Sportblessures bij kinderen in de puberteit fase - voor de groeipiek

Sportblessures bij kinderen in de puberteit fase - voor de groeipiek

Prof. Dr. Stijn Bogaerts is als staflid verbonden aan de dienst fysische geneeskunde en revalidatie van UZ Leuven. Hij is werkzaam te Pellenberg alsook op het Sportmedisch Adviescentrum (SMAC) op de campus van de faculteit bewegings- en revalidatiewetenschappen. Als sportarts verzorgt hij op het SMAC onder andere de medische begeleiding van verschillende topsportscholen (voetbal, volleybal, …) en is hij betrokken als team-arts bij volleybal-team Asterix Avo. In de zomercampagnes begeleidt hij onder andere nationale volleybal-ploegen Yellow Tigers en Red Dragons. Dit klinische werk combineert hij met wetenschappelijk onderzoek naar diagnostiek en behandeling van spier- en peesletsels, alsook revalidatie van courante sportblessures.
Sporter Artikel Blessurepreventie EHBO Blessurepreventie

De puberteit fase is van toepassing op kinderen die vlak voor of na een piek in hun groeiversnelling zitten en start gemiddeld vroeger bij meisjes dan bij jongens. Vanaf de puberteit zien we meer en meer prestatie gerichte trainingsvormen met meer intensiteit en fysieke belasting, wat meer risico op stress en overbelastingsletsels geeft ter hoogte van de groeischijven. 

Een kind beschouwen als een kleine volwassene is geen goed idee. Kinderen hebben zeer eigen fysiologische kenmerken, afhankelijk van de leeftijd. Vooral op niveau van het bot/kraakbeen komt dit duidelijk tot uiting. Dit beïnvloedt dan ook het risico op bepaalde blessures, zeker gezien het bot sneller groeit dan de omgevende weke delen.

Kinderen beschikken over

  • Dikker gewrichtskraakbeen en beenvlies
  • Epifyse: kwetsbaar voor schuifkrachten
  • Apofyse: kraakbeenplaat voor pees-aanhechting
  • Meer elastisch bot

Sportblessures bij kinderen

Aandachtspunten als trainer/ouder

Kinderen hebben een andere manier van pijn beleven dan volwassenen. Dit maakt het vaak moeilijker om in te schatten hoe ernstig een bepaald probleem is. De ouder zal dit vaak nog beter kunnen inschatten dan de trainer of arts, omdat hij/zij het kind beter kent. Enkele objectiveerbare aspecten als trainer kunnen bijvoorbeeld manken of een verandering in de intensiteit van spel-deelname zijn. Dit kan aanleiding geven tot verder navragen bij het kind. Hierbij kan een éénmalige bevraging via een pijnschaal soms weinig info opleveren, gezien een kind deze schalen soms relatief moeilijk kunnen inschatten. Een wekelijkse herhaling bij aanhoudende problemen kan dan soms wel een trend duiden, in de goede of minder goede richting.

Rode vlaggen

Bij kinderen, net als bij volwassenen, zijn er enkele medische tekens waar zeker rekening mee moet gehouden worden.

  • Zwelling van een gewricht = stop en verwijzing naar arts.
  • Rugpijn bij kinderen = steeds te onderzoeken, in tegenstelling tot volwassenen is rugpijn bij kinderen eerder weinig voorkomend.
  • Nachtelijke pijn = verdacht.
  • Pijn die onevenredig is met de intensiteit van inspanning
  • Accumulatie van pijn over verloop van dagen/weken.

Acte letsels 

Breuk ter hoogte van de metafyse

 • Wat?
  Door de aanwezigheid van een dikkere periostale laag (beenvlies) en meer elastisch bot, zullen de beenderen van kinderen eerder buigen dan breken. De klassieke benaming voor dit soort letsel is een “groenhoutfractuur”.
 • Hoe herkennen?
  Het kind zal na het trauma meestal van forse pijn klagen die vrij duidelijk af te lijnen is tot het bot of de botrand, vrij klassiek de onderarm. Dit dient steeds verder onderzocht te worden.

