Oververmoeidheid en overtraining

Oververmoeidheid en overtraining

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Sportorganisatie Artikel Blessurepreventie Blessurepreventie

Een van de belangrijkste gevaren die sport kan meebrengen is overtraining en oververmoeidheid. Veel sporters gaan te hard of te snel en weten te weinig van hun lichaam en de manier waarop dat op belasting reageert. Beginners zijn vaak te enthousiast of ongeduldig, maar ook geoefende sporters trappen soms in de val van de oververmoeidheid doordat ze almaar beter willen worden, hun grenzen te ver oprekken en te weinig rusten.

Oververmoeidheid kan het gevolg zijn van overtraining, een trainingsfout waarbij de sporter te lang, te hard of te vaak traint in verhouding tot zijn fitheid of de rust die hij neemt. Vaak zijn slechtere prestaties het enige waar een overtraind sporter over klaagt. Soms wordt de diagnose ‘overtrainingssyndroom’ pas na lang vragen en praten gesteld. Snelle herkenning van oververmoeidheid of overtraining is nochtans belangrijk, vermits je minstens evenveel – en soms veel meer – tijd nodig hebt te herstellen als de periode dat je oververmoeid bent geweest.

Soorten overtraining

Er zijn verschillende soorten en gradaties van overtraining:

  • Musculaire overbelasting: plaatselijke vermoeidheid en stijfheid na een oefening die te veel vergt van bepaalde spieren. Beginners herkennen zeker de stramme beenspieren na hun eerste jogging.
  • Oververmoeidheid: vermoeidheid die 4 à 5 dagen duurt. De sporter heeft weinig puf. Het is belangrijk te rusten of heel rustig te trainen, anders riskeer je de volgende fase: het overtrainingssyndroom.
  • Overtrainingssyndroom: chronische oververmoeidheid die gepaard gaat met een daling van het prestatievermogen, en soms ook lichamelijke of geestelijke problemen. Dit syndroom kan weken tot maanden aanhouden.

 

Vormen en symptomen van het overtrainings-syndroom

Het overtrainingssyndroom kan op zijn beurt in twee vormen worden onderverdeeld:

 • de sympatische vorm (Basedow-vorm)
 • de parasympatische vorm (Addison-vorm)


Deze termen verwijzen naar de verschillende delen van het autonome zenuwstelsel, dat een groot aantal onbewust plaatsvindende functies regelt:

 • Het (ortho)sympatische deel draagt ertoe bij dat het lichaam zich kan inspannen en bereidt je voor op de vecht-of-vluchtreactie.
 • Het parasympathische deel van het autonome zenuwstelsel zorgt voor een toestand van rust, waarin het lichaam weefsels kan opbouwen en herstellen.


Sympatische overtraining is relatief eenvoudig te herkennen aan een of meer van de volgende symptomen:

 • klachten over slechtere prestaties
 • verhoogde ochtendpols
 • verminderde eetlust en gewichtsverlies
 • abnormale vermoeidheid, zowel in rust als tijdens oefening
 • trager herstel na training
 • hoofdpijn
 • slaapproblemen
 • prikkelbaarheid
 • geen zin om te trainen
 • verhoogde bloeddruk in rust
 • vertraagde daling van de hartfrequentie na inspanning
 • orthostatische hypotensie: een plotse bloeddrukdaling bij het opstaan
 • spierstijfheid
 • verhoogd risico op blessures en infecties

De parasympatische vorm van het overtrainingssyndroom is moeilijker te herkennen omdat de symptomen minder alarmerend zijn. Vaak wordt deze vorm pas na maanden sukkelen duidelijk. Mogelijke tekens zijn:

 • snel moe worden
 • lage rustpols (wat de meeste atleten en trainers positief vinden, ten onrechte is dit geval)
 • snelle daling van de hartslag na een inspanning (wat meestal ook als een goed teken wordt begrepen)
 • meer behoefte aan slaap
 • lusteloosheid

Parasympathische overtraining wordt soms voorafgegaan worden door een korte periode van het sympatische overtrainingssyndroom. De parasympatische vorm komt meer voor bij duursporters, terwijl de sympatische eerder bij explosieve sporten zou optreden. Beide vormen zijn heel nadelig voor je sportieve prestaties en je motivatie, en verhogen het risico op blessures aanzienlijk.

 

​Oververmoeidheid voorkomen

Oververmoeidheid kun je voorkomen door deze tips te volgen:

  • informeer je over deze kwestie
  • zorg dat je genoeg nachtrust krijgt
  • eet gezond
  • train volgens een uitgebalanceerd schema dat je inspanningen geleidelijk opbouwt
  • hou een trainingsboekje bij met gewicht, rustpols, algemene gezondheid, de soort training en je gevoel bij elke training
  • train nooit meer dan 10 procent per week harder of langer
  • wissel intensieve training af met minder intensieve uithoudingstraining
  • train niet als je nog moe bent van de vorige training
  • train niet als je koorts hebt of ziek bent
  • rust na een ziekteperiode evenveel dagen als het aantal dagen dat je ziek bent geweest of koorts had
  • behandel lokale infecties zoals een tandabces of een geïnfecteerde wond onmiddellijk

 

Wat kun je zelf doen?

Musculaire overbelasting en beginnende oververmoeidheid kun je oplossen met drie tot vijf dagen rust of heel rustige training. Daarna moet de oververmoeidheid verdwenen zijn. Is dat niet het geval en blijf je normaal trainen, dan riskeer je het oververmoeidheidssyndroom en kan de revalidatie maanden duren.

Je ochtendpols meten kan nuttig zijn. Je doet dat het best ’s ochtends in bed. Een verschil van 10 polsslagen per minuut meer of minder dan de vorige dagen kan op overtraining wijzen. Wijkt je ochtendpols af of houdt abnormale vermoeidheid langer dan week aan, ga dan naar je huis- of sportarts.

 

Wat kan een arts doen?

 • Andere mogelijke oorzaken van vermoeidheid en slechtere sportprestaties uitsluiten, zoals een infectie (longontsteking, mononucleose, tropische ziekte, myocarditis ...), een chronische ziekte of een voedingsfout (te weinig calorieën of koolhydraten).
 • Bloed afnemen. Uit een bloedafname kan blijken of bepaalde waarden verstoord zijn: hemoglobine, hematocriet, aantal rode bloedcellen, spierenzymen (CK), ureum, creatinine …
 • Je onderwerpen aan een inspanningstest met lactaatbepaling. Zo’n test kan verschuivingen aan het licht brengen die op overtraining wijzen.
 • Je trainingsdagboek analyseren, als je dat heeft bijgehouden. Zo kan de arts eventuele trainingsfouten op het spoor te komen.
 • Advies geven om de duur, intensiteit of frequentie van de trainingen – of al die parameters samen – te verlagen, desnoods tot volledige rust. In geval van het overtrainingssyndroom zijn soms weken of maanden rust nodig.

Vind een expert

 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • BVBA Samcon

 • Karel De Crem

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Renaat Huysmans

  Huisarts, Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • michel herssens

  Cardioloog
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Marc Schiltz

 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • jana stevens

  Podoloog
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • An Konings

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Karl Brack

  Andere arts-specialist
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist, Bewegingsdeskundige, Andere
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Maaike Polspoel

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Jempi Wilssens

 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts

Gerelateerde items

Sportgeneeskunde
Doping

Cardiovasculaire risico's van prestatie bevorderende middelen en dopinggebruik

Sporter Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Training
Apneu

Apneutraining: Acute en chronische effecten op inspanningstolerantie

Sporter Artikel Training Training
Blessurepreventie
enkelverzwikking

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Sluiten