Oververmoeidheid en overtraining

Oververmoeidheid en overtraining

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Sportorganisatie Artikel Blessurepreventie

Een van de belangrijkste gevaren die sport kan meebrengen is overtraining en oververmoeidheid. Veel sporters gaan te hard of te snel en weten te weinig van hun lichaam en de manier waarop dat op belasting reageert. Beginners zijn vaak te enthousiast of ongeduldig, maar ook geoefende sporters trappen soms in de val van de oververmoeidheid doordat ze almaar beter willen worden, hun grenzen te ver oprekken en te weinig rusten.

Oververmoeidheid kan het gevolg zijn van overtraining, een trainingsfout waarbij de sporter te lang, te hard of te vaak traint in verhouding tot zijn fitheid of de rust die hij neemt. Vaak zijn slechtere prestaties het enige waar een overtraind sporter over klaagt. Soms wordt de diagnose ‘overtrainingssyndroom’ pas na lang vragen en praten gesteld. Snelle herkenning van oververmoeidheid of overtraining is nochtans belangrijk, vermits je minstens evenveel – en soms veel meer – tijd nodig hebt te herstellen als de periode dat je oververmoeid bent geweest.

Soorten overtraining

Er zijn verschillende soorten en gradaties van overtraining:

  • Musculaire overbelasting: plaatselijke vermoeidheid en stijfheid na een oefening die te veel vergt van bepaalde spieren. Beginners herkennen zeker de stramme beenspieren na hun eerste jogging.
  • Oververmoeidheid: vermoeidheid die 4 à 5 dagen duurt. De sporter heeft weinig puf. Het is belangrijk te rusten of heel rustig te trainen, anders riskeer je de volgende fase: het overtrainingssyndroom.
  • Overtrainingssyndroom: chronische oververmoeidheid die gepaard gaat met een daling van het prestatievermogen, en soms ook lichamelijke of geestelijke problemen. Dit syndroom kan weken tot maanden aanhouden.

 

Vormen en symptomen van het overtrainings-syndroom

Het overtrainingssyndroom kan op zijn beurt in twee vormen worden onderverdeeld:

 • de sympatische vorm (Basedow-vorm)
 • de parasympatische vorm (Addison-vorm)


Deze termen verwijzen naar de verschillende delen van het autonome zenuwstelsel, dat een groot aantal onbewust plaatsvindende functies regelt:

 • Het (ortho)sympatische deel draagt ertoe bij dat het lichaam zich kan inspannen en bereidt je voor op de vecht-of-vluchtreactie.
 • Het parasympathische deel van het autonome zenuwstelsel zorgt voor een toestand van rust, waarin het lichaam weefsels kan opbouwen en herstellen.


Sympatische overtraining is relatief eenvoudig te herkennen aan een of meer van de volgende symptomen:

 • klachten over slechtere prestaties
 • verhoogde ochtendpols
 • verminderde eetlust en gewichtsverlies
 • abnormale vermoeidheid, zowel in rust als tijdens oefening
 • trager herstel na training
 • hoofdpijn
 • slaapproblemen
 • prikkelbaarheid
 • geen zin om te trainen
 • verhoogde bloeddruk in rust
 • vertraagde daling van de hartfrequentie na inspanning
 • orthostatische hypotensie: een plotse bloeddrukdaling bij het opstaan
 • spierstijfheid
 • verhoogd risico op blessures en infecties

De parasympatische vorm van het overtrainingssyndroom is moeilijker te herkennen omdat de symptomen minder alarmerend zijn. Vaak wordt deze vorm pas na maanden sukkelen duidelijk. Mogelijke tekens zijn:

 • snel moe worden
 • lage rustpols (wat de meeste atleten en trainers positief vinden, ten onrechte is dit geval)
 • snelle daling van de hartslag na een inspanning (wat meestal ook als een goed teken wordt begrepen)
 • meer behoefte aan slaap
 • lusteloosheid

Parasympathische overtraining wordt soms voorafgegaan worden door een korte periode van het sympatische overtrainingssyndroom. De parasympatische vorm komt meer voor bij duursporters, terwijl de sympatische eerder bij explosieve sporten zou optreden. Beide vormen zijn heel nadelig voor je sportieve prestaties en je motivatie, en verhogen het risico op blessures aanzienlijk.