Fractuur metafyse   RX fractuur metafyse


Breuk ter hoogte van de epifyse

 • Wat?
  Dit soort letsels wordt een Salter-Harris type fractuur genoemd. Dit is een botbreuk die de groeischijf betreft. Gezien de betrokkenheid van de groeischijf, kan dit soort letsels, indien niet correct behandeld, blijvende groeistoornissen veroorzaken. Belangrijk om te weten is dat zelfs een negatieve radiografie niet 100% een fractuur uitsluit.
 • Hoe herkennen?
  Bij een duidelijk rotatie- of impacttrauma met hevige pijn op het bot e functieverlies, kan best toch uitgegaan worden van een Salter-Harris fractuur. Deze letsels komen vaak aan de enkel voor.

fractuur epifyse

Avulsiefractuur of afscheuringsbreuk

 • Wat?
  Dit soort letsels kan optreden ter hoogte van de aanhechtingen van ligamenten of (grote) pezen aan het bot. Een voorbeeld van een ligament-avulsie is een voorste kruisband-trauma bij kinderen waarbij dan eerder de aanhechting van het ligament op het scheenbeen wordt losgerukt, dan dat de kruisband zelf scheurt. De behandeling hiervan dient specialistisch bekeken te worden.
 • Hoe herkennen?
  Deze letsels treden vaak acuut op na een voorafgaand trauma. Het kind zal, zeker bij de pees-avulsies, vrij gelokaliseerd pijn aanwijzen ter hoogte van de gekwetste structuur.

 

Meest voorkomende overbelastingsletsels

Ziekte van Freiberg

 • Wat?
  Dit is een aandoening waarbij er in het uiteinde van het bot van het voorvoetbeentje een overbelasting ontstaat. Het bot van de tweede teen is het meest frequent aangedaan, de derde soms en de vierde heel uitzonderlijk. Het komt klassiek voor bij dansen, meer bepaald ballet.
 • Hoe herkennen?
  Hierbij klaagt het kind hoofdzakelijk over voorvoetpijn, vooral uitgelokt door herhaaldelijke tenenstand.
 • Hoe behandelen of voorkomen?
  Afhankelijk van het stadium waarin de diagnose gesteld wordt, kan de therapie verschillen. Dit kan gaan van beperkte relatieve rust, waarbij de uitlokkende beweging tijdelijk verminderd of vermeden wordt, tot soms steunzolen of eventueel zelfs chirurgie in ergere gevallen.

Little league elbow

 • Wat?
  Dit letsel wordt typisch gezien ter hoogte van de mediale (binnenkant) elleboog en betreft een overbelasting door overmatige trekkrachten (bijvoorbeeld bij baseball werpers, tennis, enz.).
 • Hoe herkennen?
  De pijn wordt  vrij plaatselijk aangegeven door het kind op de mediale elleboog en treedt meestal ook enkel op bij deze specifieke werpbeweging.
 • Hoe behandelen en voorkomen?
  De keuze van behandeling hangt af van de intensiteit van de klachten, de leeftijd, en eventuele geassocieerde letsels aan de achterzijde en laterale zijde van de elleboog. De klachten kunnen deels voorkomen worden door de belasting bij werpsporten slechts geleidelijk aan op te hogen tijdens de groei van het kind (bijvoorbeeld aantal worpen per training/wedstrijd strikt vastleggen en slechts per jaar verhogen).

Osteochondritis dissecans knie

 • Wat?
  Dit is een gewrichtsaandoening in de knie waarbij de doorbloeding van het bot en het overliggend kraakbeen ter hoogte van de ronde uiteinden van het bovenbeen in de knie aangetast is. In ernstige gevallen kan er een fragment kraakbeen samen met het eronder gelegen bot loskomen.Indien dit niet correct behandeld wordt, geeft dit een risico op vervroegde artrose.
 • Hoe herkennen?
  Klassieke kenmerken van deze diagnose zijn moeilijk te duiden kniepijn, verminderde intensiteit van spel-deelname, en soms ook zwelling. Die zwelling is echter niet altijd makkelijk zichtbaar.
 • Hoe behandelen en voorkomen?
  De therapie hangt af van de gradatie van de aandoening alsook de leeftijd van het kind. De behandeling kan conservatief of heelkundig zijn, maar alleszins dient specialistisch advies ingewonnen te worden.

