Verschillende trainingsprincipes uitgelegd

Verschillende trainingsprincipes uitgelegd

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Training Training

Gezond sporten houdt onder meer in dat je een goed trainingsschema volgt met relevante, leuke en doelgerichte trainingen waarvan je ervaart dat je vooruitgaat richting je doel. Maar wat betekent dat nu juist een ‘goed’ trainingsschema? Om deze vraag te beantwoorden lichten we de belangrijkste basisprincipes uit de trainingsleer kort toe. Op deze manier krijg je een beeld van het theoretisch kader achter trainingsschema’s en kan je zelf rekening houden met deze algemeen gehanteerde en geldige richtlijnen in jouw eigen trainingsproces.

 
Het specificiteitsprincipe

Als je sport om je conditie te verbeteren, is het de bedoeling dat je trainingen uitvoert die je uithoudingsvermogen verbetert. Als kracht bijwinnen je doel is, heb je weinig aan alleen looptrainingen. Je kan zeker verschillende trainingen combineren, maar de trainingen die je voornamelijk helpen je doel te bereiken moeten de bovenhand nemen in je schema. Het is dan ook belangrijk dat de training die je uitvoert specifiek aan de noden van jouw doel en de sporttak voldoen. Als je je wilt specialiseren in een sport moet je dan ook jouw lichaam binnen die sport trainen. Zo moet je als je je zwemconditie wilt verbeteren, dit doen door te zwemmen en moet een loper dit doen door te lopen. Als recreant kan je uiteraard verschillende uithoudingstrainingen (zwemmen, lopen, fietsen) combineren als je gaat voor bijvoorbeeld algemene fitheid. 

Het overload principe

Als je traint wil je uiteraard de effecten van het sporten opmerken, anders zakt de motivatie weg en verdwijnt het doel waarom je sport. Om dit oefeneffect te verkrijgen, is het van belang dat je je lichaam voldoende prikkelt tijdens elke trainingssessie en moet het lichaam stelselmatig zwaarder belast worden door te spelen met het FITT-principe (zie verder). Hierdoor verstoor je het inwendige milieu (homeostase) van je lichaam. Je lichaam houdt echter niet van onstabiliteit en zal dus de homeostase herstellen met aanpassingsreacties (oefeneffecten) tijdens de recuperatiefase als gevolg. Een voorbeeld: wanneer je progressief langere afstanden loopt, zal dit je lichaam ertoe aanzetten om zich te wapenen tegen een volgende zware belasting en zullen er specifieke aanpassingen optreden. Lange duurtraining leidt bijvoorbeeld tot een verbeterde vetverbranding in de spieren. Snelheidstraining leidt tot een efficiënter gebruik van de anaerobe energieleverings-mechanismen. Krachttraining heeft voor gevolg dat de spierkracht toeneemt.

De minimale vereiste trainingsprikkel is afhankelijk van het beoogde doel. Zo is een dagelijkse stevige wandeling voldoende om je lichaam te prikkelen om je gezondheid te bevorderen. Wanneer een verbetering van de fysieke fitheid het beoogde doel is, is regelmatig joggen ideaal. Voor zij die competitief sporten ligt de vereiste intensiteit nog hoger aangezien verbeteringen slechts mogelijk zouden zijn wanneer de belasting hoger is dan de wedstrijdbelasting.


Principe van overload

Principe van de verminderde meeropbrengst

Wanneer je start met trainen, zal je zien/voelen dat je na enkele weken sporten al veel vooruitgang hebt geboekt. Deze lijn zal echter niet worden doorgetrokken in de rest van je trainingsweken. Het is zo dat de evolutie van het oefeneffect niet lineair verloopt, maar exponentieel zoals weergegeven op onderstaande curve. Naarmate je niveau verbetert, wordt de trainingswinst steeds kleiner. Dit wil tevens zeggen dat als je je niveau verhoogt, je ook meer en zwaarder zal moeten trainen om toch die steeds kleiner-wordende winst te realiseren. Dat zie je goed bij topsporters: zij trainen nagenoeg uren voor ‘slechts’ een honderdste te verbeteren of een cm verder/hoger te springen.

