Verschillende trainingsprincipes uitgelegd

Verschillende trainingsprincipes uitgelegd

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Training Training

Gezond sporten houdt onder meer in dat je een goed trainingsschema volgt met relevante, leuke en doelgerichte trainingen waarvan je ervaart dat je vooruitgaat richting je doel. Maar wat betekent dat nu juist een ‘goed’ trainingsschema? Om deze vraag te beantwoorden lichten we de belangrijkste basisprincipes uit de trainingsleer kort toe. Op deze manier krijg je een beeld van het theoretisch kader achter trainingsschema’s en kan je zelf rekening houden met deze algemeen gehanteerde en geldige richtlijnen in jouw eigen trainingsproces.

 
Het specificiteitsprincipe

Als je sport om je conditie te verbeteren, is het de bedoeling dat je trainingen uitvoert die je uithoudingsvermogen verbetert. Als kracht bijwinnen je doel is, heb je weinig aan alleen looptrainingen. Je kan zeker verschillende trainingen combineren, maar de trainingen die je voornamelijk helpen je doel te bereiken moeten de bovenhand nemen in je schema. Het is dan ook belangrijk dat de training die je uitvoert specifiek aan de noden van jouw doel en de sporttak voldoen. Als je je wilt specialiseren in een sport moet je dan ook jouw lichaam binnen die sport trainen. Zo moet je als je je zwemconditie wilt verbeteren, dit doen door te zwemmen en moet een loper dit doen door te lopen. Als recreant kan je uiteraard verschillende uithoudingstrainingen (zwemmen, lopen, fietsen) combineren als je gaat voor bijvoorbeeld algemene fitheid. 

Het overload principe

Als je traint wil je uiteraard de effecten van het sporten opmerken, anders zakt de motivatie weg en verdwijnt het doel waarom je sport. Om dit oefeneffect te verkrijgen, is het van belang dat je je lichaam voldoende prikkelt tijdens elke trainingssessie en moet het lichaam stelselmatig zwaarder belast worden door te spelen met het FITT-principe (zie verder). Hierdoor verstoor je het inwendige milieu (homeostase) van je lichaam. Je lichaam houdt echter niet van onstabiliteit en zal dus de homeostase herstellen met aanpassingsreacties (oefeneffecten) tijdens de recuperatiefase als gevolg. Een voorbeeld: wanneer je progressief langere afstanden loopt, zal dit je lichaam ertoe aanzetten om zich te wapenen tegen een volgende zware belasting en zullen er specifieke aanpassingen optreden. Lange duurtraining leidt bijvoorbeeld tot een verbeterde vetverbranding in de spieren. Snelheidstraining leidt tot een efficiënter gebruik van de anaerobe energieleverings-mechanismen. Krachttraining heeft voor gevolg dat de spierkracht toeneemt.

De minimale vereiste trainingsprikkel is afhankelijk van het beoogde doel. Zo is een dagelijkse stevige wandeling voldoende om je lichaam te prikkelen om je gezondheid te bevorderen. Wanneer een verbetering van de fysieke fitheid het beoogde doel is, is regelmatig joggen ideaal. Voor zij die competitief sporten ligt de vereiste intensiteit nog hoger aangezien verbeteringen slechts mogelijk zouden zijn wanneer de belasting hoger is dan de wedstrijdbelasting.


Principe van overload

Principe van de verminderde meeropbrengst

Wanneer je start met trainen, zal je zien/voelen dat je na enkele weken sporten al veel vooruitgang hebt geboekt. Deze lijn zal echter niet worden doorgetrokken in de rest van je trainingsweken. Het is zo dat de evolutie van het oefeneffect niet lineair verloopt, maar exponentieel zoals weergegeven op onderstaande curve. Naarmate je niveau verbetert, wordt de trainingswinst steeds kleiner. Dit wil tevens zeggen dat als je je niveau verhoogt, je ook meer en zwaarder zal moeten trainen om toch die steeds kleiner-wordende winst te realiseren. Dat zie je goed bij topsporters: zij trainen nagenoeg uren voor ‘slechts’ een honderdste te verbeteren of een cm verder/hoger te springen.

