Verschillende trainingsprincipes uitgelegd

Verschillende trainingsprincipes uitgelegd

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Training

Gezond sporten houdt onder meer in dat je een goed trainingsschema volgt met relevante, leuke en doelgerichte trainingen waarvan je ervaart dat je vooruitgaat richting je doel. Maar wat betekent dat nu juist een ‘goed’ trainingsschema? Om deze vraag te beantwoorden lichten we de belangrijkste basisprincipes uit de trainingsleer kort toe. Op deze manier krijg je een beeld van het theoretisch kader achter trainingsschema’s en kan je zelf rekening houden met deze algemeen gehanteerde en geldige richtlijnen in jouw eigen trainingsproces.

 
Het specificiteitsprincipe

Als je sport om je conditie te verbeteren, is het de bedoeling dat je trainingen uitvoert die je uithoudingsvermogen verbetert. Als kracht bijwinnen je doel is, heb je weinig aan alleen looptrainingen. Je kan zeker verschillende trainingen combineren, maar de trainingen die je voornamelijk helpen je doel te bereiken moeten de bovenhand nemen in je schema. Het is dan ook belangrijk dat de training die je uitvoert specifiek aan de noden van jouw doel en de sporttak voldoen. Als je je wilt specialiseren in een sport moet je dan ook jouw lichaam binnen die sport trainen. Zo moet je als je je zwemconditie wilt verbeteren, dit doen door te zwemmen en moet een loper dit doen door te lopen. Als recreant kan je uiteraard verschillende uithoudingstrainingen (zwemmen, lopen, fietsen) combineren als je gaat voor bijvoorbeeld algemene fitheid. 

Het overload principe

Als je traint wil je uiteraard de effecten van het sporten opmerken, anders zakt de motivatie weg en verdwijnt het doel waarom je sport. Om dit oefeneffect te verkrijgen, is het van belang dat je je lichaam voldoende prikkelt tijdens elke trainingssessie en moet het lichaam stelselmatig zwaarder belast worden door te spelen met het FITT-principe (zie verder). Hierdoor verstoor je het inwendige milieu (homeostase) van je lichaam. Je lichaam houdt echter niet van onstabiliteit en zal dus de homeostase herstellen met aanpassingsreacties (oefeneffecten) tijdens de recuperatiefase als gevolg. Een voorbeeld: wanneer je progressief langere afstanden loopt, zal dit je lichaam ertoe aanzetten om zich te wapenen tegen een volgende zware belasting en zullen er specifieke aanpassingen optreden. Lange duurtraining leidt bijvoorbeeld tot een verbeterde vetverbranding in de spieren. Snelheidstraining leidt tot een efficiënter gebruik van de anaerobe energieleverings-mechanismen. Krachttraining heeft voor gevolg dat de spierkracht toeneemt.

De minimale vereiste trainingsprikkel is afhankelijk van het beoogde doel. Zo is een dagelijkse stevige wandeling voldoende om je lichaam te prikkelen om je gezondheid te bevorderen. Wanneer een verbetering van de fysieke fitheid het beoogde doel is, is regelmatig joggen ideaal. Voor zij die competitief sporten ligt de vereiste intensiteit nog hoger aangezien verbeteringen slechts mogelijk zouden zijn wanneer de belasting hoger is dan de wedstrijdbelasting.


Principe van overload

Principe van de verminderde meeropbrengst

Wanneer je start met trainen, zal je zien/voelen dat je na enkele weken sporten al veel vooruitgang hebt geboekt. Deze lijn zal echter niet worden doorgetrokken in de rest van je trainingsweken. Het is zo dat de evolutie van het oefeneffect niet lineair verloopt, maar exponentieel zoals weergegeven op onderstaande curve. Naarmate je niveau verbetert, wordt de trainingswinst steeds kleiner. Dit wil tevens zeggen dat als je je niveau verhoogt, je ook meer en zwaarder zal moeten trainen om toch die steeds kleiner-wordende winst te realiseren. Dat zie je goed bij topsporters: zij trainen nagenoeg uren voor ‘slechts’ een honderdste te verbeteren of een cm verder/hoger te springen.

Er zijn twee aspecten die je persoonlijke curve typeren, namelijk je initieel niveau en het genetisch plafond. Als je net uit een zware blessure komt of je de eerste keer terug sport sinds jaren, zal de curve steiler verlopen de eerste weken – en zal je dus sneller vooruitgaan – dan wanneer je na je vakantie van twee weken terug begint met sporten. Verder is je hoogst bereikbare niveau begrensd door je genetische aanleg. Geen enkele topsporter, en jij ook niet, kan boven zijn of haar eigen maximale mogelijkheden uitgroeien.


