Online tool voor sport na corona

Online tool voor sport na corona

Na 20 jaar televisie radio en televisie richt Marc zich tegenwoordig op communicatie over gezondheid, geneeskunde en wetenschap. De materie is complex en delicaat maar mateloos boeiend, want uiteindelijk gaat het over het leven en welzijn van mensen. Als auteur publiceerde Marc reeds meerdere boeken over onvruchtbaarheid, huidkanker, ebola, darmziekten, het hart en de psychomedische begeleiding van jonge sporters.
Sporter Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde Gezond Sporten Gezond Sporten

Sporters die positief hebben getest op corona of COVID-19 hebben doorgemaakt, kunnen voor advies terecht op het sportmedisch internetplatform sportkeuring.be. Dat is geen luxe want naast ademhalingsklachten veroorzaakt het SARS-CoV-2-virus soms ook hartspierontsteking. De extra belasting van het hart die sport meebrengt, kan zo’n ontsteking verergeren. Dat risico bestaat zelfs als de sporter geen andere symptomen heeft gehad. Voor sportartsen en huisartsen is een stroomdiagram ontwikkeld om sporters specifiek na corona te begeleiden.


www.sportkeuring.be
 wordt aangepast aan corona

Al een jaar of vijf nu kunnen sporters of kandidaat-sporters op de website www.sportkeuring.be nagaan of een sportmedisch onderzoek nuttig of nodig kan zijn. Maar de pandemie laat ook hier haar sporen na. Wie vandaag naar de site surft, wordt meteen met corona geconfronteerd. Op de startpagina kun je aangeven of je positief hebt getest op corona. Als dat het geval is, dan krijg je advies over wat je te doen staat om te voorkomen dat intensief sporten eventuele hartschade als gevolg van COVID-19 verergert. Met intensief sporten bedoelen we zo hard sporten dat je zweet en niet meer gewoon kunt praten.

Maar zelfs als je niet positief hebt getest en alleen maar informatie wil over je sportmedische geschiktheid in het algemeen, moet je eerst een reeks vragen over corona beantwoorden. Dat is nodig, zowel voor je eigen gezondheid als die van de arts die het sportmedisch onderzoek uitvoert. Mogelijk moeten sporters niet alleen het sporten maar ook het sportmedisch onderzoek een tijdje uitstellen.

 

Virussen kunnen hartspierontsteking veroorzaken

Uit steeds meer studies blijkt dat het SARS-Cov-2-virus, net als veel andere visrussen, hartspierontsteking (myocarditis) kan veroorzaken. Zelfs coronapositieve sporters zonder longschade of andere tekenen van COVID-19, lopen een klein maar reëel risico op beschadiging van het hartspierweefsel. Hartspierontsteking kan wisselend verlopen. Soms brengt de aandoening weinig of geen klachten mee. In ernstiger gevallen wordt de hartspierfunctie aangetast, wat pijn op de borst, hartkloppingen en zelfs hartfalen kan veroorzaken.

 

Wat moeten sporters weten over corona?

Heb je symptomen die op COVID-19 kunnen wijzen? Bel dan je huisarts.
Sporters met symptomen die op COVID-19 kunnen wijzen (zie verder), moeten net als iedereen hun huisarts bellen. Leggen ze daarna een positieve coronatest af, dan hangt het protocol voor sporthervatting af van de ernst van de symptomen.

 

 • Geen of milde symptomen

Heb je positief getest maar heb je geen of alleen milde symptomen?

In 80% van de besmettingen zijn er geen of alleen milde symptomen. Een hartonderzoek is dan niet nodig, maar de sporter moet wel in quarantaine gaan en mag 10 dagen niet sporten.

Ben je na 10 dagen klachtenvrij?

Dan mag je weer sporten, zonder (nieuwe) coronatest of hartonderzoek. Hou wel in de gaten of je (opnieuw) symptomen krijgt tijdens of na het sporten. In dat geval bel je het best je huisarts of sportarts.

Heb je na 10 dagen coronasymptomen?

Bel je huisarts of sportarts.

 

 • Matige tot ernstige symptomen

Had je matige tot ernstige klachten, maar kon je nog thuis uitzieken?

Voor sporters die matige tot ernstige symptomen van COVID-19 hebben gehad, is de situatie anders. Het risico op hartspierontsteking neemt immers toe met de ernst van COVID-19. Deze sporters krijgen het uitdrukkelijke advies zich na 10 dagen te laten onderzoeken voor ze opnieuw sporten.

