Sportblessures bij kinderen in de puberteit fase - voor de groeipiek

Sportblessures bij kinderen in de puberteit fase - voor de groeipiek

Prof. Dr. Stijn Bogaerts is als staflid verbonden aan de dienst fysische geneeskunde en revalidatie van UZ Leuven. Hij is werkzaam te Pellenberg alsook op het Sportmedisch Adviescentrum (SMAC) op de campus van de faculteit bewegings- en revalidatiewetenschappen. Als sportarts verzorgt hij op het SMAC onder andere de medische begeleiding van verschillende topsportscholen (voetbal, volleybal, …) en is hij betrokken als team-arts bij volleybal-team Asterix Avo. In de zomercampagnes begeleidt hij onder andere nationale volleybal-ploegen Yellow Tigers en Red Dragons. Dit klinische werk combineert hij met wetenschappelijk onderzoek naar diagnostiek en behandeling van spier- en peesletsels, alsook revalidatie van courante sportblessures.
Sporter Artikel Blessurepreventie

De puberteit fase is van toepassing op kinderen die vlak voor of na een piek in hun groeiversnelling zitten en start gemiddeld vroeger bij meisjes dan bij jongens. Vanaf de puberteit zien we meer en meer prestatie gerichte trainingsvormen met meer intensiteit en fysieke belasting, wat meer risico op stress en overbelastingsletsels geeft ter hoogte van de groeischijven. 

Een kind beschouwen als een kleine volwassene is geen goed idee. Kinderen hebben zeer eigen fysiologische kenmerken, afhankelijk van de leeftijd. Vooral op niveau van het bot/kraakbeen komt dit duidelijk tot uiting. Dit beïnvloedt dan ook het risico op bepaalde blessures, zeker gezien het bot sneller groeit dan de omgevende weke delen.

Kinderen beschikken over

  • Dikker gewrichtskraakbeen en beenvlies
  • Epifyse: kwetsbaar voor schuifkrachten
  • Apofyse: kraakbeenplaat voor pees-aanhechting
  • Meer elastisch bot

Sportblessures bij kinderen

Aandachtspunten als trainer/ouder

Kinderen hebben een andere manier van pijn beleven dan volwassenen. Dit maakt het vaak moeilijker om in te schatten hoe ernstig een bepaald probleem is. De ouder zal dit vaak nog beter kunnen inschatten dan de trainer of arts, omdat hij/zij het kind beter kent. Enkele objectiveerbare aspecten als trainer kunnen bijvoorbeeld manken of een verandering in de intensiteit van spel-deelname zijn. Dit kan aanleiding geven tot verder navragen bij het kind. Hierbij kan een éénmalige bevraging via een pijnschaal soms weinig info opleveren, gezien een kind deze schalen soms relatief moeilijk kunnen inschatten. Een wekelijkse herhaling bij aanhoudende problemen kan dan soms wel een trend duiden, in de goede of minder goede richting.

Rode vlaggen

Bij kinderen, net als bij volwassenen, zijn er enkele medische tekens waar zeker rekening mee moet gehouden worden.

  • Zwelling van een gewricht = stop en verwijzing naar arts.
  • Rugpijn bij kinderen = steeds te onderzoeken, in tegenstelling tot volwassenen is rugpijn bij kinderen eerder weinig voorkomend.
  • Nachtelijke pijn = verdacht.
  • Pijn die onevenredig is met de intensiteit van inspanning
  • Accumulatie van pijn over verloop van dagen/weken.

Acte letsels 

Breuk ter hoogte van de metafyse

 • Wat?
  Door de aanwezigheid van een dikkere periostale laag (beenvlies) en meer elastisch bot, zullen de beenderen van kinderen eerder buigen dan breken. De klassieke benaming voor dit soort letsel is een “groenhoutfractuur”.
 • Hoe herkennen?
  Het kind zal na het trauma meestal van forse pijn klagen die vrij duidelijk af te lijnen is tot het bot of de botrand, vrij klassiek de onderarm. Dit dient steeds verder onderzocht te worden.

