Oververmoeidheid en overtraining

Oververmoeidheid en overtraining

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Sportorganisatie Artikel Blessurepreventie Blessurepreventie

Een van de belangrijkste gevaren die sport kan meebrengen is overtraining en oververmoeidheid. Veel sporters gaan te hard of te snel en weten te weinig van hun lichaam en de manier waarop dat op belasting reageert. Beginners zijn vaak te enthousiast of ongeduldig, maar ook geoefende sporters trappen soms in de val van de oververmoeidheid doordat ze almaar beter willen worden, hun grenzen te ver oprekken en te weinig rusten.

Oververmoeidheid kan het gevolg zijn van overtraining, een trainingsfout waarbij de sporter te lang, te hard of te vaak traint in verhouding tot zijn fitheid of de rust die hij neemt. Vaak zijn slechtere prestaties het enige waar een overtraind sporter over klaagt. Soms wordt de diagnose ‘overtrainingssyndroom’ pas na lang vragen en praten gesteld. Snelle herkenning van oververmoeidheid of overtraining is nochtans belangrijk, vermits je minstens evenveel – en soms veel meer – tijd nodig hebt te herstellen als de periode dat je oververmoeid bent geweest.

Soorten overtraining

Er zijn verschillende soorten en gradaties van overtraining:

  • Musculaire overbelasting: plaatselijke vermoeidheid en stijfheid na een oefening die te veel vergt van bepaalde spieren. Beginners herkennen zeker de stramme beenspieren na hun eerste jogging.
  • Oververmoeidheid: vermoeidheid die 4 à 5 dagen duurt. De sporter heeft weinig puf. Het is belangrijk te rusten of heel rustig te trainen, anders riskeer je de volgende fase: het overtrainingssyndroom.
  • Overtrainingssyndroom: chronische oververmoeidheid die gepaard gaat met een daling van het prestatievermogen, en soms ook lichamelijke of geestelijke problemen. Dit syndroom kan weken tot maanden aanhouden.

 

Vormen en symptomen van het overtrainings-syndroom

Het overtrainingssyndroom kan op zijn beurt in twee vormen worden onderverdeeld:

 • de sympatische vorm (Basedow-vorm)
 • de parasympatische vorm (Addison-vorm)


Deze termen verwijzen naar de verschillende delen van het autonome zenuwstelsel, dat een groot aantal onbewust plaatsvindende functies regelt:

 • Het (ortho)sympatische deel draagt ertoe bij dat het lichaam zich kan inspannen en bereidt je voor op de vecht-of-vluchtreactie.
 • Het parasympathische deel van het autonome zenuwstelsel zorgt voor een toestand van rust, waarin het lichaam weefsels kan opbouwen en herstellen.


Sympatische overtraining is relatief eenvoudig te herkennen aan een of meer van de volgende symptomen:

 • klachten over slechtere prestaties
 • verhoogde ochtendpols
 • verminderde eetlust en gewichtsverlies
 • abnormale vermoeidheid, zowel in rust als tijdens oefening
 • trager herstel na training
 • hoofdpijn
 • slaapproblemen
 • prikkelbaarheid
 • geen zin om te trainen
 • verhoogde bloeddruk in rust
 • vertraagde daling van de hartfrequentie na inspanning
 • orthostatische hypotensie: een plotse bloeddrukdaling bij het opstaan
 • spierstijfheid
 • verhoogd risico op blessures en infecties

De parasympatische vorm van het overtrainingssyndroom is moeilijker te herkennen omdat de symptomen minder alarmerend zijn. Vaak wordt deze vorm pas na maanden sukkelen duidelijk. Mogelijke tekens zijn:

 • snel moe worden
 • lage rustpols (wat de meeste atleten en trainers positief vinden, ten onrechte is dit geval)
 • snelle daling van de hartslag na een inspanning (wat meestal ook als een goed teken wordt begrepen)
 • meer behoefte aan slaap
 • lusteloosheid

Parasympathische overtraining wordt soms voorafgegaan worden door een korte periode van het sympatische overtrainingssyndroom. De parasympatische vorm komt meer voor bij duursporters, terwijl de sympatische eerder bij explosieve sporten zou optreden. Beide vormen zijn heel nadelig voor je sportieve prestaties en je motivatie, en verhogen het risico op blessures aanzienlijk.

