Verschillende trainingsprincipes uitgelegd

Verschillende trainingsprincipes uitgelegd

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Training Training

Gezond sporten houdt onder meer in dat je een goed trainingsschema volgt met relevante, leuke en doelgerichte trainingen waarvan je ervaart dat je vooruitgaat richting je doel. Maar wat betekent dat nu juist een ‘goed’ trainingsschema? Om deze vraag te beantwoorden lichten we de belangrijkste basisprincipes uit de trainingsleer kort toe. Op deze manier krijg je een beeld van het theoretisch kader achter trainingsschema’s en kan je zelf rekening houden met deze algemeen gehanteerde en geldige richtlijnen in jouw eigen trainingsproces.

 
Het specificiteitsprincipe

Als je sport om je conditie te verbeteren, is het de bedoeling dat je trainingen uitvoert die je uithoudingsvermogen verbetert. Als kracht bijwinnen je doel is, heb je weinig aan alleen looptrainingen. Je kan zeker verschillende trainingen combineren, maar de trainingen die je voornamelijk helpen je doel te bereiken moeten de bovenhand nemen in je schema. Het is dan ook belangrijk dat de training die je uitvoert specifiek aan de noden van jouw doel en de sporttak voldoen. Als je je wilt specialiseren in een sport moet je dan ook jouw lichaam binnen die sport trainen. Zo moet je als je je zwemconditie wilt verbeteren, dit doen door te zwemmen en moet een loper dit doen door te lopen. Als recreant kan je uiteraard verschillende uithoudingstrainingen (zwemmen, lopen, fietsen) combineren als je gaat voor bijvoorbeeld algemene fitheid. 

Het overload principe

Als je traint wil je uiteraard de effecten van het sporten opmerken, anders zakt de motivatie weg en verdwijnt het doel waarom je sport. Om dit oefeneffect te verkrijgen, is het van belang dat je je lichaam voldoende prikkelt tijdens elke trainingssessie en moet het lichaam stelselmatig zwaarder belast worden door te spelen met het FITT-principe (zie verder). Hierdoor verstoor je het inwendige milieu (homeostase) van je lichaam. Je lichaam houdt echter niet van onstabiliteit en zal dus de homeostase herstellen met aanpassingsreacties (oefeneffecten) tijdens de recuperatiefase als gevolg. Een voorbeeld: wanneer je progressief langere afstanden loopt, zal dit je lichaam ertoe aanzetten om zich te wapenen tegen een volgende zware belasting en zullen er specifieke aanpassingen optreden. Lange duurtraining leidt bijvoorbeeld tot een verbeterde vetverbranding in de spieren. Snelheidstraining leidt tot een efficiënter gebruik van de anaerobe energieleverings-mechanismen. Krachttraining heeft voor gevolg dat de spierkracht toeneemt.

De minimale vereiste trainingsprikkel is afhankelijk van het beoogde doel. Zo is een dagelijkse stevige wandeling voldoende om je lichaam te prikkelen om je gezondheid te bevorderen. Wanneer een verbetering van de fysieke fitheid het beoogde doel is, is regelmatig joggen ideaal. Voor zij die competitief sporten ligt de vereiste intensiteit nog hoger aangezien verbeteringen slechts mogelijk zouden zijn wanneer de belasting hoger is dan de wedstrijdbelasting.


Principe van overload

Principe van de verminderde meeropbrengst

Wanneer je start met trainen, zal je zien/voelen dat je na enkele weken sporten al veel vooruitgang hebt geboekt. Deze lijn zal echter niet worden doorgetrokken in de rest van je trainingsweken. Het is zo dat de evolutie van het oefeneffect niet lineair verloopt, maar exponentieel zoals weergegeven op onderstaande curve. Naarmate je niveau verbetert, wordt de trainingswinst steeds kleiner. Dit wil tevens zeggen dat als je je niveau verhoogt, je ook meer en zwaarder zal moeten trainen om toch die steeds kleiner-wordende winst te realiseren. Dat zie je goed bij topsporters: zij trainen nagenoeg uren voor ‘slechts’ een honderdste te verbeteren of een cm verder/hoger te springen.

