Oververmoeidheid en overtraining

Oververmoeidheid en overtraining

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Sportorganisatie Artikel Blessurepreventie Blessurepreventie

Een van de belangrijkste gevaren die sport kan meebrengen is overtraining en oververmoeidheid. Veel sporters gaan te hard of te snel en weten te weinig van hun lichaam en de manier waarop dat op belasting reageert. Beginners zijn vaak te enthousiast of ongeduldig, maar ook geoefende sporters trappen soms in de val van de oververmoeidheid doordat ze almaar beter willen worden, hun grenzen te ver oprekken en te weinig rusten.

Oververmoeidheid kan het gevolg zijn van overtraining, een trainingsfout waarbij de sporter te lang, te hard of te vaak traint in verhouding tot zijn fitheid of de rust die hij neemt. Vaak zijn slechtere prestaties het enige waar een overtraind sporter over klaagt. Soms wordt de diagnose ‘overtrainingssyndroom’ pas na lang vragen en praten gesteld. Snelle herkenning van oververmoeidheid of overtraining is nochtans belangrijk, vermits je minstens evenveel – en soms veel meer – tijd nodig hebt te herstellen als de periode dat je oververmoeid bent geweest.

Soorten overtraining

Er zijn verschillende soorten en gradaties van overtraining:

  • Musculaire overbelasting: plaatselijke vermoeidheid en stijfheid na een oefening die te veel vergt van bepaalde spieren. Beginners herkennen zeker de stramme beenspieren na hun eerste jogging.
  • Oververmoeidheid: vermoeidheid die 4 à 5 dagen duurt. De sporter heeft weinig puf. Het is belangrijk te rusten of heel rustig te trainen, anders riskeer je de volgende fase: het overtrainingssyndroom.
  • Overtrainingssyndroom: chronische oververmoeidheid die gepaard gaat met een daling van het prestatievermogen, en soms ook lichamelijke of geestelijke problemen. Dit syndroom kan weken tot maanden aanhouden.

 

Vormen en symptomen van het overtrainings-syndroom

Het overtrainingssyndroom kan op zijn beurt in twee vormen worden onderverdeeld:

 • de sympatische vorm (Basedow-vorm)
 • de parasympatische vorm (Addison-vorm)


Deze termen verwijzen naar de verschillende delen van het autonome zenuwstelsel, dat een groot aantal onbewust plaatsvindende functies regelt:

 • Het (ortho)sympatische deel draagt ertoe bij dat het lichaam zich kan inspannen en bereidt je voor op de vecht-of-vluchtreactie.
 • Het parasympathische deel van het autonome zenuwstelsel zorgt voor een toestand van rust, waarin het lichaam weefsels kan opbouwen en herstellen.


Sympatische overtraining is relatief eenvoudig te herkennen aan een of meer van de volgende symptomen:

 • klachten over slechtere prestaties
 • verhoogde ochtendpols
 • verminderde eetlust en gewichtsverlies
 • abnormale vermoeidheid, zowel in rust als tijdens oefening
 • trager herstel na training
 • hoofdpijn
 • slaapproblemen
 • prikkelbaarheid
 • geen zin om te trainen
 • verhoogde bloeddruk in rust
 • vertraagde daling van de hartfrequentie na inspanning
 • orthostatische hypotensie: een plotse bloeddrukdaling bij het opstaan
 • spierstijfheid
 • verhoogd risico op blessures en infecties

De parasympatische vorm van het overtrainingssyndroom is moeilijker te herkennen omdat de symptomen minder alarmerend zijn. Vaak wordt deze vorm pas na maanden sukkelen duidelijk. Mogelijke tekens zijn:

 • snel moe worden
 • lage rustpols (wat de meeste atleten en trainers positief vinden, ten onrechte is dit geval)
 • snelle daling van de hartslag na een inspanning (wat meestal ook als een goed teken wordt begrepen)
 • meer behoefte aan slaap
 • lusteloosheid

Parasympathische overtraining wordt soms voorafgegaan worden door een korte periode van het sympatische overtrainingssyndroom. De parasympatische vorm komt meer voor bij duursporters, terwijl de sympatische eerder bij explosieve sporten zou optreden. Beide vormen zijn heel nadelig voor je sportieve prestaties en je motivatie, en verhogen het risico op blessures aanzienlijk.

