Sportblessures bij kinderen in de prepuberteit fase

Sportblessures bij kinderen in de prepuberteit fase

Prof. Dr. Stijn Bogaerts is als staflid verbonden aan de dienst fysische geneeskunde en revalidatie van UZ Leuven. Hij is werkzaam te Pellenberg alsook op het Sportmedisch Adviescentrum (SMAC) op de campus van de faculteit bewegings- en revalidatiewetenschappen. Als sportarts verzorgt hij op het SMAC onder andere de medische begeleiding van verschillende topsportscholen (voetbal, volleybal, …) en is hij betrokken als team-arts bij volleybal-team Asterix Avo. In de zomercampagnes begeleidt hij onder andere nationale volleybal-ploegen Yellow Tigers en Red Dragons. Dit klinische werk combineert hij met wetenschappelijk onderzoek naar diagnostiek en behandeling van spier- en peesletsels, alsook revalidatie van courante sportblessures.
Sporter Artikel Blessurepreventie Blessurepreventie

De prepuberteit fase is van toepassing op kinderen voor de start van de groeiversnelling. Gemiddeld gezien zijn dit kinderen jonger dan 12 jaar.
Sportblessures in de prepuberteitsfase zijn veelal aspecifiek en kunnen acuut ontstaan of een gevolg zijn van overbelasting. Indien een blessure plaats vindt, dan is deze meestal ter hoogte van het beenderstelsel. Letsels ter hoogte van de ligamenten en spieren zijn eerder zeldzaam, net als blessures ter hoogte van de wervelkolom en het hoofd.

Een kind beschouwen als een kleine volwassene is geen goed idee. Kinderen hebben zeer eigen fysiologische kenmerken, afhankelijk van de leeftijd. Vooral op niveau van het bot/kraakbeen komt dit duidelijk tot uiting. Dit beïnvloedt dan ook het risico op bepaalde blessures, zeker gezien het bot sneller groeit dan de omgevende weke delen.

Kinderen beschikken over

  • Dikker gewrichtskraakbeen en beenvlies
  • Epifyse: kwetsbaar voor schuifkrachten
  • Apofyse: kraakbeenplaat voor pees-aanhechting
  • Meer elastisch bot

Sportblessures bij kinderen

Aandachtspunten als trainer/ouder

Kinderen hebben een andere manier van pijn beleven dan volwassenen. Dit maakt het vaak moeilijker om in te schatten hoe ernstig een bepaald probleem is. De ouder zal dit vaak nog beter kunnen inschatten dan de trainer of arts, omdat hij/zij het kind beter kent. Enkele objectiveerbare aspecten als trainer kunnen bijvoorbeeld manken of een verandering in de intensiteit van spel-deelname zijn. Dit kan aanleiding geven tot verder navragen bij het kind. Hierbij kan een éénmalige bevraging via een pijnschaal soms weinig info opleveren, gezien een kind deze schalen soms relatief moeilijk kunnen inschatten. Een wekelijkse herhaling bij aanhoudende problemen kan dan soms wel een trend duiden, in de goede of minder goede richting.

Rode vlaggen

Bij kinderen, net als bij volwassenen, zijn er enkele medische tekens waar zeker rekening mee moet gehouden worden.

  • Zwelling van een gewricht = stop en verwijzing naar arts.
  • Rugpijn bij kinderen = steeds te onderzoeken, in tegenstelling tot volwassenen is rugpijn bij kinderen eerder weinig voorkomend.
  • Nachtelijke pijn = verdacht.
  • Pijn die onevenredig is met de intensiteit van inspanning
  • Accumulatie van pijn over verloop van dagen/weken.

Acte letsels 

Breuk ter hoogte van de metafyse

 • Wat?
  Door de aanwezigheid van een dikkere periostale laag (beenvlies) en meer elastisch bot, zullen de beenderen van kinderen eerder buigen dan breken. De klassieke benaming voor dit soort letsel is een “groenhoutfractuur”.
 • Hoe herkennen?
  Het kind zal na het trauma meestal van forse pijn klagen die vrij duidelijk af te lijnen is tot het bot of de botrand, vrij klassiek de onderarm. Dit dient steeds verder onderzocht te worden.

