatsvinden en je dus zal ondertrainen. Deze situatie is iets typisch voor als je maar één keer in de week zou trainen: je conditie zal stagneren. Dat kan op zich geen kwaad, maar ter plaatse blijven trappelen motiveert je niet echt om te blijven trainen.


Geen trainingseffect

Het is erger als je te vroeg je training hervat, voor je uitgerust bent van de vorige sessie. Op deze manier gaat je prestatieniveau met elke training niet omhoog maar zal het net dalen. Dit is uiteraard een negatief oefeneffectaangezien je keihard sport maar je toch stapjes achteruit zet i.p.v. vooruit. Je hebt een grotere kans op blessures en je riskeert dan om jezelf te overtrainen, dit is één van de belangrijkste oorzaken waardoor (beginnende) sporters afhaken.


Negatief trainingseffect

Om trainingswinst te genereren en dus je prestatieniveau te doen toenemen overheen de trainingen, moet je juist lang genoeg rusten. Dit wil zeggen dat je je volgende training hervat als je voldoende bent gerecupereerd en vooraleer het effect van de supercompensatie verdwenen is. Zo ontstaat de opwaartse curve van de supercompensatie. Hoe lang de rustperiodes precies mag of moet duren hangt af van de getrainde eigenschap en de duur en intensiteit van je voorgaande training. Het verschilt tevens van sporter tot sporter. Je kunt het leren uit ondervinding en door naar je lichaam te luisteren, maar meestal is het goed om na één trainingsdag 1 tot 1,5 dag te rusten. Zo kun je 2 tot 4 keer in de week trainen.


Positief trainingseffect

Principe van de individuele verschillen in trainingsgevoeligheid

Wanneer je hetzelfde trainingsschema om 10km te lopen volgt als je zus, je broer, je vriend(in), … is de kans zeer groot dat één van jullie twee dit doel sneller/trager behaalt dan de andere, en/of is het waarschijnlijk dat de ene een hoger/lager trainingseffect ondervindt na de hele trainingsperiode. Dit komt doordat je niet hetzelfde bent als die andere persoon en je verschilt in je lichamelijke ontwikkeling, je lichaamsbouw, je aanleg, … Deze individuele verschillen geven het belang weer om het trainingsschema aan te passen aan het individu, dus aan jou als sporter. Dit heet ook wel individualisering en vormt een belangrijk aspect binnen de trainingsleer.

Trainingsprincipes

Extra: het FITT-principe

Elke vorm van lichaamsbeweging of training kan objectief beschreven worden a.d.h.v. vier belastings-componenten:

  • F: de frequentie van de training ⟹ hoe vaak train ik?
  • I: de intensiteit van de training ⟹ hoe hard train ik?
  • T: de tijdsduur per training (of trainingsonderdeel) ⟹ hoe lang train ik?
  • T: het type training ⟹ welke training voer ik uit?

Met deze trainingsparameters moet je rekening houden wanneer je je training opstelt. Je kunt deze variëren maar ze moeten wel op elkaar zijn afgesteld. Het is bijvoorbeeld onmogelijk om een anderhalf uur te sporten aan een zeer hoge intensiteit. Je past dus beter de duur van je training aan aan diens intensiteit (en omgekeerd).

Vind een expert

 • Peter Plessers

 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Voorzitter

  Inge De Ridder

  Sportdiëtist
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Gert Droessaert

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Roel Jacobs

  Roel Jacobs

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut, Trainer
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Leysen Joppe

  Leysen Joppe

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Diëtist en Gedrags- & Mindsetspecialist

  Lieselot Wouters

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Willy Coosemans

 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sara Engels

  Gynaecoloog
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Dorien Meeusen

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Maaike Polspoel

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Karl Brack

  Gynaecoloog
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts, Gynaecoloog
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Jan Van Meirhaeghe

  Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Gezond en Ethisch Sporten

 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Mitch Malavolta

  Huisarts, Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Johan Roeykens

 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Karel Pardaens

 • An Konings

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Hamza Laamarti

  Diëtist
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Raf Coremans

  Huisarts, Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Marc Schiltz

 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer

Gerelateerde items

Training
Apneu

Apneutraining: Acute en chronische effecten op inspanningstolerantie

Sporter Artikel Training Training
Sportgeneeskunde
Doping

Cardiovasculaire risico's van prestatie bevorderende middelen en dopinggebruik

Sporter Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Blessurepreventie
enkelverzwikking

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Sluiten