Online tool voor sport na corona

Online tool voor sport na corona

Na 20 jaar televisie radio en televisie richt Marc zich tegenwoordig op communicatie over gezondheid, geneeskunde en wetenschap. De materie is complex en delicaat maar mateloos boeiend, want uiteindelijk gaat het over het leven en welzijn van mensen. Als auteur publiceerde Marc reeds meerdere boeken over onvruchtbaarheid, huidkanker, ebola, darmziekten, het hart en de psychomedische begeleiding van jonge sporters.
Sporter Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde Gezond Sporten

Sporters die positief hebben getest op corona of COVID-19 hebben doorgemaakt, kunnen voor advies terecht op het sportmedisch internetplatform sportkeuring.be. Dat is geen luxe want naast ademhalingsklachten veroorzaakt het SARS-CoV-2-virus soms ook hartspierontsteking. De extra belasting van het hart die sport meebrengt, kan zo’n ontsteking verergeren. Dat risico bestaat zelfs als de sporter geen andere symptomen heeft gehad. Voor sportartsen en huisartsen is een stroomdiagram ontwikkeld om sporters specifiek na corona te begeleiden.


www.sportkeuring.be
 wordt aangepast aan corona

Al een jaar of vijf nu kunnen sporters of kandidaat-sporters op de website www.sportkeuring.be nagaan of een sportmedisch onderzoek nuttig of nodig kan zijn. Maar de pandemie laat ook hier haar sporen na. Wie vandaag naar de site surft, wordt meteen met corona geconfronteerd. Op de startpagina kun je aangeven of je positief hebt getest op corona. Als dat het geval is, dan krijg je advies over wat je te doen staat om te voorkomen dat intensief sporten eventuele hartschade als gevolg van COVID-19 verergert. Met intensief sporten bedoelen we zo hard sporten dat je zweet en niet meer gewoon kunt praten.

Maar zelfs als je niet positief hebt getest en alleen maar informatie wil over je sportmedische geschiktheid in het algemeen, moet je eerst een reeks vragen over corona beantwoorden. Dat is nodig, zowel voor je eigen gezondheid als die van de arts die het sportmedisch onderzoek uitvoert. Mogelijk moeten sporters niet alleen het sporten maar ook het sportmedisch onderzoek een tijdje uitstellen.

 

Virussen kunnen hartspierontsteking veroorzaken

Uit steeds meer studies blijkt dat het SARS-Cov-2-virus, net als veel andere visrussen, hartspierontsteking (myocarditis) kan veroorzaken. Zelfs coronapositieve sporters zonder longschade of andere tekenen van COVID-19, lopen een klein maar reëel risico op beschadiging van het hartspierweefsel. Hartspierontsteking kan wisselend verlopen. Soms brengt de aandoening weinig of geen klachten mee. In ernstiger gevallen wordt de hartspierfunctie aangetast, wat pijn op de borst, hartkloppingen en zelfs hartfalen kan veroorzaken.

 

Wat moeten sporters weten over corona?

Heb je symptomen die op COVID-19 kunnen wijzen? Bel dan je huisarts.

Sporters met symptomen die op COVID-19 kunnen wijzen (zie verder), moeten net als iedereen hun huisarts bellen. Leggen ze daarna een positieve coronatest af, dan hangt het protocol voor sporthervatting af van de ernst van de symptomen:

 

Geen of milde symptomen

Heb je positief getest maar heb je geen of alleen milde symptomen?

In 80% van de besmettingen zijn er geen of alleen milde symptomen. Een hartonderzoek is dan niet nodig, maar de sporter moet wel in quarantaine gaan en mag 10 dagen niet sporten.

Ben je na 10 dagen klachtenvrij?

Dan mag je weer sporten, zonder (nieuwe) coronatest of hartonderzoek. Hou wel in de gaten of je (opnieuw) symptomen krijgt tijdens of na het sporten. In dat geval bel je het best je huisarts of sportarts.

Heb je na 10 dagen coronasymptomen?

Bel je huisarts of sportarts.

 

Matige tot ernstige symptomen

Had je matige tot ernstige klachten, maar kon je nog thuis uitzieken?

Voor sporters die matige tot ernstige symptomen van COVID-19 hebben gehad, is de situatie anders. Het risico op hartspierontsteking neemt immers toe met de ernst van COVID-19. Deze sporters krijgen het uitdrukkelijke advies zich na 10 dagen te laten onderzoeken voor ze opnieuw sporten.

