Oververmoeidheid en overtraining

Oververmoeidheid en overtraining

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Sportorganisatie Artikel Blessurepreventie

Een van de belangrijkste gevaren die sport kan meebrengen is overtraining en oververmoeidheid. Veel sporters gaan te hard of te snel en weten te weinig van hun lichaam en de manier waarop dat op belasting reageert. Beginners zijn vaak te enthousiast of ongeduldig, maar ook geoefende sporters trappen soms in de val van de oververmoeidheid doordat ze almaar beter willen worden, hun grenzen te ver oprekken en te weinig rusten.

Oververmoeidheid kan het gevolg zijn van overtraining, een trainingsfout waarbij de sporter te lang, te hard of te vaak traint in verhouding tot zijn fitheid of de rust die hij neemt. Vaak zijn slechtere prestaties het enige waar een overtraind sporter over klaagt. Soms wordt de diagnose ‘overtrainingssyndroom’ pas na lang vragen en praten gesteld. Snelle herkenning van oververmoeidheid of overtraining is nochtans belangrijk, vermits je minstens evenveel – en soms veel meer – tijd nodig hebt te herstellen als de periode dat je oververmoeid bent geweest.

Soorten overtraining

Er zijn verschillende soorten en gradaties van overtraining:

  • Musculaire overbelasting: plaatselijke vermoeidheid en stijfheid na een oefening die te veel vergt van bepaalde spieren. Beginners herkennen zeker de stramme beenspieren na hun eerste jogging.
  • Oververmoeidheid: vermoeidheid die 4 à 5 dagen duurt. De sporter heeft weinig puf. Het is belangrijk te rusten of heel rustig te trainen, anders riskeer je de volgende fase: het overtrainingssyndroom.
  • Overtrainingssyndroom: chronische oververmoeidheid die gepaard gaat met een daling van het prestatievermogen, en soms ook lichamelijke of geestelijke problemen. Dit syndroom kan weken tot maanden aanhouden.

 

Vormen en symptomen van het overtrainings-syndroom

Het overtrainingssyndroom kan op zijn beurt in twee vormen worden onderverdeeld:

 • de sympatische vorm (Basedow-vorm)
 • de parasympatische vorm (Addison-vorm)


Deze termen verwijzen naar de verschillende delen van het autonome zenuwstelsel, dat een groot aantal onbewust plaatsvindende functies regelt:

 • Het (ortho)sympatische deel draagt ertoe bij dat het lichaam zich kan inspannen en bereidt je voor op de vecht-of-vluchtreactie.
 • Het parasympathische deel van het autonome zenuwstelsel zorgt voor een toestand van rust, waarin het lichaam weefsels kan opbouwen en herstellen.


Sympatische overtraining is relatief eenvoudig te herkennen aan een of meer van de volgende symptomen:

 • klachten over slechtere prestaties
 • verhoogde ochtendpols
 • verminderde eetlust en gewichtsverlies
 • abnormale vermoeidheid, zowel in rust als tijdens oefening
 • trager herstel na training
 • hoofdpijn
 • slaapproblemen
 • prikkelbaarheid
 • geen zin om te trainen
 • verhoogde bloeddruk in rust
 • vertraagde daling van de hartfrequentie na inspanning
 • orthostatische hypotensie: een plotse bloeddrukdaling bij het opstaan
 • spierstijfheid
 • verhoogd risico op blessures en infecties

De parasympatische vorm van het overtrainingssyndroom is moeilijker te herkennen omdat de symptomen minder alarmerend zijn. Vaak wordt deze vorm pas na maanden sukkelen duidelijk. Mogelijke tekens zijn:

 • snel moe worden
 • lage rustpols (wat de meeste atleten en trainers positief vinden, ten onrechte is dit geval)
 • snelle daling van de hartslag na een inspanning (wat meestal ook als een goed teken wordt begrepen)
 • meer behoefte aan slaap
 • lusteloosheid

Parasympathische overtraining wordt soms voorafgegaan worden door een korte periode van het sympatische overtrainingssyndroom. De parasympatische vorm komt meer voor bij duursporters, terwijl de sympatische eerder bij explosieve sporten zou optreden. Beide vormen zijn heel nadelig voor je sportieve prestaties en je motivatie, en verhogen het risico op blessures aanzienlijk.

 

​Oververmoeidheid voorkomen

Oververmoeidheid kun je voorkomen door deze tips te volgen:

  • informeer je over deze kwestie
  • zorg dat je genoeg nachtrust krijgt
  • eet gezond
  • train volgens een uitgebalanceerd schema dat je inspanningen geleidelijk opbouwt
  • hou een trainingsboekje bij met gewicht, rustpols, algemene gezondheid, de soort training en je gevoel bij elke training
  • train nooit meer dan 10 procent per week harder of langer
  • wissel intensieve training af met minder intensieve uithoudingstraining
  • train niet als je nog moe bent van de vorige training
  • train niet als je koorts hebt of ziek bent
  • rust na een ziekteperiode evenveel dagen als het aantal dagen dat je ziek bent geweest of koorts had
  • behandel lokale infecties zoals een tandabces of een geïnfecteerde wond onmiddellijk

 

Wat kun je zelf doen?