Prinicipe van verminderde meeropbrengst

Principe van de omkeerbaarheid

Doordat je traint vinden specifieke aanpassingen plaats in je lichaam, zoals eerder vermeld. Wel heeft je lichaam de tijd nodig om deze adaptaties te stabiliseren. Het is dan ook zo dat als je stopt met trainen door bijvoorbeeld een blessure of omdat je geen tijd meer hebt, detraining snel zal optreden door het verdwijnen van de trainingsaanpassingen van je lichaam. Als je twee weken inactief of verminderd actief bent, kan je prestatievermogen verminderd zijn. Wel hangt dit sterk af van de techniciteit van je sporttak en van je trainingsniveau. De snelheid van de daling van je conditie is afhankelijk van de periode waarover je conditie hebt opgebouwd, zoals de curve onderaan weergeeft. Als je op twee maanden tijd je conditie hebt opgebouwd, zal de detraining sneller plaatsvinden dan wanneer je een lange opbouw had van 6 maanden of wanneer je een topsporter bent die al heel zijn/haar leven traint.

Principe van omkeerbaarheid

Principe van supercompensatie

Als je geregeld traint en tussendoor voldoende rust neemt, dan past het lichaam zich aan en dan boek je tegen volgde training vooruitgang. Je conditie verbetert (door bv. uithoudingstraining) en je spiermassa groeit (door bv. krachttraining). Deze optimale wisselwerking tussen inspanning en herstel noemen we supercompensatie: dankzij een goed herstel na een fysieke inspanning, heeft je lichaam de neiging het prestatieniveau van aan de start te doen verbeteren. 

Op de onderstaande grafiek wordt het principe van supercompensatie uitgelegd met op de horizontale stippenlijn je startprestatieniveau. Het proces kan in vier fasen worden opgedeeld. (1) Je start met trainen aan een bepaald prestatieniveau waardoor je energie verbruikt en er vermoeidheid zal optreden, met als gevolg een daling van je prestatieniveau. (2) Als je stopt met trainen en je eet iets en rust voldoende, zal het lichaam zich herstellen door je energievoorraad aan te vullen en microscopische spierscheurtjes te repareren. (3) Bijzonder is dat het lichaam zich herstelt tot een iets betere toestand dan vóór je eerste training. (4) Je moet wel opletten want die winst verdwijnt snel. Het is aan jou als sporter om slim in te spelen op deze supercompensatie door niet te lang te rusten en op het toppunt van de blauwe curve de training te hervatten – waarbij je je lichaam steeds weer iets meer belast.


Principe van de supercompensatie

Timing is dus alles. Je kunt als sporter in drie situaties terechtkomen als je herstelt van een fysieke inspanning en daarna weer traint. 

Als je te lang rust en je pas opnieuw begint te trainen op het moment dat je prestatieniveau is gezakt tot het basisniveau, dan hou je wel min of meer dezelfde conditie maar verbeter je ze niet. De nieuwe trainingsprikkel volgt als de supercompensatie al is verdwenen waardoor er geen trainingseffect zal plaatsvinden en je dus zal ondertrainen. Deze situatie is iets typisch voor als je maar één keer in de week zou trainen: je conditie zal stagneren. Dat kan op zich geen kwaad, maar ter plaatse blijven trappelen motiveert je niet echt om te blijven trainen.


Geen trainingseffect

Het is erger als je te vroeg je training hervat, voor je uitgerust bent van de vorige sessie. Op deze manier gaat je prestatieniveau met elke training niet omhoog maar zal het net dalen. Dit is uiteraard een negatief oefeneffectaangezien je keihard sport maar je toch stapjes achteruit zet i.p.v. vooruit. Je hebt een grotere kans op blessures en je riskeert dan om jezelf te overtrainen, dit is één van de belangrijkste oorzaken waardoor (beginnende) sporters afhaken.


Negatief trainingseffect

Om trainingswinst te genereren en dus je prestatieniveau te doen toenemen overheen de trainingen, moet je juist lang genoeg rusten. Dit wil zeggen dat je je volgende training hervat als je voldoende bent gerecupereerd en vooraleer het effect van de supercompensatie verdwenen is. Zo ontstaat de opwaartse curve van de supercompensatie. Hoe lang de rustperiodes precies mag of moet duren hangt af van de getrainde eigenschap en de duur en intensiteit van je voorgaande training. Het verschilt tevens van sporter tot sporter. Je kunt het leren uit ondervinding en door naar je lichaam te luisteren, maar meestal is het goed om na één trainingsdag 1 tot 1,5 dag te rusten. Zo kun je 2 tot 4 keer in de week trainen.


