Online tool voor sport na corona

Online tool voor sport na corona

Na 20 jaar televisie radio en televisie richt Marc zich tegenwoordig op communicatie over gezondheid, geneeskunde en wetenschap. De materie is complex en delicaat maar mateloos boeiend, want uiteindelijk gaat het over het leven en welzijn van mensen. Als auteur publiceerde Marc reeds meerdere boeken over onvruchtbaarheid, huidkanker, ebola, darmziekten, het hart en de psychomedische begeleiding van jonge sporters.
Sporter Sportprofessional Artikel Gezond Sporten Sportgeneeskunde Gezond Sporten

Sporters die positief hebben getest op corona of COVID-19 hebben doorgemaakt, kunnen voor advies terecht op het sportmedisch internetplatform sportkeuring.be. Dat is geen luxe want naast ademhalingsklachten veroorzaakt het SARS-CoV-2-virus soms ook hartspierontsteking. De extra belasting van het hart die sport meebrengt, kan zo’n ontsteking verergeren. Dat risico bestaat zelfs als de sporter geen andere symptomen heeft gehad. Voor sportartsen en huisartsen is een stroomdiagram ontwikkeld om sporters specifiek na corona te begeleiden.


www.sportkeuring.be
 wordt aangepast aan corona

Al een jaar of vijf nu kunnen sporters of kandidaat-sporters op de website www.sportkeuring.be nagaan of een sportmedisch onderzoek nuttig of nodig kan zijn. Maar de pandemie laat ook hier haar sporen na. Wie vandaag naar de site surft, wordt meteen met corona geconfronteerd. Op de startpagina kun je aangeven of je positief hebt getest op corona. Als dat het geval is, dan krijg je advies over wat je te doen staat om te voorkomen dat intensief sporten eventuele hartschade als gevolg van COVID-19 verergert. Met intensief sporten bedoelen we zo hard sporten dat je zweet en niet meer gewoon kunt praten.

Maar zelfs als je niet positief hebt getest en alleen maar informatie wil over je sportmedische geschiktheid in het algemeen, moet je eerst een reeks vragen over corona beantwoorden. Dat is nodig, zowel voor je eigen gezondheid als die van de arts die het sportmedisch onderzoek uitvoert. Mogelijk moeten sporters niet alleen het sporten maar ook het sportmedisch onderzoek een tijdje uitstellen.

 

Virussen kunnen hartspierontsteking veroorzaken

Uit steeds meer studies blijkt dat het SARS-Cov-2-virus, net als veel andere visrussen, hartspierontsteking (myocarditis) kan veroorzaken. Zelfs coronapositieve sporters zonder longschade of andere tekenen van COVID-19, lopen een klein maar reëel risico op beschadiging van het hartspierweefsel. Hartspierontsteking kan wisselend verlopen. Soms brengt de aandoening weinig of geen klachten mee. In ernstiger gevallen wordt de hartspierfunctie aangetast, wat pijn op de borst, hartkloppingen en zelfs hartfalen kan veroorzaken.

 

Wat moeten sporters weten over corona?

Heb je symptomen die op COVID-19 kunnen wijzen? Bel dan je huisarts.
Sporters met symptomen die op COVID-19 kunnen wijzen (zie verder), moeten net als iedereen hun huisarts bellen. Leggen ze daarna een positieve coronatest af, dan hangt het protocol voor sporthervatting af van de ernst van de symptomen.

 

 • Geen of milde symptomen

Heb je positief getest maar heb je geen of alleen milde symptomen?

In 80% van de besmettingen zijn er geen of alleen milde symptomen. Een hartonderzoek is dan niet nodig, maar de sporter moet wel in quarantaine gaan en mag 10 dagen niet sporten.

Ben je na 10 dagen klachtenvrij?

Dan mag je weer sporten, zonder (nieuwe) coronatest of hartonderzoek. Hou wel in de gaten of je (opnieuw) symptomen krijgt tijdens of na het sporten. In dat geval bel je het best je huisarts of sportarts.

Heb je na 10 dagen coronasymptomen?

Bel je huisarts of sportarts.

 

 • Matige tot ernstige symptomen

Had je matige tot ernstige klachten, maar kon je nog thuis uitzieken?

Voor sporters die matige tot ernstige symptomen van COVID-19 hebben gehad, is de situatie anders. Het risico op hartspierontsteking neemt immers toe met de ernst van COVID-19. Deze sporters krijgen het uitdrukkelijke advies zich na 10 dagen te laten onderzoeken voor ze opnieuw sporten.