Je kunt daarvoor terecht bij je huis- of sportarts. Die zal de aard en de ernst van de symptomen onderzoeken, een rust-ecg (hartfilmpje) uitvoeren en een bloedstaal nemen voor een bepaling van het troponine (een eiwit dat vrijkomt als de hartspier wordt beschadigd) en het C-reactief proteïne (een maat voor ontsteking). Je kunt naar een cardioloog worden verwezen voor een echocardiogram (echografie van het hart).

Als alle onderzoeken normaal zijn, de COVID-19-symptomen verdwenen zijn en er na de positieve COVID-19-test 10 dagen verstreken zijn, dan mogen de sportactiviteiten geleidelijk worden hervat. Keren symptomen terug, dan moeten in overleg met de huis- of sportarts en de cardioloog extra onderzoeken worden uitgevoerd.

Heb je in het ziekenhuis gelegen met COVID-19?

Als je zo ernstig ziek bent geweest dat je naar het ziekenhuis moest, en zeker op intensieve zorg, dan zijn een MRI-scan van het hart en doorgedreven longonderzoek noodzakelijk voor je weer kunt sporten. Die onderzoeken kunnen al in het ziekenhuis worden opgestart.

 

Het corona-hartprotocol voor artsen

Extra wetenschappelijk onderzoek is nodig maar op basis van de gegevens die al bekend zijn over corona en hartspierontsteking, heeft het Forum Sportcardiologie een protocol opgesteld dat artsen kunnen hanteren voor de optimale begeleiding van mensen die na een (mogelijke) coronabesmetting of na COVID-19 opnieuw intensief willen sporten. Het protocol staat schematisch samengevat op de flowchart in bijlage.

 

Nog eens op een rij: de sympotomen

De hoofdsymptomen van COVID-19 zijn plots opgekomen en onverklaarde:

  • hoest
  • kortademigheid (dyspneu)
  • pijn op de borst (thoracale pijn)
  • reukverlies (anosmie)
  • smaakverlies (dysgeusie)
  • koorts (bij kinderen)

Eén van deze hoofdsymptomen moet voor de sporter volstaan om de huisarts te bellen of — voor de arts — om een sporter te testen op SARS-CoV-2.

 

Dat moet ook bij 2 of meer van de volgende symptomen:

  • koorts (bij volwassenen)
  • spierpijn
  • onverwachte vermoeidheid
  • niezen of neusloop (rhinitis)
  • keelpijn
  • hoofdpijn
  • gebrek aan eetlust (anorexie)
  • bij ouderen: buikloop, acute verwardheid of een plotse val

maar ook als chronische ademhalingsproblemen (astma, chronische hoest, COPD…) plots erger worden.

 

Over het forum sportcardiologie

Het Forum Sportcardiologie is een samenwerkingsverband tussen (sport)cardiologen Guido Claessen (UZ Leuven), Hein Heidbuchel (UZ Antwerpen), Hielko Miljoen (UZ Antwerpen), Tom Rossenbacker (Imelda ziekenhuis Bonheiden) en Frank Timmermans (UZ Gent), sportartsen Tom Teulingkx en Luk Buyse van de vereniging voor Sport- en Keuringsartsen (SKA) en sportarts Frank Pauwels van Gezond Sporten Vlaanderen. Het doel van het forum is sporters en artsen correct informeren over de invloed van sport op het hart.

 

Voor interviews met een van onze hartspecialisten of sportartsen, of voor extra informatie: marc.geenen@sportartsen.be 0468 230422

Vind een expert

 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Wouter Eraly

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Marc Schiltz

 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Ann Gillis

 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Windy Lycke

 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Kinesitherapeut
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bruno D'Hulster

 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Joris De Win

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Willy Coosemans

 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • BVBA Samcon

 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Roben dedecker

 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Justine Stevens

 • Carl De Crée

 • Jan Boon

  Huisarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bastiaan Verstraete

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Cedric Arijs

  Cedric Arijs

  Sportpsycholoog
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Julie Zels

 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Roeykens

 • Karel Pardaens

 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper

Gerelateerde items

Beleid
Corona en kinderen.png

Laat kinderen zoveel mogelijk normaal sporten

Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Nieuws Beleid Sportgeneeskunde Gezond Sporten
Sportgeneeskunde
Doping

Cardiovasculaire risico's van prestatie bevorderende middelen en dopinggebruik

Sporter Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Sportgeneeskunde
Omslagfoto blogpost Astma & Sport

Sporten is gezond, ook als je astma hebt

Sporter Nieuws Sportgeneeskunde Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Sluiten