Positief trainingseffect

Principe van de individuele verschillen in trainingsgevoeligheid

Wanneer je hetzelfde trainingsschema om 10km te lopen volgt als je zus, je broer, je vriend(in), … is de kans zeer groot dat één van jullie twee dit doel sneller/trager behaalt dan de andere, en/of is het waarschijnlijk dat de ene een hoger/lager trainingseffect ondervindt na de hele trainingsperiode. Dit komt doordat je niet hetzelfde bent als die andere persoon en je verschilt in je lichamelijke ontwikkeling, je lichaamsbouw, je aanleg, … Deze individuele verschillen geven het belang weer om het trainingsschema aan te passen aan het individu, dus aan jou als sporter. Dit heet ook wel individualisering en vormt een belangrijk aspect binnen de trainingsleer.

Trainingsprincipes

Extra: het FITT-principe

Elke vorm van lichaamsbeweging of training kan objectief beschreven worden a.d.h.v. vier belastings-componenten:

  • F: de frequentie van de training ⟹ hoe vaak train ik?
  • I: de intensiteit van de training ⟹ hoe hard train ik?
  • T: de tijdsduur per training (of trainingsonderdeel) ⟹ hoe lang train ik?
  • T: het type training ⟹ welke training voer ik uit?

Met deze trainingsparameters moet je rekening houden wanneer je je training opstelt. Je kunt deze variëren maar ze moeten wel op elkaar zijn afgesteld. Het is bijvoorbeeld onmogelijk om een anderhalf uur te sporten aan een zeer hoge intensiteit. Je past dus beter de duur van je training aan aan diens intensiteit (en omgekeerd).

Vind een expert

 • Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • André Ausloos

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Benedicte Baelde

  Kinesitherapeut
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Dominique Slock

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Tom Decorte

  Kinesitherapeut
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Willy Coosemans

 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Erik Witvrouw

  Sportkinesitherapeut
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Jan Mathieu

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Danny Grimonpont

  Kinesitherapeut
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Carl De Crée

 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Jan De Decker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Guy De Lendtdecker

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Sportarts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Rik Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • BVBA Samcon

 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Thomas Luyckx

  Orthopedisch chirurg
 • Marc Schiltz

  2&3
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • David Vander Elst

  Sportkinesitherapeut
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Gustaaf Van Mechelen

  Sportarts
 • Anne Mertens

  Huisarts
 • Glenn Van Laer

  Kinesitherapeut
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Geert Vileyn

  Huisarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Herman Colpin

  Huisarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Thomas Van de Moortel

  Kinesitherapeut
 • Sara Van Bostraeten

 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Staf Moyson

  Sportkinesitherapeut
 • Kathleen Merckaert

  Sportarts
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Petra Bruggeman

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wouter Peters

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Kinesitherapeut
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Frank Wezenbeek

  Kinesitherapeut
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Ingrid Willems

  Podoloog
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Windy Lycke

 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Julie Zels

 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Kathy Velle

  Podoloog
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • André Dewit

  Sportarts
 • Ward Thorrez

  Kinesitherapeut
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Steven Van Raemdonck

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Jo Verstuyft

  Apotheker
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Karel Pardaens

  11&17&21
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Tijl Bertels

  Sportdiëtist
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Veerle Palmers

  Podoloog
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Kris Vandecasteele

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Cathy Kuppens

  Cardioloog
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Justine Stevens

 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Maryam Shahabpour

  Radioloog
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Simon Derycke

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Axel Decraene

  Sportarts
 • Sofie Rummens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Lianne De Mey

  1&2
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Marc Geenen
  Communicatiemanager

  Marc Geenen

 • Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Olivier Verborgt

  Orthopedisch chirurg
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Anneleen Geerts

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Ilse Cupers

  1&2
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Mike Kamphuys

  Trainer
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Ine Schops

  Osteopaat
 • Joris De Win

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Geert Potloot

  Sportarts
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Kristiaan Vandenecker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • BV Dokter Simon Verdonck

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Raf De Bruyn

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Roben dedecker

 • Peter Dieleman

  Sportarts

Gerelateerde items

Training
Effect van leeftijd op de sportprestatie

Het effect van leeftijd op de prestatiecapaciteit

Sporter Blog Training
Training
Meer trainen, minder progressie_SG

Meer trainen, minder progressie: Mismatch in trainingsbelasting tussen coach en roeier

Sportprofessional Artikel Training
Training
Krachttraining bij kinderen en jongeren

Krachttraining bij kinderen en jongeren

Sporter Sportprofessional Artikel Training
Training
Veelzijdige ontwikkeling vs. vroegtijdige specialisatie.png

Veelzijdige ontwikkeling vs. vroegtijdige specialisatie

Sporter Sportprofessional Artikel Training
Sluiten