Oververmoeidheid en overtraining

Oververmoeidheid en overtraining

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Sportorganisatie Artikel Blessurepreventie Blessurepreventie

Een van de belangrijkste gevaren die sport kan meebrengen is overtraining en oververmoeidheid. Veel sporters gaan te hard of te snel en weten te weinig van hun lichaam en de manier waarop dat op belasting reageert. Beginners zijn vaak te enthousiast of ongeduldig, maar ook geoefende sporters trappen soms in de val van de oververmoeidheid doordat ze almaar beter willen worden, hun grenzen te ver oprekken en te weinig rusten.

Oververmoeidheid kan het gevolg zijn van overtraining, een trainingsfout waarbij de sporter te lang, te hard of te vaak traint in verhouding tot zijn fitheid of de rust die hij neemt. Vaak zijn slechtere prestaties het enige waar een overtraind sporter over klaagt. Soms wordt de diagnose ‘overtrainingssyndroom’ pas na lang vragen en praten gesteld. Snelle herkenning van oververmoeidheid of overtraining is nochtans belangrijk, vermits je minstens evenveel – en soms veel meer – tijd nodig hebt te herstellen als de periode dat je oververmoeid bent geweest.

Soorten overtraining

Er zijn verschillende soorten en gradaties van overtraining:

  • Musculaire overbelasting: plaatselijke vermoeidheid en stijfheid na een oefening die te veel vergt van bepaalde spieren. Beginners herkennen zeker de stramme beenspieren na hun eerste jogging.
  • Oververmoeidheid: vermoeidheid die 4 à 5 dagen duurt. De sporter heeft weinig puf. Het is belangrijk te rusten of heel rustig te trainen, anders riskeer je de volgende fase: het overtrainingssyndroom.
  • Overtrainingssyndroom: chronische oververmoeidheid die gepaard gaat met een daling van het prestatievermogen, en soms ook lichamelijke of geestelijke problemen. Dit syndroom kan weken tot maanden aanhouden.

 

Vormen en symptomen van het overtrainings-syndroom

Het overtrainingssyndroom kan op zijn beurt in twee vormen worden onderverdeeld:

 • de sympatische vorm (Basedow-vorm)
 • de parasympatische vorm (Addison-vorm)


Deze termen verwijzen naar de verschillende delen van het autonome zenuwstelsel, dat een groot aantal onbewust plaatsvindende functies regelt:

 • Het (ortho)sympatische deel draagt ertoe bij dat het lichaam zich kan inspannen en bereidt je voor op de vecht-of-vluchtreactie.
 • Het parasympathische deel van het autonome zenuwstelsel zorgt voor een toestand van rust, waarin het lichaam weefsels kan opbouwen en herstellen.


Sympatische overtraining is relatief eenvoudig te herkennen aan een of meer van de volgende symptomen:

 • klachten over slechtere prestaties
 • verhoogde ochtendpols
 • verminderde eetlust en gewichtsverlies
 • abnormale vermoeidheid, zowel in rust als tijdens oefening
 • trager herstel na training
 • hoofdpijn
 • slaapproblemen
 • prikkelbaarheid
 • geen zin om te trainen
 • verhoogde bloeddruk in rust
 • vertraagde daling van de hartfrequentie na inspanning
 • orthostatische hypotensie: een plotse bloeddrukdaling bij het opstaan
 • spierstijfheid
 • verhoogd risico op blessures en infecties

De parasympatische vorm van het overtrainingssyndroom is moeilijker te herkennen omdat de symptomen minder alarmerend zijn. Vaak wordt deze vorm pas na maanden sukkelen duidelijk. Mogelijke tekens zijn:

 • snel moe worden
 • lage rustpols (wat de meeste atleten en trainers positief vinden, ten onrechte is dit geval)
 • snelle daling van de hartslag na een inspanning (wat meestal ook als een goed teken wordt begrepen)
 • meer behoefte aan slaap
 • lusteloosheid

Parasympathische overtraining wordt soms voorafgegaan worden door een korte periode van het sympatische overtrainingssyndroom. De parasympatische vorm komt meer voor bij duursporters, terwijl de sympatische eerder bij explosieve sporten zou optreden. Beide vormen zijn heel nadelig voor je sportieve prestaties en je motivatie, en verhogen het risico op blessures aanzienlijk.