 

​Oververmoeidheid voorkomen

Oververmoeidheid kun je voorkomen door deze tips te volgen:

  • informeer je over deze kwestie
  • zorg dat je genoeg nachtrust krijgt
  • eet gezond
  • train volgens een uitgebalanceerd schema dat je inspanningen geleidelijk opbouwt
  • hou een trainingsboekje bij met gewicht, rustpols, algemene gezondheid, de soort training en je gevoel bij elke training
  • train nooit meer dan 10 procent per week harder of langer
  • wissel intensieve training af met minder intensieve uithoudingstraining
  • train niet als je nog moe bent van de vorige training
  • train niet als je koorts hebt of ziek bent
  • rust na een ziekteperiode evenveel dagen als het aantal dagen dat je ziek bent geweest of koorts had
  • behandel lokale infecties zoals een tandabces of een geïnfecteerde wond onmiddellijk

 

Wat kun je zelf doen?

Musculaire overbelasting en beginnende oververmoeidheid kun je oplossen met drie tot vijf dagen rust of heel rustige training. Daarna moet de oververmoeidheid verdwenen zijn. Is dat niet het geval en blijf je normaal trainen, dan riskeer je het oververmoeidheidssyndroom en kan de revalidatie maanden duren.

Je ochtendpols meten kan nuttig zijn. Je doet dat het best ’s ochtends in bed. Een verschil van 10 polsslagen per minuut meer of minder dan de vorige dagen kan op overtraining wijzen. Wijkt je ochtendpols af of houdt abnormale vermoeidheid langer dan week aan, ga dan naar je huis- of sportarts.

 

Wat kan een arts doen?

 • Andere mogelijke oorzaken van vermoeidheid en slechtere sportprestaties uitsluiten, zoals een infectie (longontsteking, mononucleose, tropische ziekte, myocarditis ...), een chronische ziekte of een voedingsfout (te weinig calorieën of koolhydraten).
 • Bloed afnemen. Uit een bloedafname kan blijken of bepaalde waarden verstoord zijn: hemoglobine, hematocriet, aantal rode bloedcellen, spierenzymen (CK), ureum, creatinine …
 • Je onderwerpen aan een inspanningstest met lactaatbepaling. Zo’n test kan verschuivingen aan het licht brengen die op overtraining wijzen.
 • Je trainingsdagboek analyseren, als je dat heeft bijgehouden. Zo kan de arts eventuele trainingsfouten op het spoor te komen.
 • Advies geven om de duur, intensiteit of frequentie van de trainingen – of al die parameters samen – te verlagen, desnoods tot volledige rust. In geval van het overtrainingssyndroom zijn soms weken of maanden rust nodig.

Vind een expert

 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Vincent Metsers

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Huisarts, Sportarts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Peter Plessers

 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Sandra Lievrouw
  Algemeen & Projectmanager blessurepreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Bruno D'Hulster

 • jana stevens

  Podoloog
 • Marc Schiltz

 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Joke De Prest
  Coördinator project & partnerships

  Joke De Prest

  Bewegingswetenschapper
 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Eline Vandersteen
  Projectmedewerker blessurepreventie

  Eline Vandersteen

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

  Huisarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Karel Pardaens

 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Trees Dooms

 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Justine Vandenbroeck

 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Yente Antonissen

  Bewegingswetenschapper
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg

Gerelateerde items

Blessurepreventie
enkelverzwikking

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
Weerstandsband.png

Weerstandsbanden: waarvoor dienen ze?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
GF2Snow Week 6.png

Get Fit 2 Snow - Week 6

Sporter Artikel Snowboarden Skiën Blessurepreventie Training Blessurepreventie Training
Sluiten