Er zijn twee aspecten die je persoonlijke curve typeren, namelijk je initieel niveau en het genetisch plafond. Als je net uit een zware blessure komt of je de eerste keer terug sport sinds jaren, zal de curve steiler verlopen de eerste weken – en zal je dus sneller vooruitgaan – dan wanneer je na je vakantie van twee weken terug begint met sporten. Verder is je hoogst bereikbare niveau begrensd door je genetische aanleg. Geen enkele topsporter, en jij ook niet, kan boven zijn of haar eigen maximale mogelijkheden uitgroeien.


Prinicipe van verminderde meeropbrengst

Principe van de omkeerbaarheid

Doordat je traint vinden specifieke aanpassingen plaats in je lichaam, zoals eerder vermeld. Wel heeft je lichaam de tijd nodig om deze adaptaties te stabiliseren. Het is dan ook zo dat als je stopt met trainen door bijvoorbeeld een blessure of omdat je geen tijd meer hebt, detraining snel zal optreden door het verdwijnen van de trainingsaanpassingen van je lichaam. Als je twee weken inactief of verminderd actief bent, kan je prestatievermogen verminderd zijn. Wel hangt dit sterk af van de techniciteit van je sporttak en van je trainingsniveau. De snelheid van de daling van je conditie is afhankelijk van de periode waarover je conditie hebt opgebouwd, zoals de curve onderaan weergeeft. Als je op twee maanden tijd je conditie hebt opgebouwd, zal de detraining sneller plaatsvinden dan wanneer je een lange opbouw had van 6 maanden of wanneer je een topsporter bent die al heel zijn/haar leven traint.

Principe van omkeerbaarheid

Principe van supercompensatie

Als je geregeld traint en tussendoor voldoende rust neemt, dan past het lichaam zich aan en dan boek je tegen volgde training vooruitgang. Je conditie verbetert (door bv. uithoudingstraining) en je spiermassa groeit (door bv. krachttraining). Deze optimale wisselwerking tussen inspanning en herstel noemen we supercompensatie: dankzij een goed herstel na een fysieke inspanning, heeft je lichaam de neiging het prestatieniveau van aan de start te doen verbeteren. 

Op de onderstaande grafiek wordt het principe van supercompensatie uitgelegd met op de horizontale stippenlijn je startprestatieniveau. Het proces kan in vier fasen worden opgedeeld. (1) Je start met trainen aan een bepaald prestatieniveau waardoor je energie verbruikt en er vermoeidheid zal optreden, met als gevolg een daling van je prestatieniveau. (2) Als je stopt met trainen en je eet iets en rust voldoende, zal het lichaam zich herstellen door je energievoorraad aan te vullen en microscopische spierscheurtjes te repareren. (3) Bijzonder is dat het lichaam zich herstelt tot een iets betere toestand dan vóór je eerste training. (4) Je moet wel opletten want die winst verdwijnt snel. Het is aan jou als sporter om slim in te spelen op deze supercompensatie door niet te lang te rusten en op het toppunt van de blauwe curve de training te hervatten – waarbij je je lichaam steeds weer iets meer belast.


Principe van de supercompensatie

Timing is dus alles. Je kunt als sporter in drie situaties terechtkomen als je herstelt van een fysieke inspanning en daarna weer traint. 

Als je te lang rust en je pas opnieuw begint te trainen op het moment dat je prestatieniveau is gezakt tot het basisniveau, dan hou je wel min of meer dezelfde conditie maar verbeter je ze niet. De nieuwe trainingsprikkel volgt als de supercompensatie al is verdwenen waardoor er geen trainingseffect zal plaatsvinden en je dus zal ondertrainen. Deze situatie is iets typisch voor als je maar één keer in de week zou trainen: je conditie zal stagneren. Dat kan op zich geen kwaad, maar ter plaatse blijven trappelen motiveert je niet echt om te blijven trainen.


