Online tool voor sport na corona

Online tool voor sport na corona

Na 20 jaar televisie radio en televisie richt Marc zich tegenwoordig op communicatie over gezondheid, geneeskunde en wetenschap. De materie is complex en delicaat maar mateloos boeiend, want uiteindelijk gaat het over het leven en welzijn van mensen. Als auteur publiceerde Marc reeds meerdere boeken over onvruchtbaarheid, huidkanker, ebola, darmziekten, het hart en de psychomedische begeleiding van jonge sporters.
Sporter Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde Gezond Sporten

Sporters die positief hebben getest op corona of COVID-19 hebben doorgemaakt, kunnen voor advies terecht op het sportmedisch internetplatform sportkeuring.be. Dat is geen luxe want naast ademhalingsklachten veroorzaakt het SARS-CoV-2-virus soms ook hartspierontsteking. De extra belasting van het hart die sport meebrengt, kan zo’n ontsteking verergeren. Dat risico bestaat zelfs als de sporter geen andere symptomen heeft gehad. Voor sportartsen en huisartsen is een stroomdiagram ontwikkeld om sporters specifiek na corona te begeleiden.


www.sportkeuring.be
 wordt aangepast aan corona

Al een jaar of vijf nu kunnen sporters of kandidaat-sporters op de website www.sportkeuring.be nagaan of een sportmedisch onderzoek nuttig of nodig kan zijn. Maar de pandemie laat ook hier haar sporen na. Wie vandaag naar de site surft, wordt meteen met corona geconfronteerd. Op de startpagina kun je aangeven of je positief hebt getest op corona. Als dat het geval is, dan krijg je advies over wat je te doen staat om te voorkomen dat intensief sporten eventuele hartschade als gevolg van COVID-19 verergert. Met intensief sporten bedoelen we zo hard sporten dat je zweet en niet meer gewoon kunt praten.

Maar zelfs als je niet positief hebt getest en alleen maar informatie wil over je sportmedische geschiktheid in het algemeen, moet je eerst een reeks vragen over corona beantwoorden. Dat is nodig, zowel voor je eigen gezondheid als die van de arts die het sportmedisch onderzoek uitvoert. Mogelijk moeten sporters niet alleen het sporten maar ook het sportmedisch onderzoek een tijdje uitstellen.

 

Virussen kunnen hartspierontsteking veroorzaken

Uit steeds meer studies blijkt dat het SARS-Cov-2-virus, net als veel andere visrussen, hartspierontsteking (myocarditis) kan veroorzaken. Zelfs coronapositieve sporters zonder longschade of andere tekenen van COVID-19, lopen een klein maar reëel risico op beschadiging van het hartspierweefsel. Hartspierontsteking kan wisselend verlopen. Soms brengt de aandoening weinig of geen klachten mee. In ernstiger gevallen wordt de hartspierfunctie aangetast, wat pijn op de borst, hartkloppingen en zelfs hartfalen kan veroorzaken.

 

Wat moeten sporters weten over corona?

Heb je symptomen die op COVID-19 kunnen wijzen? Bel dan je huisarts.

Sporters met symptomen die op COVID-19 kunnen wijzen (zie verder), moeten net als iedereen hun huisarts bellen. Leggen ze daarna een positieve coronatest af, dan hangt het protocol voor sporthervatting af van de ernst van de symptomen:

 

Geen of milde symptomen

Heb je positief getest maar heb je geen of alleen milde symptomen?

In 80% van de besmettingen zijn er geen of alleen milde symptomen. Een hartonderzoek is dan niet nodig, maar de sporter moet wel in quarantaine gaan en mag 10 dagen niet sporten.

Ben je na 10 dagen klachtenvrij?

Dan mag je weer sporten, zonder (nieuwe) coronatest of hartonderzoek. Hou wel in de gaten of je (opnieuw) symptomen krijgt tijdens of na het sporten. In dat geval bel je het best je huisarts of sportarts.

Heb je na 10 dagen coronasymptomen?

Bel je huisarts of sportarts.

 

Matige tot ernstige symptomen

Had je matige tot ernstige klachten, maar kon je nog thuis uitzieken?

Voor sporters die matige tot ernstige symptomen van COVID-19 hebben gehad, is de situatie anders. Het risico op hartspierontsteking neemt immers toe met de ernst van COVID-19. Deze sporters krijgen het uitdrukkelijke advies zich na 10 dagen te laten onderzoeken voor ze opnieuw sporten.

Je kunt daarvoor terecht bij je huis- of sportarts. Die zal de aard en de ernst van de symptomen onderzoeken, een rust-ecg (hartfilmpje) uitvoeren en een bloedstaal nemen voor een bepaling van het troponine (een eiwit dat vrijkomt als de hartspier wordt beschadigd) en het C-reactief proteïne (een maat voor ontsteking). Je kunt naar een cardioloog worden verwezen voor een echocardiogram (echografie van het hart).

Als alle onderzoeken normaal zijn, de COVID-19-symptomen verdwenen zijn en er na de positieve COVID-19-test 10 dagen verstreken zijn, dan mogen de sportactiviteiten geleidelijk worden hervat. Keren symptomen terug, dan moeten in overleg met de huis- of sportarts en de cardioloog extra onderzoeken worden uitgevoerd.

Heb je in het ziekenhuis gelegen met COVID-19?

Als je zo ernstig ziek bent geweest dat je naar het ziekenhuis moest, en zeker op intensieve zorg, dan zijn een MRI-scan van het hart en doorgedreven longonderzoek noodzakelijk voor je weer kunt sporten. Die onderzoeken kunnen al in het ziekenhuis worden opgestart.