Musculaire overbelasting en beginnende oververmoeidheid kun je oplossen met drie tot vijf dagen rust of heel rustige training. Daarna moet de oververmoeidheid verdwenen zijn. Is dat niet het geval en blijf je normaal trainen, dan riskeer je het oververmoeidheidssyndroom en kan de revalidatie maanden duren.

Je ochtendpols meten kan nuttig zijn. Je doet dat het best ’s ochtends in bed. Een verschil van 10 polsslagen per minuut meer of minder dan de vorige dagen kan op overtraining wijzen. Wijkt je ochtendpols af of houdt abnormale vermoeidheid langer dan week aan, ga dan naar je huis- of sportarts.

 

Wat kan een arts doen?

 • Andere mogelijke oorzaken van vermoeidheid en slechtere sportprestaties uitsluiten, zoals een infectie (longontsteking, mononucleose, tropische ziekte, myocarditis ...), een chronische ziekte of een voedingsfout (te weinig calorieën of koolhydraten).
 • Bloed afnemen. Uit een bloedafname kan blijken of bepaalde waarden verstoord zijn: hemoglobine, hematocriet, aantal rode bloedcellen, spierenzymen (CK), ureum, creatinine …
 • Je onderwerpen aan een inspanningstest met lactaatbepaling. Zo’n test kan verschuivingen aan het licht brengen die op overtraining wijzen.
 • Je trainingsdagboek analyseren, als je dat heeft bijgehouden. Zo kan de arts eventuele trainingsfouten op het spoor te komen.
 • Advies geven om de duur, intensiteit of frequentie van de trainingen – of al die parameters samen – te verlagen, desnoods tot volledige rust. In geval van het overtrainingssyndroom zijn soms weken of maanden rust nodig.

Vind een expert

 • Veerle Palmers

  Podoloog
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Lianne De Mey

  1&2
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Anneleen Geerts

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Danny Grimonpont

  Kinesitherapeut
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Kathy Velle

  Podoloog
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Maryam Shahabpour

  Radioloog
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Glenn Van Laer

  Kinesitherapeut
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Joris De Win

  Sportarts
 • Olivier Verborgt

  Orthopedisch chirurg
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Mike Kamphuys

  Trainer
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Erik Van Lierde

 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Ine Schops

  Osteopaat
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Lander Dewitte

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Dominique Devriese

  Kinesitherapeut
 • Bastiaan Verstraete

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Thomas Van de Moortel

  Kinesitherapeut
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Jan Mathieu

  Sportarts
 • Windy Lycke

 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Petra Bruggeman

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Ingrid Willems

  Podoloog
 • An Konings

  Sportarts
 • Jo Verstuyft

  Apotheker
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Gustaaf Van Mechelen

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Carl De Crée

 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Staf Moyson

  Sportkinesitherapeut
 • Cathy Kuppens

  Cardioloog
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Guy De Lendtdecker

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • BV Dokter Simon Verdonck

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Raf De Bruyn

  Sportarts
 • Herman Colpin

  Huisarts
 • Simon Derycke

  Sportarts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Benedicte Baelde

  Kinesitherapeut
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Kathleen Merckaert

  Sportarts
 • Marc Schiltz

  2&3
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Rik Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Jempi Wilssens

 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • David Vander Elst

  Sportkinesitherapeut
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Jan De Decker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Karel Pardaens

  11&17&21
 • Sara Van Bostraeten

 • Sofie Rummens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • André Dewit

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Dominique Slock

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Erik Witvrouw

  Sportkinesitherapeut
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Julie Zels

 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Tom Decorte

  Kinesitherapeut
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Ward Thorrez

  Kinesitherapeut
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Frank Wezenbeek

  Kinesitherapeut
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Kristiaan Vandenecker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ilse Cupers

  1&2
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Roben dedecker

 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Tijl Bertels

  Sportdiëtist
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Roeykens

 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Axel Decraene

  Sportarts
 • Geert Vileyn

  Huisarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Thomas Luyckx

  Orthopedisch chirurg
 • Trees Dooms

 • Peter Plessers

 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Steven Van Raemdonck

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Geert Potloot

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Kris Vandecasteele

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Anne Mertens

  Huisarts
 • André Ausloos

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Marc Geenen
  Communicatiemanager

  Marc Geenen

 • Justine Stevens

 • BVBA Samcon

 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Wouter Peters

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts

Gerelateerde items

Blessurepreventie
Hoe kunnen voeding en levensstijl de kwaliteit van je spieren en pezen beïnvloeden_.png

Hoe kunnen voeding en levensstijl de kwaliteit van je pezen en spieren beïnvloeden?

Sporter Artikel Blessurepreventie Voeding
Blessurepreventie
Blogpost PS Lander Vansteene

Hoe beleef je de Paralympische Spelen als sportkinesitherapeut en manusje van alles

Sporter Sportprofessional Blog Blessurepreventie
Beleid
Post Covid.png

En dan nu terug naar een normale sportbeoefening?

Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Artikel Beleid Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
NAQI_2018_cycling_NL.jpg

Management van traumatische huidwonden bij beroepswegrenners

Sportprofessional Artikel Fietsen Blessurepreventie Sportgeneeskunde
Sluiten