Geen trainingseffect

Het is erger als je te vroeg je training hervat, voor je uitgerust bent van de vorige sessie. Op deze manier gaat je prestatieniveau met elke training niet omhoog maar zal het net dalen. Dit is uiteraard een negatief oefeneffectaangezien je keihard sport maar je toch stapjes achteruit zet i.p.v. vooruit. Je hebt een grotere kans op blessures en je riskeert dan om jezelf te overtrainen, dit is één van de belangrijkste oorzaken waardoor (beginnende) sporters afhaken.


Negatief trainingseffect

Om trainingswinst te genereren en dus je prestatieniveau te doen toenemen overheen de trainingen, moet je juist lang genoeg rusten. Dit wil zeggen dat je je volgende training hervat als je voldoende bent gerecupereerd en vooraleer het effect van de supercompensatie verdwenen is. Zo ontstaat de opwaartse curve van de supercompensatie. Hoe lang de rustperiodes precies mag of moet duren hangt af van de getrainde eigenschap en de duur en intensiteit van je voorgaande training. Het verschilt tevens van sporter tot sporter. Je kunt het leren uit ondervinding en door naar je lichaam te luisteren, maar meestal is het goed om na één trainingsdag 1 tot 1,5 dag te rusten. Zo kun je 2 tot 4 keer in de week trainen.


Positief trainingseffect

Principe van de individuele verschillen in trainingsgevoeligheid

Wanneer je hetzelfde trainingsschema om 10km te lopen volgt als je zus, je broer, je vriend(in), … is de kans zeer groot dat één van jullie twee dit doel sneller/trager behaalt dan de andere, en/of is het waarschijnlijk dat de ene een hoger/lager trainingseffect ondervindt na de hele trainingsperiode. Dit komt doordat je niet hetzelfde bent als die andere persoon en je verschilt in je lichamelijke ontwikkeling, je lichaamsbouw, je aanleg, … Deze individuele verschillen geven het belang weer om het trainingsschema aan te passen aan het individu, dus aan jou als sporter. Dit heet ook wel individualisering en vormt een belangrijk aspect binnen de trainingsleer.

Trainingsprincipes

Extra: het FITT-principe

Elke vorm van lichaamsbeweging of training kan objectief beschreven worden a.d.h.v. vier belastings-componenten:

  • F: de frequentie van de training ⟹ hoe vaak train ik?
  • I: de intensiteit van de training ⟹ hoe hard train ik?
  • T: de tijdsduur per training (of trainingsonderdeel) ⟹ hoe lang train ik?
  • T: het type training ⟹ welke training voer ik uit?

Met deze trainingsparameters moet je rekening houden wanneer je je training opstelt. Je kunt deze variëren maar ze moeten wel op elkaar zijn afgesteld. Het is bijvoorbeeld onmogelijk om een anderhalf uur te sporten aan een zeer hoge intensiteit. Je past dus beter de duur van je training aan aan diens intensiteit (en omgekeerd).

Vind een expert

 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Sandra Lievrouw
  Algemeen & Projectmanager blessurepreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Willy Coosemans

 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Justine Vandenbroeck

 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Jempi Wilssens

 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

  Huisarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • An Konings

  Sportarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

  Sportarts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • jana stevens

  Podoloog
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Johan Roeykens

 • Peter Plessers

 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bruno D'Hulster

 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • BVBA Samcon

 • Renaat Huysmans

  Huisarts, Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Eline Vandersteen
  Projectmedewerker blessurepreventie

  Eline Vandersteen

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Peter Verspeelt

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Vincent Metsers

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Yente Antonissen

  Bewegingswetenschapper
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Joke De Prest
  Coördinator project & partnerships

  Joke De Prest

  Bewegingswetenschapper
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut

Gerelateerde items

Training
Apneu

Apneutraining: Acute en chronische effecten op inspanningstolerantie

Sporter Artikel Training Training
Blessurepreventie
enkelverzwikking

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
Weerstandsband.png

Weerstandsbanden: waarvoor dienen ze?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Sluiten