Fractuur metafyse   RX fractuur metafyse


Breuk ter hoogte van de epifyse

 • Wat?
  Dit soort letsels wordt een Salter-Harris type fractuur genoemd. Dit is een botbreuk die de groeischijf betreft. Gezien de betrokkenheid van de groeischijf, kan dit soort letsels, indien niet correct behandeld, blijvende groeistoornissen veroorzaken. Belangrijk om te weten is dat zelfs een negatieve radiografie niet 100% een fractuur uitsluit.
 • Hoe herkennen?
  Bij een duidelijk rotatie- of impacttrauma met hevige pijn op het bot e functieverlies, kan best toch uitgegaan worden van een Salter-Harris fractuur. Deze letsels komen vaak aan de enkel voor.

Fractuur epifyse

 

Meest voorkomende overbelastingsletsels

Ziekte van Panner

 • Wat?
  Dit is een goedaardige aandoening waarbij er een overbelasting is in de ganse epifyse van de elleboog. Het belangrijkste onderscheid dient gemaakt te worden met een osteochondritis dissecans (zie lager), die klassiek eerder bij adolescenten voorkomt. De ziekte van Panner evolueert echter vaak gunstig met wat relatieve rust en vereist zelden meer specifieke therapie.
 • Hoe herkennen?
  Het kind zal klagen van pijn en stijfheid in de elleboog-regio.
 • Hoe behandelen of voorkomen?
  Vooral impact-belasting dient tijdelijk gereduceerd te worden, zoals bijvoorbeeld handenstand bij gymnastiek.

Ziekte van Kohler

 • Wat?
  Dit letsel wordt gezien bij jonge kinderen, soms zelfs al vanaf 2 jaar oud, waarbij er een overbelasting is in het os naviculare (bot aan de binnenzijde van de voetboog).
 • Hoe herkennen?
  Het kind zal meestal klagen over een vage pijn aan de binnenzijde van de voet.
 • Hoe behandelen of voorkomen?
  Dit wordt best verder nagekeken door een specialist om de correcte therapie in te stellen.

Ziekte van Perthes

 • Wat?
  Dit is een aandoening van de heupkop waarbij door een slechte doorbloeding een tijdelijke necrose (afsterven) ontstaat. Gezien het risico op vervroegde artrose indien niet correct behandeld, moet dit zeer grondig nagekeken worden.
 • Hoe herkennen?
  Het kind zal vaak eerder over een doffe pijn in de liesregio klagen, maar het valt soms wel op dat er een mankend gangpatroon is.
 • Hoe behandelen of voorkomen?
  De therapie hangt af van de gradatie van de diagnose en leeftijd van het kind.

Ziekte van Sever

 • Wat?
  Door een overmatige tractie op de groeischijf (apofyse) van de hiel ontstaat deze problematiek vooral in een periode van snelle groei. Samen met Osgood-Schlatter is dit één van de meest frequente problemen bij sportende kinderen. Deze aandoening is echter goedaardig en zal, mits wat aanpassing van activiteitenniveau, vaak zonder specifieke therapie voorbijgaan.
 • Hoe herkennen?
  Het kind klaagt gewoonlijk over pijn en gevoeligheid aan de achterkant of onderkant van de hiel bij het lopen, en de hiel doet pijn als hij aangeraakt wordt.
 • Hoe behandelen of voorkomen?
  Vooral spring- en loop-activiteiten dienen soms wat teruggeschroefd te worden qua intensiteit. Een klein inlegzooltje kan symptomatisch wat verbetering geven.

Vind een expert

 • Johan Wens

  Huisarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist, Bewegingsdeskundige, Andere
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Maaike Polspoel

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Peter Plessers

 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • An Konings

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Jempi Wilssens

 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Willy Coosemans

 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • BVBA Samcon

 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Raf Coremans

  Huisarts, Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Roel Jacobs

  Roel Jacobs

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Karl Brack

  Andere arts-specialist
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Marc Schiltz

Gerelateerde items

Sportgeneeskunde
Doping

Cardiovasculaire risico's van prestatie bevorderende middelen en dopinggebruik

Sporter Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Training
Apneu

Apneutraining: Acute en chronische effecten op inspanningstolerantie

Sporter Artikel Training Training
Blessurepreventie
enkelverzwikking

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Sluiten