Fractuur metafyse   RX fractuur metafyse


Breuk ter hoogte van de epifyse

 • Wat?
  Dit soort letsels wordt een Salter-Harris type fractuur genoemd. Dit is een botbreuk die de groeischijf betreft. Gezien de betrokkenheid van de groeischijf, kan dit soort letsels, indien niet correct behandeld, blijvende groeistoornissen veroorzaken. Belangrijk om te weten is dat zelfs een negatieve radiografie niet 100% een fractuur uitsluit.
 • Hoe herkennen?
  Bij een duidelijk rotatie- of impacttrauma met hevige pijn op het bot e functieverlies, kan best toch uitgegaan worden van een Salter-Harris fractuur. Deze letsels komen vaak aan de enkel voor.

fractuur epifyse

Avulsiefractuur of afscheuringsbreuk

 • Wat?
  Dit soort letsels kan optreden ter hoogte van de aanhechtingen van ligamenten of (grote) pezen aan het bot. Een voorbeeld van een ligament-avulsie is een voorste kruisband-trauma bij kinderen waarbij dan eerder de aanhechting van het ligament op het scheenbeen wordt losgerukt, dan dat de kruisband zelf scheurt. De behandeling hiervan dient specialistisch bekeken te worden.
 • Hoe herkennen?
  Deze letsels treden vaak acuut op na een voorafgaand trauma. Het kind zal, zeker bij de pees-avulsies, vrij gelokaliseerd pijn aanwijzen ter hoogte van de gekwetste structuur.

 

Meest voorkomende overbelastingsletsels

Ziekte van Freiberg

 • Wat?
  Dit is een aandoening waarbij er in het uiteinde van het bot van het voorvoetbeentje een overbelasting ontstaat. Het bot van de tweede teen is het meest frequent aangedaan, de derde soms en de vierde heel uitzonderlijk. Het komt klassiek voor bij dansen, meer bepaald ballet.
 • Hoe herkennen?
  Hierbij klaagt het kind hoofdzakelijk over voorvoetpijn, vooral uitgelokt door herhaaldelijke tenenstand.
 • Hoe behandelen of voorkomen?
  Afhankelijk van het stadium waarin de diagnose gesteld wordt, kan de therapie verschillen. Dit kan gaan van beperkte relatieve rust, waarbij de uitlokkende beweging tijdelijk verminderd of vermeden wordt, tot soms steunzolen of eventueel zelfs chirurgie in ergere gevallen.

Little league elbow

 • Wat?
  Dit letsel wordt typisch gezien ter hoogte van de mediale (binnenkant) elleboog en betreft een overbelasting door overmatige trekkrachten (bijvoorbeeld bij baseball werpers, tennis, enz.).
 • Hoe herkennen?
  De pijn wordt  vrij plaatselijk aangegeven door het kind op de mediale elleboog en treedt meestal ook enkel op bij deze specifieke werpbeweging.
 • Hoe behandelen en voorkomen?
  De keuze van behandeling hangt af van de intensiteit van de klachten, de leeftijd, en eventuele geassocieerde letsels aan de achterzijde en laterale zijde van de elleboog. De klachten kunnen deels voorkomen worden door de belasting bij werpsporten slechts geleidelijk aan op te hogen tijdens de groei van het kind (bijvoorbeeld aantal worpen per training/wedstrijd strikt vastleggen en slechts per jaar verhogen).

Osteochondritis dissecans knie

 • Wat?
  Dit is een gewrichtsaandoening in de knie waarbij de doorbloeding van het bot en het overliggend kraakbeen ter hoogte van de ronde uiteinden van het bovenbeen in de knie aangetast is. In ernstige gevallen kan er een fragment kraakbeen samen met het eronder gelegen bot loskomen.Indien dit niet correct behandeld wordt, geeft dit een risico op vervroegde artrose.
 • Hoe herkennen?
  Klassieke kenmerken van deze diagnose zijn moeilijk te duiden kniepijn, verminderde intensiteit van spel-deelname, en soms ook zwelling. Die zwelling is echter niet altijd makkelijk zichtbaar.
 • Hoe behandelen en voorkomen?
  De therapie hangt af van de gradatie van de aandoening alsook de leeftijd van het kind. De behandeling kan conservatief of heelkundig zijn, maar alleszins dient specialistisch advies ingewonnen te worden.

