Oververmoeidheid en overtraining

Oververmoeidheid en overtraining

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Sportorganisatie Artikel Blessurepreventie

Een van de belangrijkste gevaren die sport kan meebrengen is overtraining en oververmoeidheid. Veel sporters gaan te hard of te snel en weten te weinig van hun lichaam en de manier waarop dat op belasting reageert. Beginners zijn vaak te enthousiast of ongeduldig, maar ook geoefende sporters trappen soms in de val van de oververmoeidheid doordat ze almaar beter willen worden, hun grenzen te ver oprekken en te weinig rusten.

Oververmoeidheid kan het gevolg zijn van overtraining, een trainingsfout waarbij de sporter te lang, te hard of te vaak traint in verhouding tot zijn fitheid of de rust die hij neemt. Vaak zijn slechtere prestaties het enige waar een overtraind sporter over klaagt. Soms wordt de diagnose ‘overtrainingssyndroom’ pas na lang vragen en praten gesteld. Snelle herkenning van oververmoeidheid of overtraining is nochtans belangrijk, vermits je minstens evenveel – en soms veel meer – tijd nodig hebt te herstellen als de periode dat je oververmoeid bent geweest.

Soorten overtraining

Er zijn verschillende soorten en gradaties van overtraining:

  • Musculaire overbelasting: plaatselijke vermoeidheid en stijfheid na een oefening die te veel vergt van bepaalde spieren. Beginners herkennen zeker de stramme beenspieren na hun eerste jogging.
  • Oververmoeidheid: vermoeidheid die 4 à 5 dagen duurt. De sporter heeft weinig puf. Het is belangrijk te rusten of heel rustig te trainen, anders riskeer je de volgende fase: het overtrainingssyndroom.
  • Overtrainingssyndroom: chronische oververmoeidheid die gepaard gaat met een daling van het prestatievermogen, en soms ook lichamelijke of geestelijke problemen. Dit syndroom kan weken tot maanden aanhouden.

 

Vormen en symptomen van het overtrainings-syndroom

Het overtrainingssyndroom kan op zijn beurt in twee vormen worden onderverdeeld:

 • de sympatische vorm (Basedow-vorm)
 • de parasympatische vorm (Addison-vorm)


Deze termen verwijzen naar de verschillende delen van het autonome zenuwstelsel, dat een groot aantal onbewust plaatsvindende functies regelt:

 • Het (ortho)sympatische deel draagt ertoe bij dat het lichaam zich kan inspannen en bereidt je voor op de vecht-of-vluchtreactie.
 • Het parasympathische deel van het autonome zenuwstelsel zorgt voor een toestand van rust, waarin het lichaam weefsels kan opbouwen en herstellen.


Sympatische overtraining is relatief eenvoudig te herkennen aan een of meer van de volgende symptomen:

 • klachten over slechtere prestaties
 • verhoogde ochtendpols
 • verminderde eetlust en gewichtsverlies
 • abnormale vermoeidheid, zowel in rust als tijdens oefening
 • trager herstel na training
 • hoofdpijn
 • slaapproblemen
 • prikkelbaarheid
 • geen zin om te trainen
 • verhoogde bloeddruk in rust
 • vertraagde daling van de hartfrequentie na inspanning
 • orthostatische hypotensie: een plotse bloeddrukdaling bij het opstaan
 • spierstijfheid
 • verhoogd risico op blessures en infecties

De parasympatische vorm van het overtrainingssyndroom is moeilijker te herkennen omdat de symptomen minder alarmerend zijn. Vaak wordt deze vorm pas na maanden sukkelen duidelijk. Mogelijke tekens zijn:

 • snel moe worden
 • lage rustpols (wat de meeste atleten en trainers positief vinden, ten onrechte is dit geval)
 • snelle daling van de hartslag na een inspanning (wat meestal ook als een goed teken wordt begrepen)
 • meer behoefte aan slaap
 • lusteloosheid

Parasympathische overtraining wordt soms voorafgegaan worden door een korte periode van het sympatische overtrainingssyndroom. De parasympatische vorm komt meer voor bij duursporters, terwijl de sympatische eerder bij explosieve sporten zou optreden. Beide vormen zijn heel nadelig voor je sportieve prestaties en je motivatie, en verhogen het risico op blessures aanzienlijk.