Er zijn twee aspecten die je persoonlijke curve typeren, namelijk je initieel niveau en het genetisch plafond. Als je net uit een zware blessure komt of je de eerste keer terug sport sinds jaren, zal de curve steiler verlopen de eerste weken – en zal je dus sneller vooruitgaan – dan wanneer je na je vakantie van twee weken terug begint met sporten. Verder is je hoogst bereikbare niveau begrensd door je genetische aanleg. Geen enkele topsporter, en jij ook niet, kan boven zijn of haar eigen maximale mogelijkheden uitgroeien.


Prinicipe van verminderde meeropbrengst

Principe van de omkeerbaarheid

Doordat je traint vinden specifieke aanpassingen plaats in je lichaam, zoals eerder vermeld. Wel heeft je lichaam de tijd nodig om deze adaptaties te stabiliseren. Het is dan ook zo dat als je stopt met trainen door bijvoorbeeld een blessure of omdat je geen tijd meer hebt, detraining snel zal optreden door het verdwijnen van de trainingsaanpassingen van je lichaam. Als je twee weken inactief of verminderd actief bent, kan je prestatievermogen verminderd zijn. Wel hangt dit sterk af van de techniciteit van je sporttak en van je trainingsniveau. De snelheid van de daling van je conditie is afhankelijk van de periode waarover je conditie hebt opgebouwd, zoals de curve onderaan weergeeft. Als je op twee maanden tijd je conditie hebt opgebouwd, zal de detraining sneller plaatsvinden dan wanneer je een lange opbouw had van 6 maanden of wanneer je een topsporter bent die al heel zijn/haar leven traint.

Principe van omkeerbaarheid

Principe van supercompensatie

Als je geregeld traint en tussendoor voldoende rust neemt, dan past het lichaam zich aan en dan boek je tegen volgde training vooruitgang. Je conditie verbetert (door bv. uithoudingstraining) en je spiermassa groeit (door bv. krachttraining). Deze optimale wisselwerking tussen inspanning en herstel noemen we supercompensatie: dankzij een goed herstel na een fysieke inspanning, heeft je lichaam de neiging het prestatieniveau van aan de start te doen verbeteren. 

Op de onderstaande grafiek wordt het principe van supercompensatie uitgelegd met op de horizontale stippenlijn je startprestatieniveau. Het proces kan in vier fasen worden opgedeeld. (1) Je start met trainen aan een bepaald prestatieniveau waardoor je energie verbruikt en er vermoeidheid zal optreden, met als gevolg een daling van je prestatieniveau. (2) Als je stopt met trainen en je eet iets en rust voldoende, zal het lichaam zich herstellen door je energievoorraad aan te vullen en microscopische spierscheurtjes te repareren. (3) Bijzonder is dat het lichaam zich herstelt tot een iets betere toestand dan vóór je eerste training. (4) Je moet wel opletten want die winst verdwijnt snel. Het is aan jou als sporter om slim in te spelen op deze supercompensatie door niet te lang te rusten en op het toppunt van de blauwe curve de training te hervatten – waarbij je je lichaam steeds weer iets meer belast.


Principe van de supercompensatie

Timing is dus alles. Je kunt als sporter in drie situaties terechtkomen als je herstelt van een fysieke inspanning en daarna weer traint. 

Als je te lang rust en je pas opnieuw begint te trainen op het moment dat je prestatieniveau is gezakt tot het basisniveau, dan hou je wel min of meer dezelfde conditie maar verbeter je ze niet. De nieuwe trainingsprikkel volgt als de supercompensatie al is verdwenen waardoor er geen trainingseffect zal plaatsvinden en je dus zal ondertrainen. Deze situatie is iets typisch voor als je maar één keer in de week zou trainen: je conditie zal stagneren. Dat kan op zich geen kwaad, maar ter plaatse blijven trappelen motiveert je niet echt om te blijven trainen.