 

​Oververmoeidheid voorkomen

Oververmoeidheid kun je voorkomen door deze tips te volgen:

  • informeer je over deze kwestie
  • zorg dat je genoeg nachtrust krijgt
  • eet gezond
  • train volgens een uitgebalanceerd schema dat je inspanningen geleidelijk opbouwt
  • hou een trainingsboekje bij met gewicht, rustpols, algemene gezondheid, de soort training en je gevoel bij elke training
  • train nooit meer dan 10 procent per week harder of langer
  • wissel intensieve training af met minder intensieve uithoudingstraining
  • train niet als je nog moe bent van de vorige training
  • train niet als je koorts hebt of ziek bent
  • rust na een ziekteperiode evenveel dagen als het aantal dagen dat je ziek bent geweest of koorts had
  • behandel lokale infecties zoals een tandabces of een geïnfecteerde wond onmiddellijk

 

Wat kun je zelf doen?

Musculaire overbelasting en beginnende oververmoeidheid kun je oplossen met drie tot vijf dagen rust of heel rustige training. Daarna moet de oververmoeidheid verdwenen zijn. Is dat niet het geval en blijf je normaal trainen, dan riskeer je het oververmoeidheidssyndroom en kan de revalidatie maanden duren.

Je ochtendpols meten kan nuttig zijn. Je doet dat het best ’s ochtends in bed. Een verschil van 10 polsslagen per minuut meer of minder dan de vorige dagen kan op overtraining wijzen. Wijkt je ochtendpols af of houdt abnormale vermoeidheid langer dan week aan, ga dan naar je huis- of sportarts.

 

Wat kan een arts doen?

 • Andere mogelijke oorzaken van vermoeidheid en slechtere sportprestaties uitsluiten, zoals een infectie (longontsteking, mononucleose, tropische ziekte, myocarditis ...), een chronische ziekte of een voedingsfout (te weinig calorieën of koolhydraten).
 • Bloed afnemen. Uit een bloedafname kan blijken of bepaalde waarden verstoord zijn: hemoglobine, hematocriet, aantal rode bloedcellen, spierenzymen (CK), ureum, creatinine …
 • Je onderwerpen aan een inspanningstest met lactaatbepaling. Zo’n test kan verschuivingen aan het licht brengen die op overtraining wijzen.
 • Je trainingsdagboek analyseren, als je dat heeft bijgehouden. Zo kan de arts eventuele trainingsfouten op het spoor te komen.
 • Advies geven om de duur, intensiteit of frequentie van de trainingen – of al die parameters samen – te verlagen, desnoods tot volledige rust. In geval van het overtrainingssyndroom zijn soms weken of maanden rust nodig.

Vind een expert

 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Hamza Laamarti

  Diëtist
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Trees Dooms

 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Karl Brack

  Gynaecoloog
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Erik Van Lierde

 • Ine Schops

  Podoloog
 • BVBA Samcon

 • Jan Van Meirhaeghe

  Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Mitch Malavolta

  Huisarts, Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Raf Coremans

  Huisarts, Sportarts
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Jana Stevens

  Podoloog
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Dorien Meeusen

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Peter Plessers

 • Willy Coosemans

 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Voorzitter

  Inge De Ridder

  Sportdiëtist
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts, Gynaecoloog
 • Annelies Van Erck

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Gert Droessaert

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Marc Schiltz

 • Maaike Polspoel

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Karel Pardaens

 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Leysen Joppe

  Leysen Joppe

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Roel Jacobs

  Roel Jacobs

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts

Gerelateerde items

Sportgeneeskunde
Doping

Cardiovasculaire risico's van prestatie bevorderende middelen en dopinggebruik

Sporter Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Training
Apneu

Apneutraining: Acute en chronische effecten op inspanningstolerantie

Sporter Artikel Training Training
Blessurepreventie
enkelverzwikking

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Sluiten