 

​Oververmoeidheid voorkomen

Oververmoeidheid kun je voorkomen door deze tips te volgen:

  • informeer je over deze kwestie
  • zorg dat je genoeg nachtrust krijgt
  • eet gezond
  • train volgens een uitgebalanceerd schema dat je inspanningen geleidelijk opbouwt
  • hou een trainingsboekje bij met gewicht, rustpols, algemene gezondheid, de soort training en je gevoel bij elke training
  • train nooit meer dan 10 procent per week harder of langer
  • wissel intensieve training af met minder intensieve uithoudingstraining
  • train niet als je nog moe bent van de vorige training
  • train niet als je koorts hebt of ziek bent
  • rust na een ziekteperiode evenveel dagen als het aantal dagen dat je ziek bent geweest of koorts had
  • behandel lokale infecties zoals een tandabces of een geïnfecteerde wond onmiddellijk

 

Wat kun je zelf doen?

Musculaire overbelasting en beginnende oververmoeidheid kun je oplossen met drie tot vijf dagen rust of heel rustige training. Daarna moet de oververmoeidheid verdwenen zijn. Is dat niet het geval en blijf je normaal trainen, dan riskeer je het oververmoeidheidssyndroom en kan de revalidatie maanden duren.

Je ochtendpols meten kan nuttig zijn. Je doet dat het best ’s ochtends in bed. Een verschil van 10 polsslagen per minuut meer of minder dan de vorige dagen kan op overtraining wijzen. Wijkt je ochtendpols af of houdt abnormale vermoeidheid langer dan week aan, ga dan naar je huis- of sportarts.

 

Wat kan een arts doen?

 • Andere mogelijke oorzaken van vermoeidheid en slechtere sportprestaties uitsluiten, zoals een infectie (longontsteking, mononucleose, tropische ziekte, myocarditis ...), een chronische ziekte of een voedingsfout (te weinig calorieën of koolhydraten).
 • Bloed afnemen. Uit een bloedafname kan blijken of bepaalde waarden verstoord zijn: hemoglobine, hematocriet, aantal rode bloedcellen, spierenzymen (CK), ureum, creatinine …
 • Je onderwerpen aan een inspanningstest met lactaatbepaling. Zo’n test kan verschuivingen aan het licht brengen die op overtraining wijzen.
 • Je trainingsdagboek analyseren, als je dat heeft bijgehouden. Zo kan de arts eventuele trainingsfouten op het spoor te komen.
 • Advies geven om de duur, intensiteit of frequentie van de trainingen – of al die parameters samen – te verlagen, desnoods tot volledige rust. In geval van het overtrainingssyndroom zijn soms weken of maanden rust nodig.

Vind een expert

 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Windy Lycke

 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • BVBA Samcon

 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Marc Schiltz

 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Trees Dooms

 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Jan Boon

  Huisarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Bruno D'Hulster

 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Karel Pardaens

 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Bastiaan Verstraete

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Cedric Arijs

  Cedric Arijs

  Sportpsycholoog
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Carl De Crée

 • Johan Docx

  Sportarts
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Johan Roeykens

 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Jempi Wilssens

 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Peter Plessers

 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Roben dedecker

 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Justine Stevens

 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Julie Zels

 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Joris De Win

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Dominique Devriese

  Kinesitherapeut
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Lander Dewitte

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts

Gerelateerde items

Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
Weerstandsband.png

Weerstandsbanden: waarvoor dienen ze?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
GF2Snow Week 6.png

Get Fit 2 Snow - Week 6

Sporter Artikel Snowboarden Skiën Blessurepreventie Training
Blessurepreventie
GF2Snow Week 5.png

Get Fit 2 Snow - Week 5

Sporter Artikel Snowboarden Skiën Blessurepreventie Training
Sluiten