Er zijn twee aspecten die je persoonlijke curve typeren, namelijk je initieel niveau en het genetisch plafond. Als je net uit een zware blessure komt of je de eerste keer terug sport sinds jaren, zal de curve steiler verlopen de eerste weken – en zal je dus sneller vooruitgaan – dan wanneer je na je vakantie van twee weken terug begint met sporten. Verder is je hoogst bereikbare niveau begrensd door je genetische aanleg. Geen enkele topsporter, en jij ook niet, kan boven zijn of haar eigen maximale mogelijkheden uitgroeien.


Prinicipe van verminderde meeropbrengst

Principe van de omkeerbaarheid

Doordat je traint vinden specifieke aanpassingen plaats in je lichaam, zoals eerder vermeld. Wel heeft je lichaam de tijd nodig om deze adaptaties te stabiliseren. Het is dan ook zo dat als je stopt met trainen door bijvoorbeeld een blessure of omdat je geen tijd meer hebt, detraining snel zal optreden door het verdwijnen van de trainingsaanpassingen van je lichaam. Als je twee weken inactief of verminderd actief bent, kan je prestatievermogen verminderd zijn. Wel hangt dit sterk af van de techniciteit van je sporttak en van je trainingsniveau. De snelheid van de daling van je conditie is afhankelijk van de periode waarover je conditie hebt opgebouwd, zoals de curve onderaan weergeeft. Als je op twee maanden tijd je conditie hebt opgebouwd, zal de detraining sneller plaatsvinden dan wanneer je een lange opbouw had van 6 maanden of wanneer je een topsporter bent die al heel zijn/haar leven traint.

Principe van omkeerbaarheid

Principe van supercompensatie

Als je geregeld traint en tussendoor voldoende rust neemt, dan past het lichaam zich aan en dan boek je tegen volgde training vooruitgang. Je conditie verbetert (door bv. uithoudingstraining) en je spiermassa groeit (door bv. krachttraining). Deze optimale wisselwerking tussen inspanning en herstel noemen we supercompensatie: dankzij een goed herstel na een fysieke inspanning, heeft je lichaam de neiging het prestatieniveau van aan de start te doen verbeteren. 

Op de onderstaande grafiek wordt het principe van supercompensatie uitgelegd met op de horizontale stippenlijn je startprestatieniveau. Het proces kan in vier fasen worden opgedeeld. (1) Je start met trainen aan een bepaald prestatieniveau waardoor je energie verbruikt en er vermoeidheid zal optreden, met als gevolg een daling van je prestatieniveau. (2) Als je stopt met trainen en je eet iets en rust voldoende, zal het lichaam zich herstellen door je energievoorraad aan te vullen en microscopische spierscheurtjes te repareren. (3) Bijzonder is dat het lichaam zich herstelt tot een iets betere toestand dan vóór je eerste training. (4) Je moet wel opletten want die winst verdwijnt snel. Het is aan jou als sporter om slim in te spelen op deze supercompensatie door niet te lang te rusten en op het toppunt van de blauwe curve de training te hervatten – waarbij je je lichaam steeds weer iets meer belast.


Principe van de supercompensatie

Timing is dus alles. Je kunt als sporter in drie situaties terechtkomen als je herstelt van een fysieke inspanning en daarna weer traint. 

Als je te lang rust en je pas opnieuw begint te trainen op het moment dat je prestatieniveau is gezakt tot het basisniveau, dan hou je wel min of meer dezelfde conditie maar verbeter je ze niet. De nieuwe trainingsprikkel volgt als de supercompensatie al is verdwenen waardoor er geen trainingseffect zal plaatsvinden en je dus zal ondertrainen. Deze situatie is iets typisch voor als je maar één keer in de week zou trainen: je conditie zal stagneren. Dat kan op zich geen kwaad, maar ter plaatse blijven trappelen motiveert je niet echt om te blijven trainen.