 

​Oververmoeidheid voorkomen

Oververmoeidheid kun je voorkomen door deze tips te volgen:

  • informeer je over deze kwestie
  • zorg dat je genoeg nachtrust krijgt
  • eet gezond
  • train volgens een uitgebalanceerd schema dat je inspanningen geleidelijk opbouwt
  • hou een trainingsboekje bij met gewicht, rustpols, algemene gezondheid, de soort training en je gevoel bij elke training
  • train nooit meer dan 10 procent per week harder of langer
  • wissel intensieve training af met minder intensieve uithoudingstraining
  • train niet als je nog moe bent van de vorige training
  • train niet als je koorts hebt of ziek bent
  • rust na een ziekteperiode evenveel dagen als het aantal dagen dat je ziek bent geweest of koorts had
  • behandel lokale infecties zoals een tandabces of een geïnfecteerde wond onmiddellijk

 

Wat kun je zelf doen?

Musculaire overbelasting en beginnende oververmoeidheid kun je oplossen met drie tot vijf dagen rust of heel rustige training. Daarna moet de oververmoeidheid verdwenen zijn. Is dat niet het geval en blijf je normaal trainen, dan riskeer je het oververmoeidheidssyndroom en kan de revalidatie maanden duren.

Je ochtendpols meten kan nuttig zijn. Je doet dat het best ’s ochtends in bed. Een verschil van 10 polsslagen per minuut meer of minder dan de vorige dagen kan op overtraining wijzen. Wijkt je ochtendpols af of houdt abnormale vermoeidheid langer dan week aan, ga dan naar je huis- of sportarts.

 

Wat kan een arts doen?

 • Andere mogelijke oorzaken van vermoeidheid en slechtere sportprestaties uitsluiten, zoals een infectie (longontsteking, mononucleose, tropische ziekte, myocarditis ...), een chronische ziekte of een voedingsfout (te weinig calorieën of koolhydraten).
 • Bloed afnemen. Uit een bloedafname kan blijken of bepaalde waarden verstoord zijn: hemoglobine, hematocriet, aantal rode bloedcellen, spierenzymen (CK), ureum, creatinine …
 • Je onderwerpen aan een inspanningstest met lactaatbepaling. Zo’n test kan verschuivingen aan het licht brengen die op overtraining wijzen.
 • Je trainingsdagboek analyseren, als je dat heeft bijgehouden. Zo kan de arts eventuele trainingsfouten op het spoor te komen.
 • Advies geven om de duur, intensiteit of frequentie van de trainingen – of al die parameters samen – te verlagen, desnoods tot volledige rust. In geval van het overtrainingssyndroom zijn soms weken of maanden rust nodig.

Vind een expert

 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Johan Roeykens

 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Leysen Joppe

  Leysen Joppe

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Voorzitter

  Inge De Ridder

  Sportdiëtist
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Roel Jacobs

  Roel Jacobs

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Annelies Van Erck

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Peter Plessers

 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Mitch Malavolta

  Huisarts, Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Karel Pardaens

 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Hamza Laamarti

  Diëtist
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Dorien Meeusen

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut, Trainer
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Karl Brack

  Gynaecoloog
 • Willy Coosemans

 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Johan Docx

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Raf Coremans

  Huisarts, Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Barbara Vandenbussche

  Barbara Vandenbussche

  Kinesitherapeut
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Gert Droessaert

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Diëtist en Gedrags- & Mindsetspecialist

  Lieselot Wouters

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Luc Baeyens

  Sportarts, Gynaecoloog
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Sara Engels

  Gynaecoloog
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Gezond en Ethisch Sporten

 • Trees Dooms

 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts

Gerelateerde items

Sportgeneeskunde
Doping

Cardiovasculaire risico's van prestatie bevorderende middelen en dopinggebruik

Sporter Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Training
Apneu

Apneutraining: Acute en chronische effecten op inspanningstolerantie

Sporter Artikel Training Training
Blessurepreventie
enkelverzwikking

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Sluiten