Sportblessures bij kinderen in de puberteit fase - na de groeipiek

Sportblessures bij kinderen in de puberteit fase - na de groeipiek

Prof. Dr. Stijn Bogaerts is als staflid verbonden aan de dienst fysische geneeskunde en revalidatie van UZ Leuven. Hij is werkzaam te Pellenberg alsook op het Sportmedisch Adviescentrum (SMAC) op de campus van de faculteit bewegings- en revalidatiewetenschappen. Als sportarts verzorgt hij op het SMAC onder andere de medische begeleiding van verschillende topsportscholen (voetbal, volleybal, …) en is hij betrokken als team-arts bij volleybal-team Asterix Avo. In de zomercampagnes begeleidt hij onder andere nationale volleybal-ploegen Yellow Tigers en Red Dragons. Dit klinische werk combineert hij met wetenschappelijk onderzoek naar diagnostiek en behandeling van spier- en peesletsels, alsook revalidatie van courante sportblessures.
Sporter Artikel Blessurepreventie

De puberteit fase is in van toepassing op kinderen die vlak voor of na een piek in hun groeiversnelling zitten en start gemiddeld vroeger bij meisjes dan bij jongens. Vanaf de tweede puberteitsfase (na de groeipiek) zien we meer en meer prestatiegerichte trainingsvormen met meer intensiteit en fysieke belasting wat een grote belasting op het beender-pees-spierstelsel veroorzaakt en veelal de start van de eerste pees-spier blessures of groei-overbelasting blessures kan zijn.

Een kind beschouwen als een kleine volwassene is geen goed idee. Kinderen hebben zeer eigen fysiologische kenmerken, afhankelijk van de leeftijd. Vooral op niveau van het bot/kraakbeen komt dit duidelijk tot uiting. Dit beïnvloedt dan ook het risico op bepaalde blessures, zeker gezien het bot sneller groeit dan de omgevende weke delen.

Kinderen beschikken over

  • Dikker gewrichtskraakbeen en beenvlies
  • Epifyse: kwetsbaar voor schuifkrachten
  • Apofyse: kraakbeenplaat voor pees-aanhechting
  • Meer elastisch bot

Sportblessures bij kinderen

Aandachtspunten als trainer/ouder

Kinderen hebben een andere manier van pijn beleven dan volwassenen. Dit maakt het vaak moeilijker om in te schatten hoe ernstig een bepaald probleem is. De ouder zal dit vaak nog beter kunnen inschatten dan de trainer of arts, omdat hij/zij het kind beter kent. Enkele objectiveerbare aspecten als trainer kunnen bijvoorbeeld manken of een verandering in de intensiteit van spel-deelname zijn. Dit kan aanleiding geven tot verder navragen bij het kind. Hierbij kan een éénmalige bevraging via een pijnschaal soms weinig info opleveren, gezien een kind deze schalen soms relatief moeilijk kunnen inschatten. Een wekelijkse herhaling bij aanhoudende problemen kan dan soms wel een trend duiden, in de goede of minder goede richting.

Rode vlaggen

Bij kinderen, net als bij volwassenen, zijn er enkele medische tekens waar zeker rekening mee moet gehouden worden.

  • Zwelling van een gewricht = stop en verwijzing naar arts.
  • Rugpijn bij kinderen = steeds te onderzoeken, in tegenstelling tot volwassenen is rugpijn bij kinderen eerder weinig voorkomend.
  • Nachtelijke pijn = verdacht.
  • Pijn die onevenredig is met de intensiteit van inspanning
  • Accumulatie van pijn over verloop van dagen/weken.

Acte letsels 

Avulsiefractuur of afscheuringsbreuk

 • Wat?
  Dit soort letsels kan optreden ter hoogte van de aanhechtingen van ligamenten of (grote) pezen aan het bot. Een voorbeeld van een ligament-avulsie is een voorste kruisband-trauma bij kinderen waarbij dan eerder de aanhechting van het ligament op het scheenbeen wordt losgerukt, dan dat de kruisband zelf scheurt. De behandeling hiervan dient specialistisch bekeken te worden.
 • Hoe herkennen?
  Deze letsels treden vaak acuut op na een voorafgaand trauma. Het kind zal, zeker bij de pees-avulsies, vrij gelokaliseerd pijn aanwijzen ter hoogte van de gekwetste structuur.

 

Meest voorkomende overbelastingsletsels

Apophysitis rond de heup

 • Wat?
  Rond de heup zijn er veel spier-pees-eenheden die zich vasthechten op verschillende locaties. Als deze aanhechtingen overbelast raken kan er pijn ontstaan.
 • Hoe herkennen?
  In grote lijnen betreft het dezelfde spieren als bij de acute avulsiefracturen (sartoriuspees, rectus femorispees, hamstringpees en iliopsoaspees). Alleen zal er bij deze problematiek geen acuut trauma zijn, maar eerder een geleidelijke toename van klachten over verloop van tijd.
 • Hoe behandelen en voorkomen?
  Bij deze overbelastingen kan wat aanpassingen van activiteiten, bijvoorbeeld enkele trainingen of wedstrijden overslaan, al voldoende zijn om de klachten onder controle te krijgen.

Vind een expert

 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bruno D'Hulster

 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Joris De Win

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Katja Van Oostveldt

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Willy Coosemans

 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Ann Gillis

 • Justine Stevens

 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Carl De Crée

 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Kinesitherapeut
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Wouter Eraly

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Windy Lycke

 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Julie Zels

 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • jana stevens

  Podoloog
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Roben dedecker

 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Marc Schiltz

 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Lander Dewitte

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Peter Plessers

 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jempi Wilssens

 • Johan Roeykens

 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Cedric Arijs

  Cedric Arijs

  Sportpsycholoog

Gerelateerde items

Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
Weerstandsband.png

Weerstandsbanden: waarvoor dienen ze?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
GF2Snow Week 6.png

Get Fit 2 Snow - Week 6

Sporter Artikel Snowboarden Skiën Blessurepreventie Training
Blessurepreventie
GF2Snow Week 5.png

Get Fit 2 Snow - Week 5

Sporter Artikel Snowboarden Skiën Blessurepreventie Training
Sluiten