Spondylolysis

 • Wat?
  Door overbelasting, voornamelijk met overstrekking van de rug (vb. bij gymnastiek of tennis-opslag) kan er een stressbreukje ontstaan in de wervelkolom met pijn tot gevolg.
 • Hoe herkennen?
  Het kind zal tijdens het sporten klagen van pijn in de lage rug, vooral aanwezig bij bepaalde overstrek-bewegingen.
 • Hoe behandelen en voorkomen?
  De behandeling hangt af van de gradatie en leeftijd van het kind, maar is meestal conservatief, al dan niet met een langere periode van relatieve rust (soms tot 3 maanden). Dit letsel wordt soms echter ook toevallig gezien, waarbij het breukje aanwezig is, maar zonder relatie met pijn, vooral dan op oudere leeftijd.

Ziekte van Scheuermann

 • Wat?
  Deze aandoening, die ook eerder pijnloos kan verlopen, vertoont zich door een overmatige kromming van de middenrug naar voren. Het letsel ontstaat door een overbelasting aan de voorzijde van de ruggenwervels.
 • Hoe herkennen?
  Kromming van de middenrug (bochel) die geleidelijk aan toeneemt, al dan niet gepaard met pijn.
 • Hoe behandelen en voorkomen?
  De therapie is meestal conservatief, met voldoende actieve maatregelen via kinesitherapie om de houdingsverandering tegen te gaan. In sommige gevallen wordt een brace gebruikt en uitzonderlijk is heelkunde aangewezen.

Epiphysiolyse

 • Wat?
  Bij deze aandoening ontstaat er geleidelijk aan een breuk in de epifyse van de heupkop, waardoor deze kan afglijden en de functie van het heupgewricht zal belemmeren. Dit is een ernstig letsel, aangezien door het afglijden de bloedsvoorziening in de heupkop in het gedrang kan komen.
 • Hoe herkennen?
  Er is vooral belastingsgebonden liespijn met soms ook een mankend gangpatroon.
 • Hoe behandelen en voorkomen?
  Dringend specialistisch advies dient ingewonnen te worden.

Osgood-Schlatter

 • Wat?
  Net zoals bij de ziekte van Sever betreft het hier een overmatige tractie op de groeischijf (apofyse) van het scheenbeen, rond de aanhechting van de kniepees. Dit probleem wordt vaak gezien bij kinderen die veel aan sprong-sporten doen (vb. basketbal, volleybal).
 • Hoe herkennen?
  Pijn ter hoogte van de aanhechting van de kniepees aan het scheenbeen. De pijn verergert bij sporten of lopen en gaat beter na rust.
 • Hoe behandelen en voorkomen?
  Deze aandoening is echter goedaardig en zal, mits wat aanpassing van activiteitenniveau (vooral dan wat betreft de hoeveelheid sprongen), vaak zonder specifieke therapie voorbijgaan.


Sinding-Larsen-Johansson

 • Wat?
  De onderliggende reden van deze aandoening is hetzelfde als bij Osgood-Schlatter, alleen ontstaat de pijn hier aan het onderste deel van de knieschijf, daar waar de kniepees start. De behandeling is dezelfde als bij Osgood-Schlatter.
 • Hoe herkennen?
  Pijn ter hoogte van de oorsprong van de kniepees aan de knieschijf. De pijn verergert bij sporten of lopen en gaat beter na rust.
 • Hoe behandelen en voorkomen?
  Deze aandoening is echter goedaardig en zal, mits wat aanpassing van activiteitenniveau (vooral dan wat betreft de hoeveelheid sprongen), vaak zonder specifieke therapie voorbijgaan.

  

Vind een expert

 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Bruno D'Hulster

 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

  Huisarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Plessers

 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Marc Schiltz

 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • BVBA Samcon

 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Justine Vandenbroeck

 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Eline Vandersteen
  Projectmedewerker blessurepreventie

  Eline Vandersteen

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Peter Verspeelt

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Trees Dooms

 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Renaat Huysmans

  Huisarts, Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • Joke De Prest
  Coördinator project & partnerships

  Joke De Prest

  Bewegingswetenschapper
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Jempi Wilssens

 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Ann Gillis

 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Vincent Metsers

  Sportarts
 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Sandra Lievrouw
  Algemeen & Projectmanager blessurepreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Yente Antonissen

  Bewegingswetenschapper
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut

Gerelateerde items

Blessurepreventie
enkelverzwikking

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
Weerstandsband.png

Weerstandsbanden: waarvoor dienen ze?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
GF2Snow Week 6.png

Get Fit 2 Snow - Week 6

Sporter Artikel Snowboarden Skiën Blessurepreventie Training Blessurepreventie Training
Sluiten