Je kunt daarvoor terecht bij je huis- of sportarts. Die zal de aard en de ernst van de symptomen onderzoeken, een rust-ecg (hartfilmpje) uitvoeren en een bloedstaal nemen voor een bepaling van het troponine (een eiwit dat vrijkomt als de hartspier wordt beschadigd) en het C-reactief proteïne (een maat voor ontsteking). Je kunt naar een cardioloog worden verwezen voor een echocardiogram (echografie van het hart).

Als alle onderzoeken normaal zijn, de COVID-19-symptomen verdwenen zijn en er na de positieve COVID-19-test 10 dagen verstreken zijn, dan mogen de sportactiviteiten geleidelijk worden hervat. Keren symptomen terug, dan moeten in overleg met de huis- of sportarts en de cardioloog extra onderzoeken worden uitgevoerd.

Heb je in het ziekenhuis gelegen met COVID-19?

Als je zo ernstig ziek bent geweest dat je naar het ziekenhuis moest, en zeker op intensieve zorg, dan zijn een MRI-scan van het hart en doorgedreven longonderzoek noodzakelijk voor je weer kunt sporten. Die onderzoeken kunnen al in het ziekenhuis worden opgestart.

 

Het corona-hartprotocol voor artsen

Extra wetenschappelijk onderzoek is nodig maar op basis van de gegevens die al bekend zijn over corona en hartspierontsteking, heeft het Forum Sportcardiologie een protocol opgesteld dat artsen kunnen hanteren voor de optimale begeleiding van mensen die na een (mogelijke) coronabesmetting of na COVID-19 opnieuw intensief willen sporten. Het protocol werd schematisch samengevat in een flowchart.  

Nog eens op een rij: de sympotomen

De hoofdsymptomen van COVID-19 zijn plots opgekomen en onverklaarde:

  • hoest
  • kortademigheid (dyspneu)
  • pijn op de borst (thoracale pijn)
  • reukverlies (anosmie)
  • smaakverlies (dysgeusie)
  • koorts (bij kinderen)

Eén van deze hoofdsymptomen moet voor de sporter volstaan om de huisarts te bellen of — voor de arts — om een sporter te testen op SARS-CoV-2.

 

Dat moet ook bij 2 of meer van de volgende symptomen:

  • koorts (bij volwassenen)
  • spierpijn
  • onverwachte vermoeidheid
  • niezen of neusloop (rhinitis)
  • keelpijn
  • hoofdpijn
  • gebrek aan eetlust (anorexie)
  • bij ouderen: buikloop, acute verwardheid of een plotse val

maar ook als chronische ademhalingsproblemen (astma, chronische hoest, COPD…) plots erger worden.

 

Over het forum sportcardiologie

Het Forum Sportcardiologie is een samenwerkingsverband tussen (sport)cardiologen Guido Claessen (UZ Leuven), Hein Heidbuchel (UZ Antwerpen), Hielko Miljoen (UZ Antwerpen), Tom Rossenbacker (Imelda ziekenhuis Bonheiden) en Frank Timmermans (UZ Gent), sportartsen Tom Teulingkx en Luk Buyse van de vereniging voor Sport- en Keuringsartsen (SKA) en sportarts Frank Pauwels van Gezond Sporten Vlaanderen. Het doel van het forum is sporters en artsen correct informeren over de invloed van sport op het hart.

 

Vind een expert

 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Raf Coremans

  Huisarts, Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Hamza Laamarti

  Diëtist
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Johan Roeykens

 • Johan Docx

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Leysen Joppe

  Leysen Joppe

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Gezond en Ethisch Sporten

 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Sara Engels

  Gynaecoloog
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut, Trainer
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Dorien Meeusen

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Maaike Polspoel

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Mitch Malavolta

  Huisarts, Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Willy Coosemans

 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Karl Brack

  Gynaecoloog
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Luc Baeyens

  Sportarts, Gynaecoloog
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Gert Droessaert

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Trees Dooms

 • Karel Pardaens

 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Voorzitter

  Inge De Ridder

  Sportdiëtist
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Roel Jacobs

  Roel Jacobs

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Diëtist en Gedrags- & Mindsetspecialist

  Lieselot Wouters

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Karel De Crem

  Sportarts

Gerelateerde items

Sportgeneeskunde
Doping

Cardiovasculaire risico's van prestatie bevorderende middelen en dopinggebruik

Sporter Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Beleid
Corona en kinderen.png

Laat kinderen zoveel mogelijk normaal sporten

Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Nieuws Gezond Sporten Beleid Sportgeneeskunde Gezond Sporten
Training
Apneu

Apneutraining: Acute en chronische effecten op inspanningstolerantie

Sporter Artikel Training Training
Blessurepreventie
enkelverzwikking

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Sluiten