 

Het corona-hartprotocol voor artsen

Extra wetenschappelijk onderzoek is nodig maar op basis van de gegevens die al bekend zijn over corona en hartspierontsteking, heeft het Forum Sportcardiologie een protocol opgesteld dat artsen kunnen hanteren voor de optimale begeleiding van mensen die na een (mogelijke) coronabesmetting of na COVID-19 opnieuw intensief willen sporten. Het protocol staat schematisch samengevat op de flowchart in bijlage.

 

Nog eens op een rij: de sympotomen

De hoofdsymptomen van COVID-19 zijn plots opgekomen en onverklaarde:

  • hoest
  • kortademigheid (dyspneu)
  • pijn op de borst (thoracale pijn)
  • reukverlies (anosmie)
  • smaakverlies (dysgeusie)
  • koorts (bij kinderen)

Eén van deze hoofdsymptomen moet voor de sporter volstaan om de huisarts te bellen of — voor de arts — om een sporter te testen op SARS-CoV-2.

 

Dat moet ook bij 2 of meer van de volgende symptomen:

  • koorts (bij volwassenen)
  • spierpijn
  • onverwachte vermoeidheid
  • niezen of neusloop (rhinitis)
  • keelpijn
  • hoofdpijn
  • gebrek aan eetlust (anorexie)
  • bij ouderen: buikloop, acute verwardheid of een plotse val

maar ook als chronische ademhalingsproblemen (astma, chronische hoest, COPD…) plots erger worden.

 

Over het forum sportcardiologie

Het Forum Sportcardiologie is een samenwerkingsverband tussen (sport)cardiologen Guido Claessen (UZ Leuven), Hein Heidbuchel (UZ Antwerpen), Hielko Miljoen (UZ Antwerpen), Tom Rossenbacker (Imelda ziekenhuis Bonheiden) en Frank Timmermans (UZ Gent), sportartsen Tom Teulingkx en Luk Buyse van de vereniging voor Sport- en Keuringsartsen (SKA) en sportarts Frank Pauwels van Gezond Sporten Vlaanderen. Het doel van het forum is sporters en artsen correct informeren over de invloed van sport op het hart.

 

Voor interviews met een van onze hartspecialisten of sportartsen, of voor extra informatie: marc.geenen@sportartsen.be 0468 230422

Vind een expert

 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Thomas Luyckx

  Orthopedisch chirurg
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Karel Pardaens

  11&17&21
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Axel Decraene

  Sportarts
 • Joris De Win

  Sportarts
 • Ilse Cupers

  1&2
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Olivier Verborgt

  Orthopedisch chirurg
 • Ingrid Willems

  Podoloog
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Petra Bruggeman

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Guy De Lendtdecker

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Trees Dooms

 • BVBA Samcon

 • Geert Potloot

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Maryam Shahabpour

  Radioloog
 • Jempi Wilssens

 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Dominique Slock

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • David Vander Elst

  Sportkinesitherapeut
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Cathy Kuppens

  Cardioloog
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Herman Colpin

  Huisarts
 • Marc Schiltz

  2&3
 • An Konings

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • André Dewit

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Erik Van Lierde

 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Veerle Palmers

  Podoloog
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Windy Lycke

 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Sportarts
 • Roben dedecker

 • Jan De Decker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Thomas Van de Moortel

  Kinesitherapeut
 • Tijl Bertels

  Sportdiëtist
 • Ine Schops

  Osteopaat
 • Jan Mathieu

  Sportarts
 • Marc Geenen
  Communicatiemanager

  Marc Geenen

 • Johan Docx

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Ward Thorrez

  Kinesitherapeut
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • André Ausloos

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  1&2
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Mike Kamphuys

  Trainer
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Sofie Rummens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Willy Coosemans

 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Carl De Crée

 • Jan Leire

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Geert Vileyn

  Huisarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Staf Moyson

  Sportkinesitherapeut
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Julie Zels

 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Tom Decorte

  Kinesitherapeut
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Glenn Van Laer

  Kinesitherapeut
 • Anneleen Geerts

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Simon Derycke

  Sportarts
 • Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Jo Verstuyft

  Apotheker
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Sportarts
 • Wouter Peters

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • BV Dokter Simon Verdonck

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Steven Van Raemdonck

  Sportarts
 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Danny Grimonpont

  Kinesitherapeut
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Rik Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Kathleen Merckaert

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dominique Devriese

  Kinesitherapeut
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Frank Wezenbeek

  Kinesitherapeut
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Kristiaan Vandenecker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Sara Van Bostraeten

 • Kris Vandecasteele

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kathy Velle

  Podoloog
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Gustaaf Van Mechelen

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Raf De Bruyn

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Anne Mertens

  Huisarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Erik Witvrouw

  Sportkinesitherapeut
 • Johan Roeykens

 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Justine Stevens

 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Benedicte Baelde

  Kinesitherapeut
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Frederik Van Acker

  Sportarts

Gerelateerde items

Gezond Sporten
Vaak voorkomende misvattingen over vrouwelijke sporters.png

Vaak voorkomende misvattingen over vrouwelijke sporters

Sporter Artikel Gezond Sporten
Beleid
Covid vaccin.png

Is sporten na je Covid-19 vaccin een goed idee?

Sporter Sportorganisatie Sportprofessional Artikel Nieuws Beleid Sportgeneeskunde Gezond Sporten
Sportgeneeskunde
Sporten is gezond

Waarom is lichaamsbeweging gezond?

Sporter Podcast Sportgeneeskunde Gezond Sporten
Sportgeneeskunde
cover_volwassenen.PNG

Informatiebrochure voor het begeleiden van sporters met kanker - Volwassenen

Sporter Sportorganisatie Factsheet Sportgeneeskunde Gezond Sporten
Sluiten