Je kunt daarvoor terecht bij je huis- of sportarts. Die zal de aard en de ernst van de symptomen onderzoeken, een rust-ecg (hartfilmpje) uitvoeren en een bloedstaal nemen voor een bepaling van het troponine (een eiwit dat vrijkomt als de hartspier wordt beschadigd) en het C-reactief proteïne (een maat voor ontsteking). Je kunt naar een cardioloog worden verwezen voor een echocardiogram (echografie van het hart).

Als alle onderzoeken normaal zijn, de COVID-19-symptomen verdwenen zijn en er na de positieve COVID-19-test 10 dagen verstreken zijn, dan mogen de sportactiviteiten geleidelijk worden hervat. Keren symptomen terug, dan moeten in overleg met de huis- of sportarts en de cardioloog extra onderzoeken worden uitgevoerd.

Heb je in het ziekenhuis gelegen met COVID-19?

Als je zo ernstig ziek bent geweest dat je naar het ziekenhuis moest, en zeker op intensieve zorg, dan zijn een MRI-scan van het hart en doorgedreven longonderzoek noodzakelijk voor je weer kunt sporten. Die onderzoeken kunnen al in het ziekenhuis worden opgestart.

 

Het corona-hartprotocol voor artsen

Extra wetenschappelijk onderzoek is nodig maar op basis van de gegevens die al bekend zijn over corona en hartspierontsteking, heeft het Forum Sportcardiologie een protocol opgesteld dat artsen kunnen hanteren voor de optimale begeleiding van mensen die na een (mogelijke) coronabesmetting of na COVID-19 opnieuw intensief willen sporten. Het protocol werd schematisch samengevat in een flowchart.  

Nog eens op een rij: de sympotomen

De hoofdsymptomen van COVID-19 zijn plots opgekomen en onverklaarde:

  • hoest
  • kortademigheid (dyspneu)
  • pijn op de borst (thoracale pijn)
  • reukverlies (anosmie)
  • smaakverlies (dysgeusie)
  • koorts (bij kinderen)

Eén van deze hoofdsymptomen moet voor de sporter volstaan om de huisarts te bellen of — voor de arts — om een sporter te testen op SARS-CoV-2.

 

Dat moet ook bij 2 of meer van de volgende symptomen:

  • koorts (bij volwassenen)
  • spierpijn
  • onverwachte vermoeidheid
  • niezen of neusloop (rhinitis)
  • keelpijn
  • hoofdpijn
  • gebrek aan eetlust (anorexie)
  • bij ouderen: buikloop, acute verwardheid of een plotse val

maar ook als chronische ademhalingsproblemen (astma, chronische hoest, COPD…) plots erger worden.

 

Over het forum sportcardiologie

Het Forum Sportcardiologie is een samenwerkingsverband tussen (sport)cardiologen Guido Claessen (UZ Leuven), Hein Heidbuchel (UZ Antwerpen), Hielko Miljoen (UZ Antwerpen), Tom Rossenbacker (Imelda ziekenhuis Bonheiden) en Frank Timmermans (UZ Gent), sportartsen Tom Teulingkx en Luk Buyse van de vereniging voor Sport- en Keuringsartsen (SKA) en sportarts Frank Pauwels van Gezond Sporten Vlaanderen. Het doel van het forum is sporters en artsen correct informeren over de invloed van sport op het hart.

 

Vind een expert

 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Carl De Crée

 • John Roosen

  Cardioloog
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

  Huisarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Bruno D'Hulster

 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Plessers

 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • An Konings

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Ann Gillis

 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Jempi Wilssens

 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Julie Zels

 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • Karel Pardaens

 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

  Sportarts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Charlotte Hoeman

  Diëtist
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Marc Schiltz

 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Justine Stevens

 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Windy Lycke

 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Roben dedecker

 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Ann Willemans

  Huisarts

Gerelateerde items

Beleid
Corona en kinderen.png

Laat kinderen zoveel mogelijk normaal sporten

Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Nieuws Gezond Sporten Beleid Sportgeneeskunde Gezond Sporten
Sportgeneeskunde
Doping

Cardiovasculaire risico's van prestatie bevorderende middelen en dopinggebruik

Sporter Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Sportgeneeskunde
Omslagfoto blogpost Astma & Sport

Sporten is gezond, ook als je astma hebt

Sporter Nieuws Gezond Sporten Sportgeneeskunde Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Sluiten