 

​Oververmoeidheid voorkomen

Oververmoeidheid kun je voorkomen door deze tips te volgen:

  • informeer je over deze kwestie
  • zorg dat je genoeg nachtrust krijgt
  • eet gezond
  • train volgens een uitgebalanceerd schema dat je inspanningen geleidelijk opbouwt
  • hou een trainingsboekje bij met gewicht, rustpols, algemene gezondheid, de soort training en je gevoel bij elke training
  • train nooit meer dan 10 procent per week harder of langer
  • wissel intensieve training af met minder intensieve uithoudingstraining
  • train niet als je nog moe bent van de vorige training
  • train niet als je koorts hebt of ziek bent
  • rust na een ziekteperiode evenveel dagen als het aantal dagen dat je ziek bent geweest of koorts had
  • behandel lokale infecties zoals een tandabces of een geïnfecteerde wond onmiddellijk

 

Wat kun je zelf doen?

Musculaire overbelasting en beginnende oververmoeidheid kun je oplossen met drie tot vijf dagen rust of heel rustige training. Daarna moet de oververmoeidheid verdwenen zijn. Is dat niet het geval en blijf je normaal trainen, dan riskeer je het oververmoeidheidssyndroom en kan de revalidatie maanden duren.

Je ochtendpols meten kan nuttig zijn. Je doet dat het best ’s ochtends in bed. Een verschil van 10 polsslagen per minuut meer of minder dan de vorige dagen kan op overtraining wijzen. Wijkt je ochtendpols af of houdt abnormale vermoeidheid langer dan week aan, ga dan naar je huis- of sportarts.

 

Wat kan een arts doen?

 • Andere mogelijke oorzaken van vermoeidheid en slechtere sportprestaties uitsluiten, zoals een infectie (longontsteking, mononucleose, tropische ziekte, myocarditis ...), een chronische ziekte of een voedingsfout (te weinig calorieën of koolhydraten).
 • Bloed afnemen. Uit een bloedafname kan blijken of bepaalde waarden verstoord zijn: hemoglobine, hematocriet, aantal rode bloedcellen, spierenzymen (CK), ureum, creatinine …
 • Je onderwerpen aan een inspanningstest met lactaatbepaling. Zo’n test kan verschuivingen aan het licht brengen die op overtraining wijzen.
 • Je trainingsdagboek analyseren, als je dat heeft bijgehouden. Zo kan de arts eventuele trainingsfouten op het spoor te komen.
 • Advies geven om de duur, intensiteit of frequentie van de trainingen – of al die parameters samen – te verlagen, desnoods tot volledige rust. In geval van het overtrainingssyndroom zijn soms weken of maanden rust nodig.

Vind een expert

 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Charlotte Hoeman

  Diëtist
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Windy Lycke

 • michel herssens

  Cardioloog
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Justine Stevens

 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Erik Van Lierde

 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Roben dedecker

 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Johan Roeykens

 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Julie Zels

 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

  Huisarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Bruno D'Hulster

 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Marc Schiltz

 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Carl De Crée

 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Karel Pardaens

Gerelateerde items

Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
Weerstandsband.png

Weerstandsbanden: waarvoor dienen ze?

Sporter Artikel Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
GF2Snow Week 6.png

Get Fit 2 Snow - Week 6

Sporter Artikel Snowboarden Skiën Training Blessurepreventie Training
Blessurepreventie
GF2Snow Week 5.png

Get Fit 2 Snow - Week 5

Sporter Artikel Snowboarden Skiën Training Blessurepreventie Training
Sluiten