Geen trainingseffect

Het is erger als je te vroeg je training hervat, voor je uitgerust bent van de vorige sessie. Op deze manier gaat je prestatieniveau met elke training niet omhoog maar zal het net dalen. Dit is uiteraard een negatief oefeneffectaangezien je keihard sport maar je toch stapjes achteruit zet i.p.v. vooruit. Je hebt een grotere kans op blessures en je riskeert dan om jezelf te overtrainen, dit is één van de belangrijkste oorzaken waardoor (beginnende) sporters afhaken.


Negatief trainingseffect

Om trainingswinst te genereren en dus je prestatieniveau te doen toenemen overheen de trainingen, moet je juist lang genoeg rusten. Dit wil zeggen dat je je volgende training hervat als je voldoende bent gerecupereerd en vooraleer het effect van de supercompensatie verdwenen is. Zo ontstaat de opwaartse curve van de supercompensatie. Hoe lang de rustperiodes precies mag of moet duren hangt af van de getrainde eigenschap en de duur en intensiteit van je voorgaande training. Het verschilt tevens van sporter tot sporter. Je kunt het leren uit ondervinding en door naar je lichaam te luisteren, maar meestal is het goed om na één trainingsdag 1 tot 1,5 dag te rusten. Zo kun je 2 tot 4 keer in de week trainen.


Positief trainingseffect

Principe van de individuele verschillen in trainingsgevoeligheid

Wanneer je hetzelfde trainingsschema om 10km te lopen volgt als je zus, je broer, je vriend(in), … is de kans zeer groot dat één van jullie twee dit doel sneller/trager behaalt dan de andere, en/of is het waarschijnlijk dat de ene een hoger/lager trainingseffect ondervindt na de hele trainingsperiode. Dit komt doordat je niet hetzelfde bent als die andere persoon en je verschilt in je lichamelijke ontwikkeling, je lichaamsbouw, je aanleg, … Deze individuele verschillen geven het belang weer om het trainingsschema aan te passen aan het individu, dus aan jou als sporter. Dit heet ook wel individualisering en vormt een belangrijk aspect binnen de trainingsleer.

Trainingsprincipes

Extra: het FITT-principe

Elke vorm van lichaamsbeweging of training kan objectief beschreven worden a.d.h.v. vier belastings-componenten:

  • F: de frequentie van de training ⟹ hoe vaak train ik?
  • I: de intensiteit van de training ⟹ hoe hard train ik?
  • T: de tijdsduur per training (of trainingsonderdeel) ⟹ hoe lang train ik?
  • T: het type training ⟹ welke training voer ik uit?

Met deze trainingsparameters moet je rekening houden wanneer je je training opstelt. Je kunt deze variëren maar ze moeten wel op elkaar zijn afgesteld. Het is bijvoorbeeld onmogelijk om een anderhalf uur te sporten aan een zeer hoge intensiteit. Je past dus beter de duur van je training aan aan diens intensiteit (en omgekeerd).

Vind een expert

 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Trees Dooms

 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Johan Roeykens

 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • An Konings

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Annelies Van Erck

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Roel Jacobs

  Roel Jacobs

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Marc Schiltz

 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Karl Brack

  Andere arts-specialist
 • Maaike Polspoel

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist, Bewegingsdeskundige, Andere
 • Karel Pardaens

 • BVBA Samcon

 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Raf Coremans

  Huisarts, Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Gerda Smets

  Sportarts

Gerelateerde items

Training
Apneu

Apneutraining: Acute en chronische effecten op inspanningstolerantie

Sporter Artikel Training Training
Sportgeneeskunde
Doping

Cardiovasculaire risico's van prestatie bevorderende middelen en dopinggebruik

Sporter Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Blessurepreventie
enkelverzwikking

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Sluiten