Geen trainingseffect

Het is erger als je te vroeg je training hervat, voor je uitgerust bent van de vorige sessie. Op deze manier gaat je prestatieniveau met elke training niet omhoog maar zal het net dalen. Dit is uiteraard een negatief oefeneffectaangezien je keihard sport maar je toch stapjes achteruit zet i.p.v. vooruit. Je hebt een grotere kans op blessures en je riskeert dan om jezelf te overtrainen, dit is één van de belangrijkste oorzaken waardoor (beginnende) sporters afhaken.


Negatief trainingseffect

Om trainingswinst te genereren en dus je prestatieniveau te doen toenemen overheen de trainingen, moet je juist lang genoeg rusten. Dit wil zeggen dat je je volgende training hervat als je voldoende bent gerecupereerd en vooraleer het effect van de supercompensatie verdwenen is. Zo ontstaat de opwaartse curve van de supercompensatie. Hoe lang de rustperiodes precies mag of moet duren hangt af van de getrainde eigenschap en de duur en intensiteit van je voorgaande training. Het verschilt tevens van sporter tot sporter. Je kunt het leren uit ondervinding en door naar je lichaam te luisteren, maar meestal is het goed om na één trainingsdag 1 tot 1,5 dag te rusten. Zo kun je 2 tot 4 keer in de week trainen.


Positief trainingseffect

Principe van de individuele verschillen in trainingsgevoeligheid

Wanneer je hetzelfde trainingsschema om 10km te lopen volgt als je zus, je broer, je vriend(in), … is de kans zeer groot dat één van jullie twee dit doel sneller/trager behaalt dan de andere, en/of is het waarschijnlijk dat de ene een hoger/lager trainingseffect ondervindt na de hele trainingsperiode. Dit komt doordat je niet hetzelfde bent als die andere persoon en je verschilt in je lichamelijke ontwikkeling, je lichaamsbouw, je aanleg, … Deze individuele verschillen geven het belang weer om het trainingsschema aan te passen aan het individu, dus aan jou als sporter. Dit heet ook wel individualisering en vormt een belangrijk aspect binnen de trainingsleer.

Trainingsprincipes

Extra: het FITT-principe

Elke vorm van lichaamsbeweging of training kan objectief beschreven worden a.d.h.v. vier belastings-componenten:

  • F: de frequentie van de training ⟹ hoe vaak train ik?
  • I: de intensiteit van de training ⟹ hoe hard train ik?
  • T: de tijdsduur per training (of trainingsonderdeel) ⟹ hoe lang train ik?
  • T: het type training ⟹ welke training voer ik uit?

Met deze trainingsparameters moet je rekening houden wanneer je je training opstelt. Je kunt deze variëren maar ze moeten wel op elkaar zijn afgesteld. Het is bijvoorbeeld onmogelijk om een anderhalf uur te sporten aan een zeer hoge intensiteit. Je past dus beter de duur van je training aan aan diens intensiteit (en omgekeerd).

Vind een expert

 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

  Huisarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Julie Zels

 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Justine Stevens

 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Johan Roeykens

 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Koen Nys

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Marc Schiltz

 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Jan Leire

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Bruno D'Hulster

 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Charlotte Hoeman

  Diëtist
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jempi Wilssens

 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Windy Lycke

 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Erik Van Lierde

 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Ann Gillis

 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Trees Dooms

 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Carl De Crée

 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Roben dedecker

 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts

Gerelateerde items

Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
Weerstandsband.png

Weerstandsbanden: waarvoor dienen ze?

Sporter Artikel Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
GF2Snow Week 6.png

Get Fit 2 Snow - Week 6

Sporter Artikel Snowboarden Skiën Training Blessurepreventie Training
Blessurepreventie
GF2Snow Week 5.png

Get Fit 2 Snow - Week 5

Sporter Artikel Snowboarden Skiën Training Blessurepreventie Training
Sluiten