Spondylolysis

 • Wat?
  Door overbelasting, voornamelijk met overstrekking van de rug (vb. bij gymnastiek of tennis-opslag) kan er een stressbreukje ontstaan in de wervelkolom met pijn tot gevolg.
 • Hoe herkennen?
  Het kind zal tijdens het sporten klagen van pijn in de lage rug, vooral aanwezig bij bepaalde overstrek-bewegingen.
 • Hoe behandelen en voorkomen?
  De behandeling hangt af van de gradatie en leeftijd van het kind, maar is meestal conservatief, al dan niet met een langere periode van relatieve rust (soms tot 3 maanden). Dit letsel wordt soms echter ook toevallig gezien, waarbij het breukje aanwezig is, maar zonder relatie met pijn, vooral dan op oudere leeftijd.

Ziekte van Scheuermann

 • Wat?
  Deze aandoening, die ook eerder pijnloos kan verlopen, vertoont zich door een overmatige kromming van de middenrug naar voren. Het letsel ontstaat door een overbelasting aan de voorzijde van de ruggenwervels.
 • Hoe herkennen?
  Kromming van de middenrug (bochel) die geleidelijk aan toeneemt, al dan niet gepaard met pijn.
 • Hoe behandelen en voorkomen?
  De therapie is meestal conservatief, met voldoende actieve maatregelen via kinesitherapie om de houdingsverandering tegen te gaan. In sommige gevallen wordt een brace gebruikt en uitzonderlijk is heelkunde aangewezen.

Epiphysiolyse

 • Wat?
  Bij deze aandoening ontstaat er geleidelijk aan een breuk in de epifyse van de heupkop, waardoor deze kan afglijden en de functie van het heupgewricht zal belemmeren. Dit is een ernstig letsel, aangezien door het afglijden de bloedsvoorziening in de heupkop in het gedrang kan komen.
 • Hoe herkennen?
  Er is vooral belastingsgebonden liespijn met soms ook een mankend gangpatroon.
 • Hoe behandelen en voorkomen?
  Dringend specialistisch advies dient ingewonnen te worden.

Osgood-Schlatter

 • Wat?
  Net zoals bij de ziekte van Sever betreft het hier een overmatige tractie op de groeischijf (apofyse) van het scheenbeen, rond de aanhechting van de kniepees. Dit probleem wordt vaak gezien bij kinderen die veel aan sprong-sporten doen (vb. basketbal, volleybal).
 • Hoe herkennen?
  Pijn ter hoogte van de aanhechting van de kniepees aan het scheenbeen. De pijn verergert bij sporten of lopen en gaat beter na rust.
 • Hoe behandelen en voorkomen?
  Deze aandoening is echter goedaardig en zal, mits wat aanpassing van activiteitenniveau (vooral dan wat betreft de hoeveelheid sprongen), vaak zonder specifieke therapie voorbijgaan.


Sinding-Larsen-Johansson

 • Wat?
  De onderliggende reden van deze aandoening is hetzelfde als bij Osgood-Schlatter, alleen ontstaat de pijn hier aan het onderste deel van de knieschijf, daar waar de kniepees start. De behandeling is dezelfde als bij Osgood-Schlatter.
 • Hoe herkennen?
  Pijn ter hoogte van de oorsprong van de kniepees aan de knieschijf. De pijn verergert bij sporten of lopen en gaat beter na rust.
 • Hoe behandelen en voorkomen?
  Deze aandoening is echter goedaardig en zal, mits wat aanpassing van activiteitenniveau (vooral dan wat betreft de hoeveelheid sprongen), vaak zonder specifieke therapie voorbijgaan.

  

Vind een expert

 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Bastiaan Verstraete

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • BVBA Samcon

 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Julie Zels

 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Justine Stevens

 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • jana stevens

  Podoloog
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Carl De Crée

 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Cedric Arijs

  Cedric Arijs

  Sportpsycholoog
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Bruno D'Hulster

 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Windy Lycke

 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Joris De Win

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Katja Van Oostveldt

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Roben dedecker

 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Plessers

 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Marc Schiltz

 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Johan Roeykens

 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • michel herssens

  Cardioloog
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Kinesitherapeut
 • Luc Peeters

  Sportarts

Gerelateerde items

Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
Weerstandsband.png

Weerstandsbanden: waarvoor dienen ze?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
GF2Snow Week 6.png

Get Fit 2 Snow - Week 6

Sporter Artikel Snowboarden Skiën Blessurepreventie Training
Blessurepreventie
GF2Snow Week 5.png

Get Fit 2 Snow - Week 5

Sporter Artikel Snowboarden Skiën Blessurepreventie Training
Sluiten